Byla e2A-1822-614/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio, Eglės Surgailienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens D. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Profil LT“ ieškinį atsakovui UAB „Dovanėlė Jums“, trečiajam asmeniui D. D., dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Profil LT“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Dovanėlė Jums“ 2 496,2 Eur skolą, 183 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio procesines metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas – 60,28 Eur sumokėtą žyminį mokestį ir 450 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą.

5Ieškovas nurodo, kad 2012 m. lapkričio 26 d. ieškovas UAB „Profil LT“, atstovaujama direktoriaus Z. K., ir atsakovo UAB „Dovanėlė Jums“, atstovaujama direktorius D. D., sudarė Vairavimo aikštelės subnuomos sutartį Nr. 2012/11/08 (toliau – Sutartis). Sutartis buvo nutraukta nuo 2014-07-30, tačiau atsakovas UAB „Dovanėlė Jums“ neatsiskaitė su ieškovu UAB „Profil LT“ už automobiliu aikštelės nuomą, skolos suma yra 2 679,2 Eur, iš jų: 2 496,2 Eur sudaro skolą ir 183 Eur delspinigiai.

6Sutarties 2.1 p. šalys susitarė, kad už naudojimąsi aikštele subnuomininkas įsipareigoja subnuomotojui kiekvieną mėnesį mokėti subnuomos mokestį – 1 500 Lt + 21 % PVM. Sutarties 2.3 p. šalys susitarė, kad subnuomos mokestis už kiekvieną einamąjį mėnesi turi būti sumokėtas iki atitinkamo mėnesio 10 kalendorinės dienos pagal subnuomotojo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą. Be to, Sutarties 2.5 p. nurodoma, kad už vėlavimą atlikti sutartyje numatytus mokėjimus subnuomininkas moka subnuomotojui 0,2 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

7Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad nesutinka apmokėti išrašytų UAB „Profil LT“ sąskaitų-faktūrų dėl to, kad paslaugos tiekėjas UAB „Profil LT“ net dalinai nesuteikė paslaugų aptartų ir nurodytų 2012 m. sausio 19 dienos Vairavimo aukštelės subnuomos sutartyje Nr. 2011/12/10. Tai yra nei viena UAB „Dovanėlė Jums“ transporto priemonė nevažiavo nurodytoje aikštelėje per sutarties galiojimo laikotarpį. Šį dalyką galima lengvai patikrinti, nes nurodytą vairavimo aikštele buvo filmuojama visą para. Mokyti nurodytoje aikštelėje vairavimo instruktoriai negalėjo dėl to, kad Z. K. pasirašė 13 tokių vairavimo aikšteles nuomos sutarčių. Kiekvieną kartą UAB „Dovanėlė Jums“ instruktoriams atvažiavus į vairavimo mokymo aikštelę, ji buvo užimta. Aikštelėje vienu metu gali mokyti vairuoti tik 2 (du) sunkvežimiai, kitaip paprasčiausiai neužtenka vietos. Instruktorius su kandidatu į vairuotojus negali laukti kelių valandų kol atsilaisvins mokymo aikštelė, o viena vairavimo pamoka yra 45 minutės, laikas fiksuojamas kiekvienoje mokykloje atskirai. Z. K. buvo ne vieną kartą sakyta ir prašyta sureguliuoti vairavimo mokyklų laiką taip kad skirtingų mokyklų instruktoriai atvažiuotų pagal jiems priskirtą tvarkaraštyje laiką. Deja, tai padaryta nebuvo. UAB „Dovanėlė Jums“ atsisako mokėti, nes paslaugos aptartos sutartyje nebuvo įvykdytos.

8Trečiasis asmuo D. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau posėdžio metu prašė teismo ieškinį atmesti atsakovo atsiliepime nurodytais motyvais.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 1 d. sprendimu ieškinį patenkino, priteisė ieškovui iš atsakovo 2 496,2 Eur dydžio skolą, 183 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą – 2 678,2 Eur – sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015-05-26 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas taip pat paskirstė bylinėjimosi išlaidas - priteisė ieškovui iš atsakovo 60,28 Eur žyminį mokestį ir 450 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai. Į valstybės biudžetą iš atsakovo teismas priteisė 4 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu.

11Teismas nustatė, kad atsakovas laiku nemokėjo pagal sutartį ir tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą.

12Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas būtų reiškęs pretenzijas dėl nesuteiktų ar netinkamai suteiktų ieškovo paslaugų (CPK 178 str.).

13Iš teismui pateikto 2015-05-15 skolos paskaičiavimo matyti, kad atsakovo skola ieškovui yra 2 496,2 Eur. Atsakovo argumentą, kad ieškovas jam nesuteikė paslaugų, t. y. atsakovas vairavimo aikštele nesinaudojo, todėl jam nėra pareigos mokėti subnuomos mokesčio, teismas vertino kritiškai, kadangi atsakovas nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie realų aikštelės naudojimą ar nenaudojimą visu sutarties galiojimo laikotarpiu ar išskiriant kokį nors konkretų laikotarpį (CPK 178 str.).

14Trečiasis asmuo D. D. teismo posėdžio metu pripažino, kad visgi vairavimo aikštele buvo naudojamasi. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nors atsakovas tvirtina, jog vairavimo aikštele naudotis negalėjo, tačiau nesiėmė jokių priemonių sudarytą sutartį nutraukti prieš terminą, teismui nepateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovui buvo reiškiamos pretenzijos dėl sutarties vykdymo.

15Vadovaudamasis CK 6.258 str. 1 d., 6.71 str. bei atsižvelgdamas į šalių sudarytos sutarties 2.5 p., teismas priteisė ieškovui iš atsakovo delspinigius. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti bei vadovaudamasis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., teismas priteisė ieškovui iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Trečiasis asmuo D. D. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimą panaikinti. Apelianto teigimu, teismas nevertino jo į bylą pateiktų įrodymų ir netyrė aplinkybės, ar paslaugos, už kurias ieškovas reikalauja atsiskaityti, yra realiai suteiktos, ar atsakovas realiai naudojosi ir turėjo galimybę naudotis išsinuomota aikštele. Iš byloje esančių trečiojo asmens paaiškinimų bei VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad ieškovas elgėsi nesąžiningai, netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, todėl jo teisė gauti atlygį pagal sutartį negali būti ginama. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų (suderinto grafiko, registracijos žurnalo, leidimų ar pan.), patvirtinančių, kad 2014 m. kovo – liepos mėn. atsakovo automobiliai bent kartą į aikštelę buvo įvažiavę.

18Apeliantas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal sutarties 2.4. p. subnuomininkas buvo sumokėjęs dviejų mėnesių mokesčio dydžio avansą, kuris turėjo būti užskaitytas už paskutinius du mėnesius arba atsakovui grąžintas, tačiau to padaryta nebuvo. Ieškovas nenurodė, kad sutartį nutraukia dėl to, kad subnuomininkas vėluoja sumokėti nuomos mokestį (sutarties 5.2.4. p.), todėl ieškovo reikalavimas priteisti nuomos mokestį už nesuteiktas paslaugas turėtų būti vertinamas kaip lupikavimas.

19Ieškovas atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

20Ieškovo nuomone, sutarties vykdymą patvirtina aplinkybė, kad ji buvo įregistruota viešajame registre. Ieškovui nebuvo pareikšta jokių priešpriešinių reikalavimų.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas atmestinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

24Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų, nustatyta, kad 2012 m. lapkričio 26 d. ieškovas UAB „PROFIL LT“ ir atsakovas UAB „Dovanėlė Jums“ sudarė Vairavimo aikštelės subnuomos sutartį Nr. 2012/11/08 (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. suteikti teisę atsakovui naudotis uždara vairavimo mokymo aikštele, esančia ( - ), o atsakovas įsipareigojo naudotis aikštele pagal paskirtį ir mokėti subnuomos mokestį.

25Sutarties 2.1 p. šalys susitarė, kad už naudojimąsi aikštele subnuomininkas (atsakovas) įsipareigoja subnuomotojui (ieškovui) kiekvieną mėnesį mokėti subnuomos mokestį – 1500,00 Lt + 21% PVM. Sutarties 2.3 p. šalys susitarė, kad subnuomos mokestis už kiekvieną einamąjį mėnesi turi būti sumokėtas iki atitinkamo mėnesio 10 kalendorinės dienos pagal subnuomotojo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą.

26Tarp šalių nėra ginčo, kad sutartis buvo sudaryta. Apeliantas, kuris buvo atsakovo UAB „Dovanėlė Jums“ vadovas, skunde nurodo, kad atsakovas negalėjo naudotis aikštele, nes buvo sudarytos ir kitos subnuomos sutartys ir besimokančiųjų buvo per daug.

27Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apelianto argumentus. Kolegijos nuomone apelianto argumentai nepagrįsti jokiais Civilinio proceso kodekso leistinais įrodymais.

28Kaip patyti iš elektroninės bylos dokumentų, dar iki ginčo sutarties sudarymo šalis siejo analogiški teisiniai santykiai: tarp ieškovo ir atsakovo dar 2012-01-19 buvo sudaryta Vairavimo aikštelės subnuomos sutartis Nr. 2012/12/10, taigi 2012-11-26 sutartimi šalių sutartiniai santykiai pratęsti. Byloje yra duomenys, jog atsakovas atliko kelis mokėjimus ieškovui už paslaugas pagal sutartį (elektroninės bylos 9-11 lapai). Byloje taip pat yra šalių pasirašytas skolos suderinimo aktas (elektroninės bylos 12 lapas). Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovui buvo pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos – faktūros: 2014-03-03 Nr. PRO 0005566 – 1815,00 Lt (525,66 Eur) sumai, kurią atsakovas iš dalies apmokėjo (132,10 Eur) ir liko skolingas – 393,56 Eur, ir keturios PVM sąskaitos – faktūros, kurių atsakovas neapmokėjo: 2014-04-01 Nr. PRO 0005592 – 1815,00 Lt (525,66 Eur) sumai; 2014-05-02 Nr. PRO 0005630 – 1815,00 Lt (525,66 Eur) sumai; 2014-06-02 Nr. PRO 0005667 – 1815,00 Lt (525,66 Eur) – sumai; 2014-07-01 Nr. PRO 0005707 – 1815,00 Lt (525,66 Eur) sumai. 2014-05-22 ieškovas siuntė atsakovui pranešimą dėl vairavimo aikštelės adresu, ( - ), subnuomos sutarties Nr. 2012/11/08 nutraukimo, kuriuo informavo atsakovą, kad vadovaujantis tarp šalių pasirašytos sutarties 5, 6 punktais, nuo 2014-07-30 nutraukia sutartį bei paprašė atsakovą ne vėliau kaip iki 2014-07-30 išregistruoti vairavimo aikštelės subnuomos sutartį Nr. 2012/11/08 Nekilnojamojo turto registre savo sąskaita. Atsakovas minėtą pranešimą gavo, pateiktų jam apmokėti sąskaitų negrąžino. Kaip jau minėta, 2014-07-24 pasirašė Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą tuo patvirtindamas, jog atsakovo skola ieškovui sudarė 3679,62 Eur (12705 Lt). Teismui pateikti Kasos pajamų orderiai 2014-07-24 Serija PR Nr. 0001643 bei 2015-02-02 Serija PR Nr. 0001735, patvirtina aplinkybę, kad atsakovas vykdė tarp šalių sudarytos sutarties įsipareigojimus, atitinkamai sumokėdamas 2705 Eur ir 400 Eur ieškovui už sutartyje numatytų paslaugų teikimą.

29Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010; kt.). Teisėjų kolegijos manymu, nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo daryti kitokių išvadų, nei jas padarė pirmosios instancijos teismas, kad apeliantas nepagrindė savo atsikirtimų į ieškinį.

30CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Minimo kodekso straipsnio 2 ir 3 dalys įtvirtina principą, jog tuo atveju kai vienai iš šalių prievolės vykdymas kartu yra ir profesinė veikla, ši šalis turi vykdyti prievolę taip pat pagal tai profesinei veiklai taikomus reikalavimus. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Taigi, net jeigu skolininkas, vykdydamas prievolę, susidūrė su tam tikrais sunkumais, jis turėjo pareigą bendradarbiauti su kita bylos šalimi, spręsti iškilusius nesklandumus. Kadangi nei atsakovas, nei trečiasis asmuo nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų aplinkybes, jog atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl netinkamo jo sutartinių prievolių vykdymo, kad reikalavo jas pašalinti, nėra pagrindo spręsti, kad ieškovas sutartį vykdė netinkamai. Jei tokių įrodymų dabar negalima pateikti dėl atsakovo ar apelianto neveiklumo, tai kolegijos vertinimu atsakovas, kaip verslininkas, turi prisiimti tokias savo neveiklumo pasekmes.

31Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos teisingam bylos išnagrinėjimui apeliacine tvarka, todėl apeliacinis teismas dėl jų nepasisako. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, surinko pakankamą kiekį bylai išspręsti reikalingų įrodymų, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, nepažeidė proceso normų, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti atsakovės apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Atmetus apeliacinį skundą bylinėjimosi išlaidos apeliantui neatlyginamos. Ie6kovas ir atsakovas duomenų apie tai, kad būtų patyrę kokias nors bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme į bylą nepateikė.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Profil LT“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB... 5. Ieškovas nurodo, kad 2012 m. lapkričio 26 d. ieškovas UAB „Profil LT“,... 6. Sutarties 2.1 p. šalys susitarė, kad už naudojimąsi aikštele... 7. Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad nesutinka apmokėti... 8. Trečiasis asmuo D. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau posėdžio... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 1 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas nustatė, kad atsakovas laiku nemokėjo pagal sutartį ir tarpusavio... 12. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas būtų reiškęs... 13. Iš teismui pateikto 2015-05-15 skolos paskaičiavimo matyti, kad atsakovo... 14. Trečiasis asmuo D. D. teismo posėdžio metu pripažino, kad visgi vairavimo... 15. Vadovaudamasis CK 6.258 str. 1 d., 6.71 str. bei atsižvelgdamas į šalių... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Trečiasis asmuo D. D. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės... 18. Apeliantas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal sutarties 2.4. p.... 19. Ieškovas atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti,... 20. Ieškovo nuomone, sutarties vykdymą patvirtina aplinkybė, kad ji buvo... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų, nustatyta, kad 2012 m. lapkričio... 25. Sutarties 2.1 p. šalys susitarė, kad už naudojimąsi aikštele... 26. Tarp šalių nėra ginčo, kad sutartis buvo sudaryta. Apeliantas, kuris buvo... 27. Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apelianto argumentus.... 28. Kaip patyti iš elektroninės bylos dokumentų, dar iki ginčo sutarties... 29. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 30. CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 31. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos teisingam bylos... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. Atmetus apeliacinį skundą bylinėjimosi išlaidos apeliantui neatlyginamos.... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimą palikti...