Byla eB2-1446-390/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo mažajai bendrijai „Koncertai“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Bennet Distributors“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Š. D. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo mažajai bendrijai „Koncertai“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Bennet Distributors“,

Nustatė

2atsakovės MB „Koncertai“ valdymo organo narys Š. D. kreipėsi į Kauno apygardos teismą prašydamas iškelti MB „Koncertai“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad įmonė yra nemoki; negali ar negalės atsiskaityti su kreditoriais; laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų; laiku nemoka už prekes ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų; laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų.

32018 m. vasario 1 d. nutartimi UAB „Bennet Distributors“ įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Pareiškėja nurodo, kad yra MB „Koncertai“ kreditorė, turinti reikalavimo teisę į 985,54 Eur įsiskolinimą, priteistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 20 d. teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. eL2-41955-994/2017.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovo turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-588-798/2016).

6Iš byloje esančio MB „Koncertai“ 2017 m. spalio 31 d. balanso matyti, kad įmonė turto turi už 27 542 Eur, o įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams sudaro 80 513 Eur, kurie visi yra pradelsti (pagal įmonės kreditorių sąrašą, antstolės patvarkymą). Taigi, šiuo metu atsakovės MB „Koncertai“ skolos viršija daugiau kaip pusę į balansą įrašyto turto vertės. Be to, pradelsti finansiniai įsipareigojimai susiję su darbo santykiais sudaro 2 064,91 Eur. Iš pateiktos 2017 m. spalio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos nustatyta, kad MB „Koncertai“ ataskaitiniu laikotarpiu patyrė 14 192 Eur nuostolių. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad MB „Koncertai“ vardu registruotų transporto priemonių nėra. Pagal VĮ Registrų centras duomenis, įmonė nekilnojamojo turto neturi (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, bylų, kuriose dalyvaujančiu asmeniu būtų atsakovė, nėra.

7Remiantis viešais Valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. vasario 1 d. duomenimis, atsakovė MB „Koncertai“ turi 1 540,96 Eur mokestinę nepriemoką. Sodros duomenimis, MB „Koncertai“ 2018 m. vasario 1 d. neturi skolos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, apdraustų asmenų įmonėje nėra. Iš VĮ Registrų centro Turto arešto aktų registro išrašo matyti, kad atsakovės atžvilgiu yra registruotas turto arešto aktas, išieškotoja UAB „Bennet Distributors“ (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Vadinasi, atsakovės turto realizavimas yra apribotas. Jeigu turtas yra apsunkintas turto areštu, ši aplinkybė suteikia pagrindą spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2449/2013).

8Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad atsakovė MB „Koncertai“ yra nemoki. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė MB „Koncertai“ laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, neatsiskaito už gautas prekes ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 straipsnio 1–3 punktai). Esant tokioms aplinkybėms, MB „Koncertai“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir 2 punkto pagrindais, t. y. nustačius, kad įmonė yra nemoki ir negali vykdyti savo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

9Administruoti atsakovės MB „Koncertai“ bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Ultima optio“ (sąrašo eilės Nr. B-JA341), kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

10Iškėlus atsakovei MB „Koncertai“ bankroto bylą, areštuotinas atsakovės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

12iškelti atsakovei mažajai bendrijai „Koncertai“ (juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - )) bankroto bylą.

13Paskirti mažosios bendrijos „Koncertai“ bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę „Ultima optio“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-JA341).

14Uždėti mažosios bendrijos „Koncertai“ (juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - )) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

15Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Nustatyti, kad mažosios bendrijos „Koncertai“ valdymo organai (savininkas) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, trečiajam asmeniui, bankroto administratorei. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

18Apie mažosios bendrijos „Koncertai“ turtui pritaikytą areštą informuoti turto arešto aktų registrą.

19Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. atsakovės MB „Koncertai“ valdymo organo narys Š. D. kreipėsi į Kauno... 3. 2018 m. vasario 1 d. nutartimi UAB „Bennet Distributors“ įtraukta į bylą... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. Iš byloje esančio MB „Koncertai“ 2017 m. spalio 31 d. balanso matyti, kad... 7. Remiantis viešais Valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. vasario 1 d.... 8. Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti... 9. Administruoti atsakovės MB „Koncertai“ bankroto procedūrą skirtina... 10. Iškėlus atsakovei MB „Koncertai“ bankroto bylą, areštuotinas atsakovės... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 12. iškelti atsakovei mažajai bendrijai „Koncertai“ (juridinio asmens kodas (... 13. Paskirti mažosios bendrijos „Koncertai“ bankroto administratore... 14. Uždėti mažosios bendrijos „Koncertai“ (juridinio asmens kodas ( - ),... 15. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 16. Nustatyti, kad mažosios bendrijos „Koncertai“ valdymo organai (savininkas)... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 18. Apie mažosios bendrijos „Koncertai“ turtui pritaikytą areštą informuoti... 19. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3... 20. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...