Byla e2-3412-476/2020
Dėl materialinio išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiams vaikams priteisimo bei nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Raseinių rajone

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Irena Narbutienė, nedalyvaujant ieškovei M. V., atsakovui J. V., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. V. ieškinį atsakovui J. V. dėl materialinio išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiams vaikams priteisimo bei nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Raseinių rajone.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė M. V. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama nustatyti jos ir atsakovo J. V. nepilnamečių vaikų J. V., gimusios ( - ), ir D. V., gimusio ( - ), gyvenamąją vietą kartu su ieškove M. V.; priteisti iš atsakovo J. V. išlaikymą nepilnamečiams vaikams J. V., gimusiai ( - ), ir D. V., gimusiam ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 250,00 Eur abiejų vaikų išlaikymui nuo ieškinio teismui pateikimo dienos (2020 m. vasario 25 d.) iki J. V. ir D. V. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją; priteisti iš atsakovo J. V. išlaikymo nepilnamečiams vaikams J. V., gimusiai ( - ), ir D. V., gimusiam ( - ), įsiskolinimą – 1750 Eur; nepilnamečiams J. V., gimusiai ( - ), ir D. V., gimusiam ( - ), priteisto išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę, jų motiną, M. V.; įpareigoti atsakovą pervesti įmokas iki einamojo mėnesio 15 dienos į ieškovės M. V. ( - ) nurodytą sąskaitą banke; priteisti iš atsakovo J. V. bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai.

4Ieškovė M. V. ieškinyje nurodė, kad būdami santuokoje su atsakovu susilaukė dukros J. V., gimusios ( - ) ir sūnaus D. V., gimusio ( - ). Vaikai gyvena kartu su ieškove bute, kuris asmeninės nuosavybės teise priklauso jai. Atsakovas šeimą paliko nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio, nuo išėjimo iš namų, atsakovas šeima nesirūpina ir neteikia materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams, nors gerai žino, jog išlaidos būstui yra didelės. Dukra lanko mokyklą, ieškovė yra motinystės atostogose, nes augina mažametį bendrą su atsakovu sūnų. Kadangi nepilnamečiai vaikai nuo gimimo nepertraukiamai gyvena kartu su ieškove, vaikus tarpusavyje sieja itin glaudūs ryšiai, prisirišimas, o ji nuo vaikų gimimo užtikrina visus jų poreikius, nuolat jais rūpinasi, todėl prašė nustatyti dukros J. V. ir sūnaus D. V. gyvenamąją vietą su ieškove. Atsakovas su vaikais bendrauja pakankamai reguliariai, todėl konkrečios bendravimo ir dalyvavimo juos auklėjant tvarkos nustatyti neprašo. Šiuo metu su atsakovu gyvena atskirai, bendro ūkio neveda, atsakovas atsisako skirti išlaikymą vaikams, materialinės paramos vaikų išlaikymui neteikia jokiu būdu ir jokia apimtimi, piktybiškai vengia vykdyti pareigą išlaikyti vaikus. Atsakovui nusišalinus nuo vaikų išlaikymo, jai vienai tenka pareiga ne tik materialiai išlaikyti vaikus, tačiau ir juos prižiūrėti, jais rūpintis, auklėti. Dukrai šiuo metu yra 11 metų, sūnui - devyneri mėnesiai, vaikams augant jų poreikiai tik didėja, tačiau atsakovas prie vaikų išlaikymo nuo gyvenimo skyrium pradžios neprisideda ir piktybiškai vengia vykdyti šią pareigą. Ieškovė vaikams išleidžia per mėnesį: avalynei – 15 Eur; striukės ir kiti viršutiniai rūbai – 20 Eur; kiti drabužiai (sportinė apranga ir kt.) – 15 Eur; namų ūkio priemonės – 40 Eur, vaikams tenkanti dalis – 10 Eur; higienos reikmenys (sauskelnės ir kt.) – 40 Eur; buto išlaikymas šiltuoju metų laikotarpiu – 200 Eur, vaikams tenkanti dalis –70 Eur; buto išlaikymas šaltuoju metų laikotarpiu – 300 Eur, vaikams tenkanti dalis – 100 Eur; transportas – 60 Eur, vaikams tenkanti dalis – 10 Eur; maitinimas namuose (mišinėliai, tyrelės kūdikiui) – 180 Eur, vaikui tenkanti dalis – 60 Eur; vaistai, vitaminai – 20 Eur; maitinimas mokykloje – 40 Eur; rinkliavos mokykloje, papildoma edukacinė veikla mokykloje (koncertai ir kiti aktorių pasirodymai, ekskursijos, muziejai, edukacinės kelionės ir pan.) – 10 Eur; papildomi būreliai (priemonės jiems, išvykos į kitus miestus varžybų metu) – 15 Eur; mokymo-lavinimo priemonės – 20 Eur; knygos, lavinamieji žaislai, žaidimai, teatras, kinas ir pan. – 20 Eur; vaiko gimtadienis ir dalyvavimas kitų vaikų gimtadieniuose bei kitose šventėse –15 Eur; kitos nenumatytos išlaidos – 20 Eur; iš viso 500 Eur per mėnesį. Be poreikio pirkti drabužius, žaislus, kokybišką ir sveiką maistą, patenkinti kitus vaikų poreikius, įskaitant ir buto išlaikymą, yra dar nemažai kitų įprastų išlaidų. Atsižvelgiant į nurodytus vaikų interesus ir poreikius, kiekvieno vaiko išlaikymui abu tėvai turėtų skirti ne mažiau kaip po 250 Eur per mėnesį, todėl prašo iš atsakovo priteisti išlaikymą nepilnametei dukrai J. V. ir nepilnamečiui sūnui D. V. periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės po 250 Eur per mėnesį kiekvienam. Atsakovas nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio paliko šeimą, nebegyvena kartu, neprisideda prie nepilnamečių vaikų poreikių ir interesų tenkinimo, materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams pareigos nevykdo jokia apimtimi, todėl ieškovė prašo iš atsakovo priteisti materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams įsiskolinimą 1750 Eur dydžio, už laikotarpį nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. skaičiuojant po 250 Eur per mėnesį.

5Atsakovas J. V. atsiliepime nurodė, kad nepilnamečiai jo ir ieškovės vaikai gyvena kartu su ieškove. Su ieškove šeimyninio gyvenimo negyvena nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio. Su vaikais bendrauja, leidžia laiką kartu. Su ieškovės prašymu dėl išlaikymo dydžio sutinka, nes išlaikymo priteisimo sumos dydis yra adekvatus ir racionalus. Nesutinka su ieškovės norima prisiteisti įsiskolinimo dydžio suma, nes visą šį laiką vaikais rūpinosi, pirko jiems maistą, dukrai nupirko rūbų, avalynės. Jo tėvai taip pat prisidėjo pirkdami maistą, buitinius reikmenis.

6Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Raseinių rajone išvadoje nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašė jį tenkinti bei nurodė, kad ieškovė su vaikais gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame bute su patogumais. Tarnyba atsižvelgusi į vaikų nuomonę bei į tai, kad nėra ginčo dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, į motinos pastangas tenkinti vaikų poreikius mano, kad J. V. ir D. V. gyvenamosios vietos nustatymas su motina atitiktų jų interesus.

7Ieškinys pagrįstas, tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad J. V., gimusios ( - ), ir D. V., gimusio ( - ), tėvai yra ieškovė M. V. ir atsakovas J. V.. Iš santuokos sudarymo įrašo matyti, kad M. V. ir J. V. sudarė santuoką ( - ). Iš pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą nustatyta, kad M. V. deklaravo savo gyvenamąją vietą adresu ( - ).

9Atsižvelgiant į tai, kad žodiniai procesai negali vykti dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

10Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.169 str. 1-3 d. numato, kad kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų. Pasikeitus aplinkybėms ar vienam iš tėvų, su kuriuo buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, atidavus vaiką auginti ir gyventi kartu su kitais asmenims, antrasis iš tėvų gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. CK 3.174 str. 2 d. teismas ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo išsprendžia vadovaudamasis vaiko interesais, atsižvelgdamas į vaiko norą.

12Vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų šeimoje, bendrauti su tėvais, nesvarbu, ar tėvai gyvena kartu, ar skyrium, bendrauti su giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams (CK 3.161 straipsnio 3 dalis). Ši įstatyme įtvirtinta vaiko teisė į šeimos ryšius yra pamatinė, nes visapusiška ir darni vaiko raida galima tik augant šeimoje, jaučiant meilę ir supratimą (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos preambulė). Vaiko šeima visų pirma yra jo tėvai, nepriklausomai nuo jų tarpusavio santykio kvalifikavimo (sutuoktiniai, buvę sutuoktiniai, partneriai, atskirai gyvenantys asmenys ir pan.). Tėvai turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis atlikti savo tėviškąsias pareigas – dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (CK 3.155 straipsnio 2 dalis, 3.165 straipsnio 1 dalis). Visus klausimus, susijusius su vaikų auklėjimu, sprendžia abu tėvai tarpusavio susitarimu (CK 3.165 straipsnio 3 dalis), nes vaiko saugumui ir ugdymui užtikrinti reikalingas tėvų bendradarbiavimas tarpusavyje ir su vaiku. Būtent todėl tėvai turi siekti spręsti visus su vaiku susijusius klausimus taikiai.

13Ieškovė M. V. ieškiniu prašė teismo nustatyti nepilnamečių vaikų J. V. ir D. V. gyvenamąją vietą kartu su ja, jos gyvenamojoje vietoje.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė su vaikais gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame bute, adresu ( - ), atsakovas nuo 2019 metų rugpjūčio mėnesio kartu negyvena, tačiau su vaikais bendrauja. Vaikų ryšys su motina yra stipresnis, nei su tėvu, nes nepilnamečiai vaikai nuo gimimo nepertraukiamai gyvena kartu su ieškove, vaikus tarpusavyje sieja itin glaudūs ryšiai, prisirišimas, ieškovė nuo vaikų gimimo užtikrina visus jų poreikius, nuolat jais rūpinasi. Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis, įvertinus ieškovės gyvenimo ir buities sąlygas, vaiko nuomonę bei tai, kad nėra ginčo tarp šalių dėl vaikų gyvenamos vietos nustatymo, mano, kad J. V. ir D. V. gyvenamosios vietos nustatymas su motina atitiktų geriausiai nepilnamečių interesus. Ieškovė yra sudariusi normalias sąlygas vaikams augti ir vystytis.

15Atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus, šalių paaiškinimus, bei į tai, kad tėvas J. V. ieškovės reikalavimui dėl nepilnamečių vaikų J. V. ir D. V. gyvenamosios vietos nustatymo su motina, neprieštarauja, teismas daro išvadą, kad nepilnamečių vaikų J. V. ir D. V. gyvenamoji vieta nustatytina su jų motina ieškove M. V., jos gyvenamojoje vietoje.

16Dėl nepilnamečių vaikų materialinio išlaikymo priteisimo

17Tėvai turi pareigą vaikui užtikrinti tokias gyvenimo sąlygas, kokios yra reikalingos jo visapusiškam ir harmoningam vystymuisi (CK 3.155 straipsnio 2 dalis). Tais atvejais, kai vaiko tėvai gyvena skyrium, jie abu išlaiko pareigą tenkinti savo vaiko poreikius, todėl, spręsdamas santuokos nutraukimo klausimą, teismas turi išspręsti ir sutuoktinių nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimą (CK 3.53 straipsnio 3 dalis, 3.59 straipsnis, 3.62 straipsnio 3 dalis). Įstatymas nereglamentuoja, kokio dydžio išlaikymą turi teikti kiekvienas iš tėvų.

18Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio turi būti vadovaujamasi CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais: išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties kriterijai įstatyme nedetalizuoti, tačiau nuosekliai išplėtoti kasacinio teismo praktikoje.

19Pagrindas apskaičiuoti vaikui reikalingą išlaikymą yra jo poreikiai. Nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, teismas turi įvertinti, ar išlaikymas bus pakankamas vaiko būtinoms vystymosi sąlygoms tenkinti, t. y. ar bus patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2013). Visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), bet skiriamas dėmesys vaiko laisvalaikio, bendravimo, saviraiškos pomėgiams, lavinami gabumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2013).

20Ieškovė M. V. iš atsakovo J. V. prašė priteisti po 250 Eur išlaikymą kas mėnesį kiekvienam vaikui. Nurodė, kad vaikų išlaikymui kas mėnesį yra reikalinga 500 Eur suma kiekvienam: avalynei – 15 Eur; striukės ir kiti viršutiniai rūbai – 20 Eur; kiti drabužiai (sportinė apranga ir kt.) – 15 Eur; namų ūkio priemonių vaikams tenkanti dalis – 10 Eur; higienos reikmenys (sauskelnės ir kt.) – 40 Eur; buto išlaikymas šiltuoju metų laikotarpiu vaikams tenkanti dalis – 70 Eur; buto išlaikymas šaltuoju metų laikotarpiu vaikams tenkanti dalis – 100 Eur; transportas – 10 Eur; maitinimas namuose (mišinėliai, tyrelės kūdikiui) – 180 Eur, vaikui tenkanti dalis – 60 Eur; vaistai, vitaminai – 20 Eur; maitinimas mokykloje – 40 Eur; rinkliavos mokykloje, papildoma edukacinė veikla mokykloje (koncertai ir kiti aktorių pasirodymai, ekskursijos, muziejai, edukacinės kelionės ir pan.) – 10 Eur; papildomi būreliai (priemonės jiems, išvykos į kitus miestus varžybų metu) – 15 Eur; mokymo-lavinimo priemonės – 20 Eur; knygos, lavinamieji žaislai, žaidimai, teatras, kinas ir pan. – 20 Eur; vaiko gimtadienis ir dalyvavimas kitų vaikų gimtadieniuose bei kitose šventėse – 15 Eur; kitos nenumatytos išlaidos – 20 Eur. Ieškovė šiuo metu yra motinystės atostogose.

21CK 192 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išlaikymo vaikui dydis turi būti proporcingas tėvų turtinei padėčiai. Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis ar išlaikymo teikėjo nerūpestingu, nesąžiningu elgesiu. Kasacinės instancijos teismo praktikoje pripažįstama, kad, nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2013).

22Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad įstatymai nenustato fiksuoto išlaikymo dydžio, kurį turi teikti nepilnamečiam vaikui tėvai, o teismų praktika gali suvienodinti tik parenkamus išlaikymo dydžiui ir formai nustatyti svarbius kriterijus bei proporcingumo principo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties bei galimybių taikymą. Paprastai teisminėje praktikoje pripažįstamos pagrįstomis, būtinomis tenkinant vaiko poreikius išlaidos, siekiančios 1 MMA, tačiau ši suma yra tik orientacinė, konkretus dydis turi būti nustatomas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Ji gali svyruoti priklausomai nuo individualių (specialių) vaiko poreikių. Be to, sprendžiant dėl išlaikymo turi būti vertinami protingi vaiko poreikiai, kadangi abiejų tėvų galimybės prisidėti prie vaiko poreikių patenkinimo gali būti nevienodos. Ieškovė nurodo, kad vaiko išlaikymui reikia skirti 500 Eur kiekvienai vaikui per mėnesį ir pateikė išlaidų detalizaciją. Atsakovas J. V. pateikė atsiliepimą, kuriame sutiko mokėti vaikams ieškovės prašomo dydžio išlaikymą, t. y. kiekvienam vaikui po 250 Eur kas mėnesį.

23Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į nepilnamečių vaiko amžių, į tai, kad nepilnamečiams vaikams reikalinga pilnavertė mityba, apranga, avalynė, lavinimas, higienos priemonės ir turi būti tenkinami kiti su nepilnamečio vaiko fiziniu ir dvasiniu lavinimu bei vystymusi susiję poreikiai, teismas sprendžia, formuojamą teismų praktiką tokio pobūdžio bylose bei vadovaujantis teisingumo, protingumo bei proporcingumo principais, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo nepilnamečių vaikų išlaikymui po 250 Eur per mėnesį tenkintinas visiškai. Iš atsakovo J. V. nepilnamečių vaikų išlaikymui priteistina kiekvienam po 250 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, t. y. nuo 2020 m vasario 25 d., iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, įpareigojant atsakovą pervesti įmokas iki einamojo mėnesio 15 dienos į ieškovės M. V. nurodytą sąskaitą banke. Tokia suma, teismo nuomone, yra teisinga, atitinka bylos duomenis, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus ir yra visiškai pakankama tokio amžiaus vaikų išlaikymui.

24Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pasikeitus aplinkybėms šalys turės galimybę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnis).

25Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdytina skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 282 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas).

26Dėl įsiskolinimo priteisimo

27Vaiko kilmės iš tėvų patvirtinimas nesiejamas su vaiko gimimo įrašo padarymo data ar teismo sprendimu, nustatančius tėvystę, priėmimo (įsiteisėjimo) data, tėvai savo nepilnamečius vaikus privalo materialiai išlaikyti nuo vaiko gimimo dienos. Teisė reikalauti išlaikymo įsiskolinimo atsiranda, kai vaiko tėvas nevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus (CK 3.200 str.). Vien ta aplinkybė, kad vienas iš tėvų, su kuriuo gyvena nepilnametis vaikas, ilgą laiką nereikalauja išlaikymo vaikui iš antrojo tėvo ir vaiką išlaiko vienas, pati savaime nėra pagrindas mažinti išlaikymo įsiskolinimą, nes išlaikymui gautinos lėšos yra vaiko, o ne tėvo (motinos) nuosavybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-288-378/2017).

28Ieškovė prašo iš atsakovo J. V. priteisti išlaikymo nepilnamečiams vaikams J. V. ir D. V. įsiskolinimą – 1 750 Eur, už laikotarpį nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. skaičiuojant po 250 Eur per mėnesį. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad nesutinka su ieškovės norima prisiteisti įsiskolinimo dydžio suma, nes visą šį laiką vaikais rūpinosi, pirko jiems maistą, dukrai nupirko rūbų, avalynės, jo tėvai taip pat prisidėjo maisto, buitinių reikmenų pirkimu.

29Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

30Bylos duomenimis yra nustatyta, kad šalys nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. kartu negyvena. Teismas pažymi, kad nors atsakovas ir nepateikė byloje duomenų apie teiktą nepilnamečiams vaikams reguliarų materialinį išlaikymą, tačiau ieškovė byloje prašo priteisti ne pilną vaikams išlaikymo įsiskolinimą, o tik 1 750 Eur, t. y. po 250 Eur už septynis mėnesius, todėl tenkintinas ieškovės prašymas priteisti išlaikymo įsiskolinimą nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. skaičiuojant po 250 Eur per mėnesį 1 750 Eur sumai. Tai atitinka sąžiningumo ir protingumo kriterijus ir atsakovo nurodytas aplinkybes, kad vaikams pirko kai kuriuos daiktus, padėjo jo tėvai. Išlaikymą ir išlaikymo įsiskolinimą uzufrukto teise tvarkyti ir valdyti pavesti vaikų motinai M. V..

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Kadangi ieškovės reikalavimas dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos yra patenkintas, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 75 Eur žyminio mokesčio (LR CPK 80 str.7 d. kai byla elektroninė). Patenkinus ieškinį dėl išlaikymo ir įsiskolinimo priteisimo, iš atsakovo priteistina 75 procentai žyminio mokesčio 135 Eur (250 Eur x 12 mėn. x 2 x 3 proc.) už išlaikymą ir 39 Eur (1 750 Eur x 3 proc.) įsiskolinimo, iš atsakovo iš viso priteistina 249 Eur žyminio mokesčio suma, nuo kurio sumokėjimo, paduodant ieškinį, ieškovė buvo atleista (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 straipsnio 1 dalies 1, 6, 7 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

33Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 5 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-265, 270, straipsniais, teismas

Nutarė

35ieškinį tenkinti visiškai.

36Nustatyti nepilnamečių vaikų J. V., gimusios ( - )., a. k. ( - ) ir D. V., gimusio ( - )., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su jų motina M. V., a. k. ( - ), jos gyvenamojoje vietoje.

37Priteisti iš J. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams J. V., gimusiai ( - )., a. k. ( - ) ir D. V., gimusiam ( - )., a. k. ( - ) periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) kiekvienam vaikui, indeksuojant šią sumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, nuo kreipimosi į teismą dienos (2020 m. vasario 25 d.) iki vaikų pilnametystės.

38Įpareigoti atsakovą J. V. pervesti įmokas iki einamojo mėnesio 15 dienos į ieškovės M. V., a. k. ( - ), nurodytą sąskaitą banke.

39Priteisti iš J. V., a. k. ( - ) išlaikymo nepilnamečiams vaikams J. V., gimusiai ( - ) a. k. ( - ) ir D. V., gimusiam ( - )., a. k. ( - ) įsiskolinimą nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d., 1 750 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt eurų).

40Sprendimo dalį dėl materialinio išlaikymo periodinėmis išmokomis mokėjimą vykdyti skubiai.

41Nepilnamečių vaikų, išlaikymui ir įsiskolinimui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama M. V., a. k. ( - ).

42Priteisti iš atsakovo J. V., a. k. ( - ) valstybės naudai 249 Eur (du šimtus keturiasdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio, sumokant į vieną iš pasirinktų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis: bylinėjimosi išlaidos.

43Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Irena Narbutienė,... 2. Teismas... 3. ieškovė M. V. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama nustatyti jos ir... 4. Ieškovė M. V. ieškinyje nurodė, kad būdami santuokoje su atsakovu... 5. Atsakovas J. V. atsiliepime nurodė, kad nepilnamečiai jo ir ieškovės vaikai... 6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės... 7. Ieškinys pagrįstas, tenkintinas visiškai.... 8. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad J. V., gimusios ( - ), ir D. V.,... 9. Atsižvelgiant į tai, kad žodiniai procesai negali vykti dėl Lietuvos... 10. Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.169 str. 1-3 d.... 12. Vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir aprūpinamas... 13. Ieškovė M. V. ieškiniu prašė teismo nustatyti nepilnamečių vaikų J. V.... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė su vaikais gyvena jai nuosavybės... 15. Atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus, šalių paaiškinimus, bei į... 16. Dėl nepilnamečių vaikų materialinio išlaikymo priteisimo... 17. Tėvai turi pareigą vaikui užtikrinti tokias gyvenimo sąlygas, kokios yra... 18. Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio turi būti vadovaujamasi CK... 19. Pagrindas apskaičiuoti vaikui reikalingą išlaikymą yra jo poreikiai.... 20. Ieškovė M. V. iš atsakovo J. V. prašė priteisti po 250 Eur išlaikymą kas... 21. CK 192 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išlaikymo vaikui dydis turi būti... 22. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad įstatymai nenustato fiksuoto išlaikymo... 23. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į nepilnamečių vaiko amžių, į... 24. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pasikeitus aplinkybėms šalys turės... 25. Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdytina... 26. Dėl įsiskolinimo priteisimo... 27. Vaiko kilmės iš tėvų patvirtinimas nesiejamas su vaiko gimimo įrašo... 28. Ieškovė prašo iš atsakovo J. V. priteisti išlaikymo nepilnamečiams... 29. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 30. Bylos duomenimis yra nustatyta, kad šalys nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. kartu... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Kadangi ieškovės reikalavimas dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos... 33. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 35. ieškinį tenkinti visiškai.... 36. Nustatyti nepilnamečių vaikų J. V., gimusios ( - )., a. k. ( - ) ir D. V.,... 37. Priteisti iš J. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams... 38. Įpareigoti atsakovą J. V. pervesti įmokas iki einamojo mėnesio 15 dienos į... 39. Priteisti iš J. V., a. k. ( - ) išlaikymo nepilnamečiams vaikams J. V.,... 40. Sprendimo dalį dėl materialinio išlaikymo periodinėmis išmokomis... 41. Nepilnamečių vaikų, išlaikymui ir įsiskolinimui skirtų piniginių lėšų... 42. Priteisti iš atsakovo J. V., a. k. ( - ) valstybės naudai 249 Eur (du šimtus... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...