Byla e2-462-464/2019
Dėl notaro vykdomojo įrašo ir vekselio pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys V. I., antstolis Ričardas Kudrauskas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo R. I. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-1169-390/2019 pagal ieškovo R. I. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Agrokoncerno grūdai“, Kauno miesto 6-ojo notarų biuro notarei Jolantai Rulienei dėl notaro vykdomojo įrašo ir vekselio pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys V. I., antstolis Ričardas Kudrauskas,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas R. I. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

61.1.

7pripažinti negaliojančiu atsakovės Kauno miesto 6-ojo notarų biuro notarės J. Rulienės 2018-11-29 išduotą vykdomąjį įrašą pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius Nr. 1-8910;

81.2.

9pripažinti negaliojančiu jo 2018-03-06 išrašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį atsakovės UAB „Agrokoncerno grūdai“ naudai, kurio suma – 141 200 Eur;

101.3.

11priteisti bylinėjimosi išlaidas.

122.

13Ieškovas nurodo iš 2018-12-19 gauto trečiojo asmens antstolio R. Kudrausko raginimo įvykdyti sprendimą sužinojęs, kad atsakovė notarė J. Rulienė 2018-11-29 išdavė vykdomąjį įrašą pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius Nr. 1-8910 dėl 101 147,58 Eur skolos ir 1 247,02 Eur palūkanų išieškojimo atsakovės UAB „Agrokoncerno grūdai“ naudai. Vekselis buvo išrašytas kaip papildoma jo ir atsakovės UAB „Agrokoncerno grūdai“ 2018-03-05 sudarytos grūdų ir (arba) rapsų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. NDEBKSPFIPA užtikrinimo priemonė.

143.

15Ieškovo teigimu, vykdomasis įrašas pripažintinas negaliojančiu kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai, tiksliau, notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.81 str.). Notarė, išduodama vykdomąjį įrašą, pažeidė 1999-09-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 988 patvirtintos Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 6.2 punktą, įpareigojantį notarą patikrinti, ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus. Notarė vykdomąjį raštą išdavė neįvertinusi to, kad jo suma viršija 3 000 Eur, todėl jis turėjo būti patvirtintas notaro, kas šiuo atveju nebuvo padaryta. Be to, vekselio turėtoja UAB „Agrokoncerno grūdai“ neįvykdė Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 40 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų ir nepateikė vekselio apmokėti nei paskutinę mokėjimo termino dieną 2018-09-20, nei per dvi po jos einančias darbo dienas, t. y. 2018-09-21–2018-09-24. Todėl vekselis, kurio pagrindu buvo išduotas vykdomasis įrašas, pripažintinas negaliojančiu kaip prieštaraujantis ĮPVĮ 77 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam imperatyvui (CK 1.80 str. 1 d.).

164.

17Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą, pradėtą pagal ginčo vykdomąjį įrašą vykdomojoje byloje Nr. 0098/18/03319, iki įsiteisės ir bus įvykdytas teismo sprendimas. Pasak ieškovo, siekiant užkirsti kelią žalai atsirasti ar padidėti, laikinosios apsaugos priemonės turi būti pritaikytos, o jų nepritaikius, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

18II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

195.

20Kauno apygardos teismas 2019-01-30 nutartimi ieškovo R. I. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino.

216.

22Teismas, įvertinęs ieškinyje nurodomas aplinkybes bei argumentus, sprendė, kad faktinį reikalavimo pagrindą sudarančių argumentų nurodymas ir juos grindžiamų įrodymų pateikimas, nevertinant reikalavimų pagrįstumo materialiniu teisiniu aspektu, yra pakankama sąlyga preliminariam ieškinio pagrįstumui konstatuoti.

237.

24Spręsdamas dėl antrosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonės taikyti – grėsmės sprendimo įvykdymui buvimo teismas pažymėjo, kad tokią grėsmę ieškovas grindžia vien hipotetiniais teiginiais dėl sprendimo vykdymo pasunkėjimo ir žalos jam atsiradimo arba padidėjimo, neteikdamas jokių duomenų, kokia žala jam gali atsirasti ir kokios konkrečios priežastys pasunkins ar padarys neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Nesant konkrečių įrodymų, kurie pagrįstų prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių reikalingumą (išieškojimo proceso vykdomojoje byloje sustabdymą), nėra pagrindo spręsti apie faktinę teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę ar žalos atsiradimą / jos padidėjimą.

25III. Atskirojo skundo argumentai

268.

27Ieškovas R. I. atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2019-01-30 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą patenkinti, sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. Nr. 0098/18/03319 iki įsiteisės teismo sprendimas byloje. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

288.1.

29Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų padaryta žala ieškovo lėšoms, kuriomis jis negalėtų disponuoti dėl areštuotos banko sąskaitos. Areštavus banko sąskaitą, ieškovas negalėtų materialiai išlaikyti šeimos bei trijų vaikų, iš kurių du yra nepilnamečiai.

308.2.

31Galimos žalos dydis nėra hipotetinis. Vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcija, vien būtinosios vykdymo išlaidos sieks 399,97 Eur, o atlygis antstoliui apie 4 095,78 Eur, t. y. 4 proc. nuo išieškomos 101 147, 58 Eur skolos ir 1 247, 02 palūkanų, iš viso

324 495,75 Eur.

338.3.

34Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui reikės iš naujo kreiptis į teismą dėl panaikinto vykdomojo dokumento įvykdymo atgręžimo, išieškotų pinigų grąžinimo, todėl teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo rizika yra akivaizdi. Teismas turėjo įvertinti įvykdyto vykdomojo dokumento vykdymo atgręžimo galimybę Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 760-762 straipsnių kontekste, atsižvelgti į galimus naujus teisinius ginčus, galinčius atsirasti panaikinus notaro vykdomąjį įrašą, tačiau to nepagrįstai nepadarė. Teisėja

konstatuoja:

35IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

369.

37Nagrinėjamu atveju tikrinamas teismo nutarties, kuria atsisakyta patenkinti apelianto R. I. prašymą taikyti CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatytą laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą, teisėtumas bei pagrįstumas. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, pripažinęs jo ieškinį preliminariai pagrįstu, turėjo taikyti prašytą laikinąją apsaugos priemonę ir nesudaryti galimybės jo teisėms pažeisti, žalai didėti ar naujiems teisminiams ginčams atsirasti. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija negali sutikti.

3810.

39Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Nesant nors vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra. Taigi, šio procesinio instituto, įtvirtinto CPK XI skyriaus penktajame skirsnyje, paskirtis yra užtikrinti tokių reikalavimų, dėl kurių dar nėra priimtas teismo sprendimas arba toks sprendimas priimtas, bet dar neįsiteisėjęs, nekliudomą įvykdymą ateityje, jeigu šie reikalavimai būtų ar kai jie yra patenkinami.

4011.

41Iš bylos medžiagos nustatyta, kad apeliantas prašo sustabdyti išieškojimą antstolio R. Kudrausko kontoroje užvestoje vykdomojoje byloje Nr. 0098-18/03319, kuri buvo pradėta pagal 2018-03-06 išrašyto paprastojo neprotestuotino vekselio pagrindu notarės J. Rulienės

422018-11-29 išduotą vykdomąjį įrašą dėl 101 147,58 Eur skolos, palūkanų išieškojimo iš apelianto atsakovės UAB ,,Agrokoncerno grūdai“ naudai. Ir nors iš tiesų galėtų susiklostyti tokia faktinė situacija, kad iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo bei jo įsiteisėjimo išieškojimo veiksmai būtų iš dalies įvykdyti arba net užbaigti (vykdomasis dokumentas įvykdytas), vien ši aplinkybė savaime nelemia tokios laikinosios apsaugos priemones, kurios prašo apeliantas, taikymo būtinumo.

4312.

44Kaip minėta, laikinųjų apsaugos priemonių institutas taikomas tik įrodžius abi jos taikymo sąlygas. Viena iš tokių sąlygų, kurios nenustatė pirmosios instancijos teismas, grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, o ją apeliantas sieja su įvykdymo atgręžimo apsunkinimu, t. y. su išieškotų lėšų jam grąžinimu, dėl ko reikėtų iš naujo kreiptis į teismą.

4513.

46Civiliniame procese įtvirtinti rungimosi (CPK 12 str.) ir proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 str.) principai lemia tai, kad pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą (poreikį) tenka prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam proceso dalyviui. Šiuo atveju, būtent apeliantui teko pareiga įrodyti tokios grėsmės egzistavimą, kurios, kaip teisingai nurodyta skundžiamoje teismo nutartyje, jis tinkamai neįvykdė.

4714.

48Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, leidžiančių spręsti, kad atsakovė, kurios naudai vykdomas išieškojimas pagal vykdomąjį įrašą, savanoriškai negrąžintų gautų lėšų, jeigu šioje byloje jų išieškojimo pagrindas būtų nuginčytas pagal apelianto reikalavimą, neteigiama ir to, kad ši galėtų imtis veiksmų nuslėpti / perleisti gautas iš apelianto pinigines lėšas ar kitą jai pačiai priklausantį turtą. Apeliantas tokių argumentų bei įrodymų į bylą neteikė, o iš viešai prieinamų duomenų (CPK 179 str. 3 d.) matyti, kad atsakovė UAB ,,Agrokoncerno grūdai“ deklaruoja esanti sėkminga, daugiau kaip 18 m. patirtį turinti bendrovė, kurios apyvarta pastaraisiais metais siekė 170-250 mln. Eur (https://www.agrokoncernas.lt/lt/apie-mus/agrokoncerno-grudai/).

4915.

50Pažymėtina ir tai, kad sprendžiant laikinųjų pasaugos priemonių instituto taikymo klausimą yra aktualūs ir tokie principai, kaip ekonomiškumas bei proporcingumas, visų ginčo šalių interesų pusiausvyros užtikrinimas. Todėl bet kurios laikinųjų apsaugos priemonės, įskaitytinai ir išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, galimas tik išimtiniais atvejais, kai įrodoma, kad, nesustabdžius išieškojimo, ieškovui galbūt palankaus sprendimo vykdymas bus iš esmės apsunkintas arba taps visiškai neįmanomas. Šis institutas negali būti naudojamas kaip priemonė išvengti priverstinio vykdymo veiksmų pagal įsiteisėjusį vykdytiną dokumentą atlikimo prieš naują bylą inicijavusį asmenį tos bylos nagrinėjimo laikotarpiu, nei kaip priemonė išvengti tam tikrų papildomų išlaidų (kaštų) ar kylančių tam tikrų nepatogumų dėl vykdomo išieškojimo, net jeigu vėliau ir tektų spręsti įvykdymo atgręžimo klausimą.

5116.

52Kol nėra išnagrinėtas apelianto ieškinys dėl išduoto vekselio ir vykdomojo rašto teisėtumo įvertinimo, atsakovės reikalavimo teisė yra galiojanti bei vykdytina, todėl ginčo vekselyje nurodytos apelianto mokėjimo prievolės vykdymo sustabdymas pažeistų bylos šalių interesų pusiausvyrą, juolab apeliantui neįrodžius antrosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos. Tokios pozicijos Lietuvos apeliacinis teismas laikosi ir kitose panašiose bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1784/2014, 2015-05-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-660-196/2015, 2016-01-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-140-516/2016).

5317.

54Atskirojo skundo argumentai, kad be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galėtų būti areštuotos apelianto banko sąskaitoje esančios lėšos, o tokiu atveju jis negalės užtikrinti savo nepilnamečių vaikų poreikių, taip pat neteikia savarankiško pagrindo taikyti apelianto prašomas priemones. Šie argumentai niekaip nėra susiję su grėsme teismo sprendimo tinkamam įvykdymui. Toks klausimas galėtų būti aktualūs sprendžiant antstolio vykdomoje byloje atliekamų veiksmų teisėtumo klausimą. Atkreiptinas apelianto dėmesys į tai, kad pagal CPK 668 straipsnį išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA), visus būtinus vaikų ir neįgaliųjų reikmenis. Todėl susiklosčius šiai atskirajame skunde įvardijamai situacijai apeliantas neabejotinai turėtų galimybę pasinaudoti jam, kaip vykdymo proceso dalyviui, CPK 643 suteiktomis teisėmis ir kreiptis tiek į antstolį, tiek į apylinkės teismą, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 str. 2, 4 d.), arba pasinaudoti kitomis jam sutektomis teisėmis.

5518.

56Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad aptarti ir kiti atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

57Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas R. I. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:... 6. 1.1.... 7. pripažinti negaliojančiu atsakovės Kauno miesto 6-ojo notarų biuro notarės... 8. 1.2.... 9. pripažinti negaliojančiu jo 2018-03-06 išrašytą paprastąjį... 10. 1.3.... 11. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 12. 2.... 13. Ieškovas nurodo iš 2018-12-19 gauto trečiojo asmens antstolio R. Kudrausko... 14. 3.... 15. Ieškovo teigimu, vykdomasis įrašas pripažintinas negaliojančiu kaip... 16. 4.... 17. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 18. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. 5.... 20. Kauno apygardos teismas 2019-01-30 nutartimi ieškovo R. I. prašymo taikyti... 21. 6.... 22. Teismas, įvertinęs ieškinyje nurodomas aplinkybes bei argumentus, sprendė,... 23. 7.... 24. Spręsdamas dėl antrosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonės taikyti... 25. III. Atskirojo skundo argumentai... 26. 8.... 27. Ieškovas R. I. atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2019-01-30... 28. 8.1.... 29. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų padaryta žala ieškovo... 30. 8.2.... 31. Galimos žalos dydis nėra hipotetinis. Vadovaujantis Sprendimų vykdymo... 32. 4 495,75 Eur.... 33. 8.3.... 34. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui reikės iš naujo... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 36. 9.... 37. Nagrinėjamu atveju tikrinamas teismo nutarties, kuria atsisakyta patenkinti... 38. 10.... 39. Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem... 40. 11.... 41. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad apeliantas prašo sustabdyti išieškojimą... 42. 2018-11-29 išduotą vykdomąjį įrašą dėl 101 147,58 Eur skolos,... 43. 12.... 44. Kaip minėta, laikinųjų apsaugos priemonių institutas taikomas tik... 45. 13.... 46. Civiliniame procese įtvirtinti rungimosi (CPK 12 str.) ir proceso šalių... 47. 14.... 48. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, leidžiančių spręsti, kad... 49. 15.... 50. Pažymėtina ir tai, kad sprendžiant laikinųjų pasaugos priemonių instituto... 51. 16.... 52. Kol nėra išnagrinėtas apelianto ieškinys dėl išduoto vekselio ir... 53. 17.... 54. Atskirojo skundo argumentai, kad be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 55. 18.... 56. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad aptarti ir kiti atskirojo... 57. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 58. Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....