Byla I-1040-283/2016

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Čekanauskienės, Dalios Pranckienės ir Dalytės Zlatkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Danei Gvildienei, dalyvaujant atsakovės Rokiškio rajono savivaldybės tarybos irtrečiojo suinteresuoto asmens Rokiškio rajono savivaldybės administracijos atstovei D. J., tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. A. Č., E. Č. ir jų atstovui advokatui Mindaugui Beinaravičiui, trečiajam suinteresuotam asmeniui J. M., trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ atstovei advokatei Gretai Paskačimienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos atstovaujančio Rokiškio skyriaus atstovei R. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Rokiškio rajono apylinkės teismo prašymą dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos teisėtumo tyrimo atsakovei Rokiškio rajono savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims: E. B., R. B., J. M., R. V., J. A. Č., E. Č., uždarajai akcinei bendrovei „(duomenys neskelbtini)“, uždarajai akcinei bendrovei ,, (duomenys neskelbtini)“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Rokiškio skyriaus, valstybės įmonei Registrų centrui, valstybės įmonei Valstybės žemės fondui ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijai.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Rokiškio rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-7-233/2016 (teisminio proceso Nr. 2-37-3-01368-2014-0), kurioje ieškovai J. A. Č. ir E. Č. pareikštais ieškiniu ir patikslintu ieškiniui atsakovui J. M. prašė: 1) nustatyti ieškovams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., (duomenys neskelbtini), ir atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. Nr. (duomenys neskelbtini), esančio Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., (duomenys neskelbtini), ribas pagal uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ (toliau – UAB „(duomenys neskelbtini)“) 2015 m. kovo 18 d. sudarytą ir parengtą žemės sklypo planą, nurodant, kad ieškovų žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., (duomenys neskelbtini), ribojasi su atsakovui priklausančiu žemės sklypu, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančiu Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., (duomenys neskelbtini), taškuose, žemės sklypo plane pažymėtuose skaičiais „(duomenys neskelbtini)“ (koordinatė x - (duomenys neskelbtini); koordinatė y - (duomenys neskelbtini)), „(duomenys neskelbtini)“ (koordinatė x - (duomenys neskelbtini); koordinatė y - (duomenys neskelbtini)) ir „(duomenys neskelbtini)“ (koordinatė x - (duomenys neskelbtini); koordinatė y - (duomenys neskelbtini)); 2) pripažinti negaliojančiais uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ (toliau – UAB „(duomenys neskelbtini)“) 2014 m. spalio 8 d. atliktus atsakovui priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., (duomenys neskelbtini), kadastrinius matavimus, t. y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2014 m. spalio 8 d. sudarytą ir 2014 m. lapkričio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą (civilinė byla Nr. e2-7-233/2016, 1 t., 1-3, b. l. 144-145). Be to, toje pačioje civilinėje byloje nagrinėjamas atsakovo J. M. priešieškinis, kuriuo prašoma patvirtinti atsakovui priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav. ribas pagal UAB “ (duomenys neskelbtini)“ 2014 m. gruodžio 18 d. atliktus kadastrinius matavimus ir, remiantis Valstybine koordinačių sistema LKS-1994, paruoštą žemės sklypo planą bei plane nurodytas sklypo koordinates (civilinė byla Nr. e2-7-233/2016, 1 t.,b. l. 42-45).

5Rokiškio rajono apylinkės teismas, atsižvelgęs į Rokiškio rajono savivaldybės pateiktų dokumentų ir Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos (toliau - ir Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema, ir Schema) duomenis, sprendė, kad kelias Nr. RK-146, esantis Rokiškio rajono savivaldybėje, Rokiškio kaimiškoji seniūnijoje, Cibelių kaime, į Schemą yra įtrauktas kaip 344 m ilgio, 4 m pločio, 0,14 ha ploto antros kategorijos vietinės reikšmės, patenkinamos būklės viešasis kelias. Be to, Rokiškio rajono apylinkės teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) įtvirtintomis nuostatomis, vertino, kad vietinės reikšmės viešasis kelias gali priklausyti tik savivaldybėms, o fiziniams asmenims gali priklausyti tik vidaus keliai. Įvertinus faktines aplinkybes, šalių pateiktų reikalavimų ir atsikirtimų pobūdį, Rokiškio rajono apylinkės teismui kilo pagrįstų abejonių, ar pagrįstai 344 metrų ilgio kelio atkarpa, Schemoje pažymėta Nr. (duomenys neskelbtini), einanti per ieškovų J. A. Č. ir E. Či. žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-04-24 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ įtraukta į Schemą kaip vietinės reikšmės viešasis kelias, tuo pakeičiant buvusį kelio statusą. Rokiškio rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 3 d. nutartimi kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą prašymu patikrinti, ar Rokiškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2009 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ (toliau - ir Sprendimas Nr. (duomenys neskelbtini)) dalis dėl kelio Nr. (duomenys neskelbtini) įrašymo į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą neprieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai (civilinė byla Nr. e2-7-233/2016, 4 t., b. l. 39-50 ).

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 26 d. nutartimi pradėjo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos teisėtumo tyrimą, arRokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. (duomenys neskelbtini) įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai (b. l. 23-26).

7Atsakovė Rokiškio rajono savivaldybės taryba (toliau – ir Rokiškio rajono savivaldybės taryba, ir Taryba) ir trečiasis suinteresuotas asmuo Rokiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – ir Savivaldybės administracija), trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos atstovaujantis Rokiškio skyrius (toliau – ir NŽT Rokiškio skyrius), tretieji asmenys J.A.Č. ir E. Č. pateikė atsiliepimus dėl Schemos teisėtumo bei su Schemos rengimu ir patvirtinimu susijusius dokumentus.

8Atsakovė Taryba ir trečiasis suinteresuotas asmuo Savivaldybės administracija atsiliepimuose nurodė, kad Schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. (duomenys neskelbtini) įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (toliau – ir Kelių įstatymas) 4 straipsnio 3 daliai. Taryba ir Savivaldybės administracija teigė, kad kelias Nr. (duomenys neskelbtini) atitinka teisės aktuose numatytus ir Panevėžio apskrities viršininko administracijos (toliau – ir Panevėžio AVA, ir planavimo organizatorius) nustatytus kriterijus, pagal kuriuos buvo atrenkami viešiesiems keliams priskiriami keliai. Schemą rengęs tuometinis Valstybinis žemėtvarkos institutas (šiuo metu – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas) laikėsi visų galiojančių teisės aktų bei atsižvelgėį seniūnų pageidavimus. Remdamiesi Kelių įstatymo 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 patvirtintomis Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklėmis, Panevėžio AVA 2007 m. birželio 8 d. Įsakymu Nr. Ž-2499 patvirtinta Panevėžio apskrities rajonų savivaldybių teritorijų vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemų planavimo darbų programa (toliau – Programa), teigė, kad vienas iš planavimo organizatoriaus nustatytų uždavinių rengiamai Schemai buvo anksčiau patvirtintas vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo schemas papildyti naujais nutiestais ir žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuotais bendro naudojimo keliais, strategiškai svarbiais kaimų bendruomenėms ar sudarančiais racionalesnius, geresnius privažiavimus prie gyvenamųjų vietovių ir žemės valdų. Pažymėjo, kad Programoje buvo numatyta atsižvelgti į kaimo bendruomenių, žemės savininkų ir žemės nuomininkų interesus bei numatyti perspektyvinius vietinės reikšmės kelius. Taryba ir Savivaldybės administracija nurodė, kad 1992 metais parengtame Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos preliminariniame žemėtvarkos projekte kelias Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pažymėtas kaip bendro naudojimo kelias. Schemos rengėjas, be kitų dokumentų, naudojosi nurodyto preliminarinio žemėtvarkos projekto sprendiniais, Rokiškio rajono savivaldybės rajono reljefo žemėlapiu M1:10 000, 1982-1988 m. ortofotografiniu žemėlapiu. Taryba ir Savivaldybės administracija akcentavo, kad nuo 2000 metų žemės reformos žemėtvarkos projektuose kelias Nr. (duomenys neskelbtini) buvo žymimas kaip bendro naudojimo kelias. Pažymėjo, kad laikantis Taisyklių 31 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 904 patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų (toliau – Nuostatai), rengiama Schema buvo viešai apsvarstyta su visuomene:Rokiškio kaimiškosios seniūnijos keliai ir jų perspektyva buvo aptarti su Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnu, bendruomenės atstovais, viešai eksponuoti seniūnijos skelbimų lentoje, Rokiškio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje. Per Schemos viešą aptarimą jokių pastabų, pasiūlymų ar pretenzijų nebuvo gauta. Teigė, kad laikantis Taisyklių 32 punkto, Schemos sprendiniai buvo suderinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis (b. l. 36-37, 40-41 )

9Trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos atstovaujantis Rokiškio skyrius atsiliepime nurodė, kad Schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. (duomenys neskelbtini) įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą,neprieštarauja Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai. NŽT Rokiškio skyrius atsiliepime išdėstė faktinius duomenis apie žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), perdavimą J. A. Č. ir E. Č. Bendrojon dalinėn nuosavybėn, žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), perdavimą A. M., kurio turto paveldėtojas yra trečiasis suinteresuotas asmuo J. M., nuosavybėn bei duomenis apie J. M. 2013 m. vasario 27 d. prašymo Nr. (duomenys neskelbtini) suderinti UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir 2014 m. spalio 15 d. prašymo Nr. (duomenys neskelbtini) suderinti UAB „(duomenys neskelbtini)“ parengtų žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinių matavimųbylų nagrinėjimą. NŽT Rokiškio skyrius nurodė, kad J. M. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro duomenys pagal UAB „(duomenys neskelbtini)“ atliktus kadastrinius matavimus bei parengtą ir su Rokiškio skyriumi suderintą žemės sklypo planą 2014 m. gruodžio 18 d. buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, o sklypo ribos pažymėtos Kadastro žemėlapyje. Remdamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, NŽT Rokiškio skyrius teigė, kad šie Nekilnojamojo turto registre įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti. NŽT Rokiškio skyrius vertino, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ parengtas J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), planas nėra teisingas ir objektyvus, o jame pažymėtas 344 m ilgio kelias yra bendriems (viešiems) interesams tarnaujantis bendro naudojimo kelias Nr. (duomenys neskelbtini). NŽT Rokiškio skyrius nurodė, kad atkuriant nuosavybės teises J. A. Č. ir parduodant valstybinės žemės sklypą E. Č., 16,43 ha ploto žemės sklypui naujas žemės sklypo planas nebuvo rengiamas, sklypo ribos buvo įbraižytos į 1992 metais parengtą Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos preliminarinį žemėtvarkos projektą. Šiame projekte buvo žymimi tik I ir II kategorijos vietiniai (rajoniniai) keliai. Parengtame 1992 m. Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos preliminariniame žemėtvarkos projekte yra kartografuotas 4 m pločio keliukas, nuo rajoninio II kategorijos kelio Moškėnai-Cibeliai- Martyniškėnai- Ilgalaukiai, einantis žemės sklypo, projekto plane pažymėto Nr. V-38, riba iki šiuo metu J. M. priklausančios sodybos, esančios sklype, projekto plane pažymėtame Nr. (duomenys neskelbtini). NŽT Rokiškio skyrius pažymėjo, kad vėlesnių (2000, 2002, 2007, 2008, 2012 metų) Rokiškio rajono Moškėnų kadastro vietovės žemėtvarkos projektų planuose yra pažymėtas 4 m pločio bendro naudojimo kelias, einantis vakarine J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), riba. NŽT Rokiškio skyrius akcentavo, kad J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo ribos, nurodytos 1991 m. sausio 20 d. sudarytame valstiečio ūkiui steigti plane, į Kadastro žemėlapį buvo įbraižytos digituojant (skaitmeninant) tuometinį kadastro vietovės planą, t. y. 1992 metais parengtą Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos preliminarinį žemėtvarkos projektą. Pabrėžė, kad nei pastarajame projekte, nei vėlesniuose J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo planuose kelias nebuvo pažymėtas. Remdamasis Kadastro žemėlapio duomenimis, NŽT Rokiškio skyrius teigė, kad J. A. Čiurliui ir E. Čiurlienei priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir J. M. priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), skiria kelias, šie sklypai ribojasi taškuose 12-13-14, J. M. žemės sklypo ribos taškuose 2-12 sutampa su stabiliu vietovės objektu – 4 m pločio keliu, Schemoje pažymėtu Nr. (duomenys neskelbtini),o plane parodytu kaip gretimybė. NŽT Rokiškio skyrius, išanalizavęs UAB „(duomenys neskelbtini)“ parengtame žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane ir Valstiečio ūkiui steigti plane nurodytus duomenis ir juos sulyginęs, teigė, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ parengtame plane kelio plotis nurodytas 8 m, o Schemoje ir Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektuose šio kelio plotis nurodytas 4 m. Paaiškino, kad Schemą rengęs tuometinis Valstybinis žemėtvarkos institutas, be kitos kartografinės medžiagos, naudojosi ir Rokiškio rajono savivaldybės rajono reljefo žemėlapiu M1:10 000, 1982-1988 m. ortofotografiniu žemėlapius, Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, kuriuose kelias Nr. (duomenys neskelbtini) pažymėtas už žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ribų. Rėmėsi Schemos tekstinės dalies aiškinamuoju raštu ir teigė, kad viešiesiems keliams buvo priskirti keliai, jungiantys kitus viešuosius kelius ir gyvenamąsias vietoves; keliai į sąvartynus, lankomus gamtos, kultūros objektus ir rekreacijos objektus; keliai nutiesti prie gyvenamųjų vietovių, jeigu jie veda prie 3 ir daugiau sodybų; realiai naudojami keliai. Schemos rengėjas naudojosi duomenimis apie kelius, kuriuos pateikė Rokiškio rajono savivaldybės Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, seniūnijų specialistai, seniūnai, urėdai, taip pat buvo naudojami Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių analoginiai duomenys. NŽT Rokiškio skyrius tvirtino, kad 344 m ilgio, 0,14 ha ploto kelias atitiko visus kriterijus, pagal kuriuos buvo atrenkami viešiesiems keliams priskirtini keliai. Akcentavo, kad Schema buvo viešai apsvarstyta ir suderinta su įgaliotomis institucijomis, laikantis Taisyklėse įtvirtintų procedūrų (b. l. 45-57).

10Tretieji suinteresuoti asmenys J. A. Č. ir E. Č., atstovaujami advokato M. Beinaravičiaus, remdamiesi Kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies ir 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis, atsiliepime nurodė, kad Schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. (duomenys neskelbtini) įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai. Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovas nurodė, kad per J. A. Č. ir E. Č. nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), einantis344 metrų ilgio kelias, Schemoje pažymėtas Nr. (duomenys neskelbtini) ir Sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) įtrauktas į Schemą kaip vietinės reikšmės viešasis kelias, niekada nebuvo paimtas iš žemės savininkų visuomenės poreikiams, ši žemės teritorija priklausė ir priklauso šiems fiziniams asmenims. Pabrėžė, kad, pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau – ir Žemės įstatymas) 45 straipsnį, galiojusį Tarybai priimant Sprendimą Nr. TS-5.97, žemė visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų galėjo būti paimama tik ypatingais ir įstatyme nurodytais atvejais, tenkinant viešąjį interesą. Akcentavo, kad viešojo intereso paimti iš J. A. Č. ir E. Č. jiems priklausančią žemę nėra, nes Schemoje pažymėtas kelias Nr. (duomenys neskelbtini) jungia tik dvi, J. A. Č. ir E. Č. bei J. M., priklausančias sodybas(b. l. 29-32).

11Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau - irVĮ Valstybės žemės fondas)atsiliepimo nepateikė, 2016 m. birželio 7 d. rašte Nr. (duomenys neskelbtini) nurodė, kad palaiko Rokiškio rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-7-233/2016 pateiktame2015 m. lapkričio 9 d. atsiliepime Nr. (duomenys neskelbtini) išdėstytus argumentus (b. l. 66). VĮ Valstybės žemės fondas šiame atsiliepime nurodė, kad Schema buvo rengiama, vadovaujantis Panevėžio AVA patvirtinta Programa ir Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklėmis, ją rengiant buvo naudojami1999-2003 metų Rokiškio rajono savivaldybės kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektai, Rokiškio rajono reljefo žemėlapiai M1:10 000 ir ortofotografiniai žemėlapiai. Akcentavo, kad Schema buvo apsvarstyta su visuomene, jos sprendiniai suderinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis (civilinė byla Nr. e2-7-233/2016, 3 t., b. l. 100-102).

12Tretieji suinteresuoti asmenys J. M., E. B., R. B., R. V., UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB ,, (duomenys neskelbtini)“ ir valstybės įmonės Registrų centras (toliau – VĮ Registrų centras)atsiliepimų nepateikė.

13Pareiškėjo Rokiškio rajono apylinkės teismo atstovas, tretieji suinteresuoti asmenys E. B., R. B., R. V., UAB „(duomenys neskelbtini)“, VĮ Registrų centroir VĮ Valstybės žemės fondo atstovai į teismo posėdį neatvyko, jiems apie posėdžio laiką ir vietą pranešta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Rokiškio rajono apylinkės teismas, VĮ Registrų centras ir VĮ Valstybės žemės fondas prašė bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant (b. l. 61, 66). Kiti neatvykę proceso dalyviai prašymų dėl bylos nagrinėjimo nepateikė.

14Atsakovės Rokiškio rajono savivaldybės tarybos ir trečiojo suinteresuotojo asmens Rokiškio rajono savivaldybės administracijos atstovės R. D. ir D. J., remdamosi atsiliepimuose nurodytais argumentais ir motyvais bei išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, tvirtino, kad Schema dėl kelio Nr. (duomenys neskelbtini) įrašymo į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai neprieštarauja. Tarybos ir Savivaldybės administracijos atstovė R. D. pripažino, kad kelias Nr. (duomenys neskelbtini) visuomenės poreikiams nebuvo paimtas, tačiau tvirtino, jogšio kelio pažymėjimas žemėtvarkos projektuose kaip bendro naudojimo kelio reiškia, kad jis yra Rokiškio rajono savivaldybės nuosavybė.

15Trečiųjų suinteresuotų asmenų E. Č. ir A. J. Č. atstovas advokatas M. Beinaravičius, pakartodamas atsiliepime išdėstytus argumentus ir motyvus, nurodė, kad Schemos dalis dėl kelio Nr. (duomenys neskelbtini) įrašymo į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą prieštarauja Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai. Advokatas M. Beinaravičius, remdamasis 1991 m. kovo 20 d. Valstybinio žemės nuosavybės aktu Nr. 38 ir 1991 m. sausio 14 d. žemės sklypo planu, teigė, kad 0,14 ha ploto kelias pateko į 16,43 ha žemės sklypo plotą, ir akcentavo, kad ši kelio teritorija iš E. Č. ir J. A. Č. nuosavybės visuomenės poreikiams niekada nebuvo paimta. Nurodė, kad keliu,į Schemą įrašytu Nr. (duomenys neskelbtini), naudojosi E. Č. ir J. A. Č., tačiau jie buvo leidę šiuo keliu naudotis ir trečiajam suinteresuotam asmeniui J.M. Pabrėžė, kad J. M. į jam priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), turi galimybę patekti kitu, naudojimui ne itin patogiu keliu. Advokatas M. Beinaravičius nurodė, kad 2015 m. kovo mėn. UAB ,, (duomenys neskelbtini)” vykdant E. Č. ir J. A. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinius matavimus, buvo užfiksuota, jog šį sklypą iš rytų į vakarus kerta dar vienas kelias, tačiau nagrinėjant bylą, šio keliojau nėra išlikusio.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo E. Č. papildomai paaiškino, kad ji ir trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. yra A. M. vaikai. Nurodė, kad žemės sklypu, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pradėjo naudotis 1991 m., kai jis buvo suteiktas valstiečio ūkiui steigti. Tokiu pat tikslu J.M. buvo suteiktas gretimas žemės sklypas. E. Č. teigė, kad suteikiant žemę valstiečio ūkiui, sklypo ribos buvo pažymėtos betoniniais ir metaliniais riboženkliais, kurie buvo pastatyti už kelio. Patvirtino, kad iki šiol yra išlikę riboženkliai, 1991 m. sausio 14 d. žemės sklypo plane pažymėti Nr. 2,7,8, 9,10,14, 15.

17Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,, (duomenys neskelbtini)” atstovė advokatė G.Paskačimienė nurodė, kad Schemos dalis dėl kelio Nr. (duomenys neskelbtini) įrašymo į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai neprieštarauja. UAB ,, (duomenys neskelbtini)” atstovė akcentavo, kad 1991 m. sausio 14 d. inžinierės D.D. parengtas planas jokių nuosavybės teisių E. Č. ir J. A. Č. nesukūrė, ir vertino, kad 4 m pločio kelio pažymėjimas plane nereiškia, kad jis patenka į E. Č. ir A. J. Č. priklausantį žemės sklypą. Advokatė G. Paskačimienė teigė, kad į Nekilnojamojo turto registrą įrašytą 0,14 ha kelių plotą užima kelias, žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kertantis iš rytų į vakarus, o į Schemą įrašytas kelias Nr. (duomenys neskelbtini) buvo bendro naudojimo kelias.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. nurodė, kad jis sutinka su kelio Nr. (duomenys neskelbtini) įrašymu į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą. J. M. teigė, kad 0,14 ha ploto kelias buvo projektuojamas trims ūkininkams, tarp jų – irA. M.bei E. Č. J. M. paaiškino, kad riboženkliai, pastatyti E. Č. suteikiant valstiečio ūkio žemės sklypą, tebėra išlikę, kelias Nr. (duomenys neskelbtini) pateko (J. M. žodžiais -,,įjungtas”) į E. Č. žemės sklypą. Trečiasis suinteresuotas asmuo tvirtino, kad, nežiūrint to, kad šis kelias pateko į E. Č. žemės sklypą, buvo susitarimas, kad jis bus skirtas bendram naudojimui.

19Trečiojo suinteresuoto asmens NŽT Rokiškio skyriaus atstovė R. S. nurodė, kad Schema ta apimtini, kuria kelias Nr. (duomenys neskelbtini) įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai neprieštarauja. R. S., pagrįsdama tokią trečiojo suinteresuoto asmens poziciją, iš esmės rėmėsi atsiliepime išdėstytais motyvais ir argumentais bei faktinėmis aplinkybėmis. NŽT Rokiškio skyriaus atstovė vertino, kad teritorija, kurią užima kelias Nr. (duomenys neskelbtini), yra Rokiškio rajono savivaldybės nuosavybė. Tvirtino, kad E.Č. ir J. A. Č. priklausančiam žemės sklypui, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), parengtas inžinierės D. D. planas, nežiūrint VĮ Registrų centro 2012 m. spalio 5 d. padarytos žymos apie jo įregistravimą Kadastro žemėlapyje, yra prilyginamas preliminariam planui, todėl yra netikslus. NŽT Rokiškio skyriaus atstovė teigė, kad, nors šiame plane sklypo vakarinėje pusėje punktyrine linija pažymėtas 4 m pločio kelias patenka į žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), teritoriją, šis kelias 1992 m. parengtame Moškėnų žemės ūkio įmonės žemės reformos žemėtvarkos preliminariniame projekte ir vėlesniuose Rokiškio rajono Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektuose pažymėtas kaip bendro naudojimo kelias. Be to, R. S. vertino, kad pastaruosiuose projektuose kaip bendro naudojimo kelias yra pažymėtas ir E. Č. Bei J. A. Č. žemės sklypą rytų-vakarų kryptimi kertantis kelias.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtino Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą (b. l. 15). Schemos Aiškinamojo rašto sprendiniuose nustatyta, kad Rokiškio rajono savivaldybės Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje esantis kelias Nr. (duomenys neskelbtini), kurio plotis –4 m, ilgis – 344 m, plotas – 0,1400 ha, yra įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą kaip antros kategorijos vietinės reikšmės, patenkinamos būklės viešasis kelias (Schemos kopija, l. 37).

22Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje pateiktą apibrėžimą, norminis teisės aktas– įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Kaip nurodyta Schemos tekstinės dalies Aiškinamajame rašte, Tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 patvirtinta Schema yra rajono lygmens specialusis planas. Rengiant Schemą, siekiant optimizuoti Rokiškio rajono savivaldybės teritorijų vietinių kelių tinklą, buvo keliamas uždavinys nustatyti vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymą ir papildomai nurodyti vietinės reikšmės viešuosius kelius; strategiškai svarbius kaimų bendruomenėms ar sudarančius racionalesnius, geresnius privažiavimus prie gyvenamųjų vietovių kelius; atsižvelgus į kaimo bendruomenių, žemės savininkų ir žemės nuomininkų interesus, perspektyvinius vietinės reikšmės kelius ir kt. (Schemos kopija, l. 8). Įvertinus tai, kad Schemoje suformuluotais sprendiniais yra nustatomas vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas visoje Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, šie sprendiniai yra bendro, programinio, nevienkartinio pobūdžio, orientuojami į ateitį ir skirti individualiais požymiais neapibūdintų asmenų grupei, sprendžiama, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema yra norminis administracinis aktas. Tokia išvada daroma ir atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktą šio akto vertinimą (administracinės bylos Nr. A-492-2264/2013,Nr. A-1974-525/2015).

23Nustačius, kad Schema yra norminis administracinis aktas, nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar šio akto dalis, kuria kelias Nr. (duomenys neskelbtini) įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai. Atsižvelgus į tai, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybai 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ tvirtinant Schemą, buvo taikomas 1995 m. gegužės 11 d. priimto Kelių įstatymo redakcija, išdėstyta 2002 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos kelių įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-1113, nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant dėl Schemos dalies teisėtumo, teismas taikys nurodytos redakcijos Kelių įstatymo nuostatas.

24Kelių įstatymo 1 straipsnyje nurodyta, kad šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus. Kelių įstatymas2 straipsnio 3 punkte kelią apibrėžė kaip inžinerinį statinį, skirtą transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, kurį sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme. Pagal Kelių įstatymo 3 straipsnio, reglamentuojančio kelių suskirstymą pagal jų reikšmę, 1 dalį, keliai į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius skirstomi, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę. Pagal Kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, vietinės reikšmės keliai naudojami vietiniam susisiekimui ir skirstomi į viešuosius kelius ir vidaus kelius. Viešiesiems keliams priskiriami keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, bei gatvės gyvenamosiose vietovėse ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams (Kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktas), o vidaus keliams - juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai, t. y. miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešiesiems keliams (Kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punktas). Kelių suskirstymą pagal nuosavybės formas reglamentavusio Kelių įstatymo 4 straipsnio 1 dalis Nustatė ,,Keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, juridiniams ar fiziniams asmenims”, o šio straipsnio 3 dalis Nustatė ,,Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.” Remiantis nurodytomis Kelių įstatymo nuostatomis, daroma išvada, kad vietinės reikšmės viešasis kelias nuosavybės teise gali priklausyti tik savivaldybėms, o fiziniams asmenims gali priklausyti tik vidaus keliai. Darydamas minėtą išvadą, teismas atsižvelgia į Kelių įstatymo 3 dalies 1 ir 2 punktuose, 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse įtvirtintų nuostatų sisteminį aiškinimą, kurį yra pateikęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje(2015 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1974-525/2015).

25Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad J. A. Č. ir E. Č. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 16,4300 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis Rokiškio rajono savivaldybėje, Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, Cibelių k. 1, Moškėnų kadastro vietovėje. J. A. Č. valdomos žemės sklypo 1473/1640 dalys jo nuosavybėn buvo perduotos Panevėžio apskrities valdytojo 1995 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) ir 1995 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini), atkūrus nuosavybės teises į žemę, o E. Č. nuosavybės teises į šio sklypo 167/1640 dalis įgijo pagal 1995 m. spalio 18 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (civilinė byla Nr. e1-7-233/2016, 1 t., b. l. 5,9-10). Nurodytas aplinkybes taip pat patvirtina administracinėje byloje pateiktoje E. Č. ir J. A. Č. žemės tvarkymo byloje sukaupti dokumentai.

26E. Č. ir J. A. Č. žemės tvarkymo byloje esančio 1991 m. kovo 20 d. išduoto Valstybinio žemės nuosavybės akto Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys patvirtina, kad tuometinė Rokiškio rajono valdyba 1991 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. (duomenys neskelbtini) E. Č. valstiečio ūkiui steigti suteikė 16,4300 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), buvusį pagal tuometinį administracinį suskirstymą Rokiškio rajone, Rokiškio apylinkėje, Cibelių kaime. Prie šio akto buvo pridėtas 1991 m. sausio 14 d.inžinierės D. D. parengtas žemės sklypo planas, kurio eksplikacijos duomenys patvirtina, kad E. Č. suteikto žemės sklypo naudmenas 1991 m. sausio 14 d. sudarė 12,08 ha ariamos žemės, 0,77 ha miškų, 0,87 ha medžių ir krūmų, 0,10 ha pelkių, 0.32 ha vandenų, 2,15 ha kitų naudmenų ir 0,14 ha kelių; žemės sklypo ribos buvo paženklintos gelžbetoniniais riboženkliais. Be to, nurodytame plane esantys pažymėjimai patvirtina, kad žemės sklypas taškuose 1-14-13-12 ribojosi su tuometinio Moškėnų kolūkio žeme; taškuose 2-15-7 – su J. M. naudojama valstiečio ūkio žeme; žemės sklypo riba taškuose 1-14 (ribos ilgis – 260,7 m) ir nuo taško 13 (ribos ilgis 134,4 m) sutampa su 4 m pločio kelio, patenkančio į E. Č. skirtą valstiečio ūkio sklypą, vakarine riba; į žemės sklypą vedantis nurodytas kelias atsišakojo nuo 10 m pločio kelio; kitų kelių 1991 m. sausio 14 d. parengtame žemės sklypo plane nepažymėta(civilinė byla Nr. e1-7-233/2016, 1 t., b. l. 7-8).

27Išanalizavus E. Č. ir J. A. Č. žemės tvarkymo bylos dokumentus, parengtus valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir nuosavybės teisėms atkurti, daroma išvada, kad E. Č. ir J. A. Č. naujas žemės sklypo planas nebuvo parengtas, žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ribos Kadastro žemėlapyje 2012 m. spalio 5 d. buvo pažymėtos, remiantis D. D.1991 m. sausio 14 d. parengtu žemės sklypo planu. Dėl nurodytos aplinkybės ginčo tarp atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir NŽT Rokiškio skyrių, nekilo. Išrašo iš Nekilnojamojo turto registro, parengto 2014 m. lapkričio 24 d., duomenys patvirtina, kad žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), naudmenos susideda iš 12,0800 ha ariamos žemės, 0,7700 ha miško žemės, 0,3200 ha vandens, 0,1400 ha kelių ir 3,1200 ha kitos žemės; kitų daiktinių teisių į šį sklypą nėra; sklypui nustatytos specialiosios paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos sąlygos miško naudojimo apribojimai, žemės sklypų, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos ir įrenginiai sąlygos(civilinė byla Nr. e1-7-233/2016, 1 t., b. l. 5).

28Teismas nagrinėjamoje administracinėje byloje aplinkybių, leidžiančių abejoti nurodytais rašytiniais duomenimis, nenustatė. Teismui pateiktoje E. Č. ir J. A. Č. žemės tvarkymo byloje yra sukaupti dokumentai, tuometinio Panevėžio apskrities valdytojo ir kitų įgaliotų institucijų parengti Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiant dėl nuosavybės teisių atkūrimo J. A. Č. bei valstybinės žemės pardavimo E. Č. Teismui duomenų apie tai, kad administracinis sprendimas, kuriuo J. A. Č. buvo atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą, ar valstybinės žemės perleidimo sandoris būtų pakeisti ar panaikinti, nepateikta. Nagrinėjant bylą, nustatyta, jog E. Č. ir J. A. Č. žemės tvarkymo byloje esančiame 1995 m. spalio 18 d. parengtame Valstybinio žemės kadastro duomenų registre Nr. (duomenys neskelbtini) įrašyti duomenys, kad E. Č. ir J. A. Č. priklausančiame 16,40 ha ploto žemės sklype, pagal tuometinį administracinį suskirstymą buvusiame Rokiškio rajone, Cibelių kaime, keliai užima 0,1000 ha ploto teritoriją, skiriasi nuo2014 m. lapkričio 24 d. parengto Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenų. Vertindamas šių duomenų neatitikimą, teismas remiasi VĮ Registrų centro Panevėžio filialo 2012 m. lapkričio 29 d. rašte Nr. (duomenys neskelbtini) pateikta informacija, kad, nustačius, jog 1995 m. spalio 18 d. į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys nesutampa su žemės sklypo plano eksplikacijoje nurodytais naudmenų plotais, VĮ Registrų centro 2012 m. spalio 5 d. atliko techninės klaidos ištaisymą (civilinė byla Nr. e1-7-233/2016, 3 t., b. l.106-107). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, nustatančiomis, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, sprendžia, kad 2014 m. lapkričio 24 d. Nekilnojamojo turto registro duomenys apie E. Č. ir J. A. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), naudmenas, tarp jų - ir apie šiame sklype esančią 0,1400 ha ploto keliu užimtą teritoriją, nekelia abejonių. Išanalizavus nurodytus duomenis, daroma išvada, kad Nekilnojamojo turto registre nuo 2012 m. spalio 5 d. įrašyti duomenys apie žemės sklype, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantį 0,1400 ha ploto kelią išliko nepakitę. Pažymėtina, kad Schemos duomenys, jog kelio Nr. (duomenys neskelbtini) plotas yra 0,1400 ha, visiškai sutampa su aukščiau nurodytais Nekilnojamojo turto registro duomenimis. Be to, byloje esantys duomenys patvirtina aplinkybę, kad UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2015 m. kovo 12 d. atliekant E. Č. ir J. A. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinius matavimus, buvo nustatyta, jog šiame sklype keliais užimta teritorija sudaro 0,4520 ha (civilinė byla Nr. e1-7-233/2016, 2 t., b. l. 4-9). Vertindamas šiuos duomenis, teismas atsižvelgia į tai, kad jie buvo renkami, panaudojant šiuolaikines technines priemones, be to, nustatant šiuos kadastro duomenis,buvo užfiksuoti nuo 1991 m. atsiradę žemės naudmenų pasikeitimai. Atsižvelgus į E. Č. ir J. A. Č. atstovo pateiktus paaiškinimus, kad bylos nagrinėjimo metu nebeliko per žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) rytų-vakarų kryptimi ėjusio kelio, darytina išvada, kad sklypo naudmenos nėra galutinai nusistovėjusios ir kinta. Dėl išvardintų priežasčių 2015 m. kovo 12 d. atliktų kadastrinių matavimų metu nustatyti duomenys nesutampa su 1991 m. sausio 14 d. D. D. parengtame žemės sklypo plane nurodytų žemės sklypo naudmenų, įskaitant ir kelio, duomenimis. Tačiau tai, teismo vertinimu, nepaneigia 2014 m. lapkričio 24 d. Nekilnojamojo turte registro išraše nurodytų duomenų apie E. Č. ir J. A. Č. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią 0,1400 ha ploto keliu užimtą teritoriją.

29Nekilnojamojo turto registro 2014 m. lapkričio 24 d. išrašo duomenys patvirtina, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui J. M. nuosavybės teise priklauso 2,8389 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis Rokiškio rajono savivaldybėje, Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, (duomenys neskelbtini), Moškėnų kadastro vietovėje. Nuosavybės teises į šį nekilnojamąjį turtą J. M. įgijo po savo tėvo A. M. mirties pagal 1997 m. spalio 14 d. paveldėjimo teisės liudijimą, reg. Nr. (duomenys neskelbtini) (civilinė byla Nr. e1-7-233/2016, 1 t., b. l. 12).Teismui pateiktos J. M. (A. M.) žemės tvarkymo bylos dokumentai patvirtina, kad nuosavybės teises A. M. į nurodytą žemės sklypą įgijo Panevėžio apskrities valdytojo 1996 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) atkuriant nuosavybės teises į žemę. A. M. nuosavybėn perduodamo žemės sklypo, pažymėto Nr. (duomenys neskelbtini), ribos vietoje buvo parodytos ir pažymėtos bei šio sklypo abrisas parengtas 1995 m. gruodžio 15 d. Šiam eabrise užfiksuoti duomenys patvirtina, kad rytuose ir pietuose šis sklypas ribojasi su valstiečio (E. Č., originale - neįvardinta) žemės sklypu, šiaurėje – su ūkininkės G. E. B. žemės sklypu; matavimo ženklai su gretimais ūkininkės G. B. ir valstietės E. Č. žemės sklypais nebuvo statomi; iki sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) bus privažiuojama II kategorijos 6 m pločio keliu, su sklypu Nr. (duomenys neskelbtini) besiribojančiu vakarinėje pusėje. Žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) ribos buvo įbraižytos į 1996 m. kovo 15 d. patvirtintą laikinąjį žemės sklypo planą, kuriame esantys žymėjimai leidžia daryti išvadą, kad šis sklypas rytuose ribojasi ne su teritorija, pažymėta kaip kelias, o su teritorija, pažymėta kaip E. Č. žemės sklypas Nr. (duomenys neskelbtini). Įvertinus išvardintas aplinkybes, daroma išvada, kad Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” nustatyta tvarka ir sąlygomis atkuriant A. M. nuosavybės teises į žemę, jam, kaip žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) savininkui, buvo nustatyta, kad šis savininkas į jam nuosavybės teise perduodamą sklypą pateks II kategorijos 6 m pločio keliu, su sklypu Nr. (duomenys neskelbtini) besiribojančiu vakarinėje pusėje. Pažymėtina, kad pagal 2014 m. gruodžio 18 d. Kadastro žemėlapyje pažymėtas žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ribas, šis sklypas vakaruose (ribų posūkio taškai Nr.1-24-14) ribojasi su 6 m keliu (civilinė byla Nr. e1-7-233/2016, 1 t., b. l. 37). Remiantis Nekilnojamojo turto registro 2014 m. lapkričio 24 d. išrašo duomenimis, daroma išvada, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims E. B., R. V. ir R. B. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 15,2100 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis Rokiškio rajono savivaldybėje, Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, (duomenys neskelbtini), Moškėnų kadastro vietovėje. Nuosavybės teises į šį nekilnojamąjį turtą nurodyti tretieji suinteresuoti asmenys įgijo po E. G. B. mirties pagal 1997 m. gruodžio 29 d. paveldėjimo teisės liudijimą, reg. Nr. (duomenys neskelbtini), o E. B. – ir pagal 2005 m. balandžio 20 d. dovanojimo sutartį, reg. Nr. (duomenys neskelbtini) (civilinė byla Nr. e1-7-233/2016, 1 t., b. l. 13).Teismui pateiktos E. G. B. žemės tvarkymo bylos dokumentai patvirtina, kad nuosavybės teises G. E. B. į nurodytą žemės sklypą įgijo pagal Panevėžio apskrities valdytojo 1996 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini). E. G. B. nuosavybėn perduodamo žemės sklypo, pažymėto Nr. (duomenys neskelbtini), ribos vietoje buvo parodytos ir pažymėtos bei šio sklypo abrisas parengtas 1996 m. balandžio 9 d. Žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) abriso duomenimis, rytuose šis sklypas ribojasi su žemės teritorija, įvardinta kaip ūkininkės E. Č. žemės sklypas, o pietuose ir vakaruose – su A. M. (originale – neįvardintas) bei ūkininkės J. B. žemės sklypais. Žemės sklypo ribų parodymo ir jų paženklinimo akte pažymėta, kad per sklypą Nr. (duomenys neskelbtini) praeina II kategorijos 6 m. pločio kelias. Remiantis 1996 m. kovo 17 d. atlikto žemės naudmenų apskaičiavimo, 1996 m. gegužės 10 d. parengtos žemės naudojimo plotų eksplikacijos ir 1996 m. liepos 24 d. Valstybinio žemės kadastro duomenų registro Nr. (duomenys neskelbtini) duomenimis, daroma išvada, kad E. G. B. nuosavybėn perduodamame žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini) keliu užimtos teritorijos nebuvo, tačiau apskaičiuojant sklypo plotą, buvo atsižvelgta į tai, kad į šio žemės sklypo teritoriją įsiterpia II kategorijos keliu užimta teritorija.

30Įvertinus aukščiau išvardintus J. M. (A. M.), E. G. B. bei E. Č. ir J. A. Č. žemės tvarkymo bylų duomenis, daroma išvada, kad pagal juose esančių 1995 – 1996 metais vykdytos žemės reformos žemėtvarkos dokumentų duomenis, patekimas į tuometiniame Rokiškio rajone, Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, Cibelių kaime buvusius A. M. ir G. E. B. žemės sklypus buvo numatytas II kategorijos 6 m pločio keliu, einančiu per žemės sklypą Nr. (duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) ir besitęsiančiu į žemės sklypą Nr. (duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), t. y. kitu keliu, o ne keliu, į Schemą įrašytu kaip keliasNr. (duomenys neskelbtini).

31Minėta, kadatkuriant J. A. Č. nuosavybės teises bei sudarant su E. Č. valstybinės žemės perleidimo sandorį, žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) planas nebuvo rengiamas, tačiau šių fizinių asmenų nuosavybėn perduoto žemės sklypo ribos buvo įbraižytos į 1992 m. rengtą buvusios Moškėnų žemės ūkio įmonės žemės reformos žemėtvarkos preliminarinį projektą, jame pažymint 4 m pločio kelią, einantį nuo rajoninio II kategorijos kelio Moškėnai-Cibeliai-Martyniškėnai-Ilgalaukiai, žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) riba iki A. M. sodybos. Be to, NŽT Rokiškio skyriaus pateiktais duomenimis, rengiant vėlesnius (2000, 2002, 2007, 2008 ir 2012 metų) Rokiškio rajono Moškėnų kadastro vietovės žemėtvarkos projektus, jų planuose 4 m pločio keliukas, einantis vakarine E. Č. ir J. A. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), riba, buvo pažymėtas kaip bendro naudojimo kelias.

32Vertinant NŽT Rokiškio skyriaus pateiktus duomenis ir paaiškinimus apie aukščiau nurodytas aplinkybes, atsižvelgiama į tai, kad Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėse rengimo ir įgyvendinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (redakcijose galiojusiose nuo 2006 m. balandžio 26 d. ir rengiant bei tvirtinant Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. posėdyje) buvo įtvirtintos nuostatos, nustačiusioskadastro vietovėje žemėtvarkos projektą rengiančio autoriaus pareigąpatikrinti, ar prie visų anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų galima privažiuoti esamais ar suprojektuotais keliais arba ar yra nustatyti reikalingi kelio servitutai (20.3 punktas). Nustačius, kad ne prie visų žemės sklypų yra privažiuojamieji keliai, žemėtvarkos projektą rengiantis autorius privalėjo parengti asmenų, kuriems ankstesniuose žemėtvarkos projektuose suprojektuoti šie žemės sklypai, sąrašą, nurodyti fizinio asmens vardą ir pavardę ar juridinio asmens pavadinimą, žemės sklypo projektinį numerį ir bloko, kuriame yra žemės sklypas, numerį bei pasiūlymus dėl privažiuojamųjų kelių prie šių žemės sklypų suprojektavimo ar kelio servituto nustatymo.Šis sąrašas privalėjo būti pateiktas žemėtvarkos skyriui, kuris, išnagrinėjęs pateiktus pasiūlymus, buvo įpareigotas nurodyti projekto autoriui laisvos valstybinės žemės fondo žemėje suprojektuoti privažiuojamuosius kelius prie suprojektuotų žemės sklypų ar kelio servitutus bei suprojektuoti reikalingus servitutus patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotiems žemės sklypams, į kuriuos dar neatkurtos nuosavybės teisės. Be to, žemėtvarkos skyrius privalėjo pakviesti žemės ar miško savininkus, valstybinės žemės patikėtinius ir pasiūlyti jiems sudaryti tarpusavio sutartį dėl reikalingo kelio servituto nustatymo jų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomuose žemės ar miško sklypuose (20.3.1 ir 20.3.2 punktai). Teismo vertinimu, aukščiau nurodytas žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo teisinis reguliavimas reiškė, kad, sprendžiant dėl privažiuojamųjų kelių, negalėjo būti pažeista asmens nuosavybės teisė į jo valdomą žemės sklypą. Pažymėtina, kad ir valstiečių ūkių steigimą, jų veiklą ir likvidavimą reglamentavusiame 1989 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos įstatyme Nr. XI-3066 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstiečių ūkio” įtvirtintos nuostato gynė valstiečio ūkį įsteigusio asmens nuosavybės teisės į žemę, kaip vieną iš valstiečio ūkio nuosavybės objektų. Tokia išvada daroma, atsižvelgus į minėto įstatymo 6 straipsnį, kuriame buvo nustatyta, kad valstiečio ūkį ir jo turtą saugo ir gina įstatymas, bei9 straipsnio 1 dalį, nustačiusią, kad valstiečio ūkiui suteikto žemės sklypo dydis gali būti pakeistas tik ūkininko sutikimu. Žemės įstatymo Nr. I-446, priimto 1994 m. balandžio 26 d., 32 straipsnyje buvo įtvirtinta nuostata, kad visuomenės poreikiams iš žemės savininkų ir valstybinės žemės naudotojų žemė gali būti paimama tik išimtinais atvejais. Tokia nepakitusi žemės savininkų teises ginanti nuostata buvo įtvirtinta ir Žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje (2006 m. gruodžio 14 d. įstatymo Nr. X-982, įsigaliojusio nuo 2006 m. gruodžio 19 d., redakcija), galiojusioje Tarybai priimant 2009 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. TS-5.97.

33Teismas, remdamasis tuo, kas nurodyta, sprendžia, kad, nagrinėjant bylą, teismui nebuvo pateikta duomenų, kurie patvirtintų, jog 4 m pločio kelias, Rokiškio rajono Moškėnų kadastro vietovės žemėtvarkos projektų planuose pažymėtas kaip besiribojantis su E. Č. ir J. A. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini),vakarine ribair turintis bendro naudojimo kelio statusą, buvo įbraižytaslaikantis aukščiau nurodytų Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėse rengimo ir įgyvendinimo metodikos nuostatų, ar kad teisės aktų (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Civilinio kodekso, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių) nustatyta tvarka buvo išspręstas klausimas dėl E. Č. ir J. A. Č. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams tenkinti.

34Be to, išanalizavus tuometinio Valstybinio vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio filialo 1991 m. rugpjūčio mėn. parengto Rokiškio rajono ūkininkų J. M. ir E. Č. žemių melioracijos plano bei E. Č. parengto šio plano ištraukos duomenis, daroma išvada, kad juose pažymėtas keliasNr. 1, atsisukantis nuo šiaurėje esančio bendro naudojimo kelio (bylos duomenimis–Moškėnai-Cibeliai-Martyniškėnai-Ilgalaukiai), patenka įE. Č. valstiečio ūkio žemės sklypo teritoriją (civilinė byla Nr. e1-7-233/2016, 4 t., b. l. 7-8). Tokią išvadą patvirtina ir Valstybinio vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio filialo parengto ūkininkų A. M., E. Č., J. M. žemės sklypų sausinimo ir sukultūrinimo, sausinimo tinklo rekonstrukcijos ir kelių darbo projekto aiškinamojo rašto ištrauka, kurioje nurodyta, jog, parenkant kelio Nr. 1 sankasos tipą, buvo atsižvelgta į tai, kad šis kelias yra ūkininkės E. Č. žemės pakraštyje (civilinė byla Nr. e1-7-233/2016, 2 t., b. l. 147-148).Teismas, įvertinęsšiuos duomenis, sprendžia, kad jie neprieštarauja D. D. parengto E. Č. valstiečio ūkio žemės sklypo plano duomenims apie šiame sklype esantį 0,14 ha ploto kelią ir padėtį jame. Įvertinus NŽT Rokiškio skyriaus 2016 m. rugsėjo 6 d. parengtas schemas ir vaizdo medžiagą, daroma išvada, kad jų duomenys apie riboženklių, esančių taškuose Nr. 1, 14 ir 13 padėtį, leidžia teigti, kad kelias patenka į žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), teritoriją (b. l. 101-110).Be to, teismas atsižvelgia, kad, pagal 1991 metais galiojusį Lietuvos Respublikos įstatymą ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstiečių ūkio”, žemė ir kitos naudmenos (miškai, vandens telkiniai ir kt.) valstiečio ūkiui buvo suteikiamos nemokamai (7 straipsnio 1 dalis), o valstiečių ūkiams skirta žemė melioruojama, privažiuojamieji keliai projektuojami ir tiesiami iš biudžeto asignavimų žemės ūkio įmonėms nustatyta tvarka (8 straipsnio 2 dalis).Pagal 1993 m. gruodžio 9 d. Nr.I-323 priimtą Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalį, melioracijos įrenginiais buvo laikomi ir melioruotoje žemėje esantys vidaus keliai. Šio įstatymo 11 straipsnis nustatė, kad žemės savininkai turi leisti įrengti jų žemėje melioracijos įrenginius, reikalingus kitų savininkų žemei melioruoti, tačiau žemės savininkams ar naudotojams dėl to padaryti nuostoliai turėjo būti atlyginti, o melioracijos įrenginiais užimta žemė - išpirkta. Teismo posėdyje Rokiškio rajono savivaldybės tarybos atstovė R. D. nurodė, kad žemės teritorija, kurioje yra kelias Nr. (duomenys neskelbtini), visuomenės poreikiams nebuvo paimta. Taireiškia, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų nebuvo atlikta. Teismas, remdamasis tuo, kas nurodyta, daro išvadą, kad ta aplinkybė, jog E. Č. valstiečio ūkio žemės sklype po atliktų melioracijos darbų buvo nutiesta kelių, nereiškė, kad į jais užimtas žemės teritorijas E. Č. praradonuosavybės teises.

35Teismassprendžia, kad išanalizuotų, įvertintų byloje nustatytų faktinių duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų visetas patvirtina išvadą, jog E. Č. ir J. A. Č. nuosavybėn įstatymų nustatyta tvarka perduotame žemės sklype, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), yra 0,1400 ha ploto kelio teritorija; ši kelio teritorija privačios nuosavybės teise priklauso E. Č. ir J. A. Č.; kitų asmenų daiktinių teisių į šį kelią Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruota. Atsižvelgus į Kelių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas nuostatas, daroma išvada, kad šis E. Č. ir J. A. Č. nuosavybės teise priklausantis 0,1400 ha ploto kelias priskirtinas vidaus kelių kategorijai ir nėra pagrindo teigti, kad jis yra bendro naudojimo kelias. Dėl nurodytų priežasčiųRokiškio rajono savivaldybės taryba neturėjo teisinio pagrindo fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo teritoriją, skirtą keliui, priskirti vietinės reikšmės viešajam keliui, nuosavybės teise galinčiam priklausyti vietos savivaldybei.

36Remdamasis tuo, kas nurodyta, teismas konstatuoja, kad Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendiniai, kuriais 0,1400 ha ploto kelias Nr. (duomenys neskelbtini),esantis E. Č. ir J. A. Č. nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintai nuostatai, jog vietinės reikšmės viešieji keliai nuosavybės teise priklauso savivaldybėms.Pripažinus, kad ginčijama Schemos dalis prieštarauja nurodytam teisės aktui, ji laikoma panaikinta.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 116 ir 117 straipsniais, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 132 straipsnio 1 dalimi ir 133 straipsniu,

Nutarė

38Pripažinti, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. (duomenys neskelbtini),einantis per E. Č. ir A. J. Č. nuosavybės teisėmis priklausantį žemės sklypą, Nr. (duomenys neskelbtini),esantį Rokiškio rajono savivaldybės Rokiškio kaimiškoje seniūnijos (duomenys neskelbtini), įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai, ir laikyti ją panaikinta.

39Sprendimui įsiteisėjus, paskelbti jį Teisės aktų registre, RokiškiorajonosavivaldybėsinternetotinklalapyjeirRokiškiorajonovietinėsspaudosleidinyje „Gimtasiskraštas“.

40Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Panevėžio apygardos administracinį teismą.

41Teisėjos:Nijolė Čekanauskienė

Dalia Pranckienė

43DalytėZlatkuvienė

44

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. Rokiškio rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.... 5. Rokiškio rajono apylinkės teismas, atsižvelgęs į Rokiškio rajono... 6. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 26 d. nutartimi... 7. Atsakovė Rokiškio rajono savivaldybės taryba (toliau – ir Rokiškio rajono... 8. Atsakovė Taryba ir trečiasis suinteresuotas asmuo Savivaldybės... 9. Trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės... 10. Tretieji suinteresuoti asmenys J. A. Č. ir E. Č., atstovaujami advokato M.... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Valstybės žemės fondas... 12. Tretieji suinteresuoti asmenys J. M., E. B., R. B., R. V., UAB „(duomenys... 13. Pareiškėjo Rokiškio rajono apylinkės teismo atstovas, tretieji... 14. Atsakovės Rokiškio rajono savivaldybės tarybos ir trečiojo suinteresuotojo... 15. Trečiųjų suinteresuotų asmenų E. Č. ir A. J. Č. atstovas advokatas M.... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo E. Č. papildomai paaiškino, kad ji ir... 17. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,, (duomenys neskelbtini)” atstovė... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. nurodė, kad jis sutinka su kelio Nr.... 19. Trečiojo suinteresuoto asmens NŽT Rokiškio skyriaus atstovė R. S. nurodė,... 20. Teisėjų kolegija... 21. Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu... 22. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2... 23. Nustačius, kad Schema yra norminis administracinis aktas, nagrinėjamoje... 24. Kelių įstatymo 1 straipsnyje nurodyta, kad šis įstatymas nustato Lietuvos... 25. Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad J. A. Č. ir E. Č.... 26. E. Č. ir J. A. Č. žemės tvarkymo byloje esančio 1991 m. kovo 20 d.... 27. Išanalizavus E. Č. ir J. A. Č. žemės tvarkymo bylos dokumentus, parengtus... 28. Teismas nagrinėjamoje administracinėje byloje aplinkybių, leidžiančių... 29. Nekilnojamojo turto registro 2014 m. lapkričio 24 d. išrašo duomenys... 30. Įvertinus aukščiau išvardintus J. M. (A. M.), E. G. B. bei E. Č. ir J. A.... 31. Minėta, kadatkuriant J. A. Č. nuosavybės teises bei sudarant su E. Č.... 32. Vertinant NŽT Rokiškio skyriaus pateiktus duomenis ir paaiškinimus apie... 33. Teismas, remdamasis tuo, kas nurodyta, sprendžia, kad, nagrinėjant bylą,... 34. Be to, išanalizavus tuometinio Valstybinio vandens ūkio projektavimo... 35. Teismassprendžia, kad išanalizuotų, įvertintų byloje nustatytų faktinių... 36. Remdamasis tuo, kas nurodyta, teismas konstatuoja, kad Rokiškio rajono... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 38. Pripažinti, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24... 39. Sprendimui įsiteisėjus, paskelbti jį Teisės aktų registre,... 40. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti... 41. Teisėjos:Nijolė Čekanauskienė... 43. DalytėZlatkuvienė... 44. ...