Byla 2-3810-800/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovui R. M. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 2914,95 eurų skolos, 10,84 eurų delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pareikštas atsiliepimas į ieškinį.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2013-02-28. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl laikytina, kad atsakovas ieškinį pripažįsta.

4Esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Ieškinyje pareikštas reikalavimas pagrįstas ir įrodytas byloje pateiktais rašytiniais įrodymais (b.l. 9-64). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008 m. rugpjūčio 22 d. tarp AB „Citadele“ bankas, Kauno filialo ir atsakovo R. M. sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią bankas atsakovui suteikė 36.202,50 EUR būsto kreditą, būstui, esančiam ( - ) pirkti ir remontuoti. Galutinis būsto kredito pagal būsto kreditavimo sutartį grąžinimo terminas - 2048 m. rugpjūčio 15 d. Kredito grąžinimą bankui atsakovas 2008 m. rugpjūčio 26 d. apdraudė, t. y. 2008 m. rugpjūčio 26 d. tarp UAB „Būsto paskolų draudimas" ir atsakovo buvo sudaryta draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr. ( - )). Galutinis draudimo sutarties terminas - 2034 m. kovo 15 d. Būsto kredito draudimo sutartis buvo sudaryta pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004. 2009 m. liepos 17 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. ( - ) prie 2008 m. rugpjūčio 26 d. draudimo sutarties, pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas busto kreditavimo sutartimi atsakovo prisiimtus įsipareigojimus bankui, grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padengė Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymo dienai susidariusią atsakovo skolą bankui 663,69 EUR, išskyrus netesybas, ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką 2.569,27 EUR. Mokėjimų draudimo susitarimu atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo per 12 mėnesių laikotarpį bankui išmokėtas sumas, o taip pat ieškovui mokėtiną 2,5 proc. dydžio draudimo įmoką, kuri skaičiuojama nuo ieškovo bankui išmokėtos ir atsakovo ieškovui per mokėjimų bankui laikotarpį negrąžintos sumos (Mokėjimų draudimo susitarimo 16.2 p.), per ne trumpesnį kaip 10 metų terminą lygiomis dalimis kas mėnesį be palūkanų (Mokėjimų draudimo susitarimo 11,12 p.). Visas per 12 mėnesių laikotarpį ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2013 m. sausio 15 d. pažyma apie bankui išmokėtas išmokas Nr. FT-31. 2010 m. rugpjūčio 30 d. ieškovas sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2009 m. liepos 17 d. Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. ( - ), dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo ir registruotu paštu išsiuntė jį prašyme sudaryti mokėjimų draudimo susitarimą nurodytu atsakovo adresu ( - ). Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 11 punktu atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo bankui išmokėtas draudimo išmokas Mokėjimų draudimo susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka ir pagal Mokėjimų draudimo susitarimo 16.2 punktą sumokėti 2,5 procento draudimo įmokos dalį. Pagal ieškovo sudarytą grąžinimo grafiko 1 punktą ieškovo bankui išmokėtos skolos ir kredito bei palūkanų įmokos suma sudaro 3.232,94, o draudimo įmokos dalis - 80,82 EUR viso: 3.313,76 EUR. Atsakovas nuo 2011 m. lapkričio 15 d. nevykdė pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtų įsipareigojimų grąžinti ieškovui jo bankui išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo grafike lytais terminais, dydžiais ir tvarka, tuo pažeisdamas Mokėjimų draudimo susitarimu prisiimtus įsipareigojimus. Dėl įsipareigojimų pagal Mokėjimų draudimo susitarimą nevykdymo atsakovas buvo nuolat informuojamas trumposiomis žinutėmis (sms), skambučiais, raginimais. Atsakovas Mokėjimų draudimo susitarimo pažeidimų nepašalino ir pagal grąžinimo grafiką grąžino ieškovui tik 398,81 EUR. Tai patvirtina ieškovo 2013 m. sausio 15 d. pažyma Nr. FT-32. Ieškovas už atsakovą bankui išmokėjo 3.232,94 EUR skolos ir kredito įmokų sumą. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas pažeidė Mokėjimų draudimo susitarimo nuostatas, neatsiskaitė su ieškovu ir nebendradarbiavo, vadovaudamasis Mokėjimų draudimo susitarimo 20.2., 20.6., 20.9., 20.10., 23.4, 23.6, bei 23.7. punktais 2013 m. sausio 3 d. ieškovas nutraukė Mokėjimų draudimo susitarimą ir 2013 m. sausio 3 d. apie tai informavo atsakovą. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 20.8. punktu, atsakovui nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovui draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovas privalo sumokėti ieškovui 0,02 proc. delspinigių nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2013 m. sausio 16 d. atsakovo įsiskolinimas ieškovui pagal Mokėjimų draudimo susitarimą sudaro 2.914,95 EUR ir 10,84 EUR delspinigių, viso: 2.925,79 EUR.

7Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

8LR CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.).

9Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovas nevykdo sutartinės prievolės ieškovei, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 2914,95 eurų skola, 10,84 eurų delspinigių.

10Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 303,00 Lt žyminis mokestis (LR CPK 93 str.).

12Iš atsakovo priteistinos valstybės patirtos išlaidos, susijusios su teismo procesinių dokumentų įteikimu – 13,81 Lt (LR CPK 92 str., 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš R. M., a.k. ( - ) gyv.: ( - ), 2914,95 Eur (du tūkstančius devynis šimtus keturiolika eurų 95 euro ct) skolos, 10,84 Eur (dešimt eurų 84 euro ct) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistas sumas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos, t.y. nuo 2013-01-31 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 303,00 Lt (tris šimtus tris litus 00 ct) žyminio mokesčio, UAB „Būsto paskolų draudimas“, į.k. 110076079, Ulonų g. 5, Vilnius, naudai.

16Priteisti iš R. M., a.k. ( - ) gyv.: ( - ), 13,81 Lt (trylika litų 81 ct) pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. (žyminį mokestį ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke AB ”Swedbank” bankas (kodas 73000), bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

17Atsakovas, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai