Byla 2-4575-56/2011
Dėl perkanciosios organizacijos sprendimu panaikinimo ir ipareigojimo pakeisti pirkimo salygas priemimo klausima

1Vilniaus apygardos teismo teisejas P. J. rašytinio proceso tvarka išnagrinejes ieškovo UAB ,,Palangos butu ukis“ ieškinio atsakovui UAB ,,Vilniaus energija“ del perkanciosios organizacijos sprendimu panaikinimo ir ipareigojimo pakeisti pirkimo salygas priemimo klausima,

2n u s t a t e:

3Ieškovas UAB ,,Palangos butu ukis“ su ieškiniu kreipesi i teisma iš praše panaikinti UAB ,,Vilniaus energija“ 2010 m. vasario 2 d. sprendima Nr. 001-02; ipareigoti atsakova UAB ,,Vilniaus energija“ pakeisti vykdomo pirkimo ,,Šilumos punktu irenginiu ir šildymo bei karšto vandens sistemu priežiura skelviamu derybu salygas tokia tvarka: 2.1 pakeisti derybu salygu 4.1.8 punkta nustatant, kad : ,,Vidutine metine tiekejo šilumos punktu irenginiu ir šildymo bei karšto vandens sistemu priežiuros paslaugu apyvarta per pastaruosius trejus finanasinius metus arba per laika nuo tiekejo iregistravimo dienos (jeigu tiekejas vykde veikla mažiau nei trejus finansinius metus) turi buti ne mažesne 50 000 LT (teikiant pasiulyma vienai pirkimo daliai), ne mažesne 70 000 Lt (teikiant pasiulyma 2 pirkimo dalims), ne mažesne kaip 100 000 Lt (teikiant pasiulyma 3 pirkimo dalims) ir ne mažesne 120 000 Lt (teikiant pasiulyma visoms pirkimo dalims)“; 2.2 panaikinti pirkimo salygu 4.1.12 punkte itvirtinta kvalifikacijos reikalavima; 3.3 pakeisti Techniniu salygu 3 punkta patikslinant, kada ir kokiais atvejais objektu skaicius gali keistis. Ieškovas suformulavo prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones ir sustabdyti atsakovo UAB ,,Vilniaus energija“ vykdomo šilumos punktu irenginiu bei karšto vandens sistemu priežiuros paslaugu Nr. 99126 pirkimo skelbiamu derybu budu procedura.

4Prašymas del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tenkintinas.

5Teismas dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu asmenu prašymu gali imtis laikinuju apsaugos priemoniu, jeigu ju nesiemus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad teismas gali uždrausti atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba atlikti tam tikrus veiksmus, o 13 p. numato, kad teismas gali imtis ir tokiu laikinuju apsaugos priemoniu, kurios numatytos kituose istatymuose ir kuriu nesiemus teismo sprendimo vykdymas gali pasunketi ar pasidaryti neimanomas.Taciau taikydamas laikinasias apsaugos priemones teismas privalo patikrinti, ar laikinuju apsaugos priemoniu taikymas nepažeis viešojo intereso. Tai reiškia, jog jei prašomos pritaikyti ar jau taikomos laikinosios apsaugos priemones gali daryti žala visuomenei, jos daliai, neigiama itaka žmoniu gerovei, teismas gali atsisakyti jas taikyti. Teismu praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad teismas spresdamas laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima viešuju pirkimu bylose privalo ivertinti ne tik tai, kaip prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemone užtikrins ieškovo interesus, bet ir kokie neigiami ekonominiai padariniai gali tekti perkanciajai organizacijai ar tretiesiems asmenims jei prašoma apsaugos priemone butu taikoma, t.y. viešojo pirkimo proceduros sustabdomos. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teises principai, reikalauja išlaikyti proceso šaliu teisetu interesu pusiausvyra, todel laikinosios apsaugos priemones turi buti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktu nei vienai iš šaliu perdeto pranašumo ar nesuvaržytu vienos proceso šalies teisiu daugiau, nei butina teisetam tikslui pasiekti. Be to, taikydamas laikinasias apsaugos priemones teismas taip pat privalo patikrinti, ar laikinuju apsaugos priemoniu taikymas nepažeis viešojo intereso (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinese bylose Nr. 2-1563/2010, 2-1579/2010, 2-1474/2010 ir kt). Remiantis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo viešuju pirkimu gincu praktika, viešasis interesas apima tiek visuomenes interesa tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenes interesa užtikrinti konkurso dalyviu sažininga varžymasi, o sprendimas taikyti laikinasias apsaugos arba pritaikytas panaikinti viešojo intereso tikslu turi buti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos itakos žmoniu gerovei pagrindu. Kasacinio teismo nuomone, šie pagrindai turetu buti aiškinami siaurai ir apimti tik tam tikras išimtis: užkreciamu ligu prevencija, nenutrukstama mokiniu maitinima ir pan. Tuo tarpu laikinuju apsaugos priemoniu taikymas neturetu buti kvalifikuojamas kaip pažeidžiantis viešaji interesa, jei tam tikras visuomenes interesas pirkimo objektu nebuvo tenkinamas ilga laika arba niekada ir tokia situacija per se nera ar anksciau nebuvo laikoma kaip sukelianti realia žala visuomenei, jei šiai nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausiu konstituciniu gerybiu apsauga (visuomenes saugumas, individu sveikata ir pan.), arba jei visuomenes intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintu poreikio pirkimo objekto iškelima prieš sažininga teikeju konkurencija (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009 m. lapkricio 13 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-505/2009).

6Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB ,,Vilniaus energija“ paskelbe ir vykdo šilumos punktu irenginiu ir šildymo bei karšto vandens sistemu priežiuros pirkima skelbiamu pirkimu budu. Ieškovas ketindamas dalyvauti konkurse susipažines su konkurso salygomis ir rengdamas pasiulyma dalyvauti skelbiamame konkurse pastebejo, kad derybu salygos akivaizdžiai prieštarauja viešiuosius pirkimus reglamentuojancioms teises normoms, todel 2010 m. sausio 31 d. pateike pretenzija atsakovui del nustatytu neatitikimu, prašydamas juos pašalinti. Atsakovas 2011 m. vasario 2 d. atsakymu Nr. 001-02 nurode, kad ieškovo pretenzijos nenagrines, nes ji pateikta praleidus istatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta termina, todel ieškovas prašydamas panaikinti nurodyta atsakovo sprendima kreipesi i teisma.

7Teismo vertinimu, šiuo atveju laikinuju apsaugos priemoniu taikymu siekiama nauda - sažininga tiekeju konkurencija, visuomenes (daugiabuciu namu gyventoju ir kitu vartotoju) interesas gauti kokybiškas ir optimalias kainos atžvilgiu šilumos punktu irenginiu ir šildymo bei karšto vandens sistemu priežiuros paslaugas bei pretenzijoje ir ieškinyje, ieškovo keliami reikalavimai del viešojo pirkimo dalyko dalies neteisetumo ir nepagristumo bei pirkimo salygu nesažiningumo liecia viešaji interesa, todel laikinuju apsaugos priemoniu netaikymas nagrinejamu atveju, negali buti pateisinamas, nes atsižvelgiant i visuomenes interesa užtikrinti konkurso dalyviu sažininga konkurencija, šiuo atveju, neteisetai apribojant ieškovo ar kitu potencialiu tiekeju dalyvavima atsakovo paskelbtame konkurse butu pažeistas viešasis interesas.

8Atsižvelgiant i aukšciau nurodytas aplinkybes, ieškovo prašymas del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo laikytinas pagristu, todel tenkintinas.

9Teismas, vadovaudamasis LR Viešuju pirkimu istatymo 95 str. 5 d., CPK 144 str., 1 d. 145 str.,

Nutarė

10Ieškovo UAB „Palangos butu ukis“ prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tenkinti.

11Sustabdyti atsakovo UAB „Vilniaus energija“ vykdomas „Šilumos punktu irenginiu ir šildymo bei karšto vandens sistemu priežiuros“ [Pirkimo Nr. 99126] paslaugu pirkimo proceduras skelbiamu derybu budu.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo iteikimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per ši apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai