Byla 2-1408-874/2014
Dėl skolos ir nuostolių priteisimo

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Minibank“ ieškinį atsakovei I. V. dėl skolos ir nuostolių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Minibank“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės I. V. 248,00 Lt skolą, 145,08 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei I. V. ieškinys ir jo priedai bei teismo pranešimas per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti 2014-11-08 asmeniškai atsakovei, teismo nustatytas terminas pasibaigė 2014-11-28. Atsakovei I. V. buvo išaiškintos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, teismui nėra žinomos priežastys, dėl kurių atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, yra ieškovo reikalavimas priimti sprendimą už akių, todėl priimamas teismo sprendimas už akių, formaliai vertinant byloje esančius ieškovo pateikus įrodymus, t. y. įsitikinant, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – 2014-10-20 ir 2014-10-23 mokėjimo nurodymus (4-5 b. l.), paskolos sutartį (7-13 b. l.), 2014-09-29 aiškinamąjį raštą (14 b. l.), 2013-12-30 papildomą susitarimą Nr. 3 (15 b. l.), 2014-10-20 PVM sąskaitą faktūrą (16 b. l.) – nustatyta, kad 2009-06-22 šalys sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 200,00 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo sutartyje numatytais terminais ir tvarka iki 2009-07-23 grąžinti 200,00 Lt paskolą bei sumokėti 48,00 Lt paslaugos mokestį. Byloje nėra duomenų apie tai, kad suėjus numatytam terminui, atsakovė būtų skolą grąžinusi.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 str. 1 d. CK 6.870 str. 1 d. numatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas. Atsakovė sutarties tinkamai ir laiku nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl iš atsakovės priteistina 248,00 Lt negrąžinta skola (CK 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.).

7Šalys pirmiau nurodytos paskolos sutarties 9.1 punktu susitarė, kad atsakovė, laiku negrąžinusi paskolos ar jos dalies, paslaugos mokesčio ar jo dalies, privalo mokėti 1,3 proc. dydžio delspinigius už naudojimąsi piniginėmis lėšomis nuo negrąžintos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas prašo teismo priteisti 145,08 Lt delspinigių, kuriuos skaičiavo 180 dienų, tačiau, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sumažino iki prašomos priteisti sumos. Ieškovas nurodo, kad mažesnio dydžio delspinigiai nepadengtų nuostolių. Teismas nesutinka su prašomų priteisti delspinigių dydžiu. Įstatyme nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba neprotingai didelės (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), teismas gali netesybas mažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Baltarusijos Respublikos Valstybinė gamybos ir prekybos unitarinė įmonė „Belaja Rus“ v. Britų Virginijos salų įmonė Westintork Corp., bylos Nr. 3K-3-562/2008; 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. UAB „Vaiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ ( - ), bylos Nr. 3K-7-409; kt.). Nagrinėjamos bylos atveju sutartinių netesybų dydis tiek procentine išraiška (1,3 proc. už kiekvieną praleistą dieną), tiek galutinis vertės dydis (145,08 Lt), palyginus su negrąžinto kredito suma – 248,00 Lt, teismo vertinimu, yra neprotingai didelės ir lupikiškos, todėl, vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatomis, mažintinos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai kildinami iš vartojimo kredito teisinių santykių, teismas sprendžia, kad pagal šalių sudarytą vartojimo kredito sutartį nustatyti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl mažintini iki 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Teismas, atsižvelgdamas į šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą, kurio 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, sprendžia, kad šioje byloje būtent 0,05 proc. delspinigiai būtų protingo dydžio. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, kreditorius privalėjo juos įrodyti. Pažymėtina, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kuris verčiasi komercine veikla (kreditų teikimu) ir yra savo srities profesionalas. Dėl to ieškovas, suteikdamas kreditą atsakovei turėjo patikrinti atsakovės galimybes grąžinti kreditą. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad, suteikdamas kreditą elgėsi rūpestingai, patikrino, ar atsakovė sugebės grąžinti kreditą sulygtu terminu, dėl to, darytina išvada, kad ieškovas, sudarydamas vartojimo kredito sutartį su atsakove, prisiėmė galimą kredito negrąžinimo riziką. Konstatuotina, kad ieškovas nepateikė į bylą įrodymų pagrindžiančių didesnius, nei minimalūs, nuostolius (CPK 178 straipsnis). Dėl to ieškovui iš atsakovės už vėlavimą įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus priteistina 22,32 Lt (248 x 0,05 : 100 x 180) delspinigių suma, kuri laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina

8Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš atsakovės ieškovui taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Už teisines paslaugas rengiant procesinius dokumentus ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 605 Lt. Įvertinus ieškinio sumą, kuri yra mažesnė prašomoms priteisti procesinio dokumento rengimo išlaidoms, o tai neatitinka protingumo ir sąžiningumo principų, bei tai, kad byla nėra sudėtinga, nedidelės apimties, ieškinys ruošiamas standartinės formos, byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių papildomus teisininko atliktus su byla susijusius veiksmus, bei tai, kad net ir priteisus šias išlaidas proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai, jos vis tiek būtų didesnės už skolos sumą ir dėl to per didelės, teismas daro išvadą, kad už teisininko paslaugas prašoma priteisti neproporcingai daug. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies, išlaidos teisinei pagalbai apmokėti mažintinos – iš atsakovės ieškovui priteistina 200 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies ir, jei būtų prašoma priteisti mažesnius delspinigius, žyminis mokestis būtų minimalus – 72 Lt, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais iš atsakovės priteistinas 72 Lt žyminis mokestis (CPK 79 str., 93 str.).

10Vadovaudamasis CPK 93 str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d., 286 str., CK 6.37 str. 2 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.256 str., 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., 6.886 str. 1 d., teismas

Nutarė

11ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovės I. V., a. k. ( - ) 248,00 Lt (dviejų šimtų keturiasdešimt aštuonių litų 00 ct) skolą, 22,32 Lt (dvidešimt dviejų litų 32 ct) delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 270,32 Lt (dviejų šimtų septyniasdešimt litų 32 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-11-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 272,00 Lt (dviejų šimtų septyniasdešimt dviejų litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Minibank“, įmonės kodas 301850677, J. Janonio g. 17, LT-92238 Klaipėda, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT37 7230 0000 0346 7003, UAB „Medicinos bankas“, banko kodas 72300.

13Atsakovė I. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Joniškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas UAB „Minibank“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Joniškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai