Byla e2-3220-155/2015
Dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal ieškovo (duomenys neskelbtini) ieškinį pareikštą atsakovui V. T., tretysis asmuo UAB (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui M. S., atsakovui V. T., trečiąjam asmeniui nedalyvaujant

2Teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal ieškovo ( - ) ieškinį pareikštą atsakovui V. T., tretysis asmuo UAB ( - )

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 891,54 Lt žalai atlyginti. Ieškinyje nuorodo, kad ieškovo bendrovėje buvo apdraustas butas, kuris 2013 m. balandžio mėnesį buvo aplietas iš aukščiau esančio buto ( - ) buto priklausančio atsakovui. Dėl užliejimo ieškovas sumokėjo 1041,54 Lt draudimo išmoką. Pagal CK 6.266, 6.263 str. ieškovas įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš kaltojo asmens, iš bylos atsakovo V. T.. Iki bylos iškėlimo atsakovas sumokėjo 150,00 Lt, todėl liko skolingas 891,54 Lt. Šią sumą, kartu su bylinėjimosi išlaidomis prašo priteisti iš atsakovo.

4Atsakovas pateikė į bylą atsiliepimą. Jame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes jis pareikštas netinkamam atsakovui, kad pradiniuose dokumentuose, pranešime apie įvykį nurodomas užliejimo šaltinis, ne jo butas, kad apatinis butas buvo užlietas keičiant tarp 4-5 aukštų nuotekų vamzdyną, kad užliejimą sąlygojo užkimšusi kanalizacija, kad atsakovas jokių kanalizacijos ar vamzdynų tvarkymo darbų neatliko.Taip pat nurodo, kad mokėjimų pagal nurodomą įvykį draudimo bendrovei neatliko. Nurodo, kad 2013 m. kovo mėnsį UAB ( - ) atliko planinį kanalizacijos vamzdynų keitimą, už šią paslaugą tenkantį mokestį pagal turimą gyvenamą plotą paskirstė visiems gyventojams. Jis jokių neteisėtų veiksmų neatliko, todėl ieškinio nepripažįsta.

5Byloje yra trečiojo asmens UAB ( - ) atsiliepimas į ieškinį. Jame nurodoma, kad 2013-05-05 buvo užregistruotas pranešimas dėl kanalizacijos užsikimšimo, kas galimai sukėlė bėgimą ir 11 buto apipylimą. Nurodo, kad 2013-03-27 buvo atliktas kanalizacijos stovo pakeitimas, kuris nebuvo ir nėra susijęs su kanalizacijos užkimšimu, užkimšimas įvyko žymiai vėliau negu kad buvo atlikti stovo keitimo darbai. 2013-03-27 stovo keitimo darbai atlikti tinkamai. Tretysis asmuo, būdamas daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) bendro naudojimo objektų administratoriumi nėra atsakingas už 11 buto apliejimą, apliejimas įvyko užsikimšus kanalizacijos stovui, užsikimšimą galėjo nulemti į kanalizaciją pilamų maistinių atliekų, riebalų pilimas, pažymi, kad nenustatyta, jog kanalizacijos stovas buvo nesandrus ar neatsparus aplinkos poveikiui. Nurodo, kad byloje nėra bendrojo naudojimo objektų, už kurių priežiūrą ir saugų ekspluatavimą yra atsakingas tretysis asmuo defektų, kurie galėjo nulemti žalos atsiradimą, kad tretysis asmuo negali būti atsakingas už kitų asmenų, nasmo bendrasavininkių veiksmus, dėl kurių atsirado žala, kad namo bendrasavininkiai privalo elgtis apdairiai ir rūpestingai, kad ginčo atveju kanalizaca buvo užkimšta dėl nerūpestingo namo bendrasavininkių kanalizacijos naudojimo bei maisto likučių metimo ir riebalų pylimo į kanalizaciją, kas sąlygojo kanalizacijos stovo užsikimšimą bei bėgimą. Pareikštą ieškinį atsakovo V. T. atžvilgiu prašo tenkinti pilnai.

6Teismo posėdyje ieškovo advokatas prašė ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais. Paaiškino, kad atsakovas savo bute buvo įrengęs skalbyklą, dažnai apliedavo žemiau esančius butus. 2013 metų sausio mėnesį buvo apliejęs jų draustą , žemiau esantį butą. Už šį įvykį išmokėjo draudimo sumą, išreiukalavo jos atlyginimo iš atsakovo, kuris padarytą žalą atlygino. Neilgai trukus 2013 metų balandžio mėnesį atsakovas eilinį kartą užpylė jų draustą butą. Nurodo, kad reikalavimas yra netapatus, kad apliejimai yra skirtingi, kad aplieta buvo iš atsakovo buto. Atsakovas nebendradarbiavo, į butą neįleido draudimo atstovų, taip pat nukentėjusių. Patikslina ieškinį, nurodo, kad atsakovas pagal prašomą įvykį nėra sumokėjęs 150 Lt., kad ši suma ieškinyje nurodyta dėl buhalterinės klaidos.

7Teismo posėdyje atsakovas taip pat paaiškino pagal atsiliepimo turinį. Akcentavo tai, kad draudimo įvykis įvyko dėl priežasčių, kurias draudėjas nurodė pradiniame pareiškime, dėl to, kad tarp aukštų esantis kanalizacijos vamzdis buvo netinkamai suremontuotas, kad ieškovas ieškinį grindžia tais pačiais įrodymai ir ta pačia medžiaga, kuri buvo pirmo užliejimo – 2013 m. sausio mėnesį metu, už kuriuos jis yra atsiskaitęs.

8Liudytojas Č. L. paaiškino, kad butas, kuriame jis gyvena nuolat užliejamas. Iki 2013 metų bute gyveno žmonos senelė, kuri su atsakovu buvo geruose santykiuose, į užpylimus nereagavo. Tačiau kai jei su žmona tapo buto savininkais, pradėjo remonto darbus, baigus remonto darbus butą apliejo atsakovas. Žinodami, kad atsakovas butą naudoja skalbyklos paslaugoms teikti, kad naktimis bute skalbiama, kad turi daug skalbimo mašinų, kurių vibracija kelia triukšmą, be to sąlygoja apliejimus, butą apdraudžia. Teigia, kad 2014 m. balandžio įvykis buvo panašus į sausio mėnesį vykusį, kadangi šaltiniai tie patys – apliejimas dėl skalbimo. Pagal mokėjimo dokumentus draudimo bendrovė atlygino žalą abiems atvejais. Teigia, kad atsakovas yra konfliktiška asmenybė, kerštauja, kad dėl to, jog jis kreipėsi į draudimo bendrovę gadina padangas. Teigia, kad žalą padarė atsakovas, kad apliejimas nevyko dėl kanalizacijos remonto darbų.

9Išklausius ginčo šalis, liudytojo parodymus, ištyrus bylos įrodymus, ieškinys, kaip neįrodytas yra atmetamas dėl žemiau išdėstytų aplinkybių:

10Išnagrinėta civilinė byla yra elektroninė, visa elektroninės bylos medžiagos yra popierinėje bylos versijoje, išskyrus prie ieškovo pateikto 2015-03-19 prašymo pridėtas fotonuotraukas, kurių popierinėje byloje nėra.

11Ginčas kilo dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovo išmokėtą draudimo išmoką draudėjui. Draudimo išmoka yra išmokama įvykus draudimo įvykiui (CK 6.987 str.). Ieškinyje ieškovas neįvardija konkrečios draudiminio įvykio datos. Draudiminio įvykio faktą grindžia apdrausto buto užliejimu iš aukščiau esančio buto. Parengiamojo posėdžio metu, bei vėliau vykusių teismo posėdžių metu nustatyta, kad ieškovas išmokėjo draudėjui draudimo įmoką už 2013 m. balandžio mėnesį vykusį užliejimą. Byloje yra du skirtingo turinio, tačiau tą pačią dieną surašyti pranešimai apie įvykį (b.l. 18 ir b.l. 52 yra ananlogiški pranešimai vieno turinio, kito turinio pranešimas yra b.l. 20) . Abu šie pranešimai, nors ir skirtingo turinio yra pareiškėjo surašyti ir pranešimą priėmusioieškovo darbuoto priimti tą pačią dieną - 2013-04-29.

12Pirmojo turinio pranešime įvardyta įvykio data metais 2013, metų datoje matomos taisymo žymės (b.l. 18,52)., šalia metų datos, skliausteliuose nurodoma ”tiksliai nepamena”. Taigi, šiame 2013-04-29 surašytame pirmo turinio pranešime apie įvykį konkreti įvykio data nefiksuojama, ji apibudinta metais. Įvykio aplinkybės pranešime nurodomos:”po įvykio užfiksavimo, kai tarp aukštų 4-5 vamzdyną nuotekų buvo užsikimšusi tualeto kanalizacija, numanoma dėl šiukšlių, likusių po vamzdyno keitimo vamzdynuose. Buvo aplietos grindys, koridoriuje, keičiant grindis reiktų ardyti-išrinkti koridoriuje esančią sieninę spintą ir virtuvės spintelių komplektą”. Tokio turinio įvykio aplinkybės rodo tai, kad buvo aplietos apdrausto buto grindys, kad jos buvo aplietos dėl užsikimšusių šiukšlių, kad užsikimšimą sąlygojo šiukšlės, likusios po vamzdyno keitimo. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad vamzdyno keitimo darbus vykdė bylos atsakovas V. T., gyvenantis ir nuosavybės teise turintis butą Nr.14, esantį penktame aukšte, tiesiai virš ieškovo apdrausto buto Nr. 11. Vamzdyno keitimo darbus vykdė bylos tretysis asmuo UAB ( - ). Iš atsakovo pateiktų sąskaitų (surašytų 2013-04-30 ir 2013-03-31) už suteiktas paslaugas matyti, kad atsakovui buvo apskaičiuotas mokėjimas už kanalizacijos vamzdžių keitimą, kad šią paslaugą suteikė namo administratorius, bylos tretysis asmuo, kuris mokėjimus už atliktus darbus paskirstė gyventojams tame tarpe ir bylos atsakovui, kad ši paslauga ir darbai buvo atlikti ne vien tik atsakovo atžvilgiu (b.l. 33-34). Tai patvirtina ir ( - ) 2015-02-11 raštas Nr. LB-RS-15-0066/1, iš kurio matyti, kad daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) bendro naudojimo buitinių nuotekų tinklų remonto darbai ties atsakovo butu buvo atlikti 2013-03-28 (b.l. 49). Trečiojo asmens atsiliepime į ieškinį nurodyta viena diena vėlesnė vamzdyno stovo keitimo darbų data, nurodyta, kad stovo keitimo darbai atlikti 2013-03-27 (b.l. 79). Draudėjo pranešimas apie įvykį surašytas 2013-04-29, t.y. po to kai namo administratorius atliko bendro naudojimo buitinių nuotekų tinklų remonto darbus(2013-03-27-28). Po šio atlikto remonto – 2013-05-05 įvyko kanalizacijos užsikimšimas dėl šiukšlių (b.l. 78). Pastaroji data (2013-05-05) yra vėlesnė už pranešimo apie įvykį (2013-04-29) datą. Kitokių duomenų apie anksčiau negu 2013-05-05 buvusią užsikimšusią kanalizaciją nėra. 2015-03-12 raštu Nr. LB-RS-15-0096 ( - ) informavo atsakovą, jog apie 2013-04-11 galimai įvykusią buitinių nuotekų avariją administratorius nebuvo informuotas, apie tai duomenų neturi (b.l. 50)

13Taigi, aptariant pirmojo turinio 2013-04-29 (b.l. 18,52) pranešimą apie įvykį nustatyti jo nepatikimumo požymiai, jame nenurodyta konkreti data, įvykio data apibudinta metais, kurie yra su taisymo žymėmis, šiame pranešime nurodytos įvykio aplinkybės neatitinka kitų įrodymų, o nurodyta užpylimo priežastis – užsikimšusi kanalizacija dėl šiukšlių įvyko suėjus šešioms dienoms (2013-05-05) po surašyto pranešuimo apie įvykį..

14Antrasis to paties pareiškėjo ir tam pačiam daudikui surašytas 2013-04-29 pranešimas apie įvykį (b.l. 20) nurodo įvykio datą irgi menamai, nurodomi 2012 m. , skliausteliuose yra darytas įrašas apie tai, kad tikslios datos nepastebėjo, kad pastebėjo įvykį 2013 m. 04 mėn. Lyginant šio, antrojo pranešimo apie įvykį turinį, matyti, kad jis skiriasi nuo pirmojo pranešimo (b.l. 18,52) turinio, kad jame nurodoma skirtinga įvykio data, nurodomos skirtingos splinkybės, bei skirtingos pasekmės. Jeigu pirmuoju pranešimu apie įvykį (b.l. 18,52) nurodomos užpylimo pasekmės žemutinėje buto dalyje, nukreiptos į padarytą žalą grindims, tai antruoju atveju (b.l.20) pasekmės yra įvardytos kitur: lubose, sienose. Antrojo turinio 2013-04-29 pranešime apie įvykį nurodoma ne tik kitokia įvykio data, bet ir kitokia įvykio priežastis - ne apliejimas dėl kanalizacijos užkimšimo šiukšlėmis, bet dėl galimai kaimynų iš višaus , buto Nr. 14 užpylimo, taip pat nurodomi kitose vietose padaryti pažeidimai, t.y. sutrūkę kambario lubų dažai, sienų dažai lupasi (b.l.20)

15Du tos pačios dienos pranešimai apie įvykį sąlygojo ir dviejų defektinių aktų surašymą, jų buvimą byloje. Aukščiau įvardyto pirmojo pranešimo apie įvykį aplinkybes atitinka 2013-04-29 defektinis aktas, esantis b.l. 19, kuriame nurodyta tikėtina priežastis – kanalizacijos avarija ir nurodomi reikalingi atlikti darbai susiję su laminato keitimu virtuvėje ir virtuvės spintelės komplekto darbais. Tuo tarpu antrojo 2013-04-29 pranešimo apie įvykį aplinkybes atitinka kitas irgi 2013-04-29 surašytas defektinis aktas, esantis b.l. 15 ir aptariantis nuostolį atsiradusį dėl užpylimo iš viršaus, nurodantis nuostolį apie lubų sienų dažų lupimąsi (b.l.15) .

16Daugiau dviejų, tokio pat pavadinimo ir ieškovo atskirai administruojamų buto, esančio ( - ) užpylimo dokumentų nėra. Tai leidžia teigti, jog nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalauja iš atsakovo žalos atlyginimo ne už du atskirai įvykusius įvykius, bet už vieną įvykį.

17Ieškinyje nurodytas žalos, kurią ieškovas sumokėjo savo draudėjui dydis - 1041,54 Lt. Šis dydis sutampa su ieškovo 2013-05-14 pranešimu Č. L. dėl žalos atlyginimo (b.l. 16) nurodytu skaičiumi. Šiame pranešime nurodomos faktinės draudiko išmokamos draudėjai aplinkybės: nurodoma, kad 2013-04-15 buvo draudėjo kreipimasis į draudiką, kad įvykis įvyko 2013-04-11, kad buvo aplietas draustas butas, kad apliejimas įvyko pratekėjus užsikimšusiai namo kanalizacijos sistemai (b.l.16). Vėlgi, šio pranešimo duomenys nesutampa nei su abiejų pranešimų apie įvykį, nei abiejų defektinių aktų duomenimis. Pranešime nurodoma nauja pranešimo apie įvykį data, ne 2014-04-29, kuomet yra surašyti tiek pranešimai apie įvykį, tiek ir defektiniai aktai, nurodoma, kad draudžiamasis įvykis įvyko 2013-04-11. Ieškovas pateikė telefoninio skambučio įrašą, jis yra elektroninės bylos priede. Išklausius skambučio įrašą, konstatuotina, kad draudėjos Ž. L. sutuoktinis pranešė apie pamatytus apliejimo pėdsakus. Teismas neatmeta šio įrodymo ir konstatuoja, kad labiau yra tikėtina, kad pranešimas draudikui buvo pateiktas iki surašant pranešimus apie įvykį ir iki defektinių aktų surašymo, kad 2013-04-15 telefonu buvo pranešta apie įvykį , o jo įforminimas buvo atliktas 2013-04-29.

18Ieškovo pranešime (b.l.16) nurodyta draudėjui išmokėta suma (1041,54 Lt.) atitinka lokalinėje sąmatoje nurodytą sumą (b.l.21). Vertinant pateiktą lokalinę sąmatą, nustatyta, kad ji sudaryta pagal 2013-03 kainas, sąmatos suderintimo nėra, šalia grafos suderinta nėra duomenų nei apie suderintas sąmatos sumas, nei apie suderintos sąmatos datą, nėra atsakingo asmens, suderinusio sąmatą duomenų (b.l. 21). Taigi, teismui pateikta nesuderinta sąmata.. Sąmatoje įvardyti darbai lubų ir sienų dažymo darbai, denginių darbai, bei medžiagų panešimas labiau atitiktų užpylimo , šiuo teismo sprendimu įvardytų kaip pirmojo turinio pranešimo apie įvykį bei defektinio akto ( b.l. 15,20) negu antro turinio, atitinkamų dokumentų pranešimo apie įvykį, bei defektinio akto (b.l. 18,19) aplinkybes, t.y. užpylimą , kurį sąlygojo aukščiau gyvenančio gyventojo, bylos atsakovo veiksmai, o ne kanalizacijos užsikimšimas. Tokiu būdu, sąmata sudaryta ir joje nustatytas draudėjai mokėtinas nuostolio dydis yra susijęs su ieškovo pateiktas įrodymais apie vykusį užpylimą iš viršaus, bet ne atsitikusį dėl kanalizacijos užkimšimo, nors pranešime dėl žalos atlyginimo (b.l.16) ieškovas nurodo, kad atlygina žalą dėl kanalizacijos užkimšimo. Jau aukščiau yra nustatyta, kad kanalizacijos užsikimšimas įvyko po draudiko nurodomo draudžiamojo įvykio. Priešingų duomenų, jog kanalizacijos užkimšimas įvyko ne 2013-05-05 ieškovas nepateikė ir todėl teismas neabejoja trečiojo asmens atsiliepime nurodytomis aplinkybėmis. Pripažinti, kad atsakovas , būdamas vienas iš namo ( - ) savininkų turi solidarią pareigą atlyginti žalą atsiradusią dėl užsikimšusios kanalizacijos, kad ieškovas gali pasirinkti jį vieną kaip solidarios prievolės dalyvį atsakovu , nėra pagrindo.

19Ieškovas remiasi teismų praktika, pagal kurią užpylimo atveju laikoma kalta šalis pro kurios patalpas pratekėjo vanduo į nukentėjusio butą (LAT Nr. 3K-3-341/2014, Nr, 3K-3-204/2014 ir kt.), teigia, kad užpylimo šaltinio įrodyti nereikia, tačiau tokia nuostata nesuteikai teisės draudimo bendrovei neįrodinėti pačio užpylimo fakto. Byloje esančių įrodymų, nepakanka konstatuoti, kad 2013-04-11 buvo užpylimas, ir kad jį sąlygojo ar kanalizacijos užsikimšimas, ar vandens nutekėjimas iš viršuje esančio buto. Teisme buvo apklaustas liudytoju Č. L.. Iš jo parodymų seka, kad atsakovas savo bute buvo įrengęs skalbyklą, kad tokio pobūdžio darbai sąlygojo pastovius užpylimus, kad į tokius užpylimus, ankstesnė buto savininkė, liudytojo žmonos senelė nereagavo, buvo su atsakovu draugiškuose santykiuose, kad jo santykiai su atsakovu yra priešiški, kad atsakovas keršija liudytojo šeimai. Be tokių paaiškinimų liudytojas teismui konkrečių įvykio aplinkybių nurodyti negalėjo, apie įvykį nežinojo, pamatė apgadinimus tada, kai bendro naudojimo vamzdius remontavę ( - ) atstovai atėjo į jo butą paklausti apie remonto pasekmes, tik tada jis apžiūrėjo butą ir tik tada pastebėjo pažeidimus. Apklaustas liudytojas negalėjo nei detalizuoti įvykio, nei nurodyti įvykio pasekmių, vien nurodyta šio liudytojo priešiška nuostata atsakovo atžvilgiu ir nurodoma atsakovo veikla nėra pagrindas konstatuoti, kad atsakovas apliejo ieškovo draudėjos butą, pranešime dėl žalos atlyginimo (b.l. 16) nurodytomis aplinkybėmis ir nurodytai sumai.

20Ieškiniu reikalaujama iš atsakovo priteisti suma 891,54 Lt yra mažesnė už sąmatoje (b.l. 21) bei pranešime dėl žalos atlyginimo (b.l. 16) nurodytą sumą.. Pagal ieškinio turinį mažesnė suma nurodyta dėl to, kad atsakovas sumokėjo 150 Lt. Ši ieškinio aplinkybė yra klaidinanti, anot ieškovo advokato ji atsirado dėl ieškovo buhalterijos darbuotojų padarytos klaidos, ieškovas pripažino, kad atsakovas pagal įvykį nėra sumokėjęs 150 Lt. Taigi, jokių konkliudentinių veiksmų, patvirtinančių, kad atsakovas pripažino įvykį ir sumokėjo dalį reikalaujamo mokėjimo nebuvo.

21Iš ieškovo advokato, liudytojo paaiškinimų nustatyta, kad ieškovo draustas butas, ( - ) buvo aplietas du kartus : 2013 metų sausio ir balandžio mėnesiais, kad dėl 2013 m sausio mėnesio užpylimo buvo kaltas atsakovas, kad jis sumokėjo draudikui apskaičiuotą ir draudiko išmokėtą draudėjui išmoką. Atsakovas ginčija antro įvykio ( 2013 m. balandžio mėnesio) faktą, nurodo, kad ieškovo pateikti įrodymai yra pirmojo ( 2013 m. sausio mėnesio įvykio) įrodymai. 2015-03-12 vykusio teismo posėdžio metu ieškovo atstovas buvo įpareigotas pateikti ankstesnio įvykio žalos administravimo dokumentus. Vykdant šį įpareigojimą ieškovas pateikė prašymą dėl įrodymų prijungimo, pranešė raštu, kad atsakovas atlygino žalą atsiradusią dėl 2013 m. sausio įvykio, pridėjo pirmojo įvykio fotonuotraukas, rodančias pirmojo įvykio metu atsiradusius apgadinimus. Tačiau kitų dokumentų, patvirtinančių pirmojo įvykio (sausio mėnesio) faktą: pranešimo apie įvykį, defektinio akto, sąmatos, mokėjimo pavedimo, patvirtinančio draudėjui išmokėtas pagal pirmąjį įvykį sumas bei atsakovo sumokėtą draudikui už šį įvykį žalos atlyginimą ieškovas nepateikė. Pridėtų fotonuotraukų ir jose esančios datos atžymos nepatvirtina aukščiau nurodytų faktų. Asmenų, kurių žinioje yra fotografavimo priemonė leidžia daryti atitinkamas datos korekcijas, dėl ko atžymėta fotonuotraukose data nebetampa patikimu datos įrodymu.

22Vertinat tiek 2013 m. sausio mėnesio, tiek ir 2013 m. balandžio mėnesio datas matyti, kad jos įeina į draudimo apsaugos laikotarpį. Draudimo polisas, esantis byloje (b.l. 10) rodo, kad draudimo laikotarpiui nuo 2012-10-02 iki 2013-10-01 buvo apdraustas butas, ( - ), jam buvo suteikta apsauga ir nuo vandens. Draudimo sutartis yra sudaryta pagal BTA akcinės draudimo bendrovės filialo Lietuvoje Gyventojų turto draudimo taisykles Nr. 039, kurios yra neatskiriama draudimo sutarties dalis. Iš viešai skelbiamos ieškovo ( - ) informacijos , esančios šios draudimo bendrovės internetiniame portale matyti, kad iki 2013-04-01 galiojo Draudimo taisyklės Nr. 039, o nuo 21013-04-01 buvo pakeista turto Draudimo taisyklių redakcija ir šios taisyklės turėjo Nr. 039.1. Tačiau abiejų taisyklių 8.1.1 punktai yra identiški, jose nurodyta draudėjo pareiga nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 d.d. informuoti ( - ) draudimo bendrovę apie įvykusį draudiminį įvykį, kad tuo atveju, jei pranešimas pateikiamas vėliau, tai draudėjas privalo įrodyti, kodėl nebuvo įmanoma informuoti draudiką anksčiau.. Ieškovo pranešime draudėjai nurodyta konkreti įvykio už kurį išmokėta draudimo išmoka data – 2013-04-11. Iš telefoninio skambučio įrašo, galima manyti, kad pranešimą apie 2013-04-11 įvykį pranešė draudėjos sutuoktinis telefonu, Tačiau telefoninio skambučio įraše tokios datos skambintojas nepranešė. Ši data, kaip aukščiau nurodyta, nėra atžymėta nei viename iš pranešimų apie įvykį, nei viename iš defektinių aktų.

232015-04-24 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, teismas įpareigojo ieškovą pateikti žalos atlyginimo bylas dėl 2013 m.sausio ir balandžio įvykių, įpareigojo abi šalis pateikti teismui visus turimus įrodymus. Tačiau papildomų įrodymų nei ieškovas, nei atsakovas nepateikė. CPK 12 straipsnis įpareigoja teismą laikytis rungimosi principo. Šis principas taikomas išnaudojus visas galimybes surinkti įrodymus. Šioje byloje buvo atnaujintas bylos nagrinėjimas, buvo konstatuota, kad nepakanka įrodymų, šalys buvo įspėtos ir informuotos apie faktinių aplinkybių nustatymui reikalingų duomenų pateikimą, ir tokį įpareigojimą teismas šalims davė faktiškai antrą kartą. Tokiu būdu teismas atliko visas pareigas, užtikrinančias visapusišką bylos išnagrinėjimą. Įvykdęs šią įstatymu uždėtą pareigą (CPK 158 str. 3 d.) teismas išnagrinėjo bylą iš esmės.

24Kaip aukščiau nurodyta teisme nėra ginčo dėl to, kad 2013 m. sausio mėnesį įvyko užpylimas iš atsakovo buto, kad užpilto buto draudikas sumokėjo draudimo išmoką, o sumokėtas sumas atsakovas atlygino. Tačiau atsakovui ginčijant 2014 m. balandžio mėnesį įvykusį įvykį tuo pagrindu, kad šio įvykio nebuvo, kad iš jo buto 2013 m. balandžio mėnesį nebuvo apipiltas ieškovo draustas butas, kad ieškovas naudoja reikalavimui pagrįsti pirmojo ( 2013 m. sausio mėnesio) fotonuotraukas ieškovas privalėjo įrodyti ir 2013 m. sausio mėnesio užpylimo ryšį su 2014 m. balandžio mėnesio užpylimu. Pažymėtina, kad ieškovas į bylą nepateikė jokių informatyvių duomenų ir įrodymų, patvirtinančių faktą, jog 2013 m. sausio mėnesį įvykęs draudimo įvykis buvo skirtingas ir sukėlė kitokias ar analogiškas, bet antrą kartą kilusias pasekmes . Ieškovo pateikti įrodymai neįrodo, kad 2013 m. balandžio mėnesį buvo įvykis, buvo draudėjo buto užpylimas, kad buto užpylimas įvyko iš aukščiau esančio buto. Tai, kad ieškovas neįrodė pareikšto ieškinio iš dalies patvirtina ir ta aplinkybė, jog ieškovas vietoj to, kad pateiktų teismui reikalingus dokumentus, ir pakartotinai būdamas įspėtas teismo apie tokią pareigą, ją įvykdytų, pateikė į bylą visiškai su ginču nesusijusią medžiagą, apie kitą objektą, kitas šalis (b.l..60-65). Teismas, atsižvelgdamas į bylos įrodymus, į jų prieštaringumą, į tai, kad ieškovo pateikti į bylą įrodymai neatitinka sąsajumo kriterijaus, konstatuoja, kad ieškovo pateiktų į bylą įrodymų nepakanka nustatyti nei kategoriškos, nei labiau tikėtinos išvados, kad atsakovas turi pareigą ir jam kyla atsakomybė atlyginti ieškovo sumokėtą draudėjai, buto, esančio ( - ) savininkei draudimo išmoką, ir dėl to atmeta ieškinį, kaip neįrodytą.

25Vadovaujantis išdėstytu ir remiantis LR CPK 42, 185, 248 str. teismas

Nutarė

26Ieškinį atmesti.

27Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. Teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 891,54 Lt žalai atlyginti. Ieškinyje... 4. Atsakovas pateikė į bylą atsiliepimą. Jame nurodė, kad su ieškiniu... 5. Byloje yra trečiojo asmens UAB ( - ) atsiliepimas į ieškinį. Jame nurodoma,... 6. Teismo posėdyje ieškovo advokatas prašė ieškinį tenkinti ieškinyje... 7. Teismo posėdyje atsakovas taip pat paaiškino pagal atsiliepimo turinį.... 8. Liudytojas Č. L. paaiškino, kad butas, kuriame jis gyvena nuolat užliejamas.... 9. Išklausius ginčo šalis, liudytojo parodymus, ištyrus bylos įrodymus,... 10. Išnagrinėta civilinė byla yra elektroninė, visa elektroninės bylos... 11. Ginčas kilo dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovo išmokėtą draudimo... 12. Pirmojo turinio pranešime įvardyta įvykio data metais 2013, metų datoje... 13. Taigi, aptariant pirmojo turinio 2013-04-29 (b.l. 18,52) pranešimą apie... 14. Antrasis to paties pareiškėjo ir tam pačiam daudikui surašytas 2013-04-29... 15. Du tos pačios dienos pranešimai apie įvykį sąlygojo ir dviejų defektinių... 16. Daugiau dviejų, tokio pat pavadinimo ir ieškovo atskirai administruojamų... 17. Ieškinyje nurodytas žalos, kurią ieškovas sumokėjo savo draudėjui dydis -... 18. Ieškovo pranešime (b.l.16) nurodyta draudėjui išmokėta suma (1041,54 Lt.)... 19. Ieškovas remiasi teismų praktika, pagal kurią užpylimo atveju laikoma kalta... 20. Ieškiniu reikalaujama iš atsakovo priteisti suma 891,54 Lt yra mažesnė už... 21. Iš ieškovo advokato, liudytojo paaiškinimų nustatyta, kad ieškovo draustas... 22. Vertinat tiek 2013 m. sausio mėnesio, tiek ir 2013 m. balandžio mėnesio... 23. 2015-04-24 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, teismas įpareigojo... 24. Kaip aukščiau nurodyta teisme nėra ginčo dėl to, kad 2013 m. sausio... 25. Vadovaujantis išdėstytu ir remiantis LR CPK 42, 185, 248 str. teismas... 26. Ieškinį atmesti.... 27. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...