Byla 2-1116-647/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui E. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo E. J. 8715,99 Eur skolą (kurią sudaro: 4350,09 Eur negrąžintas kreditas, 2412,95 Eur palūkanos, 1823,25 Eur delspinigiai ir 129,70 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos), 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 7,5 procentų sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (4350,09 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 261 Eur žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2007-05-18 AB SEB bankas ir atsakovas E. J. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią bankas suteikė atsakovui sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo pagal sutartį grąžinti gautą kreditą bei mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatytas sumas banko naudai. Atsakovas sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, todėl bankas sutartį nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų mokėjimo. 2009-11-06 AB SEB bankas ir ieškovas sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-83, pagal kurią bankas perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal sutartį ieškovui. Ieškovas CK 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai. Atsakovas buvo raginamas atsiskaityti, bet visi ieškovo bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 123 str. 1 d.). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, atlikus jų formalų vertinimą, nustatyta, kad 2007-05-18 tarp AB SEB banko ir atsakovo E. J. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią bankas suteikė atsakovui 20000 Lt kreditą automobilio pirkimui. Sutartyje nustatyta 7,5% dydžio metinė palūkanų norma, 0,1 % delspinigiai, galutinis kredito grąžinimo terminas – 2011-05-17 (b.l. 13-17). Atsakovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų, AB SEB bankas 2009-09-16 įspėjo atsakovą, kad iki 2009-10-04 neįvykdžius reikalavimo sumokėti visus pradelstus mokėjimus, sutartis bus laikoma nutraukta ir skolos išieškojimas pradėtas vykdyti nustatyta tvarka (b.l. 21). 2009-11-09 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 11 09-20-83 AB SEB perleido ieškovo UAB „Gelvora“ naudai reikalavimo teises į atsakovo 21216,80 Lt įsiskolinimą (b.l. 6, 18-20). Ieškovas 2009-11-19 pranešimu informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą ir paragino sumokėti į UAB „Gelvora“ sąskaitą 21566,18 Lt sumą (b.l. 22-23), tačiau atsakovas šios sumos nesumokėjo. Atsakovui už laikotarpį nuo 2009-11-06 iki 2014-11-10, t.y. už 1830 pradelstas atsiskaityti dienas, paskaičiuotos kredito sutartyje numatytos 7,5 procentų palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (4350,09 Eur)– 1658,47 Eur palūkanų (b.l. 8), o už laikotarpį nuo 2014-05-14 iki 2014-11-10, t.y. už 180 vėlavimo dienų paskaičiuoti 0,1 proc. delspinigiai nuo pagrindinės skolos sumos (4350,09 Eur)– 783,02 Eur delspinigių (b.l. 7). Be to, ieškovas priskaičiavo 129,70 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (b.l. 9).

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38, 6.200 str., 6.256 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str., 6.189 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 str., 6.205 str.). Neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, asmuo privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), taip pat mokėti palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.71, 6.256, 6.261 str.). LR CK 6.101 str. 1 d. nurodyta, jog kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 str. 2 d.). Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos A. T. 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

9Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus, pripažintina, jog atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų pagal 2007-05-18 Vartojimo kredito sutartį neįvykdė – negrąžino gauto kredito, nesumokėjo palūkanų, todėl reikalavimas dėl negrąžinto kredito ir sutartinių palūkanų priteisimo tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovui 4350,09 Eur negrąžinto kredito ir 2412,95 Eur sutartinių palūkanų (CK 1.125 str. 9 d., 6.872 str. 1 d., 6.874 str. 1 d.).

10Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo piniginės prievolės pagal kredito sutartį, ieškovas prašo priteisti 1823,25 Eur delspinigių.

11LR CK 6.73 str. 2 d. nustato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t.y. į tai, ar šalys yra vartotojai ar ne, taip pat į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, ar visiškai nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių; netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos A. T. 2013 m. sausio mėn. 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos A. T. praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1).

12Nagrinėjamu atveju, vertinant prašomų priteisti netesybų dydį, atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į delspinigių normą – 0,1 proc., kuri teismų praktikoje, esant vartojimo teisiniams santykiams, laikoma aiškiai per didelė, į prašomų priteisti delspinigių ir negrąžinto kredito santykį, todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, jog prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir turi būti mažinami iki 0,05 proc. Dėl to iš atsakovo priteistini ieškovui 911,62 Eur delspinigiai (1823,25 Eur x ½) (CK 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d.).

13Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti 7,5 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal vartojimo kredito sutartį nuo pagrindinės skolos sumos (4350,09 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14LR CK 6.872 str. 1 d. nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. CK 6.874 str. 1 d. nurodyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos A. T. 2010-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pats teisių turėtojas pasirenka savo teisių gynimo būdą: sutartinį arba sutartinį ir įstatyme nustatytą (Lietuvos A. T. 2014-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2014). Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti 7,5 procento dydžio metines palūkanas (Vartojimo kredito sutarties 2.4, 5.1 punktai), todėl ieškovo prašymas dėl 7,5 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos kredito dalies priteisimo iš atsakovo nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-02-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkintinas.

15Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistina ieškovui įstatymo numatytos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (7674,66 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2015-02-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovo reikalavimas dėl 129,70 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų netenkintinas, nes ieškovo pateikta ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinė (b.l. 9) šių išlaidų dydžio nepagrindžia. Išklotinėje nurodytas išlaidas sudaro 2 registruoti ir 53 paprasti pranešimai Lietuvoje, darbo priemonės (vienpusis spausdinimas, pakavimas, 55 vokai), 50 telefoninių skambučių, 50 automatinių skambinimų, 50 automatinių SMS žinučių, 4 užklausos nekilnojamojo turto registrui ir 53 užklausos gyventojų registro tarnybai. Pažymėtina, kad šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovo, užsiimančio skolų išieškojimu ir prevencija, ūkine–komercine veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Nurodytos išlaidos darbo priemonėms nėra tiesiogiai susijusios su skolos išieškojimu iš atsakovo ir negali būti laikomos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis. Išklotinėje nurodoma, jog ieškovas patyrė išlaidas 50 kartų siųsdamas pranešimus, taip pat užklausdamas duomenų Nekilnojamojo turto registrą (4 kartus), Gyventojų registro tarnybą (53 kartus), tačiau nepateikė jokių šias išlaidas patvirtinančių įrodymų, taip pat kartu su ieškiniu nėra pateikti išrašai iš minėtų registrų, todėl ieškovo reikalavimas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.).

17Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 261 Eur žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Pagal CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas turėjo byloje 261 Lt bylinėjimosi išlaidų – už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio, todėl patenkinus ieškinį 88 procentais, iš atsakovo priteistina ieškovui 229,68 Eur (261 Eur x 88 proc.) bylinėjimosi išlaidų.

18Valstybei priteistina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali į valstybės biudžetą priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl šios išlaidos valstybei iš šalių nepriteisiamos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

19Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 262, 265, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo E. J. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į.k. ( - )) 4350,09 Eur skolą, 2412,95 Eur palūkanų, 911,62 Eur delspinigių, iš viso 7674,66 Eur (septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt keturi eurai 66 ct), 7,5 proc. metinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (4350,09 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-02-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 7674,66 Eur sumos nuo 2015-02-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 229,68 Eur (du šimtai dvidešimt devyni eurai 68 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

24Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

25Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, rašytinio... 2. Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2007-05-18 AB SEB bankas ir atsakovas E. J. sudarė... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka ( 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, atlikus jų formalų vertinimą,... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus, pripažintina,... 10. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo piniginės prievolės pagal... 11. LR CK 6.73 str. 2 d. nustato, kad jei netesybos yra aiškiai... 12. Nagrinėjamu atveju, vertinant prašomų priteisti netesybų dydį,... 13. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti 7,5 proc. dydžio sutartines... 14. LR CK 6.872 str. 1 d. nustatyta, kad palūkanų už... 15. Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo... 16. Ieškovo reikalavimas dėl 129,70 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo... 17. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 261 Eur žyminio mokesčio ir kitas... 18. Valstybei priteistina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei... 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo E. J. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į.k. ( -... 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau... 24. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 25. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...