Byla 2S-2454-254/2013
Dėl antstolio R. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), suinteresuotas asmuo išieškotoja akcinė bendrovė „Kauno energija“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos skolininkės UAB „BETA MEDICAL“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-17133-947/2013 pagal pareiškėjos skolininkės UAB „BETA MEDICAL“ skundą dėl antstolio R. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), suinteresuotas asmuo išieškotoja akcinė bendrovė „Kauno energija“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Antstolio kontoroje buvo gautas pareiškėjos skolininkės UAB „BETA MEDICAL“ (toliau pareiškėjos) skundas, kuriuo prašoma pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais ir panaikinti 2013 m. rugpjūčio 5 d. patvarkymą Nr. S-7738 „Dėl prašymo netenkinimo“, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą dėl termino informacijai pateikimo pratęsimo bei įpareigoti pareiškėją nedelsiant raštu pateikti informaciją, nurodytą 2013 m. liepos 19 d. pakartotiniame reikalavime Nr. S-7320. Antstolis šiuo patvarkymu pareikalavo per dvi darbo dienas pateikti raštu informaciją apie pareiškėjos kasos likutį 2013 m. gegužės 10 d. (kasos arešto dienai) bei piniginių lėšų judėjimą kasoje. Pareiškėja 2013 m. liepos 30 d. pateikė prašymą pratęsti antstolio nustatytą terminą. Antstolis šio prašymo netenkino ir priėmė skundžiamą 2013 m. rugpjūčio 5 d. patvarkymą, kuris, pareiškėjos nuomone, yra neteisėtas, nes antstolis per nepagrįstai trumpą laiką pareikalavo pateikti informaciją apie įmonės kasą ir tokiu būdu pažeidė pareiškėjos teises.

4Antstolis, išnagrinėjęs skundą, Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 510 straipsnyje numatyta tvarka, pareiškėjos skundą atmetė ir perdavė jį nagrinėti apylinkės teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą šiais motyvais:

71. Antstolio pakartotiniu reikalavimu nustatytas 2 dienų terminas pateikti į vykdomąją bylą informaciją, kurios turinį pareiškėja žinojo jau 2013 m. gegužės 10 d. (v. b. Nr. ( - ) b. l. 75), nebuvo neprotingai trumpas.

82. Antstolis teisėtai ir pagrįstai 2013 m. rugpjūčio 5 d. patvarkymu atsisakė pareiškėjos prašymu šį terminą pratęsti, nes informacijai surinkti pareiškėjai jau buvo skirtas pakankamas terminas, tačiau pareiškėja nepagrįstai delsė pateikti reikiamą informaciją.

93. Vykdomojoje byloje nebuvo duomenų apie tai, kaip teigė pareiškėja, kad, su išieškotoja buvo vykdomos derybos dėl skolos sumokėjimo dalimis. Pastarąją aplinkybę patvirtino ir atsiliepimą į skundą pateikusi išieškotoja, nurodžiusi, kad derybos su pareiškėja nevyko, o pasiūlymas dėl įsiskolinimo padengimo buvo gautas tą pačią dieną, kai buvo surašytas skundas dėl antstolio veiksmų.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Pareiškėja (toliau apeliantė) atskiruoju skundu prašo panaikinti 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – skundą tenkinti šiais motyvais:

121. Teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, jog informacijai surinkti apeliantei jau buvo skirtas pakankamas terminas, tačiau ji nepagrįstai delsė pateikti reikiamą informaciją. Gavusi antstolio reikalavimą gegužės mėnesį, apeliantė nedelsiant pranešė antstoliui, kad keliamo reikalavimo objektyviai negali įvykdyti, nes vykdo analogišką Valstybinės socialinės draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) reikalavimą, t. y. faktiškai nedisponuoja reikalaujama pateikti informacija. Apeliantei laikantis teisės aktų reikalavimų ir pildant vieną kasos knygą, kaip to reikalauja Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos kasos darbo organizavimo kasos operacijų atlikimo taisyklės, ir pateikus kasos knygą susipažinimui VSDFV, ji neturėjo jokių galimybių tuo pačiu metu, tą pačią vienintelę kasos knygą pateikti dar ir antstoliui, bei tokiu būdu įvykdyti jo reikalavimą. Teismas visiškai nevertino dokumentų nepateikimo antstoliui, gavus antstolio 2013 m. gegužės 10 d. reikalavimą, priežasčių, nenustatinėjo laikotarpio, kuriuo apeliantė nedisponavo antstolio reikalaujamais dokumentais.

132. Nustatytas dviejų dienų terminas yra neprotingas ir pernelyg trumpas reikalaujamai informacijai pateikti. Antstolio reikalavimas turėjo būti vykdomas vasarą (liepos mėnesio pabaigoje, rugpjūčio mėnesio pradžioje), kuomet dėl kasmetinių atostogų objektyviai nėra galimybės tokiais trumpais terminais reaguoti į reikalavimus pateikti finansinius dokumentus.

143. Teismas visiškai nepagrįstai nurodė, jog derybos tarp apeliantės ir išieškotojos nevyko. Išieškotojos atsiliepime nurodyta, jog apeliantės atstovė buvo atvykusi pas ją derėtis. Aplinkybę, jog realias derybas buvo bandoma vesti patvirtina ir išieškotojos atsiliepimo motyvas, jog 2013 m. rugpjūčio 13 d. išieškotoja jau gavo oficialų apeliantės 2013 m. rugpjūčio 12 d. raštą su pasiūlytu skolos apmokėjimo grafiku. Ta aplinkybė, jog raštas buvo gautas tuo pačiu metu, kaip ir antstoliui pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų, nepaneigia apeliantės siekio susitarti su išieškotoja dėl skolos padengimo dar iki ginčo su antstoliu. Antstolio veiksmai, kuriais iš esmės yra užkertamas kelias geranoriškai susitarti dėl skolos visiško ar dalinio padengimo, laikytini neteisėtais.

154. Remiantis analogiškoje byloje priimta Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1844-413/2011, šioje byloje skundžiamas antstolio patvarkymas, kuriuo antstolis savo nuožiūra nustatė jokiame teisės akte nenumatytą, neprotingai trumpą terminą atitinkamiems veiksmams atlikti, ir nurodė, jog už tokio reikalavimo nevykdymą gali būti skiriama bauda, turi būti panaikintas. Minėtoje byloje teismas konstatavo, jog antstolė, įpareigodama skolininką atvykti pas antstolę, ir nurodydama už patvarkymo neįvykdymą galimas taikyti sankcijas, viršijo įstatymu jai suteiktus įgalinimus. Kadangi toje byloje ginčijamas patvarkymas „Pateikti informaciją apie turimą turtą“ yra vientisas aktas, pripažinus jo vieną iš sudedamųjų dalių (įpareigojimą atvykti pas antstolį) neteisėta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį patvarkymą panaikino.

16Antstolis atsiliepimu prašo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti šiais argumentais:

171. Skundžiamu patvarkymu apeliantės prašymas dėl termino pratęsimo informacijai pateikti netenkintas, nes 2013 m. liepos 19 d. reikalavimas buvo jau pakartotinis, pirmasis reikalavimas dėl dokumentų pateikimo įteiktas 2013 m. gegužės 10 d.

182. Apeliantė nuo 2013 m. gegužės 10 d. turėjo pakankamai laiko pateikti informaciją arba nurodyti objektyvias priežastis, kodėl informacijos pateikti negali, tačiau nei reikalaujama informacija, nei jos nepateikimo priežastys pateiktos nebuvo ir nėra pateiktos iki šios dienos, todėl nėra jokių duomenų, kurie galėtų pateisinti apeliantės elgesį, nereaguojant į antstolio reikalavimus (Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-307-910/2012). Tai, kad apeliantė turi surinkti analogišką informaciją pagal kitos institucijos VSDFV reikalavimą, netrukdo pateikti antstoliui tą pačią informaciją, kaip jos patvirtintą kopiją. Minėtos priežasties apeliantė nenurodė nei 2013 m. liepos 30 d. prašyme dėl termino informacijai pateikti pratęsimo, nei 2013 m. rugpjūčio 6 d. skunde dėl antstolio veiksmų, kuris buvo pateiktas pirmosios instancijos teismui nagrinėti.

193. Apeliantės argumentas, kad antstolio reikalavimas turėjo būti vykdomas vasarą, kuomet dėl kasmetiniu atostogų objektyviai nėra galimybės pateikti finansinius dokumentus, yra nepagristas jokiais dokumentais, t. y. antstoliui nebuvo pateiktas joks dokumentas (įsakymas), patvirtinantis, kad asmuo (asmenys), atsakingas už reikalaujamos informacijos surinkimą ir pateikimą antstoliui, tuo metu atostogavo, ar artimiausiu metu buvo išleidžiamas atostogų.

204. Išieškotoja nebuvo pateikusi jokių prašymų dėl vykdomosios bylos sustabdymo ar konkrečių vykdymo veiksmų sustabdymo vykdant vykdomąjį dokumentą, bei tuo pačiu dokumentu dar kartą įpareigojo apeliantę pateikti reikiamą informaciją pagal pakartotini reikalavimą. Vykdomųjų bylų (papildomai išieškotojos naudai iš apeliantės užvestos dar dvi) duomenimis, apeliantė išieškotojai jau 2012 m. lapkričio 5 raštu Nr. BM12-097 buvo įsipareigojusi nuo 2012 metų lapkričio mėnesio kartą per mėnesį padaryti įmokas į antstolio depozitinę sąskaitą, stengiantis daryti įmokas ne mažesnes nei 3 000 Lt, tačiau šio įsipareigojimo nesilaikė. Antstolis nesutinka su apeliantės argumentais, kad teismas nepagrįstai nurodė, jog derybos tarp apeliantės ir išieškotojos nevyko. Išieškotoja atsiliepime į apeliantės skundą dėl antstolio veiksmų nurodo, kad nesutinka su apeliantės teiginiu, jog tarp išieškotojos ir jos vyko ar vyksta derybos, bei pažymi, kad apeliantės atstovės, kuri nėra tinkamai įgaliota priimti jokių sprendimų, atvykimo į akcinę bendrovę Kauno energiją nelaiko derybomis. Atvirkščiai, išieškotoja 2013 m. rugpjūčio 22 d. antstoliui pateikė vykdyti naują vykdomąjį dokumentą dėl apeliantės turto arešto (37 670,66 Lt), o 2013 m. spalio 2 d. pateikė vykdomąjį dokumentą dėl 37 956,66 Lt ir 6 procesinių palūkanų ieškojimo, kas akivaizdžiai įrodo, kad tarp apeliantės ir išieškotojos nevyksta jokios derybos dėl geranoriško susitarimo dėl skolos visiško ar dalinio padengimo.

21Išieškotoja atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Šioje civilinėje byloje bei vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad antstolis, siekdamas, kad būtų užtikrintas tinkamas vykdymo procesas ir, visų pirma, būtų nustatytas skolininkės turtas, 2013 m. liepos 19 d. (v. b. b. l. 85) antrą kartą, t. y. pakartotinai po daugiau nei dviejų mėnesių, pareikalavo, kad skolininkė pateiktų nuo 2013 m. gegužės 10 d. reikalautą pateikti informaciją (v. b. b. l. 75), t. y. duomenis apie kasoje esantį lėšų likutį ir lėšų judėjimą kasoje, nes antstolis nustatė, jog lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą už skolininką banke įmoka fiziniai asmenys, todėl buvo padaryta išvada, kad apeliantė veiklą vykdo ir lėšų judėjimas įmonėje vyksta ne per atsiskaitomąją sąskaitą, o per įmonės kasą. Apeliantė, 2013 m. liepos 26 d. gavusi pakartotinį antstolio reikalavimą (v. b. b. l. 84), per nustatytą terminą reikalavimo nevykdė, tačiau 2013 m. rugpjūčio 1 d. pateikė prašymą pratęsti šį terminą, nes, apeliantės tvirtinimu, su išieškotoja vykdo derybas dėl skolos sumokėjimo (v. b. b. l. 87).

24CPK 645 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Pagal CPK 585 straipsnio 1 dalį antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą.

25Atsižvelgiant į apeliantės pateikiamus argumentus dėl antstolio veiksmų, jog turėtų būti atsižvelgiama į šalių interesų pusiausvyrą, užtikrinama, kad nebūtų pažeisti nei vienos šalies interesai, ir nenustatomas neprotingai trumpas terminas (kaip šiuo atveju 2 darbo dienos), tuo labiau, jog asmenys, atsakingi už buhalterinę apskaitą vasaros metu atostogauja, nurodytina, jog antstolis būtent ir atsižvelgė į apeliantės (skolininkės) interesus bei pakartotinai jos prašė pateikti reikiamą informaciją. Nuo pirminio 2013 m. gegužės 10 d. (reikalavimo įteikimo diena) pareikalavimo iki pakartotinio pareikalavimo gavimo dienos 2013 m. liepos 26 d., apeliantė turėjo pakankamai laiko prašomai informacijai surinkti bei pateikti antstoliui, netgi sudaryti taikos sutartį su išieškotoja, susitarti dėl skolos mokėjimo grafiko ir pan.

26Apeliantės argumentas, kad teismas neįvertino priežasčių, dėl kurių ji nepateikė dokumentų, yra visiškai nepagrįstas. Vykdomojoje byloje Nr. ( - ) nėra jokių duomenų apie tai, kad apeliantė būtų informavusi antstolį apie atskirajame skunde minimas priežastis, jog pirmąjį kartą antstolio reikalavimo negalėjo įvykdyti, nes buvo gavęs analogišką VSDFV Kauno skyriaus Įmokų išieškojimo skyriaus reikalavimą, kurį taip pat privalėjo vykdyti. Tokių duomenų nėra ir civilinėje byloje. Apeliantė 2013 m. liepos 30 d. prašyme pratęsti terminą informacijai pateikti, nieko nemini apie tai, kad ji yra gavusi analogišką VSDFV reikalavimą, kurį tuo metu vykdė ir todėl negali pateikti informacijos antstoliui. Kita vertus, kad apeliantė turi surinkti analogišką informaciją pagal kitos institucijos reikalavimą, kaip teisingai pastebi antstolis, netrukdo pateikti antstoliui tą pačią informaciją, t. y. jos patvirtintą kopiją, nurodant priežastį, kodėl pateikiama kopija. Be to, vien tik apeliantės teigimas, nepateikiant jokių dokumentų, jog asmenys, atsakingi už buhalterinę apskaitą vasaros metu atostogavo, todėl 2 darbo dienų terminas pateikti informaciją vasaros periodu yra akivaizdžiai neprotingas, leidžia daryti išvadą, kad apeliantė tik naudojasi vasaros laiku, siekdama išvengti antstolio reikalavimų įvykdymo. Vienintelis prašymo pratęsti terminą ar skundo dėl antstolio veiksmų vienas iš argumentų, jog apeliantė derasi su išieškotoja dėl skolos mokėjimo išdėstymo. Šiuo aspektu pažymėtina, jog išieškotoja 2013 m. rugpjūčio ir spalio mėnesiais antstoliui pateikė vykdyti naujus vykdomuosius dokumentus dėl skolų ieškojimo, iš ko galima spręsti, jog tarp apeliantės ir išieškotojos nevyksta jokios derybos dėl geranoriško susitarimo dėl skolos visiško ar dalinio padengimo. Išieškotoja nėra pateikusi jokių prašymų dėl vykdomosios bylos sustabdymo ar konkrečių vykdymo veiksmų sustabdymo, kas suponuotų išvadą apie galimas derybas. Todėl ir pastarasis apeliantės argumentas, kad antstolio veiksmai (t. y. reikalavimas pateikti informaciją apie turtinę padėtį), užkerta galimybes vykdymo šalims geranoriškai susitarti, laikytini visiškai nepagrįstas. Atkreiptinas dėmesys, jog apeliantė antstolio reikalavimo nėra įvykdžiusi iki šios dienos bei nėra pateikusi į vykdomąją bylą jokio oficialaus dokumento, nurodančio antstolio 2013 m. gegužės 10 d. ir 2013 m. liepos 19d. reikalavimų nevykdymo priežastis.

27Asmuo, privalantis pagal įstatymą teikti informaciją pagal antstolio reikalavimą, neturi teisės atsisakyti ją teikti, spręsdamas už antstolį, ar jam informacija reikalinga ir ar ji bus pagal įstatymus panaudota. Nagrinėjamu atveju neįrodyta, kad antstolis rinko informaciją apie turtą, į kurį aiškiai, neabejotinai įstatymo nuostatos pagrindu ar teismo sprendimu nustatyta, kad negali būti nukreipiamas išieškojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2011).

28Kiti atskirojo skundo argumentai (pvz.: apeliantės nurodoma analogiška byla, kuria teismas nesivadovavo) neturi jokios įtakos apeliacijos rezultatui, todėl plačiau nepasisakoma, tuo labiau, jog nurodomos bylos ir šios bylos ratio decidendi nėra vienodos. Šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2009; kt.).

29Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

30Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Antstolio kontoroje buvo gautas pareiškėjos skolininkės UAB „BETA... 4. Antstolis, išnagrinėjęs skundą, Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 510... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi atmetė pareiškėjo... 7. 1. Antstolio pakartotiniu reikalavimu nustatytas 2 dienų terminas pateikti į... 8. 2. Antstolis teisėtai ir pagrįstai 2013 m. rugpjūčio 5 d. patvarkymu... 9. 3. Vykdomojoje byloje nebuvo duomenų apie tai, kaip teigė pareiškėja, kad,... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Pareiškėja (toliau apeliantė) atskiruoju skundu prašo panaikinti 2013 m.... 12. 1. Teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, jog informacijai surinkti... 13. 2. Nustatytas dviejų dienų terminas yra neprotingas ir pernelyg trumpas... 14. 3. Teismas visiškai nepagrįstai nurodė, jog derybos tarp apeliantės ir... 15. 4. Remiantis analogiškoje byloje priimta Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio... 16. Antstolis atsiliepimu prašo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti... 17. 1. Skundžiamu patvarkymu apeliantės prašymas dėl termino pratęsimo... 18. 2. Apeliantė nuo 2013 m. gegužės 10 d. turėjo pakankamai laiko pateikti... 19. 3. Apeliantės argumentas, kad antstolio reikalavimas turėjo būti vykdomas... 20. 4. Išieškotoja nebuvo pateikusi jokių prašymų dėl vykdomosios bylos... 21. Išieškotoja atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Šioje civilinėje byloje bei vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančiais... 24. CPK 645 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininkas privalo antstolio... 25. Atsižvelgiant į apeliantės pateikiamus argumentus dėl antstolio veiksmų,... 26. Apeliantės argumentas, kad teismas neįvertino priežasčių, dėl kurių ji... 27. Asmuo, privalantis pagal įstatymą teikti informaciją pagal antstolio... 28. Kiti atskirojo skundo argumentai (pvz.: apeliantės nurodoma analogiška byla,... 29. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, pirmosios instancijos teismo... 30. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 31. atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 30 d....