Byla 2YT-21008-1012/2016
Dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Arminas Naujokaitis, išieškotojas Ferrodyne Ltd, B. M

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Arminas Naujokaitis, išieškotojas Ferrodyne Ltd, B. M.,

Nustatė

2Pareiškėjas A. M. skundžia antstolio Armino Naujokaičio 2016 m. vasario 5 d. siūlymą dėl skolininko turto dalies nustatymo Nr. 0157/15/02182/STD (toliau – Siūlymas). Nurodo, kad Siūlymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas. Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo Ferrodyne Ltd ieškinį atsakovui A. M. dėl paskolos, palūkanų ir nuostolių priteisimo bei priverstinės hipotekos/įkeitimo ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2015 m. gruodžio 7 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e2-6570-392/2015, kuria nutarė tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, vertybinius popierius ir reikalavimo teises 855 445, 50 Eur sumai, o turto, vertybinių popierių ir reikalavimo teisių esant nepakankamai, areštuoti atsakovui priklausančias lėšas, esančias atsakovo banko sąskaitose ar/ir pas trečiuosius asmenis ne daugiau kaip 855 445, 50 Eur sumai, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti. 2016 m. vasario 12 d. Vilniaus apygardos teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2766-392/2016 ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui Ferrodyne Ltd 773 739, 73 Eur ir 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. lapkričio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 7 672, 00 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo A. M., sprendimo vykdymą atidėjo iki 2016 m. gegužės 30 d. bei pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartį, kuria buvo areštuotas A. M. turtas 855 445, 50 Eur sumai, arešto mastą sumažindamas iki priteistos 781 411, 73 Eur sumos. A. M. su 2015 m. vasario 12 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu nesutiko dalyje dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, todėl yra pateikęs apeliacinį skundą, kuris šiuo metu dar nagrinėjamas.

3Pareiškėjas nurodo, kad antstolis Arminas Naujokaitis vykdo 2015 m. gruodžio 7 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-6570-392/2015 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurios pagrindu užvesta vykdomoji byla Nr. 0157/15/02182. Pareiškėjas teigia, kad laikinosios apsaugos priemonės taikymas atlieka tik apsauginę, t. y. ieškinio užtikrinimo funkciją, bet nesuteikia teisės išieškoti skolą. Pareiškėjo nuomone, antstolis priimdamas skundžiamą Siūlymą veikia ultra vires, kadangi, vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko atžvilgiu, atlieka veiksmus, kuriuos būtų galima atlikti tik įsiteisėjus galutiniam teismo sprendimui byloje ir tik išduoto vykdomojo rašto pagrindu. Nurodo, kad dėl antstolio veiksmų pareiškėjo interesai suvaržomi keliais aspektais, pirma, nepriėmus galutinio sprendimo civilinėje byloje, skolininkui jau kyla neigiamos pasekmės (t. y. išieškotojas Ferrodyne LTD jau pradėjo realiai vykdyti antstolio Siūlymą ir kreipėsi į teismą dėl skolininko dalies nustatymo); antra, net ir pagal priimtą pirmosios instancijos teismo sprendimą jo vykdymas yra atidėtas iki 2016 m. gegužės 30 d., todėl vykdomieji veiksmai (įskaitant turto atidalinimą) iki nurodytos datos negali būti atliekami; trečia, be vykdomojo dokumento atlikti vykdymo veiksmus draudžiama, t. y. netenkinus pareiškėjo apeliacinio skundo, tik po Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendime nurodytos dienos (t. y. 2016 m. gegužės 30 d.) ir tik minėto sprendimo pagrindu išduotoje vykdomojoje byloje galėtų būti atliekami vykdomieji veiksmai, nes iki nurodytos datos skolininkas dar turi galimybę įvykdyti teismo sprendimą be priverstinio vykdymo procedūros.

4Antstolis Arminas Naujokaitis 2016 m. balandžio 20 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Patvarkyme nurodoma, kad antstoliui Arminui Naujokaičiui vykdyti yra pateikta 2015 m. gruodžio 7 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2-6570-392/2015 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo A. M. turtui išieškotojo Ferrodyne Ltd reikalavimui užtikrinti, kurios pagrindu užvesta vykdomoji byla Nr. 0157/15/02182. Antstolis nurodo, kad atliekant priverstinius vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje 2015 m. gruodžio 10 d. turto aprašu (v. b. 126-127 lapai) areštuotas skolininkui nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris, kaip paaiškėjo vykdomosios bylos vykdymo metu, yra įgytas santuokos metu, todėl priklauso skolininkui ir jo sutuoktinei. Kadangi išieškojimo užtikrinimas aprašant bendrąja jungtine nuosavybės teise priklausantį turtą nėra galimas, antstolis pasiūlė išieškotojui ir bendrosios nuosavybės dalyviams kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto, kuris yra bendra su sutuoktine nuosavybė, dalies nustatymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 667 straipsnio 1 dalis). Nurodo, kad vadovaujantis CPK 152 straipsnio 6 dalimi, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstoliai vykdo teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Taip pat nurodo, kad konkrečios skolininkui priklausančio turto dalies nustatymas yra būtina sąlyga siekiant kuo greičiau ir realiai įvykdyti teismo nutartį, t. y. užtikrinti išieškotojo reikalavimą ir nepažeisti trečiųjų asmenų turtinių interesų, kadangi nenustačius skolininko turto dalies galimai areštas bus taikomas ir jo sutuoktinės turtui.

5Suinteresuotas asmuo B. M. atsiliepimu į skundą prašo pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti ir panaikinti antstolio 2016 m. vasario 5 d. siūlymą dėl skolininko turto dalies nustatymo Nr. 0157/15/02182/STD. Atsiliepime nurodoma, kad antstolis veikia viršydamas jam suteiktus įgalinimus, inicijuodamas pagreitintą vykdymo procesą ir proceso šalims siūlydamas nustatyti skolininko dalį bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje, nors civilinėje byloje kol kas dar nėra priimtas galutinis sprendimas. B. M. nuomone, antstolis savo veiksmais siekia kuo operatyviau vykdyti jau galutinį teismo sprendimą, o ne nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taip pažeisdamas tiek pareiškėjo A. M., tiek jos interesus.

6Suinteresuotas asmuo Ferrodyne Ltd atsiliepime prašo atmesti pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolio veiksmų. Teigia, kad antstolis, surašydamas Siūlymą, ne tik veikė pagrįstai ir teisėtai, tačiau ir turėjo pareigą vykdymo proceso šalims tokį pasiūlymą pateikti siekiant apsaugoti visų suinteresuotų asmenų teises ir teisėtus interesus bei tinkamai įvykdyti nutartį dėl arešto ir pateikia tokius argumentus: pirma, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pripažįstama vykdomuoju dokumentu ir jos vykdymui taikomos tokios pat civilinio proceso taisyklės kaip ir vykdant galutinį teismo sprendimą (CPK 152 straipsnio 6 dalis). Vadovaujantis CPK 666 straipsnio 1 dalimi, išieškojimas (šiuo atveju – turto aprašymas) iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje, o CPK 667 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo <...> bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo“, todėl konkretaus skolininkui priklausančio turto dalies nustatymas yra būtina sąlyga siekiant kuo greičiau ir realiai įvykdyti teismo nutartį dėl arešto; antra, pareiškėjas ir jo sutuoktinė B. M. nevykdė antstolio patvarkymo, įpareigojančio pateikti informaciją apie turtą, todėl Siūlymas antstoliui buvo praktiškai vienintelė priemonė siekiant tinkamai aprašyti skolininko turtą bei apsaugoti jo sutuoktinės interesus; trečia, šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teisme jau yra priimtas išieškotojo Ferrodyne Ltd pareiškimas dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, vadinasi, teismas priimdamas pareiškimą pripažino išieškotojo savarankišką teisę bei procesinį suinteresuotumą kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo tuo atveju kai vykdoma teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; ketvirta, teigiama, kad skunde nepagrįstai sutapatinami du institutai – skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymas ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto atidalijimas. Nagrinėjamuoju atveju skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymas nesuvaržo suinteresuotų asmenų vykdymo procese teisių, tačiau jas užtikrina ir apsaugo.

7Atsiliepime taip pat pasisakoma dėl antstolio teisės atlikti vykdymo veiksmus iki 2016 m. gegužės 30 d. Nurodoma, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2766-392/2016 tenkino ieškinį iš dalies Ferrodyne Ltd naudai priteisdamas iš viso 781 411,73 Eur pagrindinės skolos, sprendimo vykdymą atidėdamas iki 2016 m. gegužės 30 d., ir nors pareiškėjas šį teismo sprendimą apskundė apeliacine tvarka dalyje, kuria atmestas jo prašymas dėl priteistos skolos grąžinimo išdėstymo, priteistos skolos jis neginčija. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei remiantis CPK 150 straipsnio 3 dalimi, laikinosios apsaugos priemonės, taikomos skolininko turtui, galioja ir galios iki kol bus tinkamai įvykdytas galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2766-392/2016, todėl nėra pagrindo antstoliui neatlikti vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje, t. y. apskritai neaprašyti skolininko turto ar tokį turto aprašą panaikinti.

8Apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka laiką ir vietą proceso dalyviai informuoti CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

9Pareiškėjo skundas atmestinas.

10Vykdomosios bylos Nr. 0157/15/02182 duomenimis nustatyta, kad antstolis Arminas Naujokaitis vykdo 2015 m. gruodžio 7 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-6570-392/2015 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo A. M. turtui išieškotojo Ferrodyne Ltd reikalavimui užtikrinti, kuria nutarta ieškovo Ferrodyne Ltd turtinių reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąją apsaugos priemonę – areštą, areštuojant atsakovui A. M. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, vertybinius popierius ir reikalavimo teises 855 445,50 Eur sumai, o turto, vertybinių popierių ir reikalavimo teisių esant nepakankamai, areštuoti atsakovui priklausančias lėšas, esančias atsakovo banko sąskaitose ir/ar pas trečiuosius asmenis, ne daugiau kaip 855 445,50 Eur bendrai sumai, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti (v. b. l. 7-9, T. 1). Atliekant priverstinius vykdymo veiksmus antstolis Arminas Naujokaitis 2015 m. gruodžio 10 d. patvarkymu dėl turto aprašo bei areštuojamo turto įkainojimo Nr. B-71126 bei 2015 m. gruodžio 10 d. turto aprašu (v. b. l. 124-128, T. 1) areštavo pareiškėjui A. M. nuosavybės teise priklausantį turtą; 2015 m. gruodžio 10 d. patvarkymu Nr. B-71140 antstolis Arminas Naujokaitis areštavo pareiškėjui A. M. nuosavybės teise priklausančias UAB „Naftos atliekų perdirbimo centras“ ir UAB „Folis“ akcijas (v. b. l. 129, T. 1). Šiuos patvarkymus suinteresuotas asmuo B. M. 2016 m. vasario 1 d. skundu apskundė (v. b. l. 1-5, T. 2), antstolis Arminas Naujokaitis 2016 m. vasario 8 d. patvarkymu Nr. B-74564 šį skundą atmetė (v. b. l. 7-8, T. 2). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis suinteresuoto asmens B. M. skundas dėl antstolio veiksmų 2016 m. balandžio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2YT-10924-819/2016, buvo atmestas ir apskųsti antstolio patvarkymai palikti galioti.

11Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas A. M. skundžia antstolio Armino Naujokaičio 2016 m. vasario 5 d. siūlymą dėl skolininko turto dalies nustatymo Nr. 0157/15/02182/STD Reg. Nr. B-74586 (v. b. l. 6, T. 2), kuriuo siūlo išieškotojui Ferrodyne Ltd. per 2 mėnesius nuo šio patvarkymo gavimo kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su sutuoktine nuosavybe, nustatymo CPK 667 straipsnio tvarka. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis išieškotojas Ferrodyne Ltd. yra pasinaudojęs šiuo siūlymu ir kreipęsi į Vilniaus apylinkės teismą, kur jo prašymo pagrindu 2016 m. kovo 29 d. užvesta civilinė byla Nr. e2VP-17108-294/2016 dėl skolininko turto dalies nustatymo.

12Teismas, susipažinęs su vykdomosios bylos medžiaga, proceso dalyvių procesiniuose dokumentuose išdėstyta pozicija, konstatuoja, kad pareiškėjo skunde dėstomi argumentai yra nepagrįsti. Vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje apimtį ir ribas nustato antstoliui pateiktas vykdomasis dokumentas (CPK 586 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju antstolis vykdo teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kurioje nurodyta, koks turtas turi būti areštuotas bei turto arešto eiliškumas. Pagal CPK 666 straipsnio 1 dalį išieškojimas iš fizinių asmenų gali būti nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje. Ši nuostata, priešingai nei nurodo pareiškėjas, taikytina antstolio vykdant ne tik teismo sprendimo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo, bet ir teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal CPK 152 straipsnio 6 dalies nuostatas antstolio yra vykdomos teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka.

13Sprendžiant klausimą dėl antstolio veiksmų, taikant laikinąsias apsaugos priemones, be kita ko, numatyta galimybė teismine tvarka iš dalies panaikinti nuosavybės teisių ribojimą nustatant asmens dalį bendrojoje nuosavybėje (CPK 145 straipsnis 5 dalis), bet tik tokiems atvejams, kada laikinai apribojamos nuosavybės teisės į daiktą, priklausantį bendrosios nuosavybės teise. Nagrinėjamu atveju antstolis, pagrįstai aprašęs pareiškėjui kartu su sutuoktine bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą, ėmėsi veiksmų nustatyti skolininko dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, tokiu būdu įgyvendindamas CPK 145 straipsnio 5 dalies nuostatas. Tokie antstolio veiksmai nagrinėjamoje byloje, kai vykdant laikinąsias apsaugos priemones areštavus bendrą skolininko ir jo(s) sutuoktinio(-ės) turtą pasiūloma kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo, pripažintini atitinkantys galiojantį teisinį reguliavimą bei teismų praktiką (pvz. žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2012; Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2S-398-614/2016).

14Teismas taip pat atkreipia pareiškėjo dėmesį į tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2016 m. vasario 12 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2766-392/2016, kuriuo ieškovui Ferrodyne Ltd. priteista 773 739, 73 Eur ir 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. lapkričio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 7 672, 00 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo A. M., sprendimo vykdymą atidėtas iki 2016 m. gegužės 30 d. bei pakeista Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartis, kuria buvo areštuotas A. M. turtas 855 445, 50 Eur sumai, arešto mastą sumažindamas iki priteistos 781 411, 73 Eur sumos, kol kas nėra įsiteisėjęs, todėl pareiškėjo argumentai dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo termino pažeidimo yra nepagrįsti.

15Įvertinus visumą nurodytų aplinkybių, pareiškėjo skundas dėl antstolio Armino Naujokaičio 2016 m. vasario 5 d. siūlymo dėl skolininko turto dalies nustatymo Nr. 0157/15/02182/STD Reg. Nr. B-74586 panaikinimo pripažintinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

16Vadovaudamasi CPK 510-512 straipsniais, teismas,

Nutarė

17Atmesti pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų.

18Nutartis per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai