Byla 2AT-8-976/2015
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimo ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Masioko, Aurelijaus Gutausko ir pranešėjos Rimos Ažubalytės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens M. J. prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą M. J. administracinio teisės pažeidimo bylą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimo ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutarties,

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimu M. J. nubaustas pagal ATPK 128 straipsnio 1 dalį 1250 Lt (t. y. 362 Eur) bauda už tai, kad jis 2013 m. balandžio 21 d., apie 16.10 val., Vilniuje, Nemenčinės plente, vairavo automobilį „Mercedes-Benz“ (valst. Nr. ( - ) neturėdamas teisės vairuoti šios transporto priemonės.

5Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutartimi M. J. apeliacinis skundas atmestas.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi M. J. administracinio teisės pažeidimo byla atnaujinta.

7Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo M. J. prašo atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą ir panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimą bei Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutartį ir bylą nutraukti.

8Prašyme nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas padarė ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punkto pažeidimus – esminius ir proceso, ir materialiosios teisės taikymo pažeidimus, turėjusius įtakos neteisėto nutarimo ar nutarties priėmimui, neįvykdant ATPK 2571 straipsnio ir 284 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Pasak M. J., apeliacinės instancijos teismas nutartyje nepasisakė apie apeliaciniame skunde nurodytų jam palankių bei ginčytinų aplinkybių įrodymus, apie aplinkybes, kad Kelių policijos valdybos pareigūnai jį patraukė administracinėn atsakomybėn už vairuotojo pažymėjimo nepateikimą, kuris dar galiojantis, jam nepranešus, buvo VĮ „Regitra“ sunaikintas Kelių policijos valdybos pareigūnų prašymu, todėl jis neva neturintis teisės vairuoti transporto priemones, nors nebuvo jokio galiojančio nutarimo, kuriuo jam būtų atimta teisė vairuoti transporto priemones dėl Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimų (daugiskaita), todėl neva būtų atsiradusi prievolė išklausyti papildomus vairuotojų mokymus pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 3 dalies nuostatas, kai teisė vairuoti būna atimta dėl daugiskaita įvardijamų (keleto) padarytų KET pažeidimų. M. J. mano, kad neturėjo pareigos išklausyti papildomų vairuotojų mokymo kursų, nes jis padarė tik vieną pažeidimą ir dėl to jam vienam mėnesiui buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones, o praėjus šiam laikui teisė vairuoti transporto priemones atsistatė, tačiau teismas dėl to nepasisakė.

9Pasak pareiškėjo, pirmosios instancijos teismas padarė akivaizdų esminį įstatymų teismui nustatytų procesinių pareigų bei jo procesinių teisių pažeidimą – gavęs įrodymų, kad jam neįteiktas šaukimas, t. y. neįvykdytas ATPK 2571 straipsnio reikalavimas, kad šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai siunčiami į oficialiai deklaruotą asmens gyvenamąją vietą arba jo darbovietę registruotu laišku ir įteikiami asmeniškai, neįvykdė įstatymų nuostatų tinkamai pranešti apie bylos nagrinėjimą ir pakartotinai naujo šaukimo jam neišsiuntė, išnagrinėjo bylą ir priėmė neteisėtą ir neteisingą nutarimą paskirti jam baudą. Tai sutrukdė jam įvykdyti ATPK 272 straipsnyje nustatytas teises – pateikti teismui naujai gautus įrodymus ir paaiškinimus, pasiruošti gynybai ir gintis. Jis nevengė atsakomybės ir dalyvavimo procese, kaip nurodė teismas, o tuo metu buvo išvykęs į Indoneziją ir kitas Okeanijos šalis. Pirmosios instancijos teismas, pasak pareiškėjo, net trečią kartą iš naujo nagrinėdamas bylą nepasidomėjo vairuotojo pažymėjimo sunaikinimo aplinkybėmis ir priėmė neteisingą nutarimą, o apeliacinės instancijos teismas nutartyje nepasisakė apie VĮ „Regitra“ vairuotojo pažymėjimo sunaikinimą įrodantį dokumentą, apie duomenis vairuotojų pažymėjimų duomenų bazėse, apie jo pateiktus paaiškinimus dėl neteisėtų pirmosios instancijos teismo veiksmų priimant nutarimą, turint įrodymų, kad šaukimas neįteiktas. M. J. mano, kad apeliacinės instancijos teismo teiginys, jog piliečiai privalo domėtis, ar vyks ir kada vyks ATP bylų nagrinėjimas, yra neteisėtas.

10Pareiškėjas teigia nepadaręs ATPK 128 straipsnyje nustatyto pažeidimo, nes vairuotojo pažymėjimas galiojo iki 2020 m., tačiau Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas jo negrąžino tyčia nevykdydami ATPK 330 straipsnio 2 dalies nuostatų, kad pasibaigus paskirtajam specialiosios teisės atėmimo terminui, taip pat jį sutrumpinus vadovaujantis šio ATPK 329 straipsniu, asmeniui, kuriam specialioji teisė atimta trumpesniam negu vienerių metų terminui, nustatyta tvarka grąžinami iš jo paimti dokumentai.

11Atsiliepime į M. J. prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos vyresnysis specialistas Renatas Ivanauskas prašo prašymą atmesti. Jis teigia, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai yra pagrįsti, priimti nepažeidžiant procesinių teisės normų ir laikantis teismų praktikos. Atsiliepime nurodoma, kad 2013 m. balandžio 21 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės patrulis Donatas Sūdžius surašė M. J. administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl ATPK 128 straipsnio 1 dalyje numatyto teisės pažeidimo padarymo, nes nustatė, kad Širvintų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 18 d. nutarimu M. J. atimta teisė vairuoti transporto priemones vienam mėnesiui. Pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminui, siekdamas susigrąžinti teisę vairuoti ir policijoje saugomą vairuotojo pažymėjimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418 „Dėl motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu, M. J. privalėjo užbaigti papildomus vairuotojų mokymus, t. y. įvykdyti įstatymo reikalavimus teisei vairuoti atgauti. Iki 2013 m. balandžio 21 d. M. J. šių mokymų neužbaigė ir teisės vairuoti nesusigrąžino, todėl jam buvo pateikti kaltinimai dėl transporto priemonės vairavimo neturint šios teisės.

12Atsiliepime nurodoma, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios pozicijos, jog asmenų, kurie neįvykdė įstatymų nustatytų reikalavimų vairuotojo pažymėjimui (teisei vairuoti) atgauti, teisinis statusas negali būti prilygintas asmenims, kurie turi įstatymo nustatyta tvarka jiems išduotą vairuotojo pažymėjimą, tačiau kurie, pažeisdami KET reikalavimus, vairuoja transporto priemonę neturėdami jo su savimi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylos Nr. N62-2624/2008, N575-713/2008). Vilniaus apygardos teismas yra nurodęs, kad asmuo, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl padaryto teisės pažeidimo ir kuris neįvykdė Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų reikalavimų vairuotojo pažymėjimui atgauti, negali būti laikomas turinčiu teisę vairuoti transporto priemones (Vilniaus apygardos teismo byla Nr. Nr. ATP-795-628/2013).

13Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos vyresnysis specialistas R. Ivanauskas atsiliepime teigia, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimas bylos nagrinėjime, išskyrus ATPK 272 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus, nėra privalomas, todėl M. J. prašyme nepagrįstai teigia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas nesilaikė ATPK 272 straipsnio reikalavimų. Apie bylos nagrinėjimą M. J. buvo informuotas tinkamai – deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - )), kurį taip pat nurodė surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą ir teismams adresuotoje korespondencijoje. M. J. žinojo, kad jam yra iškelta administracinio teisės pažeidimo byla, todėl privalėjo domėtis jos eiga. Korespondencijos neatsiėmimas nėra pagrindas pripažinti, jog asmuo nebuvo informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką.

14Atsiliepime pažymima, kad M. J. vairuotojo pažymėjimas Nr. R0662062, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo 2009 m. liepos 29 d. Nr. 1V-418 „Dėl motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 18 punkto nuostatomis, 2013 m. sausio 10 d. perduotas VĮ „Regitra“ paskelbti negaliojančiu.

15Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens M. J. prašymas atnaujinti jo administracinę bylą netenkintinas.

16Dėl ATPK 128 straipsnio 1 dalies taikymo

17M. J. prašyme nurodo, kad teismai neteisingai pritaikė ATPK 128 straipsnio 1 dalį, nes jam paskirtos nuobaudos – teisės vairuoti atėmimo – terminas jau buvo pasibaigęs, todėl jis turėjo teisę vairuoti. Šis administracinėn atsakomybėn patraukto asmens argumentas atmestinas.

18KET 14 punkte nustatytas draudimas vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės. Už transporto priemonių vairavimą neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių administracinė atsakomybė numatyta ATPK 128 straipsnio 1 dalyje.

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimu M. J. pagal ATPK 128 straipsnio 1 dalį nubaustas už tai, kad 2013 m. balandžio 21 d. vairavo automobilį neturėdamas teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonės. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad M. J. teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta vienam mėnesiui Širvintų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 18 d. nutarimu už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 124 straipsnio 6 dalyje, padarymą. Nors M. J. teisingai nurodo, kad 2013 m. balandžio 21 d. automobilį vairavo pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminui, tačiau ATPK 128 straipsnio 1 dalies prasme negalima laikyti, kad transporto priemonę jis vairavo turėdamas teisę vairuoti, nes teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo atgavęs teisės vairuoti transporto priemones.

20Asmenų, kurie neįvykdė įstatymų reikalavimų vairuotojo pažymėjimui atgauti, teisinis statusas negali būti prilygintas asmenims, kurie turi įstatymo nustatyta tvarka jiems išduotą vairuotojo pažymėjimą, tačiau, kurie, pažeisdami KET reikalavimus, vairuoja transporto priemonę, neturėdami jo su savimi (nutartys administracinio teisės pažeidimo bylose Nr. 2AT-22-2014, Nr. 2AT-28-2014). Vilniaus miesto apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, kad M. J. neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės, nes ši teisė, neįvykdžius įstatymų reikalavimų vairuotojo pažymėjimui atgauti, jam nebuvo grąžinta. Taigi teismai pagrįstai konstatavo, kad M. J., kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl padaryto teisės pažeidimo ir kuris neįvykdė įstatyme numatytų reikalavimų vairuotojo pažymėjimui atgauti, negali būti laikomas turinčiu teisę vairuoti transporto priemones. Teismai tinkamai pritaikė įstatymą, t. y. nustatė, kad M. J. 2013 m. balandžio 21 d. vairuodamas transporto priemonę pažeidė KET 14 punkto reikalavimus, draudžiančius asmenims vairuoti transporto priemonę neturint šios teisės, ir tokiais savo veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 128 straipsnio 1 dalyje. M. J. prašyme nurodyti argumentai dėl Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 3 dalies, kuri nustato papildomus reikalavimus asmenims (kuriems teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl KET pažeidimų), siekiantiems susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemones, taip pat prašyme nurodytų poįstatyminių norminių aktų nuostatų interpretavimo ir jų taikymo arba netaikymo konkrečių pažeidimų atvejais, nėra šios administracinės bylos nagrinėjimo dalykas ir nepaneigia teismų sprendimais konstatuoto jo padaryto administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 128 straipsnio 1 dalyje.

21Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismai, nusprendę, kad M. J. automobilį vairavo neturėdamas teisės vairuoti ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 128 straipsnio 1 dalyje, tinkamai pritaikė įstatymą.

22Dėl ATPK 272 straipsnio reikalavimų

23Pareiškėjas M. J. nurodo, kad, pažeidžiant ATPK 2571 straipsnio nuostatas, jam nebuvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimą, ir teismai, išnagrinėję administracinę bylą jam nedalyvaujant, pažeidė jo teisę dalyvauti bylos nagrinėjime. Šis argumentas nepagrįstas ir todėl atmestinas.

24ATPK 272 straipsnyje apibrėžtos pagrindinės administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės. Dalyvavimas bylos nagrinėjime yra viena tokio asmens teisių, kuria pasinaudojęs administracinėn atsakomybės traukiamas asmuo gali pasinaudoti ir kitomis, su ja susijusiomis, teisėmis. Tačiau dalyvavimas bylos nagrinėjime asmeniui, traukiamam administracinėn atsakomybės, nėra privalomas. Tai jo teisė, ir todėl asmuo turi būti tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimą, kad galėtų šia teise pasinaudoti. ATPK 272 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, dalyvavimas bylos nagrinėjime yra privalomas, tačiau netgi tokiais atvejais įstatymų leidėjas numato išimtį: jeigu pagal policijos ar teisėjo šaukimą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengia atvykti ar būti policijos atvesdinamas, administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama jam nedalyvaujant. ATPK 272 straipsnyje numatytų teisių suteikimas asmeniui įgalina jį būti aktyviu proceso dalyviu. Tačiau administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo privalo savo teisėmis naudotis sąžiningai, turi būti aktyvus ir domėtis bylos proceso eiga (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. N261-566/2011).

25Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas, antrą kartą nagrinėdamas bylą, nesėkmingai mėgino pranešti M. J. apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką: siuntė jam šaukimą į jo oficialiai deklaruotą gyvenamąją vietą ( - ); kada, kai šaukimas grįžo neįteiktas, nurodžius, kad adresatas neatsiėmė teismo procesinių dokumentų pašte, teismas nutarė administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą atidėti ir M. J. atvesdinti į teismo posėdį, tačiau vyresniajam patruliui M. J. namuose rasti nepavyko. Teismas, pripažinęs, kad M. J. vengia atsakomybės ir dalyvavimo procese, bylą išnagrinėjo jam nedalyvaujant. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas ATPK 272 straipsnio nuostatų nepažeidė, nes išnaudojo visas galimybes M. J. tinkamai pranešti apie posėdžio vietą ir laiką, o administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pats turi būti suinteresuotas bylos baigtimi ir domėtis savo teisiniais interesais.

26Pažymėtina, kad ši administracinė byla pirmosios instancijos teisme nagrinėjama jau nebe pirmą kartą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad M. J. apie prieš jį pradėtą administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną žinojo, nes teismams šioje byloje teikė paaiškinimus, įrodymus, atsiliepimą. Tačiau nors M. J. raštu teikė atsiliepimą į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos apeliacinį skundą, pateiktą dėl Vilniaus apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo, taip pat paaiškinimus apeliacinės instancijos teismui (2014 m. gegužės 27 d.), bet nė viename teismo posėdyje, priimant ankstesnius sprendimus šioje byloje, nedalyvavo. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. pranešimas patvirtina, jog M. J. žinojo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimas panaikintas ir kad administracinės teisės pažeidimo byla grąžinta nagrinėti iš naujo Vilniaus miesto apylinkės teismui. Tačiau, žinodamas tai, M. J. nesidomėjo tolesne bylos eiga, t. y. bylos nagrinėjimo teisme laiku, ir kaip teigia pats, išvyko į užsienį, nesiėmęs priemonių, kurios leistų jam asmeniškai arba jo atstovui dalyvauti procese.

27Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėdamas M. J. administracinio teisės pažeidimo bylą jam nedalyvaujant, esminių proceso teisės pažeidimų, galėjusių turėti įtakos neteisėto nutarimo ar nutarties priėmimui (ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktas), nepadarė.

28Prašyme nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo visų skundo argumentų. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismas, skirtingai nei nurodoma prašyme, į pagrindinius apeliacinio skundo argumentus – dėl esminio materialiosios teisės (t. y. ATPK 128 straipsnio 1 dalies) ir esminio procesinio (ATPK 2571 ir 272 straipsnių) pažeidimo, padaryto pirmosios instancijos teisme, atsakė.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Atmesti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens M. J. prašymą atnaujinti bylą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn... 3. Teisėjų kolegija... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimu M. J.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutartimi M. J. apeliacinis... 6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 7. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo M. J. prašo atnaujinti... 8. Prašyme nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas padarė ATPK 30217... 9. Pasak pareiškėjo, pirmosios instancijos teismas padarė akivaizdų esminį... 10. Pareiškėjas teigia nepadaręs ATPK 128 straipsnyje nustatyto pažeidimo, nes... 11. Atsiliepime į M. J. prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo... 12. Atsiliepime nurodoma, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi... 13. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 14. Atsiliepime pažymima, kad M. J. vairuotojo pažymėjimas Nr. R0662062,... 15. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens M. J. prašymas atnaujinti jo... 16. Dėl ATPK 128 straipsnio 1 dalies taikymo... 17. M. J. prašyme nurodo, kad teismai neteisingai pritaikė ATPK 128 straipsnio 1... 18. KET 14 punkte nustatytas draudimas vairuoti transporto priemonę asmenims,... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimu M. J. pagal... 20. Asmenų, kurie neįvykdė įstatymų reikalavimų vairuotojo pažymėjimui... 21. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismai,... 22. Dėl ATPK 272 straipsnio reikalavimų... 23. Pareiškėjas M. J. nurodo, kad, pažeidžiant ATPK 2571 straipsnio nuostatas,... 24. ATPK 272 straipsnyje apibrėžtos pagrindinės administracinėn atsakomybėn... 25. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas, antrą kartą... 26. Pažymėtina, kad ši administracinė byla pirmosios instancijos teisme... 27. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 28. Prašyme nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo visų... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 30. Atmesti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens M. J. prašymą...