Byla 2-1579/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-3941-232/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios administracijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“, uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės versmė“, uždaroji akcinė bendrovė „Dzūtra“, Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, prašydamas panaikinti atsakovo 2010 m. sausio 14 d. sprendimą dėl pirkimo „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugos“ nutraukimo ir atnaujinti pirkimo procedūrų vykdymą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pakartotinio pirkimo „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“, paskelbto 2010 m. gegužės 21 d., vykdymą. Nurodė, kad atsakovas vykdo pakartotinį pirkimą „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“, todėl nesustabdžius pirkimų procedūrų yra reali grėsmė, jog bus pasirinktas netinkamas tiekėjas ir nebus užtikrintas ekonomiškumas ir efektyvumas.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 23 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių pagrįstų motyvų ar argumentų, kodėl turėtų būti stabdomas naujai paskelbtas konkursas ir kaip naujai paskelbtas konkursas gali pažeisti viešąjį interesą arba ieškovo interesus. Teismas pažymėjo, kad pakartotiniame konkurse dalyviai kaip tik bus priversti pateikti optimalesnes kainas, žinodami konkurentų pateiktas kainas pirmajame konkurse.

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB „VSA Vilnius“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

71. Ieškovas dalyvavo atsakovo skelbtame atvirame konkurse „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugos“ ir iš visų dalyvavusių tiekėjų pasiūlė mažiausią kainą. Po kainų paskelbimo atsakovas, gavęs Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, nutraukė minėtą konkursą dėl pasikeitusių ekonominių aplinkybių ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nukeliamo rinkliavos mokesčio įvedimo. Atsakovas 2010 m. gegužės 21 d. paskelbė atvirą konkursą „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“ (toliau – pakartotinis konkursas). Ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kuria prašė panaikinti pakartotinio konkurso vykdymą ir atnaujinti ankstesnį konkursą, tačiau atsakovas nepatenkino pretenzijos. Ieškovo manymu, pakartotinis konkursas buvo paskelbtas nepasikeitus nei vienai iš ankščiau nurodytų aplinkybių. Kadangi buvo atplėšti vokai su pasiūlymais, visi tiekėjai, žinodami konkurentų kainas, pakartotiniame konkurse gali koreguoti savo pasiūlymus, t. y. atlikti sąžiningą konkurenciją pažeidžiančius veiksmus. Pirkimo objektas yra itin didelės apimties. Perkamos paslaugos betarpiškai susijusios su savivaldybės gyventojų interesais. Viešasis interesas reikalauja, kad perkančiosios organizacijos sprendimai užtikrintų pigiausią ir efektyviausią paslaugą gyventojams. Atliekų turėtojams šiuo metu yra užtikrinta viešoji atliekų vežimo paslauga, nes yra pratęsta sutartis su esamu tiekėju UAB „Ukmergės versmė“.

82. VPĮ 93 straipsnis numato tiekėjo teisę kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Situacija, kai atsakovas esant toms pačioms sąlygoms elgiasi dvejopai, pagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą.

93. Stabdyti pakartotinio pirkimo vykdymą yra būtina iki bus išnaginėta ši civilinė byla, priešingu atveju teismo sprendimas netektų prasmės ir negalėtų būti vykdomas, kadangi atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas būtų neteisėtai įvykdytas pagal pakartotinį pirkimą.

104. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą pagrindžia ir teisingumo principas.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

121. VPĮ nenumato galimybės atnaujinti nutrauktą pirkimą. Be to, pats ieškovas, dalyvaudamas naujai paskelbtame pirkime, patvirtino, kad sutinka su šio pirkimo sąlygomis, laiko pirkimą teisėtu. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų Ukmergės rajone situaciją, kai nuo 2010 m. spalio 1 d. nebūtų įmanoma su pirkimą laimėjusiu tiekėju sudaryti sutartį ir dėl to kiltų grėsmė viešajam interesui – rajone būtų sužlugdyta atliekų tvarkymo sistema.

132. Teismas teisingai pastebėjo, kad ieškovas nepateikė jokių pagrįstų motyvų ar argumentų, kodėl turėtų būti stabdomas naujai paskelbtas konkursas. Apeliantas yra privati pelno siekianti įmonė, todėl apelianto pasisakymai apie jo ginamą viešąjį interesą, vertintini kaip nepagrįsti ir teisiškai nereikšmingi. Ieškovas visomis priemonėmis siekia laimėti konkursą ir gauti pelną, o tai nėra susiję su viešojo intereso gynimu.

143. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas pažeidė pagrindinius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslus. Teismas įvertino, kad ieškovo tikslai, siekiami laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, nėra susiję su viešojo intereso gynimu.

154. Kiti apelianto nurodomi argumentai, motyvai ir prielaidos galėtų būti ginčijami nagrinėjant ieškinį iš esmės. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jie yra teisiškai nereikšmingi, todėl neturėtų būti vertinami.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

18Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte taip pat nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (VPĮ 95 str. 5 d.).

19Taigi pagal VPĮ pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas vykdanti perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t. y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau, nei reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (asmenų) interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

20Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jei jos pritaikytos – panaikinti.

21Bylos duomenimis, atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija vykdė viešąjį pirkimą „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugos“. Viešasis pirkimas atsakovo 2010 m. sausio 14 d. sprendimu buvo nutrauktas, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, dėl pasikeitusių ekonominių aplinkybių ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nukeliamo rinkliavos mokesčio įvedimo. Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti minėtą atsakovo sprendimą dėl pirkimo nutraukimo ir atnaujinti pirkimo procedūrų vykdymą. Atsakovas 2010 m. gegužės 21 d. paskelbė naują konkursą „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugos“. Kadangi ieškovas yra pareiškęs ieškinį, kuriuo ginčija ankstesnio pirkimo nutraukimą ir prašo atnaujinti ankstesnio pirkimo procedūras, ieškovas prašo stabdyti naujai paskelbto viešojo pirkimo procedūras.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, vykdydamas naują konkursą, veikia ne tiek savo interesais, kiek gindamas viešuosius interesus. Vykdomas konkursas skirtas įsigyti atliekų tvarkymo paslaugas. Teisėjų kolegijos nuomone, perkamos paslaugos yra glaudžiai susijusios su viešuoju interesu – konstitucine visuomenės teise į saugią aplinką ir jos apsaugą (Konstitucijos 54 str.). Šiuo atveju tinkamą aplinkos apsaugą turi garantuoti ir savivaldybės, kurios privalo užtikrinti jų teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų tvarkymą (Atliekų tvarkymo įstatymo 25, 30-31 str.). Šių paslaugų neteikimas reiškia ir viešojo intereso pažeidimą. Sustabdžius naujai paskelbto prikimo procedūras, kils reali grėsmė, kad atliekų tvarkymo paslaugos savivaldybės gyventojams tam tikrą laikotarpį nebus teikiamos arba jų teikimas bus sutrikdytas ar pareikalaus didelių nepatogumų užtikrinant jų teikimą. Byloje nėra duomenų, ar po pirkimo sąlygose numatyto termino sudaryti pirkimo sutartį pabaigos gyventojams bus užtikrintas minėtų paslaugų tinkamas teikimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo nutraukto konkurso sąlygose numatytas pirkimo sutarties vykdymo terminas yra ketveri metai. Jei būtų sudaryta pirkimo sutartis su iš naujo paskelbto konkurso laimėtoju, o vėliau paaiškėtų, kad pirkimo sutartis turėjo būti sudaryta su ieškovu, kaip ankstesnio konkurso laimėtoju, įvertinus įstatymo nustatytus trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, galima teigti, kad ieškovo teisė gauti ekonominę naudą nebūtų visiškai paneigta – pirkimo sutartis su juo galėtų būti sudaroma likusiam terminui. Be to, ieškovas tokiu atveju galėtų pasinaudoti ir kitais teisių gynimo būdais, pavyzdžiui, reikalauti žalos atlyginimo (VPĮ 96 str.).

23Teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškinio reikalavimo pagrįstumu, kadangi tai nėra šios bylos nagrinėjimo (apeliacijos) dalykas.

24Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes bei teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu Ukmergės... 4. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 23 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „VSA Vilnius“ prašo Vilniaus apygardos... 7. 1. Ieškovas dalyvavo atsakovo skelbtame atvirame konkurse „Atliekų tvarkymo... 8. 2. VPĮ 93 straipsnis numato tiekėjo teisę kreiptis į teismą dėl... 9. 3. Stabdyti pakartotinio pirkimo vykdymą yra būtina iki bus išnaginėta ši... 10. 4. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą pagrindžia ir teisingumo... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės... 12. 1. VPĮ nenumato galimybės atnaujinti nutrauktą pirkimą. Be to, pats... 13. 2. Teismas teisingai pastebėjo, kad ieškovas nepateikė jokių pagrįstų... 14. 3. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas pažeidė pagrindinius... 15. 4. Kiti apelianto nurodomi argumentai, motyvai ir prielaidos galėtų būti... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 18. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 19. Taigi pagal VPĮ pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas vykdanti... 20. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar... 21. Bylos duomenimis, atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, vykdydamas naują konkursą, veikia... 23. Teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su... 24. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą,... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....