Byla 2YT-4396-323/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. S., AB „Orlen Lietuva“, R. R

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo V. R. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. S., AB „Orlen Lietuva“, R. R.,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolės S. S. veiksmų, kuriame prašo panaikinti antstolės 2017-01-16 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S1 b-2101, 2017-01-16 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S1 b-2112, vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S1 b-2113, 2017-01-16 patvarkymą areštuoti skolininkui priklausantį turtą raginimo laikotarpiu Nr. S1b-2044 bei 2017-01-16 ir 2017-01-17 skolininko ir jo sutuoktinės R. R. valdomo turto arešto aktus Nr. S1 b-2119, S1b-2033, S1 b-2115, S1 b-2109, S1b-2021. Skunde pareiškėjas nurodė, kad išieškotojas neturėjo teisės teikti vykdymui vykdomojo įrašo pagal vekselį ir dėl šios skolos negalėjo būti pradėtas vykdymo procesas, nes tuo pačiu metu dėl tos pačios skolos išieškojimo yra teismo nutartimi patvirtintas ir vykdomas išieškotojo reikalavimas restruktūrizuojamos UAB „Milda“, kurios direktoriumi ir akcininku nuo 1991 m. yra pareiškėjas, atžvilgiu. Pareiškėjas nurodė, kad tokiu atveju tos pačios skolos išieškojimas būtų vykdomas du kartus. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad raginime įvykdyti sprendimą nurodyta mokėtina suma yra nepagrįsta, nebuvo pagrindo skundžiamais patvarkymais taikyti turto arešto, nepagrįstai dalis turto areštuota kaip pareiškėjo asmeninė, o ne bendroji jungtinė nuosavybė.

3Suinteresuotas asmuo antstolė S. S. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (LR CPK) 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundą, 2017-02-08 patvarkymu nustatė, kad skundas yra nepagrįstas, jo netenkino ir perdavė Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

4Suinteresuotas asmuo „Orlen Lietuva“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo skundą atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

5Skundas netenkintinas.

6CPK 586 str. 1 d. nustato, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vadovaujantis CPK 587 str. 8 p., notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius yra vykdomieji dokumentai. Antstolė skundžiamus vykdymo veiksmus pradėjo ir vykdo notarės R. L. 2012-12-19 išduoto vykdomojo įrašo, notarinio registro Nr. ( - ) pagrindu.

7Skolininkas buvo pareiškęs ieškinį dėl jo 2012-03-21 išduoto paprastojo neprotestuotino vekselio 1 824 606,12 EUR (6 300 000 Lt) sumai, kurio pagrindu buvo išduotas vykdomasis įrašas, ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2016-02-17 sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-12-215/2016, šiuos skolininko reikalavimus pripažino nepagrįstais ir ieškinį atėmė. Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs skolininko apeliacinį skundą, 2016-10-31 nutartimi, civilinėje byloje Nr. 2A-728-883/2016, skolininko apeliacinį skundą atmetė ir sprendimą paliko nepakeistą. Tai rodo, kad vekselio ir vykdomojo įrašo teisėtumas yra konstatuoti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Todėl antstolė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.00184/17/00112 pradėjo ir vykdo teisėtai, t.y. vykdomojo dokumento -vykdomojo įrašo, išduoto pagal vekselį, pagrindu (CPK 586 str. 1 d., 587 str. 8 p.).

8Išieškotojas atsiliepime nurodė, kad kad priverstinis skolos išieškojimas iš pagrindinio skolininko RUAB „Milda“, kurio įsipareigojimų įvykdymą vekseliu užtikrino skolininkas, nebuvo pradėtas ir šioje vykdomojoje byloje išieškomos skolos pagrindinis skolininkas RUAB „Milda“ nėra padengęs nei geranoriškai, nei vykdant priverstinį skolos išieškojimą. Tai patvirtina ir vykdomosios bylos medžiaga bei į bylą pateikti įrodymai. Bendra RUAB „Milda“ skola išieškotojui sudarė 1 839 477,80 EUR (6 351 348,96 Lt) ir tai buvo konstatuota 2012-08-24 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1904-260/2012. Po to, vadovaujantis tarp išieškotojo ir Coface Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialo pasirašyta Prekinių kreditų draudimo sutartimi, Draudikas išmokėjo išieškotojui 155 381,14 EUR (536 500,00 Lt) draudimo išmoką už RUAB „Milda“ skolą, todėl 2012-10-26 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1904-260/2012 išieškotojo finansinis reikalavimas RUAB „Milda“ restruktūrizavimo byloje buvo sumažintas išmokėtos draudimo išmokos suma ir patvirtintas 1 684 096,66 EUR (5 814 848,96 Lt) kreditorinis reikalavimas. Po šios nutarties priėmimo RUAB „Milda“ yra sumokėjusi išieškotojuii skolos dalį sudarančią 168 409,47 EUR. Skolininkas nepateikė teismui įrodymų, kad RUAB „Milda“ būtų padengusi didesnę nei 168 409,47 EUR skolos dalį.

9Draudimo sutarties sudėtinės dalies Prekinių kreditų draudimo taisyklių 3.3 punktu yra nustatyta, kad subrogacijos pagrindais draudikui pereis visos kreditoriaus teisės į pagrindinę apdraustąją pirkėjo ar trečiojo asmens skolos dalį, palūkanas (delspinigius), o taip pat ir į prievolių užtikrinimo priemones. Subrogacija neatleidžia kreditoriaus nuo įsipareigojimo imtis visų priemonių reikalingų skolai išieškoti. Šiuo pagrindu draudikas, išmokėjęs kreditoriui 155 381,14 EUR draudimo išmoką už RUAB „Milda“ skolą, įgijo reikalavimo teises ne tik į pagrindinę apdraustąją pirkėjo RUAB „Milda“ 155 381,14 EUR skolos dalį, bet ir į prievolių užtikrinimo priemones, t.y. reikalavimo teises pagal vekselį, išmokėtai 155 381,14 EUR sumai, o kreditoriui kyla pareiga imtis visų priemonių reikalingų skolai išieškoti, įskaitant išieškojimą pagal skolininko pateiktą užtikrinimo priemonę - vekselį. Tai reiškia, kad skolos išieškojimo pagal vekselį atveju, 155 381,14 EUR sumą kreditorius išmokėtų draudikui. Todėl kreditorius 2017-01- 11 raštu Nr. D2(4.66-3)/248 (vykd.b.l. 1-2) kreipėsi į antstolę dėl 1 671 068,19 Eur pagrindinio skolininko neapmokėtos sumos, kurią sudaro 1 515 687,05 Eur RUAB „Milda skolos, patvirtintos restruktūrizavimo byloje, likutis (1 684 096,66 EUR - 168 409,47 EUR) ir 155 381,14 EUR suma, kurią kreditoriui yra išmokėjęs draudikas bei reikalavimo teisę šiai sumai pagal užtikrinimo priemones yra įgijęs draudikas, o išieškojimo ir išmokėjimo draudikui pareiga kyla kreditoriui (Prekinių kreditų draudimo taisyklių 3.3 punktas). Taip pat kreditorius antstolės prašo išieškoti su vykdomojo įrašo sudarymu susijusias notaro išlaidas 9 128,79 EUR. Bendra išieškotojo prašoma išieškoti suma sudaro 1 680 196,98 EUR. Tokios sumos yra nurodytos ir skundžiamuose antstolės patvarkymuose ir raginime įvykdyti sprendimą. Šios aplinkybės ir faktiniai duomenys rodo, kad skundžiamuose antstolės patvarkymuose ir raginime įvykdyti sprendimą yra nurodytos pagrįstos išieškotinos sumos.

10Antstolės patvarkymuose ir raginime įvykdyti sprendimą yra nurodytos pagrįstos išieškotinos sumos, nes jos nėra sumokėtos išieškotyojui nei gera valia, nei išieškotos vykdymo proceso metu.Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse yra išaiškinta, kad kreditorius, esant pažeistai teisei, turi teisę reikalauti, kad prievolę ?vykdytų skolininkas ir (ar) jo prievolės įvykdymą užtikrinę kiti asmenys ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2008; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013, 2014 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014.). Tai rodo, kad kreditorius turi teisę reikšti reikalavimus vienu metu ir pagrindiniam skolininkui, ir prievolės įvykdymą užtikrinusiems asmenims - vekselio davėjams. Nepagrįstas skolininko teiginys, kad išieškojimas pagal vekselį negali būti vykdomas, esant teismo jau patvirtintam tos pačios skolos reikalavimui RUAB „Milda“ atžvilgiu restruktūrizavimo byloje, nes RUAB „Milda“ negali būti laikoma praleidusia skolos grąžinimo išieškotojui terminus.Kaip jau yra nurodyta, išieškotojas iš už prievolės pagal vekselį įvykdymą atsakingo skolininko reikalauja tik tiek, kiek jo iš sandorio kilusi teisė yra pažeista, t.y. tiek, kiek pagal kreditoriaus ir RUAB „Milda“ sudarytą sutartį RUAB „Milda“ nėra sumokėjusi už iš kreditoriaus pirktus degalus, kuriuos, kaip nurodo pats skolininkas, kreditorius patiekė RAUB „Milda“ iki 2012-03-30 t.y. dar iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo šiai bendrovei. 2012-03-21 vekseliu skolininkas įsipareigojo užtikrinamas RAUB „Milda“ prievoles kreditoriui įvykdyti 2012-12-17. Šis terminas yra praleistas, o skolininkas visiškai jokių mokėjimų pagal vekselį nėra atlikęs. Restruktūrizavimo bylos iškėlimas pagrindiniam skolininkui RAUB „Milda“ visiškai nedaro įtakos paties skolininko išduotu vekseliu nustatytam jo įvykdymo terminui. Tai rodo, kad išieškojimas skolininko atžvilgiu pagal vekselį yra vykdomas teisėtai, nes skolininkas yra praleidęs vekseliu prisiimtos prievolės įvykdymo terminą ir tai patvirtina vykdomojo įrašo išdavimas bei įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo buvo konstatuotas šio vykdomojo įrašo išdavimo teisėtumas. Skolininkas nepagrįstai teigia, kad išieškotojas turėtų pasirinkti, ar reikalauti skolos iš RUAB „Milda“ ir būti jos kreditoriumi restruktūrizavimo byloje, ar reikšti reikalavimą pagal vekselį. Kaip minėta, kreditorius turi teisę reikšti reikalavimus vienu metu ir pagrindiniam skolininkui, ir prievolės įvykdymą užtikrinusiems asmenims - vekselio davėjams. Kreditoriaus reikalavimo teisė apribota tik tiek, kad jis iš už prievolės įvykdymą atsakingų asmenų (vieno ar visų) jis gali reikalauti tik tiek, kiek jo iš sandorio kilusi teisė pažeista. Jei kreditorius naudai pagal vekselį iš skolininko bus išieškota visa ar dalis skolos, kreditorius atitinkama suma sumažins savo kreditorinį reikalavimą RUAB „Milda“ byloje ir atvirkščiai, jei išieškojimo iš skolininko metu visą ar dalį skolos padengtų pagrindinis skolininkas RUAB „Milda“, kreditorius sumažintų išieškomą sumą šioje vykdomojoje byloje. Tokiu būdu nebus pažeistos nei skolininko, nei RUAB „Milda“ teisės ir kreditorius nepagrįstai nepraturtės.

11Pagal CPK 658 str. 2 d. tais atvejais, kai yra pavojus, kad skolininkas gali turtą paslėpti, antstolis turi teisę, įteikęs ar išsiuntęs raginimą, areštuoti skolininko turtą. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad pagal CPK 658 str. 2 d. antstoliui suteikta savarankiško veikimo teisė atitinkamai nuspręsti dėl skolininko turto arešto momento; apie poreikį areštuoti turtą savarankiškai sprendžia vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis; vykdymo procese taip pat gali kilti poreikis taikyti teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones, tarp jų ir turto areštą. Atsižvelgiant į tai, kad skolininkas labai ilgą laiką nevykdo prievolės pagal vekselį, išieškoma suma yra didelė, neaiškus skolininko mokumas, kilo būtinybė areštuoti skolininko turtą. Todėl CPK 658 str. 2 d. nuostatos skundžiamais patvarkymais areštuojant skolininko turtą nebuvo pažeistos.Skolininkas teigia, kad skundžiamuose turto arešto aktuose nenurodžius, kad antstolės areštuotas skolininko vardu registruotas turtas yra skolininko ir jo sutuoktinės bendroji jungtinė nuosavybė buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir tai sudaro pagrindą šiuo turto arešto aktus panaikinti. Tačiau tai prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Antstolė visų skundžiamų turto arešto aktų 4 punkte yra išaiškinusi, kad jeigu turto arešto aktu yra areštuojamas skolininkui bendros jungtinės ar bendros dalinės nuosavybės teise priklausantis turtas, kuriame skolininko dalis nenustatyta, skolininkas, išieškotojas ir bendros nuosavybės turėtojas CPK 667 str. nustatyta tvarka įpareigojami iki 2017 m. vasario 15 d. kreiptis į teismą dėl skolininko dalies areštuotame turte nustatymo. Išieškotojui ir bendros nuosavybės turėtojui (skolininko sutuoktinei) buvo išaiškinta pareiga kreiptis į teismą dėl skolininko dalies areštuotame turte nustatymo. Todėl nei skolininko, nei jo sutuoktinės teisės skundžiamais turto arešto aktais pažeistos nebuvo ir šių arešto aktų naikinti nėra teisinio pagrindo.

12Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir šalių pateiktus įrodymus konstatuotina, kad vykdymo veiksmai pradėti ir vykdomi nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, todėl išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu darytina išvada, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

14pareiškėjo V. R. skundo dėl antstolės S. S. veiksmų netenkinti.

15Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 00184/17/00112 grąžinti antstolei S. S..

16Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai