Byla 2-135-675/2015
Dėl antstolės J. B. veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Ukmergės šiluma“

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Miesto energija“ skundą dėl antstolės J. B. veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Ukmergės šiluma“,

Nustatė

2Teisme gautas pareiškėjo UAB „Miesto energija“ skundas dėl antstolės J. B. 2014-07-09 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00773. 2014-07-09 antstolė J. B. patvarkymu UAB „Miesto energija „ prašymo netenkino ir vykdomųjų veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00707 dėl 1637379,02 Lt išieškojimo UAB „Ukmergės šiluma“ naudai nestabdė. 2014-07-15 gautas pareiškėjo UAB „Miesto energija“ skundas dėl antstolės J. B. 2014-07-09 patvarkymo, kuriuo nebuvo tenkintas UAB „Miesto energija“ 2014-07-02 prašymas dėl išieškojimo veiksmų vykdymo procese sustabdymo. UAB „Miesto energija“ skundžia antstolės veiksmus nurodydami, kad antstolė netinkamai įvertino prašyme nurodytas faktines aplinkybes ir priėmė nepagrįstą bei neteisėtą patvarkymą.

3Byla nutrauktina.

4Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme (civilinės bylos Nr. 2-735-781/2014) yra nagrinėjama UAB „Miesto energija“ civilinė byla atsakovams UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Dainavos energetika“ ir Ukmergės rajono savivaldybei dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus ir 14 762 598,75 Lt sumos priteisimo. UAB „Miesto energija“ šioje byloje pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė teismo iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014 įsiteisėjimo sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdymo procese dėl Vilniaus apygardos teismo 2011-11-22 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5127-560/2011 vykdymo ir areštuoti atsakovų turtą likusiai ieškinio reikalavimų sumai. Vilniaus apygardos teismas 2014-06-04 nutartimi UAB „Miesto energija“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014 netenkino. UAB „Miesto energija“ 2014-06-12 pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties Lietuvos apeliaciniam teismui. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 21 d. (civilinė byla Nr. 2-1490/2014) priėmė nutartį, kuria Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 4 d. nutartį paliko nepakeistą.

5Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ skunde dėl antstolės patvarkymo (b.l.5-7) nurodė, kad 2014-07-02 UAB „Miesto energija“ pateikė antstolei prašymą dėl išieškojimo veiksmų vykdymo procese sustabdymo. Prašyme buvo nurodyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant išieškojimo veiksmų sustabdymą, klausimas yra nagrinėjamas teismo apeliacine tvarka, ir teismui tenkinus UAB „Miesto energija“ prašymą išieškojimo veiksmai vykdymo procese turės būti sustabdyti. Todėl prašyme buvo argumentuojama, kad siekiant neapsunkinti būsimos teismo nutarties įvykdymo bei nesukelti prieštaravimo būsimai teismo nutarčiai, o taip pat remiantis proceso ekonomiškumo ir protingumo principais būtina sustabdyti vykdymo veiksmus vykdymo procese iki kol Lietuvos apeliacinio teismo bus galutinai išspęstas UAB „Miesto energija“ atskirasis skundas ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas.

6Esant nurodytoms aplinkybės konstatuotina, kad išnyko ginčo objektas, kadangi Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo UAB „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir jo netenkino, todėl byla nutrauktina. (LR CPK 293 str. 9 d.)

7Suinteresuotas asmuo UAB „Ukmergės šiluma“ pateikė prašymą priteisti patirtas 306,64 eurų bylinėjimosi išlaidas, kurias patyrė rengiant atskirąjį skundą bei atsiliepimą teismui. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės turi sudaryti lygias sąlygas abiems šalims bylinėtis, užkirsti kelią formuotis instanciniam mentalitetui. Esant kiekvienai vėlesnei proceso stadijai, susidariusios bylinėjimosi išlaidos papildo tas išlaidas, kurios susidarė esant ankstesnėms proceso stadijoms. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, esant vėlesnei proceso stadijai priimto teismo procesinio sprendimo (sprendimo arba nutarties) palankumą vienai iš šalių (LR CPK 93 str. 1 d.), reikia vertinti atsižvelgiant į kiekvieno proceso stadiją atskirai, lyginant ankstesnėje stadijoje ir vėlesnėje stadijoje priimtų sprendimų materialinį teisinį turinį. Kadangi byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto , atsižvelgdamas į tai ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 94 str. 1 d.). Suinteresuoto asmens prašymas tenkintinas, 306,64 eurų bylinėjimo išlaidos suinteresuotam asmeniui UAB „Ukmergės šiluma“ priteistinos.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 str., 510 straipsniais,

Nutarė

9Bylą nutraukti.

10Priteisti iš UAB „Miesto energija“, įmonės kodas 183204042, buveinės adresas Šviesos g. 17, Ukmergės m., 306,64 eurus (tris šimtus šešis eurus 64 centus) bylinėjimosi išlaidų UAB „Ukmergės šiluma“, įmonės kodas 182714850, buveinės vieta Šviesos g. 17, Ukmergės m., naudai.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai