Byla 2K-250/2014
Dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. nuosprendžio, kuriuo A. Š. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 1 dalį keturių mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po dvidešimt valandų per mėnesį visuomenės naudai

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Gintaro Godos, Vytauto Piesliako ir pranešėjo Tomo Šeškausko,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. Š. kasacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. nuosprendžio, kuriuo A. Š. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 1 dalį keturių mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po dvidešimt valandų per mėnesį visuomenės naudai.

3Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunkčiu, į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2013 m. gegužės 5 d. iki 2013 m. gegužės 6 d. ir įskaitytos šešios viešųjų darbų valandos.

4Taip pat skundžiama Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, kuria nuteistojo A. Š. ir nukentėjusiosios L. Š. apeliaciniai skundai atmesti.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6A. Š. nuteistas už tai, kad mušdamas ir kitaip smurtaudamas nežymiai sutrikdė žmogui sveikatą: 2013 m. gegužės 5 d., apie 22.30 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, bute, esančiame Kretingoje, ( - ), tyčia smurtavo ir mušė, t. y. konflikto metu suėmė rankomis už kaklo nukentėjusiąją L. Š. ir purtydamas pakėlė ją nuo žemės, nukentėjusiajai išsilaisvinus, smogė vieną kartą dešinės rankos kumščiu jai į veidą, padarydamas veido sumušimą, pasireiškusį poodine kraujosruva ir muštine žaizda apatinės lūpos kairėje pusėje, tokiais savo veiksmais nežymiai sutrikdė L. Š. sveikatą.

7Kasaciniu skundu nuteistasis A. Š. prašo panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir pritaikius BK 38 straipsnio 1 dalies nuostatas baudžiamąją bylą nutraukti.

8Kasatorius teigia, kad teismų sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo. Teismai netinkamai taikė BK 38 straipsnio nuostatas ir be pagrindo neatleido jo nuo baudžiamosios atsakomybės, nurodydami, kad asmuo neatleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės esant BK 19 straipsnio 1 dalies pagrindams, kai nusikalstama veika padaroma apsvaigus nuo alkoholio, nes, anot A. Š., nurodyta įstatymo nuostata yra atsakomybę sunkinanti aplinkybė, o ne aplinkybė, draudžianti asmenį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.

9A. Š. teigia, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, sutuoktinei L.Š. nežymų sveikatos sutrikdymą padarė dėl jos pirmiau padarytų smurtinių veiksmų, t. y. jam sukelto fizinio skausmo trenkiant šlepete per veidą, po to konfliktuojant jis spontaniškai ranka sudavė L. Š. į veido sritį. Nukentėjusioji pripažino išprovokavusi konfliktą ir prašė teismo taikyti atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės įstatymo nuostatas ar nuostatas, susijusias su privataus kaltinimo institutu. Teismui konstatavus, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, nusikalstamą veiką padarė dėl nukentėjusios panaudotos prieš jį fizinės prievartos, padarė nesunkų nusikaltimą, ankščiau neteistas, dirba, išlaiko šeimą, auginančią du nepilnamečius vaikus, su nukentėjusiąją susitaikė, pasak kasatoriaus, yra visos būtinos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygos. Tai, kad nusikalstamos veikos padarymo metu egzistavo viena sunkinanti aplinkybė – apsvaigimas nuo alkoholio (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas), nesudaro pagrindo teismams riboti galimybę taikyti BK 38 straipsnio nuostatas.

10Atsiliepimu į nuteistojo A. Š. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Lina Beinarytė prašo kasacinį skundą tenkinti, panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

11Atsiliepime nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas nuosprendį pagal nuteistojo A. Š. ir nukentėjusiosios L. Š. apeliacinius skundus, neišdėstė tinkamai motyvuotų išvadų dėl esminių apeliacinių skundų argumentų. Apeliacinės instancijos teismas, svarstydamas, ar A. Š. pagrįstai netaikytas BK 38 straipsnis, netyrė visų būtinų sąlygų kaltininkui taikyti BK 38 straipsnį buvimo. Prokurorė teigia, kad teismai neteisingai aiškino BK 19 straipsnio 1 dalies nuostatą, kaip eliminuojančią galimybę apsvaigusį nuo alkoholio kaltininką atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės jam susitaikius su nukentėjusiu asmeniu. BK 19 straipsnio 1 dalies principinė nuostata reiškia, jog savanoriškas fiziologinis asmens apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų nusikaltimo padarymo metu nėra aplinkybė, pašalinanti asmens pakaltinamumą ir kaltę. Ši nuostata niekaip negali būti siejama su draudimu atleisti nusikalstamą veiką padariusį asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės BK VI skyriuje nustatytais pagrindais, tarp jų ir kaltininkui susitaikius su nukentėjusiu asmeniu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-536/2012).

12Taigi, pasak prokurorės, apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad tai, jog A.Š. jam inkriminuotą nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, užkerta kelią A. Š. taikyti atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės institutą ir apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo svarstyti, ar yra BK 38 straipsnyje numatytos sąlygos atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės.

13Prokurorės nuomone, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas nuteistojo A. Š. ir nukentėjusiosios L. Š. apeliacinius skundus, nepatikrino bylos tiek, kiek to buvo prašoma apeliaciniuose skunduose (BPK 320 straipsnio 3 dalies pažeidimas), nutartyje nenurodė motyvų, paaiškinančių, kodėl atmetami kai kurie esminiai apeliacinio skundo argumentai ir prašymai, o pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl minėtų nuteistųjų pripažįstama teisinga (BPK 332 straipsnio 3 ir 5 dalių pažeidimai). Minėti BPK pažeidimai, pasak prokurorės, yra esminiai, sukliudę apeliacinės instancijos teismui išsamiai bei nešališkai išnagrinėti šią bylos dalį ir priimti teisingą sprendimą (BPK 369 straipsnio 3 dalis).

14Nuteistojo A. Š. kasacinis skundas tenkintinas.

15Nagrinėjant A. Š. bylą teismuose buvo svarstomas klausimas dėl BK 38 straipsnio nuostatų taikymo ir šio asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, tačiau abiejų grandžių žemesnieji teismai atsisakė taikyti BK 38 straipsnio 1 dalį ir tai padarė netinkamai aiškindami BK 19 straipsnio 1 dalies nuostatas.

16BK 19 straipsnio 1 dalyje esanti norma nustato, kad asmuo, kuris nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nuo baudžiamosios atsakomybės neatleidžiamas.

17Teismų praktikoje išaiškinta, kad BK 19 straipsnio 1 dalies principinė nuostata reiškia, jog savanoriškas fiziologinis asmens apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų nusikaltimo padarymo metu nėra aplinkybė, pašalinanti asmens pakaltinamumą ir kaltę. Ši nuostata reiškia, jog fiziologinis girtumas nepašalina kaltininko baudžiamosios atsakomybės už apsvaigimo būsenoje padarytą veiką, nepriklausomai nuo girtumo laipsnio. Baudžiamoji atsakomybė tokiu atveju grindžiama tuo, kad asmuo, suprasdamas, jog dėl alkoholio vartojimo gali stipriai apgirsti, prarasti kontrolę savo veiksmams ir dėl to padaryti nusikalstamą veiką, savo noru vartoja alkoholinius gėrimus ir priveda save prie tokios būsenos, kai jo psichika ima iškreiptai atspindėti tai, kas vyksta aplink, ir jis praranda savo veiksmų kontrolę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-538/2001; 2K-666/2003).

18Teismų praktikoje taip pat atkreiptas dėmesys, kad BK 19 straipsnio 1 dalies nuostata niekaip negali būti siejama su draudimu atleisti nusikalstamą veiką padariusį asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės BK VI skyriuje nustatytais pagrindais, tarp jų ir kaltininkui susitaikius su nukentėjusiu asmeniu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-536/2012).

19Nagrinėjamoje byloje teismai BK 19 straipsnio 1 dalies nuostatas aiškino ir taikė netinkamai, nes teismų vertinimas, kad apsvaigimas nuo alkoholio laikytinas aplinkybe, užkertančia kelią nuteistajam A. Š. taikyti atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės institutą, neteisingas.

20Pagal BK 38 straipsnio 1 dalį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra visuma šio straipsnio 1 dalyje išvardytų sąlygų, t. y. jeigu asmuo: 1) prisipažino padaręs nusikalstamą veiką; 2) savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo; 3) susitaikė su nukentėjusiuoju arba juridinio asmens arba valstybės institucijos atstovu; 4) yra pagrindas manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Pagal BK 38 straipsnio 2 dalį šiais pagrindais negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės recidyvistas, pavojingas recidyvistas, taip pat asmuo, kuris anksčiau jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, jeigu nuo susitaikymo dienos iki naujos veikos padarymo praėjo mažiau nei ketveri metai.

21Nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta aplinkybių, numatytų BK 38 straipsnio 2 dalyje. A. Š. prisipažino nežymiai sutrikdęs nukentėjusiosios sveikatą, turtinės žalos nukentėjusiajai šia veika nebuvo padaryta, dėl neturtinės žalos nukentėjusioji pretenzijų nepareiškė. Klaipėdos teritorinių ligonių kasos civilinis ieškinys atlygintas. Yra nustatytos dvi A. Š. atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir viena sunkinanti. A. Š. nusikalstama veika priskiriama prie nesunkių nusikaltimų, A. Š. anksčiau neteistas, dirba, charakterizuojamas teigiamai. Nukentėjusioji su A. Š. susitaikė, tai ji patvirtino ir apeliacinės instancijos teisme.

22Esant šioms aplinkybėms, kaltininkui ir nukentėjusiajai susitaikius, yra pagrindas manyti, kad A. Š. nedarys naujų nusikalstamų veikų, taigi yra sąlygos taikyti jam BK 38 straipsnio nuostatas ir nuo baudžiamosios atsakomybės jį atleisti.

23Teismai A. Š. neteisingai nepritaikė BK 38 straipsnio 1 dalies nuostatų, nors buvo visos sąlygos, leidžiančios taikyti šį baudžiamąjį įstatymą. Dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo nuosprendis ir nutartis naikintini, o baudžiamoji byla A. Š. nutrauktina (BPK 369 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 376 straipsnio 3 dalis).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. nuosprendį ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį.

26A. Š. nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti ir bylą jam nutraukti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunkčiu, į bausmės... 4. Taip pat skundžiama Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 5. Teisėjų kolegija... 6. A. Š. nuteistas už tai, kad mušdamas ir kitaip smurtaudamas nežymiai... 7. Kasaciniu skundu nuteistasis A. Š. prašo panaikinti pirmosios ir apeliacinės... 8. Kasatorius teigia, kad teismų sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti dėl... 9. A. Š. teigia, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo... 10. Atsiliepimu į nuteistojo A. Š. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos... 11. Atsiliepime nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas... 12. Taigi, pasak prokurorės, apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai... 13. Prokurorės nuomone, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas nuteistojo... 14. Nuteistojo A. Š. kasacinis skundas tenkintinas.... 15. Nagrinėjant A. Š. bylą teismuose buvo svarstomas klausimas dėl BK 38... 16. BK 19 straipsnio 1 dalyje esanti norma nustato, kad asmuo, kuris nusikalstamą... 17. Teismų praktikoje išaiškinta, kad BK 19 straipsnio 1 dalies principinė... 18. Teismų praktikoje taip pat atkreiptas dėmesys, kad BK 19 straipsnio 1 dalies... 19. Nagrinėjamoje byloje teismai BK 19 straipsnio 1 dalies nuostatas aiškino ir... 20. Pagal BK 38 straipsnio 1 dalį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą,... 21. Nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta aplinkybių, numatytų BK 38 straipsnio 2... 22. Esant šioms aplinkybėms, kaltininkui ir nukentėjusiajai susitaikius, yra... 23. Teismai A. Š. neteisingai nepritaikė BK 38 straipsnio 1 dalies nuostatų,... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38... 25. Panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d.... 26. A. Š. nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti ir bylą jam nutraukti....