Byla 2YT-8060-776/2018
Dėl antstolio Ričardo Kudrausko veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Erminijus Baziulis rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo J. K. skundą dėl antstolio Ričardo Kudrausko veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3

 1. pareiškėjas J. K. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 512 straipsnių, numatančių antstolio veiksmų apskundimo tvarką, pagrindu pateikė skundą antstoliui Ričardui Kudrauskui dėl antstolio veiksmų, kuriais pradėta vykdomoji byla Nr. 0098/18/01084 ir prašo panaikinti antstolio 2018 m. balandžio 24 d. patvarkymą Nr. S-18-98-20135 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir įpareigoti antstolį nutraukti išieškojimo veiksmus šioje vykdomojoje byloje. Pareiškėjas, nesutikdamas su antstolio veiksmais, nurodo, kad vykdomasis dokumentas negalėjo būti antstolio priimtas, nes visą išieškotiną 36,20 Eur sumą antstolis nurašė nuo pareiškėjo sąskaitos iki užbaigiant to paties vykdomojo dokumento pagrindu pradėtą vykdomąją bylą Nr. 0098/17/00437.
 2. Antstolis Ričardas Kudrauskas 2018 m. gegužės 21 d. patvarkymu Nr. S-851-18 pareiškėjo skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla persiuntė nagrinėti teismui. Antstolis savo patvarkymą grindžia tuo, kad jokių akivaizdžių kliūčių Kauno apygardos teismo grąžinto vykdomojo rašto vykdymui neįžiūrėjo, todėl buvo priimtas skundžiamas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Antstolis nurodė, kad pareiškėjas nenurodė jokių pagrindų, kuriems esant antstolis neturėjo teisinio pagrindo priimti vykdomojo dokumento vykdyti. Antstolis pažymėjo, kad Kauno apygardos teismo iškeltoje J. K. prekybos įmonės, kurios savininku buvo pareiškėjas, bankroto byloje nepakako lėšų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 15,00 Eur kreditoriniam reikalavimui padengti, todėl J. K. prekybos įmonę pripažinus bankrutavusia ir jos veiklą pasibaigusia, priverstinis išieškojimas pagal asmeninę pareiškėjo prievolę turi būti tęsiamas.
 3. Pareiškėjas J. K. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose pakartojo, kad antstolis, Jurbarko rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. vykdomojo rašto Nr. e2-1516-714/2016 pagrindu ieškojęs 36,20 Eur sumą vykdomojoje byloje Nr. 0098/17/00437, neturėjo pagrindo užvesti naujos vykdomosios bylos Nr. 0098/18/01084 šio vykdomojo dokumento pagrindu.
 4. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašė sprendimą dėl skundo priimti teismo nuožiūra.

4Pareiškėjo skundas atmestinas

 1. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad antstolis Ričardas Kudrauskas skundžiamu 2018 m. balandžio 24 d. patvarkymu Nr. S-18-98-20135 priėmė vykdyti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 19 d. grąžintą Jurbarko rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-1516-714/2016 dėl 15,00 Eur žyminio mokesčio išieškojimo iš pareiškėjo 3 eilės išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai. Pagal tą patį vykdomąjį raštą antstolis vykdė vykdomąją bylą Nr. 0098/17/00437 dėl 15,00 Eur žyminio mokesčio išieškojimo iš pareiškėjo 3 eilės išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai ir 21,20 Eur vykdymo išlaidų išieškojimo ir 2017 m. kovo 24 d. patvarkymu antstolis paskirstė 2017 m. kovo 14 d. išieškotą 36,20 Eur sumą, t. y. 7,24 Eur paskirstė papildomoms vykdymo išlaidoms padengti, o 28,96 Eur pervedė J. K. prekybos įmonės, kurios savininku buvo pareiškėjas, bankroto administratoriui UAB „Inovestus“. Antstolis 2017 m. kovo 24 d. patvarkymu Nr. S-17-98-7346 CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu užbaigė vykdyti vykdomąją bylą Nr. 0098/17/00437 ir vykdomąjį dokumentą persiuntė J. K. prekybos įmonės bankroto bylą nagrinėjusiam Kauno apygardos teismui. Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-548-658/2017 nusprendė bankrutavusios J. K. prekybos įmonės veiklą pripažinti pasibaigusia likvidavus dėl bankroto ir grąžinti antstoliams vykdomuosius dokumentus, išduotus bendraatsakovio (atsakovės savininko) J. K. atžvilgiu. Antstolis 2018 m. balandžio 30 d. raginimu Nr. S-18-98-21048 paragino pareiškėją įvykdyti sprendimą ir sumokėti 15,00 Eur skolą bei 32,40 Eur vykdymo išlaidas. Kaip matyti iš pareiškėjo pateikto skundo turinio bei civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0098/18/01084 medžiagos, pareiškėjas nesutinka su antstolio veiksmais vykdomojoje byloje Nr. 0098/18/01084, nes pareiškėjo manymu, išieškotina suma yra visiškai išieškota, o antstolis dėl vykdymo išlaidų išieškojimo privalėjo kreiptis į J. K. prekybos įmonės bankroto administratorių. Antstolis, atsisakydamas tenkinti pareiškėjos skundą, laikėsi pozicijos, kad vykdomajam dokumentui priimti akivaizdžių kliūčių nebuvo. Todėl nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pateikto vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti teisėtumo pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnį. Pastebėtina, kad šioje byloje pagal pareiškėjo skundo dalyką teismas nagrinėja tik antstolio veiksmų teisėtumą vykdomojoje byloje Nr. 0098/18/01084.
 2. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnyje nustatyta vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti tvarka. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, o jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Pagal to paties straipsnio 2 dalies 8 punktą akivaizdžiomis kliūtimis priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, būtų kitos aplinkybės, nenurodytos 1–7 punktuose. Pažymėtina, kad to paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, jei antstolis minėtų kliūčių nenustato, jis privalo patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti jį vykdyti.
 3. Nagrinėjamu atveju Jurbarko rajono apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 9 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. e2-1516-714/2016 dėl 15,00 Eur žyminio mokesčio išieškojimo iš pareiškėjo 3 eilės išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai. 2017 m. vasario 10 d. šis vykdomasis raštas buvo gautas antstolio Ričardo Kudrausko, kuris priėmė jį vykdyti ir vykdomojoje byloje išieškojo 36,20 Eur sumą ir 2017 m. kovo 14 d. ją paskirstė taip: 7,24 Eur paskirstė papildomoms vykdymo išlaidoms padengti, o 28,96 Eur pervedė J. K. prekybos įmonės, kurios savininku buvo pareiškėjas, bankroto administratoriui UAB „Inovestus“. Antstolis 2017 m. kovo 24 d. patvarkymu Nr. S-17-98-7346 CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu užbaigė vykdyti vykdomąją bylą Nr. 0098/17/00437 ir vykdomąjį dokumentą persiuntė J. K. prekybos įmonės bankroto bylą nagrinėjusiam Kauno apygardos teismui.
 4. Iš Lietuvos teismų informacinė sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1179-658/2016, kuria iškelta bankroto byla J. K. prekybos įmonei, nustatytas 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti. Ši nutartis įsiteisėjo 2016 m. kovo 24 d. Todėl Kauno apygardos teismo iškeltoje J. K. prekybos įmonės, kurios savininku buvo pareiškėjas, bankroto byloje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 15,00 Eur kreditorinis reikalavimas, atsiradęs Jurbarko rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. vykdomojo rašto Nr. e2-1516-714/2016 pagrindu, negalėjo ir nebuvo teikiamas tvirtinti. Jurbarko rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. vykdomasis raštas Nr. e2-1516-714/2016 išduotas Jurbarko rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-15116-714/2016, kuriuo iš pareiškėjo valstybei priteistos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis, pagrindu. Byloje nėra ginčo, kad šio sprendimo pagrindu atsiradusi prievolė yra pareiškėjo asmeninė prievolė. Nustatyta, kad Jurbarko rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. vykdomasis raštas Nr. e2-1516-714/2016 J. K. prekybos įmonės bankroto byloje nebuvo įvykdytas, todėl, kaip minėta, jis Kauno apygardos teismo yra grąžintas antstoliui Ričardui Kudrauskui. Antstolio J. K. prekybos įmonės bankroto administratoriui UAB „Inovestus“ pervesta 28,96 Eur suma nelaikytina išieškota Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai, o 7,24 Eur buvo paskirstyti papildomoms vykdymo išlaidoms padengti, kurias antstolis turėjo teisę gauti vykdomojoje byloje Nr. 0098/17/00437.
 5. Įsiteisėjęs teismo sprendimas bei jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas turi būti vykdomi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 18 straipsnis). Kaip teisingai nurodė antstolis ir suinteresuotas asmuo, galimybę nukreipti išieškojimą į įmonės savininko turtą po to, kai užbaigus individualios įmonės bankroto procedūras ji išregistruojama iš Juridinių asmenų registro ir lieka įmonės savininko kreditorių nepatenkintų kreditorinių reikalavimų, lemia aplinkybė, ar prievolė kreditoriui yra individualios įmonės, ar šios įmonės dalyvio. Jeigu prievolę kreditoriui turėjo individuali įmonė, ją dėl bankroto išregistravus prievolė baigiasi. Tačiau, jeigu individualios įmonės savininko prievolė yra asmeninė, jis įstatymo nustatyta tvarka turi pareigą atsakyti visu savo turtu už savo skolas kreditoriams ir po įmonės likvidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2008; 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2010). Kaip nustatyta, Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-548-658/2017 nusprendė bankrutavusios J. K. prekybos įmonės veiklą pripažinti pasibaigusia likvidavus dėl bankroto ir grąžinti antstoliams vykdomuosius dokumentus, išduotus bendraatsakovio (atsakovės savininko) J. K. atžvilgiu. Vadinasi Kauno apygardos teismo antstoliui grąžintas vykdomasis raštas yra pagrindas tęsti išieškojimą iš pareiškėjo, kaip įmonės savininko, turinčio pareigą atsakyti už asmenines skolas ir pasibaigus individualios įmonės bankroto procesui, kurio metu nebuvo patenkintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reikalavimas, atsiradęs asmeninės pareiškėjo prievolės pagrindu.
 6. Pagal vykdomosios bylos duomenis nenustatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 2 dalyje numatytų kliūčių, dėl kurių antstolis turėjo atsisakyti priimti išieškotojo pateiktą vykdomąjį dokumentą. Taigi antstolis neturėjo pagrindo atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą nenustatęs Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių pradėti priverstinį vykdymą. Todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog antstolis nepagrįstai pradėjo vykdymo procesą.
 7. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog, antstolis tinkamai taikė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas, reglamentuojančias vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti tvarką, todėl pareiškėjo skundas atmestinas.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 512–513 straipsniais, teismas

Nutarė

6pareiškėjo J. K., a. k. ( - ), skundą dėl antstolio Ričardo Kudrausko veiksmų atmesti.

7Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0098/18/01084 grąžinti antstoliui.

8Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai