Byla 2-1563/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės ,,City Service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-5825-560/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,City Service“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Kalvarijų turgus“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Tretieji asmenys byloje uždaroji akcinė bendrovė ,,Trikampis žiedas“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Termomatika“, akcinė bendrovė ,,Tukompa“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Apsaugos komanda“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Corpus A“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Force security“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Invalda Service“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Ainava“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Eurocash1“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Švarus pasaulis“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Santjana“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Šilėja“, D. Petraitienės firma ,,Akvija“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Dussmann Sevice“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas AB ,,City Servise“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti AB ,,City Servise“ ir UAB ,,Trikampis žiedas“ pateiktą pasiūlymą, nustatyti pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą asmenį bei įpareigoti atsakovą sudaryti naują konkurso dalyvių pasiūlymų eilę. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemonės – įpareigoti atsakovą UAB „Kalvarijų turgus“ sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Kalvarijų turgavietės patalpų ir teritorijos valymo ir priežiūros, pastatų inžinierinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų pirkimas“ procedūras.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 16 d. nutartimi atsakovo atžvilgiu ėmėsi laikinųjų apsaugos priemonių ir įpareigojo atsakovą UAB „Kalvarijų turgus“ sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Kalvarijų turgavietės patalpų ir teritorijos valymo ir priežiūros, pastatų inžinierinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų pirkimas“ procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, uždraudžiant atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su viešuoju pirkimu, t.y. nesudaryti su šio konkurso laimėtoju pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis jau yra sudaryta – įpareigojo atsakovą sustabdyti pirkimo sutarties galiojimą bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymą.

5Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ apskundė Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 16 d. nutartį atskiruoju skundu, kuriuo prašė panaikinti minėtą nutartį bei pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

6Vilniaus apygardos teismas atskirąjį skundą tenkino ir 2010 m. birželio 23 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nutartyje nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą, pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Kaip matyti iš trečiojo asmens pateiktos 2010 m. gegužės 17 d. Kalvarijų turgavietės patalpų bei teritorijos valymo ir priežiūros, pastatų inžinerinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų pirkimo sutarties Nr. VS-10/06/02, sudarytos tarp UAB „Kalvarijų turgus“ ir UAB „Dussmann Service“, šiuo atveju pirkimas bei jo metu vykdomos pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios, sudarius paslaugų pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju. Dėl šių priežasčių teismas sprendė, jog laikinosios apsaugos priemonės, uždraudžiant atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su viešuoju pirkimu, įskaitant ir nesudaryti su šio konkurso laimėtoju pirkimo sutarties, netenka prasmės. Teismas taip pat panaikino ir įpareigojimą atsakovui sustabdyti pirkimo sutarties galiojimą bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymą. Visų pirma, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimo (tuo atveju, jei jis bus patenkintas) įvykdymą. Šiuo atveju, ieškovas neprašo pripažinti tarp trečiojo asmens kaip konkurso laimėtojo ir atsakovo sudarytos paslaugų pirkimo sutarties negaliojančia, todėl tokios sutarties vykdymo sustabdymas, taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikštų išėjimą už ieškinio dalyko ribų bei atitinkamai laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo principo, kuris reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymą, pažeidimą (CPK 145 str. 2 d.). Teismas sutiko su trečiojo asmens argumentais, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas šioje byloje yra susijęs su viešuoju interesu, kuris šiuo atveju nustatytas atsižvelgiant į tai, kad Kalvarijų turgavietė yra viena didžiausių Vilniaus mieste, kas reiškia, jog šioje turgavietėje lankosi didelė Vilniaus miesto gyventojų dalis, kuri čia įsigyja maisto produktus ir kitas prekes. Vadinasi, Kalvarijų turgavietėje prekiaujamų maisto produktų ir kitų prekių kokybė bei jų tinkamumas vartojimui, taip pat sudarytos saugios sąlygos šių prekių įsigijimui tiesiogiai įtakoja didelės Vilniaus miesto gyventojų dalies sveikatą bei finansinius interesus (viešąjį interesą). Todėl siekiant apsaugoti viešąjį interesą, Kalvarijų turgavietėje privalo būti užtikrintas higienos ir sanitarinių reikalavimų laikymaisis, taip pat privalo būti užtikrintas prekiautojų ir pirkėjų saugumas bei viešosios tvarkos palaikymas, todėl paslaugų pirkimo sutarties Nr. VS-10/06/02 vykdymas negali būti stabdomas.

7Atskiruoju skundu ieškovas AB ,,City Service“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį. Nurodo, kad ieškinys Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas 2010 m. gegužės 14 d., todėl pagal CPK 148 straipsnio nuostatas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo privalėjo būti išspręstas iki 2010 m. gegužės 17 d., tuo tarpu teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išsprendė tik 2010 m. birželio 16 d., kas ne tik pažeidė ieškovo interesus, bet ir apsunkino laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar šio įstatymo 941 straipsnio 2 dalyje, 951 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį, nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo ar teismo rezoliuciją priimti ieškinį, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovas UAB ,,Kalvarijų turgus“ 2010 m. gegužės 17 d. gavo pranešimą apie pateiktą ieškinį, tačiau nepaisydamas įstatymo nustatyto įpareigojimo, vis tiek sudarė pirkimo sutartį, tokiu būdu pažeisdamas ieškovo interesus. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo nustatytas ne tik draudimas sudaryti sutartį, bet ir sustabdytas sutarties vykdymas, kas rodo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi prasmę net jeigu pirkimo sutartis jau sudaryta. Apeliantas taip pat nurodo, jog sudarius naują konkurso pasiūlymų eilę ir išrinkus naują konkurso laimėtoją, sutartis tarp UAB ,,Kalvarijų turgus“ ir UAB ,,Dussmann Service“ netektų galios. Kadangi teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus, formalus ieškinio reikalavimo panaikinti tarp atsakovo ir UAB ,,Dussmann Service“ sudarytą paslaugų pirkimo sutartį nenurodymas neturi jokios reikšmės nagrinėjant bylą. Apeliantas ginčija ir teismo motyvus, susijusius su viešojo intereso egzistavimu, nes nėra aišku kokiu būdu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų Kalvarijų turgaus klientų ir lankytojų interesus.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Dussmann Service“ ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neteko prasmės, nes pats viešasis pirkimas jau yra pasibaigęs. Ieškovui neginčijant sudarytos sutarties, laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis stabdomas visos sutarties galiojimas ir vykdymas, neatitiktų laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų. Pasikeitus faktinėms bylos aplinkybėms, ieškovas galėjo pasinaudoti procesine teise keisti ieškinio dalyką ir prašyti pripažinti sudarytą sutartį negaliojančia. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad ieškinio tenkinimo atveju, teismas savo iniciatyva turėtų pripažinti sutartį negaliojančia, nes teismo sprendimas, pripažinti perkančios organizacijos sprendimus negaliojančiais, nereiškia pačios pirkimo sutarties prieštaringumo imperatyvioms įstatymo normoms. Tvirtina, jog nagrinėjamu atveju viešasis interesas pasireiškia tuo, kad panaikinus skundžiamą nutartį ir palikus galioti atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, didelės dalies Vilniaus gyventojų ir Kalvarijų turgavietės lankytojų interesai nukentėtų, nes sustabdžius sutarties vykdymą, nebūtų atliekami Kalvarijų turgavietės valymo bei priežiūros darbai, dėl ko turgavietėje pablogėtų higienos ir sanitarinės sąlygos, kas galėtų atsiliepti turgavietės prekeivių ir pirkėjų sveikatai, parduodamų maisto produktų kokybei. Be to, būtų sustabdytas turgavietės saugojimas, dėl ko kiltų didelė grėsmė turgavietėje esančio prekybininkų bei Vilniaus miesto savivaldybės turto saugumui bei ženkliai išaugtų vagysčių tikimybė.

9Atskirasis skundas atmetamas.

10Laikinosios apsaugos priemonės paprastai taikomos dalyvaujančių byloje asmenų prašymu tam, kad būtų apsaugoti ieškovo ar kitų suinteresuotų asmenų teisės ir teisėti interesai, o priėmus ieškovui galimai palankų teismo sprendimą, jį būtų galima realiai įvykdyti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.). Konkrečioje byloje gali būti taikoma tik tokia laikinoji apsaugos priemonė, kuri atitinka ieškovo pareikštų reikalavimų esmę ir yra susijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymu. Taikoma laikinoji apsaugos priemonė turi maksimaliai užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, atsakovui nepadaryti nuostolių arba nuostoliai turi būti minimalūs.

11Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be to, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) yra numatytas pirkimo procedūros sustabdymas ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymas, kuris taikomas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 93 str. 1 d. 1 p., 94 str. 1 d.). Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (VPĮ 95 str. 5 d.). Spręsdamas ar yra pagrindas imtis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių, teismas itin didelę reikšmę turi skirti ekonomiškumo principui (VPĮ 95 str. 5 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymą yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Konkurso procedūrų sustabdymas ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Tačiau, kaip minėta, šioje teisės normoje numatyta laikinoji apsaugos priemonė turi būti taikoma vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios maksimaliai užtikrintų teismo būsimo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimo ribų (CPK 145 str. 2 d.). Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

12Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-658/2007).

13Nagrinėjamu atveju sprendžiamas ginčas susijęs su viešųjų pirkimų, skirtų Kalvarijų turgavietės patalpų, teritorijos valymo ir priežiūros, pastatų inžinierinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų pirkimu. Ieškovo iniciatyva teisme iškėlus civilinę bylą atsakovui, vyksta teisinis tyrimas dėl viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog Kalvarijų turgavietės infrastruktūros tinkamo eksploatavimo užtikrinimas ir ginčijamu pirkimu siekiami tikslai atitinka viešojo intereso sąvoką, nes šio projekto įgyvendinimas siejamas su turgavietės lankytojų interesais, t.y. turgavietės tinkamų higienos ir sanitarinių sąlygų sudarymu, siekiant nepakenkti turgavietės prekeivių ir pirkėjų sveikatai, parduodamų maisto produktų kokybei. Kalvarijų turgavietėje privalo būti užtikrintas ir prekiautojų bei pirkėjų saugumas bei viešosios tvarkos palaikymas. Taigi siekiant teisingai išspręsti nagrinėjamą klausimą, būtina viešojo pirkimo sustabdymo pasekmes vertinti finansine, ekonomine ir socialine prasmėmis, taip pat spręsti dėl proceso šalių lygiateisiškumo principo galimo pažeidimo. Ieškovo prašymu teismui sustabdžius viešojo pirkimo procedūras ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymą, neribotam laikui nusikeltų minėtų, būtinų tinkamam turgavietės funkcionavimui, paslaugų pirkimas ir teikimas, dėl ko žalą patirtų ne tik atsakovas ar tretieji asmenys, dalyvausiantys projekto įgyvendinime, bet ir visuomenė. Tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to siekiama ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo ne kartą pabrėžė Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Congestum group“ ir kt. v. M. K. Čiurlionio menų mokykla, bylos Nr. 2-587/2007, kat. 110.1; Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Skirgesa“ v. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos , bylos Nr. 2-638/2007, kat. 110.1).

14Nors apeliantas pagrįstai nurodo, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinius terminus, tačiau šis pažeidimas negali įtakoti skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Nutartis, kuria teismas atsakovui taikė laikinąsias apsaugos priemones, nėra šio apeliacinio proceso objektas, todėl teismas neanalizuoja su šios nutarties priėmimo aplinkybėmis susijusių atskirojo skundo argumentų.

15Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta ar pakeista skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl atskirasis skundas atmetamas, o teismo nutartis paliekama nepakeista.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai