Byla e2-1395-886/2019
Dėl skolos už šilumos energiją priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Ligitai Lisauskienei, dalyvaujant atsakovei R. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ ieškinius, pareikštus atsakovei R. G. dėl skolos už šilumos energiją priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teisme Kauno rūmuose 2018 m. spalio 5 d. gauti ieškovės AB „Kauno energija“ keturi ieškiniai, pareikšti atsakovei R. G. dėl skolos priteisimo už ieškovės tiekiamą šiluminę energiją atsakovei nuosavybės teise priklausantiems keturiems butams, esantiems ( - ) pagal šiuos ieškinius iškeltos keturios civilinės bylos:

51) civilinė byla Nr. e2-27657-848/2018 iškelta 2018 m. spalio 8 d.; ieškiniu CBP-22016 ieškovė prašo priteisti 1290,56 Eur skolos už šiluminę energiją, tiektą butui ( - ) laikotarpiu 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d., 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, 29 Eur žyminio mokesčio, 36,30 Eur išlaidų už teisines paslaugas ir 4,87 Eur už duomenų iš Testamentų registro, Gyventojų registro ir Nekilnojamojo turto registro gavimą (37-39 b. l.).

62) civilinė byla Nr. e2-27617-955/2018 iškelta 2018 m. spalio 8 d., ieškiniu CBP-22026 ieškovė prašo priteisti 1138,44 Eur skolos už šiluminę energiją, tiektą butui ( - ) laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d., 41 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d., 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, 27 Eur žyminio mokesčio, 36,30 Eur išlaidų už teisines paslaugas ir 4,87 Eur už duomenų gavimą iš Testamentų registro, Gyventojų registro ir Nekilnojamojo turto registro (1-3 b. l.).

73) civilinė byla Nr. e2-27660-886/2018 iškelta 2018 m. spalio 8 d.; ieškiniu CBP-22015 ieškovė prašo priteisti 1437,70 Eur skolos už šiluminę energiją, tiektą butu ( - ), laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d., 51,77 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d., 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, 34 Eur žyminio mokesčio, 36,30 Eur išlaidų už teisines paslaugas ir 4,87 Eur už duomenų iš Testamentų registro, Gyventojų registro ir Nekilnojamojo turto registro (107-109 b. l.).

84) civilinė byla Nr. e2-27616-920/2018 iškelta 2018 m. spalio 15 d., ieškiniu CBP-22028 ieškovė prašo priteisti 1341,69 Eur skolos už šiluminę energiją, tiektą butui ( - ) laikotarpiu 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. 48,34 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d., 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, 31 Eur žyminio mokesčio, 36,30 Eur išlaidų už teisines paslaugas ir 4,87 Eur už duomenų gavimą iš Testamentų registro, Gyventojų registro ir Nekilnojamojo turto registro (71-73 b. l.).

9Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos 2018 m. lapkričio 16 d. nutartimi šios bylos sujungtos į vieną civilinę bylą ir joms suteiktas numeris Nr. e2-27660-886/2018 (173-174 e. b. l.).

10Ieškovė AB „Kauno energija“ ieškiniuose Nr. CBP-22016, Nr. CBP-22026, Nr. CBP-22015 ir Nr. CBP-22028 nurodo, kad tiekia šiluminę energiją į butus Nr. 2, 3, 5 ir 8, esančius gyvenamajame name ( - ) (toliau tekste – ginčo butai). Atsakovė šiuos butus įgijo paveldėjimo teise. Atsakovė nėra sudariusi sutarčių su ieškove dėl šilumos energijos pirkimo, tačiau atsakovei priklausantys ginčo butai yra prijungti prie centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos. Ieškovė šilumos energiją atsakovei faktiškai suteikė, todėl atsakovė privalo ją atsiskaityti. Tokią atsakovės prievolę patvirtina teisinis reguliavimas ir kasacinės instancijos teismo jurisprudencijoje pateiktos teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 1-155 patvirtinto Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo 6 punkte numatyta, kad iki to laiko, kol bus sudaryta sutartis pagal individuliai aptartas sąlygas, šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo santykiai grindžiami vadovaujantis Taisyklėmis ir šiuo Aprašu nustatytomis sąlygomis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad tuo atveju kai nėra sudarytos rašytinės sutarties su tiekėju, laikytina, kad šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šilumos tiekėjo ir buto, kuriam tiekiama šilumos energija, savininko. Atsakovė už ieškovės parduodamą šilumos energiją nėra atsiskaičiusi, todėl iš jos turi būti priteista skola už ieškovės parduotą šiluminę energiją laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. ir delspinigiai, paskaičiuoti nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d., taikant 0,02 proc. delspinigių dydį už kiekvieną pradelstą dieną, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių skaičiavimo už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsnyje numatytu delspinigių dydžiu.

11Atsakovė R. G. 2018 m. spalio 30 d. pateikė atsiliepimus į ieškinius (DOK-124917, DOK-124935, DOK-124934, DOK-124933), su ieškiniais nesutinka. Atsiliepimus grindžia argumentais, kad ji nėra ginčo butų Nr. 2, 3, 5, 8, esančių ( - ), savininkė, ir kad su AB „Kauno energija“ nėra sudariusi jokių sutarčių (148-157 b. l.)

12Ieškovė AB „Kauno energija“ 2019-01-08 pateikė rašytinius paaiškinimus (DOK-2614) dėl prieštaravimų atsakovės atsiliepimuose. Ieškovė prašo atmesti atsakovės argumentus, jog ji nėra butų savininkė ir ji neturi prievolės mokėti šiluminę energiją. Ieškovė nurodo, kad 2013 m. lapkričio 14 d. raštu kreipėsi į Kauno miesto 15-ąjį notarų biurą su prašymu pateikti informaciją, kas priėmė 2005 m. gegužės 6 d. mirusios P. G. palikimą, nes ginčo butai pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 9 d. įsakymus „Dėl pilietės P. G. (įpėdinio) nuosavybės teisių į butą atkūrimo“ buvo perleisti P. G. įpėdinei. Kauno miesto 15-asis notarų biuras 2013 m. lapkričio 25 d. raštu nurodė, kad palikimą priėmėm atsakovė. Kauno miesto savivaldybės administracijos perdavimo aktais – 2008 m. spalio 31 d. Nr. S-866, 2009 m. kovo 4 d. Nr. S-921, S-922, S-923 atsakovė butus perėmė savo žinion ir tą patvirtino savo parašais kiekviename butų perdavimo – priėmimo akte. Galiojantys ir nenuginčyti administraciniai dokumentai patvirtina, kad atsakovės ginčo butus perėmė savo nuosavybėn. Atsakovės nurodyta aplinkybė, kad ji nėra įregistravusi nuosavybės teisių į ginčo butus, nepaneigia nuosavybės teisių, nes pagal CK 4.49 straipsnio 1 dalį nuosavybės teisė yra įgyjama nuo turto perdavimo momento, o ne nuo registracijos. Ieškovė nurodo, kad anksčiau minėti administraciniai aktai dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir butų perdavimo – priėmimo aktai jau buvo įvertinti Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-5111-877/2014, kurioje buvo konstatuota, kad atsakovė yra ginčo butų savininkė, todėl iš jos priteistina skola, susidariusi ginčo butams laikotarpiu nuo 2008 m. spalio 31 d. iki 2013 m. gruodžio 1 d. patiektą šiluminę energiją. Šioje byloje priimtas teismo sprendimas dėl skolos priteisimo yra įvykdytas, atsakovė skolą padengė, todėl jos argumentai, kad ji nėra ginčo butų savininkė, yra absoliučiai niekiniai ir prieštaraujantys logikai.

13Atsakovė teismo posėdyje prašė ieškinius atmesti, palaikė atsiliepimuose nurodytus argumentus, kad ji nėra ginčo butų savininkė. Šiuos argumentus grindė VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašais, kuriuose nurodyta, kad daiktinės teisės neįregistruotos. Nurodė, kad ji yra netinkamas atsakovas, skola už šiluminę energiją turi būti priteista iš savivaldybės, nes butų savininkė yra savivaldybė. Atsakovė patvirtino, kad priėmė palikimą po jos mamos P. G. mirties, ir jai yra žinoma apie Kauno miesto savivaldybės administracijos priimtus įsakymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į ginčo butus. Paaiškino, kad kreipėsi į Registrų centrą dėl nuosavybės teisių įregistravimo, tačiau Registrų centras atsisakė įregistruoti nuosavybę dėl savivaldybės kaltės, nes jai butai buvo perduoti su perstatytomis sienomis, buvo neatitikimų kadastro duomenyse, todėl atsakovė atsisako nuosavybės. Kauno miesto savivaldybės administracijos įsakymai dėl nuosavybės teisių atkūrimo yra neteisingi ir negaliojantys, atsakovė su jais nesutinka. Savo atsikirtimus į ieškinį atsakovė taip pat grindė argumentais, kad anksčiau buvo priimtas teismo įsakymas dėl skolos priteisimo už šiluminę energiją tiektą į tuos pačius butus, tačiau teismo įsakymas buvo panaikintas dėl to, kad atsakovė nėra butų savininkė. Dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 6 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-5111-877/2014, kuriuo priteista skola už šiluminę energiją už ankstesnį laikotarpį, atsakovė nurodė, kad apie tokį sprendimą nieko nežino, tačiau visą skolą sumokėjo antstoliams, o su sprendimu nesutinka, nes jis priimtas už akių ir yra neteisingas.

14Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta, 2019 m. sausio 8 d. rašytiniuose paaiškinimuose (DOK-2614) prašė bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant. Ieškovės atstovas dalyvavo ankstesniame teismo posėdyje, 2018 m. gruodžio 17 d., prašė ieškinius tenkinti ir priteisti iš atsakovės ieškiniuose nurodytą skolos sumą, delspinigius, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

15Ieškiniai tenkinami.

16Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė teikia šiluminę energiją butams Nr. 2, 3, 5, 8, esantiems ( - ) (toliau – ginčo butai). Šie butai nuosavybės teise priklauso atsakovei R. G.. Atsakovė neigia, esanti ginčo butų savininke, tačiau jos nuosavybės teises patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai.

17Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašų matyti (1 t. 40, 4, 126, 74 b. l.), kad dėl įregistruoto nekilnojamojo turto – butų, esančių ( - ) išrašo skiltyje „4. Nuosavybė“ įrašyta, kad daiktinės teisės neįregistruotos, naudotoja nurodyta P. G., gimusi ( - ), įregistravimo pagrindas: 2008 m. birželio 9 d. įsakymai (kurių numeriai atitinkamai kiekvienam butui – A2100, A-2099, A-2097 ir A-2098), 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymai (kurių numeriai atitinkamai kiekvienam butui – A-3198, A-3196, A3195 ir A-3197), 2008 m. spalio 31 d. perdavimo – priėmimo aktas Nr. 866 (butui Nr. 2) ir 2009 m. kovo 4 d. perdavimo – priėmimo aktai (kurių numeriai S-921, S-922 ir S-923 atitinkamai butams Nr. 3, 5, 8). Minėtų įsakymų, perdavimo – priėmimo aktų ir 2017 m. spalio 25 d. asmens prašymo Nr. 60-2-1175 pagrindu išregistruotos Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teisės į minėtus butus.

18Iš bylos medžiagos matyti, kad P. G., gimusi ( - ), mirė ( - ), po jos mirties palikimą priėmė palikėjos testamentinė įpėdinė – duktė R. G., 2005 m. gegužės 9 d. pateikusi pareiškimą dėl palikimo priėmimo Kauno miesto 15-ojo notarų biuro notarei L. V.. Šias aplinkybes patvirtina Gyventojų registro išrašas, Testamentų registro išrašas ir Kauno 15-ojo notarų biuro notarės 2013 m. lapkričio 25 d. raštas, 1 t. 6, 8, 13 b. l.).

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje Nr. 3K-7-18/2014 nurodė: „Paveldėjimas yra universalus teisių perėjimo pagrindas, įpėdiniai paveldi visą palikėjo turtą – tiek materialųjį, tiek turtines teises, taip pat prievoles (CK 5.1 straipsnio 1 dalis). Teisių perėjimo universalumas inter alia reiškia tai, kad palikėjo teisės ir pareigos pereina palikimą priėmusiam įpėdiniui neatsižvelgiant į tai, žinojo jis ar nežinojo apie konkrečias palikėjo teises ar pareigas. Įpėdinis negali priimti ar atsisakyti tik dalies palikimo. Jis priima visą palikimą besąlygiškai, t. y. visas palikėjo teises ir pareigas. Tam, kad įpėdinis paveldėtų turtą, jis turi palikimą priimti vienu iš įstatyme nustatytų būdų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Snoro lizingas“ pareiškimą dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo, bylos Nr. 3K-3-91/2013)“. CK 5.3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas. Nepriklausomai nuo to, kada įpėdinis priėmė palikimą ar kada įforminamas mirusiojo turto perėjimas įpėdinei, palikimo priėmimo teisiniai padariniai kyla retrospektyviai, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos.

20Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 9 d. įsakymais „Dėl pilietės P. G. (įpėdinio) nuosavybės teisių atkūrimo“ Nr. A-2100, A-2099, A2097 ir A-2098, atkurtos pilietės P. G. (įpėdinio) nuosavybės teisės į butus Nr. 2, 3, 5 ir 8 su dalimi rūsio patalpų ir bendrojo naudojimo patalpų, esančių gyvenamajame name 1A2b Linkuvos g. 51, Kaune, ir nurodyta grąžinti šį turtą natūra P. G. įpėdiniui. Kiekvienas butas (Nr. 2, 3, 5 ir 8) su dalimi rūsio patalpų ir bendro naudojimo patalpomis buvo perduoti P. G. įpėdinei R. G. Kauno miesto savivaldybės administracijos Gyvenamųjų ir kitų patalpų (priklausinių) perdavimo – priėmimo aktais: 2008 m. spalio 31 d. aktu Nr. S-866 perduotas butas Nr. 2, 2009 m. kovo 4 d. aktais Nr. S-921, Nr. S-922 ir Nr. S-923 perduoti butai, kurių numeriai atitinkamai 3, 5 ir 8. Kiekviename perdavimo – priėmimo akte yra R. G. parašai, patvirtinantys, kad nurodytą turtą perėmė. Kiekviename perdavimo - priėmimo akte nurodyta, kad perduodamos patalpos patuštintos, būklė patenkinama, būklė detaliau nurodoma apžiūros aktuose, kurie yra neatskiriama kiekvieno perdavimo – priėmimo akto dalis. Butų apžiūros ir būklės įvertinimo aktai surašyti 2008 m. spalio 28 d. Nr. N-925 (dėl buto Nr. 2) ir 2009 m. kovo 4 d. Nr. N-978, N-979 ir N-980 (dėl butų 3, 5, 8), juose aprašyta patalpų techninė būklė, inžineriniai tinklai, užfiksuoti elektros skaitiklių ir vandens skaitiklių rodmenys, aktai surašyti dalyvaujant buvusiems nuomininkams, kurie raštu patvirtino, kad patalas ir raktus pridavė (1 t. 47, 12, 133, 82 b. l.).

21Teismo posėdyje atsakovė teigė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos priimti įsakymai dėl nuosavybės teisių atkūrimo neteisėti, kad priimti po du kartus, jie neteisingi, todėl negaliojantys. Teismas atmeta šiuos atsakovės argumentus kaip nepagrįstus. Teismo prašymu Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė visus savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus įsakymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į ginčo butus P. G.. Šie įsakymai atsakovei įteikti ir atsakovei apie juos yra žinoma, tą atsakovė patvirtino teismo posėdžiuose. Atsižvelgus į šias aplinkybes, teismas vertina, kad tai nėra nauji įrodymai. Teismas pažymi, kad visi savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 9 d. įsakymais „Dėl pilietės P. G. (įpėdinio) nuosavybės teisių atkūrimo“ Nr. A-2100, A-2099, A2097 ir A-2098, atkurtos pilietės P. G. (įpėdinio) nuosavybės teisės į butus Nr. 2, 3, 5 ir 8, o vėliau priimtais 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymais Nr. A-3198, A-3196, A3195, A-3197 buvo tik patikslinti duomenys, nurodyti 2008 m. birželio 9 d. įsakymuose, dėl butams priskiriamų bendro naudojimo patalpų. Teismas pažymi, kad šių įsakymų pagrindu atsakovė pasirašė priėmimo – perdavimo aktus, turtas perduotas atsakovei ir nuo perdavimo momento turtas tapo jos nuosavybe. Minėti įsakymai dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir turto grąžinimo natūra P. G. įpėdinei yra galiojantys, išviešinti Nekilnojamojo turto registre, per 10 metų jie nebuvo apskųsti, dėl jų pripažinimo negaliojančiais nebuvo pareikšta ieškinių teisme. Taigi galiojančiais ir nenuginčytais administraciniais teisės aktais patvirtintas faktas, kad atsakovė ginčo butus yra perėmusi savo nuosavybėn. Atsakovės nurodyta aplinkybė, kad ji ginčo butų savininkė ir nuosavybės teisių nėra įregistravusi Nekilnojamojo turto registre, nepaneigia jos nuosavybės teisių į ginčo butus. Remiantis Civilinio kodekso CK 4.49 straipsnio 1 dalimi, nuosavybės teisė yra įgyjama nuo turto perdavimo momento, o ne nuo registracijos. Taigi atsakovė ginčo butų savininke tapo nuo butų perdavimo - priėmimo aktų pasirašymo momento. Nurodyti įrodymai ir teisinis reguliavimas paneigia atsakovės argumentą, kad ji nėra ginčo butų savininkė. Esant nurodytoms aplinkybėms atsakovė privalo vykdyti prievolę kaip ginčo butų savininkė, turinti pareigą išlaikyti turtą ir mokėti prievoles už butui tiekiamą šiluminę energiją.

22Pagal energijos pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo (CK 6.383 straipsnio 1 dalis). Tarp šalių nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties, tačiau tokiu atveju sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šiose sąlygose nurodytų šalių – tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo ar pastato buto, kitų patalpų savininko – buitinio vartotojo arba juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009).

23Byloje nėra duomenų, kad tarp šalių buvo sudaryta rašytinė sutartis, tačiau tarp šalių buvo susiklostę prievoliniai teisiniai šilumos tiekimo–vartojimo santykiai. Ginčo butams buvo tiekiama šilumos energija, todėl atsakovė privalėjo sumokėti už ieškovės parduotą šilumos energiją. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų atsisakiusi ieškovės tiekiamos šilumos energijos, todėl laikoma, kad šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis tarp šalių sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys sudarytas sutartis privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai bei nustatytais terminais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

24Teismas pažymi, kad įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 6 d. sprendimu už akių, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-5111-877/2014, ieškovei yra priteista iš atsakovės R. G. 28 229,11 Lt (8175,72 Eur) skola už šiluminę energiją, tiektą į tuos pačius ginčo butus ankstesniu laikotarpiu, nuo 2008 m. spalio 31 d. iki 2013 m. gruodžio 1 d. Ir ieškovės atstovas, ir atsakovė teismo posėdyje patvirtino, kad šis sprendimas yra įvykdytas, išieškojimas buvo vykdomas per antstolių kontorą, atsakovė visą skolą yra sumokėjusi. Šiame teismo sprendime taip pat buvo įvertinti administraciniai teisės aktai dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir turto grąžinimo natūra P. G. įpėdinei R. G.. Taigi šiuos įsiteisėjusius sprendimu nustatytos faktinės aplinkybės turi prejudicinę galią nagrinėjamai bylai, ir jų iš naujo įrodinėti nereikia (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Šie duomenys paneigia atsakovės teiginius, kad ji nėra ginčo butų savininkė.

25Atsakovė nei atsiliepime, nei teismo posėdyje teikdama žodinius paaiškinimus neginčijo ieškovės pateiktų skaičiavimų dėl susidariusio įsiskolinimo už šiluminę energiją ginčo butams, ir neteikė jokių duomenų, kad ieškovės skaičiavimai yra neteisingi. Įsiskolinimas už šiluminę energiją, tiektą ginčo butams, susidarė laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. Atsakovės įsiskolinimas už tiektą šilumos energiją sudaro: butui ( - )– 1290,56 Eur (1 t. 50-51 b. l.); butui ( - )– 1138,44 Eur (1 t. 15-16 b. l.); butui ( - )– 1437,70 Eur (1 t. 136-137 b. l.); butui ( - )– 1341,69 Eur (1 t. 85-86 b. l.). Atsakovė prievolės sumokėti nevykdė, todėl iš jos priteisiama bendra 5208,39 Eur skolos suma už ieškovės tiektą šiluminę energiją visiems ginčo butams (CK 6.383 straipsnio 1 dalis).

26Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims 2 straipsnio 1 dalį fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną pradelstą dieną moka 0,02 procento delspinigius. Atsakovė laiku nesumokėjo už šiluminę energiją, todėl pagal ieškovo pateiktus skaičiavimus už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d. iš atsakovės priteisiami delspinigiai: 41 Eur dėl nesumokėtos skolos už tiektą šiluminę energiją butui ( - ) (1 t. 17 b. l.); 51,77 Eur – butui ( - ) (1 t. 138 b. l.), 48,34 Eur – butui ( - ) (1 t. 87 b. l.), iš viso – 141,11 Eur delspinigių.

27Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

28Tenkinus ieškinius visa apimtimi, ieškovei iš atsakovės priteisiamos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovės sumokėtas žyminis mokestis, išlaidos už teisines paslaugas ir išlaidos už duomenų gavimą iš registrų. Ieškovė už keturis ieškinius dėl skolos priteisimo keturiais 2018 m. rugsėjo 18 d. mokėjimo nurodymais sumokėjo 121 Eur žyminio mokesčio (29+27+34+31, 1 t. 67, 36, 139, 96 b. l.). Ieškovei teisines paslaugas pagal 2017 m. spalio 26 d. pavedimo sutartį Nr. R-KE-P-107-532 teikė advokatų profesinė bendrija „Smart Continent Legal“, atstovaujama advokato Tado Elzbergo. Už teisines paslaugas, parengiant ieškinius ieškovė patyrė po 36,30 Eur išlaidų už kiekvieną ieškinį, iš viso – 145,20 Eur (1 t. 27, 28 b.l .). Kiekvienam ieškiniu parengti ieškovė patyrė po 4,87 Eur už duomenų iš Testamentų registro, Gyventojų registro ir Nekilnojamojo turto registro gavimą, iš viso – 19,48 Eur. Iš atsakovės ieškovei priteisiama 121 Eur žyminio mokesčio, 145,20 Eur už teisines paslaugas ir 19,48 Eur išlaidų už duomenų gavimą iš registrų, iš viso – 285,68 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

29Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

31Ieškinius patenkinti.

32Priteisti iš atsakovės R. G. (asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - )) ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ (juridinio asmens kodas 235014830, buveinė Kaune, Raudondvario pl. 84) 5208,39 Eur (penkis tūkstančius du šimtus aštuonis Eur 39 ct) skolos už šiluminę energiją, 141,11 Eur (keturiolika Eur 11 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. spalio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 285,68 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt penkis Eur 68 ct) bylinėjimosi išlaidų.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Laima... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Kauno apylinkės teisme Kauno rūmuose 2018 m. spalio 5 d. gauti ieškovės AB... 5. 1) civilinė byla Nr. e2-27657-848/2018 iškelta 2018 m. spalio 8 d.; ieškiniu... 6. 2) civilinė byla Nr. e2-27617-955/2018 iškelta 2018 m. spalio 8 d., ieškiniu... 7. 3) civilinė byla Nr. e2-27660-886/2018 iškelta 2018 m. spalio 8 d.; ieškiniu... 8. 4) civilinė byla Nr. e2-27616-920/2018 iškelta 2018 m. spalio 15 d.,... 9. Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos 2018 m. lapkričio 16 d.... 10. Ieškovė AB „Kauno energija“ ieškiniuose Nr. CBP-22016, Nr. CBP-22026,... 11. Atsakovė R. G. 2018 m. spalio 30 d. pateikė atsiliepimus į ieškinius... 12. Ieškovė AB „Kauno energija“ 2019-01-08 pateikė rašytinius paaiškinimus... 13. Atsakovė teismo posėdyje prašė ieškinius atmesti, palaikė atsiliepimuose... 14. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio datą, laiką... 15. Ieškiniai tenkinami.... 16. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė teikia šiluminę energiją butams... 17. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad P. G., gimusi ( - ), mirė ( - ), po jos... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje Nr. 3K-7-18/2014 nurodė:... 20. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 9 d.... 21. Teismo posėdyje atsakovė teigė, kad Kauno miesto savivaldybės... 22. Pagal energijos pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė... 23. Byloje nėra duomenų, kad tarp šalių buvo sudaryta rašytinė sutartis,... 24. Teismas pažymi, kad įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 6 d.... 25. Atsakovė nei atsiliepime, nei teismo posėdyje teikdama žodinius... 26. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl delspinigių už nesumokėtus... 27. Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 28. Tenkinus ieškinius visa apimtimi, ieškovei iš atsakovės priteisiamos... 29. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263-270... 31. Ieškinius patenkinti.... 32. Priteisti iš atsakovės R. G. (asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ))... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...