Byla 2-166/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų V. V. ir Z. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, civilinėje byloje Nr. 2-2713-560/2009 pagal ieškovų V. V. ir Z. S. ieškinį atsakovams Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus m. savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir uždarajai akcinei bendrovei „JGK Statyba“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Aljos statyba“, M. V. , S. V. , B. Š. , V. R. , A. K. , G. S. , A. K. , L. B. , J. G. , V. B. , dėl detalaus išplanavimo projekto ir administracinių aktų panaikinimo, valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir įpareigojimo nugriauti statinius.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas nuo 2009 m. vasario 21 d. nagrinėjo civilinę bylą V. V. ir Z. S. v. Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus apskrities viršininko administracija ir UAB „JGK Statyba“ dėl detalaus išplanavimo projekto ir administracinių aktų panaikinimo, valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir įpareigojimo nugriauti statinius.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 18 d. nutartimi (t. 3, b. l. 30-31) ieškinį paliko nenagrinėtą, nes ieškovai, kuriems tinkamai pranešta apie parengiamojo teismo posėdžio vietą, datą ir laiką, į parengiamąjį posėdį neatvyko, ieškovų atstovo advokato padėjėjo T. Šedbaro prašymo atidėti parengiamąjį teismo posėdį dėl jo užimtumo kitoje civilinėje byloje teismas netenkino, o atsakovai neprašė priimti sprendimo už akių (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-833/2007) (CPK 246 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovui V. V. skirtas teismo šaukimas grįžo neįteiktas (t. 3, b. l. 9). Šaukime pažymėta, jog nurodytas netikslus adresas, nors jis buvo siunčiamas ieškinyje nurodytu adresu. Kadangi atstovavimo sutartį su advokato padėjėju T. Šedbaru pasirašė abu ieškovai (t. 3, b. l. 11), tai konstatuoti tinkamą įteikimą pakanka, jog visi su byla susiję procesiniai dokumentai būtų įteikti tik atstovui (CPK 116 str., 118 str.). Be to, ieškovai, kaip bylos iniciatoriai, turi pareigą domėtis jos eiga (CPK 42 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-292/2009). Informacijos, kodėl į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko ieškovė Z. S. , nėra. Vadinasi, ieškovai į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių.

5Ieškovai V. V. ir Z. S. atskiruoju skundu (t. 3, b. l. 39) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartį ir perduoti bylą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš esmės. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad skundžiama nutartis priimta grubiai pažeidžiant proceso teisės normas. Pirma, ieškovas V. V. negavo šaukimo atvykti į parengiamąjį posėdį. Netgi jeigu ieškovas ir būtų gavęs šaukimą, vis tiek nebūtų galėjęs atvykti į jį, nes po kojų traumos jam nustatytas II gr. invalidumas ir jis negali vaikščioti be ramentų. Antra, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, rėmėsi CPK 246 straipsnio 1 dalimi, kuri reglamentuoja procesą teismo posėdyje, nors turėjo taikyti CPK 230 straipsnio 2 dalį, kuri reglamentuoja procesą parengiamajame teismo posėdyje. Esminis šių dviejų normų skirtumas tas, kad nagrinėjant bylą parengiamajame teismo posėdyje galima palikti ieškinį nenagrinėtą tik tuo atveju, jeigu į jį neatvyksta abi šalys, o nagrinėjant bylą teismo posėdyje – jeigu neatvyksta viena iš šalių, o atvykusioji šalis neprašo priimti sprendimo už akių. Kadangi į parengiamąjį teismo posėdį atvyko visi keturi atsakovai ir pastarieji neprašė priimti sprendimo už akių, pirmosios instancijos teismas privalėjo tęsti parengiamąjį posėdį. Trečia, bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismo teisėjas yra šališkas. Jis pusę metų sprendė ieškinio priėmimo klausimą, o ieškinį priėmęs – netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Atskirojo skundo dėl teismo nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimas buvo paskirtas 2009 m. lapkričio 19 d., bet pirmosios instancijos teismui palikus ieškinį nenagrinėtą apeliacinės instancijos teismui atsirado pagrindas nebespręsti minėto klausimo.

6Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą (t. 3, b. l. 45-45a) skundo nepripažįsta ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Šio atsakovo teigimu, parengiamasis posėdis vyksta pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo pirmoje instancijoje taisykles (CPK 230 str. 4 d.). Taigi CPK 230 straipsnio 4 dalis duoda nuorodą į CPK 246 straipsnį. Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį neatvykus į teismo posėdį ieškovui, kuriam buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, teismas priima vieną iš šių procesinių sprendimų: atidėti bylos nagrinėjimą, palikti ieškinį nenagrinėtą, jei nebuvo ar netenkintas ieškovo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, priimti sprendimą už akių, jei to prašo priešinga šalis.

7Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą (t. 3, b. l. 102-104) skundą laiko nepagrįstu ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, kad aplinkybė, jog vienas iš ieškovų negavo teismo šaukimo, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį, nes ieškovų atstovas advokato padėjėjas T. Šedbaras apie parengiamąjį teismo posėdį žinojo. CPK 230 straipsnis nereglamentuoja byloje susiklosčiusios padėties, kada į teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyksta viena iš šalių, o kita šalis neprašo priimti sprendimo už akių. Kadangi parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo pirmoje instancijoje taisykles (CPK 230 str. 4 d.), pirmosios instancijos teismas turėjo teisę remtis CPK 246 straipsnio 1 dalimi ir teisėtai paliko ieškinį nenagrinėtą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-833/2007).

8Atsakovas UAB „JGK statyba“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu nesutinka ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą (t. 3, b. l. 43-44). Pasak atsakovo, jurisprudencijoje (Civilinis procesas: teorija ir praktika, III tomas, 239 psl., Vilnius, 2007) laikomasi nuostatos, kad šalims ar vienai iš šalių neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių, kai joms apie posėdį tinkamai pranešta, jų atžvilgiu taikomos bendrosios sprendimo už akių priėmimo tvarkos bei ieškinio palikimo nenagrinėto taisyklės, kaip ir joms neatvykus į teismo posėdį. Analogiškos pozicijos laikosi ir teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio 12 d. konsultacija Nr. A3-8350). Atsakovai nepasinaudojo teise prašyti priimti sprendimą už akių, kadangi ieškovai per ilgą laiką nesugebėjo tinkamai suformuluoti ieškinio, o siekė tik vilkinti procesą.

9Tretysis asmuo J. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 3, b. l. 47-50) skundą laiko nepagrįstu, prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Akcentuoja, kad tiek ieškovų, tiek jų atstovo advokato padėjėjo T. Šedbaro neatvykimas į parengiamąjį teismo posėdį trukdė išsiaiškinti abejones dėl ieškovų reikalavimo teisių apimties ir jų tikslus. Įtaria, kad ieškovai likus mažiau nei savaitei iki parengiamojo teismo posėdžio sąmoningai sudarė atstovavimo sutartį su advokato padėjėju (kuris 2009 m. lapkričio 18 d. buvo užimtas kitoje byloje), nors iki tol jiems atstovavo Stasio Šedbaro advokatų kontoros adv. Laura Juozumaitė, adv. Jurga Liutkute Kačerginė ir/ar adv. p. Ieva Klimavičiūtė, o duomenų, jog ankstesnioji atstovavimo sutartis būtų buvusi nutraukta, byloje nėra. Į parengiamąjį teismo posėdį ieškovė Z. S. dėl nežinomų priežasčių neatvyko, bet tą pačią dieną 1300 val. ji atėjo į teismo posėdį, kuriame buvo skelbiama skundžiama nutartis. Tretysis asmuo išvardina aplinkybes, susijusias su kitomis bylomis, kurios, jo nuomone, sudaro pagrindą tvirtinti, jog ieškovai pareiškė nepagrįstą ieškinį ir vilkina bylą. Prašo skirti ieškovams po 10 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str. 1 d.).

10Tretysis asmuo V. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 3, b. l. 107-108) su skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Trečiojo asmens manymu, CPK 230 straipsnio 3 dalis yra speciali norma CPK 246 straipsnio atžvilgiu, todėl parengiamajame teismo posėdyje bendrosios proceso pirmojoje instancijoje taisyklės taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja specialiosios nuostatos (CPK 225-232 str.). Speciali teisės norma (CPK 230 str. 3 d.) imperatyviai nustato, kad teismas gali palikti ieškinį nenagrinėtą, jei į parengiamąjį teismo posėdį neatvyksta abi šalys (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-995/2008). Be to, pirmosios instancijos teismas be pagrindo taikė CPK 42 straipsnio 2 dalį, 140 straipsnį ir 293 straipsnio 4 dalį, kurie reglamentuoja atsakovo ieškinio pripažinimą, ieškinio atsisakymą ir su tuo susijusį bylos nutraukimą bei taikos sutarties sudarymą. Tretysis asmuo neigia, kad ieškovai suinteresuoti vilkinti civilinį procesą byloje.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies, analizuodamas atskirajame skunde nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Absoliučių apskųstos nutarties dalies negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai taikė proceso teisės normas, susijusias su ieškinio palikimo nenagrinėto institutu, priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra įstatyme numatytų pagrindų.

15Dėl pranešimo ieškovui V. V. apie parengiamąjį teismo posėdį

16Pirmosios instancijos teismas 2009 m. spalio 26 d. (ant voko per apsirikimą nurodyta 2019 m. spalio 26 d.) išsiuntė ieškovui V. V. adresu (duomenys neskelbtini), registruotą laišką su teismo šaukimu atvykti į parengiamąjį teismo posėdį. 2009 m. spalio 28 d. laiškas grįžo siuntėjui neįteiktas, nurodant, kad pristatyti jį gavėjui nepavyko dėl netikslaus adreso (t. 3, b. l. 9). Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, ant voko buvo užrašytas būtent toks adresas ir būtent tokiu tikslumu, t. y. be gatvės pavadinimo, namo numerio, kaip procesiniuose dokumentuose nurodė ieškovas. Nurodyti tikslią, teisingą gyvenamąją vietą privalo ieškovas (CPK 111 str. 2 d. 2 p.). Tokiu atveju neigiamų padarinių atsiradimo rizika, kuri susijusi su procesinių dokumentų neįteikimu (ad hoc – nepranešimu apie parengiamąjį posėdį) tenka pačiam ieškovui.

17Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovų pusėje dalyvauja du asmenys: V. V. ir Z. S. , kurie turi jųdviejų interesams atstovaujantį atstovą. Ieškovei Z. S. išsiųstas teismo šaukimas atvykti į parengiamąjį teismo posėdį buvo įteiktas asmeniškai (t. 3, b. l. 17), todėl ji turėjo procesinę pareigą bendradarbiauti su kitu ieškovu ir jų atstovu (CPK 7 str. 2 d.).

18Be to, ieškovai 2008 m. spalio 30 d. sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 84-T/08 su Stasio Šedbaro advokatų kontora (t. 1, b. l. 11). Teisinių paslaugų teikimo sutarties Nr. 84-T/08 3.1 punktas sako, kad ieškovams teisines paslaugas teiks advokatė Laura Juozumaitė, advokatė Jurga Liutkute Kačerginė ir/ar advokato padėjėja Ieva Klimavičiūtė. Pastariesiems suteikta teisė perįgalioti atstovavimą advokato Domo Balandžio kontoros advokato padėjėjai Jūratė Galdikienė ar advokato L. V. Papirčio kontoros advokato padėjėjui Tomui Šedbarui. Likus 6 dienoms iki parengiamojo posėdžio pradžios ieškovai pasirašė atstovavimo sutartį su advokato padėjėju T. Šedbaru (t. 3, b. l. 11). Taigi apie naują sutartį dėl teisinės pagalbos pirmosios instancijos teismas sužinojo tik 2009 m. lapkričio 17 d., kai advokato padėjėjas T. Šedbaras kreipėsi į teismą su prašymu atidėti bylos nagrinėjimą (t. 3, b. l. 10), t. y. prieš 1 dieną iki parengiamojo teismo posėdžio, todėl savaime suprantama, kad teismas nesiuntė ir negalėjo išsiųsti teismo šaukimo naujajam ieškovų atstovui. Antra vertus, nebuvo jokio reikalo pranešti advokato padėjėjui T. Šedbarui apie parengiamąjį posėdį, nes, kaip matyti iš prašymo atidėti bylos nagrinėjimą turinio (informacijos šaltinis nenurodytas), jis ir taip žinojo apie šioje byloje paskirto parengiamojo teismo posėdžio vietą, datą ir laiką. Atstovas veda bylą atstovaujamojo vardu ir turi procesinę pareigą visą su byla susijusią informaciją perduoti atstovaujamajam (CPK 3 str. 6 d., 118 str.). Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą pripažinti, jog ieškovui apie parengiamąjį posėdį de jure buvo pranešta tinkamai, nors de facto šaukimas grįžo neįteiktas.

19Iki bylos apeliacine tvarka nagrinėjimo pradžios iš atsakovo UAB „JGK statyba“ gauta Lietuvos teismo ekspertizės centro 2010 m. sausio 14 d. specialisto išvada Nr. 11-3392 (09), kurios 2 punkte nustatyta, kad 2009 m. vasario 20 d. ieškinyje Vilniaus apygardos teismui ties įrašu „V. V.“ pasirašė ne ieškovas. Vadinasi, ieškinys neatitiko bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų (CPK 111 str. 2 d. 6 p.), kas patvirtina, kad civilinis procesas buvo pradėtas neteisėtai.

20Dėl CPK 230 ir 246 straipsnių tarpusavio santykio bei jų taikymo

21Pagal CPK 230 straipsnio 2 dalį, dėl neatvykusios į parengiamąjį posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, atvykusios šalies prašymu bylą nagrinėjantis teismas CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. CPK 246 straipsnio 1 dalis numato, kad kai į teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyksta ieškovas ar jo atstovas, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, teismas atsakovo prašymu CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, ieškinys paliekamas nenagrinėtas. Iš šių taisyklių akivaizdu, jog nė viena jų tiesiogiai nereglamentuoja susiklosčiusios situacijos, kai į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyksta nei ieškovai, nei jų atstovas, kuriems buvo tinkamai pranešta apie parengiamojo teismo posėdžio vietą, darą ir laiką (ar apie jį žinojo, jei nebuvo objektyvių galimybių pranešti), tačiau priešinga šalis neprašo priimti sprendimo už akių.

22Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, parengiamojo teismo posėdžio situacijai pagal analogiją pritaikęs CPK 246 straipsnio 1 dalį, proceso teisės normų nepažeidė. Tai paaiškintina tuo, kad jeigu, kaip siūlo apeliantai, teismas būtų tęsęs parengiamąjį posėdį, tai perėjęs iš parengiamojo teismo posėdžio į teismo posėdį (CPK 231 str. 5 d.) vis tiek būtų turėjęs formalų pagrindą ieškinį palikti nenagrinėtą (CPK 246 str. 1 d.). Kitaip tariant, parengiamasis posėdis būtų trukęs šiek tiek ilgiau, nei kad truko aptariamu atveju, bet bylos baigtis išliktų ta pati (ieškinį palikti nenagrinėtą). Principinė nuostata, jog parengiamasis posėdis vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje instancijoje taisykles reiškia, kad CPK 230 straipsnio 4 dalis yra nukreipiančioji norma, todėl CPK 246 straipsnio 1 dalis inter alia gali būti taikoma ir parengiamojo teismo posėdžio metu. Nurodytos pozicijos laikosi teisės doktrina ir teismų praktika (Civilinis procesas: teorija ir praktika, III tomas, 239 psl., Vilnius, 2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-833/2007).

23CPK 230 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu į parengiamąjį posėdį be svarbių priežasčių neatvyksta abi šalys, kurioms apie posėdį pranešta tinkamai, teismas gali palikti ieškinį nenagrinėtą. Oponuodama trečiajam asmeniui V. B. dėl to, kad CPK 230 straipsnio 3 dalis yra speciali ir/ar imperatyvi norma, teisėjų kolegija pabrėžia, jog CPK 230 straipsnio 3 dalis bylos šalių neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį atveju suteikia teismui diskrecijos teisę pasirinkti, ar palikti ieškinį nenagrinėtą, todėl ši norma nėra ir negali būti traktuojama kaip imperatyvi, o kad ji nėra speciali bendrųjų nuostatų atžvilgiu, galima spręsti iš CPK 296 straipsnio 1 dalies, reglamentuojančios pareiškimo palikimo nenagrinėto pagrindus. CPK 296 straipsnio 1 dalies 6 punktas numato, jog pareiškimas paliekamas nenagrinėtas, jei abi šalys, neprašiusios nagrinėti bylą joms nesant, neatvyko be svarbių priežasčių. Vadinasi, nepaisant to, kad vienas iš ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindų įtrauktas į CPK 230 straipsnį, taikomą parengiamojo teismo posėdžio metu, teismas nėra apribotas laiko aspektu (t. y. atitinkamoje stadijoje) remtis CPK 296 straipsniu, jei tik yra jo taikymo sąlygos.

24Teisėjų kolegija sutinka su trečiuoju asmeniu V. B. , kad nebuvo juridinio pagrindo skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodyti CPK 42 straipsnio 2 dalį, 140 straipsnį ir 293 straipsnio 4 dalį. Šių normų išvardijimas ieškovų teisių nepažeidė, nes pirmosios instancijos teismas jų realiai netaikė, t. y. bylos nenutraukė, ir ieškovams nėra procesinių kliūčių kreiptis į teismą su tapačiais reikalavimais (CPK 137 str. 2 d. 4 p.).

25Dėl pirmosios instancijos teismo teisėjo šališkumo ir ieškovų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones

26Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas pasielgė teisėtai ir pagrįstai priimdamas nutartį palikti ieškinį nenagrinėtą, tad nėra pagrindo pripažinti, jog bylą nagrinėjantis teisėjas buvo šališkas ieškovams ir nepagrįstai palankus atsakovams.

27Teisėjų kolegija nevertina ieškovų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones reikšmės priimant skundžiamą nutartį, nes šis klausimas neįtakoja ieškinio palikimo nenagrinėto nagrinėjimo.

28Susiklosčius tokiai situacijai, teisėjų kolegija atskirąjį skundą atmeta kaip de jure nepagrįstą.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus apygardos teismas nuo 2009 m. vasario 21 d. nagrinėjo civilinę bylą... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 18 d. nutartimi (t. 3, b. l.... 5. Ieškovai V. V. ir Z. S. atskiruoju skundu (t. 3, b. l. 39) prašo panaikinti... 6. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą... 7. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą... 8. Atsakovas UAB „JGK statyba“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu... 9. Tretysis asmuo J. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 3, b. l. 47-50)... 10. Tretysis asmuo V. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 3, b. l. 107-108)... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 13. Absoliučių apskųstos nutarties dalies negaliojimo pagrindų apeliacinės... 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 15. Dėl pranešimo ieškovui V. V. apie parengiamąjį teismo posėdį... 16. Pirmosios instancijos teismas 2009 m. spalio 26 d. (ant voko per apsirikimą... 17. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovų pusėje dalyvauja du asmenys: V. V.... 18. Be to, ieškovai 2008 m. spalio 30 d. sudarė teisinių paslaugų teikimo... 19. Iki bylos apeliacine tvarka nagrinėjimo pradžios iš atsakovo UAB „JGK... 20. Dėl CPK 230 ir 246 straipsnių tarpusavio santykio bei jų taikymo... 21. Pagal CPK 230 straipsnio 2 dalį, dėl neatvykusios į parengiamąjį posėdį... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, parengiamojo teismo... 23. CPK 230 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu į parengiamąjį posėdį be... 24. Teisėjų kolegija sutinka su trečiuoju asmeniu V. B. , kad nebuvo juridinio... 25. Dėl pirmosios instancijos teismo teisėjo šališkumo ir ieškovų prašymo... 26. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas pasielgė teisėtai ir pagrįstai... 27. Teisėjų kolegija nevertina ieškovų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos... 28. Susiklosčius tokiai situacijai, teisėjų kolegija atskirąjį skundą atmeta... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 30. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti...