Byla 1-708-953/2015

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Martynas Galvičius,

2sekretoriaujant Indrei Kučinskaitei,

3dalyvaujant prokurorei Dainai Songailienei,

4kaltinamiesiems M. P., R. Č.,

5kaltinamųjų gynėjui advokatui Sauliui Alysui,

6nukentėjusiajam G. V. ir jo atstovui advokatui Henrikui Oseckiui,

7civilinio ieškovo Šiaulių teritorinės ligonių kasos atstovui nedalyvaujant,

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

9M. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis ( - ) sandėlininku, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 284 straipsnio 1 dalį.

10R. Č., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis ( - )vadybininku, gyv. ( - ), teistas 2012-01-24 Šiaulių miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 170 str. 3 d. - 4 mėnesių laisvės apribojimo bausme, bausmę atlikęs 2012-06-20, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 284 straipsnio 1 dalį.

11Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

12M. P. ir R. Č., veikdami bendrininkų grupėje, 2014-10-12 apie 02.55 val., viešoje vietoje – ( - ) priklausančiame naktiniame klube ( - ), esančiame ( - ) g. 225, Šiaulių mieste, įžūliu elgesiu, susijusiu su smurto panaudojimu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent: kilus konfliktui, peraugusiam į muštynes, M. P. ir R. Č. rankomis ir kojomis sudavė nukentėjusiajam G. V. į įvairias kūno vietas tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą skaičių smūgių, bet ne mažiau kaip 3 smūgius, taip bendrais tyčiniais veiksmais padarydami nukentėjusiajam G. V. nesunkų sveikatos sutrikdymą sukėlusius sužalojimus: dešinio žandinio ančio sienelės lūžį, galvos smegenų sukrėtimą, muštinę žaizdą dešiniame antakyje, kraujosruvas dešinės akies obuolio odenoje, dešinės akies vokuose ir kairės ausies kaušelyje, aplinkiniams sukeldami didelį išgąstį ir sumaištį.

13Be to, M. P. ir R. Č., veikdami bendrininkų grupėje, 2014-10-12 apie 02.55 val. ( - )priklausančiame naktiniame klube „( - )“, esančiame ( - ) g. 225, Šiaulių mieste, dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo G. V. sveikatą, o būtent: kilus konfliktui, peraugusiam į muštynes, M. P. ir R. Č. rankomis ir kojomis sudavė nukentėjusiajam G. V. į įvairias kūno vietas tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą skaičių smūgių, bet ne mažiau kaip 3 smūgių, taip bendrais tyčiniais veiksmais padarydami nukentėjusiajam G. V. nesunkų sveikatos sutrikdymą sukėlusius sužalojimus: dešinio žandinio ančio sienelės lūžį, galvos smegenų sukrėtimą, muštinę žaizdą dešiniame antakyje, kraujosruvas dešinės akies obuolio odenoje, dešinės akies vokuose ir kairės ausies kaušelyje, nes dešinio žandinio ančio sienelės lūžis ir galvos smegenų sukrėtimas nukentėjusiajam G. V. sveikatą sutrikdė ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.

14Kaltinamasis M. P. teisme kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad įvykis įvyko 2014-10-12, o į klubą ( - ) jis su R. Č. atėjo apie 2 val. Klube nusipirko gėrimų ir ėjo linksmintis, stovėjo prie scenos, klausėsi muzikos. Tuomet jie pajuto, kad kažkas juos „užkabinėja“ iš alkūnių. Atsisukę pamatė nukentėjusįjį G. V., jam pasakė, kad visi tilps klube, ir nebekreipė į jį dėmesio. Tačiau to nebuvo iš jo pusės, todėl nukentėjusysis grįžo su draugu – vėliau sužinojo, jog tai jo brolis – ir prasidėjo konfliktas. Jie dar ir nukentėjusiojo broliui pakartojo, jog nereikia konfliktų, tačiau iš pradžių prasidėjo žodinis konfliktas, o paskui gavosi apsistumdymas. Jo su R. Č. buvo gynybiniai veiksmai, tiksliai judesių neprisimena, tačiau jie atsistumdė vienas nuo kito, tačiau kai viskas pasislinko link baro, G. V. kažką siekė paimti nuo baro, tai jis jam trenkė į sprando pusę iš delno, kad nepaimtų. Jis neprisimena, ar po to smūgio nukentėjusysis buvo sąmoningas. Nukritęs ant žemės buvo ir jis pats, ir G. V., tačiau kaip jie ten atsidūrė, jis neprisimena. Per apsistumdymą buvo atlikti veiksmai, tačiau kokie ir kiek – pasakyti negali, nes viskas vyko labai greitai. Jis žino, kokie sužalojimai buvo nustatyti nukentėjusiajam, jie galėjo atsirasti dėl jo ir R. Č. veiksmų. Klube buvo daug žmonių. Jis negali pasakyti, ar prieš apsistumdymą nukentėjusysis buvo sužalotas. Jie atlygino nukentėjusiajam 500 eurų, taip pat atlygino žalą teritorinei ligonių kasai. Jis įvykio metu buvo išgėręs, tačiau nebuvo stipriai apsvaigęs ir viską prisimena. Jis nemano, kad alkoholis turėjo įtakos jo veiksmams, kadangi buvo išgėręs nedidelį kiekį alkoholio. R. Č. taip pat nebuvo labai išgėręs – jie abu buvo vienodai išgėrę, mąstė blaiviai. Jie kartu su R. Č. nukentėjusiajam sudavė ne mažiau 3 smūgių į įvairias kūno vietas. Jis nemano, kad toks incidentas galėjo trikdyti viešą tvarką, kadangi toliau grojo muzika, ji nebuvo išjungta, nors kažkokios įtakos turėjo kitiems asmenims ir taip buvo pažeista viešoji tvarka. Šiuo metu jis dirba ( - ) sandėlininku, mokosi socialinių mokslų fakultete verslo administravimo. Po Naujųjų metų numatyta mokslo metų pabaiga. Kitų baudžiamųjų bylų jam nėra iškelta, jis yra neteistas, daugiau nepaklius į teisėsaugos akiratį, jie susitaikė su nukentėjusiuoju, gailisi dėl nusikaltimų, ateityje to tikrai nebus.

15Kaltinamasis R. Č. teisme kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad įvykis įvyko 2014-10-12 apie 2.30 val. klube ( - ), kai jis buvo kartu su draugu M. P.. Jie nuėjo prie baro, nusipirko po 40 g alkoholio ir atsistojo prie scenos pasiklausyti grupės „16Hz“. Praėjus keletui dainų, pajuto, kad kažkas juos bando „užkabinti“, stumdosi stuksendamas, smūgiuodamas iš alkūnių. Atsisukę pamatė nukentėjusįjį G. V., jam pasakė, kad vietos užteks visiems ir nėra dėl ko stumdytis, nenori jokių konfliktų. Prie G. V. prisijungė ir jo brolis V. V., kuriam pasakė, kad jei pažįsta šį žmogų, tai tegu pasiima į šoną. Jie nusisuko, o atsisukus prasidėjo žodinis konfliktas, kuris išsirutuliojo į apsistumdymus, ko pasėkoje gavosi smūgiai ir teko gintis. Apsistumdymo metu besiginant buvo suduoti smūgiai V. V. ir G. V.. G. V. jis galėjo suduoti vieną smūgį besigindamas, o daugiau neprisimena, ar galėjo suduoti. Jie buvo parvirtę ant žemės – G. V. nukrito ant žemės su juo, kai susikabino. Jis neatmeta galimybės, kad pervertindamas savo gynybą galėjo jam suduoti smūgius. Kai jis buvo susikibęs su G. V., matė M. P., nes tuo metu G. V. su broliu buvo jį prispaudę, todėl vieną iš brolių atitraukė nuo M. P. ir tais veiksmais jie parvirto ant žemės. Tiksliai neprisimena, ar jie atliko nukentėjusiojo atžvilgiu kokius nors veiksmus kartu su M. P., tačiau gal pervertinus gynybą taip galėjo būti, kad juos atliko. Jis neįsivaizduoja, kiek sudavė smūgių nukentėjusiajam, kadangi įvykis buvo seniai. Gal sudavė nukentėjusiajam į šoną, šonkaulius, galėjo pataikyti į ranką. Nurodyti sužalojimai nukentėjusiajam tikriausiai galėjo atsirasti nuo jo ir jo draugo veiksmų. Įvykio metu jis nebuvo blaivus, bet buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Jis nebuvo apsvaigęs, kad nesiorientuotų, kur randasi ir kokie jo veiksmai. Civilinį ieškinį nukentėjusiajam atlygino, su juo susitaikė. Taip pat jie yra atlyginę žalą teritorinei ligonių kasai. Atrodo, kad prieš susistumdymą nukentėjusysis turėjo akinius, vilkėjo švarką. Jis nežino, kokia buvo nukentėjusiojo sveikatos būklė prieš susistumdymą, tačiau vizualiai nebuvo sužalotas. Jis nežino, kaip reagavo aplinkiniai į jų incidentą - vestibiulyje iš kitų asmenų lyg ir buvo nusiskundimų, žmonės reagavo į šį konfliktą. Alkoholis minimaliai turėjo įtakos jo veiksmams. Blaivas būtų taip pat sureagavęs, t. y. taip pat atsisukęs ir pasakęs tą patį, ką ir pasakė įvykio vakarą išgėręs alkoholio, kad neverta stumdytis, nes vietos užteks visiems. Jei blaivas būtų puolamas – būtų elgęsis taip pat, nes būtų bandęs save apginti, tik gal nebūtų pervertinęs savo gynybos. Gali būti, kad dėl alkoholio neadekvačiai reagavo į gynybą. Anksčiau buvo teistas, tačiau prašo į tai neatsižvelgti, kadangi tai įvyko, kai jam buvo 17 m. ir tai buvo dėl jo išsakytos nuomonės komentaru. Gali būti, kad jis buvo nuteistas 2012 m. sausio mėnesį, kai jam jau buvo 18 m., tačiau veiką padarė 17 m. Jam buvo paskirta 40 val. viešųjų darbų bausmė ir laisvės apribojimas. Bausmę atliko 2012-06-20, o po šios datos nebebuvo iškelta jokių baudžiamųjų bylų. Jis dabar dirba vadybininku ( - ), šią dieną sporte yra pertrauka, mokslus yra baigęs profesinio rengimo centre padavėju. Administracine tvarka yra baustas dėl vairavimo. Ši byla jam yra pamoka, ateityje taip nesielgs, gailisi dėl savo veiksmų. Naujų nusikalstamų veikų nebedarys. Jis pripažįsta, kad su M. P. nukentėjusiajam galėjo suduoti ne mažiau 3 smūgių. Jų veiksmai galėjo trikdyti viešąją tvarką, galėjo aplinkiniams sukelti nemalonių emocijų. Jis pripažįsta, kad gynybinių veiksmų riba buvo peržengta ir gavosi kaip ir puolimas. Anksčiau kaltu buvo pripažintas už tai, kad nemėgsta homoseksualų ir apie tai viešoje erdvėje išsakė savo nuomonę komentaru. Dėl to jo atžvilgiu buvo priimtas baudžiamasis įsakymas ir buvo nubaustas. Anksčiau jis dirbo klube ( - ) rūbininku, baigęs mokslus įstojo mokytis barmenu - padavėju, per praktiką gavo padavėjo darbą bare ( - ). Ten išdirbus metus laiko, įsidarbino vairuotoju ( - ), o šiai dienai dirba ( - ) vadybininku. Jis gali pažadėti, kad kontroliuos savo veiksmus ir stengsis išvengti tokių situacijų.

16Nukentėjusysis G. V. teisme parodė, kad įvykis įvyko 2014-10-12 naktį baro ( - ) šokių aikštelėje. Bare ( - ) buvo su broliais A. V. ir V. V., R. R., E. M., K. B., A. P., o vėliau prie jų prisijungė A. P. su K. G.. Jie buvo rezervavę staliuką ir ten šventė futbolo komandos uždarymą, išgėrinėjo. Paskui jis su V. V. išėjo prie šokių aikštelės, o kitų asmenų iš jų kompanijos, šokių aikštelėje nebuvo. Tą vakarą jie vartojo alkoholį, tačiau ne visi asmenys, t. y. nevartojo A. V. ir E. M.. V. V. nuėjo prie baro nusipirkti vandens ar kokio nors kitokio gėrimo, o jis ėjo į šokių aikštelę ir turbūt užkliudė R. Č. arba M. P.. Tuomet kiek prisimena, buvo kažkas pasakyta vienas kitam, prasidėjo muštynės ir jam R. Č. sutrenkė į dešinę veido pusę. Iš rankos jam buvo suduotas vienas smūgis ir jis nukrito ant žemės. Tuomet iš kojos gavo į krūtinės dalį nuo abiejų kaltinamųjų. Matė, kad jam gulinčiam kojomis smūgiuoja R. Č. ir M. P., smūgių buvo ne mažiau trijų. Žandinio ančio sienelės lūžis buvo padarytas pirmo smūgio metu, o kai gulintis buvo spardomas, tai tuo metu galėjo būti padarytas galvos smegenų sukrėtimas. Spardomas buvo į galvą ir krūtinę. Aplink buvo žmonių, tačiau nebuvo pažįstamų asmenų. Brolis V. V. jį pamatė gulintį, kai jau buvo sumuštas. Kad jį išvedė brolis ir apsaugos darbuotojas, pamatė iš vaizdo įrašo – pats to neprisimena. Pareiškė civilinį ieškinį dėl 4678,87 eurų sumos, jį sudaro sugadinti drabužiai, t. y. buvo sukruvintas pilkas švarkas, mėlynos kelnės. Jų nebebuvo galima nešioti. Taip pat laikrodis, grandinėlė, akiniai, marškiniai, batai, kuriuos turbūt pamiršo įtraukti į civilinį ieškinį. Įvykio metu dirbo transporto vadybininku įmonėje ( - ). Po įvykio maždaug tris savaites buvo nedarbingas. Po patikrinimo medikai jį išleido į namus, tačiau namuose po poros valandų jam buvo negerai, tai grįžo atgal į ligoninę, paguldė ir gulėjo apie 10 dienų. Sodra nemokėjo ligos pašalpos nedarbingumo metu, nes į ligoninę buvo atvežtas neblaivus. Sodroje paaiškino, kad jei paaiškėtų, jog dėl įvykio jis yra nekaltas, tai išmokėtų ligos pašalpą. Pirko vaistus nosiai ir nervų slopinimui. 4000 eurų neturtinę žalą sudaro tai, kad jį prie žmonių sumenkino, sumušė, po įvykio jautėsi nepilnavertis, 2-3 mėn. buvo kaip „nesavas“, tai paveikė jį psichologiškai. Kai krito, grandinėlę ir laikrodį galėjo kas nors nuimti. Šių daiktų nėra nurodyta civiliniame ieškinyje, dėl jų pretenzijas reiškia, tačiau neturi jokių dokumentų, įrodančių jų vertę.

17Kitame teismo posėdyje nukentėjusysis G. V. parodė, kad iš kaltinamųjų gavo 500 eurų turtinei ir neturtinei žalai atlyginti, jokių pretenzijų jiems nebeturi, jie susitaikė, susitarimą surašė laisva valia. Kaltinamiesiems neturi jokių pretenzijų.

18Liudytojas R. Č. teisme parodė, kad įvykis įvyko 2014-10-12 bare ( - ) prie scenos, tačiau paties įvykio nematė. Tame klube dirba apsaugos darbuotoju, įvykio vakarą dirbo nuo 22 val. Vienas apsaugos darbuotojas ateina dirbti nuo 21 val., o kitas – nuo 22 val. ir kas valandą ar pusantros keičiasi vietomis, t. y. vienas stovi prie baro įėjimo, o kitas – prie scenos, o paskui apsikeičia. Nematė įvykio, negali pasakyti, kas sukėlė muštynes. Pamatė įvykį, kai buvo sambrūzdis ir buvo pakviestas per radijo ryšį. Sąmyšį pamatė netoli scenos, t. y. nuo jos gal 2 m atstumu. Baras yra scenos šone. Kai pribėgo prie konflikto vietos, pamatė einantį šiek tiek kruvinu veidu sūnų ir sukritusius žmones. Vienas apsaugos darbuotojas laikė du asmenis, o kiti buvo sukritę. Vieną asmenį pakėlė ir pamatė ant žemės gulintį vaikinuką, kurį su kitu baro lankytoju išnešė į vestibiulį. Kai pamatė sūnų, jis nustumtas ėjo nuo baro, o jis ėjo skirti konflikto dalyvius – tuo metu nežinojo, kad sūnus dalyvavo tam konflikte. Tik vėliau, kai sūnus grįžo iš lauko, pamatė, kad jam yra sužalota ranka. Kai įvyko konfliktas, E. Š. buvo prie scenos. Nukentėjusįjį nunešė prie lauko durų, kurios yra prie tualetų durų. Sakė, kad kviestų greitąją medicinos pagalbą, tačiau jam buvo pasakyta, kad ji jau iškviesta. Nukentėjusysis gulėjo kruvinas, buvo girtas, nekontaktavo, tačiau neaišku, ar dėl girtumo, ar dėl sužalojimų. Pakeltas jis kažką murmėjo, tačiau kontakto su juo nebuvo, t. y. jis nekalbėjo su jais. Kai atėjo dirbti, pamatė, kad sėdi futbolo komandos nariai – vieną jų pažinojo – tai klausė administratoriaus D. D., ką jie čia veikia, jis atsakė, jog švenčia. Klausė, kodėl jie buvo įleisti, tai jis nurodė, kad jie atėjo nuo aštuntos valandos. Futbolistai atėjo, kai jų – apsaugos darbuotojų – dar nebuvo. Konflikto vietoje buvo stiklų, šukių. Įvykio vietoje akinių nematė – jiems svarbiausia buvo pašalinti konfliktą ir išnešti gulintį ant žemės žmogų.

19Liudytojas M. P. teisme parodė, kad prieš metus laiko 2014 m. spalio–lapkričio mėnesį buvo klube ( - ) su žmona M. P., šoko šokių aikštelėje, kai pamatė grumtynes, apsistumdymą, smūgį. Matė, kaip žmonės nukrito ant žemės, kilo sąmyšis. Iš salėje esančių asmenų klube buvo R. Č., o kito kaltinamojo salėje nematė. Matė šokių aikštelėje apsistumdymą ir smūgį R. Č., po to jis puolė ant jam sudavusio asmens, jį apsikabino ir jie virto ant žemės. Supuolė daugiau žmonių, atėjo apsaugos darbuotojai ir visus išskyrė. Į įvykio vietą atbėgo 2-3 apsaugos darbuotojai, jie išskyrė ant žemės sukritusius žmones. Mano, visi tie žmonės buvo sąmoningi. Vienas iš konflikto dalyvių, t. y. nukentėjusysis, buvo išneštas ir paguldytas. Kai ėjo į lauką, matė jį gulintį kruviną, todėl iškvietė greitąją medicinos pagalbą. Nukentėjusysis gulėjo prie išėjimo į lauką, jo veidas buvo kruvinas, o kokie buvo drabužiai – pasakyti negali. Ką darė R. Č. tuo metu, kai visi buvo sukritę ant žemės, nematė, kadangi buvo daug žmonių. R. Č. buvo suplėšyta „maikė“, atrodo, jog buvo išsikruvinęs. Kai vyko muštynės, žmona buvo atsisukusi į jį, o jis stovėjo priešais muštynių vietą. Žmona muštynių nematė, kadangi stovėjo nugara į įvykį.

20Liudytoja M. P. teisme parodė, kad 2014 m. spalio mėnesį bare ( - ) buvo su vyru M. P. ir draugų kompanija. Su vyru šoko ir pamatė tik sujudimą, kadangi viskas vyko jai už nugaros. Tuo metu draugų kompanija buvo „išsibarsčiusi“ po salę – jie šoko, sėdėjo prie stalo. Atsisuko į tą pusę, pamatė sambrūzdį, tačiau per kitus šokančius žmones nematė, kas ten vyksta, kiek žmonių jame dalyvauja. Sambrūzdis nutrūko, o jie su vyru ėjo į lauką ir pamatė prie tualetų paguldytą vaikiną. Vaikino veidas buvo kruvinas, o ar kitos kūno vietos buvo sužalotos ar kruvinos – nematė, nes nesimatė po drabužiais. Pamatę šį vaikiną su vyru nusprendė kviesti greitąją medicinos pagalbą. Vyras ją iškvietė. Prie nukentėjusiojo buvo palinkusi mergina, jį šnekino.

21Liudytoja D. P. teisme parodė, kad 2014 m. spalio ar lapkričio mėnesiais klube ( - ) apie 24-2 val. buvo su drauge L. V.. Stovėjo prie baro, kalbėjo, kai pro jas eidamas vaikinas stipriai į jas atsitrenkė ir toliau nuėjo pro šalį. Jis atrodė labai girtas. Toliau stovėjo ir kalbėjo, L. V. nuėjo kalbėti su kažkokiu draugu, kuris buvo visai netoliese, o ji nusisukusi į kitą pusę kalbėjo su kažkokiu vyriškiu. Pajuto, jog vyksta grumtynės. Atsisuko link scenos ir pamatė prie baro šokių aikštelėje vykstančias muštynes, grumtynes. Pasitraukė į šoną, atbėgo apsaugos darbuotojai, o jos išsiskirstė ir išvyko namo. Kai jas užkliudė vaikinas, tuo metu stovėjo kartu su L. V.. Atsitrenkęs vaikinas buvo labai panašus į salėje sėdintį vaikinuką su akiniais, kuris sėdi nukentėjusiųjų suole. Ji buvo atsisukusi nugara į tą pusę, kur vyko grumtynės, tai pajuto, kad visi juda, šaukia. Tai viskas įvyko po maždaug 5 min. po to, kai tas vaikinas į jas atsitrenkė. Grumėsi 4-5 asmenys, o aplink buvo didesnis žmonių ratas. Matė, kad tam vaikinui, kuris eidamas jas stumtelėjo, kažkas trenkė ar jį stūmė ir jis krito ant žemės. Nematė, kur jam buvo suduota, o tik matė patį kritimą ir kai jis trenkėsi į grindis su galva, su veidu. Kai jaunuolis į jas atsitrenkė, tai dėvėjo akinius, o kai vyko muštynės, atrodo, kad tada jis buvo be akinių. Kai jaunuolis nugriuvo ant žemės, toliau vyko grumtynės, stumdymasis, mušimasis. Kai jaunuolis gulėjo ant žemės, tai nebesimatė, ar jo atžvilgiu dar buvo kas nors daroma, nes visi asmenys į tą ratą supuolė. Jos šiek tiek atsitraukė ir tuoj pat atbėgo 2-3 apsaugos darbuotojai nuo rūbinės pusės. Apsaugos darbuotojai įbėgo į grumtynių vidurį ir jie atsitraukė, išėjo. Apsaugos darbuotojai tiesiog skyrė asmenis. Negali pasakyti, ar grumtynių vietoje buvo nukentėjusių asmenų, nes jos pasiėmė paltus ir ruošėsi išeiti. Tuomet vaikinas su akinukais jau gulėjo netoli rūbinės, o prie jo stovėjo du apsaugos darbuotojai. Atrodo, kad prie rūbinės vaikinas buvo be akinių.

22Liudytojas V. V. tyrimo metu parodė, kad 2014-10-11 vakare, kartu su broliais G. V., A. V., draugais – E. M., R. R., R. L., A. P., A. (pavardės neatsimena) ir jo drauge (vardo, pavardės nežino) atvyko į naktinį klubą ( - ) esantį Šiauliuose. Klube buvo užsisakę staliuką, visi tarpusavyje bendravo, daugiausiai laiko praleido už stalo. Jokių konfliktų su jokiais asmenimis nebuvo. Vienu metu, tikslaus laiko nepamena, V. V. kartu su broliu G. V. nuėjo į šokių aikštelę, pradėjo šokti. Į aikštelę nuėjo ramiai, be jokių konfliktų. Pamena, kad šokant brolis G. V. vienu metu trumpam dingo iš akiračio. Kai atsisuko pažiūrėti kur jis yra, V. V. pamatė už poros metrų jį gulintį ant žemės. Matė, kad jo veidas kruvinas, o jis pats nesikelia nuo žemės. Kas sudavė jam smūgį, nematė. Pribėgęs prie brolio, V. V. puolė žiūrėti, kas jam atsitiko, tačiau brolis tik kažką nerišliai pasakė. Muzika toliau grojo, ji nebuvo sustabdyta. V. V. bandė pakelti brolį nuo žemės ir su kažkokiu vyriškiu (negali pasakyti, ar jis buvo apsaugos darbuotojas, ar klubo lankytojas, nes neatsimena) už pažastų paėmę brolį nunešė į vestibiulį, paguldė ant žemės. Kiek žino, medikus iškvietė A. draugė. Įvykio metu V. V. vilkėjo tamsiai mėlynus džinsus ir baltą „maikutę“ trumpom rankovėm. Kai G. V. buvo paguldytas ant žemės, V. V. pradėjo klube ieškoti savo brolio A. V., o jo neradęs viduje, išėjo į lauką. Pamena, kad kai tik išėjo į lauką, maždaug per 5 metrus nuo ( - ) durų, pamatė, kaip nepažįstamas jaunuolis, vilkėjęs baltą maikutę trumpomis rankovėmis (kaip vėliau iš savo draugų sužinojo, kad jis yra R. Č.), priešiškai nusiteikęs ėjo link jo draugo E. M.. E. M. traukėsi atgal. Ar R. Č. jam ką nors sakė, nepamena. V. V. pamatė, kaip R. Č. buvo užsimojęs kumščiu, ir mano, kad jis ketino suduoti smūgį E. M. į galvą. Tuo metu V. V. pribėgo prie jų. Nematė, ar E. M. gavo smūgį nuo R. Č.. Pamena, kad E. M. pasakė: „jie sumušė G.“. Kai tik V. V. pribėgo prie jų abiejų, iš šono prišokęs R. Č. draugas (kaip vėliau sužinojo iš draugų, kad jo vardas M.) sudavė jam vieną kartą kumščiu į galvą. Besigindamas V. V. sudavė M. vieną – du smūgius į nugarą ar į petį (tiksliai neprisimena). Tuomet prie jų pribėgo brolis A. V., kuris bandė išskirti jį, E., R. Č. ir jo draugą, nes tarp jų visų keturių prasidėjo grumtynės, visi stumdėsi. Netrukus prie jų atsirado vienas apsaugos darbuotojas (jis buvo tamsiaplaukis), kuris papurškė jiems ašarinių dujų, puolė prie jo, suėmė stipriai už kaklo ir patraukė į šalį, laikė jį prie sienos. V. V. prašė, kad paleistų. Po to į lauką išbėgo kitas apsaugos darbuotojas (trumpai kirptais plaukas, skustagalvis), kuris pradėjo kažką šaukti, priėjo prie jo ir pasuko nosį. Skaudėjo, patyrė fizinį skausmą, tačiau į jokius medikus nesikreipė, pareiškimo į policiją nerašė, pretenzijų šiam darbuotojui neturi, tačiau mano, kad toks apsaugos darbuotojų elgesys nėra leistinas. V. V. teigimu, kai jis buvo laikomas apsaugos darbuotojo, iš šono pribėgęs R. Č. sudavė jam kumščiu į veidą. V. V. bandė pasakyti apsaugos darbuotojui, kad jis žiūrėtų, kas daroma, tačiau apsaugos darbuotojas nesureagavo, jį tebelaikė, šis vis prašė, kad paleistų, ir po kiek laiko jį paleido. Jokių muštynių po to nebekilo, V. V. tik tarpusavyje su R. Č. ir jo draugu M. šiek tiek apsižodžiavo. R. Č. ir jo draugas M. sakė jiems, kad už viską atsiims. Po to atvažiavo medikai ir policijos pareigūnai. Greitoji medicinos pagalba išsivežė sužalotą G. V., o policijos pareigūnai – R. Č. su M., V. V. pamena, kad išėjus iš rūbinės su R. L. ir lipant laiptais į viršų, link išėjimo, skustagalvis apsaugos darbuotojas be jokios priežasties sudavė vieną smūgį kumščiu R. L. į pilvą. R. L., kiek žino, pretenzijų apsaugos darbuotojui neturi. V. V. teigia, kad įvykio metu labiausiai nukentėjo brolis G. V. (1 t., 105-106 b. l.).

23Liudytojas E. Š. tyrimo metu parodė, kad 2014-10-12 nuo 22.00 val., jis pradėjo dirbti apsaugos darbuotoju naktiniame klube ( - ), esančiame ( - ). Pradėjęs darbą, pastebėjo prie vieno staliuko sėdinčią nepažįstamų jaunuolių kompaniją, kurių buvo mažiausiai šeši asmenys. Pamena, kad jie būdami klube, prie savo staliuko bei šokių salėje elgėsi nepagarbiai kitų lankytojų atžvilgiu (užkliūdavo už klientų su gėrimais, vaikštinėjo svirduliuodami), todėl tekdavo prie jų prieiti ir įspėti apie nederamą elgesį. Kompanija atsiprašydavo, kurį laiką elgdavosi ramiai, tačiau vėl tekdavo sulaukti nusiskundimų iš klubo lankytojų. Pasak E. Š., minėtą vakarą klube koncertavo grupė „16 Hz“. Po vidurnakčio, galėjo būti apie 02.00 val., stovėdamas prie scenos, E. Š. pastebėjo klube pažįstamą R. Č. su savo draugu, kurio nepažinojo, vardo nežino. Jie abu buvo aikštelėje, šokdami stebėjo grupės pasirodymą; pastebėjo, kaip prie šokančio R. priėjo du nepažįstami jaunuoliai. Vienas jaunuolis buvo šviesiaplaukis, su baltu megztuku – maždaug ( - ) metų amžiaus, apie ( - ) cm ūgio, apvalaus veido, o kitas jaunuolis – buvo tamsiaplaukis, apsirengęs tamsiais rūbais. Šviesiaplaukis vaikinas priėjo prie R., jie abu kažką pakalbėjo, o tamsiaplaukis jaunuolis tiesiog pastovėjo šalia ir nieko nesakė (pastebėjo, kad jis gana smarkiai išgėręs). Iš po trumpo pokalbio R. nusisuko į scenos pusę. Maždaug po dviejų minučių minėti abu jaunuoliai prie baro su kokiais 2-3 jaunuoliais kažką tarpusavyje pasikalbėjo ir minėti abu jaunuoliai sugrįžo prie šokančio R., kažką jam pasakė. R. atsisuko į juos ir jis pamatė, kaip jaunuolis su baltu megztuku užsimojęs kumščiu suduoda R. į veidą. Iš po suduoto smūgio, į judviejų tarpą įsiterpė tamsiaplaukis jaunuolis, kuris puolė R. laikyti (mano todėl, kad R. nesuduotų smūgio atgal), paėmė jį rankomis už pečių. R., bandydamas išsilaisvinti, kartu su minėtu tamsiaplaukiu jaunuoliu nukrito ant žemės. R. užvirto ant tamsiaplaukio jaunuolio. Jie abu nuvirto prie scenos. Pamatęs juos nukritusius ant žemės, greitai pripuolė prie judviejų, norėdamas juos išskirti. Šalia stovėjusį jaunuolį su baltu megztuku rankomis patraukė į šalį. Tuo pat metu pastebėjo, kad netikėtai, prie R. draugo pripuolė kiti du ar trys jaunuoliai, kurie pradėjo smūgiuoti kumščiais R. draugui į įvairias kūno vietas. Tai pamatęs, prie mušamo R. draugo pripuolė kolega R. Č., kuris juos išskyrė, o E. Š. tuo metu pakėlė R. nuo žemės, matė, kad jam bėga kraujas iš nosies ir palydėjo jį iki tualeto. Tamsiaplaukio jaunuolio nespėjo pakelti nuo žemės. Jį, kaip sužinojo vėliau, pakėlė R. Č. su vienu klubo lankytoju ir nunešė į vestibiulį, paguldė ant žemės. Palydėjęs R., į pačią salę nebesugrįžo, liko stovėti prie įėjimo į salę. Kai stovėjo, pamatė po klubą lakstantį minėtą šviesiaplaukį jaunuolį su baltu megztuku. Jis paklausė: „kur tas yra su balta maike?“. E. Š. suprato, kad jis ieško R. ir pasakė, kad jis išėjo į lauką. Matė, kaip šviesiaplaukis jaunuolis išėjo vienas pats į lauką, o jam iš paskos – jo kompanija. Tuo tarpu R. išėjo iš tualeto ir pasakė jam, kad eina į lauką parūkyti. Kur buvo R. draugas, E. Š. nepastebėjo. E. Š. su R. Č. stovėjo prie įėjimo į salę. Tamsiaplaukis jaunuolis gulėjo vestibiulyje. Iš klubo administratoriaus E. Š. sužinojo, kad jau yra iškviesta greitoji medicinos pagalba. Maždaug už 5-10 minučių į klubą įbėgo nepažįstama mergina, kuri pasakė R., kad lauke vyksta muštynės. Tuomet E. Š. kartu su R. Č. išbėgo greitai į lauką. Bėgant laiptais į viršų sutiko ant laiptų sumuštą R.. Jis pasakė, kad jam lūžo šonkauliai, negali pakvėpuoti, liepė greičiau eiti į lauką, nes yra mušamas jo draugas „M“. Matė, kad R. viena ranka buvo stipriai supjaustyta, iš jos bėgo kraujas. R. nuėjo į tualetą, o jis su R. Č. išbėgo į lauką. Išbėgus į lauką, po kaire puse, maždaug per kokius 7 metrus nuo klubo durų, ties buvusia ( - ) lauko kavine, pamatė du ar tris jaunuolius, spardančius R. draugą, kuris buvo susilenkęs, siekė išvengti smūgių. R. pripuolęs patraukė į šalį vieną jaunuolį (vilkėjusį tamsiomis kostiuminėmis kelnėmis ir tamsiais baltinukais, jis buvo aukštas, tamsiaplaukis), o jis patraukė kitą – šviesiaplaukį su baltu megztuku, prispaudė jį prie sienos, kad šis apsiramintų. Trečiajam jaunuoliui, stovėjusiam šalia, liepė nesikišti, pasitraukti į šoną. Kol laikė sulaikytą jaunuolį, tuo tarpu į lauką išėjo R. Sulaikytas jaunuolis pasakė, kad daugiau nieko nebedarys, prašė paleisti. Jį paleido. Tačiau pamatę išėjusį į lauką R., minėti trys jaunuoliai pradėjo keiktis, ėmė jam žodžiais grasinti. R. jiems kažką atsakė, su vienu jaunuoliu kalbėjosi akis į akį apie įvykusias muštynes. Žvilgtelėjęs į juos, pamatė, kaip prie R. artinasi, užsimojęs kumščiu vienas jaunuolis (minėtas trečiasis jaunuolis, kuriam liepė trauktis į šalį). Iš jo elgesio suprato, kad jis yra agresyviai nusiteikęs prieš R., todėl greitai priėjo prie jo, papurškė jam ašarinių dujų. Iš po papurkštų dujų visi jaunuoliai nusiramino ir visi sugrįžo į klubo vidų. Netrukus atvyko greitoji medicinos pagalba ir policija (1 t., 85-86, 97-99 b. l.).

24Liudytojas A. P. tyrimo metu parodė, kad 2014-09-11 apie 24.00 val., jis kartu su drauge K. G. atėjo į naktinį klubą ( - ), esantį ( - ). Minėtame klube susitiko su savo draugais: G. V., V. V., E. M., A. V. ir Kristijonu (pavardės nežino), kurie buvo užsisakę staliuką ir visi šventė. Būnant minėtam klube visi linksminosi, jokių konfliktų nė su niekuo nebuvo. Po vidurnakčio, apie 02.45 val. kartu su K. G. jis išėjo į lauką. Kiek A. P. pamena, kartu su jais į lauką galėjo išeiti ir E. M.. Būdami lauke parūkė ir ėjo atgal į ( - ) vidų. Nusileidę laiptais, prie tualetų jie pamatė ant žemės gulintį kruviną G. V.. Šalia jo jokių asmenų nebuvo. K. G. paguldė G. V. ant šono ir iš karto paskambino greitajai medicinos pagalbai. A. P. nuėjo prie staliuko pasiteirauti draugų, kas atsitiko G. V., tačiau prie staliuko sėdėjęs A. P. atsakė, kad nieko nematė, nežino kas buvo. Tada A. P. sugrįžo prie G. V., jam iš paskos atėjo A. V., netrukus atėjo ir V. V. su K.. A. P. su K. G. išėjo į lauką laukti medikų. Iš paskos į lauką išėjo V. V., E. M. bei K.. Lauke A. P. rūkė, kalbėjosi su K. G., abu stovėjo prie ( - ) durų, o V. V. arba A., būdami lauke, kaip A. P. suprato, iš kažko sužinojo, ar kažkas pasakė, kas sumušė G. V.. Berūkydamas A. P. išgirdo minėtų savo pažįstamų šūksnius, atsisuko pasižiūrėti kas vyksta. Pamatė ant žemės gulintį vieną jaunuolį (kaip vėliau pavyko sužinoti, vardu M.), šalia jo stovėjo V. V. ir galėjo stovėti A. V. (nėra tuo tvirtai įsitikinęs). Staiga pamatė, kaip prie jų pribėgo du ( - ) apsaugos darbuotojai, kurie patraukė į šalį V. ir A. V.. Juos patraukę į šalį, apsaugos darbuotojai sugrįžo į klubo vidų. Jis su K. G. pasiliko lauke laukti medikų, į vidų nėjo. Netrukus prie ( - ) išorinės sienos, apie 2-3 metrus nuo klubo durų, link centrinio turgaus, pamatė vėl besimušančius tarpusavyje V. V. ir M. draugą R. Nusprendė nueiti prie jų, išskirti. Matė, kaip jie vienas kitam suduoda smūgius rankomis į įvairias kūno vietas. A. P. net nespėjus prie jų prieiti, taip pat link jų ėjęs apsaugos darbuotojas smogė jam vieną kartą į veidą kumščiu (kaip vėliau sužinojo, jo vardas R.). Paklausė, ką šis daro, tačiau jis nieko neatsakė, ir bandė suduoti dar du smūgius, tačiau jų išvengė. Dėl suduotų smūgių apsaugos darbuotojui A. P. jokių pretenzijų neturi. Sudavęs smūgį, apsaugos darbuotojas nuėjo prie R. ir V. V., ir juo išskyręs, grįžo į vidų. Netrukus atvyko policijos pareigūnai, kurie išsiaiškino aplinkybes ir nusivedė M. su R.. A. P. pamena, kad juos abu kartu su pareigūnais palydėjo iki policijos tarnybinio automobilio. Vėliau pamatė, kad V. V. balta maikė yra kruvina. Nežino kokiu momentu jis ją susikruvino. Po kiek laiko atvyko medikai, kurie išsivežė G. V. į ligoninę. A. P. pats nusprendė atvykti į policijos komisariatą su taksi sužinoti apie G. V. padėtį. Įvykio metu A. P. buvo neblaivus ir jam sunku tiksliai ir smulkiai nupasakoti visą įvykių seką. Pats įvykio metu niekam nė vieno smūgio nesudavė, pats gavo smūgį nuo apsaugos darbuotojo (1 t., 75-76 b. l.).

25Liudytoja K. G. tyrimo metu parodė, kad 2014-09-11 apie 24.00 val., ji kartu su draugu A. P. atvyko į naktinį klubą ( - ), esantį ( - ). Minėtame klube prisijungė prie ten buvusių draugų: G. V., V. V., A. V., E. M., A. P., K. (pavardės nežino) ir kitų kelių asmenų, kurių nepažinojo ir jų vardų nežino. Būnant minėtame klube linksminosi, šoko, jokių konfliktų nė su jokiais asmenimis nekilo. Po vidurnakčio, apie 2.30 val., K. G. kartu su A. P. išėjo į lauką, o maždaug už 10 minučių abu sugrįžo į minėto klubo vidų. Pamena, kad laiptais žemyn ėjo pirma, o iš paskos – A. P.. Prie tualeto K. G. pamatė, kaip iš šokių salės V. V. atneša kruviną, be sąmonės G. V., kurį, kiek pamena, V. V. paguldė ant žemės. K. G. priėjo prie sumušto G. V. ir liepė paguldyti jį ant šono, šiek tiek pakelti galvą. A. P. buvo šalia. M. G. patikrino G. V. pulsą ir nusprendė iš karto kviesti greitąją medicinos pagalbą, todėl greitai išbėgo į lauką, nebematė kas pasiliko prie G. V.. Būdama lauke K. G. paskambino „112“ ir pranešė apie sužalotą G. V., nurodė apie įvykį, G. būklę. Po skambučio ji sugrįžo į klubo vidų, pasižiūrėti į G. V. – jis tebebuvo prie tualeto, gulėjo ant žemės, be sąmonės. Šalia jo, kiek K. G. pamena, buvo A., ir ji vėl išbėgo į lauką dar kartą paskambinti greitajai medicinos pagalbai. Išėjusi iš klubo, K. G. nuėjo prie ( - ) gatvės, už ( - ) pastato. Bekalbant telefonu su 112 darbuotoja apie įvykį, ir prašydama, kad kuo greičiau atvyktų medikai, pasakė, kad tuo pačiu reikalinga ir policija, nes bekalbant telefonu išgirdo šalia ( - ), pėsčiųjų bulvare muštynių garsus, girdėjo riksmus, smūgių sudavimą. K. G. nematė, kas mušasi ir kiek asmenų, nes nenutraukė pokalbio su 112 darbuotoja, kuri, kiek pamena, liepė nenutraukti pokalbio, laukti medikų ir policijos. Po pokalbio telefonu K. G. sugrįžo prie ( - ) durų, ir pamatė lauke stovinčius du apsaugos darbuotojus, savo pažįstamus – K., E. M., A. P., A. P. ir V. V.. Matė, kaip K. kalbėjosi su vienu apsaugos darbuotoju, klausė jo, kodėl šis purškė jam ašarinių dujų, E. M. paklausė, ar iškviesta greitoji med. pagalba, ji pasakė, kad taip, ir vėl nuėjo už ( - ) pastato, ir pamatė atvykusius policijos pareigūnus, kuriuos pasitiko, jie paklausė, kas atsitiko, ar žino kas sukėlė muštynes. Tada prie pareigūnų priėjo kažkuris jaunuolis iš jų kompanijos, nurodė du kaltininkus. Pamena, kad vienas jaunuolis buvo tamsiais plaukais, o kito jaunuolio nematė, nežino kaip jis atrodė. Jaunuolio su tamsiais plaukais paklausė, kodėl jis sumušė G.. Šis parodė jai supjaustytą ranką, ir pasakė: „žiūrėk, ką jis daro, su peiliu“ ir panašiai. K. G. tvirtinimu G. V. peilio klube neturėjo, o ir nebūtų galima jo turėti. Netrukus atvyko medikai, kuriuos K. G. palydėjo iki sumušto G. V.. Medikai sužalotą G. V. ant neštuvų išsivežė į ligoninę. Po to jie visi išsiskirstė į namus. Broliai išvažiavo su G. V. į ligoninę. K. G. tvirtina, kad G. V. klube buvo su auksine grandinėle ir segėjo rankinį laikrodį. Kai ji pamatė G. V. sužalotą ir tikrino jo pulsą, nepamena, ar jis tebeturėjo grandinėlę ir laikrodį, neatkreipė dėmesio, nes buvo išsigandusi (1 t. 79-80 b. l.).

26Liudytoja L. V. tyrimo metu parodė, kad 2014-09-11 apie 24.00 val. ji kartu drauge D., kurios pavardės nežino, atvyko į naktinį klubą ( - ), esantį ( - ). Pasak L. V., šokant šokių aikštelėje ji atkreipė dėmesį į vieną jaunuolį, kuris elgėsi gana agresyviai, eidamas pro šokių aikštelę, stumdė žmones, jų neatsiprašydavo. Jaunuolis buvo gan smarkiai išgėręs. Šį jaunuolį atpažinti galėtų, pamena, kad jis vilkėjo melsvą švarką, šviesius baltinukus, avėjo kedukus, buvo su akiniais, jo plaukai buvo tamsūs, jam apie 23 metai amžiaus. Kaip parodė L. V., 2014-09-12 apie 2.00 val., į minėtą klubą atėjo pažįstami – R. su M.. Su jais ji tiesiog pasisveikino ir nebendravo. Jie elgėsi ramiai, tik atėję į klubą, jie nuėjo prie scenos. Maždaug apie 3.00 val. L. V. buvo šalia scenos kartu su drauge D. Minėtas tamsiaplaukis jaunuolis su akiniais, eidamas pro jas, tyčia pastūmė jas abi rankomis į šalį. L. V. nubloškė prie pat baro, o draugę į kitą pusę ir jos nebematė, nes aplink buvo labai daug žmonių. Jaunuolis jų neatsiprašė, nuėjo prie pat scenos ir atsidūrė prie R. ir M.. Kai jaunuolis prasibrovė prie scenos, į jį L. V. nebekreipė dėmesio. Nepraėjus nė minutei pamatė, kaip jas pastūmęs jaunuolis susikibo su R. (jie rankomis įsikibo vienas į kitą, paėmę už rūbų), o M., kaip suprato, bandė juos išskirti, rankomis atitraukti vienas nuo kito (smūgių jis niekam nesudavė). Tada labai greitai prie jų visų trijų pripuolė kelių jaunuolių (kiek tiksliai, sunku pasakyti) kompanija ir tada jie visi tarpusavyje pradėjo stumdytis (smūgių kumščiais ar spyrių kojomis nebuvo). Susistumdymo metu ji pamatė, kaip vienas šviesiaplaukis jaunuolis, jam apie 25 metai amžiaus vilkėjęs baltą maikutę ir šviesius džinsus (jį atpažinti galėtų, nes gerai įsidėmėjo) smogė kumščiu R. vieną smūgį į veidą. Iš po suduoto smūgio R. atgal smūgio šiam jaunuoliui nesudavė. Tuo, metu, kai gavo smūgį, R. vis dar buvo įsikibęs rankomis į minėtą tamsiaplaukį jaunuolį su akiniais ir jo nepaleido. Matė, kaip tamsiaplaukis jaunuolis užsimojo kumščiais prieš R. ir sudavė jam iki dviejų smūgių į veidą. Iš po suduotų smūgių R. parvertė rankomis minėtą jaunuolį ant žemės, ir daugiau nė vieno smūgio jam nesudavė, kojomis jo gulinčio ant žemės nespardė. M. taip pat nespardė gulinčio jaunuolio. Tuo metu, kai tik jaunuolis buvo pargriautas ant žemės, pribėgo vienas apsaugos darbuotojas, ir kartu su kažkuo pakėlė nuo žemės minėtą jaunuolį, o kitas apsaugos darbuotojas pripuolė prie M. ir R., ir išvedė juos į lauką. Matė, kaip kažkokia mergina iškvietė jaunuoliui, kuris buvo be sąmonės, greitąją medicinos pagalbą. Tada L. V. nusprendė išeiti iš klubo ir eidama link rūbinės, matė ant žemės paguldytą jaunuolį, kurį buvo apsupę keli asmenys. Jaunuolio veidas buvo kruvinas ir vaizdas jai pasirodė kraupus. L. V. pasiėmė rūbus ir išėjo į lauką laukti taksi. Jokių incidentų, muštynių lauke prie ( - ) nepastebėjo, kai išėjo į lauką, buvo žmonių ir jie elgėsi ramiai. Už kokių 5 minučių L. V. išvažiavo į namus, nematė atvykusių medikų ir policijos (1 t., 107-108 b. l.).

27Liudytojas R. L. tyrimo metu parodė, kad 2014 metų spalio mėnesį, tikslios dienos nepamena, maždaug apie 22.30 val. kartu su futbolo komandos draugais - G. V., V. V., A. V., K. B., E. M., R. R., A. P., A. P. ir kitais atvyko į naktinį klubą ( - ), esantį Šiauliuose. Klube leido laiką, pats vartojo alkoholinius gėrimus. Jo kompanija sėdėjo prie staliuko. Būnant klube dažniausiai buvo kartu su G. V.. Vienu metu, laikas jau buvo vidurnakčio, tikslios valandos nežino, G. V. su savo broliu V. nuėjo į šokių salę. Jis su R. ir kitais asmenimis (tiksliai nepamena su kuriais) pasiliko prie stalo. Kai V. nuėjo, R. L. jų nestebėjo. Šokių salėje buvo daug žmonių. Po to, praėjus maždaug 20 minučių, R. L. ėjo į tualetą ir pamatė ant žemės, vestibiulyje, gulintį G. V.. Prie jo buvo brolis V.. R. L. paklausė, kas nutiko ir V. V. pasakė, kad kažkas šokių salėje be jokios priežasties trenkė G. V.. Pasak R. L., jis prašė padavėjos, kad paduotų ledo gulinčiam G. V., pats buvo prie gulinčio G. V. tol, kol atvyko medikai (kas juos iškvietė, nežino). R. L. teigimu, jis į lauką išėjęs nebuvo. Į lauką išėjo tik tada, kai G. V. jau buvo išvežtas į ligoninę. Kai iš lauko nuėjo atgal į ( - ), prie įėjimo vienas apsaugos darbuotojas (apibūdinti jo negali, nes tiksliai nepamena) pasakė, kad jam vakaras baigėsi. R. L. paklausė, kodėl, ir apsaugos darbuotojas iš karto sudavė kumščiu jam į pilvą be jokios priežasties. Dėl šio suduoto smūgio pretenzijų apsaugos darbuotojui neturi, nesijaučia dėl to nukentėjęs, niekas nematė, kaip apsaugos darbuotojas sudavė jam į pilvą. Po to, R. L. iš karto pasiėmė striukę ir išėjo į lauką, kartu su V. V., A. V., K. B. ir E. M. nusprendė važiuoti į policijos komisariatą, parašyti pareiškimą dėl to, kad klube ( - ) nukentėjo G. V.. Jiems policijoje buvo pranešta, kad priims pareiškimą ryte, todėl jie nuvažiavo į Šiaulių ligoninę, pas G. V.. R. L. pasiliko automobilyje, į ligoninę nuėjo V. arba E., tiksliai nepamena kuris. Po to grįžo namo. Pasak R. L., konflikto, vykusio lauke, tarp draugų E. M., V. V. ir kitų, nematė, nieko negali apie tai papasakoti, nes buvo klubo viduje. Nuo jokių asmenų minėto vakaro metu nenukentėjo, asmenų vardu R. Č. ir M. P. nepažįsta, nežino kaip jie atrodo (1 t., 119-120 b. l.).

28Liudytojas A. P. tyrimo metu parodė, kad 2014 metų spalio mėnesį, tikslios dienos nebeprisimena, apie 21.50 val., jis kartu su E. M. ir, kiek pamena, R. L. atvažiavo į naktinį klubą ( - ). Klube buvo beveik visa futbolo klubo ( - ) komanda. Būnant klube jie smagiai leido laiką, jokių konfliktų nebuvo. Maždaug apie 23.30 val. į minėtą klubą atvyko jo žmona I. P.. Apie 24.00 val. klube buvę kai kurie komandos nariai pradėjo skirstytis į namus. Jų klubo stalas buvo už kampo, todėl gerai nesimatė šokių aikštelės. Vienu metu, į tualetą išėjo K. B. kartu su G. V.. Už kelių minučių K. B. grįžo be G. V.. A. V. pasiteiravo, kur yra jo brolis G.. K. B. atsakė, kad jis ką tik ėjo šalia. Tuomet A. V. nuėjo ieškoti savo brolio. A. P. pasiliko prie staliuko. Po kelių minučių A. V. sugrįžo ir pasakė, kad G. kažkas sumušė, ir kad jis yra paguldytas ant žemės koridoriuje, prie tualeto durų. Tuomet A. P. kartu su žmona nuėjo pasižiūrėti kas atsitiko G.. Pamatė jį kruviną gulintį ant žemės. Kažkas iš jų kompanijos pasakė, kad medikai yra iškviesti, todėl kartu su žmona sugrįžo prie savo staliuko. Į lauką nebuvo išėję. Po kelių minučių pamatė atvykusius medikus, kurie išsivežė sužalotą G. V.. Kas sumušė G. V. ir dėl kokių priežasčių, nežino, nes nieko nematė, ar lauke vyko kokios nors muštynės, nežino, nes į lauką nebuvo išėjęs (1 t. 123-124 b. l.).

29Liudytojas K. B. tyrimo metu parodė, kad 2014-10-12 futbolo komandos nariai po sezono uždarymo rungtynių, vykusių Biržuose, nusprendė klube ( - ), adresu ( - ), užsakyti stalą ir atšvęsti. Į minėtą klubą atvyko jie 2014-10-12 apie 22.00 val., buvo 12 žmonių. G. V. pažįsta, kartu studijuoja ( - ), bei kiekvieną savaitgalį važiuoja į Kelmę žaisti futbolo rungtynių. Įėję į klubą prie užsakyto stalo vartojo alkoholį, užkandžiavo. Apie 1.00 val., K. B. sėdint prie užsakyto stalo, prie stalo priėjo vyresnysis G. V. brolis A. V., kuris pasiteiravo, ar nematė G.. Jam atsakė, kad nematė. Už kelių minučių A. V. priėjo ir pranešė, kad G. V. sumuštas. Tuo metu prie stalo sėdėjo keturiese ir visi kartu išbėgo link klubo išėjimo. Beeinant, prie sienos, už šokių aikštelės, pamatė sumuštą G. V.. K. B. teigimu, jis pats nematė kaip G. V. buvo sumuštas, nes sėdėjo prie užsakyto stalo. Pamatęs gulintį G. V., K. B. pasilenkė prie jo ir bandė su juo bendrauti, kad pastarasis neprarastų sąmonės. Kiek vėliau jis pradėjo skambinti 112, skambinimo metu išėjo į lauką. Po pokalbio, lauke, šalia klubo pamatė kaip V. V. ginčijasi su klubo apsaugos darbuotoju. K. B. atsistojo tarp ginčijusių asmenų (veidu į V.), tuo metu kitas apsaugos darbuotojas priėjo prie jo ir nieko nepasakęs apipurškė dujomis. Prie K. B. priėjo mergina, pasodino lauke ant suoliuko, apie 20 minučių prasėdėjo bandydamas atsigauti nuo dujų papurškimo. K. B. teigimu, jis pats fizinio smurto nenaudojo (1 t. 127-128 b. l.).

30Liudytojas R. R. tyrimo metu parodė, kad 2014 metų spalio mėnesį, tikslios dienos nepamena, galėjo būti savaitgalis, vakare, apie 24.00 val. vienas pats atėjo į naktinį klubą „( - )“, esantį Šiauliuose. Klube susitiko su G., A., V. V., A. (pavardės nežino), E. M., G. Č., K. B., A. P., R. L. ir kitais draugais. Laikas galėjo būti po vidurnakčio, kuomet pastebėjo, kad jų kompanija apmažėjo ir jis kartu su A., R. L. sugalvojo išeiti į lauką paieškoti draugų. Išeinant į lauką, prie tualeto durų pamatė ant žemės gulintį kruviną G. V.. Priėjo prie jo, tikrino jam pulsą, kalbino, tačiau jis sunkiai reagavo. Netoliese stovėjo apsaugos darbuotojai, kurių paprašė kviesti policiją ir medikus. A. V. pasakė, kad jau iškvietė. R. R. kurį laiką pasiliko prie gulinčio ant žemės G., aiškinosi kas jam atsitiko. Kai į klubą atvyko medikai ir išsivežė G., jis išėjo į lauką. Lauke sutiko A. V., paklausė kas nutiko G. V., kas jį sumušė ir besikalbant lauke, į lauką išėję nepažįstami lankytojai pasakė, kad G. V. sumušė ( - ) apsaugos darbuotojo sūnus. Besikalbant atvyko policijos pareigūnai, kurie nuėjo į klubą ( - ), po to, greitai vėl išėjo į lauką ir prie R. R. priėjo pažįstamas T. K., kuris pasakė: „R., aš mačiau kas sumušė G., jie tuoj tuoj išeis, o aš bėgu vytis pareigūnų“. Kai T. taip pasakė, netrukus į lauką iš klubo išėjo du jaunuoliai – vienas jaunuolis buvo šviesiaplaukis, žinomas iš matymo, tačiau jo vardo, pavardės nežino, o kitas jaunuolis buvo tamsiaplaukis, jo nepažinojo, gerai neįsidėmėjo ir atpažinti negalėtų. Tada, kaip suprato, T. parodė juos policijos pareigūnams ir jie juos abu nusivedė į tarnybinį automobilį (1 t., 130-131 b. l.).

31Liudytojas A. V. tyrimo metu parodė, kad 2014-10-11 vakare, apie 22.00 val., kartu su broliais - G. V., V. V., draugais – K. B., E. M., R. R., A. P., A. P., R. L., R. Č. ir kitais draugais atvyko į naktinį klubą ( - ), esantį Šiauliuose. Klube leido laiką, pats jokių alkoholinių gėrimų nevartojo. 2014-10-12 apie 2.00 val. nakties, jų kompanija – jis su savo abiem broliais, nusprendė eiti iš klubo, A. V. liko sėdėti prie staliuko, o G. V. su V. V. nuėjo dar šiek tiek pašokti į šokių aikštelę. Besėdėdamas prie staliuko A. V. pastebėjo šurmulį šokių aikštelėje, kiek prisimena, jis vyko kažkur aikštelės viduryje. Muzika garsiai grojo, todėl A. V. nieko negirdėjo, tiesiog pastebėjo žmonių sambrūzdį ir iš pradžių per daug nekreipė dėmesio, liko sėdėti prie savo staliuko. Po to, maždaug už kokių 5 minučių nebesulaukęs abiejų brolių, nusprendė jų paieškoti. A. V. praėjo pro šokių aikštelę ir pamatė ant žemės, vestibiulyje gulintį kruviną brolį G. V., netoliese buvo kažkoks apsaugos darbuotojas, prie G. V. buvo A. P. draugė K. ir dar keli asmenys, kurių neprisimena. Tada A. V. nusprendė ieškoti V. V., nuėjo prie staliuko, tačiau jo ten nebuvo, po to vienas pats išėjo į lauką. Lauke, prie minėto klubo buvusios lauko kavinės A. V. sutiko E. M.. Jo paklausė, ar šis matė, kas atsitiko G. V.. E. M. atsakė, kad G. guli visas kruvinas. Besikalbant su E. M. iš klubo į lauką kruvinomis rankomis išėjo jaunuolis vardu R. Č.. Kai tik jį pamatė, šis priėjo prie E. M. (kaip suprato, E. M. su R. Č. buvo pažįstami iš matymo), E. M. paklausė, ar jis sumušė G.. R. Č. su pasididžiavimu patvirtino, kad jis sumušė G.. Tada visi trise apsižodžiavo. Žodinio konflikto metu R. Č. padarė kovinį judesį, ir gavosi taip, kad E. M. su R. Č. susigrūmė tarpusavyje. Jiems dviese besigrumiant iš klubo išbėgo R. Č. draugas M. P., kuris puolė prie besigrumiančių E. M. ir R. Č.. Ar M. P. spėjo suduoti smūgį E. M., nematė. Pamatęs aršiai nusiteikusį M. P., A. V. pripuolė prie jo, įsikibo vienas į kitą, smūgių vienas kitam nesudavė. M. P. įsikabino į jo marškinius, o jis palenkė jo galvą ir „užlaužė“ jam kaklą, palaikė apie 20-30 sekundžių. Mėgindamas išsilaisvinti, M. P. patempė A. V. peties raiščius (į medikus A. V. nesikreipė, ar turės pretenzijų M. P., pagalvos). Po to M. P. išsilaisvino ir atsitraukė į šalį. A. V. taip pat pasitraukė į šalį ir stebėjo, kas vyksta. A. V. pamatė į lauką išbėgusį apsaugos darbuotoją pavarde Č., kuris puolė prie A. P. (ką lauke veikė A. P. iki išbėgant apsaugos darbuotojui į lauką, A. V. nematė) ir sudavė smūgį su ranka į kažkurią kūno vietą, po to pribėgo prie brolio V. V., kurį jau laikė kitas apsaugos darbuotojas, ir stipriai pasuko jam nosį (po to liko mėlynė). Prie A. V. nė vienas apsaugos darbuotojas nebuvo priėjęs. Be to, kažkuris apsaugos darbuotojas papurškė dujų E. M., K. B., A. P.. Visi atsitraukė link bulvaro, ir daugiau jokių konfliktų nebebuvo; lauke pradėjo kalbėtis apie konfliktą ir kitas aplinkybes. Į naktinio klubo vidų A. V. nebegrįžo, pasiliko lauke, matė atvykusius policijos pareigūnus, medikus. Po to nuvažiavo į policiją, tačiau reikėjo laukti pareigūnų, kad priimtų pareiškimą, todėl nusprendė važiuoti pas brolį į ligoninę. Priėmimo skyriuje susitiko R. Č. su M. P.. Kalbėjosi su jais, bandė išsiaiškinti, kodėl buvo sumuštas G., tačiau jie pyko dėl įvykio lauke, prie ( - ), reiškė pretenzijas, sakė, kad jiems blogai baigsis (1 t., 132-133 b. l.).

32Liudytojas E. M. tyrimo metu parodė, kad 2014-10-12 apie 22.00 val., jis kartu su draugais (tiksliai nenurodė) nuėjo į klubą „( - )“ Šiauliuose, ( - ). Klube prabuvo apytiksliai iki 2.50 val. E. M. teigimu, tą vakarą alkoholio jis nevartojo. Kadangi draugas G. V. buvo apgirtęs, nusprendė jį vežti namo, nes buvo su automobiliu ir alkoholio nevartojo. Apie važiavimą namo kalbėjo su jo broliu ir apie tai užsiminė G.. G. pasakė, kad eina į šokių aikštelę. Klube buvo daug žmonių, vyko judėjimas, todėl nestebėjo, kur jis yra ir su kuo kalbasi. Po kažkiek laiko E. M. ėjo į tualetą ir pamatė, kad prie tualetų vyksta sujudimas. Priėjęs arčiau, pamatė, kad klubo viduje prie tualeto guli G., visas kraujuotas, jis buvo be sąmonės, todėl jis su A. ir V. V. klausinėjo žmonių, ar kas nors matė, kaip buvo sumuštas G.. Niekas nieko nematė, bet kažkas pasakė, kad žmogus, sumušęs G., nubėgo į viršų, tai yra, į lauką. Tada E. M. išėjo į lauką, klausinėjo žmonių, kas čia įvyko, ar kas nors ką matė. Tada E. M. pamatė, kad maždaug už 100 metrų ateina du vaikinai. Kiek atsimena, vienas iš jų buvo kruvinas, tai yra, buvo kruvina ranka, taip pat buvo iškruvinti drabužiai (marškinėlių šonas). Priėjęs prie jo E. M. paklausė, kas buvo. Jis pašiepiančiai atsakė „sudaužiau lavoną”. Tuomet E. M. paklausė: “Ar tai tu sumušei tą žmogų, kuris guli ten apačioje? Ar tikrai tu?”. Jis pasididžiuodamas ir pašiepiančiai atsakė: “Taip, tai aš.” Ir tuomet jis tiesė ranką link E. M., galimai užsimojo ir norėjo jam trenkti ranka, tuo momentu E. M. pajuto realią grėsmę dėl savo sveikatos, todėl dešine ranka smūgiavo jam į nosį. Vaikinas puolė atgal, trenkė, tačiau į kurią sritį tiksliai nurodyti negali. Pats trenkė atgal, tačiau kur, neatsimena. Įvyko muštynės. Tuomet atbėgo apsaugos darbuotojai, pradėjo purkšti dujų. Papurškė ir E. M.. Jis nuėjo į šoną. Tuo momentu muštynės jau buvo nurimusios. Praėjus dujų poveikiui, stovėdamas atokiau, E. M. pamatė, kad prie vaikino, kuris sumušė G., priėjo tėvas ir trenkė jam porą kartų (galimai 4 kartus) į veidą ir sakė: „bėk namo, nes prisidirbai” (1 t., 138 b. l.).

33Liudytojas E. Z. tyrimo metu parodė, kad 2014-10-12, dirbant kartu su vyr. patruliu D. V. ekipaže „Alksna 33“ maždaug apie 3.00 val. iš Šiaulių apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojo gavo pranešimą, kad Šiauliuose, naktiniame klube ( - ) vyksta muštynės ir vienas asmuo yra be sąmonės. Atvykus minėtu adresu pasitiko du jaunuoliai, prisistatę A. P. ir A. V., bei mergina K. G.. Jie paaiškino, kad klube ( - ) įvyko muštynės, kurių metu vienas asmuo, kaip vėliau paaiškėjo – G. V., pradėjo smarkiai kraujuoti ir nukrito ant žemės be sąmonės. Taip pat minėti asmenys nurodė du jaunuolius, sukėlusius muštynes, tai yra, R. Č. ir M. P.. Abu piliečiai neneigė, kad buvo konfliktas ir kad dalyvavo muštynėse, kiek prisimena, nurodė, kad G. V. neva šokių salėje pastūmė kažkokią merginą, ir dėl to įvyko konfliktas. R. Č. su M. P. skundėsi skausmais, todėl buvo iškviestas GMP ekipažas, kuris po apžiūros R. Č. su M. P. nuvežė į Šiaulių ligoninės Priėmimo skyrių. Priėmimo skyriuje jiems buvo nustatyti sumušimai, ir po apžiūros jie abu buvo nuvežti į Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatą aplinkybių aiškinimuisi. Nukentėjusįjį G. V. į ligoninę nuvežė kitas GMP ekipažas, atvykęs pirmiau (1 t., 139-140 b. l.).

34Policijos registruojamų įvykių registre esančiuose duomenyse yra fiksuota, kad 2014-10-12 02.51 val., M. P. pranešė apie tai, kad yra sumuštas vaikinas, guli prie klubo. Nukentėjusysis G. V. išvežtas GMP į ligoninę, sulaikyti du įtariamieji, kurių vienas nuvežtas į ligoninę (1 t., 6-8 b. l.).

35Šiaulių apskrities VPK Patrulių rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio vyresniojo patrulio E. Z. 2014-10-12 Tarnybiniame pranešime dėl gauto iškvietimo nurodyta, kad 2014-10-12 apie 02.55 val., iš budėtojo buvo gautas pranešimas, kad klube ( - ), esančiame ( - ), vyksta muštynės, vienas asmuo be sąmonės. Atvykus minėtu adresu, pareigūnus pasitiko A. P., K. G., A. V., kurie paaiškino, jog įvyko muštynės, kurių metu G. V. pradėjo stipriai kraujuoti, krito ant žemės be sąmonės, taip pat liudytojai nurodė du asmenis, kurie sukėlė muštynes – R. Č. ir M. P., kurie abu neneigė, kad buvo konfliktas, kad dalyvavo muštynėse, abu skundėsi skausmais, todėl buvo iškviestas GMP ekipažas, kuris abu asmenis išvežė į ligoninę, jie buvo apžiūrėti ir paleisti. Į Šiaulių apskrities VPK OVS budėtojų dalį buvo pristatyti M. P. ir R. Č. (1 t., 9 b. l.).

362014-10-23 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta yra naktiniame klube ( - ), esančiame ( - ), Šiaulių m., fotografuota (1 t., 13-17 b. l.).

372014-10-22 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR Teisingumo ministerijos Šiaulių skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 1541/14(04) nurodyta, kad G. V. padaryti kūno sužalojimai: dešinio žandinio ančio sienelės lūžis, galvos smegenų sukrėtimas, muštinė žaizda dešiniame antakyje, kraujosruvas dešinės akies obuolio odenoje, dešinės akies vokuose ir kairės ausies kaušelyje. Rastiems sužalojimams padaryti reikėjo trijų smūgių bukais kietais daiktais į veidą. Rasti kūno sužalojimai nėra būdingi kritiminei traumai. G. V. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dešinio žandinio ančio sienelės lūžis ir galvos smegenų sukrėtimas nukentėjusiajam G. V. sveikatą sutrikdė ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui (1 t., 27-28 b. l.).

382014-10-16 daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad ( - )direktorius E. G. pateikė vieną kompaktinį diską su vaizdo įrašu (1 t., 60 b. l.).

392014-10-22 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad Šiaulių apskrities VPK budėtoja pateikė skaitmeninę laikmeną su vaizdo įrašu iš miesto vaizdo kamerų (1 t., 62 b. l.).

402014-11-16 apžiūros protokole fiksuota vaizdo įrašų, pateiktų ( - )direktoriaus E. G. ir vaizdo įrašų iš miesto vaizdo kamerų, apžiūra kartu su nukentėjusiuoju G. V. (1 t., 66-71 b. l.).

412014-12-23 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotraukas protokole užfiksuota, kad liudytojas E. Š. iš jam pateiktų keturių asmenų nuotraukų, atpažino V. V., kaip asmenį, kuris 2014-10-12 įvykio metu vilkėjo baltą megztuką (1 t., 87-89 b. l.).

422015-04-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotraukas protokole užfiksuota, kad liudytoja L. V. iš jai pateiktų keturių asmenų nuotraukų atpažino V. V. kaip asmenį, kuris 2014-10-12 klube ( - ) stumdėsi su R. Č., jis vilkėjo baltą maikutę ir šviesius džinsus, jis pirmas smogė R. į veidą (1 t., 109-111 b. l.).

432014-10-24 Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus rašte Nr. 41D(K)-877 nurodyta, kad 2014-10-12 02.45 val., Centro informacinėje sistemoje yra užfiksuotas M. P. pranešimas dėl sumušto asmens, pateikta garso įrašo kopija (1 t. 142 b. l.).

442015-03-26 apžiūros protokole užfiksuota Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus pateikto garso įrašo apžiūra (1 t. 143-144 b. l.).

452015-06-02 akistatos tarp nukentėjusiojo G. V. ir įtariamojo M. P. metu, abu proceso dalyviai pasiliko prie savo duotų parodymų (1 t., 163-167 b. l.).

462015-06-02 akistatos tarp nukentėjusiojo G. V. ir įtariamojo R. Č. metu, abu proceso dalyviai pasiliko prie savo duotų parodymų (1 t., 190-193 b. l.).

47Asmens blaivumo teste nurodyta, kad 2014-10-12 05:20:03 M. P. buvo nustatytas 0,75 promilių girtumas (1 t., 147 b. l.).

48Asmens blaivumo teste nurodyta, kad 2014-10-12 05:15:48 R. Č. buvo nustatytas 1,05 promilių girtumas (1 t., 173 b. l.).

49Asmens blaivumo teste nurodyta, kad 2014-10-12 04:54:56, A. P. nustatytas 1,64 promilių girtumas (1 t., 73 b. l.).

50Dėl nusikalstamų veikų kvalifikavimo pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir 284 straipsnio 1 dalį

51BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktas numato atsakomybę tam, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių, dėl chuliganiškų paskatų. Teismų praktikoje pripažįstama, jog sveikatos sutrikdymas, padarytas dėl menkavertės dingsties viešoje vietoje, kvalifikuojamas kaip padarytas dėl chuliganiškų paskatų.

52BK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad už viešosios tvarkos pažeidimą atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Veikos kvalifikavimą pagal BK 284 straipsnį nulemia šie objektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai: padarytos veikos (veiksmų) pobūdis, kilę padariniai ir nusikaltimo padarymo vieta. BK 284 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nurodyti keli alternatyvūs viešosios tvarkos pažeidimo būdai: 1) įžūlus elgesys; 2) grasinimai; 3) patyčios; 4) vandališki veiksmai. Įžūlus elgesys reiškia agresyvų, moralės požiūriu nepriimtiną, aplinkinius šokiruojantį veikimą ar neveikimą, dėl kurio sutrikdoma visuomenės rimtis ar viešoji tvarka. Toks elgesys gali būti fizinis smurtas prieš žmogų, įžūlūs veiksmai su gyvūnais ar prieš juos, kitokie veiksmai, dėl kurių aplinkiniai pasijuto šokiruoti ar pažeminti, tai gali būti trukdymas kitiems žmonėms ilsėtis, dirbti ir pan. Grasinimai – tai žodžiai apie galimą fizinio smurto panaudojimą. Nusikaltimo padarymo vieta yra viešoji vieta. Viešoji vieta yra viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems.

53Nusikalstamo elgesio padariniai yra viešosios rimties ar tvarkos sutrikdymas. Nors šis BK straipsnis saugo tokią vertybę kaip viešoji tvarka ir rimtis, tačiau dėl kaltininko veiksmų sutrikdant viešąją tvarką paprastai kitiems žmonėms padaromi sveikatos sutrikdymai, sužalojamas ar sunaikinamas svetimas turtas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-249/2009). Viešosios tvarkos pažeidimo padarinys gali būti ir gyvūnų sužalojimai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-25/2013). Tačiau pažymėtina, kad sveikata, turtas greta viešosios tvarkos ir rimties yra papildoma BK 284 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos saugoma vertybė, todėl nežymius sveikatos sutrikdymus, turto sunaikinimus apima BK 284 straipsnio 1 dalies sudėtis ir šie padariniai nereikalauja papildomai kvalifikuoti veiką pagal kitus straipsnius. Tuo tarpu esant nesunkiems ar sunkiems sveikatos sutrikdymams padaryta veika kvalifikuojama papildomai pagal BK 135 ar 138 straipsnius.

54Kvalifikuojant veiką pagal BK 284 straipsnio 1 dalį neturi reikšmės veikos padarymo motyvai. Jie gali būti ir chuliganiški, bet gali būti ir asmeniniai. Tačiau ta aplinkybė, kad veika padaryta viešojoje vietoje, dar nėra pakankamas pagrindas teigti, kad buvo sutrikdyta viešoji tvarka ar rimtis, ir kvalifikuoti padarytą veiką pagal BK 284 straipsnio 1 dalį. Nors nusikaltimo padarymo motyvas neturi įtakos padarytos veikos kvalifikavimui, t. y. viešosios tvarkos pažeidimas gali būti padaromas ir asmeniniais motyvais, tačiau būtina nustatyti, kad veika (įžūlus elgesys, grasinimai, patyčios, vandališki veiksmai) sukėlė padarinius – buvo sutrikdyta viešoji tvarka ar visuomenės rimtis. Viešosios tvarkos ar rimties sutrikdymą parodo tai, kad netoliese buvę žmonės pasijuto šokiruoti ar pažeminti, buvo sutrukdyta kitiems žmonėms ilsėtis, dirbti, sutriko eismas, viešasis renginys ir panašiai. Tačiau smūgių nukentėjusiesiems sudavimas ir sužalojimų padarymas net ir viešojoje vietoje, bet asmeniniais motyvais, nebūtinai reiškia viešosios tvarkos bei rimties pažeidimą. Kadangi padariniai, pasireiškiantys viešosios tvarkos ar rimties sutrikdymu, – būtinasis BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties požymis, teismas nuosprendyje turi konkrečiai įvardyti, kuo pasireiškė įžūlaus poelgio padariniai viešosios tvarkos aspektu, o ne apsiriboti abstrakčiu teiginiu apie viešosios tvarkos ar rimties pažeidimą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-405/2013, 2K-5/2014, 2K-10-696/2015).

55Teismas nustatė, kad M. P. ir R. Č. inkriminuotos nusikalstamos veikos tai, kad 2014-10-12 apie 02.55 val., viešoje vietoje – ( - )priklausančiame naktiniame klube ( - ), esančiame ( - ), Šiaulių mieste, veikdami kartu, įžūliu elgesiu, susijusiu su smurto panaudojimu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent: kilus konfliktui, peraugusiam į muštynes, M. P. ir R. Č. rankomis ir kojomis sudavė nukentėjusiajam G. V. į įvairias kūno vietas tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą skaičių smūgių, bet ne mažiau kaip 3 smūgius, taip bendrais tyčiniais veiksmais padarydami nukentėjusiajam G. V. nesunkų sveikatos sutrikdymą sukėlusius sužalojimus: dešinio žandinio ančio sienelės lūžį, galvos smegenų sukrėtimą, muštinę žaizdą dešiniame antakyje, kraujosruvas dešinės akies obuolio odenoje, dešinės akies vokuose ir kairės ausies kaušelyje, nes dešinio žandinio ančio sienelės lūžis ir galvos smegenų sukrėtimas nukentėjusiajam G. V. sveikatą sutrikdė ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui, ir taip jie aplinkiniams sukėlė didelį išgąstį ir sumaištį.

56Dėl įvykio vietos nagrinėjamoje byloje ginčo nekyla, kadangi nustatyta, jog naktinis klubas ( - ) yra vieša vieta ir įvykio metu buvo sutrikdyta kitų asmenų ramybė. Kaltinamieji visiškai pripažino atlikę jiems inkriminuotus nusikalstamus veiksmus, kurie reiškėsi įžūliu elgesiu, kuris siejamas su fiziniu smurtu, t. y. kad jiems bendrininkaujant viešoje vietoje buvo suduoti smūgiai nukentėjusiajam, kuriais padarytas sužalojimas vertinamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas bei sutrikdyta kitų asmenų ramybė. Tiek M. P., tiek R. Č. inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 str. 2 d. 8 p. ir 284 str. 1 d. Be visiško kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė įrodoma liudytojų, apklaustų teisme R. Č., M. P., M. P., D. P. parodymais, bei liudytojų V. V., E. Š., A. P., K. G., L. V., R. L., A. P., K. B., R. R., A. V., E. M., E. Z. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. Kaltinamųjų kaltė įrodoma ir byloje surinkta bei ištirta rašytine medžiaga: Šiaulių apskrities VPK pareigūno tarnybiniu pranešimu dėl gauto iškvietimo, įvykio vietos apžiūros protokolu, Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR Teisingumo ministerijos Šiaulių skyriaus specialisto išvada Nr. G 1541/14(04), kurioje nurodyta, kad G. V. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, apžiūros protokolais, asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotraukas protokolais, akistatomis ir kt.

57Kaltinamųjų M. P. ir R. Č. kaltė visiškai įrodyta ir teisingai kvalifikuota pagal BK 138 str. 2 d. 8., kadangi kaltinamieji bendrais tyčiniais veiksmais, nukentėjusiajam G. V. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

58Pažymėtina, kad nesunkus sveikatos sutrikdymas yra BK 138 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties požymis ir jo neapima BK 284 straipsnio 1 dalis. Pagrindinė BK 284 straipsnyje saugoma vertybė yra viešoji tvarka ir jos pažeidimas.

59Kaltinamųjų M. P. ir R. Č. kaltė visiškai įrodyta ir teisingai kvalifikuota pagal BK 284 str. 1 d., kadangi nusikalstama veika buvo padaryta viešoje vietoje, t. y. tokioje vietoje, kurioje gali lankytis ir lankėsi, ir bet kada galėjo atsirasti kiti asmenys. Kaip matyti iš bylos medžiagos ir proceso dalyvių, dėl kaltinamųjų nusikalstamų veiksmų ir nukentėjusiojo sumušimo buvo kviečiama greitoji pagalba ir policija, dėl panaudoto smurto prieš nukentėjusįjį, t.y., dėl kaltinamųjų veiksmų buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, kadangi toje vietoje buvo pašaliniai žmonės ir jiems buvo sutrukdyta, kaltinamųjų veiksmais buvo sudaryti nepatogumai kitiems žmonėms, jie buvo išgąsdinti.

60Bausmių skyrimas, civilinis ieškinys, kiti klausimai

61Kaltinamieji M. P. ir R. Č. susitaikė su nukentėjusiuoju G. V., t. y., 2015-10-13 pasirašė susitaikymo protokolą, kuriame nurodyta, kad kaltinamieji susitaikė su nukentėjusiuoju, atlygino padarytą žalą, nukentėjusysis jiems pretenzijų neturi, sutinka, kad kaltinamieji būtų atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius (3 t., 30-31 b. l.)

62Kaltinamųjų R. Č. ir M. P. atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padarę nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, be to, kaltinamieji atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą. Kaltinamųjų atsakomybę sunkina tai, kad veiką padarė būdami bendrininkų grupėje. Nors kaltinamieji nusikalstamas veikas padarė būdami apsvaigę nuo alkoholio, tačiau iš jų paaiškinimo teismo posėdžio metu matyti, kad jie suvokė daromų veiksmų pasekmes, nurodė, kad alkoholis jų veiksmams įtakos neturėjo, todėl ši aplinkybė nelaikytina atsakomybę sunkinančia

63Prokurorė neprieštaravo, kad baudžiamoji byla būtų nutraukta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio pagrindu.

64BK 19 straipsnio 1 dalyje esanti norma nustato, kad asmuo, kuris nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nuo baudžiamosios atsakomybės neatleidžiamas. Teismų praktikoje išaiškinta, kad BK 19 straipsnio 1 dalies principinė nuostata reiškia, jog savanoriškas fiziologinis asmens apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų nusikaltimo padarymo metu nėra aplinkybė, pašalinanti asmens pakaltinamumą ir kaltę. Ši nuostata reiškia, jog fiziologinis girtumas nepašalina kaltininko baudžiamosios atsakomybės už apsvaigimo būsenoje padarytą veiką, nepriklausomai nuo girtumo laipsnio. Baudžiamoji atsakomybė tokiu atveju grindžiama tuo, kad asmuo, suprasdamas, jog dėl alkoholio vartojimo gali stipriai apgirsti, prarasti kontrolę savo veiksmams ir dėl to padaryti nusikalstamą veiką, savo noru vartoja alkoholinius gėrimus ir priveda save prie tokios būsenos, kai jo psichika ima iškreiptai atspindėti tai, kas vyksta aplink, ir jis praranda savo veiksmų kontrolę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-538/2001; 2K-666/2003). Teismų praktikoje taip pat atkreiptas dėmesys, kad BK 19 straipsnio 1 dalies nuostata niekaip negali būti siejama su draudimu atleisti nusikalstamą veiką padariusį asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės BK VI skyriuje nustatytais pagrindais, tarp jų ir kaltininkui susitaikius su nukentėjusiu asmeniu (kasacinės nutartys Nr. 2K-536/2012, 2K-250/2014).

65Pagal BK 38 straipsnio 1 dalį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra visuma šio straipsnio 1 dalyje išvardytų sąlygų, t. y. jeigu asmuo: 1) prisipažino padaręs nusikalstamą veiką; 2) savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo; 3) susitaikė su nukentėjusiuoju arba juridinio asmens arba valstybės institucijos atstovu; 4) yra pagrindas manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Pagal BK 38 straipsnio 2 dalį šiais pagrindais negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pavojingas recidyvistas, taip pat asmuo, kuris anksčiau jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, jeigu nuo susitaikymo dienos iki naujos veikos padarymo praėjo mažiau nei ketveri metai.

66Nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta aplinkybių, numatytų BK 38 straipsnio 2 dalyje.

67R. Č. prisipažino sutrikdęs nukentėjusiojo sveikatą bei žmonių rimtį, atlygino nukentėjusiajam padarytą turtinę ir neturtinę žalą, nukentėjusysis pretenzijų kaltinamojo atžvilgiu neturi ir jie susitaikė. Yra nustatytos dvi R. Č. atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir dvi sunkinančios aplinkybės. R. Č. nusikalstamos veikos priskiriamos nesunkių (284 str. 1 d.) ir apysunkių (138 str. 2 d. 8 p.) nusikaltimų kategorijoms, nusikalstamas veikas padarė būdamas vieną kartą teistas, teistumui neišnykus (1 t., 44-45 b. l.), tačiau bausmę atlikęs, ankstesniu nuosprendžiu nuteistas už nesunkų, nesmurtinio pobūdžio nusikaltimą, t. y., remiantis BK 27 str. jis laikomas recidyvistu, o BK 38 str. prasme, tai neužkerta kelio asmenį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, kadangi draudžiama atleisti tik pavojingą recidyvistą. Be to, R. Č. nusikalstamas veikas padarė būdamas dirbantis (2 t., 52 b. l.), ( - ) administracijos ir Regbio klubo ( - ) pirmininko charakterizuojamas teigiamai (2 t., 53, 54-55 b. l.), psichikos ir priklausomybės ligų centrų įskaitose neįrašytas (2 t., 57, 58, 59 b. l.). Esant šioms aplinkybėms, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, yra pagrindas manyti, kad R. Č. nedarys naujų nusikalstamų veikų, taigi yra sąlygos taikyti jam BK 38 straipsnio nuostatas ir nuo baudžiamosios atsakomybės jį atleisti.

68Pagal BK 67 straipsnį, pilnamečiui asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės, gali būti skiriamos viena ar kelios baudžiamojo poveikio priemonės.

69Įvertinus padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo pobūdį ir laipsnį, vadovaujantis BK 71 str., R. Č. skiriama baudžiamojo poveikio priemonė – 5 MGL (188,30 Eur) dydžio įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant sumokėti įmoką per 12 mėn. nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

70Kaltinamajam R. Č. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti - paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (1 t., 194, 195 b. l.).

71M. P. prisipažino sutrikdęs nukentėjusiojo sveikatą bei žmonių rimtį, atlygino nukentėjusiajam padarytą turtinę ir neturtinę žalą, nukentėjusysis pretenzijų kaltinamojo atžvilgiu neturi ir jie susitaikė. Yra nustatytos dvi M. P. atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir dvi sunkinančios aplinkybės. M. P. nusikalstamos veikos priskiriamos nesunkių (284 str. 1 d.) ir apysunkių (138 str. 2 d. 8 p.) nusikaltimų kategorijoms, nusikalstamas veikas padarė būdamas neteistas (2 t., 25 b. l.), dirbantis (2 t., 29 b. l.), psichikos ir priklausomybės ligų centrų įskaitose neįrašytas (2 t., 32, 33, 34 b. l.), mokosi Š. U., Socialinių mokslų fakultete, ištęstine forma, 5 kurse (2 t., 37 b. l.), ( - ) administracijos charakterizuojamas teigiamai (2 t., 38 b. l.). Esant šioms aplinkybėms, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, yra pagrindas manyti, kad M. P. nedarys naujų nusikalstamų veikų, taigi yra sąlygos taikyti jam BK 38 straipsnio nuostatas ir nuo baudžiamosios atsakomybės jį atleisti.

72Pagal BK 67 straipsnį, pilnamečiui asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės, gali būti skiriamos viena ar kelios baudžiamojo poveikio priemonės.

73Įvertinus padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo pobūdį ir laipsnį, vadovaujantis BK 71 str., M. P. skiriama baudžiamojo poveikio priemonė – 5 MGL (188,30 Eur) dydžio įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant sumokėti įmoką per 12 mėn. nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

74Kaltinamajam M. P. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti - paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (1 t., 168, 169 b. l.)

75Civilinis ieškovas Šiaulių teritorinė ligonių kasa pareiškė 235,85 Eur civilinį ieškinį už nukentėjusiajam G. V. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (1 t., 33-35, 146 b. l.). 2015-10-14 nurodyme įnešti grynuosius pinigus užfiksuota, jog M. P. ir R. Č. Valstybinei ligonių kasai sumokėjo 235,85 Eur už G. V. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Kadangi kaltinamieji visiškai atlygino pareikštą civilinį ieškinį, procesas dėl civilinio ieškinio nutraukiamas (LR BPK 107 str.).

76Nukentėjusysis G. V. pareiškė civilinį ieškinį 4678,87 Eur dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (2 t., 122-127 b. l.). 2015-10-13 sudarytas susitarimas tarp kaltinamųjų M. P., R. Č. ir nukentėjusiojo G. V. dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, kuriame nurodyta, kad kaltinamieji sumokėjo nukentėjusiajam 500 Eur žalos turtinei ir neturtinei žalai atlyginti ir nukentėjusysis atsisakė šioje byloje pareikšto civilinio ieškinio, bei nurodė, kad pretenzijų dėl žalos atlyginimo neturi ir ateityje nereikš, todėl atsižvelgiant į tai, kad dalis žalos pagal pareikštą civilinį ieškinį atlyginta, o kitos dalies nukentėjusysis atsisakė, procesas dėl civilinio ieškinio nutraukiamas (LR BPK 107 str.).

77Nukentėjusysis G. V. patyrė 1300 Eur bylinėjimosi išlaidų (2 t., 117, 132 b. l.). Nukentėjusiojo G. V. išlaidos gynėjo pagalbai apmokėti, vadovaujantis LR BPK 103 straipsnio 6 punktu, nuostatomis, pripažintinos proceso išlaidomos, tačiau kaip matyti iš susitarimo tarp kaltinamųjų M. P., R. Č. ir nukentėjusiojo G. V., bei nukentėjusiojo parodymų teisme, nukentėjusysis atsisakė proceso išlaidų atlyginimo, todėl atsižvelgiant į tai, nukentėjusiojo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti iš kaltinamųjų nepriteistinos.

78Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti : ( - ) direktoriaus E. G. pateikta skaitmeninė laikmena (vienas kompaktinis diskas) su vaizdo įrašu iš naktinio klubo ( - ); miesto vaizdo įrašas skaitmeninėje laikmenoje (vienas kompaktinis diskas); skambučio į BPC garso įrašas (vienas kompaktinis diskas) prie baudžiamosios bylos viršelio voke, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini byloje.

79Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 str. 4 d.,

Nutarė

80R. Č., padariusį nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 284 straipsnio 1 dalyje, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnį, kaltininkui bei G. V. susitaikius, ir baudžiamąją bylą nutraukti.

81Įspėti R. Č., kad jei jis, būdamas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

82Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 2 d. 6 p., 71 str. paskirti R. Č. baudžiamojo poveikio priemonę – 5 MGL (188,30 Eur) dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant ją sumokėti per 12 (dvylika) mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

83R. Č. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - taikyti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

84M. P., padariusį nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 284 straipsnio 1 dalyje, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnį, kaltininkui bei G. V. susitaikius, ir baudžiamąją bylą nutraukti.

85Įspėti M. P., kad jei jis, būdamas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

86Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 2 d. 6 p., 71 str. paskirti M. P. baudžiamojo poveikio priemonę – 5 MGL (188,30 Eur) dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant ją sumokėti per 12 (dvylika) mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

87M. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - taikyti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

88Bylos procesą dėl nukentėjusiojo G. V. pareikšto 4678,87 Eur civilinio ieškinio nutraukti (LR BPK 107 str.).

89Bylos procesą dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos pareikšto 235,85 Eur civilinio ieškinio nutraukti (LR BPK 107 str.).

90Nepriteisti iš kaltinamųjų R. Č. ir M. P. nukentėjusiojo G. V. patirtų 1300 Eur bylinėjimosi išlaidų, nukentėjusiajam jų atsisakius.

91Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – skaitmeninę laikmeną su vaizdo įrašu iš naktinio klubo ( - ), miesto vaizdo įrašą skaitmeninėje laikmenoje, skambučio į BPC garso įrašą, prie baudžiamosios bylos viršelio voke, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti byloje.

92Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Martynas Galvičius,... 2. sekretoriaujant Indrei Kučinskaitei,... 3. dalyvaujant prokurorei Dainai Songailienei,... 4. kaltinamiesiems M. P., R. Č.,... 5. kaltinamųjų gynėjui advokatui Sauliui Alysui,... 6. nukentėjusiajam G. V. ir jo atstovui advokatui Henrikui Oseckiui,... 7. civilinio ieškovo Šiaulių teritorinės ligonių kasos atstovui... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 9. M. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 10. R. Č., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 11. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 12. M. P. ir R. Č., veikdami bendrininkų grupėje, 2014-10-12 apie 02.55 val.,... 13. Be to, M. P. ir R. Č., veikdami bendrininkų grupėje, 2014-10-12 apie 02.55... 14. Kaltinamasis M. P. teisme kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad... 15. Kaltinamasis R. Č. teisme kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad... 16. Nukentėjusysis G. V. teisme parodė, kad įvykis įvyko 2014-10-12 naktį baro... 17. Kitame teismo posėdyje nukentėjusysis G. V. parodė, kad iš kaltinamųjų... 18. Liudytojas R. Č. teisme parodė, kad įvykis įvyko 2014-10-12 bare ( - ) prie... 19. Liudytojas M. P. teisme parodė, kad prieš metus laiko 2014 m.... 20. Liudytoja M. P. teisme parodė, kad 2014 m. spalio mėnesį bare ( - ) buvo su... 21. Liudytoja D. P. teisme parodė, kad 2014 m. spalio ar lapkričio mėnesiais... 22. Liudytojas V. V. tyrimo metu parodė, kad 2014-10-11 vakare, kartu su broliais... 23. Liudytojas E. Š. tyrimo metu parodė, kad 2014-10-12 nuo 22.00 val., jis... 24. Liudytojas A. P. tyrimo metu parodė, kad 2014-09-11 apie 24.00 val., jis kartu... 25. Liudytoja K. G. tyrimo metu parodė, kad 2014-09-11 apie 24.00 val., ji kartu... 26. Liudytoja L. V. tyrimo metu parodė, kad 2014-09-11 apie 24.00 val. ji kartu... 27. Liudytojas R. L. tyrimo metu parodė, kad 2014 metų spalio mėnesį, tikslios... 28. Liudytojas A. P. tyrimo metu parodė, kad 2014 metų spalio mėnesį, tikslios... 29. Liudytojas K. B. tyrimo metu parodė, kad 2014-10-12 futbolo komandos nariai po... 30. Liudytojas R. R. tyrimo metu parodė, kad 2014 metų spalio mėnesį, tikslios... 31. Liudytojas A. V. tyrimo metu parodė, kad 2014-10-11 vakare, apie 22.00 val.,... 32. Liudytojas E. M. tyrimo metu parodė, kad 2014-10-12 apie 22.00 val., jis kartu... 33. Liudytojas E. Z. tyrimo metu parodė, kad 2014-10-12, dirbant kartu su vyr.... 34. Policijos registruojamų įvykių registre esančiuose duomenyse yra fiksuota,... 35. Šiaulių apskrities VPK Patrulių rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio... 36. 2014-10-23 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta... 37. 2014-10-22 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR Teisingumo... 38. 2014-10-16 daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad ( -... 39. 2014-10-22 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota,... 40. 2014-11-16 apžiūros protokole fiksuota vaizdo įrašų, pateiktų ( -... 41. 2014-12-23 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotraukas protokole... 42. 2015-04-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotraukas protokole... 43. 2014-10-24 Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus rašte Nr. 41D(K)-877... 44. 2015-03-26 apžiūros protokole užfiksuota Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos... 45. 2015-06-02 akistatos tarp nukentėjusiojo G. V. ir įtariamojo M. P. metu, abu... 46. 2015-06-02 akistatos tarp nukentėjusiojo G. V. ir įtariamojo R. Č. metu, abu... 47. Asmens blaivumo teste nurodyta, kad 2014-10-12 05:20:03 M. P. buvo nustatytas... 48. Asmens blaivumo teste nurodyta, kad 2014-10-12 05:15:48 R. Č. buvo nustatytas... 49. Asmens blaivumo teste nurodyta, kad 2014-10-12 04:54:56, A. P. nustatytas 1,64... 50. Dėl nusikalstamų veikų kvalifikavimo pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8... 51. BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktas numato atsakomybę tam, kas sužalojo ar... 52. BK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad už viešosios tvarkos pažeidimą... 53. Nusikalstamo elgesio padariniai yra viešosios rimties ar tvarkos sutrikdymas.... 54. Kvalifikuojant veiką pagal BK 284 straipsnio 1 dalį neturi reikšmės veikos... 55. Teismas nustatė, kad M. P. ir R. Č. inkriminuotos nusikalstamos veikos tai,... 56. Dėl įvykio vietos nagrinėjamoje byloje ginčo nekyla, kadangi nustatyta, jog... 57. Kaltinamųjų M. P. ir R. Č. kaltė visiškai įrodyta ir teisingai... 58. Pažymėtina, kad nesunkus sveikatos sutrikdymas yra BK 138 straipsnyje... 59. Kaltinamųjų M. P. ir R. Č. kaltė visiškai įrodyta ir teisingai... 60. Bausmių skyrimas, civilinis ieškinys, kiti klausimai... 61. Kaltinamieji M. P. ir R. Č. susitaikė su nukentėjusiuoju G. V., t. y.,... 62. Kaltinamųjų R. Č. ir M. P. atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino... 63. Prokurorė neprieštaravo, kad baudžiamoji byla būtų nutraukta Lietuvos... 64. BK 19 straipsnio 1 dalyje esanti norma nustato, kad asmuo, kuris nusikalstamą... 65. Pagal BK 38 straipsnio 1 dalį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą,... 66. Nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta aplinkybių, numatytų BK 38 straipsnio 2... 67. R. Č. prisipažino sutrikdęs nukentėjusiojo sveikatą bei žmonių rimtį,... 68. Pagal BK 67 straipsnį, pilnamečiui asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios... 69. Įvertinus padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo pobūdį ir laipsnį,... 70. Kaltinamajam R. Č. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 71. M. P. prisipažino sutrikdęs nukentėjusiojo sveikatą bei žmonių rimtį,... 72. Pagal BK 67 straipsnį, pilnamečiui asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios... 73. Įvertinus padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo pobūdį ir laipsnį,... 74. Kaltinamajam M. P. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 75. Civilinis ieškovas Šiaulių teritorinė ligonių kasa pareiškė 235,85 Eur... 76. Nukentėjusysis G. V. pareiškė civilinį ieškinį 4678,87 Eur dėl turtinės... 77. Nukentėjusysis G. V. patyrė 1300 Eur bylinėjimosi išlaidų (2 t., 117, 132... 78. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti : ( - )... 79. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 80. R. Č., padariusį nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 81. Įspėti R. Č., kad jei jis, būdamas atleistas nuo baudžiamosios... 82. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 2 d. 6 p., 71... 83. R. Č. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 84. M. P., padariusį nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 85. Įspėti M. P., kad jei jis, būdamas atleistas nuo baudžiamosios... 86. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 2 d. 6 p., 71... 87. M. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 88. Bylos procesą dėl nukentėjusiojo G. V. pareikšto 4678,87 Eur civilinio... 89. Bylos procesą dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos pareikšto 235,85 Eur... 90. Nepriteisti iš kaltinamųjų R. Č. ir M. P. nukentėjusiojo G. V. patirtų... 91. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 92. Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...