Byla e2S-2075-640/2017

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė – Jankūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės V. R. atstovo advokato padėjėjo A. T. atskirąjį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. R. ieškinį atsakovei V. R. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir santuokos nutraukimo pasekmių, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims akcinei bendrovei DNB bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Kietaviškių statyba“, A. O. (A. O.), uždarajai akcinei bendrovei „Soliaris baltic“, uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“ J. F. ir G. T..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovas A. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nutraukti jo ir atsakovės V. R. santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir santuokos nutraukimo pasekmių.
 2. Širvintų rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 11 d. išnagrinėjo civilinę bylą ir nutarė procesinį sprendimą byloje paskelbti 2017 m. balandžio 28 d. 15 val.
 3. Atsakovės atstovas A. T. 2017 m. balandžio 25 d. teismui pateikė prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą, kadangi ieškovas santuokos nutraukimo byloje nuslėpė apie turimą dar vieną kreditorių V. U.. Prašymą grindė antstolio 2017 m. balandžio 20 d. patvarkymu Nr. 54 241 2017 04 20 2161, kuriuo nuspręsta areštuoti atsakovės 10 210,63 Eur turtines teises, pagal Šiaulių miesto 4 notarų biuro 2016 m. spalio 24 d. vykdomuosius įrašus.
 4. Ieškovas A. R. atsiliepime, prašė atsakovės atstovo prašymo netenkinti. Nurodė, kad ši prievolė yra atsiradusi po bylos iškėlimo teisme dienos dėl santuokos nutraukimo ir nėra dalintina tarp šalių. Atsakovo atstovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, prašė skirti baudą, kurios 50 proc. prašė priteisti ieškovui, kadangi atsakovės prašymas akivaizdžiai nepagrįstas, o jis dėl šio prašymo patyrė nuostolius, be to, viso proceso metu atsakovės atstovas vilkino procesą.
 5. Širvintų rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 28 d. nutartimi netenkintino atsakovės atstovo prašymo dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo bei atsakovės atstovui advokato padėjėjui A. T. paskyrė 300 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios baudos skiriant ieškovui A. R.. Teismas tokį procesinį sprendimą priėmė konstatavęs, kad naujos ieškovo prievolės, po civilinės bylos iškėlimo dėl šalių santuokos nutraukimo ir šalims gyvenant skyrium, nepatenka į dalintino turto masę (prievoles), atsakovę atstovauja profesionalus teisininkas, todėl jam žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 3.67 straipsnio 1 dalies nuostatos, pagal kurias santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisinius padarinius sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo, todėl tokį prašymą laikė piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, kadangi atsakovės atstovo nurodytos aplinkybės neturi įtakos šalių teisėms šioje byloje. Teismas taip pat atsižvelgė į atsakovės (atstovo) elgesį viso proceso metu, kuriuo, teismo vertinimu, buvo siekiama vilkinti procesą.
 6. Atsakovės atstovas teismui pateikė prašymą panaikinti jam skirtą baudą, kadangi teismo motyvai dėl baudos skyrimo yra neobjektyvūs ir pažeidžia sąžiningumo ir protingumo principus. Atsakovės atstovas prašė atnaujinti bylos nagrinėjimą remiantis aplinkybe, kad ieškovas nuslėpė vieną kreditorinį įsipareigojimą. CK 3.67 straipsni nėra susijęs su situacija, kai santuokos nutraukimo byloje paaiškėja, jog sutuoktinis sąmoningai neinformavo vieno iš kreditoriaus, t. y., kai ieškovas pažeidė CK 3.126 straipsnio 2 dalį, pagal kurią ieškovas privalėjo šiam kreditoriui nusiųsti ieškinio kopiją ir pranešti apie iškeltą bylą; privalėjo nurodyti jam žinomus bendrus sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir apie bylos iškėlimą jiems pranešti, nusiųsdamas jiems pareiškimo dėl ieškinio kopiją. Atsakovės atstovo prašyme atnaujinti bylos nagrinėjimą nurodyta aplinkybė, jog yra kreditorius, kuriam nėra pranešta apie ištuokos bylą, laikytina ieškinio trūkumu, todėl teismas, nustatęs tokią aplinkybę, ex officio privalėjo vadovautis CPK 135 straipsnio nuostatomis ir ieškovui nustatyti terminą pašalinti ieškinio trūkumus, todėl atsakovės atstovo prašymas, atnaujinti bylos nagrinėjimą, buvo pagrįstas ir teisėtas ir jo pateikimas nėra piktnaudžiavimas procesine teise. Atsakovės atstovas taip pat nesutinka, kad vilkino visą procesą, kadangi teismo posėdžiai buvo atidėti dėl dokumentų išreikalavimo, kurie buvo teikiami dalimis, keliuose posėdžiuose, o kadangi įrodymai buvo neišsamūs, ieškovas juos kas kart papildydavo. Teismo nurodyta aplinkybė dėl ieškovo prisiėmimo visų prievolių, negali būti pagrindas atsakovės atstovui skirti baudą. Du parengiamieji posėdžiai ir trys teismo posėdžiai buvo skiriami dėl ieškovo veiksmų, t. y. dėl to, kad ieškovas keitė savo poziciją dėl prievolių kreditoriams A. O. ir UAB Soliaris Baltic, ginčo namo baigtumo ir vertės, dėl turto pagerinimų vertės ir jos skaičiavimo pagrindo, dėl ieškovo nuolat teikiamų naujų įrodymų. Nurodyti ieškovo veiksmai sąlygojo būtinybę užtikrinti atsakovės teises susipažinti ir išanalizuoti ieškovo pateiktų dokumentų turinį. Atsakovė nebuvo įpareigota teikti įrodymus apie gautas pajamas, be to šalys byloje nesirėmė atsakovės pajamų dydžiais. Be to, bauda už įpareigojimo pateikti įrodymus nevykdymą, nėra tapati baudai už piktnaudžiavimą teise, tad šis teismo motyvas taip pat negali būti sietinas su baudos už piktnaudžiavimą teisėmis skyrimu. Atsakovės atstovas atsisakė liudytojos A. Š. apklausos, kadangi jai nepavyko įteikti šaukimų, be to, buvo liudyti buvo iškviestas UAB „Kietaviškių statyba“ darbų vykdytojas, todėl nebebuvo poreikio A. Š. liudijimo. Po teismo liudijimo gavimo, bylos dalyvis UAB „Kietaviškių statyba“ pateikė atsakovės atstovui nurodytus dokumentus, nors pagal CPK privalėjo juos pateikti teismui, dėl šios priežasties teko dar kartą atidėti teismo posėdį. Kiti dokumentai nebuvo pateikti, kadangi UAB „Sodžiaus būstas“ bankroto administratorius ir Trakų rajono savivaldybė informavo, jog neturi prašomų dokumentų. Teismas neturėjo pagrindo skirti baudos ir dėl prašomo 14 d. termino atsiliepimui pateikti dėl ieškinio dalyko ir pagrindo pakeitimo. Kaip baudos skyrimo priežastį teismas nurodė ir neatvykimą į paskutinį 2017 m. balandžio 11 d. teismo posėdį, nors teismo posėdžių sekretorė telefonu pranešė, jog prašymas patenkintas, todėl manė, jog atsakovė turi CPK 142 straipsnyje nustatytą teisę 14 d. rengti atsiliepimą, o nepatikrinimas duomenų Teismų informacinėje sistemoje Liteko negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Taip pat pažymi, kad už kiekvieną pažeidimą turėjo būti iš karto skirtos baudos, o ne po to, kai jis pateikė skundą Širvintų rajono teismo pirmininkui dėl procesinių pažeidimų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Širvintų rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 1 d. nutartimi atsakovės V. R. atstovo advokato padėjėjo A. T. patikslinto prašymo panaikinti jam paskirtą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkino (e.b.l. 100-103, 7 t.).
 2. Nustatė, kad atsakovės atstovui teismas paskyrė 300 Eur baudą už aiškiai nepagrįstą prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą, kuris buvo motyvuojamas tuo, kad ieškovas bylos nagrinėjimo metu nuslėpė turintis dar vieną kreditorių. Teismas tokį atsakovės atstovo elgesį laikė piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, kadangi atsakovės atstovui buvo žinomos CK 3.67 straipsnio 1 dalies nuostatos, pagal kurias santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo, o CK 3.127 straipsnio 1 dalis numato, kad teismo sprendimu padalijamas turtas, kurį kaip bendrąją jungtinę nuosavybę sutuoktiniai įgijo iki bylos iškėlimo dienos arba iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Šis laikas turėtų būti pratęsiamas iki teismo sprendimo priėmimo dienos, jeigu laikotarpiu nuo bylos iškėlimo iki sprendimo priėmimo sutuoktiniai įgijo naujo turto (pvz., paveldėjo pagal testamentą bendrojon jungtinėn nuosavybėn ir pan.).
 3. Atsakovės atstovas prašė panaikinti jam paskirtą baudą, tačiau nenurodė teisinio pagrindo baudos panaikinimui.
 4. Nagrinėjamu atveju teismas nurodė, jog ieškovas 2016 m. rugsėjo 1 d. pasirašė tris neprotestuotinus vekselius V. U.. 2016 m. spalio 24 d. Šiaulių miesto 4 notarų biuras atliko vykdomuosius įrašus dėl priverstinio skolos išieškojimo iš ieškovo. Pirmasis šalių pareiškimas dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu Trakų rajono apylinkės teisme buvo priimtas (vėliau perduotas nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui) dar 2014 m. gegužės 27 d. ir byla buvo nagrinėjama iki 2016 m. kovo 22 d. (Vilniaus apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-194-726/2016), kuriame buvo teigiama, jog šalys jau nuo 2012 m. kartu nebegyvena. Ieškovo ieškinys šioje byloje pateiktas 2016 m. kovo 26 d., ir iš Trakų rajono apylinkės teismo perduotas nagrinėti Širvintų rajono apylinkės teismui ir priimtas po trūkumų šalinimo 2016 m. gegužės 18 d. Ieškinyje teigiama, kad šalys bendrai nebegyvena nuo 2015 m. Taigi, ieškovas vekselius pasirašė ir notaro vykdomieji įrašai atlikti jau po šios bylos iškėlimo teisme, dėl to šios prievolės nepatenka į šalių dalintino turto (prievolių) masę, todėl atsakovės atstovas teikdamas teismui tokį prašymą akivaizdžiai piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ir toks elgesys objektyviai neatitiko sąžiningo elgesio standartų. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad atsakovės turtas pagal antstolio D. T. patvarkymą buvo areštuotas 2017 m. balandžio 20 d. Atsakovė 2017 m. balandžio 24 d. antstoliui elektroniniu laišku išsiuntė prašymą (10.24 val.), apie vykstančią jos ir ieškovo santuokos nutraukimo bylą, gyvenimą skyrium, dėl ko prašė antstolio panaikinti jos turtui areštą, aiškiai žinodama CK 3.67 straipsnio 1 dalies ir 3.127 straipsnio 1 dalies nuostatas. Antstolis 2017 m. balandžio 24 d. 11.36 val. panaikino atsakovės turto areštą, tuo tarpu, atsakovės atstovas teismui sekančią dieną (2017 m. balandžio 25 d.) pateikė prašymą dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo, dėl naujai paaiškėjusių ir reikšmingų aplinkybių šiai bylai. Taigi, iš šių aplinkybių matyti, kad atsakovės atstovas akivaizdžiai piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, todėl teismas neturi teisinio pagrindo naikinti jam paskirtos baudos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bauda paskirta ne teismo iniciatyva, o ieškovo atstovui prašant, atsižvelgiant į viso proceso metu atsakovės atstovo procesinį elgesį, apie kurį teismas pasisakė 2017 m. balandžio 28 d. nutartyje.

7III.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Apeliantas atsakovės atstovas advokato padėjėjas A. T. atskiruoju skundu prašo panaikinti Širvintų rajono apylinkė teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartį ir tenkinti prašymą – panaikinti skirtą baudą (e.b.l.105-108, 7 t.).
 2. Nurodo, kad iš CK 3.67 str. turinio matyti, kad CK 3.67 str. nesusijęs su situacija, kai santuokos nutraukimo byloje paaiškėja, jog sutuoktinis sąmoningai neinformavo vieno iš kreditoriaus, t.y. nereglamentuoja situacijos, kai ieškovas pažeidžia CK 3.126 str. 2 d. Todėl prašyme atnaujinti bylos nagrinėjimą nurodyta aplinkybė, jog yra kreditorius, kuriam nėra pranešta apie ištuokos bylą, laikytina ieškinio trūkumu, todėl, nustatęs tokią aplinkybę, teismas ex officio privalėjo vadovautis CPK 135 str. nuostata dėl trūkumų šalinimo. Todėl prašymas atnaujinti bylos nagrinėjimą buvo pagrįstas ir teisėtas ir jo pateikimas nėra piktnaudžiavimas procesine teise.
 3. Teiginys, kad keli posėdžiai buvo skirti tam, kad atsakovė paruoštų priešinį ieškinį, neatitinka tikrovės, - posėdžiai buvo atidedami dėl kitų priežasčių:
  1. Teismas nutarė, kad dėl būtinybės išreikalauti įrodymus, kurie nurodyti atsakovės 2016 m. birželio 16 d. atsiliepime, jis priims sprendimą bylos eigoje;
  2. atsakovės 2016 m. birželio 16 d. atsiliepime nurodytus įrodymus ieškovas teikė dalimis (per kelis teismo posėdžius); be to, kadangi įrodymai buvo neišsamūs, ieškovas kas kart juos papildydavo;
  3. teismo nurodyta aplinkybė, kad ieškovas prisiėmė prievolę mokėti bankui asmeniškai, visiškai negali būti sietina su nubaudimu.
 4. Neatitinka tikrovės teiginys, kad esą dėl atsakovės atstovo pageidavimo tikslinti atsiliepimą įvyko du parengiamieji posėdžiai ir trys teismo posėdžiai. Posėdžiai buvo skiriami dėl aplinkybių, kurios kilo ne dėl atsakovės atstovo, o dėl ieškovo veiksmų, būtent dėl to, kad ieškovas tikslino/keitė savo poziciją dėl bendrų kreditorių, buvo ginčas dėl namo baigtumo laipsnio ir jo vertės, turto pagerinimų vertės ir jos skaičiavimo pagrindo. Ieškovas nuolat teikdavo vis naujus įrodymus. Nurodyti ieškovo veiksmai sąlygojo būtinybę užtikrinti atsakovės teisę visapusiškai susipažinti ir išanalizuoti ieškovo pateiktų dokumentų turinį (tokia analizė buvo pateikta teismui).
 5. Atmestinas motyvas, kad viena iš baudos skyrimo priežasčių - nebuvo pateikti atsakovės pajamas pagrindžiantys dokumentai. Ieškovė nebuvo įpareigota teikti tokius įrodymus, be to atsakovė ir ieškovas nesirėmė atsakovės pajamų dydžiais; kita vertus, bauda už įpareigojimo pateikti įrodymus nevykdymą nėra tapati baudai už piktnaudžiavimą teise, tad šis teismo motyvas taip pat negali būti sietinas su baudos už piktnaudžiavimą teisėmis skyrimu.
 6. Atmestinas motyvas, kad viena iš baudos skirimo priežasčių - atsisakymas liudytojos A. Š. apklausos. Atsakovės atstovas per teismo posėdį nurodė, kad atsisakė liudytojos apklausos, nes jai nepavyksta įteikti šaukimo ir į teismą atvyks liudyti UAB Kietaviškių statyba darbų vykdytojas, kuris galės pateikti paaiškinimus dėl statybos darbų eigos. Abi nurodytos aplinkybės yra objektyvaus pobūdžio, todėl atsisakymas nuo A. Š. apklausos negali būti sietinas su piktnaudžiavimu teise.
 7. Atmestinas motyvas, kad viena iš baudos skyrimo priežasčių - pagal teismo liudijimą gauti dokumentai buvo pateikti pavėluotai, o kita dalis išvis nepateikta. Pažymėtina, kad po teismo liudijimo gavimo bylos dalyvis UAB Kietaviškių statyba pateikė nurodytus dokumentus tik atsakovės atstovui, nors, pagal CPK privalėjo juos pateikti teismui, dėl šios priežasties teko atidėti teismo posėdį, kad gautus iš UAB Kietaviškių statybą dokumentus atsakovės atstovas įkeltų į elektroninę bylą. Kiti dokumentai nebuvo pateikti, todėl, kad UAB Sodžiau būstas administratorius ir Trakų rajono savivaldybė informavo, jog jų neturi.
 8. Pirma, aplinkybė, kad ieškovas 2016 m. rugsėjo 1 d. pasirašė vekselius neparodo, kokių santykių pagrindu yra surašyti vekseliai: paskolinių ar kitokių (vekseliai gali būti naudojami, kad užtikrinti ne tik paskolinių, bet ir kitokių piniginių prievolių įvykdymą). Todėl, priešingai nei nurodė teismas, vien iš vekselių surašymo datos neįmanoma nustatyti, kada minėti santykiai atsirado, taip pat neįmanoma nustatyti ar jie buvo sudaryti dėl bendro turto.
 9. Antra, CK 3.126 str. l d. yra imperatyvi, t.y. į bylą turi teisę įstoti ne tik bendras, bet ir asmeninis kreditorius, juolab, kad gali nesutapti sutuoktinių ir kreditoriaus nuomonės dėl kreditoriaus reikalavimo teisės priskirimo prie reikalavimo teisių vykdytinų iš asmeninio turto. Todėl išvada, kad nagrinėjamoje byloje esą iš anksto yra aišku, jog vekselių turėtojas yra asmeninis ieškovo kreditorius, yra teisiškai klaidinga.
 10. Ieškovas A. R. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovės atstovo atskirąjį skundą dėl 2017 m. birželio 1 d. nutarties panaikinimo atmesti, o teismo nutartį palikti galioti (e.b.l. 128-131, 7 t.).
 11. Nurodė, kad įvertinus atsakovės atstovo elgesį viso bylos nagrinėjimo metu bei tai, kad teismui baigus bylos nagrinėjimą iš esmės jis pateikė visiškai nepagrįstą prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą, 300 Eur dydžio bauda jam buvo skirta pagrįstai.
 12. Paaiškino, kad būtent atsakovės atstovo, kuris neabejotinai atsakovę šioje byloje konsultavo bei sudarinėjo veiksmų strategiją, suprato ir žinojo (arba privalėjo suprasti ir žinoti), jog jo pasirinkta veiksmų strategija bei teikiami teismui procesiniai dokumentai, kaip antai prašymas atnaujinti bylos nagrinėjimą, akivaizdžiai vilkina procesą, didina teismo ir jo darbuotojų užimtumą, eikvoja tiek teismų tiek šalių laiką bei sąlygoja papildomų išlaidų atsiradimą, už ką atsakovės atstovui visiškai pagrįstai buvo skirta bauda.
 13. Šiuo atveju, nors atsakovės atstovas savo atskirajame skunde ir pateikia pasiaiškinimus dėl tam tikrų procesu metu jo pasirinktų veiksmų motyvų, tačiau ieškovo vertinimu šie paaiškinimai nėra reikšmingi atsakovės atstovo skundžiamos bylos kontekste. Širvintų rajono apylinkės tesimas savo nutartyje yra aiškiai nurodęs, kad bauda atsakovės atstovui yra skirta konkrečiai už aiškiai nepagrįstą prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą, kuris buvo motyvuojamas tuo, kad ieškovas bylos nagrinėjimo metu nuslėpė turintis dar vieną kreditorių. Atsižvelgiant į tai ieškovas pasisako tik dėl atsakovės atstovo pateikto atskirojo skundo motyvų būtent dėl prašymo dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo. Tuo tarpu kiti atsakovės atstovo atskirojo skundo motyvai ieškovo vertinimu yra pertekliniai, teismo jie neturi būti vertinami dėl to ieškovas dėl jų nepasisako.
 14. Procesinės sutuoktinių pareigos, nustatytos prezumpcijoje dėl sutuoktinių turto režimo įrodinėjimo taisyklių, nepriskirtinos sutuoktinių turtinėms teisėms. Dalis sutuoktinių turtinių teisių yra susijusios su sutuoktinių turto teisiniu režimu. CK 3.67 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo santuokos nutraukimas sukelia teisinius padarinius sutuoktinių turtinėms teisėms, o šio straipsnio 2 dalis nustato, kad sutuoktinis, išskyrus tą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo, gali prašyti, kad teismas nustatytų, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisinius padarinius sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi.
 15. Sutiktina su teismo argumentais, jog santuokos nutraukimo byla buvo pradėta prieš ilgą laiką iki ieškovo prievolės naujam kreditoriui atsiradimo, dėl to vadovaujantis LR CK 3.67 str. nuostata atsakovės atstovo prašyme atnaujinti bylos nagrinėjimą nurodytas kreditorius nebuvo suinteresuotas bylos baigtimi, kadangi jis buvo ir yra laikomas asmeniniu ieškovo kreditoriumi. Aukščiau nurodytas teisinis reglamentavimas bei LR CK 3.67 str. taikymo praktika atsakovės atstovui turėjo būti žinoma, dėl to teismas teisingai atsakovės atstovo prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą traktavo kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).
 2. Širvintų rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3-984/2017, atsakovės V. R. atstovui advokato padėjėjui A. T. skyrė 300 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 3. A. T. kreipėsi į Širvintų rajono apylinkės teismą su prašymu paskirtą baudą panaikinti. Širvintų rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 1 d. nutartimi prašymo netenkino.
 4. Atstovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su atskiruoju skundu prašydamas panaikinti Širvintų rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-3-984/2017, tuo pačiu panaikinant jam Širvintų rajono apylinkės teismo paskirtą baudą.
 5. Ieškovas A. R. nesutinka su atsakovės atstovo atskiruoju skundu ir mano, jog bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis jam yra skirta pagrįstai.
 6. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 792 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. CPK 95 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad dalyvaujančio byloje asmens veiksmai laikytini piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.
 7. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra nurodyta, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį; piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra objektyvus elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais išoriniais jo pasireiškimo požymiais; piktnaudžiavimas yra ne tik tada, kai veiksmas sukelia materialinę žalą, bet ir tada, kai kenkia teisinei sistemai, objektyviai neatitinka sąžiningo elgesio standartų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-256-915/2016).
 8. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad atsakovės atstovas pateikė prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą dėl to, kad ieškovas nuslėpė, jog turi dar vieną kreditorių – V. U.. Ši aplinkybė atsakovės atstovui tapo žinoma po 2017 m. balandžio 20 d. antstolio D. T. patvarkymo Nr. 54 241 2017 04 20 2161.
 9. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovės atstovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis pateikdamas nepagrįstą prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą. Teismas atsisakė panaikinti nutartį, kuria atsakovės atstovui buvo paskirta bauda, iš esmės motyvuodamas tuo, kad atsakovės atstovas būdamas profesionaliu teisininku turėjo žinoti santuokos nutraukimo bylos iškėlimo įtaka sutuoktinių prievolėms ir, kad jo nurodoma aplinkybė apie naujai paaiškėjusį kreditorių nėra aktuali nagrinėjamai bylai, nes santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo, o dalijamas turtas, kurį kaip bendrąją jungtinę nuosavybę sutuoktiniai įgijo iki bylos iškėlimo dienos arba iki teismo sprendimo priėmimo dienos, jeigu laikotarpiu nuo bylos iškėlimo iki sprendimo priėmimo sutuoktiniai įgijo naujo turto.
 10. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais ir sprendžia, kad nagrinėjamu atveju prašymas atnaujinti bylos nagrinėjimą negali būti traktuojamas kaip akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.
 11. CPK 42 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad be kitų teisių ir pareigų, šalys turi teisę pateikti prašymus, duoti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu, teikti savo argumentus ir samprotavimus visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais. Šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodyti nedalyvavimo priežastis (CPK 42 str. 5 d.).
 12. Atsakovė bylą vedė per savo atstovą - advokato padėjėją A. T., todėl jis įgyvendino atsakovės procesines teisės ir pareigas, tarp kurių yra ir teisė teikti teismui prašymus. Iš bylos medžiagos matyti, kad prašymas atnaujinti bylos nagrinėjimą buvo pateiktas iš karto po to, kai atsakovei tapo žinoma nauja faktinė aplinkybė, kuri, jos manymu, buvo svarbi nagrinėjant bylą.
 13. Nors pateikus prašymą dėl bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo teismas bylą jau buvo išnagrinėjęs, tačiau sprendimas paskelbtas dar nebuvo, todėl atsakovės atstovas turėjo teisę teikti teismui tokio pobūdžio prašymą dėl aplinkybių, kurios atsakovei tapo žinomos tik po bylos išnagrinėjimo iš esmės. Todėl pagrindo konstatuoti, jog atsakovės atstovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ir jo elgesys objektyviai neatitiko sąžiningo elgesio standartų, nėra.
 14. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis gali būti skiriama tik išimtiniais atvejais ir tai, kad byloje nenustatyta, jog atsakovės atstovas prašymą dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo būtų reiškęs akivaizdžiai piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skyrė atsakovės atstovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 15. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, šiuo atveju, netiria ir nepasisako dėl kitų aplinkybių, kuriomis papildomai buvo motyvuojama nutartis skirti atsakovės atstovui A. T. baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes baudos skyrimo pagrindas buvo prašymas dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo.
 16. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai sudaro pagrindą pirmosios instancijos nutarčiai panaikinti. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė normas reglamentuojančias baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimą ir todėl priėmė nepagrįstą nutartį, kuri naikintina ir prašymas dėl baudos panaikinimo yra tenkinamas.

11Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

12336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 339 straipsniu teismas,

Nutarė

13Panaikinti Širvintų rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Širvintų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 28 d. nutartimi atsakovės V. R. atstovui advokato padėjėjui A. T. paskirtą 300 eurų baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

Proceso dalyviai
Ryšiai