Byla e2-21-322/2017
Dėl turtinės žalos priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei, dalyvaujant ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos Draudimas“ atstovei advokato padėjėjai Ingridai Varanavičei, atsakovei D. (Š.) J.i, jos atstovei advokato padėjėjai Aušrai Būtautaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei D. (Š.) J. ir trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, A. L. dėl turtinės žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės D. (Š.) J. 305,92 Eur turtinės žalos, 35,11 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovo atstovė teismo posėdžių metu nurodė, kad ieškovas ieškinį palaiko. Ji paaiškino, kad 2013 m. gruodžio 7 d. vandeniu buvo užpiltas ieškovo apdraustas butas, esantis ( - ). Gavęs informaciją apie įvykį, žalų vertinimo skyriaus ekspertas nuvyko apžiūrėti įvykio vietą ir įvertinti žalą. Ekspertas fiksavo turto sugadinimo mąstą, surašydamas turto sugadinimo, sunaikinimo aktą. Užliejimas taip pat užfiksuotas nuotraukose. Nustatyta, kad buvo užlietos buto lubos ir siena. Ieškovas apskaičiavo buto remonto kainą, kurios suma sudaro 1060 Lt (307 Eur). Ši suma buvo išmokėta užlieto buto savininkei. Aiškinantis buto užliejimo priežastis buvo nustatyta, kad už buto užliejimą yra atsakinga atsakovė. Ieškovas atsakovei nusiuntė pretenziją dėl žalos atlyginimo. Bendrų inžinerinių tinklų gedimų nebuvo fiksuota. Mano, kad aplinkybės dėl 2013 m. birželio mėn. įvykusio vamzdžio užsikimšimo įvykiui įtakos neturėjo. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad jos minimo vamzdžio užsikimšimo metu buvo užlieti butai. Ieškovas mano, kad aplinkybę, jog buto užpylimo židinys yra viršuje esantis butas, jis įrodė. Prašant priteisti žalą yra išskaičiuojamas 1,08 Eur nusidėvėjimas, todėl prašoma priteisti 305,92 Eur bei kompensacines ir procesines palūkanas.

6Fiksuojant įvykį, žalų vertintojas susirenka pirminę informaciją įvykio vietoje. Draudėjos atstovė 2013 m. gruodžio 7 d. pastebėjo sugadinimo požymius ir pranešė draudikui. Turto sugadinimo, sunaikinimo aktas surašytas apžiūros dieną – 2013 m. gruodžio 12 d. Draudimo ekspertas pagal kompetenciją gali nustatyti dėmių senumą. Taip pat užliejimo data buvo nustatyta vadovaujantis tuo, kad 2013 m. gruodžio 5 d, iš to paties buto buvo pranešta apie klozeto užsikimšimą. Kadangi anksčiau dėl buto užliejimo nebuvo kreiptasi, daroma išvada, kad butas buvo užlietas po 2013 m. gruodžio 5 d. Duomenų apie užsikimšusį vamzdį nei namą administruojanti įmonė, nei avarijas likviduojanti įmonė neturėjo.

7Atsakovė D. (Š.) J. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog su ieškiniu nesutinka.

8Atsakovė prašo ieškinį atmesti. Teismo posėdžių metu atsakovė paaiškino, kad 2013 m. gruodžio 7 d. jokio įvykio, susijusio su buto, esančio ( - ), užliejimu, nebuvo. Įvykis buvo 2013 m. gegužės 28 d., kai užsikimšus vamzdžiui per koridorių pradėjo bėgti vanduo ir buvo užlieti butai. Į A. L. butą tuo metu niekas neįsileido. Buvo iškviesti namą administruojančios uždarosios akcinės bendrovės „Paskirtis“ darbuotojai, kurie buvo atvykę. Atsakovė iškvietė savo buto, esančio ( - ), draudiko atstovus, kurie paskaičiavo kilusią žalą ir ją atlygino. Į butą, esantį ( - ), jį prižiūrintys asmenys ateina retai. Gruodžio 7 d. pas atsakovę dėl buto užliejimo atėję niekas nebuvo. Dėl 2013 m. gegužės 28 d. įvykio į uždarąją akcinę bendrovę „Paskirtis“ buvo kreiptasi telefonu.

9Atsakovės atstovė prašo ieškinį atmesti. Ji nurodė, kad ieškovo pateikti įrodymai nepatvirtina, kad butas, esantis Tilžės g. 63-30, Šiauliuose, buvo užlietas iš atsakovės buto 2013 m. gruodžio 7 d. Atsakovės butas nebuvo apžiūrėtas. A. L. bute drėgmė nebuvo užfiksuota, į šį butą jį prižiūrintys asmenys ateidavo retai. Butas galėjo būti užlietas 2013 m,. gegužės 28 d. liūties metu, kai užsikimšo vamzdis. Aplinkybė, kad jokių inžinerinės sistemos gedimų nebuvo nustatyta, negali būti laikoma neabejotinu įrodymu, kad tokio įvykio nebuvo ir negali būti pagrindu nesiremti atsakovės ir liudytojų parodymais.

10Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. L. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdžius neatvyko. Apie teismo posėdžių vietą ir laiką jai pranešta tinkamai.

11Ieškinys atmestinas.

12Iš būsto draudimo liudijimo matyti, kad butas, esantis ( - ), draustas nuo užliejimo vandeniu. Iš turto sunaikinimo, sugadinimo akto ir jo priedų, draudimo išmokos apskaičiavimo, lokalinės sąmatos, nuotraukų matyti, kad draudimo bendrovė nustatė, kad butas, adresu ( - ), buvo aplietas iš buto, adresu Tilžės g. 60-34, Šiauliai. Atsakovė buvo informuota apie žalos atlyginimą. Ieškovas apskaičiavo 307 Eur draudimo išmoką, kuri buvo išmokėta 2014 m. vasario 12 d. Turto sunaikinimo, sugadinimo akte ir jo prieduose nurodyta, kad butas Nr. 34 apžiūrėtas nebuvo, nes nieko nebuvo namuose. Atlikęs žalos administravimo veiksmus, ieškovas draudėjai A. L. išmokėjo 1060 Lt (307 Eur) draudimo išmoką patalpų remonto išlaidoms atlyginti ir išsiuntė atsakovei pretenziją dėl žalos atlyginimo, Atsakovė su šiuo ieškovo reikalavimu nesutiko ir nusiuntė ieškovui pretenziją, kurioje nurodė, jog 2013 m. gruodžio 7 d. buto, esančio ( - ), ji neapgadino ir už šį įvykį nėra atsakinga. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 305,92 Eur žalą.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu kitaip nenustatyta draudimo sutartyje. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, bei kaltės – buvimą. Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246, 2.247, 6.249 straipsniai).

14Nagrinėjant bylas dėl žalos, formuojamos praktikos kontekste yra svarbu nustatyti faktines aplinkybes, jog užpylimo židinys yra atsakovui nuosavybės teise priklausančiame ar valdomame bute, ir tokios aplinkybės leidžia kvalifikuoti buto savininko ar valdytojo veiksmus neteisėtais, taikyti civilinę atsakomybę, neįrodinėjant jo kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014, 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014, 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑105/2012 ir kt.).

15Liudytojas A. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2013 m. gegužės 28 d. paskambino žmona ir pasakė, kad per sienas bėga vanduo. Grįžęs jis pamatė, kad per sienas bėga vanduo. Butą administruojanti įmonė avarijos nelikvidavo (namą administruoja uždaroji akcinė bendrovė „Paskirtis“, avarinės tarnybos funkcijas atlieka uždaroji akcinė bendrovė „Paspirtis“). Jis atsinešė trosą ir, su kaimynais susiradę per sieną einantį užsikimšusi vamzdį, per valandą jį atkimšo. Vamzdis eina per sienas nuo viršaus iki rūsio. Vanduo pradėjo bėgti tarp 3 ir 4 aukšto iki pat apačios. Vanduo bėgo nuo sienos, kuri ribojasi su koridoriumi, per lubas. Buvo sulietos lubos, sienos, grindys. Ar tuo metu buvo aplietas A. L. butas, jis nežino. Bute, esančiame Tilžės g. 63-30, Šiauliuose, daugiau avarijų ar užliejimų nebuvo. A. L. buto siena iš laiptinės buvo šlapia. A. L. atstovės, kuri prižiūrėjo butą, jis nebuvo matęs.

16Liudytoja I. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji yra atsakovės kaimynė. Buto, esančio ( - ), savininkė yra išvykusi nuo 2010 m. ir šiame bute apsilanko retai. Butą ateidavo apžiūrėti buto savininkės klasiokės. 2013 m. gegužės mėnesį buvo didelė liūtis, dėl ko buvo užlieta dalis Tilžės g. 63 namo butų ir laiptinė. Po užliejimo buvo iškviesti uždarosios akcinės bendrovės „Paskirtis“ darbuotojai, kurie išsiaiškino, kad įvyko stichinė nelaimė. 2013 m. pabaigoje atėjusi moteris, kuri prižiūrėjo butą Nr. 30, pamatė aplietą butą. Ji taip pat butą apžiūrėjo. Kambaryje buvo pažeidimų, per sudūrimus matėsi prabėgimai. Matėsi dėmės, kurios nebuvo šviežios. Dėmės buvo išdžiuvusios, dažai atšokę. Ant grindų matėsi patamsėjimas. Laiptinės remontas buvo atliktas 2014 m.

17Atsakovė D. (Š.) J. teismo posėdžių metu aiškino, kad jai nuosavybės teise priklausančiame bute 2013 m. gruodžio 7 d. joks įvykis, dėl kurio galėtų būti užlietas žemiau esantis butas, neįvyko. Atsakovė paaiškino, kad žemiau esantis butas galėjo būti užlietas tų pačių metų gegužės mėn. kilusios didelės liūties metu, kai užsikimšo vamzdis. Iš būsto kredito draudimo liudijimo (poliso), turto sunaikinimo, sugadinimo apžiūrėjimo akto, el. laiškų ir mokėjimo nurodymo matyti, kad atsakovės butas, esantis ( - ), buvo apžiūrėtas 2013 m. birželio 3 d. ir nustačius, kad dėl 2013 m. gegužės 28 d. vykusios liūties buvo padaryta žala, atsakovei žala buvo atlyginta. Atsakovės teigimu, jos butas 2013 m. gruodžio mėn. apžiūrėtas nebuvo, aktas dėl vandens išsiliejimo nesurašytas. Ieškovas atsakovės kaltę grindžia prielaidomis, jog jam užtenka įrodyti, kad užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovės butas. Turto sunaikinimo, sugadinimo akte nurodyta, kad į atsakovės butą Nr. 34 patekti nepavyko, nes niekas neįsileido, Uždarosios akcinės bendrovės „Paskirtis“ rašte nurodyta, jog dėl 2013 m. gruodžio 7 d. įvykusio ( - ) buto užliejimo į namo administratorių uždarąją akcinę bendrovę „Paskirtis“ nei buto savininkė, nei jos atstovė, nei kiti namo gyventojai nesikreipė. Kasmetinių apžiūrų metu šiame name jokių vandens pratekėjimų iš bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų nenustatyta, gedimų ar kitokių trūkumų neužfiksuota, taip pat jokių remonto darbų nebuvo atlikta. 2013 m. gruodžio 5 d. avarinėje tarnyboje užfiksuotas pranešimas iš buto ( - ), kuriame nustatyta, kad užsikimšęs minėto buto klozetas. Byloje nėra pateikta atsakovei priklausančio buto apžiūros aktų. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nėra aišku, kuo remiantis buvo nustatyta aplinkybė, kad butas, esantis ( - ), buvo užlietas 2013 m. gruodžio 7 d. iš atsakovei priklausančio buto, esančio ( - ). Aplinkybė, kad uždaroji akcinė bendrovė „Paskirtis“ nenustatė vandens pratekėjimų iš bendro naudojimo inžinerinių tinklų, gedimų ar kitokių trūkumų, nepatvirtina, kad ieškovo apdraustas A. L. butas buvo užlietas iš atsakovės buto 2013 m. gruodžio 7 d.

18Atsakovei priklausantis butas po 2013 m. gruodžio 7 d. įvykio nebuvo išsamiai apžiūrėtas, duomenų, kad ieškovas ėmėsi kokių nors veiksmų apžiūrėti butą ir nustatyti užliejimo šaltinį, o atsakovė vengė ar trukdė tai padaryti, nepateikta. Taip pat nebuvo tirta užpylimo galimybė iš kitų butų ar kitų šaltinių, ar bendrojo naudojimo inžinierinių sistemų gedimo (uždarosios akcinės bendrovės „Paskirtis“ paaiškinimai buvo gauti vėliau – 2014-08-04, t.y. jau po žalos atlyginimo). Byloje nėra duomenų, kur buvo nustatytas vandens išsiliejimas, kada ir kas pašalino vandens gedimus. Ieškovas nepateikė net ir tikėtinų įrodymų paneigiančių atsakovės argumentus ir savo poziciją grindžia deklaratyvaus pobūdžio teiginiais. Įrodinėjimo našta žalos atlyginimo dėl turto sugadinimo bylose tenka ieškovui, kuris turi pateikti įrodymus, patvirtinančius civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimą. Aplinkybė, jog užpylimas įvyko būtent iš atsakovės buto būtent 2013 m. gruodžio 7 d., šiuo atveju nėra akivaizdi ir aiški, ieškovas nepateikė patikimų ir pakankamų įrodymų, patvirtinančių, jog 2013 m. gruodžio 7 d. atsakovei priklausančiame bute įvyko vandens nutekėjimas, dėl ko buvo užlietas butas, esantis ( - ).

19Esant nurodytoms aplinkybėms, išklausius šalių paaiškinimus, įvertinus byloje surinktus įrodymus, nenustačius atsakovės neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei priežastinio ryšio tarp šių veiksmų ir žalos atsiradimo, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, ieškovo ieškinys atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas.

20Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, todėl atsakovei iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susidedančios iš 200 Eur už advokato padėjėjos teisinę pagalbą. Kadangi valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 9,32 Eur, t. y. daugiau nei trys eurai, todėl, vadovaujantis CPK 96 straipsniu, ši suma priteistina iš ieškovo (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, 385 straipsniais,

Nutarė

22Ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei D. (Š.) J. ir trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, A. L. atmesti.

23Priteisti iš akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas ( - ), D. (Š.) J., a. k. ( - ) 200 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas ( - ), valstybei 9,32 Eur (devynis eurus 32 centus) bylinėjimosi išlaidų.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“ ieškiniu prašo priteisti... 5. Ieškovo atstovė teismo posėdžių metu nurodė, kad ieškovas ieškinį... 6. Fiksuojant įvykį, žalų vertintojas susirenka pirminę informaciją įvykio... 7. Atsakovė D. (Š.) J. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog su ieškiniu... 8. Atsakovė prašo ieškinį atmesti. Teismo posėdžių metu atsakovė... 9. Atsakovės atstovė prašo ieškinį atmesti. Ji nurodė, kad ieškovo pateikti... 10. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. L.... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Iš būsto draudimo liudijimo matyti, kad butas, esantis ( - ), draustas nuo... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1015 straipsnio 1 dalyje... 14. Nagrinėjant bylas dėl žalos, formuojamos praktikos kontekste yra svarbu... 15. Liudytojas A. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2013 m. gegužės 28 d.... 16. Liudytoja I. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji yra atsakovės... 17. Atsakovė D. (Š.) J. teismo posėdžių metu aiškino, kad jai nuosavybės... 18. Atsakovei priklausantis butas po 2013 m. gruodžio 7 d. įvykio nebuvo... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, išklausius šalių paaiškinimus, įvertinus... 20. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 22. Ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei D.... 23. Priteisti iš akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas ( -... 24. Priteisti iš akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas ( -... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...