Byla e2-1791-343/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Laurai Staniulytei, dalyvaujant ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovei J. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB “Energijos skirstymo operatorius” ieškinį atsakovei B UAB “Bajorkiemis” dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

3

  1. Ieškinio, atsiliepimo į ieškinį esmė.

4Ieškinyje ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo priteisti iš atsakovės 489,40 Eur už elektros energiją, 15,06 Eur delspinigius, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, jog 2013 09 01 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 540395-52324/230909 pagrindu B UAB „Bajorkiemis“ buvo tiekiama elektros energija patalpoms, esančioms adresu ( - ). Sutartis buvo sudaryta po bankroto bylos iškėlimo UAB „Bajorkiemis“. Atsakovei nepilnai apmokėjus už elektros energiją, sunaudotą 2015 m. spalio mėnesį, 2015 11 30 elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas, tačiau atsakovei ir toliau yra skaičiuojamas galios dedamosios mokestis ir delspinigiai. Laikotarpiu 2015 10 01 – 2016 03 31 susidarė 504,47 Eur įsiskolinimas: 489,40 Eur už suvartotą elektros energiją ir galios dedamąją, bei 15,07 Eur delspinigių. Išlaidos už paslaugas, teikiamas po bankroto bylos iškėlimo, vadovaujantis ĮBĮ 36 str. priskiriamos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų ir turi būti apmokamos pirmiausia.

6Teismo posėdžio, metu ieškovės atstovė palaikė ieškinį.

7Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašo ieškinį dalyje dėl delspinigių priteisimo atmesti, o kitoje dalyje dėl skolos – patvirtinti finansinį reikalavimą 489,40 Eur. Nurodo, kad nesutinka su reikalavimu skolą už elektros energiją pripažinti administravimo išlaidomis, nes pirma, pardavus bankrutavusios įmonės turtą, bus padengtos po bankroto iškėlimo atsiradusios išlaidos. Antra, ieškovės nurodytose nutartyse pateikti išaiškinimai netaikytini, nes yra skirtingos faktinės aplinkybės, kadangi nurodytose bylose buvo sprendžiamas klausimas dėl nuomojamų patalpų, o nagrinėjamu atveju - dėl pateiktos elektros energijos įsiskolinimo. ĮBĮ ir teismų praktikoje administravimo išlaidos yra aiškiai ir griežtai atsietos nuo išlaidų, kurios patiriamos vykdant ūkinę komercinę veiklą. Išlaidos, susijusios su įmonės ūkine komercine veikla atlyginamos ĮBĮ 10 str. 7d. 5p. nustatyta tvarka. Gaunamos pajamos naudojamos su tokia veikla susijusioms išlaidoms, o jei, vykdant ūkinę-komercinę veiklą, atsiranda reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, jie tenkinami ĮBĮ 35 str. nustatyta tvarka.

  1. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės.

82013 m. rugsėjo 1d. 9 d. ieškovė ir atsakovė sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė tiekė elektros energiją atsakovei, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už\ pateiktą elektros energiją.

  1. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas sprendimas.

9Ieškinys patenkintinas.

10Dėl reikalavimo priteisti skolą už pateiktą elektros energiją.

11Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte ir 26 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, iškėlus bankroto bylą, teisme tvirtinami tie kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie atsirado iki bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatyta, kad iškėlus įmonei bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką minėto ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatos netaikytinos prievolėms, atsiradusioms po bankroto bylos iškėlimo ir susijusioms su bankroto procedūrų vykdymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009; 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2011).

12Nagrinėjamoje byloje kilusio ginčo šalys yra elektros energijos tiekėjas ir pirkėjas. Elektros energijos pirkėjas yra bankrutavusi ir dėl bankroto likviduojama įmonė. Atsakovei B UAB „Bajorkiemis“ bankroto byla iškelta Kauno apygardos teismo 2008 06 05 nutartimi, administratoriumi paskirta UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. 2010 01 11 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia, ją nutarta likviduoti dėl bankroto. Elektros energiją ieškovė – elektros tiekėja, tiekė po bankroto bylos iškėlimo atsakovei patalpoms, esančioms adresu ( - ) Atsakovei nepilnai apmokėjus už pateiktą elektros energiją 2015 m. spalio mėnesį, 2015 m. lapkričio 30 d. elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas, tačiau ir toliau skaičiuojamas galios dedamosios mokestis. Viso skola laikotarpiu 2015 10 01 – 2016 03 31 yra 489,40 Eur. Skolą patvirtina į bylą pateiktos PVM sąskaitos-faktūros. Atsakovė skolos dydžio neginčija, sutinka ją sumokėti.

13Teismas, įvertinęs nurodytas faktines bylos aplinkybes, įrodymus, sprendžia, jog iš atsakovės ieškovei priteistina skola 489,40 Eur.

14Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar skola priteistina iš administravimo lėšų, ar skola patvirtintina kaip finansinis reikalavimas. Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 3d. nustato, kas yra administravimo išlaidos. Teismo vertinimu, išlaidos, susijusios su turto apsauga (šiuo atveju kaip nurodoma elektros energija buvo tiekiama signalizacijos prijungimui; šios aplinkybės atsakovė neginčija) priskiriamos administravimo išlaidoms. Teismų praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, kai iškėlus bankroto bylą įmonė, atstovaujama profesionalaus bankroto administratoriaus, sudaro naujus sandorius, reikalingus bankroto procedūroms vykdyti, tokių sandorių šalys laikomos lygiateisėmis. Administratorius sutinkamai su Įmonių bankroto įstatymo 11str. 5d. 4p. užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą. Signalizacija yra skirta turto apsaugai.

15Atsižvelgus į suformuotą kasacinio teismo praktiką, darytina išvada, kad bankrutuojančios įmonės statusas nepanaikina ir neriboja įmonės pareigos mokėti einamuosius mokesčius. Bankrutuojančios įmonės išlaidos, susijusios su mokesčių, atsiradusių po bankroto bylos iškėlimo, mokėjimu yra laikytinos administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies prasme, nes kitoks šių nuostatų aiškinimas neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-445/2013). Todėl teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog skola už pateiktą elektros energiją priteistina iš administravimo išlaidų.

16Dėl delspinigių priteisimo.

17Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, atsisakyti vienašališkai įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.38 str. 1 d., 6.59 str.). CK 6.63 str. 1 d. 1 p. nustato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas pažeidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Pagal šalių sudarytos sutarties 11.15 punktą, atsakovė įsipareigojo neatsiskaičius už suteiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą sutartyje nustatyta tvarka sumokėti ieškovei sutartyje nurodyto dydžio delspinigius, kurių dydis yra 0,05 procentai (sutarties 3.3 punktas). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė tinkamai ir laiku nevykdė prievolės ieškovei, todėl ieškovė turi teisę reikalauti sutartyje nustatytus delspinigius (CK 6.256 str., 6.258 str.).

18Ieškovė prašo priteisti 15,07 Eur delspinigius. Juos patvirtina pateikti delspinigių apskaičiavimai. Reikalavimas ir šioje dalyje tenkinamas.

19Dėl palūkanų priteisimo.

20Ieškovė taip pat prašo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Teismas nustatė, kad atsakovė tinkamai nevykdė sutarties, nemokėjo einamųjų mokėjimų, dėl ko ieškovei atsirado skola, todėl ieškovės prašymas šioje dalyje taip pat yra tenkinamas (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

  1. Bylinėjimosi išlaidos.

21Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą, ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys bankroto byloje yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Atsižvelgus į tai, kad atsakovei yra iškelta bankroto bylą, žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistini.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 286 straipsniais,

Nutarė

23ieškinį patenkinti visiškai.

24Priteisti iš atsakovės B UAB „Bajorkiemis“ (j. a. k. 159424185, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, adresas Radvilėnų pl. 5-51, 50264 Kaunas) 489,40 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 40 ct) skolą už elektros energiją ir galios dedamąją, 15,06 Eur (penkiolika eurų 6 ct) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (504,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 04 12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (j.a. k. 304151376) naudai.

25Sprendimas per 30 dienų nuo o priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3.
  1. Ieškinio, atsiliepimo į ieškinį esmė.
...
4. Ieškinyje ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo priteisti... 5. Nurodo, jog 2013 09 01 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr.... 6. Teismo posėdžio, metu ieškovės atstovė palaikė ieškinį.... 7. Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašo ieškinį dalyje dėl delspinigių... 8. 2013 m. rugsėjo 1d. 9 d. ieškovė ir atsakovė sudarė elektros energijos... 9. Ieškinys patenkintinas.... 10. Dėl reikalavimo priteisti skolą už pateiktą elektros energiją.... 11. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte ir 26 straipsnyje įtvirtintas... 12. Nagrinėjamoje byloje kilusio ginčo šalys yra elektros energijos tiekėjas ir... 13. Teismas, įvertinęs nurodytas faktines bylos aplinkybes, įrodymus,... 14. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar skola priteistina iš administravimo... 15. Atsižvelgus į suformuotą kasacinio teismo praktiką, darytina išvada, kad... 16. Dėl delspinigių priteisimo.... 17. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 18. Ieškovė prašo priteisti 15,07 Eur delspinigius. Juos patvirtina pateikti... 19. Dėl palūkanų priteisimo.... 20. Ieškovė taip pat prašo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo... 21. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą, ieškovai ir turtinius reikalavimus... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 23. ieškinį patenkinti visiškai.... 24. Priteisti iš atsakovės B UAB „Bajorkiemis“ (j. a. k. 159424185,... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo o priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...