Byla 2A-2342/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-782-227/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Evikonas“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Vilstata“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Evikonas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Ignalinos atominei elektrinei, prašydamas pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos 2013 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. ĮS-5215 (13.68), kuriuo atmestas UAB „Evikonas“ pasiūlymas dėl neatitikimo pirkimo dokumentams, bei 2013 m. liepos 22 d. sprendimą Nr. ĮS-6374 (13.67), kuriuo atmesta UAB „Evikonas“ pretenzija; panaikinti visus perkančiosios organizacijos sprendimus, priimtus po 2013 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. ĮS-5215 (13.68) priėmimo; grąžinti šalis į padėtį, buvusią prieš 2013 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. ĮS-5215 (13.68) priėmimą, t. y. įrašyti UAB „Evikonas“ pasiūlymą į pasiūlymų eilę. Ieškinyje ir dublike nurodė, kad 2013 m. birželio 25 d. pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo 2013 m. gegužės 10 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtame atvirame konkurse „Bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose pirkimas“. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2013 m. liepos 16 d. sprendimu atmetė UAB „Evikonas“ pasiūlymą dėl neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, kadangi tiekėjo pasiūlyme nurodyta galutinė kaina neatitiko pasiūlyme nurodytų darbų kainų. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimu atmesti jo pasiūlymą, pateikė pretenziją, kurią atsakovo viešojo pirkimo komisija 2013 m. liepos 22 d. sprendimu atmetė. Ieškovo teigimu, atsakovo viešojo pirkimo komisija atmesdama jo pretenziją nesilaikė pirkimo dokumentų 11.3 ir 11.4 punktų reikalavimų, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalių, 39 straipsnio 1 dalies nuostatas, kadangi pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, nepaprašė tiekėjo per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos, taip pat pasiūlymo vertinimo metu radusi netikslumų, nepaprašė tiekėjo per jos nurodytą terminą paaiškinti pasiūlymo nekeičiant jo esmės.

52013 m. rugpjūčio 12 d. ieškovas UAB „Evikonas“ pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, kuriuo prašė atnaujinti ieškinio pateikimo senaties terminą dėl svarbių priežasčių. Prašymą motyvavo tuo, kad ieškinio senaties terminą praleido dviem dienom, kadangi su pirminiu ieškiniu pažeisdamas teismingumo taisykles kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, kuris 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti.

6Panevėžio apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Evikonas“ prašymą patenkinti, atnaujinti praleistą senaties terminą ieškiniui paduoti; priimti ieškovo UAB „Evikonas“ ieškinį atsakovui VĮ Ignalinos atominei elektrinei dėl viešojo konkurso rezultatų panaikinimo; į bylą trečiaisiais asmenimis atsakovo pusėje be savarankiškų reikalavimų įtraukti UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir UAB „Vilstata“.

7Atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko. Atsakovas atsiliepime ir triplike nurodė, kad 2013 m. liepos 16 d. raštu informavo tiekėją UAB Evikonas“, kad jis atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Atsakovo viešojo pirkimo komisija susipažinusi su UAB „Evikonas“ pasiūlymu nusprendė jį atmesti vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nes pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, t. y. tiekėjas pateikė ne visą pasiūlymą. Ieškovo pasiūlymo neatitikimai pirkimo dokumentams buvo esminiai, nes nesant pasiūlymo 175 – 187 punktų, pasiūlyme nurodytų darbų kiekiai neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytų darbų kiekių, o pasiūlymo sudedamųjų dalių kainų suma neatitiko galutinės pasiūlymo kainos, todėl atsakovo viešojo pirkimo komisija negalėjo kreiptis į tiekėją ir prašyti, siūlyti ar leisti pakeisti pasiūlymą. Atsakovo nuomone, viešojo pirkimo komisija neprivalėjo vertinti ieškovo su pretenzija pateiktos trūkstamos pasiūlymo dalies, nes VPĮ nenumato galimybės pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui pateikti trūkstamas pasiūlymų dalis ar pasiūlymo dokumentus bei keisti ar pildyti esmines pasiūlymo sąlygas, dėl kurių pakeitimo ar papildymo pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Atsakovo vertinimu, pasiūlymo dalies nepateikimas, dėl kurio skiriasi pasiūlyme ir pirkimo dokumentuose nurodyti darbų kiekiai bei nesutampa pasiūlymo sudedamųjų dalių kainų suma ir galutinė pasiūlymo kaina, negali būti prilyginamas aritmetinės klaidos padarymui.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Panevėžio apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu nusprendė ieškinį patenkinti; pripažinti neteisėtu VĮ “Ignalinos atominė elektrinė“ 2013 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. ĮS-5215 (13.68), kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas dėl neatitikimo pirkimo dokumentams, ir 2013 m. liepos 22 d. sprendimą Nr. ĮS-6374 (13.67), kuriuo atmesta ieškovo pretenzija; panaikinti visus perkančiosios organizacijos sprendimus, priimtus po 2013 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. ĮS-5215 (13.68) priėmimo; grąžinti šalis į padėtį, buvusią prieš 2013 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. ĮS-5215 (13.68) priėmimą, t. y. įrašyti ieškovo pasiūlymą į pasiūlymų eilę.

10Teismas, vadovaudamasis VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika pažymėjo, kad tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

11Teismas, remdamasis pirkimo sąlygų 11.9.3. punktu ir vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, padarė išvadą, jog tiekėjas UAB „Evikonas“ nepateikė pasiūlymo lapo su 175 – 187 punktais per klaidą, trūkstamo lapo su pasiūlymu nepateikimas ar pateikimas su pretenzija nekeičia pateikto pasiūlymo dokumentų ar paties pasiūlymo esmės, todėl toks pažeidimas nelaikytinas esminiu, o vertinamas kaip techninė klaida.

12Nustatęs, kad pasiūlymo lapo su 175 – 187 punktais nepateikimas nėra esminis pažeidimas, teismas sprendė, kad tokioje situacijoje perkančioji organizacija vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi turėjo suteikti UAB „Evikonas“ galimybę paaiškinti, patikslinti pasiūlymą šioje dalyje.

13Išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teismas padarė išvadą, kad perkančioji organizacija, vertindama ieškovo pateikto pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams, iš esmės netinkamai aiškino ir taikė pirkimo sąlygų 11.9.3 punktą, pirkimo taisyklių 59.3 punkto nuostatas, o taip pat VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimo. Todėl perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų, yra formalus ir nepagrįstas, nes neatitinka VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinto viešųjų pirkimų tikslo, taip pat prieštarauja proporcingumo principui, nes ieškovo, kurios kvalifikaciniai duomenys buvo pripažinti atitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pasiūlymas liko neįvertintas tik dėl formalios aplinkybės - įsivėlusios techninės klaidos, kuri nekeitė pateikto pasiūlymo esmės.

14Teismas nurodė, kad patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina 100 Lt žyminio mokesčio ir 3 630 Lt atstovavimo išlaidų bei iš atsakovo valstybei 43 Lt (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-782-227/2013 ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo UAB „Evikonas“ VĮ Ignalinos atominės elektrinės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

17Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

181) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija ieškovo pasiūlymo lapo su 175 – 187 punktuose numatytomis darbų apimtimis ir kainomis nepateikimą turėjo vertinti kaip techninę klaidą bei leisti tiekėjui šią klaidą pašalinti, yra nepagrįsta. Apelianto teigimu, perkančioji organizacija negalėjo prašyti ieškovo patikslinti pasiūlymą, kadangi toks atsakovo viešojo pirkimo elgesys būtų pažeidęs VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, nes leidus tiekėjui pateikti trūkstamą pasiūlymo dalį pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, jis žinodamas kitų tiekėjų atskirų pasiūlymo dalių įkainius, galėtų taip pakoreguoti atskirų pirminiame pasiūlyme nenurodytų darbų įkainius, kad vėliau – atnaujinto varžymosi dėl atskirų darbų įsigijimo metu, įgytų nepagrįstą pranašumą prieš kitus tiekėjus;

192) Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino tiekėjo padarytą pažeidimą kaip formalų, nekeičiantį pasiūlymo esmės, kadangi pasiūlymo dalies nepateikimas, kai yra varžomasi dėl preliminarios sutarties sudarymo, o atnaujinto varžymosi metu preliminariosios sutarties pagrindu yra konkuruojama dėl atskirų darbų ar jų grupių įsigijimo sutarčių sudarymo yra laikomas esminiu neatitikimu pirkimo dokumentų sąlygoms ir negali būti laikomas aritmetine (technine) klaida;

203) Pirmosios instancijos teismas, nustatęs perkančiosios organizacijos pažeidimą, nepagrįstai nusprendė grąžinti šalis į padėtį, buvusią prieš 2013 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. ĮS-5215 (13.68) priėmimą, įpareigodamas įrašyti ieškovo pasiūlymą į pasiūlymų eilę. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo įpareigojimas įtraukti ieškovo pasiūlymą į pasiūlymų eilę yra neįgyvendinamas, pažeidžia imperatyvias VPĮ normas ir viešųjų pirkimų principus, nes iki 2013 m. liepos 16 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimo priėmimo pasiūlymų eilė nebuvo dar sudaryta, todėl vykdant teismo įpareigojimą reikėtų sudaryti naują pasiūlymų eilę, kurią sudarytų vien ieškovo pasiūlymas;

214) Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl ieškovo pretenzijos pagrįstumo, neišsprendė klausimo dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams.

22Ieškovas UAB „Evikonas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė VĮ Ignalinos atominės elektrinės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, palikti galioti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimą, priteisti iš VĮ Ignalinos atominės elektrinės UAB „Evikonas“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

23Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

241) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija ieškovo pasiūlymo lapo su 175 – 187 punktais nepateikimą turėjo vertinti kaip techninę klaidą bei leisti tiekėjui šią klaidą pašalinti, yra pagrįsta, padaryta tinkamai aiškinant pirkimo sąlygų 11.4. punkto nuostatas ir teisingai taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas;

252) Pirmosios instancijos teismo išvada dėl tiekėjo padaryto pažeidimo pobūdžio yra pagrįsta, nes trūkstamo lapo su pasiūlymu nepateikimas ar pateikimas su pretenzija nekeičia pateikto pasiūlymo dokumentų ar paties pasiūlymo esmės ir tai yra formali dokumentų neatitiktis;

263) Apelianto argumentai, kad suteikus ieškovui galimybę patikslinti pasiūlymą pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, jis žinodamas kitų tiekėjų atskirų pasiūlymo dalių įkainius, galėtų taip pakoreguoti atskirų pirminiame pasiūlyme nenurodytų darbų įkainius, kad vėliau – atnaujinto varžymosi dėl atskirų darbų įsigijimo metu, įgytų nepagrįstą pranašumą prieš kitus tiekėjus, yra nepagrįsti. Ieškovo teigimu, jis negalėjo sąmoningai pakoreguoti pasiūlymo dalies įkainių, kadangi tai turėtų įtakos atskirų darbų įkainių sumos atitikimui bendrai pasiūlymo kainai;

274) Pirmosios instancijos teismas, nustatęs perkančiosios organizacijos pažeidimą, pagrįstai įpareigojo šalis grąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir sudaryti pasiūlymų eilę iš naujo įtraukiant ieškovo pasiūlymą, kadangi ieškovas atitinka visus pirkimo sąlygų reikalavimus.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimas pakeistinas.

30Dėl bylos nagrinėjimo ribų

31Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

32Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo VĮ Ignalinos atominės elektrinės apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-782-227/2013, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

33Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

34Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima į byla nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.).

35Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas pateikė naujus įrodymus – viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolus, kuriuos prašė prijungti prie bylos. Prašymą dėl naujų įrodymų prijungimo apeliantas motyvavo tuo, kad šių dokumentų pateikimo poreikis iškilo po ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo.

36Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo prašymas dėl papildomų rašytinių įrodymų prijungimo tenkintinas, su apeliaciniu skundu pateikti papildomi rašytiniai įrodymai priimtini į bylą.

37Dėl faktinių bylos aplinkybių

38Bylos medžiaga patvirtina, kad 2013 m. birželio 25 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose pirkimas“, pirkimo Nr. 136839, pirkimo objektas – bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose pirkimas, numatoma bendra pirkimo objekto vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę – 16 200 000 Lt be PVM. Pasiūlymus dalyvauti konkurse pateikė penki tiekėjai, tarp jų ieškovas UAB „Evikonas“, kurio pasiūlymo kaina buvo mažiausia (18 383 126,73 Lt). 2013 m. liepos 16 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu, patikrinus UAB „Evikonas“ pateiktus duomenis, nustatyta, kad tiekėjo duomenys yra tikslūs ir išsamūs, pasiūlymą pateikusi bendrovė atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus. To pačio posėdžio metu atsakovo viešojo pirkimo komisija, nagrinėdama UAB „Evikonas“ pasiūlymą, nustatė, jog tiekėjo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, kadangi trūksta pasiūlymo dalies su 175 – 187 punktų darbų apimtimis ir kainomis, pateiktas nepilnas pasiūlymas, trūkstama pasiūlymo dalis pateikta pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, todėl vadovaujantis konkurso sąlygų 11.9.3 punktu UAB „Evikonas“ pasiūlymas atmestinas. Nesutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimu atmesti UAB „Evikonas“ pasiūlymą, ieškovas 2013 m. liepos 17 d. pateikė atsakovo viešojo pirkimo komisijai pretenziją, kuria prašė pakeisti 2013 m. liepos 16 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl UAB „Evikonas“ pasiūlymo atmetimo ir pasiūlymų eilės sudarymo bei iš naujo įvertinti UAB „Evikonas“ atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. 2013 m. liepos 25 d. posėdyje atsakovo viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi UAB „Evikonas“ pretenziją, vadovaudamasi VPĮ 941 straipsniu ir konkurso sąlygomis, nusprendė UAB „Evikonas“ pretenzijos netenkinti ir viešojo pirkimo komisijos sprendimo, kuriuo buvo atmestas tiekėjo pasiūlymas, nekeisti. Nesutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimais atmesti UAB „Evikonas“ pasiūlymą ir pretenziją, ieškovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, o Vilniaus apygardos teismui atsisakius priimti ieškinį kaip neteismingą - į Panevėžio apygardos teismą.

39Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimo atmesti tiekėjo UAB „Evikonas“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų, teisėtumo ir pagrįstumo.

40Dėl viešųjų pirkimų

41Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

42Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo vertinant tiekėjo UAB „Evikonas“ pasiūlymą

43Apeliaciniu skundu atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pasiūlymo lapo su 175 – 187 punktuose numatytomis darbų apimtimis ir kainomis nepateikimas ar pateikimas su pretenzija nekeičia pateikto pasiūlymo esmės, todėl atmesdama UAB „Evikonas“ pasiūlymą perkančioji organizacija netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas, taip pat konkurso sąlygų 11.9.3 punkto ir pirkimo taisyklių 59.3 punkto nuostatas. Apelianto teigimu, atmesdama UAB „Evikonas“ pasiūlymą, atsakovo viešojo pirkimo komisija teisingai vertino pasiūlymo dalies nepateikimą kaip esminį pažeidimą bei siekė, kad nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, susijusias su UAB „Evikonas“ pasiūlymo vertinimu, tinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas.

44Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų VPĮ normų, būtent 3 straipsnio nuostatų, laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų turiningųjų tikslų pasiekimo garantas. VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek teikėjams nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. VPĮ nustatytos įsakmiosios nuostatos, reikalaujančios besąlygiško jų laikymosi, tik patvirtina tokį aiškinimą, nes viešųjų pirkimų procesas yra dinamiškas, preciziškai tiksliai nustatyti kiekvieną viešųjų pirkimų situaciją sudėtinga, todėl šių imperatyvų laikymasis yra nukreiptas į tam tikrų tikslų pasiekimą, o šie yra tokių imperatyvų taikymo matas (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008, 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2013).

45Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Dėl tiekėjo veiksmų bei perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo sprendžiama pagal turiningąjį vertinimą (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011), kuris, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (turinio viršenybės prieš formą principas). Turiningasis vertinimas atliekamas laikantis interalia aktualių teisės normų dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3, 32, 39 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

46Viešųjų pirkimų principai – bendrųjų teisės principų (teisingumo, protingumo ir sąžiningumo) turinio konkreti išraiška. Tinkamas viešųjų pirkimų principų aiškinimas ir taikymas iš esmės reiškia tinkamą bendrųjų teisės principų išaiškinimą ir taikymą viešųjų pirkimų srityje. Būtent viešųjų pirkimų principai – tos imperatyviosios teisės nuostatos, dėl kurių perkančiajai organizacijai kyla pareiga elgtis tam tikru būdu arba nuo tam tikrų veiksmų susilaikyti (kai jos elgesio modelis VPĮ neįtvirtintas), taip pat iš kurių aiškėja tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų teisių ir pareigų, įtvirtintų VPĮ, turinys konkrečioje jų tarpusavio santykių situacijoje. Kasacinio teismo konstatuota, kad viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

47Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ginčo konkursas – tarptautinės vertės pirkimas, taip pat atkreipia dėmesį į Teisingumo Teismo 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18 dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (toliau – Direktyva 2004/18) aiškinimo ir taikymo poziciją šiuo klausimu. Teisingumo Teismas vienoje naujesnių bylų nurodė, kad Direktyvoje 2004/18 nėra jokių nuostatų, kuriose būtų nustatyta, kaip turi elgtis perkančioji organizacija, nustačiusi, jog tiekėjo pasiūlymas yra neaiškus ar neatitinka techninių specifikacijų. Jei perkančiajai organizacijai būtų leista prašyti tiekėjo, kurio pasiūlymą jį laiko neaiškiu ar neatitinkančiu techninių specifikacijų, pateikti atitinkamus paaiškinimus, tuo atveju, jei šio dalyvio pasiūlymas galiausiai būtų atrinktas, galėtų atrodyti, kad perkančioji organizacija slaptai dėl jo derėjosi kitų tiekėjų nenaudai ir taip pažeidė vienodo vertinimo principą. Tačiau Direktyvos 2004/18 2 straipsniu „Sutarčių sudarymo principai“ konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Perkančiosios organizacijos prašymas tiekėjui paaiškinti pasiūlymą turi būti susijęs su visais neaiškiais ar techninių specifikacijų neatitinkančiais pasiūlymo aspektais, ir perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo dėl šiame prašyme nenurodyto neaiškumo (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. Sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, nepaskelbtas Rinkinyje; jame nurodyta Teisingumo Teismo jurisprudencija).

48Bylos duomenimis nustatyta, kad VĮ Ignalinos atominės elektrinės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 59.3 punkte ir supaprastinto atviro konkurso „Bendrųjų statybos darbų atlikimo IAE objektuose pirkimas“ sąlygų 11.9.3 punkte perkančioji organizacija nustatė, kad atmetamas pasiūlymas, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Pirkimo sąlygų 11.3 punkte perkančioji organizacija nustatė, kad iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės, 11.4 punkte, kad komisija, vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Pirkimo sąlygose perkančioji organizacija nurodė preliminarius bendrųjų statybinių, santechnikos, pastatų šiltinimo, autokelių ir gerbūvio perkamų darbų sąrašą, susidedantį iš 201 elementų, bei nustatė, kad pirkimo objektas neskirstomas į dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam darbų kiekiui (pirkimo sąlygų 2.2 ir 2.3 punktai). Tiekėjas UAB „Evikonas“ pateikdamas pasiūlymą dalyvauti atsakovo vykdomame pirkime nepateikė pasiūlymo lapo su 175 – 187 punktuose numatytomis darbų apimtimis ir kainomis. Perkančioji organizacija tokią pasiūlymo klaidą kvalifikavo pasiūlymo esminiu trūkumu, sudarančiu pagrindą atmesti jo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų. Trūkstamą pasiūlymo lapą su 175 – 187 punktuose numatytomis darbų apimtimis ir kainomis tiekėjas viešojo pirkimo komisijai pateikė kartu su pretenzija, tačiau perkančioji organizacija šio dokumento nevertino nustačiusi, kad papildomų dokumentų pateikimas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos negalimas. Kaip matyti iš tiekėjo UAB „Evikonas“ pasiūlymo, bendrą pasiūlymo 18 383 126,73 Lt kainą sudaro visų siūlomų darbų suma, kuri tiekėjui pateikus trūkstamą pasiūlymo lapą su 175 – 187 punktuose numatytomis darbų apimtimis ir kainomis nesikeičia. Taigi priešingai nei nustatė perkančioji organizacija, trūkstamo lapo su 175 – 187 punktuose numatytomis darbų apimtimis ir kainomis nepateikimas ar pateikimas su pretenzija nekeičia pateikto pasiūlymo esmės bei nesuteikia UAB „Evikonas“ pranašumo prieš kitus pirkime dalyvaujančius tiekėjus, kadangi į nurodytą bendrą preliminarią pasiūlymo kainą buvo įskaičiuotos trūkstamo lapo 175 – 187 punktuose numatytų darbų kainos. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šias byloje nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad bet kuris, įprastinę patirtį viešuosiuose pirkimuose turintis šių santykių subjektas byloje aptariamą pasiūlymo trūkumą turėjo suprasti bei vertinti akivaizdžiai formalia bei nereikšminga technine klaida, dėl kurios galėjo būti inicijuotas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendradarbiavimo procesas aiškinantis šios klaidos turinį, tačiau bet kokiu atveju dalyviui negalėjo lemti (kad ir netiesiogiai dėl tariamos aritmetinės klaidos neištaisymo) griežčiausių neigiamų padarinių – pasiūlymo atmetimo. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai kvalifikuotini pažeidžiančiais viešųjų pirkimų principus, vertintini per daug formaliais ir neproporcingais.

49Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pasiūlymo lapo su 175 – 187 punktuose numatytomis darbų apimtimis ir kainomis nepateikimas, tiekėjui pašalinus šį trūkumą, negali būti laikomas esminiu konkurso sąlygų pažeidimu ar pasiūlymo keitimu VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme. Nagrinėjamu atveju nustatyta pasiūlymo techninė klaida laikytina formalaus pobūdžio, juo labiau, kad kitų konkurso reikalavimų pažeidimų tiekėjo pasiūlyme nebuvo nustatyta. Atsakovas nepaneigė techninės klaidos ir nepagrįstai atsisakė priimti tiekėjo pateiktus šią klaidą ištaisančius dokumentus.

50Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, organizuodama viešąjį konkursą ir siekdama racionalaus turimų piniginių lėšų panaudojimo, turi įsitikinti, jog tiekėjas bus pajėgus suteikti pageidaujamą paslaugą, prekę ar kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus, o pasiūlymo atmetimas vien dėl techninio pobūdžio klaidos, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, niekaip neįtakoja paties pasiūlymo turinio ir jo nekeičia. Perkančioji organizacija formaliu pagrindu atmetusi mažiausią kainą pasiūliusio „Evikonas“ pasiūlymą, o taip pat ir pretenziją, nesant esminių pirkimo procedūrų pažeidimo, netinkamai vykdė viešojo pirkimo procedūras, suteikė prioritetą formaliems vertinimo kriterijams prieš turiningąjį vertinimą, o tai prieštarauja viešųjų pirkimų esminiams principams (VPĮ 3 str. 1 d.).

51Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių

52Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs perkančiosios organizacijos sprendimų atmesti ieškovo pasiūlymą ir pretenziją neteisėtumą, šiuos sprendimus panaikino, taigi, de facto ginčo šalis grąžino į padėtį, buvusią prieš pažeidimą. Apeliantas nesutikdamas su teismo sprendimu šioje dalyje, pažodžiui aiškindamas skundžiamo sprendimo rezoliucinę dalį, nurodo, kad teismo nustatytas įpareigojimas grąžinti ginčo šalis į padėtį, buvusią prieš pažeidimą, yra neįgyvendinamas, nes iki 2013 m. liepos 16 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimo atmesti UAB „Evikonas“ pasiūlymą priėmimo pasiūlymų eilė nebuvo sudaryta, todėl vykdant teismo įpareigojimą reikėtų sudaryti naują pasiūlymų eilę, kurią sudarytų vien ieškovo pasiūlymas. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija iš dalies sutikdama su tokiais apeliacinio skundo argumentais sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nustatęs perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus, netinkamai išsprendė restitucijos taikymo klausimą.

53Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai teismo sprendimu pakeičiamas perkančiosios organizacijos sprendimas nustatyti (sudaryti) tiekėjų eilę, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys, dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje pirkimo organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, įtvirtintas VPĮ 7 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 3 dalies, 39 straipsnio ir kitų straipsnių nuostatose. Tokia kasacinio teismo plėtojama praktika siekiama dviejų pagrindinių tikslų: realiai apginti besiskundžiančiojo tiekėjo pažeistas teises bei neapriboti perkančiosios organizacijos veiksmų laisvės daugiau nei nustato VPĮ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

54Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai nustatyti tiekėjų pasiūlymų vertinimo stadijoje, skundžiamu sprendimu panaikintas perkančiosios organizacijos 2013 m. liepos 16 d. sprendimas, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas, 2013 m. liepos 22 d. sprendimas dėl ieškovo pretenzijos atmetimo bei visi perkančiosios organizacijos sprendimai priimti po 2013 m. liepos 16 d. sprendimo priėmimo. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovo UAB „Evikonas“ pasiūlymas buvo atmestas bei pasiūlymų eilė buvo sudaryta to pačio viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu, todėl pirmosios instancijos teismas nustatęs perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus šioje viešojo pirkimo stadijoje, pagrįstai grąžino ginčo šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Tačiau įpareigodamas perkančiąją organizaciją įrašyti ieškovo pasiūlymą į pasiūlymų eilę, pirmosios instancijos teismas apribojo perkančiosios organizacijos veiksmų laisvę vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, įtvirtintas VPĮ 7 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 3 dalies, 39 straipsnio ir kitų straipsnių nuostatose, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

55Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

56Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

57Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei nurodo, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

58Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

59Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad visų bylos faktinių aplinkybių visetas, priešingai nei teigia apeliantas, sudaro pagrindą daryti išvadą, kad viešojo pirkimo metu perkančioji organizacija, nepagrįstai atmesdama ieškovo pasiūlymą, pažeidė specialiųjų teisės aktų imperatyviąsias nuostatas, viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, sąžiningos konkurencijos bei racionalaus valstybės lėšų panaudojimo principus.

60Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatęs perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus, netinkamai išsprendė restitucijos klausimą, todėl šioje dalyje apeliacinis skundas tenkintinas, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimas pakeistinas keičiant sprendimo rezoliucinės dalies išdėstymą ( CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

61Dėl bylinėjimosi išlaidų

62Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.). Nagrinėjamu atveju bylos rezultatas yra palankus ieškovui. Ieškovas UAB „Evikonas“ prašo priteisti iš apelianto 1 815 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atsiliepimu į apeliacinį skundą surašymu ir pateikia šią sumą pagrindžiančius įrodymus.

63Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į ieškovo pateikto prašymo dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti apskaičiavimo pagrįstumą, nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, advokatų atliktus procesinius veiksmus – paruoštą atsiliepimą į apeliacinį skundą, į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus užmokesčių dydžius, į tai, kad apeliacinis skundas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka sprendžia, kad ieškovo, patirtos išlaidos už advokato suteiktą teisinę pagalbą (paslaugas) yra mažinamos iki 1 200 Lt,

64Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą bei į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie atsakovo patirtas išlaidas advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas atsakovui nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

65Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

66Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimą pakeisti ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

67„Ieškinį tenkinti iš dalies.

68Pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2013 m. liepos 16 d. sprendimą, kuriuo atmestas tiekėjo uždarosios akcinės bendrovės „Evikonas“ pasiūlymas dėl neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, ir 2013 m. liepos 25 d. sprendimą, kuriuo atmesta tiekėjo uždarosios akcinės bendrovės „Evikonas“ pretenzija.

69Panaikinti visus perkančiosios organizacijos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės sprendimus, priimtus po 2013 m. liepos 16 d. sprendimo priėmimo.

70Grąžinti šalis į padėtį, buvusią prieš perkančiosios organizacijos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2013 m. liepos 16 d. sprendimo priėmimą.

71Priteisti iš atsakovo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės, juridinio asmens kodas 25545080, 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminio mokesčio ir 3 630 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus trisdešimt litų) atstovavimo išlaidų ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Evikonas“, juridinio asmens kodas 155581488, ir 43 Lt (keturiasdešimt tris litus) žyminio mokesčio valstybei.

72Kitą ieškinio dalį atmesti“.

73Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Evikonas“ iš atsakovo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 1 200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) atstovavimo išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Evikonas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ... 5. 2013 m. rugpjūčio 12 d. ieškovas UAB „Evikonas“ pateikė teismui... 6. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi nutarė... 7. Atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė atsiliepimu į ieškinį su... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu nusprendė... 10. Teismas, vadovaudamasis VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei Lietuvos... 11. Teismas, remdamasis pirkimo sąlygų 11.9.3. punktu ir vadovaudamasis VPĮ 39... 12. Nustatęs, kad pasiūlymo lapo su 175 – 187 punktais nepateikimas nėra... 13. Išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teismas padarė išvadą, kad... 14. Teismas nurodė, kad patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė apeliaciniu skundu prašo... 17. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 18. 1) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija ieškovo... 19. 2) Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino tiekėjo padarytą... 20. 3) Pirmosios instancijos teismas, nustatęs perkančiosios organizacijos... 21. 4) Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl... 22. Ieškovas UAB „Evikonas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė VĮ... 23. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 24. 1) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija ieškovo... 25. 2) Pirmosios instancijos teismo išvada dėl tiekėjo padaryto pažeidimo... 26. 3) Apelianto argumentai, kad suteikus ieškovui galimybę patikslinti... 27. 4) Pirmosios instancijos teismas, nustatęs perkančiosios organizacijos... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Panevėžio apygardos teismo 2013... 30. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 31. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 32. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 33. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog... 35. Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas pateikė naujus įrodymus – viešojo... 36. Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo prašymas dėl... 37. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 38. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2013 m. birželio 25 d. VĮ Ignalinos atominė... 39. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.... 40. Dėl viešųjų pirkimų ... 41. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 42. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo vertinant tiekėjo UAB... 43. Apeliaciniu skundu atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 44. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad... 45. Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai... 46. Viešųjų pirkimų principai – bendrųjų teisės principų (teisingumo,... 47. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ginčo konkursas –... 48. Bylos duomenimis nustatyta, kad VĮ Ignalinos atominės elektrinės... 49. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 50. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, organizuodama... 51. Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių... 52. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs perkančiosios organizacijos... 53. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai... 54. Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai nustatyti... 55. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 56. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 57. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime... 58. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 59. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad visų bylos faktinių... 60. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatęs... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 62. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 63. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į... 64. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą bei į... 65. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 66. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimą pakeisti ir... 67. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 68. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos valstybės... 69. Panaikinti visus perkančiosios organizacijos valstybės įmonės Ignalinos... 70. Grąžinti šalis į padėtį, buvusią prieš perkančiosios organizacijos... 71. Priteisti iš atsakovo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės,... 72. Kitą ieškinio dalį atmesti“.... 73. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Evikonas“ iš atsakovo...