Byla B2-667-440/2017
Dėl 2017 m. vasario 21 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių komiteto nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo valstybės įmonės Turto bankas skundą dėl 2017 m. vasario 21 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių komiteto nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Pareiškėja – kreditorė valstybės įmonė (toliau – VĮ) Turto bankas kreipėsi į teismą su skundu dėl 2017 m. vasario 21 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių komiteto nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos pakeitimo“ panaikinimo.
 2. Nurodė, kad priimant ginčijamą nutarimą buvo nesilaikoma bankroto proceso metu gautų lėšų paskirstymo proporcijos administravimo išlaidoms dengti, todėl administratoriaus atliktas ir kreditorių komiteto patvirtintas administravimo išlaidų dengimo paskirstymas yra neteisėtas. Nors VĮ Turto bankas pasiūlė šį klausimą svarstyti, kai administratorius pateiks informaciją apie nuo bankroto pradžios patirtas išlaidas ir gautas pajamas iš įkeisto ir neįkeisto turto, koks yra įsiskolinimas, tačiau sprendimas buvo priimtas neturint šių duomenų. Pareiškėjai nėra žinoma, kodėl kreditorė Cheemoprojekt A.S. pasiūlė keisti ankstesnę 2015 m. rugsėjo 16 d. kreditorių susirinkime nustatytą administravimo išlaidų dengimo tvarką. Mano, kad ginčijamas nutarimas priimtas sąmoningai, siekiant kreditoriui Chemoprojekt A.S. išvengti pareigos prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo naštos, tačiau tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 33 straipsnio 6 dalyje įtvirtintai hipotekos kreditoriaus pareigai prisidėti prie administravimo išlaidų mokėjimo. Perėmęs įkeistą turtą kreditorė Chemoprojekt A.S. nepervedė jam tenkančios administravimo išlaidų dalies, t. y. 403 720,15 Eur (1 t., b. l. 1–4, 105–107, 121–123).
 3. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi atmetė VĮ Turto banko skundą dėl BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių komiteto 2017 m. vasario 21 d. nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo (1 t., b. l. 144–150).
 4. 2017 m. lapkričio 17 d. teisme gautas VĮ Turto banko atskirasis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutarties panaikinimo. Nurodė, kad teismas plečiamai aiškino ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą imperatyvią normą dėl įkaito turėtojo pareigos per 10 dienų nuo įkeisto turto perdavimo dienos atlyginti jam priklausančias administravimo išlaidas. Pareiškėja nurodė sumą, kurią įkaito turėtoja Chemoprojekt A. S. turėtų sumokėti atlyginant administravimo išlaidas, todėl administratoriui neginčijant pateiktų paskaičiavimų dėl 403 720,15 Eur įkaito turėtojai tenkančių administravimo išlaidų dengimo, pareiškėja manė, kad tai laikoma nurodytų faktų pripažinimu. Kartu su atskiruoju skundu pareiškėja pateikė papildomus įrodymus, kuriais remiantis ji apskaičiavo įkaito turėtojai Chemoprojekt A. S. tenkančią administravimo išlaidų dalį. Nurodė, kad skundžiamoje nutartyje nepagrįstai daroma išvada, jog pakeitus administravimo išlaidų dengimo tvarką, nebuvo pažeistas proporcingumo principas. Skundžiamu kreditorių komiteto nutarimu įteisintas neribotas iš kito (neįkeisto) turto gautų pajamų naudojimas administravimo išlaidoms dengti, nes išlaidos dengiamos ne proporcingai, o tik iš tų lėšų, kurios jų mokėjimo dieną yra bankrutuojančios įmonės sąskaitoje, t. y. įkaito turėtojai vengiant pervesti jai tenkančią administravimo išlaidų dalį, jau 1,5 m. naudojamos antros ir trečios eilės kreditoriams mokėtinos lėšos. Jei šių lėšų nepritrūks iki bankroto pabaigos įkaito turėtoja Chemoprojekt A. S. iš esmės bus „atleista“ nuo pareigos sumokėti 403 720,15 Eur, taip pažeidžiant kitų kreditorių interesus. Pareiškėjos vertinimu, tame pačiame teisiniame santykyje negalima vienu metu tiesiogiai taikyti ir ĮBĮ 36 straipsnyje įtvirtinto proporcingumo principo ir jį pažeidžiančio (prieštaraujančio) BUAB „OKZ Holding Baltija“ kreditorių komiteto 2017 m. vasario 21 d. nutarimo, todėl palikus dviprasmišką nutarimą galimi ginčai ateityje (2 t., b. l. 1–4).
 5. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. lapkričio 22 d. nutartimi tenkino pareiškėjos VĮ Turto banko atskirąjį skundą ir panaikino Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartį bei įpareigojo byloje dalyvaujančius asmenis pateikti papildomus paaiškinimus dėl atskirtajame skunde nurodytų aplinkybių (2 t., b. l. 13–14).
 6. Apie gautą atskirąjį skundą bei Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutartį buvo informuota BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto administratorė ir visi bankrutavusios įmonės kreditoriai, tačiau per teismo nustatytą terminą atsiliepimą pateikė tik kreditorė Chemoprojekt A. S., kuriame nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta. IBĮ 33 straipsnio 6 dalyje nurodyta, jog bankroto procese pardavus įkeistą turtą yra atskaitoma administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtinta suma, tuo tarpu kreditorius perėmęs įkeistą turtą, turi padengti perimamo turto administravimo išlaidas, nustatytas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje. Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktu, 36 straipsnio 1-2 ir 4 dalimis administravimo išlaidų tvirtinimas ir atlyginimas susideda iš keleto etapų, tačiau bankroto procese nėra nustatytas Chemoprojekt A.S. perimto turto administravimo išlaidų dydis, t. y. šių išlaidų dydis nėra išskirtas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje, todėl Chemoprojekt A.S. iki šiol nesumokėjo jai tenkančios administravimo išlaidų dalies ne todėl, kad nuo tokios pareigos jį atleidžia skundžiamas nutarimas, o dėl to, kad kreditorių susirinkimas nepatvirtino administravimo išlaidų sąmatos. Skundžiamu nutarimu nustatyta administravimo išlaidos apmokėjimo tvarka reiškia, jog administravimo išlaidoms dengti naudojamos visos jų mokėjimo dieną turimos lėšos, neišskiriant ir pirmenybės nesuteikiant kokioms nors konkrečioms lėšoms ar išlaidoms, tame tarpe ir neatleidžiant, bendrovės kreditorių (įskaitant ir Chemoprojekt A.S) nuo jiems tenkančios administravimo išlaidų dalies mokėjimo (2 t., b. l. 32–35).

5Skundas tenkintinas

 1. UAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto byloje esantys duomenys patvirtina, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi UAB „OKZ HOLDING Baltija“ iškelta bankroto byla. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi UAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto administratore paskirta UAB „VALEKSA“. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-67/2013 UAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 26 d. nutartimi UAB „OKZ HOLDING Baltija“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (bankroto byla, 29 t., b. l. 89–91). Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 6 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-449-440/2014 patvirtintas UniCredit Bank Czech Republic, A.S. 14 829 825,23 Lt (4 295 014,26 Eur) finansinis reikalavimas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto byloje, tačiau reikalavimo perleidimo sutartimi UniCredit Bank Czech Republic, A.S. perleido BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto byloje patvirtintą reikalavimą Chemoprojekt A.S., todėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartimi į BUAB „OKZ Holding Baltija“ kreditorių sąrašą įtrauktas Chemoprojekt A.S. kaip įkeisto turto turėtojas su 4 295 014,26 Eur kreditoriniu reikalavimu (bankroto byla, 29 t., b. l. 125–126).
 2. 2016 m. balandžio 13 d. bankroto administratorė pasiūlė kreditoriui Chemoprojekt A.S. perimti neparduotą nekilnojamąjį turtą už varžytinių pardavimo kainą – 4 220 437,09 Eur (bankroto byla, 30 t., b. l. 52), kreditorei Chemoprojekt A.S. sutikus perimti įkeistą turtą 2016 m. gegužės 17 d. buvo sudarytas nekilnojamųjų daiktų ir turtinių teisių perdavimo – priėmimo aktas (bankroto byla, 30 t., b. l. 53–59), taigi BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ turtas buvo perleistas kreditorei Chemoprojekt A.S. 2016 m. birželio 8 d. įsiteisėjo Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartis, kuria patikslinti kreditoriniai reikalavimai nurodant, kad Chemoprojekt A.S. kaip trečios eilės kreditorė turi 74 577,17 Eur dydžio finansinį reikalavimą (bankroto byla, 30 t., b. l. 60–61).
 3. Pagal ĮBĮ 23straipsnio 5 punktą ir 36 straipsnio 2 dalį administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia, šių išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką nustato kreditorių susirinkimas (komitetas). Nagrinėjamu atveju yra išrinktas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių komitetas iš penkių narių: VĮ Turto bankas, Chemoprojekt A.S., Solvar Consulting LP, UAB „Metesta“ ir darbuotojų atstovo P. V., kurie atstovauja visų bendrovės kreditorių interesus (bankroto byla, 29 t., b. l. 130–137). 2017 m. vasario 21 d. vykusiame kreditorių komiteto posėdyje raštu balsavo trys kreditorių komiteto nariai: VĮ Turto bankas, Chemoprojekt A.S. ir UAB „Metesta“, į posėdį neatvyko ne vienas kreditorių komiteto narys (b.l. 5–8; bankroto byla, 30 t., b. l. 127, 124–126, 128–130, 131–134). Atsižvelgiant į tai, kad kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo daugiau nei pusė narių (t. y. trys nariai iš penkių), daroma išvada, kad dalyvių kvorumas buvo, todėl susirinkimas galėjo vykti ir priimti nutarimus (ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalis). Komiteto narys Chemoprojekt A.S. siūlė balsuoti dėl nutarimo projekto, pagal kurį visos nepadengtos administravimo išlaidas bei išlaidos, kurios bus patirtos ateityje, pirmiausia dengiamos iš ūkinės komercinės veiklos metu gautų lėšų. Neužtekus lėšų gautų iš ūkinės komercinės veiklos, likusios administravimo išlaidos apmokamos iš įmonės visų rūšių pajamų. Administravimo išlaidos (tame trape ir administratoriaus atlyginimas) konkrečią jų mokėjimo dieną mokamas iš tos rūšies lėšų, kurios buvo gautos įmonėje jų mokėjimo dieną. Šiuo darbotvarkės klausimu balsavusių kreditorių komiteto balsai pasiskirstė taip: „už“ balsavo du nariai, o „pieš“ – vienas, t. y. pareiškėja VĮ Turto bankas, kuri balsavimo biuletenyje siūlė šį darbotvarkės klausimą svarstyti tik tuomet, kai administratorius pateiks informaciją apie gautas pajamas ir išlaidas, išskiriant atskiras administravimo veiklos išlaidas, nuo bankroto bylos pradžios, nurodant įsiskolinimą (b. l. 9–11). Byloje nėra duomenų apie kreditorių komiteto susirinkimo šaukimo ir nutarimo priėmimo procedūrų pažeidimų, todėl „už“ nutarimo projektą balsavus daugiau kreditorių komiteto narių nei „prieš“, laikoma, kad nutarimas šeštuoju darbotvarkės klausimu priimtas teisėtai.

6Dėl kreditorių komiteto nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu teisėtumo

 1. Pažymėtina, kad 2015 m. rugsėjo 16 d. kreditorių susirinkimo dešimtuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas dėl administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo, kuriuo nutarta administravimo išlaidas (tame tarpe atlyginimas administratoriui) dengti taip: pirmiausia iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų, po to, proporcingai iš visų kitų įmonės bankroto proceso metu gautų pajamų (bankroto byla, 29 t., b. l. 2–6). Taigi 2017 m. vasario 21 d. kreditorių komiteto posėdyje buvo keista iki tol galiojusi, t. y. 2015 m. rugsėjo 16 d. kreditorių susirinkime nustatyta administravimo išlaidų apmokėjimo tvarka. Pareiškėjos VĮ Turto bankas teigimu, šis pakeitimas leis Chemoprojekt A.S. kaip įkeistą turtą perėmusiai kreditorei išvengti pareigos proporcingai prisidėti prie administravimo išlaidų atlyginimo.
 2. Teismas pažymi, kad įkaito turėtojo pareiga prisidėti prie bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administravimo išlaidų apmokėjimo numatyta ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalyje, pagal kurią, pardavus įkeistą turtą, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, turi būti pervedama į hipotekos kreditoriaus sąskaitą. Visais atvejais, kai administratorius perduoda neparduotą įkeistą turtą įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, šie ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos sumoka administratoriui šio turto administravimo išlaidas, nustatytas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje. Taigi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais – ir kai įkeistas turtas parduodamas, ir kai tas turtas neparduotas bei perduodamas įkaito turėtojui – hipotekos kreditorius privalo vykdyti ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalyje ir 36 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2013; 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2005; 2003 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2003), jis nėra atleidžiamas nuo pareigos atlyginti administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/20011; 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009).
 3. Kreditorė Chemoprojekt A.S. pripažino, kad ji kaip įkeisto turto turėtoja turėtų prisidėti prie administravimo išlaidų mokėjimo, tačiau iki šiol jų neapmokėjo, nors nuo turto perėmimo praėjo daugiau nei 1,5 metų.
 4. Teismo vertinimu, ginčijamo nutarimo nuostata, kad administravimo išlaidos dengiamos iš įmonės visų rūšių lėšų, iš esmės analogiška ĮBĮ 36 straipsnio 1 daliai. Tiek įstatyme, tiek ir nutarime nėra tiesiogiai numatyta, kad administravimo išlaidoms apmokėti taikomas proporcingumo principas, kuris išplėtotas teismų praktikoje. Jurisprudencijoje pabrėžiama, kad visi kreditoriai turi proporcingai prisidėti prie administravimo išlaidų apmokėjimo, tokiu būdu įgyvendinamas kreditorių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012). Pastebėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. lapkričio 9 d. nutarties 15 – 16 punktuose laikėsi pozicijos, kad vien aplinkybė, kad kreditorių komiteto nutarimo tekste neliko žodžio „proporcingai“, tai savaime nereiškia, kad administravimo išlaidoms apmokėti nebus taikomas proporcingumo principas, nes įstatyme įtvirtintų imperatyvių reikalavimų, kurių aiškinimas ir taikymas plėtojamas teismų praktikoje, privaloma laikytis. Konkrečiu atveju atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus nutarime neįtvirtinus proporcingumo principo, sprendžiant administravimo išlaidų atlyginimo klausimą, pagrįstai pareiškėja kelia klausimą ar jis bus įgyvendintas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ bankroto byloje.
 5. Sutiktina su pareiškėjos argumentu, kad nutarimas šeštuoju darbotvarkės klausimu yra neaiškus ir dviprasmiškas, nes nagrinėjamu atveju išsiskyrė BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių nuomonės, t. y. VĮ Turto bankas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius aiškina, kad pakeista administravimo išlaidų apmokėjimo tvarka padės kreditorei Cheemoprojekt A.S. išvengti pareigos prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo, o UAB „Metesta“ ir Chemoprojekt A.S. nesutinka su tokiu aiškinimu (1 t., b. l. 1–4, 37–39, 89–90, 105–107, 121–123, 137–139), taigi neatmetama galimybė, kad dėl šios nutarimo įgyvendinimo galimi ginčai ir ateityje. Papildomo neaiškumo įneša ir nutarimo nuostata, kad administravimo išlaidos apmokamos iš tos rūšies lėšų, kurios buvo gautos įmonėje jų mokėjimo dieną, tačiau kreditorė Chemoprojekt A.S. ilgą laiko tarpą – 1,5 metų – neapmoka jai tenkančios administravimo išlaidų dalies. Taigi aplinkybės, kad per įstatyme numatytą 10 dienų terminą administravimo išlaidos neapmokėtos, kad kreditorė Chemoprojekt A.S. iki šiol nesikreipė į administratorę dėl jai tenkančios administravimo išlaidų dalies apskaičiavimo, leidžia daryti išvadą, kad ji galimai siekia išvengti jai tenkančios administravimo išlaidų dalies apmokėjimo. Kreditorei Chemoprojekt A.S. neapmokant jai kaip įkaito turėtojai tenkančios administravimo išlaidų dalies, administravimo išlaidos yra dengiamos iš kitų lėšų, tokiu būdu pažeidžiant BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių teisėtus interesus, kad prie administravimo išlaidų apmokėjimo prisidės visi bankrutavusios įmonės kreditoriai.
 6. Įvertinęs byloje nustatytų faktinių aplinkybių visumą, teismas pripažįsta, kad VĮ Turto bankas skundas pagrįstas, todėl tenkintas ir naikintinas BUAB „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių komiteto 2017 m. vasario 21 d. nutarimas šeštuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos pakeitimo“.
 7. Išaiškintina, kad panaikinus kreditorių komiteto 2017 m. vasario 21 d. nutarimą lieka ir toliau galioti 2015 m. rugsėjo 16 d. kreditorių susirinkimo dešimtuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas dėl administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo.

7Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsniu, 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 22 straipsniu, 24 straipsniu

Nutarė

8Tenkinti valstybės įmonės Turto bankas skundą ir panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ kreditorių komiteto 2017 m. vasario 21 d. nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

10Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai