Byla 2A-376-302/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo SĮ “Vilniaus miesto būstas” dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo Kopcevo individualios įmonės ieškinį atsakovui SĮ “Vilniaus miesto būstas” dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Kopcevo individuali įmonė kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, kuriame nurodė, kad ieškovo individuali įmonė reguliariai parduodavo atsakovui durų spynas ir jų detales bei teikė įvairias durų spynų montavimo ir remonto paslaugas, išrašydama atitinkamas sąskaitas-faktūras. Atsakovas iki šiol nėra atsiskaitęs su ieškovu pagal 2011 m. balandžio – rugpjūčio mėnesiais išrašytas PVM sąskaitas-faktūras ir yra skolingas 3 470 Lt. Ieškovo teigimu, visos ieškovo sąskaitos-faktūros yra priimtos atsakovo vyriausiojo vadybininko J. Z., įtrauktos į buhalterinę apskaitą ir negrąžintos ieškovui kaip išrašytos be pagrindo. Ieškovas nurodė, kad atsakovas ne kartą buvo raginamas atsiskaityti, tačiau visi bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi. Ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti 3 470 Lt skolos, 7,51 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

42013 m. sausio 17 d. preliminariu sprendimu Vilniaus miesto apylinkės teismas ieškinį patenkino visiškai.

5Atsakovas SĮ “Vilniaus miesto būstas” pateikė prieštaravimus dėl 2013-01-17 preliminaraus sprendimo, kuriuose nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti. Pažymėjo, kad visos ieškovo pateiktos sąskaitos-faktūros yra pilnai apmokėtos, tačiau sąskaitos-faktūros KOP Nr. 1319, Nr. 1320, Nr. 1327, Nr. 1387, Nr. 1392, Nr. 1395, Nr. 1396, Nr. 01407, Nr. 01415, Nr. 01416, Nr. 01436, Nr. 01504, Nr. 01505, Nr. 01510, Nr. 01515 nebuvo pateiktos ir įtrauktos į atsakovo buhalterinę apskaitą, todėl atsakovui nekyla prievolės jų apmokėti. Nurodė, kad J. Z. nebuvo įgaliotas pasirašyti sąskaitų-faktūrų ir priimti tokio pobūdžio dokumentų, negana to, jų neperdavė atsakovo buhalterijai. Atsakovo teigimu, perduodamas sąskaitas-faktūras neįgaliotam asmeniui, ieškovas veikė neapdairiai ir savo rizika.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį patenkino: priteisė iš atsakovo 3 470 Lt skolos, 7,51 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 778 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui. Priimdamas sprendimą, teismas nustatęs, jog atsakovo darbuotojas J. Z., kuris priėmė ginčijamas sąskaitas-faktūras, tuo metu ėjo teisės ir skolų administravimo skyriaus specialisto pareigas, atmetė atsakovo argumentus, jog jis buvo neįgaliotas jas priimti. Taip pat pažymėjo, jog teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas J. Z. patvirtino, kad 2011 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje ginčijamas sąskaitas perdavė administratorei, todėl pirmosios instancijos teismo manymu, tai patvirtina, kad ieškovas neapmokėtas sąskaitas-faktūras buvo pateikęs atsakovui per jo darbuotoją, todėl pagrįstai galėjo tikėtis, kad jam bus sumokėta. Pirmosios instancijos teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog atsakovo darbuotojas J. Z. ieškovo teikiamas sąskaitas-faktūras pasirašydavo ir priimdavo ilgą laiko tarpą, todėl ieškovas pagrįstai tikėjo, kad sąskaitas-faktūras perduoda tinkamam ir įgaliotam atsakovo darbuotojui. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovo darbuotojas J. Z. būtų informavęs ieškovą, kad šis sąskaitas-faktūras teikiąs netinkamam asmeniui, todėl atsakomybė už ieškovo pateiktų sąskaitų-faktūrų perdavimą atsakovo buhalterijai tenka atsakovo vadybininkui J. Z..

8III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai

9Apeliantas SĮ “Vilniaus miesto būstas” pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto aplinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimo ir prašo panaikinti skundžiamą sprendimą bei perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad ginčijamos sąskaitos nebuvo įtrauktos į atsakovo buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d. numatyta tvarka, todėl apeliantas neprivalo jų apmokėti. Pažymi, jog teismas priimdamas sprendimą vadovavosi liudytojo J. Z. parodymais, jog šis ginčijamas sąskaitas perduodavo administratorei, tačiau byloje apklausus ir kitus liudytojus, jų parodymai yra priešingi liudytojo J. Z. parodymams. Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime neįvertinęs kitų byloje apklaustų liudytojų parodymų, atsiskaitymo ataskaitos, pažeidė LR CPK 185 str. teisinio aiškumo principą, dėl to byla buvo neteisingai išspręsta.

10Ieškovas Kopcevo individuali įmonė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Pasak ieškovo, pirmosios instancijos teismas tinkamai sprendė, kad neapmokėtos ieškovo PVM sąskaitos-faktūros turi būti apmokėtos. Nurodo, jog tiek iš atsakovo darbuotojo J. Z., tiek iš atsakovo įmonės administracijos elgesio visu bendradarbiavimo laikotarpiu, ieškovas turėjo rimtą pagrindą manyti, kad J. Z. veikia pagal jam suteiktus įgaliojimus, todėl ieškovas neturėtų patirti neigiamų pasekmių vien dėl to, kad atsakovas negali užtikrinti savo darbuotojų tinkamai atliekamų pareigų fakto. Pažymi, kad jis neginčija fakto, jog atsakovo pateiktoje ataskaitoje nurodytos ieškovo PVM sąskaitos-faktūros yra apmokėtos ir dėl to ieškovas jokių pretenzijų nereiškia. Pirmosios instancijos teismo priteistą pagrindinę skolos sumą sudaro neapmokėtos PVM sąskaitos-faktūros, dėl ieškovui neaiškių priežasčių neįtrauktos į šią ataskaitą, todėl tampa nesuprantamas atsakovo teiginys dėl šios vienašališkai sudarytos ataskaitos reikšmės nagrinėjamai bylai.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

14Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos faktines aplinkybes, tinkamai išaiškino materialinės teisės normas, tinkamai taikė procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl sprendimas nekeistinas.

15Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovui buvo perduotos visos prekės, nurodytos ieškovo pateiktose į bylą PVM sąskaitose-faktūrose. Apeliantas savo prievolę sumokėti skolą ieškovui ginčija tuo, kad ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros KOP Nr. 1319, Nr. 1320, Nr. 1327, Nr. 1387, Nr. 1392, Nr. 1395, Nr. 1396, Nr. 01407, Nr. 01415, Nr. 01416, Nr. 01436, Nr. 01504, Nr. 01505, Nr. 01510 ir Nr. 01515 jam nebuvo pateiktos, teismas apie apelianto prievolę apmokėti šias sąskaitas padarė neįvertinęs visų byloje surinktų įrodymų, netinkamai motyvavęs teismo sprendimą.

16Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas Kopcevo individuali įmonė teikė atsakovui SĮ „Vilniaus miesto būstas“ durų spynų montavimo ir remonto paslaugas bei parduodavo durų spynas ir jų detales. Minėtas aplinkybes patvirtina PVM sąskaitos – faktūros. Ieškovas į bylą pateikė atsakovui pateiktas apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras KOP Nr. 1319 išrašytą 290 Lt sumai, Nr.1320 - 220 Lt sumai, Nr.1327 - 190 Lt sumai, Nr.1387 - 170 Lt sumai, Nr.1392 - 270 Lt sumai, Nr.1393 -190 Lt sumai, Nr.1395 - 250 Lt sumai, Nr.1396 - 250 Lt sumai, Nr.01407 -190 Lt sumai, Nr.01415 - 260 Lt sumai, Nr. 01416 - 400 Lt sumai, Nr.01436 - 220 Lt sumai, Nr.01504 - 150 Lt sumai, Nr. 01505 - 150 Lt sumai, Nr.01510 - 150 Lt sumai, Nr.01515 - 120 Lt sumai (b. l. 5-20). Šiose PVM sąskaitose-faktūrose atsakovo vyriausiasis vadybininkas J. Z. ties žyma ,,sąskaitą gavo“ yra pasirašęs, taip patvirtindamas, kad prekes ir paslaugas nurodytas minėtose sąskaitose, yra gavęs. Atsakovas ieškovui pagal pateiktas sąskaitas už prekes ir paslaugas pilnai neatsiskaitė, t.y. liko skolingas 3 470 Lt.

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje pirmos instancijos teismas ištyrė byloje esančius įrodymus ir pagrįstai sprendė, kad jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog ieškovas įvykdė pareigą perduoti užsakytas prekes atsakovui. Teismai vertindami prekių perdavimo fakto įrodytinumą rėmėsi ieškovo pateiktomis PVM sąskaitomis-faktūromis, teismo posėdyje apklausto atsakovo vyriausiojo vadybininko J. Z. parodymais, kad jis iš atsakovo prekes ir paslaugas gavo ir pasirašė apie jų gavimą PVM sąskaitose-faktūrose. Sutiktina su pirmos instancijos teismo vertinimu, kad PVM sąskaita-faktūra šiuo atveju yra įrodymas, patvirtinantis faktinį ginčo prekių perdavimo faktą. Remiantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 29 punktu, PVM sąskaita faktūra yra dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas, ir kuris atitinka visus šiame įstatyme tokiam dokumentui nustatytus privalomus reikalavimus. Teismas įvertino tai, kad ginčo PVM sąskaitose faktūrose atsakovo vyriausiasis vadybininkas J. Z., jo darbo santykius patvirtina byloje esantis darbo sutartis (b.l. 35). Sutiktina su teismo išvada, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovo darbuotojas J. Z. būtų informavęs ieškovą, kad šis sąskaitas-faktūras teikiąs netinkamam asmeniui, arba atsakovas būtų nurodęs ieškovui, kuris iš jo darbuotojų gali priimti prekes pagal PVM sąskaitas-faktūras ir jose pasirašyti apie prekių ir paslaugų gavimą. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad jo darbuotojas pasirašęs PVM sąskaitose –faktūrose apie prekių ir paslaugų gavimą, šių sąskaitų neperdavė buhalterei, ką paliudijo liudytojomis apklaustos B. M. ir V. K., yra atsakovo kaip juridinio asmens santykiai su jo darbuotojais, tačiau jie neįtakoja nagrinėjamu atveju teismo nustatytos aplinkybės, kad atsakovo darbuotojas priėmė iš ieškovo prekes ir paslaugas, ir nepanaikina atsakovo pareigos atsiskaityti už jam pateiktas prekes.

18Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad byloje pateiktos PVM sąskaitos-faktūros, kuriose atsakovo atsakingas darbuotojas patvirtino gavęs sąskaitas-faktūras ir jose nurodytas prekes ir paslaugas gavęs, yra pakankamas įrodymas konstatuoti faktinį minėtų prekių perdavimo faktą (CPK 185 str.).

19Nesutiktina su apelianto argumentu, kad pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „ Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. I. G. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-588/2009; 2010 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. Ž.. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010; kt.). Pažymėtina, kad įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti. Tik ta aplinkybė, kad šalies nurodytos aplinkybės nepripažįstamos įrodytomis, nesudaro pagrindo išvadai, kad padarytas CPK 176 ar 185 straipsnių pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. V. J. v. V. J., bylos Nr. 3K-3-243/2010). Kaip jau minėta liudytojų B. M. ir V. K. parodymai nepaneigia atsakovo pareigos atsiskaityti už gautas prekes ir paslaugas.

20Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, todėl skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str.1 d. 1 p.).

21Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro teisinei pagalbai apmokėti surašant privalomą dokumentą – atsiliepimą į apeliacinį skundą – 484 Lt (b.l. 95-96) .

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 484 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui Kopcevo individualiai įmonei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Kopcevo individuali įmonė kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. 2013 m. sausio 17 d. preliminariu sprendimu Vilniaus miesto apylinkės teismas... 5. Atsakovas SĮ “Vilniaus miesto būstas” pateikė prieštaravimus dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai... 9. Apeliantas SĮ “Vilniaus miesto būstas” pateikė apeliacinį skundą dėl... 10. Ieškovas Kopcevo individuali įmonė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 14. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis... 15. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovui... 16. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas Kopcevo individuali įmonė teikė... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje pirmos... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 19. Nesutiktina su apelianto argumentu, kad pirmos instancijos teismas netinkamai... 20. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 21. Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos ieškovo turėtos... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti iš atsakovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 484 Lt bylinėjimosi...