Byla e2-2601-262/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė,

2Sekretoriaujant S. A.,

3dalyvaujant ieškovo atstovei D. U.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Eibis“ ieškinį atsakovams UAB „Vilkonda Group“ ir BUAB „Vakonda Group“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu prašė: priteisti solidariai iš atsakovų 37 481,60 Eur skolą, 4 685,20 Eur delspinigius, 36 064,09 Eur nuostolių atlyginimą ir procesines 6 (šešių) procentų palūkanas.

6Nurodė, kad ieškovą ir atsakovus siejo statybos rangos teisiniai santykiai – ieškovas atsakovo UAB „Vilkonda Group“ užsakymu atliko pastatų Kupiškyje renovacijos darbus. Atsakovas UAB „Vilkonda Group“ už atliktus darbus ieškovui liko skolingas 37 481,60 Eur. Be to, atsakovas UAB „Vilkonda Group“ nepagrįstai nutraukė rangos sutartis, todėl ieškovas patyrė 36 064,09 Eur nuostolių, kuriuos taip pat turi solidariai atlyginti atsakovai.

7Atsakovas BUAB „Vakonda Group“ atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų atsakovo BUAB „Vakonda Group“ įsiskolinimą ar žalos ieškovui padarymo faktą.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė.

9Ieškinys tenkinamas.

10Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2015-12-18 nutartimi civ. b. Nr. B2-757-278/2016 buvo iškelta bankroto byla ieškovui UAB „Eibis“.

11Ieškovas nurodo, kad jo bankroto administratorius patikrinęs įmonės dokumentus nustatė, kad pagal PVM sąskaitą - faktūrą atsakovas UAB „Vilkonda Group“ yra skolingas 37 481,60 Eur už atliktus statybos darbus pagal sąskaitas faktūras. Šiuos ieškovo teiginius patvirtina į bylą pateikti įrodymai. Pagal CK 6.200 str. 1 d. šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Taigi, šis ieškinio reikalavimas tenkinamas ir ieškovui iš atsakovų UAB „Vilkonda group“ bei BUAB „Vakonda Group“ solidariai priteistina 37 481,60 Eur skolos bei 4685,20 Eur delspinigių.

12Atsakovas BUAB „Vakonda Group“ atsiliepime į ieškinį teigia, ieškovas nepagrįstai reikalauja iš jo skolos ir žalos atlyginimo, nes jis su įsiskolinimu ir žalos padarymu nėra susijęs, visus sandorius atliko kitas atsakovas - UAB „Vilkonda Group“. Su šiuo atsakovo teiginiu nesutiktina.

13Vertinant UAB „Vilkonda group“ ir UAB „Vakonda group“ sąsajas, yra būtina atsižvelgti į Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-21 sprendime c. b. Nr. 2-11416-545/2016 nustatytas aplinkybes, patvirtinančias tiesiogines sąsajas tarp šių atsakovų. Taip pat yra pasisakę ir kiti teismai (Vilniaus apygardos teismo 2017-03-20 nutartis c. b. Nr. e2A-459-450/2017, Vilniaus apygardos teismo 2016-05-20 nutartis c. b. Nr. e2S-1237-577/2016, Vilniaus apygardos teismo 2016-06-15 nutartis c. b. Nr. e2S-1348-565/2016.

14UAB „Vakonda group“ buvo sudariusi statybos rangos sutartis su UAB „Kupiškio komunalininkas“ dėl daugiabučių namų esančių Vytauto g. 54A, Mažylio g. 24, Technikos g. 9A, Pureno g. 8, Kupiškyje renovacijos (modernizacijos) stogo, cokolio bei fasado rangos darbų, kuriuos atliko ieškovas. Gamybinio susirinkimo protokolus dėl minėtų objektų sudarė ir pasirašė, ne tik Ieškovo, UAB „Vilkonda Group“ bet ir UAB „Vakonda group“ projektų vadovas M. Š.. UAB „Vakonda group“ (užsakovas) ir UAB „Vilkonda group“ (rangovas) 2014-12-03 sudarė statybos rangos sutartį Nr. VG2014/12/03ap, pagal kurią rangovas įsipareigojo atlikti renovacijos darbus objekte, esančiame Mažylio g. 24, Purėno g. 8, Vytauto g. 54A, Technikos g. 5, Technikos g. 9A Kupiškis, ir perduoti darbų rezultatą užsakovui sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o užsakovas atsiskaityti per 180 d. nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, rangovo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos, tik esant Sutarties 7.2 p. nustatyta sąlygai (Sutarties 2.1., 3.1., 7.1. p.). Sutarties 7.2. p. šalys sulygo, kad užsakovas atsiskaitys su rangovu tik kai pilnai atsiskaitys Objekto užsakovas (UAB „Kupiškio komunalininkas“) ar kitas asmuo, kuris pas užsakovą užsakė darbus. Kol užsakovas negauna apmokėjimo iš objekto užsakovo ar kito asmens, kuris pas užsakovą užsakė darbus, tol atidedamas atsiskaitymo su rangovu terminas. Šalių susitarimu, užsakovas gali perleisti reikalavimo teisę į objekto užsakovą ar kitą asmenį, kuris pas užsakovą užsakė darbus. Be to, rangovas UAB „Vilkonda group“ Sutarties 4.17 p. įsipareigojo iki darbų pradžios paskirti atestuotą aukštos kvalifikacijos statybos darbų vadovą, kuris privalo darbo metu nuolat būti objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti rangovui santykiuose su užsakovu ir kitais rangovais. Be to, UAB „Vilkonda group“ įsipareigojo vykdyti užsakovo paskirto techninio prižiūrėtojo, jei toks paskirtas, rašytinius ir žodinius nurodymus (Sutarties 4.16 p.).

15Ieškovas BUAB „Eibis“ ir atsakovas UAB „Vilkonda group“ 2015-06-04 pasirašė Rangos darbų sutartį Nr. VG 2015/06/04A - 79262,30 EUR sumai, 2015-06-09 Rangos darbų sutartį Nr. VG 2015-06-09A – 90 924,36 EUR sumai, 2015-06-09 Rangos darbų sutartį Nr. VIL 2015/06/09B – 16 548,46 EUR sumai, 2015-06-30 Rangos darbų sutartį Nr. VG 2015-06-30 - 85.462,52 EUR sumai (toliau - Sutartys), pagal kurias ieškovas įsipareigojo atlikti daugiabučių namų esančių Vytauto g. 54A, Mažylio g. 24, Technikos g. 9A, Pureno g. 8, Kupiškyje renovacijos (modernizacijos) stogo, cokolio bei fasado rangos darbus, o UAB „Vilkonda group“ įsipareigojo priimti ir apmokėti už atliktus statybos rangos darbus.

16Atsižvelgiant į tai, jog rangos sutarties šalimi užsakovo pusėje nurodytas UAB „Vilkonda group“, šis subjektas yra rangos sutarties šalimi tik formaliai, t.y. UAB „Vilkonda group“ yra tik BUAB „Vakonda Group“ statytinis. Tikrąja rangos sutarties šalimi, laikytinas UAB „Vakonda group“ , kuris kartu su UAB „Vilkonda Group“ solidariai privalo atsiskaityti su ieškovu už šio pagal rangos sutartį atliktus darbus.

17Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad statybos rangos sutartys buvo nutrauktos nesant tam faktinio pagrindo. Ieškovui buvo atsiųstas 2015-08-24 pareiškimas, kuriame nurodyta, kad pagal 2015-06-04 Rangos darbų sutarties Nr. VG 2015/06/04A 4.2p. visi sutartiniai darbai turėjo būti atlikti iki 2015-07-10, pagal 2015-06-09 Rangos darbų sutarties VG 2015-06-09A ir VIL 2015/06/09B 4.2 p. visi sutartiniai darbai turėjo būti atlikti iki 2015-07-11, pagal 2015-06-30 Rangos darbų sutarties Nr. VG 2015-06-30 4.2 p. visi sutartiniai darbai turėjo būti atlikti iki 2015-07-29, tačiau iki 2015-08-24 darbai pagal Sutartis nebuvo atlikti. UAB „Vilkonda group“ informavo, jog ieškovas ilgiau kaip 10 dienų vėluoja užbaigti darbus ir atskirus darbų etapus pagal Sutartis, dėl ko UAB „Vilkonda group“ iš esmės negauna tinkamo Sutarčių įvykdymo, kurio pagrįstai tikėjosi iš Sutarčių, taip pat neturi pagrindo tikėtis, kad vėlavimo pažeidimai bus ištaisyti ir nesukels atsakovui nuostolių.

18Neteisėtas sutarties nutraukimas yra sutarties nevykdymas, t.y. pažeidimas, sudarantis -pagrindą taikyti sutartinę civilinę atsakomybę - reikalauti nuostolių atlyginimo (CK 6.245 str. 3 d., 6.256 str.).

19Ieškovas reikalauja iš atsakovo atlyginti ieškovo negautas pajamas, kurias ieškovas būtų gavęs, jei nebūtų atlikto neteisėto Sutarčių nutraukimo. Ieškovo paskaičiuota negautų pajamų suma yra 13 398,48 Eur. Atsakovai leistinais įrodymais nepaneigė šios negautų pajamų sumos.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas dėl negautų pajamų priteisimo, laikosi pozicijos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais.

21Taigi, ieškovas, pasirašydamas sutartis iš anksto siekė gauti Sutartyje numatytų statybos rangos darbų kainą, todėl tikėjosi gauti pajamas, gauti jas esant normaliai veiklai, tačiau pajamų negavo dėl neteisėtų atsakovų veiksmų, todėl teismas ieškovui priteisia negautas pajamas.

22Nutraukus sutartį pas UAB „Vilkonda Group“ liko ieškovo pirktos medžiagos, kurių bendra vertė sutarties nutraukimo dieną buvo 22 665,61 Eur. UAB „Vilkonda group“ ieškovui priklausančių medžiagų negrąžino, neįleido į objektus jų pasiimti, nesutiko atlikti objekto bei medžiagų perėmimo akto bei surašyti perdavimo - priėmimo aktą. Taigi, ši suma taip pat laikytina ieškovo patirtais nuostoliais.

23Esant šioms aplinkybėms ir šis ieškinio reikalavimas tenkinamas ir iš atsakovų ieškovui solidariai priteisiama 13 398,48 Eur negautų pajamų ir 22 665,61 Eur nuostolių už negrąžintas medžiagas atlyginimo.

24Kadangi ieškovas ir atsakovas BUAB „Vakonda Group“ yra atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (nes abi yra bankrutuojančios įmonės), šioje byloje mokėtinas žyminis mokestis - 1398 Eur valstybei yra priteisiamas iš atsakovo UAB „Vilkonda Group“ (CPK 96 str.).

25Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

26Ieškinį tenkinti visiškai:

27Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Vilkonda Group“ (į. k. 303459360) ir BUAB „Vakonda Group“ (į. k. 300605002) ieškovui BUAB „Eibis“ (į. k. 303438957) 37 481,60 Eur skolos, 4 685,20 Eur delspinigių, 36 064,09 Eur nuostolių atlyginimo ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2017 m. gegužės 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Vilkonda Group“ (į. k. 303459360) valstybei 1398 Eur žyminio mokesčio.

29Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė,... 2. Sekretoriaujant S. A.,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei D. U.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. Ieškovas ieškiniu prašė: priteisti solidariai iš atsakovų 37 481,60 Eur... 6. Nurodė, kad ieškovą ir atsakovus siejo statybos rangos teisiniai santykiai... 7. Atsakovas BUAB „Vakonda Group“ atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti.... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė.... 9. Ieškinys tenkinamas.... 10. Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2015-12-18 nutartimi civ. b.... 11. Ieškovas nurodo, kad jo bankroto administratorius patikrinęs įmonės... 12. Atsakovas BUAB „Vakonda Group“ atsiliepime į ieškinį teigia, ieškovas... 13. Vertinant UAB „Vilkonda group“ ir UAB „Vakonda group“ sąsajas, yra... 14. UAB „Vakonda group“ buvo sudariusi statybos rangos sutartis su UAB... 15. Ieškovas BUAB „Eibis“ ir atsakovas UAB „Vilkonda group“ 2015-06-04... 16. Atsižvelgiant į tai, jog rangos sutarties šalimi užsakovo pusėje nurodytas... 17. Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad statybos rangos sutartys buvo nutrauktos... 18. Neteisėtas sutarties nutraukimas yra sutarties nevykdymas, t.y. pažeidimas,... 19. Ieškovas reikalauja iš atsakovo atlyginti ieškovo negautas pajamas, kurias... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas dėl negautų pajamų... 21. Taigi, ieškovas, pasirašydamas sutartis iš anksto siekė gauti Sutartyje... 22. Nutraukus sutartį pas UAB „Vilkonda Group“ liko ieškovo pirktos... 23. Esant šioms aplinkybėms ir šis ieškinio reikalavimas tenkinamas ir iš... 24. Kadangi ieškovas ir atsakovas BUAB „Vakonda Group“ yra atleisti nuo... 25. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,... 26. Ieškinį tenkinti visiškai:... 27. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Vilkonda Group“ (į. k. 303459360)... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Vilkonda Group“ (į. k. 303459360) valstybei... 29. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...