Byla 2A-8-267/2009

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Burbulienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Danutės Matiukienės, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Šiaulių tauro energetika“ atstovei advokatei Jolantai Grigaliūnienei, atsakovo Kajetono Jūrėno architektūros ir dizaino studijos savininkui Kajetonui Jurėnui ir atstovui advokatui Henrikui Oseckiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių tauro energetika“ atstovės advokatės Jolantos Grigaliūnienės apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 13 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių tauro energetika“ ieškinį atsakovui Kajetono Jūrėno architektūros ir dizaino studijai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, netesybų ir nuostolių priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Šiaulių tauro energetika“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo Kajetono Jūrėno architektūros ir dizaino studijos 85000 Lt skolos, 12885,60 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinį grindė tuo, kad 2006-11-29 atsakovas ir ieškovas sudarė projektinės dokumentacijos parengimo sutartį Nr. 06-22, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti ( - ) esančio 3000 m2 bendro ploto daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis techninį projektą. Pagal šią sutartį atsakovas privalėjo nedelsiant pradėti darbus ir įsipareigojo iki 2007-04-11 dokumentaciją suderinti Nuolatinėje statybų komisijoje. Ši sutartis kvalifikuotina kaip projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos sutartis. Ieškovo teigimu, atsakovui buvo pervesti pinigai, viso 85000 Lt, ir atsakovas turėjo pradėti vykdyti sutartyje numatytus darbus. Laikydamas, kad nei nustatytu terminu, nei vėliau savo sutartinių įsipareigojimų atsakovas neįvykdė, ieškovas 2007-12-04 išsiuntė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, kad sutartį su K. Jurėno architektūros ir dizaino studija nutraukia CK 6.658 str. 2 d. pagrindu. Ta pačia pretenzija ieškovas pareikalavo grąžinti ieškovo atsakovui sumokėtus 85000 Lt ir sutarties 4.4 p. nustatytus delspinigius - netesybas, numatytas už termino praleidimą. Ieškovo manymu, kaltė dėl sutarties nutraukimo tenka atsakovui, nes atsakovas tinkamai nebendradarbiavo su ieškovu. Ieškovas teigė, kad atsakovas nereikalavo iš ieškovo pateikti jam techninę užduotį, tokia užduotis pateikta nebuvo. Pažymėjo, kad kažkokie eskiziniai projektai buvo ieškovui parodyti, tačiau derinami nebuvo. Nurodė, kad atsakovas akivaizdžiai aplaidžiai vykdė savo pareigas, be to, kadangi pats atsakovas ruošė sutartį, už visas dviprasmybes, tinkamų terminų nebuvimą atsako atsakovas.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2008 m. birželio 13 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Tuo pačiu teismas priteisė iš ieškovo UAB „Šiaulių tauro energetika“ 3500 Lt advokato pagalbos išlaidų atsakovui Kajetono Jūrėno architektūros ir dizaino studijai bei 6,45 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Teismas konstatavo, kad neginčijamai nustatyta, jog tarp šalių buvo susiklostę sutartiniai prievoliniai santykiai, 2006-11-29 pasirašytos Projektinės dokumentacijos parengimo sutarties Nr. 06-22, kuri vertintina kaip projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos sutartis, pagrindu. Vertindamas šią sutartį, teismas padarė išvadą, jog iš šios sutarties kylančios prievolės yra sąlyginės, terminuotos, ir nevykdytinos, iki nėra tam tikros aplinkybės. Nurodė, kad atsakovas Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studija pagal sutartį privalėjo atlikti tam tikrus darbus, kurie aiškiai išdėstyti į tam tikrus etapus. Tuo pačiu teismas pažymėjo, kad šių darbų atlikimui buvo numatytos tam tikros ieškovo UAB „Šiaulių tauro energetika“ pareigos. Todėl teismas pripažino, kad tarp ieškovo pareigų įvykdymo, teikiant reikalingus dokumentus, ir atsakovo darbų atlikimo yra aiškus priežastinis ryšys. Teismas atmetė kaip neįrodytus ieškovo UAB „Šiaulių tauro energetika“ argumentus, kad jis savo pareigas yra įvykdęs tinkamai. Pažymėjo, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog atsakovui buvo pateikta sklypo topografinė nuotrauka, o atsakovas atliko sklypo inžinerinius - geologinius tyrimus. Teismas atmetė ieškovo argumentus, jog šis tyrimas atliktas pavėluotai, ir dėl to bet kokiu atveju būtų pažeistas sutarties 1.2 p. numatytas terminas. Laikė, kad pagrindinė šio termino praleidimo priežastis yra paties ieškovo UAB „Šiaulių tauro energetika“ savo pareigų, numatytų sutartyje, nevykdymas. Nustatė, kad dokumentai projektavimo sąvadui gauti buvo teikiami ne vieną o tris kartus, o galutinis prašymas pateiktas tik 2007-05-11. Todėl teismas pripažino, kad nesant projektavimo sąlygų sąvado, projektavimo darbai nėra galimi. Nors projektavimo sąlygų sąvadas gautas tik 2007-07-02, vis dėl to dar iki to buvo ruošiami eskiziniai projektai, su dalimi iš jų ieškovas buvo supažindintas. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovui, kaip rangovui, nebuvo pateikta užduotis projektavimo darbams ir kokybiniai šių darbų reikalavimai. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas pažeidė tiek sutartyje, tiek įstatymu numatytą pareigą perduoti atsakovui projektavimo užduotį bei kitus techniniams dokumentams parengti būtinus duomenis, ir tinkamai nebendradarbiavo su atsakovu vykdant sutartį, atliekant darbus bei derinant parengtus techninius dokumentus. Nurodė, kad šalys susitarė dėl darbų kainos, todėl jos keisti negali. Sutartyje numatyta ir darbų apmokėjimo tvarka, nustatant, jog dalis darbų kainos, viso 61950 Lt, apmokama per penkias darbo dienas nuo sutarties pasirašymo, kita dalis, 61950 Lt - po eskizinių projektų suderinimo, kita dalis, 111510 Lt, - po techninio projekto užbaigimo, ir paskutinė dalis, 12390 Lt - po objekto pripažinimo tinkamu naudoti. Teismas pažymėjo, kad sutartyje nenumatyta, kokia tvarka ir kaip turėjo būti derinami eskiziniai projektai. Teismas, remdamasis šalių parodymais, pripažino, jog toks derinimas buvo, ieškovui keičiant nuomonę dėl pačios pastato paskirties, buvo ruošiami ir derinami kiti eskiziniai projektai. Todėl pripažino tinkamu dalies darbų kainos sumokėjimu už eskizinių projektų paruošimą ir atsakovui išmokėtus pinigus laikė darbo apmokėjimu pagal suderintą darbų kainą suderintais terminais. Esant nustatytam faktui, jog būtent ieškovas UAB „Šiaulių tauro energetika“, kaip užsakovas, nepateikė laiku tiek dokumentų projektavimo sąlygų sąvadui gauti (prašymas pateiktas tik 2007-05-11), tiek užduoties projektavimo darbams, ir jų kokybinius reikalavimus (kurie iš viso nebuvo pateikti), tuo neįvykdydamas sutarties, teismas patį ieškovą laikė pažeidusiu prievolę, kaip dėl savo kaltės nevykdžiusiu pareigų kitai šaliai. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas neturėjo teisės nutraukti sutartį tiek pagal šios sutarties 3.2 p. 3 d., tiek pagal CK 6.658 str. 2 d. Dėl išdėstyto teismas konstatavo, kad negalima reikalauti grąžinti to, kas buvo įvykdyta savanoriškai bei neklystant iki įvykdymo termino pabaigos ir ieškinį dėl skolos, kaip sumokėtos darbų kainos, priteisimo atmetė. Be to, teismas pažymėjo, jog nutraukus sutartį, šiuo ieškiniu nebuvo reikalaujama pateikti atliktų darbų rezultatus, tačiau buvo reikalaujama grąžinti pinigus, tinkamai sumokėtus už darbą.

5Apeliaciniu skundu ieškovo UAB „Šiaulių tauro energetika“ atstovė advokatė Jolanta Grigaliūnienė prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį visiškai patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

61. Sutartyje, dėl kurios nevykdymo kilo ginčas, pareiga pateikti užduotį buvo numatyta ieškovui, tačiau sutarties 3.3, 3.4 p. numatė, jog atsakovas (rangovas) privalo bendradarbiauti su užsakovu, reikalauti pateikti jam reikalingą darbui dokumentaciją, tačiau atsakovas to nedarė. Todėl atsakovas neteisus tvirtindamas, kad dokumentus turi teisę gauti tik užsakovas, t.y. ieškovas šioje byloje. Nors pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad paruošti prašymą išduoti projektavimo darbų sąvadą ir pateikti jį užsakovui buvo ieškovo pareiga, sąžiningai aiškinant sutarties sąlygas, tikrąją šalių valią ir tikruosius šalių ketinimus turi būti konstatuota, kad projektavimo darbų sąvadas pagal sutarties 3.3 punktą turėjo būti paruoštas rangovo (atsakovo) ir pateiktas užsakovui (ieškovui) pasirašyti; byloje esančiais dokumentais bei šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad faktiškai šis sutarties punkto vykdymas priklausė nuo rangovo (atsakovo), o ieškovui buvo pateikiamas tik pasirašyti. Be to, atsakovas teismo posėdžiuose pats patvirtino, kad sąvado projektus kompetentingai institucijai - Šiaulių m. savivaldybei - pateikė jis. Todėl atsakovas yra kaltas ir privalo atsakyti už tai, kad yra pažeisti projektavimo sąlygų sąvado išdavimo terminai: atsakovas šio techninio dokumento laiku neparengė, kaip to reikalavo Sutarties 3.3 punktas, laiku šio techninio dokumento nesuderino su užsakovu (ieškovu) ir kompetentinga institucija - Šiaulių m. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi, dėl ko laiku nebuvo pradėti ir iš viso nebuvo užbaigti darbai pagal Sutartį. Dėl išdėstyto, būtent atsakovas yra kaltas dėl to, kad ieškovas buvo priverstas atsisakyti sutarties ir ją nutraukti, o teismas sprendime konstatuodamas ieškovo kaltę dėl sutarties nutraukimo, išėjo už šalių reikalavimų ribų ir nagrinėjo reikalavimą, kuris nei vienos iš šalių nebuvo pareikštas.

72. Sudarydamas projektavimo darbų sutartį, atsakovas numatė konkretų terminą Sutarties 1.1 punkte numatytos projektinės dokumentacijos suderinimui Nuolatinėje statybų komisijoje ir šiai sutartinei pareigai įvykdyti nenumatė jokių išlygų (Sutarties 1.2 p.). Manytina, kad atsakovas, būdamas profesionalus projektinės dokumentacijos parengimo sutarčių vykdytojas, privalėjo žinoti ir žinojo, kokia tvarka gali būti keičiamos sutarties sąlygos. Sutartyje visiškai nebuvo numatyti tarpiniai eskiziniai projektai, todėl teismo sprendimas apie jų pateikimą ir jų privalomą apmokėjimą nepagrįstas; atsakovo pateikti byloje dokumentai niekuomet nebuvo pateikti ieškovui, jis tų dokumentų niekuomet nematė, o atsakovo pateiktus eskizus, esamos padėties matavimus atsakovas darė ne ieškovui, bet prieš tai buvusiems namo savininkams. Ieškovas niekada nėra matęs šių atsakovo projektinių dokumentų, o atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog šie dokumentai buvo rodomi ieškovui, kad šie projektai buvo su juo derinami, taigi preziumuojama, kad atsakovas pagal sutartį ieškovui neatliko visiškai jokių darbų ir ieškovas neprivalo mokėti už tuos darbus, kuriuos atsakovas atliko kitiems užsakovams.

83. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog sutartis yra nutraukta ir nei viena iš šalių to neginčija. Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas į tai, kad atsakovas ieškovo jam sumokėtus pinigus gavo kaip sutartyje numatytą avansą, ką pripažįsta abi šalys, todėl teismas sprendime nepagrįstai ginčija buvus avansinius mokėjimus. Sutartyje nėra nurodyti jokie konkretūs darbai, už kuriuos atsakovui priklausytų mūsų sumokėta suma, ir nustatyta tik bendra sutarties kaina, kurią ieškovas privalėjo sumokėti lygiomis dalimis per keturis kartus. Gavęs avansą, atsakovas neišrašė PVM sąskaitų - faktūrų už jokius atliktus darbus, nesurašė jokių darbų atlikimo aktų, jų neužpajamavo. Atsakovas neįgijo ir negalėjo įgyti nuosavybės teisės į ieškovo sumokėtus avansu pinigus, nes nėra nei vieno iš CK 4.47 str. nustatytų pagrindų nuosavybei atsirasti: avansinis mokėjimas nėra įgyjamas kaip nuosavybė, tai yra išankstinis mokėjimas už būsimus darbus, todėl atsakovas privalėjo įrodyti, kad jis jam pavestus darbus atliko, kokius konkrečiai darbus atliko ir kokia jų vertė. Priešingu atveju atsakovas privalo avansą grąžinti. Toks ir yra ieškovo reikalavimas. Be to, atsakovo veiksmai įrodo, jog jokie darbai atlikti nebuvo, o už sklypo inžinerinius - geologinius tyrimus šalys atskiros kainos nebuvo sutarę, todėl atsakovas turi teisę tik į patirtas išlaidas ir sąnaudas už atliktus darbus.

94. Bylos nagrinėjimo teisme metu buvo bandoma nustatyti, ar atsakovui buvo pateikta statinio projektavimo užduotis, jeigu taip - ar ji buvo pateikta atskiru dokumentu, ar žodžiu, ar ji buvo inkorporuota kaip dalis kitų dokumentų (t.y. į sutartį, sąvadą). Užsakymas yra neatsiejamas rangos sutarties priedas, todėl užsakymas gali būti suformuluotas jau sutarties sudarymo metu ir įtrauktas į ją. Įstatymas nereikalauja, kad užduotis būtų atskiras dokumentas; teisės aktai tik numato užduočiai, kaip dokumentui, keliamus reikalavimus (STR 1.05.06;2005 8.6). Iš užduočiai keliamų reikalavimų akivaizdu, kad faktiškai visos užduoties sąlygos perkeltos į sutartį. Techniniai užduoties priedai perkelti į sąvadą, todėl atsakovas pilnai galėjo vykdyti sutartį, o tuo atveju, jeigu manė, jog jam trūksta dokumentų, duomenų ar nurodymų - privalėjo kreiptis į ieškovą, pareikalaudamas tokių dokumentų ar duomenų, kaip tai numato šalių sudarytos sutarties 3.4 punkte. Atsakovas niekuomet nereikalavo jokių dokumentų, nes nenorėjo vykdyti sutarties ir iš esmės jos nevykdė, atmestinai ir labai aplaidžiai, neatsakingai ir nerūpestingai vykdė sutartinius įsipareigojimus, ir iš to tapo akivaizdu bei visiškai aišku, kad sutartis nustatytu terminu nebus įvykdyta. Todėl manytina, kad ieškovas pagrįstai pasinaudojo savo teise atsisakyti sutarties pagal CK 6.658 str. 2 d.

105. Prievolės įvykdymas pagal sutartį buvo užtikrintas netesybomis. Sutarties 4.4 punktas numato, jog Sutarties šalių delspinigiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (vėlavimą) sudaro 0,02 % kiekvienai pavėluotai dienai nuo bendros projektavimo darbų kainos, nustatytos Sutarties 2.1 punkte. Projektinės dokumentacijos parengimo kaina sudaro 210000 Lt + 18 % PVM (37800 Lt) = 247800 Lt. Atsakovas pavėlavo 260 dienų, todėl privalo sumokėti 12885,60 Lt (260 d. x 49,56 Lt) sutartinių delspinigių ieškovui.

11Atsiliepimu į ieškovo UAB „Šiaulių tauro energetika“ atstovės advokatės Jolantos Grigaliūnienės apeliacinį skundą atsakovas Kajetono Jūrėno architektūros ir dizaino studija prašo atmesti apelianto apeliacinį skundą ir palikti galioti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 13 d. sprendimą bei priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas atsakovo naudai. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

121. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad užduotį ir kitus pradinius dokumentus užsakovo pavedimu gali parengti ir rangovas. Tokiu būdu ieškovas savo pareigas bando perkelti atsakovui, tai yra visiškai nelogiška, nes rangovas sau pasirengtų projektavimo užduotį bei sugalvotų už ieškovą, ką jis statys. Be to, atsakovas niekaip negalėjo įtakoti projektavimo sąlygų sąvado išdavimo terminų. Ieškovas dokumentus projektavimo sąlygų sąvadui gauti pateikė pavėluotai, bei kelis kartus keitė, nes keitėsi užsakovo nuomonė dėl ketinamo statyti pastato. 2007-04-16 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriui ieškovas pateikė prašymą gauti projektavimo sąlygų sąvadą visuomeninės paskirties pastatui, 2007-05-11 ieškovas pakartotinai pakeitė nuomonę ir kreipėsi Šiaulių miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrių prašydamas išduoti projektavimo sąlygų sąvadą daugiabučiui gyvenamajam namui. Atsakovas įtakoti ieškovo, kada pateikti prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, neturėjo jokių galimybių, atsakovas, keičiantis ieškovo pageidavimams, tik padėjo užpildyti prašymus, o pasirašinėjo juos statytojas (ieškovas), o tai kas prašymą nunešė į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją neturi jokios reikšmės, nes prašymas pasirašytas ieškovo tą pačią dieną buvo pateiktas.

132. Ieškovas atsiuntė pretenziją dėl sutarties nutraukimo, tačiau savo pretenzijoje nenurodė, nuo kada sutartis nutraukiama, o šalių pasirašytoje sutartyje terminai kaip nutraukiama vienašališkai sutartis nebuvo aptarti. Todėl ieškovas nesilaikė įstatymo reikalavimų, pranešti prieš 30 d. apie sutarties nutraukimą.

143. Apeliantas visiškai neteisus, kad neaiškumai, kylantys aiškinant šios sutarties sąlygas, turi būti aiškinami ieškovo naudai, nes būtent atsakovo pareiga numatyti, kaip konkrečiai bus vykdoma sutartis. Sutartyje aiškiai įvardytos šalių teisės, pareigos, darbai, bei terminai, todėl ieškovo išsakyta nuomonė yra deklaratyvi, o ne pagrįsta įrodymais.

154. Apelianto nevykdymas sutartyje numatytų pareigų, sutrukdė atsakovui laiku atlikti projektavimo darbus, bei pilnai įvykdyti sutartį. Atsakovas rengdamas eskizinius projektus nekartą buvo susitikęs su ieškovu, todėl visiškai neteisinga teigti, kad atsakovas nebendradarbiavo. Ieškovas neteisus apeliaciniame skunde teigdamas, kad sutartyje nebuvo numatyti tarpiniai eskiziniai projektai. Sutarties 2.3. punkte buvo aptarta, kad dalis užmokesčio sumokama per penkias dienas po pagrindinių sprendinių (eskizinio projekto) suderinimo su užsakovu. Parengtas eskizinis projektas nebuvo suderintas su ieškovu, nes užsakovo nebedomino, ieškovas nebuvo suinteresuotas, kad projektas būtų parengtas, nebeteikė užduoties projektavimo darbams ir kokybinių šių darbų reikalavimų, todėl parengti pastato techninį projektą atsakovas negalėjo. Tai, kad apeliantas nebendradarbiavo matyti iš ieškovo gautos vienintelės pretenzijos, kuria jis informuoja atsakovą apie sutarties nutraukimą bei reikalauja gražinti sumokėtus pinigus, tačiau net nereikalauja pagal sutartį atliktų darbų rezultato, tokiu būdu patvirtinama aplinkybė, kad ieškovas, praradęs suinteresuotumą projektu, siekia tik susigrąžinti pinigus bei yra nusiteikęs visiškai nemokėti už atliktą darbą.

165. Apeliaciniame skunde teigiama, kad atsakovas negalėjo įgyti nuosavybės teisės į ieškovo sumokėtus pinigus. Tačiau pinigai atsakovui buvo pervesti pagal 2006-11-29 sutartį, t.y. atsakovo įgyti pagal sandorį. Atsakovas atliko dalį darbų pagal sutartį, todėl už šiuos darbus ieškovas privalo sumokėti.

176. Apeliantas skunde teigia, kad projektavimo užduotis buvo inkorporuota kaip dalis kitų dokumentų (į sutartį, sąvadą). Šie teiginiai nepatvirtinti jokiais įrodymais, nes nei sutartyje, nei sąvade nėra pateikta paslaugų apimties ir sumanyto statyti statinio pagrindinių funkcinių, architektūrinių, techninių, kokybinių ekonominių bei kitų rodiklių ir reikalavimų, kuriais būtina vadovautis rengiant Projektą. Pastebėtina, kad projektavimo sąlygų sąvadą išdavė Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kuri negali įtakoti ieškovo apsisprendimo dėl statinio projektavimo užduoties rodiklių.

187. Atsakovas pagal šalių sudarytą sutartį, nepadarė jokių pažeidimų, kurie būtų įtakoję vienašališką sutarties nutraukimą. Be to, atlikti visus darbus pagal šalių sudarytą rangos sutartį priklausė ieškovui. Todėl ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo turi būti atmestas, nes yra nepagrįstas.

19Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovo UAB „Šiaulių tauro energetika“ atstovė advokatė Jolanta Grigaliūnienė palaikė apeliacinį skundą, prašė jį tenkinti skunde nurodytais pagrindais. Nurodė, jog projektinės dokumentacijos parengimo sutartis nebuvo įvykdyta dėl atsakovo kaltės, todėl avansu sumokėti pinigai – 85000 Lt turi būti priteisti ieškovui. Taip pat prašė priteisti sutartyje numatytus delspinigius – 12855,60 Lt ir 6 procentų metines palūkanas nuo prašomos priteisti 97885,60 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Atsakovo Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijos savininkas Kajetonas Jurėnas ir įmonės atstovas advokatas Henrikas Oseckis prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, jog sutartis neįvykdyta dėl ieškovo kaltės, nutraukta taip pat ieškovo iniciatyva. Todėl pagal CK 6.671 straipsnio nuostatas rangovas turi teisę gauti atlygį už faktiškai atliktus darbus.

21Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

22Byloje ginčas yra kilęs iš projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos teisinių santykių, kuriuos reglamentuoja LR CK XXXIII skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatos (CK 6.700 str. – 6.704 str. ) ir, remiantis CK 6.644 str. 2 d., pirmojo skirsnio normų nustatytos taisyklės (CK 6.644 str. – 6.671 str.).

23Byloje nustatytos faktinės aplinkybės:

242006-11-29 Projektinės dokumentacijos parengimo sutartimi Nr. 06-22 šalys susitarė dėl 3000 m2 bendro ploto daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis ( - ), projektinės dokumentacijos parengimo. Sutarties 1.2 punkte buvo numatytas sutarties įvykdymo terminas – iki 2007-04-11 suderinti Nuolatinėje statybų komisijoje sutarties 1.1 punkte išvardintą dokumentaciją (tomas 1, b. l. 6 – 7). Nustatytu terminu sutartis nebuvo įvykdyta, nes ieškovas (užsakovas UAB „Šiaulių tauro energetika“) laiku nepateikė rangovui (Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijai) projektavimo sąlygų sąvado ir projektavimo užduoties. Nesant paminėtų dokumentų rangovas (atsakovas) negalėjo pradėti rengti statinio techninio projekto, tačiau jis parengė kelis projektinius pasiūlymus (šeimyninio viešbučio pastato erdvinė kompiuterinė vizualizacija, eskizinio projekto dalis) (priedas prie bylos Nr. 1, b. l. 54, 56).

252007-04-16 buvo pateiktas prašymas išduoti projektavimo sąlygų sąvadą visuomeninės paskirties pastatui statyti (tomas 1, b. l. 154), 2007-05-11 ankstesnis prašymas buvo atsiimtas ir pateiktas naujas prašymas išduoti projektavimo sąlygų sąvadą daugiabučiam gyvenamajam namui statyti (tomas 1, b. l. 167). 2007-07-02, pasibaigus sutartyje nustatytam jos įvykdymo terminui, buvo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas, su kuriuo susipažino Kajetonas Jurėnas (tomas 1, b. l. 164-165), tačiau 2007-12-04 užsakovas – UAB „Šiaulių tauro energetika“, vienašališkai nutraukė sutartį ir pareikalavo grąžinti pagal sutartį sumokėtus 85000 Lt, bei sutarties 4. 4. punkte numatytas netesybas – 11844,84 Lt (tomas 1 b. l. 14). 2007-10-03 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 11593 užsakovas (ieškovas) nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą ir nebaigtą statyti pastatą), adresu ( - ), pardavė UAB „Adevela“ (tomas 1, b. l. 66 -69), kuri 2008-03-15 perpardavė pastatą „Laverta“ (tomas 1, b. l. 159 – 161) ir 2008-05-13 UAB „Laverta“ buvo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas Nr.07-S-273/1, kuriuo buvo pakeistas 2007 m. išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 07-S-273 užsakovas (tomas 1, b. l. 155 – 158).

26Kolegija, sutikdama su apylinkės teismo sprendime išdėstytais argumentais, vertinant ginčo šalių pateiktus įrodymus bei nustatant faktines sutarties vykdymo ir nutraukimo aplinkybes, jų pakartotinai neanalizuoja, tik atkreipia dėmesį į tai, jog apeliacinėje instancijoje buvo atlikta ginčo sutarties projektinės dokumentacijos ekspertizė. Eksperto pateiktos išvados pagrindė pirmosios instancijos teismo nuostatą, jog pagrindinė sutarties įvykdymo termino praleidimo priežastis – paties ieškovo, UAB „Šiaulių tauro energetika“, neveikimas (pavėluotas prašymo projektavimo sąlygoms gauti pateikimas ir pareigos pateikti užduoti projektavimo darbams neįvykdymas), kuris lėmė, kad projektavimo darbų nebuvo įmanoma atlikti sutartyje numatytu laiku (Priedas prie bylos Nr. 1, psl. 55 – 65). Todėl apelianto argumentai, susiję su ginčo sutarties 1.1 punkto, 1.2 punkto, 3.1 punkto ir 3.3 punkto nuostatų aiškinimu, atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

27Nagrinėjamoje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas dėl sutarties nutraukimo pagrindo, 85000 Lt, kuriuos ieškovas sumokėjo atsakovui sutarties vykdymo eigoje, išieškojimo po sutarties nutraukimo, bei sutartyje numatytų delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo.

28Bylos medžiaga leidžia teismui spręsti, kad ginčo sutartis yra pasibaigusi jos nutraukimu ir tai neprieštarauja CK 6.154 str. 1 d. ir 6.156 str. nuostatoms. Šalys pripažįsta sutarties nutraukimo faktą.

29Sutarties nutraukimas yra sandoris (CK 1.63 str. 1 d.). Pagal CK 1.64 straipsnio nuostatas sandorį sudarančio asmens laisva valia gali būti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ginčo šalys išreiškė savo valią dėl sutarties nutraukimo raštu (ieškovas pretenzijoje dėl sutarties nutraukimo, o atsakovas paaiškinime dėl pretenzijos), nutraukė ginčo sutarties vykdymą, tačiau nesutarė dėl sutarties nutraukimo pagrindo ir pasekmių (tomas 1, b. l. 12, 14).

30Įrodymų, kad sutartis buvo nutraukta dėl vienos iš sutarties šalių kaltės (CK 6.217 str., 6.218 str., 6.658 str. 2 d. nustatyta tvarka) teismui nebuvo pateikta. Pirmosios instancijos teismas detaliai išanalizavo, kuri šalis pažeidė sutartines prievoles. Teisėjų kolegija sutinka su Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendime išdėstytais argumentais, kurių pagrindu padaryta išvada, jog ieškovas neturėjo teisės nutraukti sutartį nei pagal ginčo sutarties 3.2 p. 3 dalį, nei pagal CK 6.658 str. 2 d. Šias pirmosios instancijos teismo išvadas pagrindžia ir byloje atliktos ekspertizės išvados, kuriose nurodyta, kad iki sutartyje numatyto termino 2007-04-11 Užsakovas nebuvo įvykdęs sutartyje numatytų pareigų, kad būtų galima pradėti statinio techninį projektą (priedas prie bylos Nr. 1 psl. 62).

31Nagrinėjamu atveju tarp šalių iš esmės yra sprendžiamas ginčas ne dėl sutarties nutraukimo, o dėl jos neįvykdymo teisinių pasekmių (CK 6.221 str. 2 d., 6.658 str., 6.661 str., 6.702 str., 6.704 str.).

32Ginčo sumą – 85000 Lt, ieškovas UAB „Šiaulių tauro energetika“ (užsakovas) sumokėjo atsakovui Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijai (rangovui) vykdydamas 2006-11-29 pasirašytą projektinės dokumentacijos parengimo sutartį, kurios 2 dalyje šalys susitarė dėl sutarties kainos ir atsiskaitymo terminų (tomas 1, b. l. 6 - 7). Sutartyje numatyta darbų kaina: 247800 Lt. Užsakovas pagal sutarties 2.2 punktą turėjo sumokėti rangovui 61950 Lt per penkias darbo dienas po sutarties pasirašymo. Šią prievolę ieškovas įvykdė pavėlavęs: 2006-12-07 sumokėjo 20000 Lt, 2007-02-06 sumokėjo 20000 Lt, 2007-03-29 sumokėjo 15000 Lt, o 2007-05-14 sumokėjo 30000 Lt (tomas 1, b. l. 8 – 11). Užsakovas rangovui iš viso sumokėjo 85000 Lt. Tai sudaro 34 procentus sutartos kainos. Teisėjų kolegijos vertinimu, 2007-05-14 ieškovo atliktas 30000 Lt mokėjimas, reglamentuotas sutarties 2.3 p., Šiaulių miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus teismui pateikti duomenys apie UAB „Šiaulių tauro energetika“ 2007-04-16 pateikto prašymo dėl projektavimo sąlygų išdavimo visuomeninės paskirties pastato statybai, atsiėmimas 2007-05-11 ir naujo prašymo pateikimas 2007-05-11 išduoti projektavimo sąlygų sąvadą daugiabučio gyvenamojo namo statybai ( - ), bei atsakovo Kajetono Jurėno susipažinimas su 2007-07-02 išduotu projektavimo sąlygų sąvadu Nr.07-S-273 (tomas 1, b. l. 154 – 157, tomas 2, b. l. 29) įrodo, ne tik tai, kad sutarties sąlygos buvo keičiamos, o keli eskiziniai projektai sutarties šalių buvo suderinti, bet ir tai, kad iki projektuojamo pastato perleidimo tarp užsakovo ir rangovo nebuvo jokio ginčo dėl sutarties vykdymo. Užsakovas, keisdamas projektinę užduotį, pats inicijavo sutarties termino pratęsimą, o rangovas, vykdydamas projektinės užduoties pakeitimus, su tuo sutiko. Šios faktinės bylos aplinkybės leidžia teismui spręsti, kad viso darbo atlikimo galutinis terminas buvo pratęstas bendru šalių sutarimu. Todėl negalima sutikti su apeliacinio skundo teiginiais, jog sutarties sąlygos nebuvo keičiamos. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovo atstovė taip pat pripažino, jog sutarties šalys tarėsi dėl projektavimo užduoties pakeitimo, tik įstatymo nustatyta tvarka susitarimo neįformino (tomas 2, b. l. 43 – 47). Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl CK 6.192 str. 4 d. nuostatų taikymo nagrinėjamoje byloje atmestini, vadovaujantis CK 6.183 str. 2 d., numatančią, jog viena sutarties šalis dėl savo elgesio gali prarasti teisę remtis CK 6.183 str. 1 d. numatyta išlyga, jeigu kita sutarties šalis atitinkamai veikė, remdamasi pirmosios elgesiu.

33CK 6.38, 6.200 straipsniuose nustatyta pareiga bendradarbiauti tiek skolininkui, tiek kreditoriui, pareiga padėti vienas kitam įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš sutarties, informuoti vienas kitą apie atsiradusias sąlygas, susijusias su prievolės vykdymu, siekti išvengti ar sumažinti nuostolius. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyse akcentuojama, kad ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, ir viena iš šalių, pati nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyto savo prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. E. M. v. UAB „Mindija“, Nr. 3K-3-371/2005; 2006 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Auksinis varnas“ v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, Nr. 3K-7-3/2006; 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Polikopija“ v. J. B. reklamos paslaugų įmonė, Nr. 3K-3-530/2007).

34Apeliantas nurodo, kad atsakovas niekuomet nereikalavo jokių dokumentų, nes nenorėjo vykdyti sutarties ir iš esmės jos nevykdė, atmestinai ir labai aplaidžiai, neatsakingai ir nerūpestingai vykdė sutartinius įsipareigojimus, ir iš to tapo akivaizdu bei visiškai aišku, kad sutartis nustatytu terminu nebus įvykdyta dėl atsakovo kaltės. Teisėjų kolegijos vertinimu, jau vien šis apelianto teiginys rodo prieštaringumą ieškovo argumentuose, nes negalima sutarties iš esmės nevykdyti ir kartu vykdyti aplaidžiai ir neatsakingai. Tuo tarpu atsakovas bylos nagrinėjimo eigoje nuosekliai aiškino, jog nesutarimai su užsakovu prasidėjo tada, kai užsakovas nusprendė parduoti nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis ieškovas UAB „Šiaulių tauro energetika“ nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą su statiniais adresu ( - )) pardavė 2007-10-03 (tomas 1, b. l. 67 – 69). Šis turtas buvo parduotas neinformavus atsakovo.

35Atsižvelgusi į aukščiau nustatytas faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas pats nepakankamai bendradarbiavo su atsakovu. Todėl nėra pagrindo pripažinti pagrįstais apelianto argumentus, kad atsakovas netinkamai vykdė sutarties sąlygas ar pažeidė sutarties sąlygas, nes ieškovas pats nesilaikė CK 6.200 str. 2 d. numatyto šalių bendradarbiavimo, vykdant sutartį, principo.

36Pagal CK 6.221 str. ir 6.658 str. 4 d. nuostatas sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, tačiau nepanaikina teisės reikalauti atlyginti už faktiškai atliktą darbą, nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas. Ginčo sutarties 4.3 punktas taip pat įpareigoja ginčo šalis, paaiškėjus, kad būtina nutraukti projektavimo darbus, per penkias darbo dienas pasirašyti nutrauktų darbų aktą, kuriame turi būti nurodyta darbų nutraukimo priežastis ir nustatyta apmokama atliktų darbų apimtis.

37Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad rangovas iki sutarties nutraukimo atliko sklypo inžinierinius - geologinius tyrimus, paruošė užsakovui jo pageidavimu kelis projektinius pasiūlymus (gyvenamojo pastato su komercinėmis patalpomis, šeimyninio viešbučio). Tai patvirtina šalių paaiškinimai, byloje atliktos teismo ekspertizės išvados, atsakovo pateikti ir prie bylos prijungti dokumentai (tomas 1, b. l. 65, 70, 81 – 85, 107 – 122, tomas 2, b. l. 19 – 23, 44 - 47, Priedas prie bylos Nr. 1).

38Kiekvienas pagal sutartį atliktas darbas turi savo vertę. Nagrinėjamu atveju reikia atsižvelgti ir į tai, kad buvo atliktas kūrybinis darbas. Todėl, kolegijos vertinimu, visiškai nepagrįsti yra apelianto teiginiai, kad atsakovas turi teisę tik į patirtas išlaidas ir sąnaudas už atliktus darbus. Tokia ieškovo pozicija prieštarauja CK 1.5 str. įtvirtintiems teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams, CK 6.658 str. 4 d. ir sutarties 4.3 punkto nuostatoms, nes įstatymų leidėjas CK 6.658 str. 4 d. numatė užsakovo pareigą apmokėti už šiuos darbus.

39Įvertinus tai, kad užsakovas UAB „Šiaulių tauro energetika“ pagal ginčo sutartį iki projektavimo sąlygų sąvado gavimo sumokėjo ieškovui 85000 Lt ir tai sudaro 34 procentus sutartos kainos, galima spręsti, jog sutarties 2.3 punkte numatyti mokėjimai buvo daromi po eskizinio projekto suderinimo su atsakovu. Jokių šią sutartyje numatytą apmokėjimo sąlygą paneigiančių aplinkybių ieškovas teismui nenurodė. Pažymėtina, kad ekspertizės akte nurodyta, jog projektinių pasiūlymų (eskizinio projekto) atlikimas buvo numatytas šalių pasirašytos sutarties 2.3 papunktyje (Priedas prie bylos Nr. 1, b. l. 56). Tai taipogi savo ruožtu leidžia atmesti apelianto teiginius dėl to, kad nesitarė dėl eskizinių projektų.

40Teismui pateiktose teismo eksperto Doc. dr. Sigito Mitkaus ekspertizės akte konstatuota, kad statinio projekto (jo dalių), eskizinio projekto kainų valstybinio reguliavimo nėra. Patikimų projektavimo darbų rinkos kainų tyrimų teismo ekspertui nėra žinoma. Atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, specialiąsias žinias ir profesinę patirtį teismo ekspertas vertino, kad protingumo ir sąžiningumo kriterijus atitiktų 30000 Lt kaina už nagrinėjamo projekto eskizinį projektą, pagal kurį galima būtų suderinti pagrindinius sprendinius. Šis eksperto pateiktas vertinimas iš esmės sutampa ir su rangovo, kuris įrodė teismui, jog paruošė tris eskizinius projektus, vertinimu. Pinigai atsakovui buvo sumokėti sutarties pagrindu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai šiuos mokėjimus įvertino kaip atlyginimą už pagal sutartį atliktą darbo dalį (CK 6.658 str. 4 d.). Tai visiškai teisėtas pagrindas nuosavybei atsirasti (CK 4.47 str.). Todėl apeliacinio skundo argumentai, susiję su avanso grąžinimu, atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

41Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, sprendime konstatuodamas ieškovo kaltę dėl sutarties nutraukimo, išėjo už šalių reikalavimų ribų ir nagrinėjo reikalavimą, kuris nei vienos iš šalių nebuvo pareikštas.

42Bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė teigia, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovas, ginčydamas sutarties nutraukimą CK 6.658 str. 2 d. numatytu pagrindu, pasirinko vieną iš CPK numatytų atsakovo teisių gynimo būdų - atsikirtimus į pareikštą ieškinį, o ne priešieškinį ir tai neprieštarauja CPK nuostatoms. Todėl teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, susijusius su byloje pareikštų reikalavimų peržengimu (CPK 265 str. 2 d.).

43Atmetus ieškovo reikalavimus dėl skolos priteisimo ir, nenustačius rangovo kaltės dėl sutarties nutraukimo, negali būti tenkinami ieškovo reikalavimai dėl netesybų ir palūkanų priteisimo. Todėl ir šioje dalyje apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip teisiškai nepagrįsti. Atsižvelgdama į šias aplinkybes bei į CPK 320 str. 2 d. nuostatą, pagal kurią apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, nustačiusi, kad nėra absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų, kolegija apeliacinį skundą atmeta.

44Atmetant apeliacinį skundą, iš apelianto priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Jas sudaro 3000 Lt (tomas 1, b. l. 153) ieškovo turėtų atstovavimo išlaidų apeliacinėje instancijoje (CPK 98 str.) ir 14,77 Lt (tomas 1, b. l. 152) valstybės išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

46

47Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-06-13 sprendimą palikti nepakeistą.

48Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių tauro energetika“ (įmonės kodas 144946220, buveinė Pramonė g. 15, Šiauliai, a.s. Nr. ( - )) 3000 Lt (tris tūkstančius litų) atstovavimo išlaidų atsakovui Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijai (įmonės kodas 144359746, buveinė P. Višinskio g. 24 – 1, Šiauliai, a.s. Nr. ( - )) bei 14,77 Lt (keturiolika litų 77 centus) valstybei bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas UAB „Šiaulių tauro energetika“ kreipėsi į teismą ieškiniu... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2008 m. birželio 13 d. sprendimu ieškovo... 5. Apeliaciniu skundu ieškovo UAB „Šiaulių tauro energetika“ atstovė... 6. 1. Sutartyje, dėl kurios nevykdymo kilo ginčas, pareiga pateikti užduotį... 7. 2. Sudarydamas projektavimo darbų sutartį, atsakovas numatė konkretų... 8. 3. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog sutartis yra nutraukta ir nei viena... 9. 4. Bylos nagrinėjimo teisme metu buvo bandoma nustatyti, ar atsakovui buvo... 10. 5. Prievolės įvykdymas pagal sutartį buvo užtikrintas netesybomis.... 11. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Šiaulių tauro energetika“ atstovės... 12. 1. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad užduotį ir kitus pradinius... 13. 2. Ieškovas atsiuntė pretenziją dėl sutarties nutraukimo, tačiau savo... 14. 3. Apeliantas visiškai neteisus, kad neaiškumai, kylantys aiškinant šios... 15. 4. Apelianto nevykdymas sutartyje numatytų pareigų, sutrukdė atsakovui laiku... 16. 5. Apeliaciniame skunde teigiama, kad atsakovas negalėjo įgyti nuosavybės... 17. 6. Apeliantas skunde teigia, kad projektavimo užduotis buvo inkorporuota kaip... 18. 7. Atsakovas pagal šalių sudarytą sutartį, nepadarė jokių pažeidimų,... 19. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovo UAB „Šiaulių tauro... 20. Atsakovo Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijos savininkas... 21. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 str. 1... 22. Byloje ginčas yra kilęs iš projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos... 23. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės:... 24. 2006-11-29 Projektinės dokumentacijos parengimo sutartimi Nr. 06-22 šalys... 25. 2007-04-16 buvo pateiktas prašymas išduoti projektavimo sąlygų sąvadą... 26. Kolegija, sutikdama su apylinkės teismo sprendime išdėstytais argumentais,... 27. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas dėl sutarties nutraukimo... 28. Bylos medžiaga leidžia teismui spręsti, kad ginčo sutartis yra pasibaigusi... 29. Sutarties nutraukimas yra sandoris (CK 1.63 str. 1 d.). Pagal CK 1.64... 30. Įrodymų, kad sutartis buvo nutraukta dėl vienos iš sutarties šalių... 31. Nagrinėjamu atveju tarp šalių iš esmės yra sprendžiamas ginčas ne dėl... 32. Ginčo sumą – 85000 Lt, ieškovas UAB „Šiaulių tauro energetika“... 33. CK 6.38, 6.200 straipsniuose nustatyta pareiga bendradarbiauti tiek... 34. Apeliantas nurodo, kad atsakovas niekuomet nereikalavo jokių dokumentų, nes... 35. Atsižvelgusi į aukščiau nustatytas faktines bylos aplinkybes, teisėjų... 36. Pagal CK 6.221 str. ir 6.658 str. 4 d. nuostatas sutarties nutraukimas... 37. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad rangovas iki sutarties nutraukimo... 38. Kiekvienas pagal sutartį atliktas darbas turi savo vertę. Nagrinėjamu atveju... 39. Įvertinus tai, kad užsakovas UAB „Šiaulių tauro energetika“ pagal... 40. Teismui pateiktose teismo eksperto Doc. dr. Sigito Mitkaus ekspertizės akte... 41. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, sprendime konstatuodamas... 42. Bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė teigia, kad kiekviena šalis turi... 43. Atmetus ieškovo reikalavimus dėl skolos priteisimo ir, nenustačius rangovo... 44. Atmetant apeliacinį skundą, iš apelianto priteisiamos bylinėjimosi... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 46. ... 47. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-06-13 sprendimą palikti nepakeistą.... 48. Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių tauro energetika“ (įmonės kodas...