Byla 2S-1050-803/2016
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys G. Ž. ir V. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (suinteresuoto asmens) V. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės A. S. pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys G. Ž. ir V. M.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Pareiškėja antstolė A. S. pateikė teismui prašymą spręsti klausimą dėl baudos paskyrimo skolininkei (suinteresuotam asmeniui) G. Ž. už kiekvieną nutarties nevykdymo dieną, baudą paskiriant išieškotojo (suinteresuoto asmens) V. M. naudai (b. l. 1).

42. Nurodė, jog vykdydama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-06 nutartį civilinėje byloje Nr. N2-39624-726/2013, kuri pakeista apylinkės teismo 2014-06-19 nutartimi Nr. 2-723-726/2014 ir 2015-02-06 nutartimi Nr. 2S-100-160/2015, vykdomojoje byloje Nr. 0177/14/00553 surašė 2015-12-30 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą, nustatydama, jog skolininkė G. Ž. nevykdo teismo nutartimi nustatytos V. M. bendravimo su nepilnamete dukra U. M. tvarkos.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

63. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 8 d. nutartimi pareiškėjos antstolės A. S. pareiškimo dėl baudos skyrimo netenkino (b. l. 35-37).

74. Teismas, remdamasis suinteresuoto asmens G. Ž. pateiktais įrodymais, įvertino pareiškėjos antstolės A. S. 2015-12-30 akte nurodyto nebendravimo su suinteresuotu asmeniu V. M. nustatytu grafiku priežastis ir sprendė, jog susitikimai su vaiku antstolės nurodytomis dienomis neįvyko dėl svarbių ir pagrįstų priežasčių – vaiko ligos ir užsiėmimo būrelyje.

85. Teismas nurodė, jog suinteresuoto asmens G. Ž. nurodytos aplinkybės dėl vaiko ligos sudaro pagrindą nevykdyti teismo nutarties, kadangi yra viešas interesas apsaugoti vaiko sveikatą. Pažymėjo, jog vaiko ligą ir lankomus būrelius pagrindžia objektyvūs duomenys – medicininės pažymos, Vilniaus Gabijos gimnazijos pažyma.

96. Pažymėjo, jog vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su motina, ji turi pareigą vaikui susirgus pasirūpinti medicinine pagalba, o vaikui sergant G. Ž. neprivalo V. M. sudaryti sąlygų pasimatymui su vaiku savo bute, saugant privatų gyvenimą, buto neliečiamybės teisę, bei įrodinėti vaiko ligos, jos pobūdžio bei sunkumo.

107. Teismas taip pat vertino, jog U. M. dalyvavimas teatro veikloje siejamas su vaiko dvasiniu ir moraliniu ugdymu, pateisinančiu neįvykusi susitikimą su V. M.. Pažymėjo, jog V. M. pasimatymo su vaiku tvarkaraštį reikėtų derinti su vaiko užimtumu mokykloje, užklasinėje veikloje.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

128. Apeliantas (suinteresuotas asmuo) V. M. pateikė atskirąjį skundą prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį ir antstolės A. S. prašymą dėl baudos skyrimo suinteresuotam asmeniui G. Ž. už teismo nutarties nevykdymą tenkinti (b. l. 43-49). Atskirajame skunde nurodo tokius argumentus:

138.1. mano, kad skundžiama nutartis nepagrįsta, joje yra prieštaravimų ir neatitikimų, o teismas, priėmęs skundžiamą nutartį, buvo šališkas. Taip pat nurodo, jog nutartis yra nemotyvuota, joje išreikšta asmeninė teisėjo nuomonė, neatsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką;

148.2. pagrindinis tikslas ir siekis buvo bendrauti su dukra, tačiau suinteresuotas asmuo G. Ž. trukdė bendrauti su vaiku, o pirmosios instancijos teismas neįvertino byloje pateiktų rašytinių įrodymų, tarp jų elektroninio dienyno TAMO duomenų, pagal kurį serganti U. M. 2015 m. spalio 17, 19 dienomis lankė mokyklą;

158.3. teismas neįvertino aplinkybės, jog suinteresuotas asmuo G. Ž. teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti aplinkybių, kur suinteresuotas asmuo kartu su dukra buvo 2015 m. gruodžio 22-28 dienomis bei kodėl pareiškėjas negali prisiskambinti;

168.4. teismas ignoravo byloje pateiktą Valstybinės psichiatrijos tarnybos ekspertės išvadas, kuriose pažymėta, jog mergaitei būtina bendrauti su suinteresuotu asmeniu, jog pastarasis mergaitei pavojaus nekelia;

178.5. mano, jog teismas nepagrįstai nurodė V. M. derinti pasimatymų su vaiku tvarkaraštį prie vaiko užimtumo mokykloje bei užklasinėje veikloje. Nurodo, jog susitikimai pirmadienį vyksta ne teismo nutartyje nustatytu laiku, o susitikimų derinimas yra vienpusis;

188.6. apelianto teigimu, teismas visą atsakomybę dėl bendravimo su vaiku tvarkos ir laiko derinimo priskiria apeliantui, ignoruodamas aplinkybę, jog mergaitės gyvenamoji vieta nustatyta su motina, o trukdymas matytis su mergaite apriboja apelianto teises;

198.7. pažymi, jog suinteresuotas asmuo G. Ž. nevykdė savo pareigos informuoti apeliantą apie vaiko sveikatos būklę, slepiant su vaiko sveikata susijusią informaciją;

208.8. mano, jog teismas nepagrįstai priteisė iš jo suinteresuoto asmens G. Ž. patirtas advokato teisinės pagalbos išlaidas, kadangi pareiškimą dėl baudos skyrimo pateikė antstolė, o ne apeliantas.

219. Apeliantas pateikė teismui 2016-02-15 ir 2016-02-19 atskirojo skundo papildymus, nurodydamas iš esmės 2016-02-13 planuojamo susitikimo bei 2016-02-19 vykusio susitikimo su dukra aplinkybes (b. l. 83-84, 86-87).

2210. Suinteresuotas asmuo (skolininkė) G. Ž. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apeliacinės instancijos teismo palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-08 nutartį nepakeistą ir priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas (b. l. 63-66). Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

2310.1. mano, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, buvo aktyvus, išsamiai ir visapusiškai ištyrė visus šalių pateiktus duomenis, byloje esančius įrodymus, išklausė byloje dalyvaujančių šalių paaiškinimus ir pagrįstai konstatavo, jog teismo nutartis neįvykdyta saugant vaiko interesus bei rūpinantis vaiko dvasiniu ir moraliniu ugdymu;

2410.2. vaiko ligos 2015 m. rugpjūčio 21-24 dienomis, spalio 12-20 dienomis, gruodžio 22-28 dienomis pagrįstos medicininėmis pažymomis, o 2015 m. lapkričio 16 d. ir gruodžio 7 d. neįvykę susitikimai pagrįsti pažyma apie lankomą vaiko būrelį, todėl teismas skundžiamoje byloje tinkamai ir pagrįstai įvertino rašytinius įrodymus bei sprendė, jog neįvykę susitikimai pateisinti;

2510.3. teigia, jog siekdama įgyvendinti nepilnamečio vaiko interesus dėjo maksimalias pastangas, kreipdamasi į gydymo įstaigą susirgus vaikui, o nesudarydama sąlygų apeliantui susitikti su vaiku elgėsi sąžiningai. Pažymi, jog U. M. būrelio ir jo laiko pasirinkimas buvo sąlygotas pačios dukters, jos poreikių, interesų bei užimtumo;

2610.4. pažymi, jog griežtai laikosi nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos, tačiau apeliantas neatsižvelgia į vaiko gerovę ir interesus, kiekvieno susitikimo metu komplikuoja savo elgesiu sudarydamas įtampą, kuri nepilnamečiui vaikui kelia baimę ir nerimą.

2711. Apeliantas pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo, nurodydamas aplinkybes, susijusias su 2016 m. kovo 12 d. ir 2016 m. kovo 18 d. susitikimais su dukra U. M. (b. l. 87-88).

2812. Suinteresuotas asmuo G. Ž. pareiškime dėl papildomų dokumentų prijungimų prašo apelianto prašymo netenkinti ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 97-99). Nurodo, jog naujų įrodymų prijungimą apeliacinės instancijos teisme reglamentuoja CPK 314 straipsnis, todėl nėra pagrindo priimti naujų įrodymų. Pažymi, jog apelianto prašomi prijungti įrodymai yra susiję su visiškai kitais (vėlesniais) apelianto susitikimais su dukra U. M., todėl jie neturi jokios įtakos ginčo išsprendimui. Nurodo, jog apelianto pateikti nauji įrodymai nebuvo tirti ir vertinti pirmosios instancijos teisme, todėl jais negali būti grindžiamas atskirasis skundas.

2913. Apeliantas V. M. pateikė teismui prašymą atkreipti dėmesį į svarbias aplinkybes, nurodydamas, jog 2016 m. balandžio 16 d., 30 d. ir gegužės 14 d. turėję įvykti susitikimai neįvyko. Prašo prijungti minėtas aplinkybes prie bylos.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Dėl apelianto prašymo prijungti papildomus dokumentus

3214. Apeliantas pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymus prijungti papildomus dokumentus. Minėtuose prašymuose iš esmės nurodo aplinkybes, susijusias su jo vėlesniais susitikimais su vaiku U. M..

3315. Pagal proceso įstatymą, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Įstatymas taip pat riboja naujų įrodymų priėmimą, jeigu tokie įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Be to, CPK 306 straipsnio 2 dalis draudžia apeliacinį skundą (taip pat ir atskirąjį skundą) grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme.

3416. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog papildomų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme ribojamas, net jei jų pateikimą inicijuoja bylos šalis (CPK 314 straipsnis), o apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008).

3517. Nagrinėjamu atveju bauda suinteresuotam asmeniui G. Ž. prašoma skirti už teismo nutartimis nustatytos bendravimo tvarkos nesilaikymą 2015 m. rugpjūčio 21-22, 24 dienomis, 2015 m. spalio 17, 19 dienomis, 2015 m. lapkričio 16 d., 2015 m. gruodžio 7 d., 2015 m. gruodžio 5 d., 2015 m. gruodžio 25-26 dienomis ir 28 d. (antstolės A. S. 2015-12-30 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 8 d. nutartimi išnagrinėjo pareiškimą dėl bendravimo tvarkos nesilaikymo minėtomis dienomis. Tuo tarpu apeliantas pateikė prašymą priimti papildomus dokumentus, kuriuose nurodomos aplinkybės, susijusios su neva nesilaikyta bendravimo tvarka po antstolės A. S. 2015-12-30 akto dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo surašymo. Taigi apelianto prašomi priimti papildomi dokumentai bei juose nurodytos aplinkybės nagrinėjamu atveju teisinės reikšmės neturi, jie teismo negali būti vertinami nagrinėjant priimtos apylinkės teismo 2016-02-08 nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog minėtų dokumentų nėra pagrindo priimti ir vertinti nagrinėjant atskirąjį skundą (CPK 306 straipsnis, 314 straipsnis).

36Dėl apelianto atskirojo skundo argumentų

3718. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Skolininko atsakomybė už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdymą reglamentuojama specialiosios teisės normos – CPK 771 straipsnio. Tuo atveju, jeigu neįvykdomas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą (CPK 771 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 771 straipsnio 5 dalį teismas, nustatęs, kad skolininkas neįvykdė sprendimo, gali jam skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

3819. Nustatyta, kad antstolė A. S. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-06 nutartį Nr. N2-39624-726/2013, kurioje nustatyta laikina ieškovo V. M. bendravimo, su nepilnamete dukra U. M., tvarka: 1) ieškovas turi teisę bendrauti su dukra kiekvieną savaitės pirmadienį ir ketvirtadienį paimant dukrą po prailgintos dienos grupės ir grąžinant dukrą į jos gyvenamąją vietą tą pačią dieną iki 20.00 val.; 2) ieškovas turi teisę bendrauti su dukra kas antrą savaitės penktadienį paimant dukrą po pamokų ir grąžinant dukrą į jos gyvenamąją vietą tą pačią dieną iki 20.00 val. Tuo atveju, kai dukra bus imama tos savaitės savaitgalį ji nebus imama tos savaitės penktadienį ir atvirkščiai kai dukra nebus imama tos savaitės savaitgalį ji bus imama tos savaitės penktadienį; 3) ieškovas turi teisę bendrauti su dukra kas antrą kiekvieno mėnesio savaitgalį paimant dukrą iš jos gyvenamosios vietos nuo to savaitgalio šeštadienio 10.00 val. ir grąžinant nepilnametę dukrą į jos gyvenamąją vietą to savaitgalio sekmadienį iki 20.00 val.; 4) ieškovo susitikimai su nepilnamete dukra vyksta jo gyvenamojoje vietoje ar kitoje ieškovo pasirinktoje vietoje, išskyrus kartu išvykas į komandiruotę; 5) ieškovui turint teisę pasiimti dukterį, tačiau dukteriai susirgus, atsakovė įpareigojama nedelsiant informuoti apie tai ieškovą. Šiuo atveju pasimatymas su dukterimi nukeliamas kitam numatytam susitikimui. Ieškovui negalint susitikti su dukterimis dėl suplanuotų atostogų, darbo išvykų (komandiruočių), ligos ar kitų nenumatytų atvejų, pastarasis privalo ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas informuoti atsakovę apie neįvyksiantį susitikimą. Šiuo atveju pasimatymas su dukterimi nukeliamas kitam numatytam susitikimui. Savaitgalių skaičiavimą pradėti skaičiuoti nuo nutarties priėmimo dienos (vykd. b. l. 3-10). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-06-19 nutartimi nustatyta naują laikina ieškovo V. M. bendravimo su nepilnamete dukra U. M. tvarka: 1) ieškovas turi teisę bendrauti su dukra kiekvieną savaitės pirmadienį nuo 17 valandos iki 20 valandos; 2) ieškovas turi teisę bendrauti su dukra kas antrą savaitės penktadienį nuo 17 valandos iki 21 valandos. Vilniaus apygardos teismo 2015-02-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-100-160/2015 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-21 nutartis iš dalies pakeista, nustatant bendravimo tvarką – kiekvieną šeštadienį nuo 10 valandos iki 14 valandos; kita nutarties dalis nepakeista (vykd. b. l. 165-168).

3920. Vykdomosios bylos Nr. 0177/14/00553 duomenimis nustatyta, jog antstolė A. S. 2015-12-30 surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą, kuriame užfiksuotas G. Ž. nevykdymas teismo nutartimi nustatytos V. M. bendravimo su nepilnamete dukra U. M. tvarkos: 2015 rugpjūčio 21, 22, 24 dienomis, 2015 spalio 17, 19 dienomis, 2015 lapkričio 16 dieną, 2015 gruodžio 7, 25, 26, 28 dienomis neįvyko V. M. susitikimas su vaiku, 2015 gruodžio 5 d. susitikimo laikas sutrumpintas viena valanda. Byloje pateiktos medicininės pažymos apie vaiko ligas bei pažyma apie vaiko lankomą būrelį pirmadieniais muzikiniame teatre nuo 17 val. 30 min. iki 18 val. 35 min. (b. l. 10-13).

4021. Apeliantas nesutinka, jog suinteresuoto asmens G. Ž. pateikti įrodymai pateisina bendravimo su U. M. tvarkos nesilaikymą ir įrodinėja, jog teismas minėtus įrodymus įvertino nepagrįstai neatsižvelgdamas ir į kitus byloje esančius įrodymus, tokius kaip elektroninio dienyno TAMO duomenis, į tai, kad G. Ž. neleido apeliantui bendrauti su vaiku atėjus aplankyti, o tuo metu, kai motina G. Ž. turėjo slaugyti sergantį vaiką, jos su U. M. namuose nebuvo.

4122. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto atskirajame skunde nurodytais argumentais dėl netinkamo įrodymų įvertinimo. Įrodymų vertinimo taisyklės ne kartą konstatuotos Kasacinio teismo praktikoje (pvz. žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. kovo 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011 ir kt;), todėl apeliacinės instancijos teismas jų nekartodamas konstatuoja, jog apylinkės teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių.

4223. Kaip teisingai konstatavo apylinkės teismas, bendravimo su U. M. tvarkos nesilaikymą 2015 rugpjūčio 21, 22, 24 dienomis, 2015 spalio 17, 19 dienomis, 2015 lapkričio 16 dieną, 2015 gruodžio 25, 26, 28 dienomis pateisina pateiktos į bylą medicininės pažymos apie vaiko ligas, o 2015 lapkričio 16 dieną ir 2015 gruodžio 7 d. neįvykusius susitikimus pateisina Vilniaus Gabijos gimnazijos 2016-01-18 pažyma. Minėti dokumentai išduoti atitinkamų įstaigų, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo jais nesivadovauti ar jais abejoti. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, elektroninis dienynas TAMO dar nepatvirtina aplinkybės, jog U. M. 2015 m. spalio 12-20 dienomis nesirgo. Nagrinėjamam klausimui taip pat neturi teisinės reikšmės ir kitos aplinkybės (aplinkybė, jog apeliantas neva nerado sergančio vaiko namuose ar kad G. Ž. neleido bendrauti su sergančiu vaiku), kadangi jos gali būti sąlygotos įvairių objektyvių aplinkybių.

4324. Nepagrįsti ir apelianto argumentai, jog vaikas būrelius gali lankyti ir kitomis dienomis, t. y. kaip apeliantas nurodė, antradienį. Byloje nėra pateikta rašytinių įrodymų, jog būrelis gali būti lankomas tik vieną kartą per savaitę, ir jis be antradienio galėjo būti organizuojamas ir kitomis savaitės dienomis, o vaikas turėjo galimybę (pvz. dėl užimtumo) būrelį lankyti kitomis dienomis (CPK 178, 185 straipsniai). Taigi vertintina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė ir į nepilnamečio vaiko ugdymą. Be to, pažymėtina, jog nėra duomenų apie tai, kad nebuvo galimybės tartis dėl susitikimų su vaiku kitomis dienomis.

4425. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu dėl neargumentuotos teismo nutarties. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis atitinka procesiniam dokumentui keliamus įstatymo reikalavimus, joje išdėstyti prašymo netenkinimo motyvai. Nors motyvai trumpi ir neišsamūs, tačiau aplinkybė, jog neaptartos apelianto nurodytos aplinkybės, tokios kaip pvz. nebuvo leista su dukra pasimatyti jai sergant, dar nesudaro pagrindo konstatuoti, jog nutartis nemotyvuota. Teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk prieš Nyderlandų Karalystę, 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, p. 20, par. 61; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-27/2012; 2014 m. spalio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2014; 2015 m. lapkričio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-558-421/2015).

4526. Apeliacinės instancijos teismas taip pat vertina, jog nėra pagrindo konstatuoti ir pirmosios instancijos teismo teisėjo šališkumo. Perklausęs civilinės bylos Nr. 2S-5390-534/2015 garso įrašą, apeliacinės instancijos teismas nenustatė teisėjo asmenio ar kitokio suinteresuotumo byla, dėl ko galėjo nagrinėjamoje byloje kilti abejonės dėl jo nešališkumo. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas teismo posėdyje kaip tik atkreipė šalių dėmesį į tai, jog šalys turėtų atsižvelgti į vaiko prioritetus. Be to, minėta aplinkybė bei proceso dalyvių kooperavimosi pareiga konstatuota ir ankstesniuose teismų procesiniuose sprendimuose. Kita vertus, aplinkybė, jog išnagrinėjus baudos skyrimo klausimą už teismo sprendimo nevykdymą buvo priimtas apeliantui nepalankus sprendimas, dar nesudaro pagrindo vertinti, kad pirmosios instancijos teismas buvo šališkas. Vertintina, kad iš esmės apeliantas nenurodė faktinių aplinkybių, kuo galėjo pasireikšti teismo šališkumas (CPK 178 straipsnis).

4627. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

4728. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus bei pagrįstai netenkino antstolės prašymo dėl baudos skyrimo, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstos teismo nutarties, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis iš esmės paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4829. Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

49Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

5030. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo iš jo priteistomis advokato teisinės pagalbos bylinėjimosi išlaidomis G. Ž. naudai.

5131. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, jog ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus lemia šios teisenos specifika – paprastai nėra priešingus interesus turinčių šalių. Dėl to ypatingosios teisenos bylose galioja kitokia nei ginčo teisenos atveju taisyklė – kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidas ir jos nėra atlyginamos (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Įstatyme nustatyta išimtis, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

5232. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolis vykdo jam įstatyme priskirtas funkcijas, tarp jų ir kreipiasi į teismą dėl baudų skyrimo proceso įstatyme numatytais atvejais. Tuo atveju, jeigu mano, kad teismo sprendimas nevykdomas, kreipdamasis į teismą antstolis atlieka jam įstatymo priskirtas funkcijas. Taigi vertintina, jog antstoliui atliekant jam pavestas įstatymo funkcijas, nėra pagrindo paskirstyti šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamoje situacijoje kiekvienai iš šalių paliktinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, tarp jų ir advokato teisinės pagalbos išlaidos (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Atsižvelgiant į tai, perskirstynos pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi iš V. M. priteistos G. Ž. naudai advokato teisinės pagalbos išlaidos (CPK 93 straipsnis, 443 straipsnio 6 dalis).

5333. Suinteresuotas asmuo G. Ž. taip pat prašo priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas advokato teisinės pagalbos išlaidas už procesinių dokumentų parengimą. Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais ir jų nekartodamas apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog suinteresuoto asmens prašymas netenkintinas.

54Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

55palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį iš esmės nepakeistą.

56Perskirstyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartimi iš V. M. (asmens kodas ( - ) G. Ž. (asmens kodas ( - ) naudai priteistas 100 Eur sumos bylinėjimosi išlaidas, nustatant, jog bylinėjimosi išlaidos G. Ž. naudai nepriteistinos.

57Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Pareiškėja antstolė A. S. pateikė teismui prašymą spręsti klausimą... 4. 2. Nurodė, jog vykdydama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-06 nutartį... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 8 d. nutartimi... 7. 4. Teismas, remdamasis suinteresuoto asmens G. Ž. pateiktais įrodymais,... 8. 5. Teismas nurodė, jog suinteresuoto asmens G. Ž. nurodytos aplinkybės dėl... 9. 6. Pažymėjo, jog vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su motina, ji turi pareigą... 10. 7. Teismas taip pat vertino, jog U. M. dalyvavimas teatro veikloje siejamas su... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. 8. Apeliantas (suinteresuotas asmuo) V. M. pateikė atskirąjį skundą... 13. 8.1. mano, kad skundžiama nutartis nepagrįsta, joje yra prieštaravimų ir... 14. 8.2. pagrindinis tikslas ir siekis buvo bendrauti su dukra, tačiau... 15. 8.3. teismas neįvertino aplinkybės, jog suinteresuotas asmuo G. Ž. teismo... 16. 8.4. teismas ignoravo byloje pateiktą Valstybinės psichiatrijos tarnybos... 17. 8.5. mano, jog teismas nepagrįstai nurodė V. M. derinti pasimatymų su vaiku... 18. 8.6. apelianto teigimu, teismas visą atsakomybę dėl bendravimo su vaiku... 19. 8.7. pažymi, jog suinteresuotas asmuo G. Ž. nevykdė savo pareigos informuoti... 20. 8.8. mano, jog teismas nepagrįstai priteisė iš jo suinteresuoto asmens G.... 21. 9. Apeliantas pateikė teismui 2016-02-15 ir 2016-02-19 atskirojo skundo... 22. 10. Suinteresuotas asmuo (skolininkė) G. Ž. atsiliepime į atskirąjį... 23. 10.1. mano, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą... 24. 10.2. vaiko ligos 2015 m. rugpjūčio 21-24 dienomis, spalio 12-20 dienomis,... 25. 10.3. teigia, jog siekdama įgyvendinti nepilnamečio vaiko interesus dėjo... 26. 10.4. pažymi, jog griežtai laikosi nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos,... 27. 11. Apeliantas pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą dėl... 28. 12. Suinteresuotas asmuo G. Ž. pareiškime dėl papildomų dokumentų... 29. 13. Apeliantas V. M. pateikė teismui prašymą atkreipti dėmesį į svarbias... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. Dėl apelianto prašymo prijungti papildomus dokumentus... 32. 14. Apeliantas pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymus prijungti... 33. 15. Pagal proceso įstatymą, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 34. 16. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog papildomų įrodymų... 35. 17. Nagrinėjamu atveju bauda suinteresuotam asmeniui G. Ž. prašoma skirti... 36. Dėl apelianto atskirojo skundo argumentų... 37. 18. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra... 38. 19. Nustatyta, kad antstolė A. S. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 39. 20. Vykdomosios bylos Nr. 0177/14/00553 duomenimis nustatyta, jog antstolė A.... 40. 21. Apeliantas nesutinka, jog suinteresuoto asmens G. Ž. pateikti įrodymai... 41. 22. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto... 42. 23. Kaip teisingai konstatavo apylinkės teismas, bendravimo su U. M. tvarkos... 43. 24. Nepagrįsti ir apelianto argumentai, jog vaikas būrelius gali lankyti ir... 44. 25. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu dėl... 45. 26. Apeliacinės instancijos teismas taip pat vertina, jog nėra pagrindo... 46. 27. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 47. 28. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 48. 29. Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 50. 30. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo iš jo priteistomis... 51. 31. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, jog ypatingosios teisenos bylose... 52. 32. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolis vykdo jam įstatyme... 53. 33. Suinteresuotas asmuo G. Ž. taip pat prašo priteisti apeliacinės... 54. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,... 55. palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį iš... 56. Perskirstyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartimi... 57. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....