Byla 2A-1596-123/2013
Dėl teisės privatizuoti gyvenamąsias patalpas, trečiasis asmuo UAB „Žardės būstas“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Nijolė Griškevičienė, kolegijos teisėjai Erika Misiūnienė, Alvydas Žerlauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės G. Č. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės G. Č. ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei dėl teisės privatizuoti gyvenamąsias patalpas, trečiasis asmuo UAB „Žardės būstas“,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti jai teisę privatizuoti 87,73 kv. m. gyvenamąsias patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ) bei priteisti ieškovei iš atsakovės jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad iki Butų privatizavimo įstatymo ieškovė gyveno bute, adresu ( - ), namas, adresu ( - ), buvo pripažintas neparduotinu dėl techninės būklės, 1992-05-06 šis namas įtrauktas į avarinių namų sąrašą, perkeldinimo į kitas patalpas procedūra užsitęsė, todėl ieškovė buvo perkelta gyventi į butą, esantį adresu ( - ), tik 1993-11-16. Ieškovė 1993 m. gale kreipėsi dėl buto, esančio adresu ( - ), privatizavimo, bet prašymas nebuvo priimtas, 1994-01-31 vėl kreipėsi į Klaipėdos miesto valdybą, bet prašymas taip pat nebuvo priimtas. 1996 metų vasario – kovo mėnesiais iškovė vėl surinko reikiamus dokumentus ir kreipėsi dėl privatizavimo, 1996-05-02 Klaipėdos miesto valdybos sprendimu ieškovei buvo leista pateikti Seimo sudarytai komisijai prašymą dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo, tačiau 1996-05-20 protokolu jai nebuvo leista privatizuoti, nenurodant priežasties. Butas 2002-12-24 priėmimo–perdavimo akto pagrindu buvo perduotas Klaipėdos miesto savivaldybei, 2004-05-11 Klaipėdos miesto savivaldybė sudarė su ieškove gyvenamosios patalpos nuomos sutartį. 2012-05-18 ieškovė kreipėsi su prašymu leisti privatizuoti butą, esantį adresu ( - ), tačiau Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorė atsisakė patenkinti šį ieškovės prašymą. Ieškovė paaiškino, kad ji negalėjo privatizuoti buto ne dėl savo kaltės, o dėl prieš tai išdėstytų aplinkybių, dabar ji atitinka visus Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punkto reikalavimus, todėl jai turėtų būti suteikta teisė privatizuoti butą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-06-10 sprendimu ieškinį atmetė. Nustatė, kad Seimo nutarimu sudaryta Valstybinė komisija 1996-05-20 protokolu Nr. 142 neleido ieškovei privatizuoti gyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), pagal Butų privatizavimo įstatymą, nenurodant priežasčių. Butų privatizavimo įstatymas galiojo iki 1998-07-01, todėl ieškovė turėjo galimybę išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių nebuvo leista privatizuoti gyvenamosios patalpos ir ištaisius trūkumus ar gavus papildomus dokumentus pakartotinai kreiptis dėl gyvenamosios patalpos privatizavimo, neginčijo šio atsisakymo leisti privatizuoti butą teismine tvarka. Nurodė, kad šiuo atveju notarine tvarka nebuvo patvirtintas nuomininko ir jo šeimos narių susitarimas dėl buto pirkimo, todėl konstatavo, kad Butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu ieškovė subjektinės teisės privatizuoti butą neįgijo, nes ieškovė neatliko visų veiksmų, būtinų šiai teisei įgyti. Dėl ieškovės teisės privatizuoti butą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą nurodė, kad duomenų apie tai, jog ieškovė iki Butų privatizavimo įstatymo galiojimo pabaigos, t. y. iki 1998-07-01, būtų kreipusis teismine tvarka dėl savo tam tikrų pažeistų subjektinių teisių gynybos, nėra, todėl pripažino, kad ieškovė neturi teisės privatizuoti buto nurodytu pagrindu. Teismas taip pat nenustatė ieškovės teisės privatizuoti butą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą, nustatęs, jog ieškovei vietoj gyvenamosios patalpos, esančios avarinės būklės pastate ( - ), buvo suteikta kita gyvenamoji patalpa, kurią ieškovė taip pat galėjo įsigyti lengvatinėmis sąlygomis. Be to, visi byloje esantys dokumentai patvirtina, kad ieškovė bandė įgyvendinti savo teisę privatizuoti gyvenamąją patalpą, esančią adresu ( - ), o ne ( - ).

4Apeliaciniu skundu ieškovė G. Č. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-10 sprendimą panaikinti ir ieškinį tenkinti, priteisti apeliantei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad jai nebuvo išaiškinta Seimo sudarytos komisijos sprendimo apskundimo tvarka. Mano, kad teismas nukrypo nuo teismų praktikos, nes byloje nenustatė Butų privatizavimo įstatyme įtvirtintų būtinų privatizavimo sąlygų. Nurodo, kad kreipėsi į teismą dėl buto privatizavimo Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pagrindu, todėl pasinaudojo teise kreiptis į teismą. Nesutinka, kad ieškovė nebuvo įgijusi subjektinės teisės privatizuoti butą, nes teismo nurodytas šeimos narių susitarimas dėl buto pirkimo nebuvo reikalingas kreipiantis į Seimo sudarytą komisiją. Paaiškino, kad pradėjus veikti Butų privatizavimo įstatymui apeliantė gyveno name, esančiame adresu ( - ), kuris buvo įtrauktas į avarinių namų sąrašą tik 1992-05-06, ir dėl tos priežasties apeliantei nebuvo leista privatizuoti šio nuomojamo buto. Ieškovei gavus kitą butą objektyviai buvo praleistas terminas paduoti pareiškimą, todėl ji galėjo prašyti tik Seimo komisijos leisti jai privatizuoti išnuomotą butą, ( - ). Nurodo, kad iki Butų privatizavimo įstatymo įsigaliojimo apeliantė su šeima gyveno bute

5( - ), ir įstatymo įsigaliojimo metu buvo tinkamas subjektas įsigyti nuomojamą butą, dėl nuo apeliantės nepriklausančių priežasčių perkeldinimas į naujas patalpas įvyko tik 1993 m. pabaigoje. Naujas butas apeliantei buvo suteiktas už turimą butą, todėl ieškovė tikėjosi, kad galės privatizuoti naują butą lengvatinėmis sąlygomis. Mano, kad apeliantė atitinka įstatyme numatytas sąlygas nuomojamo būsto privatizavimui ir įgijo teisę privatizuoti butą.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-10 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad Valstybinės komisijos išvada, kuria neleista ieškovei privatizuoti ginčo gyvenamosios patalpos, nebuvo apskųsta, dėl to buvo ir yra privaloma, bei yra rašytinis įrodymas, jog ginčo gyvenamosios patalpos procedūra buvo užbaigta, t. y. ieškovė subjektinės teisės privatizuoti patalpą lengvatinėmis kainomis neįgijo. Paaiškino, kad ieškovė nepateikė duomenų, jog namas, adresu ( - ), buvo įtrauktas į neparduotinų namų sąrašą.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Ginčas byloje kilo dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys dėl teisės privatizuoti gyvenamąsias patalpas pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus, teisėtumo ir pagrįstumo.

9Nustatyta, kad Klaipėdos miesto valdybos 1992-05-06 potvarkiu Nr. 164 namas, esantis adresu ( - ), pripažintas avariniu namu (b. l. 12). Ieškovė 1994-01-31 pareiškimu kreipėsi į Klaipėdos miesto valdybą dėl buto, esančio adresu ( - ), privatizavimo (b. l. 42). Tarp Valstybinės butų ūkio eksploatavimo įmonės (teisių ir pareigų perėmėjas – UAB „Žardės būstas“) ir ieškovės 1994-11-15 sudaryta Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinė sutartis, kurios pagrindu ieškovei išnuomota gyvenamoji patalpa, esanti adresu ( - ) (b. l. 51–52). Ieškovė, V. B., R. B., L. Č. pareiškimu apie susitarimą pirkti privatizuojamą butą 1996 metais susitarė, kad buto savininku bus įforminama G. Č., pareiškimas patvirtintas UAB „Buitis be rūpesčių“ (b. l. 11). Klaipėdos miesto valdybos 1996-05-02 sprendimu Nr. 223 nuspręsta pateikti ieškovės pateiktą prašymą Valstybinei butų privatizavimo komisijai (b. l. 31–32). Pagal Valstybinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Seimo 1993-04-01 nutarimu Nr. I-118, gyventojų, kurių Gyvenamosios patalpos nebuvo privatizuotos Butų privatizavimo įstatymo nustatytu laiku ne dėl jų pačių kaltės, pareiškimams nagrinėti ir galutinėms išvadoms teikti 1996-05-20 protokolą Nr. 142, G. Č. neleista privatizuoti gyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), pagal Butų privatizavimo įstatymą (b. l. 18). Butas, esantis adresu ( - ), 2002-12-24 priėmimo–perdavimo aktu perduotas Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn (b. l. 19). Tarp ieškovės ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-05-11 sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 15-647, pagal kurią ieškovei ir jos šeimos nariams išnuomota gyvenamoji patalpa, esanti adresu ( - ), už nustatyto dydžio nuomos mokestį (b. l. 15–16, 17). Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2012-05-18 raštu ieškovei nurodė, kad jai 1996-05-20 buvo nutarta neleisti privatizuoti gyvenamųjų patalpų, adresu ( - ), todėl nėra jokio teisinio pagrindo leisti dabar privatizuoti minėtas gyvenamąsias patalpas (b. l. 10).

10Ieškovė prašo pripažinti jai teisę privatizuoti 87,73 kv. m gyvenamąsias patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ), pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punkto reikalavimus.

111991-05-28 priimtame Butų privatizavimo įstatyme buvo įtvirtinta Lietuvos gyventojų, nuomojančių iš valstybės (savivaldybės) gyvenamąsias patalpas, teisė įsigyti vieną gyvenamąją patalpą privačion nuosavybėn lengvatine tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas BPĮ nuostatas, suformavo praktiką, kad, sprendžiant dėl ieškovo teisės privatizuoti butą pagal BPĮ, reikia nustatyti tokias šiame įstatyme įtvirtintas privatizavimo sąlygas: 1) atitinkama gyvenamoji patalpa gali būti privatizavimo objektas (BPĮ 2, 3 str.); 2) asmuo yra subjektas, kuriam įstatymo suteikta teisė privatizuoti butą (BPĮ 4 str.); 3) asmuo išreiškė savo valią pasinaudoti šia teise, atlikdamas per įstatyme nustatytą terminą veiksmus, būtinus šiai teisei įgyti (BPĮ 1, 5 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2009; 2012-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2012; kt.).

12Dėl teisės privatizuoti butą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą

13Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad savivaldybės (valstybės) gyvenamosios patalpos gali būti privatizuojamos laikantis sąlygos, kad jų pardavimo kaina nebūtų didesnė negu kaina pinigais, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998-07-01 ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, kai privatizuoja nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėdamas bylas dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo pagal Butų privatizavimo įstatymą yra pasisakęs, kad asmens teisė privatizuoti valstybinį turtą nėra prigimtinė ar kokia nors kita absoliuti teisė, dėl to pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies

152 punktą neleidžiama pradėti butų privatizavimo procedūros, kartu ir tęsti butų pardavimo lengvatine tvarka nustojus galioti Butų privatizavimo įstatymui. Šia teisės norma siekiama sudaryti galimybę Butų privatizavimo įstatymo pagrindu pradėtas ir nebaigtas butų privatizavimo procedūras užbaigti šiam įstatymui nustojus galioti. Taigi pagal Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nustojus galioti Butų privatizavimo įstatymui, teismine tvarka galima apginti tik pastarojo įstatymo pagrindu ir jo galiojimo metu įgytas asmenų subjektines teises, kurios buvo pažeistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-03-04 nutartis byloje Nr. 3K-3-394/2002, 2007-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-3-102/2007).

16Pagal Valstybinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Seimo 1993-04-01 nutarimu Nr. I-118, gyventojų, kurių Gyvenamosios patalpos nebuvo privatizuotos Butų privatizavimo įstatymo nustatytu laiku ne dėl jų pačių kaltės, pareiškimams nagrinėti ir galutinėms išvadoms teikti 1996-05-20 protokolą Nr. 142, G. Č. neleista privatizuoti gyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), pagal Butų privatizavimo įstatymą (b. l. 18). Todėl konstatuotina, kad G. Č. Butų privatizavimo įstatymo galiojimo laikotarpiu neįgijo subjektinės teisės privatizuoti butą, esantį adresu ( - ). Pagal Butų privatizavimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas atsisakymas parduoti gyvenamąją patalpą gali būti ginčijamas teismine tvarka pagal Butų privatizavimo metu galiojusio 1964 metų CK nuostatas. Valstybinės komisijos išvada, kuria neleista ieškovei privatizuoti ginčo gyvenamosios patalpos, nebuvo apskųsta, dėl to yra pagrindas išvadai, jog ginčo gyvenamosios patalpos procedūra buvo užbaigta, o ieškovė subjektinės teisės privatizuoti patalpą lengvatinėmis kainomis neįgijo. Ieškovė nepateikia įrodymų, kad po Valstybinės komisijos išvados priėmimo būtų kreipusis į kompetentingas institucijas dėl šios išvados apskundimo arba teikusi pakartotinį prašymą dėl išvados peržiūrėjimo (CPK 178 str.), taigi nepasinaudojo teise ginčyti atsisakymą leisti privatizuoti gyvenamąsias patalpas teismine tvarka Butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu, t. y. iki 1998-07-01. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė turėjo galimybę išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių nebuvo leista privatizuoti gyvenamosios patalpos ir ištaisius trūkumus ar gavus papildomus dokumentus pakartotinai kreiptis dėl gyvenamosios patalpos privatizavimo.

17Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nėra pagrindo ieškovei G. Č. pripažinti teisės privatizuoti gyvenamąją patalpą Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

18Dėl teisės privatizuoti butą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą

19Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad savivaldybės (valstybės) gyvenamosios patalpos gali būti privatizuojamos laikantis sąlygos, kad jų pardavimo kaina nebūtų didesnė negu kaina pinigais, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998-07-01 ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, kai privatizuoja nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių gyvenamųjų patalpų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą, arba įrašytų į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, ir kurių dėl to negalima buvo privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą.

20Apeliantė nurodo, kad su šeima gyveno bute, esančiame ( - ), kuris Klaipėdos miesto valdybos potvarkiu Nr. 164 buvo įtrauktas į avarinių namų sąrašą tik 1992-05-06, dėl tos priežasties jai nebuvo leista šio nuomojamo buto privatizuoti. Taip pat nurodo, kad perkeldinimas į naujas patalpas dėl nepriklausančių nuo apeliantės priežasčių įvyko tik 1993 m. pabaigoje, t. y. pagal 1993-11-16 Klaipėdos m. valdybos orderį Nr. 022015. Pažymėtina, kad avariniai namai bei gyvenamosios patalpos galėjo būti privatizuojami pagal Butų privatizavimo įstatymą, nes tokie namai nėra nurodyti šio įstatymo 3 straipsnyje, pagal kurį negalėjo būti privatizuojami tik tie namai, kurie savivaldybės tarybos sprendimu įtraukti į neparduotinų namų sąrašą. Byloje nėra duomenų, jog namas, adresu ( - ), buvo įtrauktas į neparduotinų namų sąrašą. Iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės atsiliepimo į apeliacinį skundą matyti, jog toks sąrašas buvo sudarytas, tačiau namas, esantis adresu ( - ), į jį nebuvo įtrauktas. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad iš G. Č. buvo atimtos objektyvios galimybės kreiptis dėl buto privatizavimo.

21Į civilinę bylą yra pateiktas ieškovės G. Č. 1994-01-31 pareiškimas Klaipėdos miesto valdybai, kuriame G. Č. prašo leisti privatizuoti butą, esantį ( - ), lengvatinėmis sąlygomis, nes nespėjo to padaryti nustatytu laiku, nes gyveno avariniame name, esančiame ( - ). Pareiškime taip pat nurodoma, kad „buvo sakoma, kad išsiprivatizavę avarinį butą, mes būtume nestatomi į eilę naujam butui gauti“ (b. l. 42). Iš nurodytos aplinkybės konstatuotina, kad namas, esantis ( - ), kol jame gyveno ieškovė su šeima, buvo privatizavimo objektas pagal Butų privatizavimo įstatymą. Darytina prielaida, kad apeliantė turėjo teisę pateikti prašymą privatizuoti šį butą, tačiau ja nepasinaudojo, nes kitaip nebūtų gavusi naujo buto (CPK 185 str.). Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantė bandė įgyvendinti savo teisę privatizuoti gyvenamąją patalpą, esančią ( - ), o ne ( - ). Pagal Butų privatizavimo įstatymo 1 straipsnį prašymus Valstybinei komisijai turėjo teisę paduoti asmenys, kurie ne dėl savo kaltės praleido šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (iki 1992-12-01) paduoti pareiškimus gyvenamosioms patalpoms privatizuoti. Dėl prieš tai nurodytų aplinkybių nėra pagrindo išvadai, kad ieškovė praleido terminą prašymui dėl buto privatizavimo paduoti ne dėl savo kaltės.

22Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nėra pagrindo ieškovei G. Č. pripažinti teisės privatizuoti gyvenamąją patalpą Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

23Nustačius nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas dėl kitų apeliacinio skundo motyvų plačiau nepasisako.

24Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-10 sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

25Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

26Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti jai teisę... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-06-10 sprendimu ieškinį atmetė.... 4. Apeliaciniu skundu ieškovė G. Č. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 5. ( - ), ir įstatymo įsigaliojimo metu buvo tinkamas subjektas įsigyti... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Ginčas byloje kilo dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys... 9. Nustatyta, kad Klaipėdos miesto valdybos 1992-05-06 potvarkiu Nr. 164 namas,... 10. Ieškovė prašo pripažinti jai teisę privatizuoti 87,73 kv. m gyvenamąsias... 11. 1991-05-28 priimtame Butų privatizavimo įstatyme buvo įtvirtinta Lietuvos... 12. Dėl teisės privatizuoti butą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar... 13. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėdamas bylas dėl gyvenamųjų... 15. 2 punktą neleidžiama pradėti butų privatizavimo procedūros, kartu ir... 16. Pagal Valstybinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Seimo 1993-04-01... 17. Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Dėl teisės privatizuoti butą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar... 19. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams... 20. Apeliantė nurodo, kad su šeima gyveno bute, esančiame ( - ), kuris... 21. Į civilinę bylą yra pateiktas ieškovės G. Č. 1994-01-31 pareiškimas... 22. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad... 23. Nustačius nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas dėl kitų... 24. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo... 25. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 26. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimą palikti...