Byla e2-25989-934/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, sekretoriaujant Rasai Jakubovskajai, dalyvaujant ieškovo BUAB „Vaitesa“ atstovei advokato padėjėjai Akvilei Gargasaitei, atsakovo UAB „AVA statyba“ vadovui Vytautui Ruokiui, liudytojui A. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Vaitesa“, atstovaujamo bankroto administratorės Linos Labanauskienės, ieškinį atsakovui UAB „AVA statyba“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

51. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 7 639,37 Eur įsiskolinimą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-3). Ieškinys iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

61.1. 2017-10-11 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5263-661/2017 buvo iškelta bankroto byla UAB „Vaitesa“ (toliau – ir Bendrovė, ieškovas), bankroto administratore paskirta Lina Labanauskienė;

71.2. Bankroto administratorė, susipažinusi su perduotais Bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentais, nustatė, jog atsakovas bankrutuojančiai bendrovei yra skolingas 8 639,73 Eur sumą. Dalis atsakovo įsiskolinimo (1 000,00 Eur) ieškovui buvo sumokėta 2017-11-28, taip atsakovui pripažįstant įsiskolinimą bei sumažinant jo dydį iki 7 639,73 Eur;

81.3. Atsakovas ieškovui už suteiktas paslaugas yra skolingas 7 639,37 Eur sumą pagal išrašytas, tačiau dalinai neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras: (1) 2017-02-14 PVM sąskaita faktūra Nr. VAI1700006 1 690,02 Eur sumai (neapmokėta dalis: 1 162,95 Eur); (2) 2017-03-30 PVM sąskaita faktūra Nr. VAI170008 5 026,40 Eur sumai (neapmokėta dalis: 5 026,40 Eur); (3) 2017-03-31 PVM sąskaita faktūra Nr. VAI1700009 855,02 Eur sumai (neapmokėta dalis: 855,02 Eur); (4) 2017-05-12 PVM sąskaita faktūra Nr. VAI1700013 595,00 Eur sumai (neapmokėta dalis: 595,00 Eur);

91.4. Tarp ieškovo ir atsakovo 2015-08-03 buvo sudaryta Subrangos darbų sutartis, pagal kurią buvo išrašomos PVM sąskaitos faktūros. PVM sąskaitose faktūros nurodytos paslaugos buvo suteiktos, todėl atsakovas turi pareigą padengti 7 639,37 Eur dydžio įsiskolinimą.

102. Atsakovas pateikė atsiliepimą, su vėlesniais paaiškinimais, prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė skirti ieškovui 5 000,00 Eur baudą už nepagrįsto ieškinio teikimą, pusę baudos sumokant atsakovui (b. l. 51-54, 92-94). Atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

112.1. Ieškovo ieškinyje nurodomos PVM sąskaitos-faktūros: 2017-03-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. VAI170008 (5 026,40 Eur sumai) ir 2017-05-12 PVM sąskaita-faktūra Nr. VAI1700013 (595,00 Eur sumai) atsakovo įgalioto asmens nebuvo ir nėra pasirašytos (patvirtintos), t. y., ieškovas šių PVM sąskaitų-faktūrų atsakovui apmokėjimui nėra įteikęs, o atsakovas – jų nėra iš ieškovo priėmęs;

122.2. Ieškovas iš viso nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, jog ieškovas apskritai turėjo (buvo įgijęs) teisę tokias PVM sąskaitas-faktūras išrašyti ir jas atsakovui įteikti. Kaip numatyta tarp Ieškovo ir atsakovo 2016-08-03 sudaryta Subrangos darbų sutartis Nr.2016/03 (toliau – ir Sutartis), PVM sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus ieškovas turėjo teisę (ir pareigą) atsakovui apmokėjimui pateikti tik po to, kai atsakovo įgaliotas asmuo patvirtins ieškovo parengtą ir atsakovui pateiktą „Atliktų darbų aktą“, t. y., kai atsakovas patikrins ir iš ieškovo priims jo tinkamai, be nukrypimų nuo Sutarties sąlygų, atliktus darbus. Taigi tik atsakovo įgalioto asmens patvirtinto „Atliktų darbų akto“ pagrindu (kaip vieninteliu pagrindu) ieškovas turėjo teisę išrašyti bei atsakovui apmokėjimui įteikti PVM sąskaitą-faktūrą už Ieškovo tinkamai atliktus ir atsakovo priimtus darbus;

132.3. Tai, kad 2017-03-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. VAI170008 5 026,40 Eur sumai ir 2017-05-12 PVM sąskaita-faktūra Nr. VAI1700013 595,00 Eur sumai atsakovui nebuvo ir nėra įteikta, ieškovas buvo informuotas raštu dar 2018-02-19;

142.4. Tarp ieškovo ir atsakovo 2016-08-03 buvo sudaryta Sutartis, kuria vadovaujantis ieškovas įsipareigojo tinkamai ir laiku atlikti automobilių plovyklos, esančios adresu Fabijoniškių g. 5D Vilniuje, statybos rangos darbus. Ieškovas, iš esmės jau nuo pat Sutarties sudarymo dienos, Sutartį vykdė netinkamai, sistemingai pažeisdamas esmines Sutarties sąlygas. Todėl dar 2016-11-21 atsakovas raštu kreipėsi į ieškovą pareikšdamas pastarajam pretenziją dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo – darbų atlikimo termino pažeidimo. Atsakovas nurodė ieškovui reikalavimą – visus Sutarties objektą sudarančius darbus užbaigti vykdyti ne vėliau kaip iki 2016-11-28 (vadovaujantis Sutartimi darbai turėjo būti užbaigti vykdyti 2016-10-25). Nepaisant šios atsakovo pretenzijos, ieškovas ir toliau Sutarties objektą sudarančius darbus vykdė vangiai ir reikiamo darbų progreso kaip ir nepasiekė;

152.5. 2017-02-20 atsakovas raštu kreipėsi į ieškovą pareikšdamas pastarajam pretenziją jau dėl ieškovo atliktų darbų defektų ir jų pašalinimo. Pareikštąja pretenzija atsakovas nurodė ieškovui reikalavimą – visus defektiniame akte nurodytus darbų defektus pašalinti per technologiškai pagrįstą terminą, bet ne vėliau kaip iki 2017-03-30 imtinai. Atsakovas pretenzijoje taip pat nurodė, kad vadovaudamasis Sutarties 15.9. punktu, sustabdo bet kokius mokėjimus ieškovui, kol nurodytieji defektai nebus pašalinti. Nepaisant šios atsakovo pretenzijos, ieškovas jo atliktų darbų defektų iki jam nurodyto termino pabaigos taip ir nepašalino. Ieškovas jo atliktų darbų defektų nepašalino ne tik iki atsakovo 2017-02-20 pretenzijoje nurodyto termino pabaigos – 2017-03-30 imtinai, bet jų nepašalino ir iki paties ieškovo nurodyto termino pabaigos – 2017-05-01 imtinai;

162.6. Atsakovas 2017-06-12 raštu nurodė ieškovui sustabdyti (nebetęsti) defektų šalinimo darbų (jeigu tokie yra vykdomi) ir pranešė ieškovui apie tai, kad atsakovas, vadovaudamasis Sutartimi, vienašališkai nutraukia Sutartį su ieškovu. Atsakovas taip pat informavo ieškovą informavo apie tai, kad atsakovas iki Sutarties nutraukimo įsigaliojimo dienos nustatys ir ieškovui raštu praneš už Sutarties pažeidimus ieškovui taikytinų netesybų bendrą sumą, kartu reikalaudamas, kad ieškovas atlygintų atsakovui visus jo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius;

172.7. 2017-06-29 atsakovas raštu pareiškė pretenziją ieškovui, reikalaudamas, kad ieškovas atlygintų atsakovui jo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius dėl Sutarties pažeidimo ir Sutarties nutraukimo dėl ieškovo kaltės. Šioje pretenzijoje atsakovas, be kita ko, nurodė, kad vien tik už darbų atlikimo termino pažeidimą ieškovui taikytinų netesybų bendra suma sudaro 33 200 Eur ir šie atsakovo patirti nuostoliai, vadovaujantis Sutarties 17.3. punktu, yra laikytini atsakovo patirtais minimaliais, todėl atskirai neįrodinėtinais nuostoliais;

182.8. Kitaip tariant, atsakovo 2017-06-29 pretenzijos pareiškimo ieškovui dieną, atsakovas turėjo 3 981,07 Eur mokėtiną sumą ieškovui. Tačiau ši atsakovo ieškovui mokėtina suma, vadovaujantis Sutarties 15.9 punktu, atsakovo buvo sulaikyta – tiek dėl darbų atlikimo termino pažeidimo, dėl darbų defektų ir jų nepašalinimo nustatytu terminu, tiek ir dėl kitų Sutarties pažeidimų. Apie mokėjimų ieškovui sulaikymą atsakovas informavo ieškovą raštu ir iš anksto;

192.9. 2017-06-29 pareikšdamas pretenziją ieškovui, atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 15.8. ir 15.10 punktais, iš ieškovui mokėtinų sumų pagrįstai ir teisėtai išskaičiavo pagrįsto dydžio sumas atsakovo nuostoliams ir kitiems atsakovo reikalavimams pagal Sutartį padengti. Kitaip tariant, atsakovas atliko vienašališkai atliko vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymą, 2017-06-29 pretenzijoje aiškiai ir tiksliai nurodydamas įskaitomą sumą – 3 981,07 Eur. Atlikus vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymą, atsakovo prievolė ieškovui tapo (yra laikytina) pasibaigusia. Tuo tarpu ieškovas, atlikus vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymą, liko ir yra skolingas atsakovui 81 782, 40 Eur;

202.10. Paties ieškovo parengta Pažyma Nr. 2 „Dėl darbų ir išlaidų apmokėjimo“ už 2017 m. kovo mėn., patvirtina, kad 2017 m. kovo mėn. ieškovas atliko darbų tik už 855,02 Eur be PVM;

212.11. Ieškovas pateikia su ieškiniu eilę jo paties išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų ir teigia, kad atsakovas neva tai yra skolingas ieškovui, nors atsakovui minėtos PVM sąskaitos-faktūros nėra nei įteiktos, nei jo priimtos, nei patvirtintos. Taigi, dėl nurodytos aplinkybės atsakovas yra tos nuomonės, kad ieškovas sąmoningai pateikė aiškiai nepagrįstą ieškinį, todėl ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis yra skirtina bauda.

223. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu iš esmės palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir argumentus, prašė ieškinį tenkinti. Papildomai paaiškino, jog šiai dienai nėra jokio įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriame būtų nustatyta, kad atsakovas dėl ieškovo veiksmų būtų patyręs kokius nors nuostolius. Ieškovo bankroto bylos iškėlimo metu nustatyta, kad atsakovo skola ieškovui buvo 8 639,73 Eur pagal statybos subrangos sutartį. Praėjus pusantro mėnesio po bankroto bylos iškėlimo atsakovas sutiko su dalimi skolos – sumokėjo 1 000,00 Eur. Atsakovas liko skolingas pagal keturias PVM sąskaitas-faktūras. 2017-02-14 ir 2017-03-31 sąskaitas atsakovas priėmė ir pasirašė, įtraukė į savo buhalterinę apskaitą. Byloje nėra duomenų, kad įskaitymas būtų įformintas. Iš byloje pateikto Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto matyti, kad joks įskaitymas nebuvo atliktas. Atsakovas, pateikęs buhalterinės apskaitos dokumentą, pripažįsta 2981,67 Eur skolą. Ieškovas darbus atliko, nors ir buvo tam tikrų defektų, tačiau ieškovas juos ištaisė. Atsakovas nepagrindžia teiginių, kad darbų defektus ištaisė ne ieškovas, o atsakovas. Nors atsakovas kai kurių sąskaitų-faktūrų nepasirašė, tai nepaneigia atsakovo pareigos atsiskaityti už atliktus darbus. Apie 2017-06-29 UAB „Vaitesa“ 2017-06-29 raštą dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo bankroto administratorė sužinojo po bankroto bylos iškėlimo, tačiau kada tiksliai nurodyti negali (b. l. 109-110).

234. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu iš esmės palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes bei argumentus. Papildomai pažymėjo, jog darbai buvo atliekami ne pagal terminus, padaryta daug defektų. 2017-06-29 sutartis su ieškovu buvo nutraukta ir įskaityti priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimai. Negalėjo paaiškinti dėl atsakovo pateiktame 2018-09-13 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte nurodyto 2 981,67 Eur likučio. Teigė, kad atsakovo 1 000,00 Eur mokėjimas ieškovui atliktas per klaidą. Minėta suma turėjo būti sumokėta kitai įmonei, tačiau atsakovas dėl to į UAB „Vaitesa“ nesikreipė. Paaiškino, kad ieškovo nurodomos sąskaitos atsakovui nebuvo įteiktos, tačiau pagal suderinimo aktą mato, kad 2017-02-14 ir 2017-03-31 PVM sąskaitos-faktūros į atsakovo buhalteriją buvo įtrauktos. Atsakovo buhalterijoje neatsispindėjo, kad ieškovas atsakovui skolingas. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą atsakovas grindžia tik šalių sudaryta sutartimi ir 2017-06-29 raštu. Duomenų, jog ieškovui būtų siųstas 2017-06-29 raštas dėl vienašalio įskaitymo, neturi. Jeigu PVM sąskaitos-faktūros išrašytos šalių pasirašyto atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu, reiškia, kad darbai buvo atlikti (b. l. 109-110).

245. Liudytojas A. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su atsakovo vadovu nėra bendravęs. Su kai kuriais atsakovo darbuotojais yra pažįstamas. UAB „Vaitesa“ dirbo maždaug nuo 2012-2013 metų iki 2017 m. birželio mėnesio direktoriaus pareigose. Apie šią bylą žino iš bankroto administratoriaus, kad siekiama iš UAB „AVA statyba“ prisiteisti skolą. Tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta subrangos sutartis. Atsakovas dalies sąskaitų-faktūrų neapmokėjo dėl nebaigtų darbų ir defektų. Defektus taisė pats ieškovas. Kad defektus būtų tvarkę atsakovas ar kiti asmenys, liudytojui nėra žinoma. Paskutinių atliktų darbų aktų atsakovas nepasirašė, motyvuodamas atliktų darbų defektais. Neatsimena kuriam darbuotojui buvo perduota 2017-03-31 PVM sąskaita-faktūra. Neatsimena, kad būtų kreiptasi į atsakovą dėl sąskaitų apmokėjimo. Liudytojui žinomas atsakovo 2017-06-29 raštas dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo. Sąskaitos-faktūros išrašomos tik pagal atliktų darbų aktus. Nors 2017-03-31 PVM sąskaitoje-faktūroje įvardytas darbų aktas Nr. 4, liudytojas negalėjo atsakyti, kur yra minėtas darbų aktas su sumos pagrindimu. Šiuo atveju ieškovas sąskaitas-faktūras išrašydavo kartu su atliktų darbų aktu. Jeigu atsakovas atsisakė priimti darbus, tai nebuvo pagrindo išrašyti sąskaitos faktūros (b. l. 109-110).

25Ieškinys tenkintinas iš dalies.

26II. Ginčo esmė

276. Ginčas tarp šalių kilo dėl skolos už statybos subrangos darbus pagal ieškovo išrašytas keturias PVM sąskaitas-faktūras priteisimo. Ieškovas iš esmės įrodinėjo, jog pagal sudarytą statybos darbų subrangos sutartį ieškovas atliko statybos darbus atsakovui ir šių darbų pagrindu buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros. Ieškovas teigė, kad dvi PVM sąskaitos-faktūros (2017-02-14 ir 2017-03-31) atsakovo yra priimtos pasirašytos ir įtrauktos į atsakovo buhalterinę apskaitą, o atsakovo buhalterinėje apskaitoje nėra duomenų, kad ieškovas buvo skolingas atsakovui. Atsakovas iš esmės įrodinėjo, jog dvi ieškovo PVM sąskaitos-faktūros (217-03-30 ir 2017-05-12) išrašytos nepagrįstai, jos nėra atsakovo priimtos. Atsakovas nurodė, kad nėra gavęs ir atliktų darbų aktų, todėl nebuvo pagrindo išrašyti ir PVM sąskaitų-faktūrų. Atsakovas teigė, kad patyrė išlaidas ieškovo atliktų darbų defektų ištaisymui, o 2017-06-29 sutartis su ieškovu buvo nutraukta ir įskaityti priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimai.

287. Teismas, įgyvendindamas išaiškinimo pareigą, patikslino šalių procesinę naštą įrodinėti, atidėjo teismo posėdį, siekiant sudaryti sąlygas, kad šalys pateiktų papildomus įrodymus bei ginčą spręstų taikiai, siūlė atsakovo vadovui pasirūpinti tinkamu atstovavimu (b. l. 97-98, 109-110).

29III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

308. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog tarp ieškovo, kaip rangovo, ir atsakovo, kaip subrangovo, 2015-08-03 buvo sudaryta Subrangos darbų sutartis (toliau – Sutartis) (b. l. 20-31). Vilniaus apygardos teismo 2017-10-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5263-661/2017 UAB „Vaitesa“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta Lina Labanauskienė (b. l. 13-14). Ieškovas išrašė atsakovui šias PVM sąskaitas faktūras: 2017-02-14 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700006 1 690,02 Eur sumai (b. l. 40), 2017-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700008 5 026,40 Eur sumai (b. l. 39), 2017-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700009 855,02 Eur sumai (b. l. 36), 2017-05-12 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700013 595,00 Eur sumai (b. l. 35). 2017-11-28 atsakovas sumokėjo ieškovui 1 000,00 Eur sumą (b. l. 47). Atsakovo pateiktu Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu nustatyta, kad 2018-09-13 duomenimis atsakovas nėra apmokėjęs ieškovui 2017-02-14 PVM sąskaitos-faktūros Serija VAI Nr. 1700006 1 690,02 Eur sumai ir 2017-03-31 PVM sąskaitos-faktūros Serija VAI Nr. 1700009 855,02 Eur sumai (b. l. 108). 2017-06-29 atsakovas raštu pareiškė pretenziją ieškovui, reikalaudamas, kad ieškovas atlygintų atsakovui jo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius dėl Sutarties pažeidimo ir Sutarties nutraukimo dėl ieškovo kaltės, t. y. atlygintų atsakovui 81 782,40 Eur žalą. Be to, minėtame rašte nurodyta, kad atsakovas buvo sulaikęs 3 981,67 Eur sumos apmokėjimą ieškovui, todėl atsakovo patirtų nuostolių suma sumažinama būtent 3 981,67 Eur ir atsakovo patirtų nuostolių suma galutinai sudaro 81 782,40 Eur (b. l. 74-76).

319. Kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kai reikalavimai yra grindžiami PVM sąskaitų faktūrų duomenimis, kasacinio teismo praktika formuojama ta linkme, kad šalių sutartinių santykių pobūdis bei aplinkybės, susijusios su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, gali būti įrodinėjamos visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, o išvados apie tokių reikalavimų pagrįstumą daromos vadovaujantis CPK 185 straipsnyje nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2012). Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartį civilinėje Nr. 3K-3-368-611/2017, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 10 d. nutartį civilinėje Nr. e3K-3-42-378/2018).

3210. Nagrinėjamu atsakovas nurodė, kad ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros atsakovui nebuvo įteiktos. Tačiau iš paties atsakovo pateikto Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto matyti, kad 2017-02-14 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700006 1 690,02 Eur sumai ir 2017-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700009 855,02 Eur sumai atsakovas įtraukė į savo buhalterinę apskaitą (b. l. 108). 2015-08-03 šalių sudarytos Sutarties 15.3 punkte numatyta, kad apmokėjimas už atliktus darbus atliekamas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, po to, kai užsakovas pasirašo atliktų darbų aktą ir atitinkamą PVM sąskaitą – faktūrą (b. l. 27). Pažymėtina, kad 2017-02-14 PVM sąskaita-faktūra Serija VAI Nr. 1700006 ir 2017-03-31 PVM sąskaita-faktūra Serija VAI Nr. 1700009 yra ne tik pasirašytos (b. l. 36, 40), bet ir pagrįstos pasirašytais atliktų darbų aktais (b. l. 37, 42). Teismo posėdžio metu duodamas paaiškinimus atsakovo vadovas nepaneigė aplinkybės, kad minėtos dvi 2017-02-14 ir 2017-03-31 išrašytos PVM sąskaitos-faktūros buvo įtrauktos į buhalteriją kaip atsakovo skola ieškovui (b. l. 109-110), be to, pripažino, jog jeigu PVM sąskaitą-faktūra išrašyta šalių pasirašyto darbų priėmimo-perdavimo akto pagrindu, reiškia darbai buvo atlikti (žr., 4 punktą). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad ieškovas nurodė, jog 2017-02-14 PVM sąskaita-faktūra Serija VAI Nr. 1700006 liko neapmokėta 1 162,95 Eur sumai (b. l. 1), darytina išvada, kad ieškinys dalyje dėl 2 017,97 Eur dydžio įsiskolinimo (1 162,95 Eur + 855,02 Eur = 2 017,97 Eur) pagal 2017-02-14 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700006 ir 2017-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700009 priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas (Sutarties 15.3 punktas, CK 6.59 straipsnis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis).

3311. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad nors atsakovo atstovas negalėjo paaiškinti dėl atsakovo pateiktame 2018-09-13 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte nurodyto 2 981,67 Eur likučio, o ieškovas, matydamas, kad 2018-09-13 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte nurodytas likutis (2 981,67 Eur) yra didesnis nei pagal 2017-02-14 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700006 ir 2017-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700009 priteistina suma (2 017,97 Eur), nei ieškinio faktinio pagrindo nei ieškinio dalyko netikslino. Todėl teismas neturi pagrindo pasisakyti dėl skolos likučio dėl kurio ieškovas nereiškė reikalavimo, kadangi tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Teismų praktikoje pažymima, kad bylose, kuriose nagrinėjami ginčai susiję su bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesais, vyrauja viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2010). Tačiau ši aplinkybė negali būti absoliutinama ir nereiškia, kad civilinėje byloje, kurioje yra viešasis interesas, teismas privalo kelti ir tirti klausimus, kurių dalyvaujantys byloje asmenys nekelia. Bankrutuojanti ar bankrutavusi bendrovė yra savarankiška proceso šalis, ją atstovauja pakankamą atstovavimo teisme patirtį turintys asmenys – bankroto administratoriai, todėl būtent ieškovui tenka pareiga suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą, kad teismas, vadovaudamasis koncentracijos ir ekonomiškumo principais, galėtų tinkamai atlikti vieną iš savo tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-11-12 nutartis, priimta civilinė byloje Nr. e2A-649-943/2015).

3412. Nagrinėjamu atveju atsakovas, atsisakydamas sumokėti už atliktus darbus, įrodinėja, jog pats ieškovas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų pilna apimtimi, dėl to atsakovas, šalindamas ieškovo atliktų darbų defektus, patyrė išlaidas, o 2017-06-29 nutraukęs Sutartį su ieškovu, įskaitė priešpriešinius vienarūšius reikalavimus. Tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas ieškovui būtų siuntęs ir/ar įteikęs 2017-06-29 raštą dėl tariamo priešpriešinio reikalavimo įskaitymo bei nuostolių atlyginimo. Nors ieškovas neginčijo atliktų darbų vėlavimo bei defektų, byloje nėra duomenų, kad defektus būtų taisęs pats atsakovas ar kiti asmenys (ne ieškovas) ir dėl to atsakovas būtų patyręs nuostolių. Byloje taip pat nėra duomenų, kad neva atliktas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas būtų apskaitytas atsakovo buhalterijoje (CPK 178 straipsnis). Priešingai, paties atsakovo pareiktame Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte nėra nurodyta ieškovo skola atsakovui (b. l. 108). Atsakovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, jog dėl ieškovo neteisėtų veiksmų patyrė tariamus nuostolius dėl kurių galėjo būti atliktas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Vien atsakovo 2017-06-29 rašte nurodytos aplinkybės ir atsakovo subjektyvūs paaiškinimai nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados. Be to, byloje nustatyta aplinkybė, jog po bankroto bylos iškėlimo atsakovas sumokėjo dalį (1000,00 Eur) skolos, papildomai įrodo, jog atsakovas iš dalies pripažino įsiskolinimą ieškovui (b. l. 47) bei paneigia nurodytas aplinkybes, jog buvo atliktas vienašalis priešpriešinių reikalavimų įskaitymas. Atsakovo vadovo paaiškinimai, kad 1 000,00 Eur mokėjimas ieškovui atliktas per klaidą, o minėta suma turėjo būti sumokėta kitai įmonei, neįtikinami ir nepagrįsti, todėl jų pagrindu teismas negali daryti patikimų išvadų, juo labiau, kad pats atsakovo vadovas duodamas paaiškinimus nurodė, jog nesikreipė į ieškovą dėl tariamai per klaidą sumokėtos 1 000,00 Eur sumos (b. l. 109-110) grąžinimo. Teismų praktikoje pažymima, jog atsakovui ginantis nuo ieškinio įskaitymo pagrindu, įrodinėjimo pareiga paskirstoma taip, kad įskaitymo teisėtumą ir jo atitikimą įstatyme nustatytoms sąlygoms turi įrodyti atsakovas, o ne ieškovas turi įrodinėti įskaitymo neteisėtumą (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-21 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010, 2011-06-27 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011 ir kt.). Tačiau nagrinėjamu atveju remiantis atsakovo nurodytomis aplinkybėmis teismas neturi pagrindo spręsti, jog atsakovo prievolė pasibaigė įskaitymu, kadangi atsakovas neįrodė, jog ieškovas apie tariamą vienašalį įskaitymą buvo informuotas tinkamai, taip pat tai, kad patyrė realius nuostolius, reikalavimas yra galiojantis bei vykdytinas. Todėl nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atmesti ieškinį dalyje dėl 2 017,97 Eur įsiskolinimo priteisimo.

3513. Pasisakant dėl ieškovo reikalaujamos 5 026,40 Eur sumos pagal 2017-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700008 ir 595,00 Eur sumos 2017-05-12 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700013 pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, jog minėtos PVM sąskaitos-faktūros atsakovo įgalioto asmens būtų pasirašytos (patvirtintos), t. y., kad ieškovas šias PVM sąskaitas-faktūras atsakovui būtų įteikęs, o atsakovas – jas iš ieškovo priėmęs (CPK 178 straipsnis). Byloje nėra duomenų, įrodančių, jog ieškovas turėjo (buvo įgijęs) teisę tokias PVM sąskaitas-faktūras išrašyti ir jas atsakovui įteikti. 2017-03-31 PVM sąskaitoje-faktūroje Serija VAI Nr. 1700008 nurodyta „Rangos darbai pagal 2016-08-03 subrangos darbų sutartį ir atliktų darbų aktą Nr. 4“ (b. l. 39), o 2017-05-12 PVM sąskaitoje-faktūroje Serija VAI Nr. 1700013 nurodyta „Dangų įrengimo darbai statybos objekte „Automobilių plovykla, Fabijoniškių g. 5D, Vilnius“ PAPILDOMI DARBAI pagal papildomų darbų aktą Nr. 3“ (b. l. 35). Byloje nėra duomenų, ar apskritai buvo išrašyti minėti darbų aktai Nr. 3 ir Nr. 4 su 2017-03-31 PVM sąskaitoje-faktūroje Serija VAI Nr. 1700008 ir 2017-05-12 PVM sąskaitoje-faktūroje Serija VAI Nr. 1700013 išrašytų 5 026,40 Eur ir 595,00 Eur sumų pagrindimu. Liudytojas A. S. (buvęs ieškovo vadovas), teismo posėdžio metu patvirtino, kad sąskaitos-faktūros išrašomos tik pagal atliktų darbų aktus bei nurodė, kad jeigu atsakovas atsisakė priimti darbus, tai nebuvo pagrindo išrašyti sąskaitos faktūros. Teigė, jog neatsimena, kad būtų kreiptasi į atsakovą dėl 2017-03-31 PVM sąskaitos-faktūros Serija VAI Nr. 1700008 ir 2017-05-12 PVM sąskaitos-faktūros Serija VAI Nr. 1700013 apmokėjimo. Nors 2017-03-31 PVM sąskaitoje-faktūroje įvardytas darbų aktas Nr. 4, liudytojas negalėjo atsakyti, kur yra minėtas darbų aktas su sumos pagrindimu (b. l. 109-110). Byloje taip pat nėra duomenų, kad 2017-03-31 PVM sąskaita-faktūra Serija VAI Nr. 1700008 ir 2017-05-12 PVM sąskaita-faktūra Serija VAI Nr. 1700013 būtų apskaitytos atsakovo buhalteriniuose dokumentuose. Vien ta aplinkybė, kad ieškovas išrašė 2017-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700008 ir 2017-05-12 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700013, savaime nesudaro pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo dalyje 5 621,40 Eur sumos pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras priteisimo. Ieškovo paaiškinimai nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados. Atsižvelgiant į tai, atmestinas kaip nepagrįstas ieškovo reikalavimas dalyje dėl 5 621,40 Eur sumos (5 026,40 Eur + 595,00 Eur) pagal 2017-03-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700008 2017-05-12 PVM sąskaitą-faktūrą Serija VAI Nr. 1700013 priteisimo.

3614. Kitos šalių nurodytos aplinkybės bei argumentai neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013-11-12 sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

37Dėl procesinių palūkanų priteisimo

3815. Ieškovas taip pat prašė priteisti 6,00 procentų palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3916. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesumokėjo skolos, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6,00 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu priteistą 2 017,97 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-06-29 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

40Dėl atsakovo prašymo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

4117. Atsakovas prašė skirti ieškovui 5 000,00 Eur baudą už nepagrįsto ieškinio teikimą, pusę baudos sumokant atsakovui (b. l. 92-94).

4218. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Šioje teisės normoje įtvirtinti du savarankiški atsakomybės taikymo pagrindai: 1) nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (skundo) pareiškimas ir 2) sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos tiesioginę paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010-03-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010, 2012-07-09 nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-346/2012 ir kt.).

4319. Atsakovas pareikštą prašymą dėl baudos skyrimo CPK 95 straipsnio pagrindu iš esmės grindė tuo, kad ieškovas net neginčija atsakovo 2017-06-29 pretenzijos pareiškimo dėl vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymo, tačiau reiškia atsakovui aiškiai nepagrįstus ieškinius ir taip nepagrįstai apsunkina atsakovo veiklą. Atsakovo teigimu, ieškovas pateikia su ieškiniu eilę jo paties išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų ir teigia, kad atsakovas neva skolingas ieškovui, nors atsakovui minėtos PVM sąskaitos-faktūros nėra nei įteiktos, nei jo priimtos, nei patvirtintos. Vadovaudamasis minėtomis aplinkybėmis atsakovas mano, kad ieškovas sąmoningai pateikė aiškiai nepagrįstą ieškinį (b. l. 92-94).

4420. Teismas pažymi, jog ieškinio, nors ir nepagrįsto, padavimas, nesudaro pagrindo savaime konstatuoti piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos tiesioginę paskirtį. Nagrinėjamu atveju ieškinio reikalavimai tenkinti iš dalies, todėl nėra pagrindo daryti išvados, jog pareikštas ieškinys yra aiškiai nepagrįstas bei ieškovas, pateikdamas ieškinį, piktnaudžiauja teise. Atsižvelgiant į tai, prašymas dėl baudos skyrimo netenkintinas.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

4621. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju nei ieškovas, nei atsakovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų, todėl jos nepriteistinos (CPK 93, 98 straipsniai).

4722. Už teikiamą ieškinį turėjo būti sumokėtas 172,00 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis). Tačiau ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Šiuo atveju, iš 7 639,37 Eur reikalavimo, patenkintų ieškinio reikalavimų dalis – 2 017,97 Eur (26,42 proc.). Atsižvelgiant į tai, valstybei iš atsakovo priteistina iš viso 45,44 Eur žyminio mokesčio pagal tenkintą 26,42 proc. ieškinio reikalavimų dalį (172 Eur * 26,42 proc.) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 93 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

4823. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 3,52 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme. Kadangi kiekvienai šaliai tenkanti pašto išlaidų dalis neviršija 3,00 Eur, todėl jos nepriteistinos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

49Vadovaudamasis CPK 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

50ieškinį tenkinti iš dalies.

51Priteisti iš atsakovo UAB „AVA statyba“, juridinio asmens kodas 134963680, 2 017,97 Eur dydžio skolą, 6,00 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos 2 017,97 Eur dydžio sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-06-29 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BUAB „Vaitesa“, juridinio asmens kodas 302595763, atstovaujamo bankroto administratorės Linos Labanauskienės, naudai.

52Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

53Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „AVA statyba“, juridinio asmens kodas 134963680, 45,44 Eur žyminio mokesčio. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

54Netenkinti atsakovo prašymo dėl baudos skyrimo.

55Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 5. 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 6. 1.1. 2017-10-11 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 7. 1.2. Bankroto administratorė, susipažinusi su perduotais Bendrovės... 8. 1.3. Atsakovas ieškovui už suteiktas paslaugas yra skolingas 7 639,37 Eur... 9. 1.4. Tarp ieškovo ir atsakovo 2015-08-03 buvo sudaryta Subrangos darbų... 10. 2. Atsakovas pateikė atsiliepimą, su vėlesniais paaiškinimais, prašė... 11. 2.1. Ieškovo ieškinyje nurodomos PVM sąskaitos-faktūros: 2017-03-30 PVM... 12. 2.2. Ieškovas iš viso nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, jog... 13. 2.3. Tai, kad 2017-03-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. VAI170008 5 026,40 Eur... 14. 2.4. Tarp ieškovo ir atsakovo 2016-08-03 buvo sudaryta Sutartis, kuria... 15. 2.5. 2017-02-20 atsakovas raštu kreipėsi į ieškovą pareikšdamas... 16. 2.6. Atsakovas 2017-06-12 raštu nurodė ieškovui sustabdyti (nebetęsti)... 17. 2.7. 2017-06-29 atsakovas raštu pareiškė pretenziją ieškovui,... 18. 2.8. Kitaip tariant, atsakovo 2017-06-29 pretenzijos pareiškimo ieškovui... 19. 2.9. 2017-06-29 pareikšdamas pretenziją ieškovui, atsakovas, vadovaudamasis... 20. 2.10. Paties ieškovo parengta Pažyma Nr. 2 „Dėl darbų ir išlaidų... 21. 2.11. Ieškovas pateikia su ieškiniu eilę jo paties išrašytų PVM... 22. 3. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu iš esmės palaikė ieškinyje... 23. 4. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu iš esmės palaikė atsiliepime... 24. 5. Liudytojas A. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su atsakovo vadovu... 25. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 26. II. Ginčo esmė... 27. 6. Ginčas tarp šalių kilo dėl skolos už statybos subrangos darbus pagal... 28. 7. Teismas, įgyvendindamas išaiškinimo pareigą, patikslino šalių... 29. III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 30. 8. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog tarp ieškovo, kaip... 31. 9. Kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kai reikalavimai... 32. 10. Nagrinėjamu atsakovas nurodė, kad ieškovo išrašytos PVM... 33. 11. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad nors atsakovo atstovas negalėjo... 34. 12. Nagrinėjamu atveju atsakovas, atsisakydamas sumokėti už atliktus darbus,... 35. 13. Pasisakant dėl ieškovo reikalaujamos 5 026,40 Eur sumos pagal 2017-03-31... 36. 14. Kitos šalių nurodytos aplinkybės bei argumentai neturi esminės... 37. Dėl procesinių palūkanų priteisimo ... 38. 15. Ieškovas taip pat prašė priteisti 6,00 procentų palūkanas už... 39. 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti... 40. Dėl atsakovo prašymo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis... 41. 17. Atsakovas prašė skirti ieškovui 5 000,00 Eur baudą už nepagrįsto... 42. 18. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia... 43. 19. Atsakovas pareikštą prašymą dėl baudos skyrimo CPK 95 straipsnio... 44. 20. Teismas pažymi, jog ieškinio, nors ir nepagrįsto, padavimas, nesudaro... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 46. 21. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 47. 22. Už teikiamą ieškinį turėjo būti sumokėtas 172,00 Eur dydžio... 48. 23. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 3,52 Eur... 49. Vadovaudamasis CPK 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307... 50. ieškinį tenkinti iš dalies.... 51. Priteisti iš atsakovo UAB „AVA statyba“, juridinio asmens kodas 134963680,... 52. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 53. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „AVA statyba“, juridinio... 54. Netenkinti atsakovo prašymo dėl baudos skyrimo.... 55. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...