Byla 2-908-471/2010
Dėl negražinto kredito ir delspinigiu priteisimo ir n u s t a t e :

1Kelmes rajono apylinkes teismo teisejas Vidmantas Rudaitis, vadovaudamasis Lietuvos CPK 142str. 4d., rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškini atsakovui E. D. del negražinto kredito ir delspinigiu priteisimo ir n u s t a t e :

2Ieškovas UAB „General Financing“ kreipesi i teisma su ieškiniu / 3-4 l. / prašydamas priteisti iš atsakovo E. D. 875,94 lt. negražinto kredito ir 801,98 lt. delspinigiu, viso 1677,92 lt., 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas.

3Atsakovas E. D., kuriam procesiniai dokumentai iteikti tinkamai / 14 l. /, per teismo nustatyta termina / 11 l. / atsiliepimo i ieškini nepateike, atsiliepimo nepateikimo priežasciu nenurode, todel esant ieškovo prašymui / 4 l. / priimamas sprendimas už akiu / Lietuvos CPK 142str. 4d. /.

4Pasitvirtinus byloje esanciu irodymu turiniui butu pagrindas ieškini tenkinti iš dalies / Lietuvos CPK 268str. 5d. ir 285str. 2d. /.

5Teismui pateiktais rašytiniais irodymais – vartojimo kredito sutartimi / 5-6 l. / ir delspinigiu skaiciavimo lentele / 7 l. / – nustatyta, kad tarp bylos šaliu 2007m. rugpjucio 20d. buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovui suteiktas 1122,72 lt. dydžio vartojamasis kreditas. Sutartimi atsakovas isipareigojo jam suteikta vartojamaji kredita gražinti dalimis iki 2009m. rugpjucio 20d., mokedamas kiekviena menesi 46,78 lt. dydžio imokas, o praleides pastaruju mokejimo termina – moketi 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekviena pradelsta diena.

6Iš pateiktu irodymu darytina išvada, kad atsakovas vartojimo kredito sutartimi prisiimtu isipareigojimu sažiningai, tinkamai ir nustatytais terminais nevykde / Lietuvos CK 6.38str. ir 6.200str. / – imokas mokejo nereguliariai ir nuo 2007m. gruodžio 31d. ju visiškai nemokejo; prieštaravimu del ieškinio pagristumo ar jo dydžio atsakovas E. D. nepareiške, todel ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovo negražinta vartojimo kredito dali ir delspinigius pripažistami pagristais / Lietuvos CK 6.256str., 6.258str. ir 6.874str. 2d. /.

7Taciau byloje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai grindžiami tarp šaliu sudaryta vartojimo sutartimi, kurios salygu atitikti sažiningumo kriterijams teismas ipareigotas tikrinti ex officio / Lietuvos CK 6.188str. /, todel pripažistama butinu kontroliuoti ieškovo prašomu priteisti delspinigiu dydi ir esant pagrindui mažinti aiškiai per didelius delspinigius / Lietuvos CK 6.188str. 2d. 5p., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-502-2009, kt. /. Aptartais rašytiniais irodymais nustatyta, kad vartojimo kredito sutartis tarp šaliu buvo sudaryta nederinant sutarties salygu, o prisijungimo budu, atsakovui pasirašant iš anksto ieškovo parengta sutarti, iskaitant ir jos specialiasias salygas, parduotuveje „Topo centras“. Atsakovui nuo 2007m. gruodžio 31d. nebevykdant prievoles moketi imokas pats ieškovas iki 2010m. rugsejo 13d. / 3 l. / nesieme jokiu priemoniu išsiieškoti negražinta kredito dali ir delspinigius / Lietuvos CK 6.874str. 2d. /, kas salygojo ieškovo skolos faktinio egzistavimo laikotarpio užsitesima, o tuo paciu ir priskaiciuojamu delspinigiu dydi.

8Pagal teismu praktika priteistu delspinigiu dydis turi atstatyti teisinguma tarp teisiniu santykiu šaliu, t. y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius del netinkamo sutarties vykdymo ir pastatyti ji i padeti, kurioje jis butu buves, jei kita šalis butu tinkamai vykdžiusi sutartinius isipareigojimus / Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2003m. vasario 05d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-218/2003 /.

9Šaliu susitarimu nustatytu netesybu tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neivykdžius ar netinkamai ivykdžius sutartinius isipareigojimus. Šaliu teise iš anksto susitarti del netesybu reiškia tai, kad kreditoriui nereikia irodineti savo patirtu nuostoliu dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais busimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali buti pripažinti minimaliais nuostoliais / ieškinyje nurodoma Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007m. spalio 12d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007 /. Kita vertus, Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos iskaitomos i nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudine, o kompensuojamaja funkcija, jomis siekiama atlyginti nukentejusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali buti priemone vienai iš šaliu piktnaudžiauti savo teise ir nepagristai praturteti kitos šalies saskaita. Jeigu netesybos neprotingai dideles, teismas turi teise savo nuožiura jas sumažinti, taciau tik tiek, kad jos netaptu mažesnes už nuostolius, patirtus del prievoles neivykdymo arba netinkamo ivykdymo / Lietuvos CK 6.73str. 2d., 6.258str. 3d. /. Šiuo atveju šaliu sutartimi nustatytu netesybu (delspinigiu) dydis – 0,5 proc. nuo reikalaujamos sumoketi sumos už kiekviena uždelsta diena / sutarties 6.5 p. /, kurias priteisti ieškiniu prašo ieškovas, sudaro 182,5 proc. metiniu palukanu. Tokio dydžio sutartines netesybos laikytinos akivaizdžiai neprotingai didelemis, prieštarauja Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojamai praktikai, kurioje nurodyta, kad pagal Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dali, 6.258 straipsnio 3 dali net 0,2 proc. delspinigiai yra aiškiai per dideli / Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. birželio 06d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2005m. rugsejo 19d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2007m. spalio 01d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-361/2007 ir kt. /, todel jos turi buti mažinamos. Atsižvelgtina, kad pats ieškovas pareikšdamas ieškini sumažino paskaiciuotu delspinigiu / 7 l. / suma net 70 procentu, motyvuodamas skolos išieškojimo operatyvumu ir ekonomiškumu / 3 l. /.

10Mažinant sutartiniu netesybu dydi, butina vadovautis teisingumo, protingumo, sažiningumo principais, ivertinti visas reikšmingas šiam klausimui spresti bylos aplinkybes / šaliu sutartiniu santykiu pobudi, prievoles verte, prievoles pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtu nuostoliu dydi / ir nepažeisti sutarties šaliu interesu pusiausvyros / Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007m. kovo 05d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007m. lapkricio 19d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-503/2007 /.

11Teismui irodymai apie ieškovo turetu nuostoliu dydi nera pateikti, todel atsižvelgiant i sandorio turini / vartojimo kreditas /, jo sudarymo bei prašomu priteisti delspinigiu sumos susidarymo aplinkybes / salygotas paties ieškovo neveikimo /, negražinto kredito ir sutartyje numatytu palukanu dydžius, sažiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus / Lietuvos CK 1.5str. /, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai pripažistami aiškiai per didelio dydžio ir yra mažintini, priteisiant 0,1 procento dydžio delspinigius nuo pradelstu kredito daliu gražinimo imoku už kiekviena pradelsta diena / Lietuvos CK 6.73str. ir 6.258str. 3d. /, taciau ne daugiau kaip už 180 kalendoriniu dienu / Lietuvos CK 1.125str. 1d. 5p. /, t.y. priteisiant 157,67 lt. dydžio delspinigius.

12Praleides pinigines prievoles mokejimo termina skolininkas – fizinis asmuo – privalo moketi 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo / Lietuvos CK 6.37str. 2d. ir 6.210str. 1d. /, todel ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo nurodyto dydžio procesines palukanas tenkinamas.

13Tenkinant ieškini iš dalies atsižvelgiant i teisingumo ir protingumo kriterijus iš atsakovo ieškovui priteisiamas visas valstybei sumoketas minimalaus 66 lt. dydžio žyminis mokestis / 2 l., Lietuvos CPK 93str. 2d. /. Bylinejimosi išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, kurios turetu buti priteisiamos iš šaliu proporcingai patenkintu ir atmestu ieškinio reikalavimu daliai / t.y. iš atsakovo 6,29 lt., o iš ieškovo 3,86 lt. - 1 l., Lietuvos CPK 96str. 2d. / valstybei nepriteisiamos, nes ju išieškojimo išlaidos viršytu išieškomas sumas.

14Vadovaudamasis Lietuvos CPK 285-287str., teismas

Nutarė

15Ieškini tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš E. D., a/k ( - ) UAB „General Financing“, imones kodas ( - ), aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis litus 94ct. / 875,94 lt. / negražinto kredito ir viena šimta penkiasdešimt septynis litus 67ct. / 157,67 lt. / delspinigiu, viso viena tukstanti trisdešimt tris litus 61ct. / 1033,61 lt. /,

17penkiu / 5 / procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme – 2010m. rugsejo 13d. – iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir šešiasdešimt šešis litus / 66 lt. / bylinejimosi išlaidu.

18Atsakovas negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo jo priemimo dienos turi teise paduoti Kelmes rajono apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

19Ieškovas per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Šiauliu apygardos teismui per Kelmes rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai