Byla e2-2836-340/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, tretieji asmenys UAB „Račkausko Agrotech“, UAB Edrija“, UAB „Optika ir technologijos“, UAB „Tvirta“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Eikos statyba“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, tretieji asmenys UAB „Račkausko Agrotech“, UAB Edrija“, UAB „Optika ir technologijos“, UAB „Tvirta“,

Nustatė

2

 1. Ieškovė UAB „Eikos statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos 2017-08-29 sprendimą, įformintą 2017-08-29 rašte Nr. 10-BD-(169.6), kuriuo UAB „Eikos statyba“ pretenzija dalyje atmesta ir UAB „Eikos statyba“ leisti susipažinti su ūkio subjektų grupės UAB „Infes“, UAB „IRDAIVA“, UAB „Poolservice.LT“ bei UAB „LitCon“ pasiūlymuose pateiktais kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais; priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Kultūrinio – istorinio reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimo ir sutvarkymo I etapo darbai“. Pirkime dalyvavo ir pasiūlymą pateikė UAB „Eikos statyba“, veikianti jungtinėje veikloje su UAB „Račkausko Agrotech“, UAB „Edrija“, UAB „Optika ir technologija“ bei UAB „Tvirta“ (toliau – Tiekėjas). Ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos 2017-08-29 sprendimą dalyje, kurioje tiekėjui leista susipažinti su ūkio subjektų grupės UAB „Infes“, UAB „Irdaiva“, UAB „Poolservice.LT“ bei UAB „LitCon“ kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais, išskyrus informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Tiekėjui buvo pateikta tik itin maža ir nereikšminga, nes ir taip viešai skelbiama, kvalifikaciją sudarančių duomenų dalis, tuo tarpu reikšminga dalis tiekėjų pasiūlymus sudarančios ir objektyviai nekonfidencialios informacijos susipažinimui apie tiekėjų realų atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams pateikta nebuvo. Šiais veiksmais perkančioji organizacija itin suvaržė ir apribojo tiekėjo galimybes ginti pažeistas teises bei įrodyti kitų tiekėjų neatitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.
 3. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo ieškovės pretenzija buvo patenkinta iš dalies ir ieškovei buvo leista susipažinti su UAB „LitCon“ ir UAB „Infes“ grupės kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais, išskyrus informaciją, kurią dalyviai nurodė, kaip konfidencialią, yra teisėtas bei priimtas griežtai laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuotų taisyklių. Atsakovė tinkamai įvykdė visas jai įstatymo bei teismų praktikos priskirtas pareigas, užtikrino dalyvių interesų pusiausvyrą, sąžiningą konkurenciją bei viešųjų pirkimų principų įgyvendinimą. Atsakovė pranešė, kad 2017-09-18 nutraukė Pirkimo procedūras.
 4. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 16 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Eikos statyba“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų; priteisė ieškovei UAB „Eikos statyba“ iš atsakovės iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2 753,96 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 750,00 Eur žyminį mokestį.
 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 6 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį ir perdavė klausimą pirmosios distancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas civilinę bylą, rėmėsi CPK 293 straipsnio 1 punktu. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai sprendė, kad išnykus bylos objektui, byla gali būti nutraukiama, tačiau nutraukdamas bylą, teismas netinkamai taikė procesinės normas. ir tai sudaro teisinį pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti ir grąžinti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti. Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad teisinio pagrindo pasisakyti dėl atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirajame skunde keliamo klausimo dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio. Šį klausimą pirmosios instancijos teismas turės spręsti iš naujo (CPK 93, 98 str.).
 6. 2018-01-22 ieškovė UAB „Eikos statyba“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas – 4554,24 Eur ( iš jų 750 Eur – žyminis mokestis). CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kasacinio teismo išaiškinta, kad taikant CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas tuo atveju, kai ieškovas atsisako ieškinio, turi būti įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys: ieškovas ieškinio atsisakė dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu ieškinio pareiškimo atsisakymą nulėmė atsakovo elgesys (atsakovas patenkino reikalavimus tik ieškovui pareiškus ieškinį arba dėl kitų su atsakovo elgesiu susijusių priežasčių ieškovas turėjo pagrindą reikšti reikalavimą teisme), laikytina, kad dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo kaltas atsakovas, ir todėl būtent jam tenka bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013).Teismas priimdamas sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo turi įvertinti procesinį šalių elgesį, įvertinti bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis, šalių apdairumą bei rūpestingumą atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą nulėmusių priežasčių identifikavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-237-943/2017). Ieškovės vertinimu, iš atsakovo turi būti priteistos visos patirtos bylinėjimosi išlaidos, nes tik atsakovo veiksmai viešojo pirkimo metu įtakojo civilinės bylos nutraukimą. Priešingu atveju būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „Projektų vystymo grupė“, bylos Nr. 3K-3-207-313/2015). Ieškovas gindamas savo interesus dėl nepagrįstų perkančiosios organizacijos veiksmų buvo priverstas kreiptis dėl atstovavimo ginče su atsakovu, kuris ne tik ieškovui, bet ir teismui taip ir nepateikė duomenų apie tiekėjų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. Ieškovė atkreipė teismo dėmesį kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. sausio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018, suformuluota tokią teisės aiškinimo taisyklė: VPĮ 6 straipsnyje įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną informaciją apima tik tokius duomenis, kurie kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis CK 1.116 straipsnio 1 dalies prasme. Ginčo atveju, tiekėjai nepateikė jokių argumentų, kodėl tam tikra informacija pagrindžianti jų kvalifikaciją yra komercinė paslaptis. Juo labiau, kad tokie duomenys negali būti slapti jau vien dėl aplinkybės, kad patirtis tikėtina įgyta vykdant viešuosius pirkimus. Ieškovė taip pat nurodė, kad LR CPK 98 str. 2 d. turi būti taikoma sistemiškai su Advokatūros įstatymo nuostatomis. Pagal Advokatūros įstatymo 50 str. advokato honoraro dydis nustatomas teisinių paslaugų sutartyje. Jeigu teismui pateikiami įrodymai, kad advokatui yra sumokėtas sutartyje numatytas honoraras, LR CPK 98 str. 2 d. taikoma tik tada, kai priešinga šalis pateikia įrodymų, jog šis honoraras yra neprotingai didelis. Priešingu atveju bylinėjimosi išlaidų atlyginimo mažinimas laikytinas nepagrįstu; atsakovė tokių įrodymų nepateikė. Ieškovė pažymėjo, kad perkančioji organizacija nepranešė apie viešojo pirkimo nutraukimą; ieškovė, nežinodama ar ginčo konkursas iš tiesų yra nutrauktas ir nėra apskųstas, neturėjo kitos teisinės alternatyvos, kaip teikti atskirąjį skundą. Ieškovas taip pat buvo priverstas patirti ir išlaidas teikdamas atsiliepimą ir į atsakovo atskirąjį skundą. Visos šios aplinkybės patvirtina faktą, kad ieškovas visas bylinėjimosi išlaidas patyrė tik dėl atsakovo netinkamai atliekamų pareigų susijusių su viešojo pirkimo organizavimu; neteikiant teisės aktų nustatytos informacijos ir nesiekiant sumažinti ieškovo patiriamas bylinėjimosi išlaidas tinkamu elgesiu proceso metu.
 7. CPK 98 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio. Ieškovė mano, jog jo patirtos išlaidos nėra neprotingai didelės, todėl yra pagrindas jas priteisti pilnoje apimtyje.

3Civilinė byla nutrauktina.

 1. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą „Kultūrinio – istorinio reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimo ir sutvarkymo I etapo darbai“ (toliau – Pirkimas). Ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo jai nebuvo leista tinkamai susipažinti su ūkio subjektų grupės UAB „Infes“, UAB „Irdaiva“, UAB „Poolservice.LT“ bei UAB „LitCon“ kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais.
 2. Pažymėtina, jog iš byloje esančio perkančiosios organizacijos 2017-09-18 rašto Nr. 10-BP-(183.1) matyti, kad atsakovė, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, konkurso sąlygų 75 punktu, nusprendė nutraukti pirkimo procedūras, nes nustatė, jog būtina atlikti dalines projekto korekcijas bei ištaisyti techninio projekto klaidas, kurių neįmanoma ištaisyti nekeičiant techninių sprendimų, dėl ko keičiasi pirkimo objekto apimtys, o sutarties vykdymo etape tokie projekto keitimai sąlygotų viešųjų pirkimų principų pažeidimą. Atsakovei nutraukus pirkimo procedūras, pirkimas laikomas pasibaigusius (VPĮ 7 str. 4 d. 3 p.). Bylos duomenimis, sprendimas dėl Pirkimo procedūros nutraukimo nebuvo tiekėjų apskųstas; 2017-09-19 buvo gauta tiekėjo UAB „HSC Baltic“ pretenzija, kuria tiekėjas reikalavo panaikinti sprendimą ir tęsti Konkurso procedūras, tačiau pretenzija patenkinta nebuvo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, ieškinys teismui pareikštas nebuvo, potencialus tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčas dėl Pirkimo nutraukimo baigėsi ikiteisminėje stadijoje.
 3. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, nagrinėjamoje situacijoje netikslinga vertinti ieškovės ginčijamo perkančiosios organizacijos sprendimo, nes nustačius, jog pirkimas yra nutrauktas, pirkimo procedūrų metu priimtų sprendimų vertinimas nesukeltų ieškovei teisinių pasekmių. Net jei ir būtų pripažinta, jog ieškovei nebuvo leista tinkamai susipažinti su ūkio subjektų grupės UAB „Infes“, UAB „Irdaiva“, UAB „Poolservice.LT“ bei UAB „LitCon“ kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais, toks teismo sprendimas nepateisintų ieškovės lūkesčių, nes pirkimui esant nutrauktam grąžinti ieškovę į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir leisti jai susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymuose pateiktais kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais, nėra pagrindo. Remiantis išdėstytu teismas sprendžia, kad viešojo pirkimo procedūrų nutraukimas sudaro pagrindą nutraukti civilinę bylą CPK 293 straipsnio 9 punktu bei VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 3 punktu pagrindu.
 4. Ieškovė UAB „Eikos statyba“ sumokėjo 750,00 Eur žyminio mokesčio už ieškinio padavimą, taip pat pateikė duomenis apie patirtas 2 753,96 Eur dydžio išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti bei prašė šias išlaidas priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos; prašymas buvo pateiktas teismui 2017-10-11. 2018-01-22, po bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ieškovė pateikė prašymą dėl 4554,24 Eur atstovavimo išlaidų priteisimo.
 5. Bylos ar jos dalies nutraukimas yra bylos (jos dalies) užbaigimas nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. CPK 94 str. 1 d. numato, jog tais atvejais, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Be to, visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje taip pat svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).
 6. Nagrinėjamu atveju byla buvo nutraukta dėl priežasčių, nesusijusių su ieškinio pagrįstumu ar ieškovės procesiniais veiksmais (atsisakymu nuo ieškinio ar ieškinio atsiėmimu), t.y. ieškovės lūkesčiai pritieisiti bylinėjimosi išlaidų (ar jų dalies) atlyginimą yra teisėti. Bylą nutraukus dėl to, kad nutraukta Pirkimo procedūra, teismas neturi pagrindo vertinti ieškinio reikalavimų bei pirkimo procedūrų metu atsakovės priimtų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą. Teismas taip pat neturi pagrindo nagrinėti ir vertinti ieškovės kitus ieškovės argumentus apie ieškovės pozicijos tikėtiną pagrįstumą naujausios kasacinio teismo praktikos kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018).
 7. Atsakovės veiksmai viešojo pirkimo procedūroje taip pat nėra susiję su ieškinio reikalavimų pripažinimu. Pirkimo procedūra buvo nutraukta nustačius, jog būtina atlikti dalines projekto korekcijas bei ištaisyti techninio projekto klaidas, kurių neįmanoma ištaisyti nekeičiant techninių sprendimų, dėl ko keičiasi pirkimo objekto apimtys, o sutarties vykdymo etape tokie projekto keitimai sąlygotų viešųjų pirkimų principų pažeidimą, t.y. dėl priežasčių visiškai nesusijusių su ieškiniu. Viešųjų pirkimų įstatymo normos nustato perkančiosios organizacijos pareigą nustatyti pirkimo sąlygas taip, kad šiomis būtų neperžengtos joms įstatymo suteiktos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, teisės, ūkio subjektų konkurencija ir pan. Nagrinėjamu atveju atsakovė pripažino, kad jos nustatytos Pirkimo sąlygos turėjo klaidų, t.y. neatitiko VPĮ nuostatų, dėl to nutraukė Pirkimo procedūrą. Sprendžiama, kad atsakovė kaip perkančioji organizacija, ruošdama pirkimo dokumentus nebuvo pakankamai apdairi ir rūpestinga, kas sąlygojo tiek ginčo Pirkimo, tiek ir šios bylos nutraukimą. Laikytina, jog ieškovė bylinėjimosi išlaidas patyrė dėl atsakovės neapdairumo.
 8. Kitą vertus, bylos duomenimis atsakovė pranešė suinteresuotiems tiekėjams apie tiekėjo UAB „HSC Baltic“ pretenzijos dėl sprendimo nutraukti Pirkimo procedūros, atmetimą 2017 m. spalio 5 d., t.y. terminas ieškiniui dėl Pirkimo procedūros nutraukimo ginčijimo baigėsi 2017 m. spalio 12 d. Ieškovė būdama profesionali viešųjų pirkimų dalyvė, turėjo galimybes patikrinti CVP IS bei teismų informacinės sistemos LITEKO priemonėmis, ar suinteresuotas tiekėjas pareikė ieškinį teisme. Bylos duomenimis ieškovė Vilniaus apygardos teismo 2017-10-16 nutarties priėmimo dieną turėjo žinoti, kad ieškinys nepareikštas, t.y. ginčo dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti Pirkimo procedūrą nėra ir Pirkimas negali būti tęsiamas. Esant tokioms aplinkybėms, atmestinas ieškovės argumentas, kad ieškovė, nežinodama ar ginčo konkursas iš tiesų yra nutrauktas ir nėra apskųstas, neturėjo kitos teisinės alternatyvos, kaip teikti atskirąjį skundą. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovės išlaidos apeliacinės instancijos teisme nepriteisiamos; pagristomis laikytinos ieškovės išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme (750,00 Eur žyminio mokesčio už ieškinio padavimą, 2 753,96 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti).
 9. Pagal CPK 79 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 88 str. 1 d. 6 p. nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą patvirtintų maksimalių dydžių (Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija), šalių ginčo dėl šios aplinkybės nėra.
 10. Apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirajame skunde keliamo klausimo dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio, paliko šį klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.
 11. Atskirajame skunde atsakovė nurodė, kad teismas neįvertino bylinėjimosi išlaidų priežastingumo ir ieškovės elgesio proceso metu. Nurodė, kad ieškinys buvo pareikštas 2017-09-13, o pirkimas buvo nutrauktas 2017-09-18, t.y. ieškovė turėjo galimybę atsiimti ieškinį, arba atsisakyti nuo ieškinio, t.y. imtis protingų veiksmų bylinėjimosi išlaidų sumažinimui. Tačiau teisė atsisakyti ieškinio arba jį atsiimti priklauso ieškovės diskrecijai; tai, kad ieškovė nepasinaudojo savo teisėmis, negali būti vertinamas kaip ieškovės netinkamas procesinis elgesys. Atsakovė taip pat nurodo, kad Pirkimas buvo nutrauktas dėl būtinumo ištaisyti techninio projekto trūkumus, t.y. atsakovės veiksmai Pirkimo dokumentų rengimo metu, Techninio projekto klaidos niekaip nesusijusiosios su ieškovės patirtomis bylinėjimosi išlaidomis; VPĮ 7 straipsnio 5 dalis ir Pirkimo dokumentų 75 punktas suteikia teisę atsakovei esant būtinybei nutraukti Pirkimą. Sprendimas nutraukti Pirkimą nebuvo pripažintas neteisėtu, todėl atsakovės veiksmai negali būti traktuojami kaip jos netinkamas elgesys ar neapdairumas. Teismas nesutinka su atsakovės argumentais. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (VPĮ 7 str. 5 d.), tačiau nagrinėjamų atveju Pirkimas buvo nutrauktas dėl paaiškėjusių klaidų Techniniame projekte, t.y. aplinkybės, dėl kurių buvo Pirkimo procedūra nutraukta, nėra naujai atsiradusios, jos egzistavo Techninio projekto rengimo metu. Nėra ginčo, kad Techninis projektas yra Pirkimo dokumentų dalis; perkančioji organizacija atsako už tinkamą Pirkimo dokumentų parengimą plačiąja prasme, todėl turėjo pareigą ištaisyti Techninio projekto klaidas iki Pirkimo paskelbimo. Kiti atsakovės nurodyti argumentai neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

4Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

5nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Eikos statyba“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, tretieji asmenys UAB „Račkausko Agrotech“, UAB Edrija“, UAB „Optika ir technologijos“, UAB „Tvirta“.

6Priteisti ieškovei UAB „Eikos statyba“, į. k. 125956142, iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, j. a. k. 188710061, 2 753,96 Eur (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt tris eurus 96 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 750,00 Eur septynis šimtus penkiasdešimt eurų) žyminį mokestį.

7Nutartis gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai