Byla 1A-85-493-2013
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 10 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Arūno Paštuolio, teisėjų Egidijaus Jono Grigaravičiaus, Danguolės Šiugždinytės, sekretoriaujant Jurgitai Barauskaitei, Simonai Janulaitienei, Vidai Butiškienei, dalyvaujant prokurorei Jūratei Štreimikytei, nuteistiesiems D. N., M. A., gynėjams advokatams Kostui Žilinskui, Vilmai Petrauskienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėjant baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų D. N. ir M. A. apeliacinius skundus dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 10 d. nuosprendžio, kuriuo:

3- D. N. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 260 str. 1 d., ir nuteistas laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo įsiteisėjusio nuosprendžio vykdymo dienos. Į bausmės laiką nuteistajam įskaitytas laikino sulaikymo ir suėmimo laikas nuo 2011-09-30 iki 2011-10-15.

4- M. A. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 260 str. 1 d., ir nuteistas laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo įsiteisėjusio nuosprendžio vykdymo dienos. Į bausmės laiką nuteistajam įskaitytas laikino sulaikymo ir suėmimo laikas nuo 2011-09-30 iki 2011-11-13.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6M. A. nuteistas už tai, kad jis 2011 m. rugsėjo mėn. antroje pusėje, tikslesnis laikas nenustatytas, ( - ) iš nenustatytų asmenų apytiksliai už 6000 litų (tikslios sumos nustatyti nepavyko) neteisėtai įgijo, turėdamas tikslą platinti, 288,616 g kanapių ir jų dalių, kurios priskiriamos prie narkotinių medžiagų bei 0,502 g miltelių savo sudėtyje turinčių 0,422 g 4-metiletilkatilkatinono, kuris priskiriamas prie psichotropinių medžiagų (LR Sveikatos apsaugos ministro 2000-01-06 įsakymu Nr. 5 patvirtintas sąrašas Nr. 1 ,,Narkotinės ir psichotropinės medžiagos draudžiamos vartoti medicinos tikslams“). Visa tai neteisėtai parsigabeno į savo namus adresu ( - ), ir neteisėtai laikė balkone esančioje spintelėje. 2011 m. rugsėjo 29 d., apie 2200 val., jis, gavęs D. N. SMS žinutę, paėmė iš balkone esančios spintelės 52,208 g kanapių ir jų dalių bei 0,502 g miltelių turinčių savo sudėtyje 0,422 g psichotropinės medžiagos 4-metiletilkatilkatinono ir S. B. vairuojamu automobiliu ,,Rover“, reg. Nr. ( - ), atvežė į ( - ) ir nakties metu, apie 0015 val., ( - ), prie namo ( - ), 49,720 g kanapių ir jų dalių pardavė D. N. už 1350 litų. Likusią dalį kanapių ir jų dalių, tai yra 2,488 g, ir 0,502 g miltelių, kurių sudėtyje yra 0,422 g psichotropinės medžiagos 4-metiletilkatilkatinono, toliau neteisėtai laikė prie savęs automobilyje ,,Rover“, reg. Nr. ( - ), iki kol buvo sulaikytas policijos pareigūnų, tai yra iki 2011 m. rugsėjo 30 d., 0110 val. Likusią dalį narkotinės medžiagos, tai yra 236,408 g kanapių ir jų dalių, neteisėtai laikė bute ( - ), iki 2011 m. rugsėjo 30 d. 0310 val., tai yra iki kol kratos metu ši medžiaga buvo rasta ir paimta.

7D. N. nuteistas už tai, kad jis 2011 m. rugsėjo 30 d., apie 0015 val., ( - ), M. A. atvežus, turėdamas tikslą platinti, neteisėtai įsigijo iš jo, nupirkdamas už 1350 litų 49,720 g kanapių ir jų dalių, kurios priskiriamos prie narkotinių medžiagų (LR Sveikatos apsaugos ministro 2000-01-06 įsakymu Nr. 5 patvirtintas sąrašas Nr. 1 ,,Narkotinės ir psichotropinės medžiagos draudžiamos vartoti medicinos tikslams“), šias medžiagas neteisėtai gabeno, nešdamasis su savimi, iki ( - ), kol apie 0035 val., šio namo laiptinėje buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

8Nuteistasis M. A. skundžia Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-10-10 nuosprendį, prašo jį pakeisti ir paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Skunde nurodo, kad Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai taikytų bausmių skyrimą reglamentuojančias baudžiamojo įstatymo normų ir neteisingai paskirtos bausmės. Paskirtoji bausmė neatitinka teisingumo principo (BK 41 str. 2 d. 5 p.), yra neadekvati ir per griežta, todėl Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendis turi būti pakeistas ir jam paskirta švelnesnė bausmė. Skirdamas bausmę, teismas privalėjo atsižvelgti į BK 54 str. 2 d. išvardytas aplinkybes bei, vadovaudamasis BK 61 str. 2 d., įvertinęs atsakomybę lengvinančias aplinkybes, turėjo teisę motyvuotai parinkti švelnesnę bausmės rūšį. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad nusikalstamą veiką jis padarė būdamas apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme nurodė, jog D. N. narkotinę medžiagą - kanapes pardavė, nes D. N. jų buvo prašęs anksčiau, todėl nusikalstamas sumanymas jau buvo susiformavęs. Pažymi, kad jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailėjosi. Nustatydamas bausmės rūšį, teismas ignoravo daugelį svarbių teisingam bausmės paskyrimui aplinkybių, nepakankamai įvertino, kad jis yra jauno amžiaus, mokosi ( - ), dirba UAB ( - ), charakterizuojamas teigiamai, todėl nėra pavojingas visuomenei asmuo, kurį reikėtų izoliuoti. Taip pat nebuvo atsižvelgta į tai, kad turi sveikatos problemų, dėl ko teismui yra pateikęs tai patvirtinančius duomenis. Teismas neįgyvendino bausmės paskirties: neatsižvelgė į bausmei keliamų tikslų (nubaudimo, teisingumo) įgyvendinimą, neįvertino nusikalstamos veikos padarinių, t.y., kad jokių sunkių padarinių nebuvo, nes narkotinės medžiagos buvo paimtos policijos pareigūnų, neatsižvelgė į narkotinių medžiagų rūšį ir jų poveikio žmogui ypatybes. O būtent, konkrečiu atveju į tai, jog šis nusikaltimas, formaliai būdamas sunkiu, šiuo konkrečiu atveju objektyviai nebuvo itin pavojingas. Kanapės, kaip narkotinė medžiaga, nėra tokia pavojinga sveikatai kaip sintetiniai narkotikai. Jo padarytas nusikaltimas buvo sąlygotas jauno amžiaus ir nepatyrimo, nepakankamos socialinės brandos ir gyvenimiškos patirties stokos. Baudžiamosios teisės paskirtis pagal BK 1 str. reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės, turi būti pusiausvyra. Apie tai yra pasisakęs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. sausio 26 d. nutarime. Tuo tarpu, jam paskirta bausmė yra per griežta, neatitinka BK 54 str. nurodytų bausmės skyrimo pagrindų, protingumo kriterijaus, prieštarauja BK 41 str. įtvirtintam teisingumo principui, nėra tinkama teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams pasiekti ir varžo jo teises labiau, negu to reikia bausmės tikslams pasiekti, o tai prieštarauja teisinės valstybės principui. BK 54 str. 3 d. suteikia teismui ypatingą diskrecijos teisę išskirti išimtinius atvejus, vertinant padarytus nusikaltimus ir skiriant bausmę, ir teisingai bei išmintingai taikyti teisę. Šioje byloje teismas turėjo galimybę, atsižvelgęs į visas anksčiau nurodytas bylos aplinkybes, skirti jam su ilgalaikiu laisvės atėmimu nesusijusią bausmę.

9Nuteistasis D. N. apeliaciniu skundu taip pat prašo pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 10 d. nuosprendį neskiriant jam realios laisvės atėmimo bausmės. Skunde jis nurodo, kad narkotinės medžiagos - kanapių niekada nepardavinėjo, „žolės" įsigydavo tik sau, bet parduodavo savo draugams, jeigu jie to paprašydavo, iš parduotų kanapių yra uždirbęs ne didesnę kaip 100 litų sumą. Nurodo, kad savo kaltę dėl padaryto nusikaltimo pripažino visiškai ir gailėjosi. Mano, kad teismas, paskirdamas jam realią 2-jų metų laisvės atėmimo bausmę, nuteisė jį aiškiai per griežtai. Teismas neatsižvelgė ir neįvertino svarbių aplinkybių, dėl kurių jam galėjo būti pritaikytos BK 54 str. 3 d. nuostatos. BK 41 str. numato, kad skiriant bausmę turi būti užtikrintas teisingumo principas. Teisingumas reiškia ne tik tai, kad turi būti išsamiai visapusiškai ir objektyviai nustatytos visos bylai reikšmingos aplinkybės, bet ir tai, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė būtų adekvati padarytai veikai: bausmė už nusikalstamą veiką turi atitikti tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį. Pažymi, kad savo nusikalstama veika jokių žalingų padarinių visuomenei nesukėlė, tik keletą kartų pardavė narkotinės medžiagos – kanapių asmenimis, kurie to primygtinai prašė ir šias medžiagas jau seniai naudojo, todėl jo veiksmai jokių žalingų padarinių jiems nesukėlė. Jokio versliškumo ir noro pasipelnyti iš narkotinių medžiagų platinimo jis neturėjo. Įstatymas taip pat numato, kad būtina atsižvelgti ne tik į kaltinamojo elgesį prieš nusikalstamos veikos padarymą, nusikalstamos veikos darymo metu, bet ir po jos bei į nusikaltusio asmens požiūrį į savo veiksmus. Po nusikalstamos veikos padarymo, norėdamas atsikratyti draugų ir pažįstamų, kurie kartu su juo vartojo narkotines medžiagas, pakeitė savo gyvenamąją vietą, išvyko gyventi į ( - ), įsidarbino, įstojo į ( - ), mokosi antrame kurse, yra pažangus studentas. Be to, su tėvų pagalba iš karto po ikiteisminio tyrimo pradžios nuvyko gydytis į ( - ) priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų reabilitacijos įstaigą ir išsigydė nuo narkotikų priklausomybės, dėl profilaktinių tikslų centre ir šiuo metu lankosi vieną kartą per mėnesį. Nurodo, kad nuteistas buvo už išplatintą labai nežymų kiekį (apie 2,5 g) narkotinės medžiagos. Šiuo metu savo veiksmus yra supratęs ir įvertinęs, ateityje jokių nusikaltimų nedarys.

10Teisėjų kolegija, atlikusi dalinį įrodymų tyrimą, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistųjų gynėjus, prašiusius apeliacinius skundus dėl juose išdėstytų motyvų patenkinti, prokurorę, prašiusią apeliacinius skundus atmesti, sprendžia, kad nuteistųjų M. A. ir D. N. apeliaciniai skundai atmetami.

11Apeliaciniame nuteistojo skunde nėra ginčijama nuteistojo kaltė dėl nusikalstamų veikų padarymo ir veikų kvalifikavimas. Nuteistieji M. A. ir D. N. prašo jų atžvilgiu taikyti BK 54 str. 3 d. nuostatas ir paskirti jiems su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 str. 3 d.).

12Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, M. A. ir D. N. atžvilgiu teisingai kvalifikavo nusikalstamas veikas ir skirdamas nuteistiesiems bausmes, laikėsi bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, numatytų BK 54 str. Teismas atsižvelgė ir tinkamai įvertino visas bausmių skyrimui reikšmingas aplinkybes, apibūdinančias tiek nuteistųjų asmenybes, tiek padarytų nusikaltimų pavojingumą.

13BK 41 str. nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Jos paskirtis yra ne tik nubausti asmenį už atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą, bet užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir taip paveikti asmenį, kad pastarasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę (BK 54 str. 3 d.). Taigi, aiškus prieštaravimas teisingumo principui, skiriant bausmes, yra pagrindas taikyti BK 54 str. 3 d. nuostatą. Baudžiamasis kodeksas neapibrėžia teisingumo principo sąvokos. Teismų praktikoje teisingumo principas suprantamas visų pirma kaip teisingos bausmės paskyrimas. Teisinga bausmė yra tokia bausmė, kuri atitinka BK 41 str. 2 d. apibrėžtą bausmės paskirtį ir BK 54 str. 2 d. pateiktus bendruosius bausmių skyrimo pradmenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-7-259/2011).

14Remiantis teismų praktika, teismas, švelnindamas bausmę BK 54 str. 3 d. pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-152/2009, 2K-3/2010, 2K-476/2010, 2K-102/2011, 2K-128/2011 ir kt.).

15Kartu akcentuojama, kad taikyti BK 54 str. 3 d. nuostatas galima tada, kai nėra BK 62 str. nurodytų pagrindų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 3.1.13 punktas). Pagal BK 62 str. 2 d. švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė gali būti skiriama ir tada, kai yra atsakomybę lengvinančios aplinkybės, bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta. Taip pat turi būti nustatyta viena iš alternatyvių savarankišką teisinę reikšmę turinčių aplinkybių, numatytų BK 62 str. 2 d. 1–6 punktuose. Vadinasi, sprendžiant BK 62 str. 2 d. taikymo (ar netaikymo) klausimą, visų pirma turi būti nustatytos bent dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju tiek nuteistajam M. A., tiek nuteistajam D. N. nebuvo pagrindo taikyti BK 62 str. 2 d., o kartu ir to paties straipsnio 3 d. nuostatų. Be to, pažymėtina tai, kad taikyti BK 62 straipsnio nuostatas yra teismo, nagrinėjančio bylą, teisė, bet ne pareiga.

16Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, tiek M. A., tiek D. N. paskyrė BK 260 str. 1 d. numatytą minimalaus dydžio laisvės atėmimo bausmę. Aukštesnės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir sprendžia, kad tik realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas nuteistiesiems yra proporcingas jų asmenybėms ir padarytiems nusikaltimams bei neprieštarauja teisingumo principui. Nustatytos bylos aplinkybės ir apeliacinių skundų argumentai neduoda pagrindo spręsti dėl BK 54 str. 3 d. taikymo galimybės, teismas nenustatė išskirtinių aplinkybių visumos, leidžiančios teigti, kad nuteistųjų padaryti sunkūs nusikaltimai yra mažiau pavojingi, todėl, kolegijos nuomone, nėra jokio pagrindo švelninti jų atsakomybę.

17BK 260 str. 1 d. sankcijoje numatyta vienintelė - terminuoto laisvės atėmimo - bausmė. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad nuteistieji M. A. ir D. N. padarė sunkius baigtus nusikaltimus, susijusius su neteisėtu disponavimu žmogaus sveikatai itin pavojingomis narkotinėmis medžiagomis. Priešingai nei nurodoma apeliaciniuose skunduose, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į nuteistųjų padarytų nusikaltimų aplinkybes, įvertino nusikalstamos veikos padarinius, narkotinių medžiagų rūšį ir jų poveikio žmogui ypatybes. Nuteistieji yra jauno amžiaus, anksčiau neteisti, tačiau abu yra bausti administracinėmis nuobaudomis 2011 m., vykstant ikiteisminiam tyrimui ir teisminiam bylos nagrinėjimui dirbo, mokėsi aukštosiose mokyklose. Nuteistųjų atsakomybę lengvina tai, kad jie prisipažino padarę nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailėjosi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Nuteistųjų atžvilgiu pirmosios instancijos teismas jų atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pripažino tai, kad nusikalstamą veiką jie padarė būdami apsvaigę nuo narkotinių medžiagų ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Byloje esančios specialisto išvados patvirtina, kad D. N. šlapime, paimtame tuojau pat po sulaikymo, rasta tetrahidrokanabinolio karboksi rūgšties, M. A. šlapime - metamfetamino, tetrahidrokanabinolio karboksi rūgšties ir etilo alkoholio.

18Teisėjų kolegijos nuomone, byloje nustatytos ir nuteistųjų apeliaciniuose skunduose nurodytos aplinkybės nėra ir negali būti laikomos išimtinėmis aplinkybėmis, kurioms esant būtų galima skirti švelnesnę bausmę negu sankcijoje numatytas bausmės minimumas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skunduose paminėtos aplinkybės yra daugiau tipinės (kasdieninio pobūdžio), negu išimtinės, nes teismų praktikoje tokie atvejai dažni, kai jauni, besimokantys ar dirbantys, turintys šeimą ir vaikus ar skolų asmenys ir tuomet, kai yra jų atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir net nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių už sunkių ar labai sunkių nusikaltimų padarymą nuteisiami realia laisvės atėmimo bausme (Lietuvos apeliacinio teismo apeliacinė nutartis Nr. 1A-213/2012).

19Nors nuteistųjų apeliaciniuose skunduose nurodoma, jog paskirtos laisvės atėmimo bausmės yra per griežtos, tačiau aukštesnės instancijos teismas sprendžia, jog nuteistiesiems paskirtos bausmės yra adekvačios jų padarytiems nusikaltimams, atitinka bausmės paskirtį, teisingumo ir proporcingumo principus. Skirdamas bausmę teismas turi atsižvelgti į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 str. 2 d.). Baudžiamajame įstatyme taip pat nustatyta, jog teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 str. 1, 2 d.).

20Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai atsižvelgė į nuteistojo D. N. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, jos padarymo aplinkybes, į jo jauną amžių, jo asmenybę, į tai, kad jis anksčiau neteistas, administracine tvarka vieną kartą baustas 2011 m., dirba, darbdavių ir kolegų charakterizuojamas teigiamai, studijuoja, į nustatytą vieną jo atsakomybę lengvinančią ir vieną sunkinančią aplinkybes. Priešingai nei savo skunde nurodo apeliantas, skiriant bausmę atsižvelgta ir į neteisėtai disponuotų narkotinių medžiagų kiekį, jiems įsigyti išleistas pinigų sumas bei D. N. elgesį po nusikalstamos veikos padarymo, kad jis po ikiteisminio tyrimo pradžios nuvyko gydytis į ( - ) priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų reabilitacijos įstaigą ir išsigydė nuo narkotikų priklausomybės, pakeitė savo gyvenamąją vietą, įsidarbino, įstojo į ( - ). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į BK 54 str. 2 d., 61 str. 1, 2 d. numatytas bei visas kitas aukščiau paminėtas aplinkybes, sprendžia, kad D. N. buvo pagrįstai skirta LR BK 260 str. 1 d. numatyta ne vidurkio, o minimalaus dydžio laisvės atėmimo bausmė, kuri tikrai nėra per griežta, yra adekvati nuteistojo asmenybei ir padarytam nusikaltimui.

21Skiriant bausmę M. A. pirmosios instancijos teismas taip pat tinkamai atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, į jos padarymo aplinkybes, į nuteistojo jauną amžių, jo asmenybę, į tai, kad jis anksčiau neteistas, tačiau 2011 m. administracine tvarka baustas tris kartus, šiuo metu turi galiojančią administracinę nuobaudą už padarytą šiurkštų administracinį teisės pažeidimą, dirbantis, darbdavio charakterizuojamas teigiamai, studijuoja ( - ), į nustatytą vieną nuteistojo atsakomybę lengvinančią ir vieną sunkinančią aplinkybes. Teismas pagrįstai atsižvelgė ir į neteisėtai disponuotų narkotinių medžiagų kiekį, jiems įsigyti išleistas pinigų sumas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į BK 54 str. 2 d., 61 str. 1, 2 d. numatytas bei visas kitas aukščiau paminėtas aplinkybes, sprendžia, kad M. A. buvo pagrįstai skirta LR BK 260 str. 1 d. numatyta minimalaus dydžio laisvės atėmimo bausmė, kuri tikrai nėra per griežta, yra adekvati nuteistojo asmenybei ir padarytam nusikaltimui. Nors iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad jis turi sveikatos problemų, tačiau skundo argumentai ir visos aukščiau išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, kad jam paskirta straipsnio sankcijoje numatyta minimalaus dydžio laisvės bausmė turi būti švelninama dar labiau.

22Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra duomenų, jog pirmosios instancijos teismas, nustatydamas nuteistiesiems bausmės dydį, būtų neįsigilinęs į faktines bylos aplinkybes ar neteisingai pritaikęs baudžiamojo įstatymo nuostatas. Nuteistųjų M. A. ir D. N. apeliaciniuose skunduose nurodytos aplinkybės jau buvo tinkamai išnagrinėtos ir įvertintos pirmosios instancijos teisme. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė, kad byloje ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu būtų padaryti kiti BPK pažeidimai, kuriais būtų suvaržytos įstatymų garantuotos nuteistųjų teisės ir kurie būtų sukliudę teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą. Apylinkės teismas apkaltinamajame nuosprendyje išvadas dėl nuteistųjų kaltės ir bausmių dydžio pagrindė bylos duomenimis ir pakankamai motyvavo, todėl apeliaciniai skundai atmetami.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

24nuteistųjų M. A. ir D. N. apeliacinius skundus atmesti.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėjant baudžiamąją bylą... 3. - D. N. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 4. - M. A. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 260 str. 1 d.,... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. M. A. nuteistas už tai, kad jis 2011 m. rugsėjo mėn. antroje pusėje,... 7. D. N. nuteistas už tai, kad jis 2011 m. rugsėjo 30 d., apie 0015 val., ( - ),... 8. Nuteistasis M. A. skundžia Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-10-10... 9. Nuteistasis D. N. apeliaciniu skundu taip pat prašo pakeisti Alytaus rajono... 10. Teisėjų kolegija, atlikusi dalinį įrodymų tyrimą, išklausiusi teisėjo... 11. Apeliaciniame nuteistojo skunde nėra ginčijama nuteistojo kaltė dėl... 12. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai... 13. BK 41 str. nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama... 14. Remiantis teismų praktika, teismas, švelnindamas bausmę BK 54 str. 3 d.... 15. Kartu akcentuojama, kad taikyti BK 54 str. 3 d. nuostatas galima tada, kai... 16. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs... 17. BK 260 str. 1 d. sankcijoje numatyta vienintelė - terminuoto laisvės atėmimo... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje nustatytos ir nuteistųjų apeliaciniuose... 19. Nors nuteistųjų apeliaciniuose skunduose nurodoma, jog paskirtos laisvės... 20. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 21. Skiriant bausmę M. A. pirmosios instancijos teismas taip pat tinkamai... 22. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 24. nuteistųjų M. A. ir D. N. apeliacinius skundus atmesti....