Byla e2-2017-658/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Prosangvis“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovės procesinių dokumentų esmė

4

  1. Ieškovė UAB „Prosangvis“ kreipėsi į teismą ieškiniu (CBP-13609) prašydama: 1) panaikinti atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2017 m. kovo 17 d. sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovės UAB „Prosangvis“ 2017 m. kovo 15 d. pretenzija; 2) pakeisti viešojo pirkimo „Saugios kraujo paėmimo sistemos“ sąlygas taip, kad pirmos pirkimo dalies prekių (Techninės specifikacijos 1.1-1.6 punktai) įsigijimas būtų išskaidytas į atskiras ir savarankiškas pirkimo dalis; 3) priteisti ieškovės bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės. Ieškinys grindžiamas šiomis faktinių aplinkybių grupėmis:
  2. Atsakovė atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Saugios kraujo paėmimo sistemos“, pirkimo Nr. 182856. Pirkimu yra siekiama įsigyti kraujo paėmimo prekes (įvairias adatas, kraujo mėgintuvėlius bei susijusias prekes). Pirkimas yra suskaidytas į 23 pirkimo dalis, t. y. tiekėjai gali teikti pasiūlymą tik vienoje arba keliose pirkimo dalyse (Pirkimo sąlygų 9, 24 punktai). Pirma pirkimo dalimi atsakovė siekia įsigyti atitinkamos specifikacijos adatas ir su jomis susijusias prekes. Likusiomis pirkimo dalimis (Specialiųjų reikalavimų 2-23 punktai) atsakovė siekia įsigyti atitinkamos specifikacijos mėgintuvėlius ir su jais susijusias prekes.
  3. Ieškovė mano, kad pirma pirkimo dalis skiriasi nuo visų likusių pirkimo dalių, nes viena ir tapačia pirkimo dalimi yra siekiama įsigyti įvairių specifikacijų adatas. Pirmoje pirkimo dalyje ketinantys dalyvauti tiekėjai privalės pasiūlyti atsakovei visas adatas vienu pasiūlymu. Tiekėjai, neturintys visų pirma pirkimo dalimi siekiamų įsigyti adatų rūšių, o turintys tik kelių rūšių (specifikacijų) adatas, neturi galimybės dalyvauti minimoje pirkimo dalyje. Likusiose pirkimo dalyse (Specialiųjų reikalavimų 2-22 punktai) pirkime dalyvausiantiems tiekėjams nėra būtina siūlyti visų kraujo surinkimo mėgintuvėlių. Tiekėjai, neturintys kelių specifikacijų kraujo surinkimo mėgintuvėlių, gali siūlyti atsakovei tik turimus mėgintuvėlius ir taip konkurencingai dalyvauti pirkime.
  4. Ieškovė teigia, kad atvejis, kuomet tiekėjai neturi galimybės pasiūlyti tik keletą prekių pirmoje pirkimo dalyje, o turi siūlyti vienu pasiūlymu būtinai visas pirma pirkimo dalimi perkamas prekes kartu, yra akivaizdžiai nesuderinamas su tinkamu konkurencijos užtikrinimu bei tiekėjų nediskriminavimu. Atsakovės interesai nebus pažeisti, jei vienas tiekėjas pasiūlys keletą pirmoje pirkimo dalyje nurodytų prekių, o tuo tarpu kitas tiekėjas pasiūlytų likusias pirma pirkimo dalimi siekiamas įsigyti prekes. Tai skatintų tiekėjų tarpusavio konkurenciją (t. y. pirkime galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų), kas įtakotų ir prekių kainą. Atsakovė galėtų įsigyti prekes konkurencingesne (mažesne) kaina, tuo prisidėdama prie racionalaus biudžeto lėšų panaudojimo tikslo (Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 2 dalis).
  5. Adatų pirma pirkimo dalimi įsigijimas turėtų būti vertinamas tapačiai/lygiateisiškai situacijai dėl kraujo mėgintuvėlių įsigijimo 2-23 pirkimo dalimis, t. y. pirma pirkimo dalimi įsigyjamos prekės turėtų būti išskaidytos į atskiras dalis. Tik tokiu atveju būtų užtikrinamas tinkamas lygiateisiškumo principo įgyvendinimas. Nėra jokio objektyvaus pagrindo adatų įsigijimą vertinti kaip neva skirtingą situaciją kraujo mėgintuvėlių įsigijimo atžvilgiu.
  6. Dublike (DOK-17564) ieškovė papildomai nurodė, jog atsakovės pozicija (kai be jokių objektyvių ir pagrįstų duomenų pirkimo objektas nėra išskaidomas) prieštarauja proporcingumo principui, t. y. ne tik apribojant galimybę pirkime dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui, bet kartu keliant grėsmę ir pačios perkančiosios organizacijos interesams, kadangi dėl mažesnio galinčių dalyvauti tiekėjų skaičiaus už įsigyjamas prekes mokėtina kaina, tikėtina, bus didesnė.
  7. Atsakovė privalėjo tinkamai įvertinti galimų tiekėjų skaičių abiem atvejais (t. y. kai pirkimo objekto pirmoji dalis nėra išskaidyta ir kai ši dalis yra išskaidyta) ir nustačius, jog išskaidžius šią dalį tiekėjų skaičius būtų didesnis, rinktis šią alternatyvą. Tokie įrodymai nei teismui, nei ieškovei nebuvo pateikti, o tai dar kartą patvirtina, kad atsakovė pažeidė VPĮ 3 straipsnyje nurodytus principus, o savo poziciją grindžia tik subjektyviais samprotavimais. Tai pažeidžia ne tik tiekėjų, bet ir pačios perkančiosios organizacijos, o taip pat ir viešąjį interesą, kadangi tokiu būdu įsigyjamos prekės bus nupirktos naudojant lėšas neracionaliai (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis).
  8. Atsakovė, vykdydama pirkimą, privalo siekti maksimaliai užtikrinti viešųjų pirkimų principų veikimą ir skatinti tiekėjų konkurenciją bei lygiateisiškumą.
 1. Atsakovės procesinių dokumentų esmė
  1. Atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos pateikė atsiliepimą (DOK-15747), kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsikirtimus į ieškinio reikalavimus atsakovė grindžia žemiau pateikiamais motyvais.
  2. Atsakovė nurodo, kad nei VPĮ, nei kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai nenustatyta pareigos išskaidyti sudėtinį pirkimo objektą į kelis. Pirmoje pirkimo objekto dalyje (Specialiųjų reikalavimų 1.1-1.6 punktai) medicininės priemonės sudaro komplektą – vieningą sistemą, t. y. viena priemonė privalo techniškai derėti su kita, kad sistema įgalintų sveikatos priežiūros specialistą atlikti atitinkamą funkciją – paciento kraujo iš venos paėmimą. Taigi vienos priemonės techninis neatitikimas kitai (pavyzdžiui, laikiklis ir adata), suponuoja tai, kad atsakovės sveikatos priežiūros specialistas negebės pacientui atlikti kraujo paėmimo procedūros. Techninis suderinamumas mėgintuvėlių, priešingai nei pirmos pirkimo objekto dalies, nesieja. Be to ieškovė pati pripažįsta, jog adatos tarpusavyje yra susijusios su kitomis pirmoje pirkimo objekto dalyje nurodytomis priemonėmis.
  3. Atsakovė teigia, kad absoliutaus lygiateisiškumo arba konkurencijos ribojimo objektyviai negalima išvengti, nes bet koks reikalavimas tam tikra dalimi riboja konkurenciją ir visada atsiras tiekėjų, kurie netenkins vieno ar kito pirkimo sąlygose nustatyto reikalavimo. Viešojo pirkimo konkursai organizuojami ne tiekėjų, o pirmiausia perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti, todėl vien tas faktas, kad vienas ar kitas potencialus tiekėjas neatitinka konkurso sąlygose nurodytų techninių reikalavimų, savaime nereiškia, kad nustatyti reikalavimai riboja konkurenciją arba yra diskriminacinio pobūdžio. Be to, konkurencijos skatinimas viešuosiuose pirkimuose turi turėti pagrįstas ir proporcingas ribas, t. y. asmens sveikata svarbiau nei tiekėjo komerciniai tikslai. Konkurenciją galima skatinti leidžiant pirkimo dalyviams siūlyti ir lygiavertes prekes arba remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais.
  4. Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę įsigyti jai reikalingų prekių, nurodant atitinkamus reikalavimus prekėms pirkimo dokumentuose, priešingu atveju – perkančioji organizacija yra priversta orientuotis ne į savo poreikius, o į tiekėjų galimybes.
  5. Triplike (DOK-18897) atsakovė papildomai nurodė, kad atsakovės sveikatos priežiūros specialistams dažnu atveju tenka atlikti paciento kraujo paėmimo procedūrą skubos tvarka, taip pat nežinant paciento būklės dėl sergamumo krauju plintančiomis infekcijomis (pavyzdžiui, hepatito B, C ir D virusai, žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV)). Adata ir laikiklis užtikrina saugų (tiek paciento, tiek sveikatos priežiūros specialisto atžvilgiu) kraujo paėmimą. Prieš atliekant kraujo paėmimo procedūrą, adata tvirtinama prie laikiklio, tuomet adata punktuojama vena arba jungiama prie kateterio. Taip tiesioginis kontaktas tarp paciento kraujo ir sveikatos priežiūros specialisto yra minimalus, kas padeda išvengti krauju plintančių infekcijų rizikos. Nederant adatai ir laikikliui, sistema arba bus nejungtina arba galimai bus nesandari, dėl ko nebus užtikrintas saugus kraujo paėmimas arba pažeistas vakuuminio pritekėjimo procesas.
  6. Perkančiosios organizacijos sprendimas pirmos pirkimo objekto dalies neskaidyti į atskiras ir savarankiškas dalis laikytinas proporcingu, nes kitomis mažiau varžančiomis priemonėmis, perkančiosios organizacijos tikslas negalėtų būti įgyvendintas arba jį pasiekti būtų itin sudėtinga, t. y. priemonės tikslui pasiekti yra protingos ir racionalios.
  7. Pirmoje pirkimo objekto dalyje nurodytos priemonės yra reikalaujančios techninio derėjimo tarpusavyje, tik tokiu būdu ginčo pirkimas bus racionalus, sklandus ir operatyvus. Organizuojant ginčo pirkimą ieškovės nurodytu būdu, galima situacija, kuomet adatos ir laikikliai dėl techninio nesuderinamumo arba bus nejungtini, arba sistema galimai bus nesandari, dėl ko, kaip minėta, nebus užtikrintas saugus kraujo paėmimas arba pažeistas vakuuminio pritekėjimo procesas ir pirkimo baigties prognozė būtų itin komplikuota – atsakovė negalėtų teikti gydymo paslaugų, tuo pažeidžiant Kauno klinikose besigydančių pacientų teisėtus interesus gauti kokybiškas gydymo paslaugas, t. y. būtų pažeistas socialinio gyvenimo stabilumas.

5Ieškinys atmestinas.

 1. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės
  1. 2017 m. sausio 23 d. atsakovė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė skelbimą apie „Saugios kraujo paėmimo sistemos“ pirkimą atviro konkurso būdu (suteiktas pirkimo Nr. 182856) (skelbimo tekstas žr. adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=323559&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp).
  2. Ieškovė 2017 m. kovo 15 d. pateikė atsakovei pretenziją Nr. SD-1-4 (ieškinio priedas Nr. 4), kuria prašė išskaidyti pirma pirkimo dalimi perkamas prekes (specialiųjų reikalavimų 1.1-1.6 punktai) į atskiras ir savarankiškas pirkimo dalis tam, kad tiekėjai perkančiajai organizacijai galėtų pasiūlyti prekes nebūtinai kiekvienai pirkimo pirmoje dalyje nurodytai pozicijai, o tik vienai arba daliai jų. Tokiu būdu būtų užtikrinta konkurencija ir tiekėjų nediskriminavimas bei lygiateisiškumas.
  3. Atsakovė 2017 m. kovo 17 d. raštu Nr. VPT-(1.71)-1453 ieškovės pretenziją atmetė nurodydama, kad pirmoje pirkimo dalyje priemonės sudaro nedalomą visumą ir privalo derėti tarpusavyje. Kadangi skirtingų gamintojų priemonės gali tarpusavyje techniškai nederėti, pirmos pirkimo dalies (specialiųjų reikalavimų 1.1-1.6 punktai) išskaidyti į atskiras dalis negali (ieškinio priedas Nr. 5).
  4. 2017 m. balandžio 4 d. ieškovė per EPP pateikė teismui ieškinį, kuris 2017 m. balandžio 6 d. rezoliucija priimtas.
  5. Iš byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų matyti, jog ginčas kilęs dėl perkančiosios organizacijos organizuojamo prekių pirkimo apimties ir būdo, t. y. teisės sujungti kelių prekių pirkimą į vieną pirkimo poziciją. Dėl to pasisakoma žemiau sprendime.
 1. Teisiniai argumentai ir išvados

6Dėl perkančiosios organizacijos teisės sujungti kelis objektus į vieną

  1. VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. To paties straipsnio 2 dalyje nustatytas pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. VPĮ 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.
  2. Pirkimo sąlygų 9 punkte nurodyta, kad pirkimas yra skirstomas į 23 pirkimo dalis ir kiekvienai daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis. Tiekėjas vienai pirkimo daliai gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti (pirkimo sąlygų 24 punktas). Tiekėjams leidžiama pateikti siūlymus vienai daliai, kelioms dalims, visoms dalims. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą prekių kiekį, nurodytą atskiroje pirkimo dalyje (pirkimo sąlygų 25 punktas).
  3. Iš pirkimo sąlygų specialiųjų reikalavimų matyti, kad ginčijamu pirmu punktu siekiama įsigyti: įvairias multibandinines kraujo rinkimo adatas, saugų sterilų rinkinį smulkių venų perforavimui su adapteriu, adapterį prie kateterių, adatos ir mėgintuvėlio laikiklius (specialiųjų reikalavimų 1.1-1.6 punktai). Taip pat nurodoma, kad šiame punkte siekiamos įsigyti priemonės sudaro nedalomą sistemą, turi derėti tarpusavyje ir pagamintos vieno gamintojo.
  4. Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija turėtų pirmą pirkimo dalį (specialiųjų reikalavimų 1.1-1.6 punktai) išskaidyti į atskiras ir savarankiškas pirkimo dalis tam, kad tiekėjai perkančiajai organizacijai galėtų pasiūlyti prekes nebūtinai kiekvienai pirmoje pirkimo dalyje nurodytai pozicijai, o tik vienai arba daliai jų. Taip būtų užtikrinta konkurencija, viešųjų pirkimų principų laikymasis ir pasiektas viešųjų pirkimų tikslas. Tuo tarpu atsakovė nurodo, kad ieškovės reikalavimas skaidyti pirmos pirkimo dalies objektą į dalis yra nepagrįstas, nes pirmoje pirkimo objekto dalyje medicininės priemonės privalo techniškai derėti viena su kita. Priešingu atveju, vienos priemonės techninis neatitikimas kitai, suponuoja tai, kad atsakovės sveikatos priežiūros specialistas negebės pacientui atlikti kraujo paėmimo procedūros.
  5. Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant ginčus dėl pirkimo objektų sujungimo į vieną, išsamiai ir nuosekliai pasisakoma, kad nors VPĮ nėra nustatyta imperatyvi pareiga perkančiajai organizacijai skaidyti pirkimo objektą į dalis, tačiau tai nereiškia, kad ji šioje srityje turi visišką diskreciją; atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais; atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną lemia mažesnį dalyvių skaičių, nei jis būtų šiuos pirkimo objektus išskaidžius. Pažymėtina, kad pirkimo objektų sujungimo pagrįstumo vertinimui ypač svarbus ir proporcingumo principas. Net ir tais atvejais, kai pirkimo objektų sujungimas lems mažesnį dalyvių skaičių, t. y. neleis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, tai neturėtų būti laikoma neteisėta, jei toks sujungimas ne tik pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pirkimo objektų išskaidymu, šio tikslo nebūtų galima pasiekti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161-415/2015; 2015 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183-248/2015).
  6. VPĮ įtvirtintas reikalavimas užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimas juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją negali būti suprantamas kaip visiškai absoliutus, tačiau bet koks perkančiosios organizacijos potencialus ar faktinis tiekėjų dalyvavimo viešojo pirkimo konkurse varžymas turi atitikti tokio varžymo tikslingumo ir pagrįstumo kriterijus (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1237-302/2016). Taigi kelių pirkimo objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas pirmiausia priklauso nuo to, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas pagrįstas svarbiomis priežastimis (pagrindų pobūdžio vertinimas) ir ar šis sprendimas vienintelis galimas ir būtinas, ar norimo rezultato negalima pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015).
  7. Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirma pirkimo dalimi siekia įsigyti įvairias adatas ir su jomis susijusias priemones (komplektus). Priešingai nei tvirtina ieškovė, siekiamos įsigyti medicininės priemonės iš esmės yra tarpusavyje susijusios ir sudaro vieningą sistemą, t. y. šios priemonės turi techniškai derėti viena su kita, nes jos procedūros metu yra jungiamos tam tikru būdu (pavyzdžiui, adata į laikiklį įsukama). Prieš atliekant kraujo paėmimo procedūrą, adatos adapteris yra tvirtinamas prie laikiklio (žr. atsiliepimo priedą Nr. 1), tuomet adata punktuojama vena arba jungiama prie kateterio. Tokiu būdu yra užtikrinama, kad sveikatos priežiūros specialistas galėtų saugiai ir kokybiškai paimti paciento kraujo iš venos. Priešingu atveju, nederant adatai ir laikikliui, sistema arba bus nejungtina arba galimai bus nesandari, dėl ko nebus užtikrintas saugus kraujo paėmimas.
  8. Teismas sutinka su atsakove, kad nagrinėjamu atveju yra objektyvus pagrindas pirmos pirkimo dalies objekto neskaidyti į atskiras dalis. Neabejotina, kad ginčo viešuoju pirkimu siekiama įsigyti prekes, skirtas užtikrinti viešąjį interesą, t. y. užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, o siekiamos įsigyti prekės yra skirtos pacientų interesams užtikrinti. Nagrinėjamu atveju siekiama išvengti nesaugaus kraujo paėmimo, kai yra sudaromos sąlygos užsikrėsti per kraują plintančiomis infekcijomis. Todėl, jeigu pirma pirkimo dalimi siekiamos įsigyti medicininės priemonės nederės tarpusavyje, nebus galima saugiai atlikti kraujo paėmimo iš venos procedūros ir taip bus pažeisti tiek pacientų interesai gauti kokybiškas gydymo paslaugas, tiek sveikatos priežiūros specialistų interesai į saugias darbo sąlygas. Teismo vertinimu, byloje esantys duomenys patvirtina, jog pirmos pirkimo dalies objektų (adatų ir su jomis susijusių priemonių) sujungimas į vieną yra pagrįstas bei būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti.
  9. Ieškovė nurodo, kad pirma pirkimo dalis turėtų būti vertinama lygiateisiškai situacijai dėl kraujo mėgintuvėlių įsigijimo (pastarieji išskaidyti į 20 dalių). Teismas nesutinka su tokiu ieškovės argumentu. Kaip aukščiau nustatyta, specialiųjų reikalavimų 1.1-1.6 punktuose nurodytos medicininės priemonės turi tarpusavyje techniškai derėti, kad jas galima būtų naudoti kaip vieningą sistemą. Mėgintuvėlių toks techninis suderinamumas nesieja, nes jie neturi jungimosi specifiškumo, t. y. prie adatos ir laikiklio sistemos mėgintuvėliai prijungiami vėliau įdūrimo būdu. Tokiu būdu gali būti prijungiami vienas po kito net keletas mėgintuvėlių, neatjungiant adatos ir laikiklio sistemos nuo paciento galūnės venos.
  10. Teismo nuomone vien tai, kad perkančioji organizacija specialiųjų reikalavimų pirmoje dalyje išskyrė šešias atskiras siekiamų įsigyti medicininių priemonių grupes bei nurodė jų kiekius, negali suponuoti išvados, kad pirkimo objektas ir turi būti skaidomas į atskiras dalis pagal nurodytas grupes. Organizuojant pirkimą ieškovės nurodomu būdu neįmanoma prognozuoti, kaip sklandžiai vyks atskirų medicininių priemonių pirkimas ir kada atsiras galimybė pasirašyti sutartis dėl kiekvienos pirkimo dalies. Tokiu atveju perkant bet kurią iš pirmoje pirkimo dalyje nurodytų priemonių anksčiau už kitas, perkančioji organizacija negalės atlikti kraujo paėmimo procedūros, nes neturės visų reikalingų priemonių sudarančių vieningą sistemą. Tokiu būdu nebūtų užtikrintas sklandus ir operatyvus sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
  11. Pažymėtina, kad šiuo atveju galimų tiekėjų skaičius tiek sujungiant pirmos pirkimo dalies objektus į vieną, tiek tuo atveju, jeigu pirma pirkimo dalis būtų vykdoma atskirai, nėra ribojamas vienu ar keletu tiekėjų. Pirkimo dokumentai suteikia galimybę pirkime dalyvauti ne tik pavieniams tiekėjams. Tiekėjams taip pat numatyta galimybė pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus bei remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pirkimo sąlygų 16-18 punktai). Dėl to pirmoje pirkimo dalyje medicininių priemonių sujungimo į vieną pirkimą nulemtas tam tikras konkurencijos ribojimas, atsveriamas galimybe tiekėjams kooperuoti pajėgumus, kartu įvertinant ir tai, kad ir kiti ūkio subjektai pirkime gali dalyvauti analogiškomis sąlygomis. Be to, tiekėjams leidžiama siūlyti lygiavertes prekes (pirkimo sąlygų 23.1.3. punktas), kas taip pat skatina konkurenciją. Teismo vertinimu, pirkimo sąlygos, suteikiančios galimybę pasiūlymą teikti subjektų grupei arba pasitelkiant kitų ūkio subjektų pajėgumais bei siūlyti lygiavertes prekes, sudaro sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkime bei užtikrina jų lygiateisiškumą ir konkurenciją.
  12. Teismo nuomone atsakovės argumentai dėl pirkimo neskaidymo yra pagrįsti, nes grindžiami viešuoju interesu, t. y. kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, racionalaus lėšų panaudojimo principo užtikrinimu. Perkančioji organizacija neperžengė diskrecijos ribų, ginčo pirkimo sąlygos atitinka įstatymų reikalavimus, tiekėjams sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti pirkime. Įvertinęs byloje esančius įrodymus bei aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną nepažeidžia tiekėjų konkurencijos, nes pagrįstas objektyviomis priežastimis, yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pirkimo objektų išskaidymu, šio tikslo pasiekimas būtų apsunkintas. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovės ieškinys atmestinas.

7Dėl bylinėjimosi išlaidų

  1. Ieškovė laikoma bylą pralaimėjusia šalimi ir jai bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, o atsakovė turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai). Tačiau atsakovė iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė. Todėl atsakovei bylinėjimosi išlaidos sprendimu nepriteistinos.
  2. Teismas visus procesinius dokumentus byloje dalyvaujantiems asmenims siuntė elektroninio ryšio priemonėmis, todėl su dokumentų įteikimu susijusių išlaidų nepatyrė.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 4238 straipsniais,

Nutarė

9ieškinį atmesti.

10Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai