Byla 2A-728-883/2016
Dėl vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės, Birutės Simonaitienės ir Irenos Stasiūnienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. R. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. R. ieškinį atsakovams akcinei bendrovei „ORLEN Lietuva“, notarei R. L., trečiajam asmeniui AIG Europe Limited (Finland Branch) dėl vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Byloje kilo ginčas dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu CK 1.91 straipsnyje įtvirtintais pagrindais bei dėl vykdomojo įrašo panaikinimo, pažeidus jų atlikimo tvarką.
 1. Ieškovas V. R. kreipėsi į teismą ieškiniu, kurį patikslino, prašydamas pripažinti negaliojančiu ieškovo atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ 2012-03-21 išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį 6 300 000 Lt sumai bei panaikinti atsakovės notarės R. L. 2012-12-19 išduotą vykdomąjį įrašą ( - ). Nurodė, kad ieškovas yra UAB „Milda“ akcininkas ir direktorius. Tarp atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ ir UAB „Milda“ buvo susiklostę sutartiniai šviesiųjų naftos produktų bei suskystintų dujų pirkimo-pardavimo santykiai. 2011-09-19 atsakovė AB „ORLEN Lietuva" pagal banko „SNORAS" išduotą 5 700 000 Lt garantiją ir „Coface Austria Kreditversicherung AG" Lietuvos filialo išduotą 600 000 Lt draudimą, įmonei UAB „Milda“ padidino prekinį kreditą nuo 6 000 000 Lt iki 6 300 000 litų. 2011-12-20 įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos AB bankui SNORAS iškėlimo, dėl ko jo pateikta banko garantija 5,7 mln. Lt sumai nebebuvo tinkama atsakovei AB „ORLEN Lietuva“. Siekiant išspręsti susidariusią situaciją, 2012-03-21 tarp UAB „Milda" atstovų bei atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ atstovų įvyko susitikimas, kurio protokole užfiksuota atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ pozicija, jog susidariusi situacija jos netenkina bei reikalingos papildomos garantijos, todėl sutinka iki kitos savaitės organizuojamo susirinkimo su UAB „Milda", AB banko SNORAS bei AB „ORLEN Lietuva" atstovais nestabdyti naftos produktų pardavimo, jeigu UAB „Milda" įsiskolinimas nedidės bei savininkas V. R. pasirašys vekselį ( - )sumai. Šio 2012-03-21 susitikimo dieną ieškovas V. R. išrašė bei pateikė atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kurio apmokėjimo terminas 2012-12-17. Ieškovo teigimu, 2012-03-21 protokole užfiksuota atsakovo pozicija, jog „AB „ORLEN Lietuva" patvirtino, kad sutinka iki kitos savaitės organizuojamo susirinkimo su UAB „Milda", AB banko SNORAS bei AB „ORLEN Lietuva" atstovais nestabdyti naftos produktų pardavimo<...>", neatitinka faktinio susitikimo metu sutarto konsensuso, t. y. kad AB „ORLEN Lietuva" nestabdo naftos produktų pardavimo iki vekselyje nurodytos 2012-12-17 datos. 2012-03-30 atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ nutraukė naftos produktų tiekimą UAB „Milda", todėl UAB „Milda" ėmė siekti naftos produktų pardavimo atnaujinimo. Atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ užėmė poziciją, jog naftos produktų pardavimas galėtų būti atnaujinamas, jei UAB „Milda" su BAB banku SNORAS sutartų dėl antrinio UAB „Milda" turto įkeitimo atsakovei AB „ORLEN Lietuva“. UAB „Milda" 2012-04-05 susiorganizavo susitikimą su BAB banko SNORAS atstovais, kurio metu BAB bankas SNORAS iš esmės sutiko su galimybe pakartotiniu įkeitimu įkeisti atsakovei UAB „Milda" bankui įkeistą turtą, priklausomai nuo įkeisto turto vertės bei jos santykiu su UAB „Milda" įsipareigojimais prieš BAB banką SNORAS, tačiau atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ naftos produktų pardavimo neatnaujino. UAB „Milda" nebuvo kitos išeities, kaip kreiptis į Kauno apygardos teismą su 2012-04-18 pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Milda" iškėlimo ir 2012-05-02 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Milda" buvo iškelta restruktūrizavimo byla, o 2012-12-06 nutartimi buvo patvirtintas RUAB „Milda" restruktūrizavimo planas. Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ 2012-03-21 vekselį iš jo gavo jį apgaudama dėl naftos produktų pardavimo UAB „Milda" nenutraukimo iki 2012-03-21 vekselio apmokėjimo momento (2012-12-17), teismo prašo 2012-03-21 vekselį pripažinti negaliojančiu nuo jo išdavimo dienos bei įpareigoti atsakovę AB „ORLEN Lietuva" šio vekselio originalą grąžinti ieškovui V. R..
 1. Be to, atsakovė AB „ORLEN Lietuva" kreipėsi į atsakovę notarę R. L. dėl vykdomojo įrašo pagal vekselį išdavimo. Atsakovės AB „ORLEN Lietuva" su atsiliepimu pateiktas 2012-12-12 raštas „Dėl vekselio apmokėjimo" nėra laikytinas vekselio pateikimu apmokėti, kadangi jis datuotas 2012-12-12, t. y. dar neatsiradus atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ reikalavimo teisei pagal vekselį, be to, pačiame rašte nurodoma, jog vekselis apmokėjimui bus pateiktas 2012-12-17 (kas taip ir nebuvo padaryta), todėl šis atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ raštas traktuotinas tik kaip informacinio pobūdžio raštas. Ieškovas minėto 2012-12-12 rašto iš atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ nėra gavęs. Pranešimo apie vekselio neapmokėjimą negalėjo būti, kadangi vekselio apmokėjimo data 2012-12-17, todėl atsakovė tik 2012-12-17 jam galėjo pateikti vekselį apmokėjimui, o pranešti, jog vekselis nebuvo apmokėtas, atsakovė anksčiausiai galėjo 2012-12-24 (po 4 darbo dienų). Tuo tarpu notarės vykdomasis įrašas padarytas 2012-12-19 dieną, t. y. net nesuėjus terminui pranešti ieškovui apie vekselio neapmokėjimą. Ieškovo nuomone, notarės R. L. 2012-12-19 vykdomasis įrašas padarytas atgaline data, todėl Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro notarės R. L. 2012-12-19 išduotas vykdomasis įrašas turi būti panaikintas kaip neteisėtas ir atliktas pažeidžiant norminiais aktais nustatytą imperatyvią tvarką.
 1. Atsakovė AB „ORLEN Lietuva" atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad iš 2012-03-21 susitikimo protokolo matyti, kad šiame susitikime su atsakovės AB „ORLEN Lietuva" atstovais dalyvavo net trys UAB „Milda" atstovai, tarp jų ir ieškovas, visi jie pasirašė šio susitikimo protokolą be pastabų, tuo patvirtindami protokolo turinio tikslumą ir teisingumą, todėl jokios apgaulės gaunant vekselį nebuvo. 2012-04-05 susitikimo metu buvo tik nutarta įvertinti įkeisto turto vertės ir skolos santykį bei remiantis šiuo santykiu priimti banko sprendimą leisti arba neleisti UAB „Milda" paskesnių įkeitimu įkeisti turtą atsakovei AB „ORLEN Lietuva“. Atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ 2012-04-16 atnaujino prekinio kredito limitą bendrovei „Milda". Atsakovė taip pat nurodė, kad 2011-06-10 tarp ieškovo ir UAB „Milda" buvo sudaryta sutartis dėl laidavimo, pagal kurią UAB „Milda" įsipareigojo išduoti ieškovui paprastąjį neprotestuotiną vekselį 12 230 600 Lt sumai bei įsipareigojo atlyginti ieškovui už suteiktą laidavimą sumokant kredito sumos dydžio sumą, jeigu UAB „Milda" iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla arba UAB „Milda" atsiranda pareiga mokėti pagal išduotą vekselį arba pagal kredito sutartį su BAB banku „Snoras". Analogiško turinio sutartis yra sudaryta 2012-03-21, t. y. tą pačią dieną kai buvo išduotas ginčo vekselis. Pastarąja sutartimi ieškovas V. R. patvirtino ir pripažino, kad jis išdavė vekselį, o UAB „Milda" įsipareigojo atlyginti ieškovui už vekselio išdavimą sumokant vekselio dydžio sumą, jeigu UAB „Milda" iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla arba UAB „Milda" neįvykdys laiku savo įsipareigojimų atsakovui AB „ORLEN Lietuva". Visa tai rodo, kad ieškovas patvirtino ir pripažino, jog ginčo vekselio išdavimas atitinka ieškovo valią bei susitarė su UAB „Milda" dėl atlyginimo už tai. Iškėlus UAB „Milda" restruktūrizavimo bylą, 2012-08-24 Kauno apygardos nutartimi buvo patvirtintas V. R. ( - ) dydžio finansinis reikalavimas, kuris susideda iš reikalavimų pagal abi minėtas sutartis dėl atlyginimo už laidavimą BAB bankui „Snoras" ir už išduotą vekselį atsakovei AB „ORLEN Lietuva". Tai įrodo, kad ieškovas V. R. išdavė vekselį savo laisva valia, nesant apgaulės ar ekonominio spaudimo, o ieškovo pareikštas ieškinys yra tik būdas vengti skolos pagal vekselį grąžinimo atsakovei AB „ORLEN Lietuva". Taip pat nurodė, kad atsakovės reikalavimas UAB „Milda" dėl naujos garantijos pateikimo ir pranešimas apie pasekmes išplaukia iš atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ ir UAB „Milda" sudarytų sutarčių sąlygų. Atsakovė nuo 2011 m. lapkričio mėnesio iki 2012 m. gegužės mėnesio laukė, kol UAB „Milda" pateiks naują prekinio kredito limito užtikrinimo priemonę, ieškojo tinkamų variantų tikėdamas, jog UAB „Milda" tinkamai įvykdys savo pažadus, ir suteikė galimybę UAB „Milda" įsigyti naftos produktų naudojantis prekinio kredito limitu tuo tik didindamas savo riziką. Tačiau UAB „Milda" realių veiksmų neatliko, nors tam buvo suteikta daug laiko, todėl ieškovo teiginiai dėl ekonominio spaudimo ir pasinaudojimo nepalankia UAB „Milda" situacija yra akivaizdžiai nepagrįsti. Ieškovo delsimas ginčyti vekselį, taip pat duoda pagrindo teigti, jog vekselis buvo pasirašytas nesant atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ ekonominiam spaudimui ir atitiko ieškovo vidinę valią. Ieškovas iki ieškinio pateikimo jokia forma neišreiškė jokių prieštaravimų dėl vekselio nepagrįstumo. Ieškinys pareikštas po to, kai atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ 2012-12-12 raštu pranešė ieškovui apie vekselio pateikimą apmokėjimui.
 1. Atsakovė notarė R. L. atsiliepime į ieškinį prašė atmesti ieškovo V. R. ieškinį dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu kaip nepagrįstą, nes vykdomųjų įrašų išdavimo procedūra nebuvo pažeista. Nurodė, kad AB „ORLEN Lietuva" 2012-12-12 ieškovo V. R. raštu „Dėl vekselio apmokėjimo" paprašė apmokėti ginčijamą vekselį antstolio S. D. kontoroje 2012-12-17 (išsiųsta 2012-12-13). 2012-12-17 antstolis S. D. konstatavo, kad atsakovės AB „ORLEN Lietuva" atstovai pateikė apmokėjimui paprastąjį neprotestuotiną vekselį. 2012-12-18 AB „ORLEN Lietuva" paštu išsiuntė V. R. raštą dėl nepamokėto vekselio ir dėl kreipimosi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. ĮPVĮ 72 str. 2 d. įtvirtintas bendras terminas, per kurį vekselio turėtojas turi kreiptis į notarą ir pareikšti reikalavimus vekselio davėjui, yra vieneri metai nuo nustatytu laiku įformintos protesto dienos, o kai vekselyje buvo įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų" ar „neprotestuotinas", - nuo mokėjimo termino dienos. Vienerių metų terminas šiuo atveju skaičiuojamas nuo 2012-12-18. Vekselio gavėjas nėra įpareigotas laukti vekselio davėjo atsakymo, tiek neigiamo, tiek teigiamo. Atidėti 10 dienų notarinį veiksmą notaras turi teisę tik tada, kai klientas pateikia ne visus reikiamus dokumentus. AB „ORLEN Lietuva" atstovė V. L. į Mažeikių rajono 1-ą notarų biurą atvyko 2012-12-19 ir, vadovaujantis pateiktais dokumentais, 2012-12-19 buvo išduotas vykdomasis įrašas, notarinio registro Nr. 1L12-5980.
 1. Trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) atliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinyje nėra keliami klausimai dėl notarės civilinės atsakomybės taikymo ar profesinės civilinės atsakomybės draudiko pareigos mokėti draudiminę išmoką, todėl bendrovė neturi materialinio suinteresuotumo nagrinėjamos civilinės bylos baigtimi.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Mažeikių apylinkės teismas 2016 m. vasario 17 d. sprendimu ieškovo V. R. ieškinį atmetė. Teismas, spręsdamas dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu CK 1.91 straipsnio pagrindu (dėl ieškovo tyčinio suklaidinimo dėl esminių sandorio aplinkybių), pažymėjo, kad būtent ieškovas turi pareigą patikimais įrodymais įrodyti pagrindo vekseliui išduoti nebuvimą ar jo negaliojimo pagrindą. Tačiau, remdamasis byloje esančiais įrodymais, teismas sprendė, kad nėra pagrindo sutikti nei su ieškovo aiškinimu apie faktines vekselio išdavimo pasirašymo aplinkybes, nei su jo nurodomomis vykdomojo įrašo padarymo aplinkybėmis. Teismo vertinimu, ieškovo teiginiai, kad išduodamas atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ vekselį tikėjosi, jog tokiu būdu išsaugos įmonę nuo gresiančio bankroto, bet jo lūkesčiai dėl nenumatytų susitarimo vykdymo rezultatų liko neįgyvendinti vien dėl nesąžiningų atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ veiksmų, kad atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ žinojo realią UAB ,,Milda“ finansinę padėtį, jog bendrovė yra nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus dėl banko bankroto, todėl siekiančiai skolas susigrąžinti atsakovei buvo reikalingas vekselis, kuriuo būtų galima efektyviai pasinaudoti, yra deklaratyvūs ir nepagrįsti patikimais įrodymais. Teismas pažymėjo, kad vekselio išdavimą ieškovas ginčija tuo pagrindu, kad jį išdavė dėl atsakovės AB ,,ORLEN Lietuva“ panaudoto ekonominio spaudimo, nes atsakovė neva grasino nutraukti naftos produktų pardavimą neturint garantijos. Teismas, iš esmės sutikdamas su atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ argumentais, nustatė, kad 2012-03-21 susitikime Mažeikiuose su atsakovės atstovais dalyvavo net trys UAB „Milda" atstovai, tarp jų ir ieškovas, visi jie pasirašė šio susitikimo protokolą be pastabų, tuo patvirtindami protokolo turinio tikslumą ir teisingumą. Teismo vertinimu, susitikimo, įvykusio 2012-03-21 Mažeikiuose, protokole susitikimo metu pasiekti susitarimai buvo užfiksuoti teisingai ir tiksliai bei jokios apgaulės gaunant vekselį nebuvo. Teismas laikė nepagrįstais ieškovo teiginius, jog 2012-04-05 susitikimo metu BAB bankas „Snoras" sutiko paskesniu įkeitimu įkeisti UAB „Milda" turtą atsakovės AB „ORLEN Lietuva" naudai bei, kad atsakovas neatnaujino naftos produktų tiekimo. Remdamasis bylos medžiaga teismas nustatė, kad 2012-04-05 įvyko UAB „Milda" atstovų direktoriaus V. R., advokato T. K. bei BAB banko „Snoras" atstovų V. B. bei M. P. susitikimas, kuriame buvo nutarta per 30 dienų atlikti viso UAB „Milda" turto vertinimą tam, kad BAB bankas „Snoras" galėtų priimti sprendimą, ar sutinka su paskesniu turto įkeitimu AB „ORLEN Lietuva" naudai. Šio susitikimo metu buvo tik nutarta įvertinti įkeisto turto vertės ir skolos santykį bei remiantis šiuo santykiu priimti banko sprendimą leisti arba neleisti UAB „Milda" paskesnių įkeitimu įkeisti turtą atsakovei AB „ORLEN Lietuva“. Nors BAB bankas „Snoras" dar nebuvo davęs atsakymo, ar sutinka su paskesniu turto įkeitimu, atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ 2012-04-16 raštu Dėl įsiskolinimo ir prekinio kredito limito Nr. D2 (4.70-3)/6060 nurodė, kad atsižvelgdama į UAB „Milda" 2012-04-06 prašymą dėl prekinio kredito Nr. A120406-01 bei 2012-04-05 susitikimo protokolą laikotarpiui iki 2012-05-15 (tam terminui iki kurio UAB „Milda" atstovai ir BAB bankas „Snoras" sutarė atlikti turto vertinimą ir priimti sprendimą dėl paskesnio UAB „Milda" turto įkeitimo atsakovo naudai) atnaujino prekinio kredito limitą bendrovei „Milda". 2011-06-10 tarp ieškovo ir UAB „Milda" buvo sudaryta sutartis dėl laidavimo, pagal kurią UAB „Milda" įsipareigojo išduoti ieškovui paprastąjį neprotestuotiną vekselį bei įsipareigojo atlyginti ieškovui už suteiktą laidavimą sumokant kredito sumos dydžio sumą, jeigu UAB „Milda" iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla arba UAB „Milda" atsiranda pareiga mokėti pagal išduotą vekselį arba pagal kredito sutartį su BAB banku „Snoras". Analogiško turinio sutartis yra sudaryta 2012-03-21, t. y. tą pačią dieną kai buvo išduotas ginčo vekselis. Pastarąja sutartimi ieškovas V. R. patvirtino ir pripažino, kad jis išdavė vekselį, o UAB „Milda" įsipareigojo atlyginti ieškovui už vekselio išdavimą sumokant vekselio dydžio sumą, jeigu UAB „Milda" iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla arba UAB „Milda" neįvykdys laiku savo įsipareigojimų atsakovei AB „ORLEN Lietuva". Įvertinęs nustatytas aplinkybes teismas sprendė, kad ieškovas patvirtino ir pripažino, jog ginčo vekselio išdavimas atitinka ieškovo valią bei susitarė su UAB „Milda" dėl atlyginimo už tai. Atsižvelgęs į tai, kad 2012-08-24 Kauno apygardos nutartimi buvo patvirtintas ieškovo V. R. finansinis reikalavimas, kad šis reikalavimas susideda iš reikalavimų pagal abi minėtas sutartis dėl atlyginimo už laidavimą BAB bankui „Snoras" ir už išduotą vekselį atsakovei AB „ORLEN Lietuva", teismas sprendė, kad šios aplinkybės įrodo, kad ieškovas V. R. išdavė vekselį savo laisva valia, nesant apgaulės ar ekonominio spaudimo, o ieškovo pareikštas ieškinys yra tik būdas vengti skolos pagal vekselį grąžinimo atsakovei AB „ORLEN Lietuva".
 1. Teismas sutiko su atsakovo nurodytais argumentais, kad kai bankui „SNORAS" buvo iškelta bankroto byla, šio banko suteikta garantija nebeužtikrino UAB „Milda" įsipareigojimų atsakovui pagal pirkimo - pardavimo sutartį itin didelei 5 700 000 Lt sumai, dėl ko atsakovė kreipėsi į UAB „Milda" dėl naujos garantijos pateikimo bei informavo, kad negavus naujos garantijos, bus anuliuotas banko „SNORAS" garantijos pagrindu suteiktas prekinis kreditas.
 1. Teismo vertinimu, ieškovo teiginiai dėl ekonominio spaudimo ir pasinaudojimo nepalankia UAB „Milda" situacija yra akivaizdžiai nepagrįsti, nes pagal UAB „Milda" 2012 metams pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių bendrąsias sąlygas atsakovė AB „ORLEN Lietuva", bankui „Snoras“ iškėlus bankroto bylą, turėjo teisę kreiptis į UAB „Milda" dėl naujos garantijos pateikimo bei informavimo, kad negavus naujos garantijos, bus anuliuotas banko „SNORAS" garantijos pagrindu suteiktas prekinis kreditas. Atsakovė nuo 2011 m. lapkričio mėnesio iki 2012 m. gegužės mėnesio laukė, kol UAB „Milda" pateiks naują prekinio kredito limito užtikrinimo priemonę, ieškojo tinkamų variantų tikėdama, jog UAB „Milda" tinkamai įvykdys savo pažadus, ir suteikė galimybę UAB „Milda" įsigyti naftos produktų naudojantis prekinio kredito limitu tuo tik didindama savo riziką. Teismas nurodė, kad apie darytą spaudimą nepatvirtino ir apklausti liudytojai, o ieškovo delsimas ginčyti vekselį taip pat duoda pagrindo teigti, jog vekselis buvo pasirašytas nesant atsakovės ekonominio spaudimo ir atitiko ieškovo vidinę valią. Ieškovas teisme patvirtino, kad jau 2012 m. gegužės mėnesį jo įmonė po truputį pradėjo atsigauti, tačiau ir po to nepateikė atsakovei jokių dokumentų dėl garantijų ir tolesnio naftos produktų tiekimo atnaujinimo, tačiau surado kitą tiekėją.
 1. Teismas taip pat laikė nepagrįstais ieškovo V. R. teiginius, kad išduodant vykdomąjį įrašą buvo pažeista jo išdavimo tvarka. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad atsakovė AB „ORLEN Lietuva" 2012-12-12 raštu „Dėl vekselio apmokėjimo" paprašė ieškovą V. R. apmokėti ginčijamą vekselį antstolio S. D. kontoroje 2012-12-17 (išsiųsta 2012-12-13). 2012-12-17 antstolis S. D. konstatavo, kad atsakovės AB „ORLEN Lietuva" atstovai pateikė apmokėjimui paprastąjį neprotestuotiną vekselį. 2012-12-18 AB „ORLEN Lietuva" paštu išsiuntė V. R. raštą dėl nepamokėto vekselio ir dėl kreipimosi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva" atstovė 2012-12-19 notarei pateikė prašymą dėl vykdomojo išrašo išdavimo, paprastąjį vekselį, įgaliojimą, 2012-12-12 raštą, siuntų, perduotų Pasiuntinių pašto departamento regionui (paštui) registrą, antstolio S. D. 2012-12-17 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, 2012-12-18 AB „ORLEN Lietuva" reikalavimą sumokėti, siuntų, perduotų Pasiuntinių pašto departamento regionui (paštui) registrą; patikrinus duomenis iš Juridinių asmenų registro (2012-12-19, 15:56) ir Gyventojų registro tarnybos duomenis (2012-12-19, 16:02),ir, patikrinusi šiuos dokumentus, išdavė vykdomąjį įrašą. Vadovaujantis pateiktais dokumentais, 2012-12-19 buvo išduotas vykdomasis įrašas ( - ). Teismui nenustačius jokių pažeidimų dėl vykdomojo įrašo padarymo, šioje dalyje ieškinys taip pat atmestas.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

8

 1. Ieškovas V. R. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimą ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; nustačius, kad apeliacinės instancijos teismas turi galimybę pats išnagrinėti bylą, skundžiamą sprendimą panaikinti ir tenkinti ieškinį. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, kad ( - ) vekselis ieškovo buvo išduotas be atsakovės AB „ORLEN Lietuva" apgaulės, nesant ekonominio spaudimo ir/ar nesant susidėjusių sunkių aplinkybių ir dėl to nepripažinęs vekselio negaliojančiu ab initio, pažeidė CK 1.91 straipsnio 1 dalyje ir CPK 185 straipsnyje įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles, nukrypo nuo šias įstatymų nuostatas aiškinančios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos bei neatskleidė bylos esmės.
  1. Ieškovas V. R. išsamiai pagrindė ir liudytojai patvirtino, kad ginčo vekselį ieškovas atsakovei AB „ORLEN Lietuva" buvo priverstas išduoti dėl to, kad 2011 m. lapkričio mėnesį bankrutavus bankui SNORAS, atsakovei nebebuvo tinkama šio banko už UAB „Milda“ įsipareigojimus išduota garantija, o UAB „Milda“ nepateikus kito prievolių įvykdymo užtikrinimo, atsakovė AB „ORLEN Lietuva" būtų galutinai nutraukusi kuro pardavimą UAB „Milda“. Atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ reikalavimu ieškovas išdavė ginčo vekselį, nurodydamas jo apmokėjimo terminą 2012-12-17, kuris atspindėjo šalių susitarimą, kad atsakovė AB „ORLEN Lietuva" iki 2012-12-17, jei nedidės UAB „Milda“ skolos, nestabdys kuro pardavimo UAB „Milda“. Vekselyje nurodytas terminas iki 2012-12-17, apibrėžiantis laiką, kurį UAB „Milda“, atsakovei nenutraukus kuro pardavimo, galės ieškoti papildomų įsipareigojimų atsakovui vykdymo užtikrinimo priemonių, buvo esminė sąlyga, kuriai esant ieškovas V. R. išdavė vekselį. Atsakovė AB „ORLEN Lietuva", 2012-03-30 nutraukdama kuro pardavimą ir jo neatnaujindama net ir po 2012-04-05 susitikimo su AB bankas SNORAS atstovais, apgavo ieškovą, nepagrįstai ir nesąžiningai iš ieškovo V. R. išgaudama vekselį, ir tai sudaro CK 1.91 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pagrindą ginčo vekselį pripažinti negaliojančiu, kaip sudarytą dėl atsakovės AB „ORLEN Lietuva" apgaulės.
  1. Teismas savo poziciją grįsdamas 2012-03-21 susitikimo protokolo pažodiniu tekstu, nevertindamas ieškovo V. R. pateiktų argumentų ir liudytojų paaiškinimų, pažeidė CK 1.91 straipsnio 1 dalyje, CPK 185 straipsnyje įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles. Aplinkybę, kad 2012-03-21 susitikimo protokolas neatitinka faktinio susitikimo metu sutarto konsensuso, jog atsakovė AB „ORLEN Lietuva" nestabdo naftos produktų pardavimo UAB „Milda“ iki 2012-12-17, pagrindžia tai, kad protokolas buvo surašytas atsakovės atstovų vienašaliai jau po susitikimo, jiems jau turint ieškovo išduotą ginčo vekselį, protokolas atsiųstas 2012-03-27, iki naftos produktų pardavimo nutraukimo. Liudytojai I. V., A. L. paaiškino, kad protokolą UAB „Milda“ atstovai pasirašė 2012-03-29, nekreipdami dėmesio į lingvistinius netikslumus ir nenorėdami aštrinti situacijos, ko tikrai nebūtų padarę, jeigu būtų žinoję apie nesąžiningus atsakovės AB „ORLEN Lietuva" ketinimus nesilaikyti susitarimo ir po savaitės nutraukti naftos produktų pardavimą. Vertindamas įrodymus, teismas visiškai neatsižvelgė į civiliniame procese taikomą tikimybių pusiausvyros principą.
  1. Teismas visiškai neįvertino, kad ieškovas V. R. ginčo vekselį išdavė esant aiškiam atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ ekonominiam spaudimui bei dėl susidėjusių sunkių aplinkybių. UAB „Milda“ veikla buvo tiesiogiai priklausoma nuo atsakovės AB „ORLEN Lietuva" kuro tiekimo, atsakovė AB „ORLEN Lietuva" pareikalavo iš ieškovo vekselio kaip garantijos už UAB „Milda“ prievolių įvykdymą, priešingu atveju ketino nutraukti naftos produktų pardavimą bei priverstine tvarka reikalauti susidariusios skolos padengimo, kas būtų nulėmę UAB „Milda“ sąskaitų areštą ir galiausiai bankrotą. Šias aplinkybes patvirtina liudytojų R. J., T. A., E. K. – R., M. P. paaiškinimai.
  1. Vien tai, kad ieškovas V. R. kelis mėnesius nesikreipė į teismą dėl ginčo vekselio pripažinimo negaliojančiu ir kad UAB „Milda“ jam išdavė analogiško dydžio vekselį nereiškia, kad ieškovas su ginčijamu vekseliu sutiko. UAB „Milda“ vekselį V. R. išdavė kaip prievolių balanso išlyginimą, nes ginčo vekselį ieškovas išdavė ne už savo, tačiau už UAB „Milda“ įsipareigojimus.
  1. Teismas nebuvo nešališkas ir turėjo išankstinį nusistatymą prieš ieškovą V. R., kuris pasireiškia tuo, kad skundžiamas sprendimas iš esmės atkartoja atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ procesiniuose dokumentuose pateiktus motyvus, nėra motyvuotai išanalizuota didelė dalis ieškovo argumentų, procese buvo priimamos nepalankios ieškovui ir nepagrįstos nutartys.
  1. Atsakovė AB „ORLEN Lietuva", kaip ginčo vekselio turėtoja, tinkamai nepranešė vekselio davėjui ieškovui apie tai, kad šis vekselis neapmokėtas, kaip tai reikalaujama ĮPVĮ 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Atsakovės AB „ORLEN Lietuva" pateiktas 2012-12-12 raštas „Dėl vekselio apmokėjimo“ nėra laikytinas vekselio pateikimu apmokėti, nes jis surašytas 2012-12-12, dar neatsiradus atsakovo reikalavimo teisei pagal vekselį, be to, rašte nurodoma, kad vekselis apmokėjimui bus pateiktas 2012-12-17, kas nebuvo padaryta, todėl atsakovės 2012-12-12 raštas neturi teisinės reikšmės ir yra informacinio pobūdžio. Atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ neįrodė, jog ieškovui ginčo vekselis buvo pateiktas apmokėti ar kad jam buvo tinkamai pranešta, kad šis vekselis neapmokėtas įstatymo nustatytu laiku, kadangi tokių pranešimų ieškovas nėra gavęs.
  1. Teismas skundžiamame sprendime visiškai neįvertino ir nepasisakė dėl ieškovo V. R. nurodytų argumentų, kad 2012-12-19 vykdomasis įrašas, tikėtina, buvo sudarytas atgaline data.
 1. Atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ nesutinka su ieškovo apeliaciniu skundu, jame išdėstytais teisiniais ir faktiniais motyvais bei reikalavimais, mano, jog jie yra neobjektyvūs ir nepagrįsti dėl žemiau nurodytų teisinių argumentų:

912.1. Atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ perspėjimas apie naftos produktų tiekimo nutraukimą, jei nebus pateikta nauja UAB „Milda“ įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonė, buvo logiškas bei visiškai atitiko tarp UAB „Milda“ ir atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ sudarytų pirkimo - pardavimo sutarčių sąlygas.

1012.2. 2012-03-21 tarp UAB „Milda“ atstovų ir AB „ORLEN Lietuva“ atstovų įvykusiame susutikime pasiekti susitarimai yra užfiksuoti šio susitikimo protokole, kurį UAB „Milda“ atstovai pasirašė be pastabų.

1112.3. 2012-03-30 atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ sustabdė naftos produktų tiekimą UAB „Milda“ pagal šios bendrovės ir atsakovės 2012 metams pasirašytas pirkimo – pardavimo sutartis, nes tą dieną pasibaigė 2012-03-21 pasitarimo protokole nustatytas terminas, iki kurio atsakovė buvo įsipareigojusi nestabdyti naftos produktų pardavimo, o UAB „Milda“ eilinį kartą nevykdė savo pažadų - nepateikė papildomų užtikrinimo priemonių atsakovei ir net nesuorganizavo bendro susirinkimo su UAB „Milda“, AB banko SNORAS bei AB „ORLEN Lietuva“ atstovais, kuriame turėjo būti aptartos galimybės kaip papildomą užtikrinimo priemonę atsakovei pateikti antrinį UAB „Milda“ turto, kuris pirminiu įkeitimu buvo įkeistas AB bankui SNORAS, įkeitimą. Apeliaciniame skunde ieškovas klaidina teismą teigdamas, jog 2012-04-05 susitikimo metu BAB bankas „Snoras“ sutiko paskesniu įkeitimu įkeisti UAB „Milda“ turtą atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ naudai bei kad atsakovė neatnaujino naftos produktų tiekimo.

1212.4. Siekdamas susikurti sau reikalavimo teises į UAB „Milda“, kuriomis galėtų priiminėti sprendimus šios bendrovės restruktūrizavimo procese, ieškovas sudarė 4 (keturis) neteisėtus sandorius su savo kontroliuojama bendrove ir taip įgijo neteisėtus reikalavimus į bendrovę bendrai ( - ) sumai. Šių sandorių neteisėtumas yra konstatuotas ir jie yra pripažinti niekiniais ir negaliojančiais 2015-09-07 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi priimta civilinėje byloje Nr. 2-1324-460/2015, kuri buvo palikta nepakeista 2016-02-11 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi priimta civilinėje byloje Nr. 2A-321-407/2016.

1312.5. Apelianto motyvai dėl neva atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ panaudotos apgaulės ir ekonominio spaudimo gaunant vekselį yra nepagrįsti jokiais teismui pateiktais įrodymais ir yra paremti tik paties ieškovo procesiniuose dokumentuose dėstomais abstrakčiais motyvais, kurie akivaizdžiai prieštarauja paties ieškovo pateiktiems rašytiniams įrodymams.

1412.6. 2012-03-21 įvykusio susitikimo protokole susitikimo metu pasiekti susitarimai buvo užfiksuoti teisingai ir tiksliai. Teisme duoti liudytojų UAB „Milda“ darbuotojų ir liudytojų atsakovės darbuotojų parodymai bei paties ieškovo paaiškinimai dėl šių aplinkybių skiriasi, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai kaip pagrindinį ir objektyvų įrodymą vertino rašytinį įrodymą - 2012-03-21 įvykusio susitikimo protokolą. Vekselyje nustatytas apmokėjimo terminas buvo susietas su UAB „Milda“ ir atsakovės sudarytų pirkimo – pardavimo sutarčių galiojimo terminu (bendrųjų sąlygų 9 punktas), tai patvirtino ir teisme apklausta liudytoja E. K. – R. Todėl pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ veiksmuose nebuvo apgaulės gaunant iš ieškovo 6 300 000 Lt vekselį.

1512.7.Pirmos instancijos teismas skundžiamo sprendimo motyvuojamoje dalyje išsamiai aptarė kiekvieno liudytojo paaiškinimus ir byloje esančius rašytinius įrodymus bei jų pagrindu sprendė, ar atitinkamos bylai teisingai išnagrinėti teisiškai reikšmingos aplinkybės yra įrodytos ar ne.

1612.8.Papildomų užtikrinimų priemonių pareikalavimo teisė ir prekių tiekimo sustabdymo teisė atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ kilo iš sudarytų sutarčių. Pats ieškovas pripažino, kad vekselio, kaip užtikrinimo priemonės, pateikimo reikalavimas kilo iš sudarytos sutarties sąlygų. Teisėti iš sutarties kylantys reikalavimai bei sutartyje numatyti jų nevykdymo padariniai, negali būti vertinami kaip ekonominis spaudimas ar realus grasinimas.

1712.9. Ieškovas V. R. pirmosios instancijos teismui teismo posėdžio metu paaiškino, jog UAB „Milda“ veiklos perorganizavimas užtruko tik iki 2012 m. gegužės mėnesio, t.y. apie mėnesį nuo naftos produktų tiekimo UAB „Milda“ sustabdymo, tad toliau nebuvo jokių kliūčių užsiimti vekselio ginčijimu, be to ieškovas bylą veda per advokatų kontorą, su kuria paslaugų sutartį buvo sudaręs dar ginčijamo vekselio išdavimo metu, todėl vekselio ginčijimas nereikalavo jokių asmeninių ieškovo laiko sąnaudų – tai galėjo daryti jį atstovaujantys advokatai, tačiau vekselis nebuvo ginčijamas iki pat mokėjimo termino pagal vekselį pabaigos, kuomet tapo aktualus mokėjimo atsakovei išvengimas ar bent jau sustabdymas, taikant laikinąsias apsaugos priemones.

1812.10.Ieškovas V. R. yra UAB „Milda“ akcininkas ir direktorius, turi pakankamai verslo santykių patirties, todėl, spręsdamas dėl asmeninių įsipareigojimų priėmimo ir juos prisiimdamas, turėjo ir galėjo tinkamai įvertinti visus galimus padarinius. Be to, UAB „Milda“ vykdoma veikla yra ieškovo šeimos verslas, todėl, galima sakyti, kad ieškovas išduodamas vekselį siekė užtikrinti savo šeimos verslo tęstinumą. Atsižvelgiant į visa tai, akivaizdu, kad ieškovo nurodyta aplinkybė, jog jis buvo priverstas visiškai sau nenaudingą vekselį pasirašyti dėl ekonominio spaudimo, yra akivaizdžiai nepagrįsta.

1912.11. Išduodant vykdomąjį įrašą notaras nepažeidė jokių įstatymo ir poįstatyminių aktų keliamų reikalavimų vykdomojo įrašo atlikimui; atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ laiku ir tinkamai pateikė ieškovui V. R. vekselį apmokėti, tačiau ieškovas pažeidė vekseliu prisiimtus įsipareigojimus, nes neatvyko vekselio apmokėti ir jo neapmokėjo nustatytu terminu.

2012.12.Apelianto kaltinimas notarei suklastojus dokumentą – 2012-12-19 vykdomąjį įrašą sąmoningai padarius atgaline data yra akivaizdžiai nepagrįstas; šį apelianto teiginį paneigia pirmos instancijos teismui pateikti ir įvertinti įrodymai: notarės paaiškinimai, liudytojos V. L. paaiškinimai, išrašas apie asmenį iš gyventojų registro tarnybos apie ieškovą, išplėstinis išrašas iš Juridinių asmenų registro apie atsakovą AB „ORLEN Lietuva“, kurio laikas 2012-12-19 15:56:30; notarinių veiksmų registro, kuriame ginčijamo vykdomojo įrašo išdavimas įregistruotas 2012-12-19 – kurie patvirtina, kad Vykdomasis įrašas buvo padarytas ir išduotas atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ jame nurodytą dieną – 2012-12-19.

 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė notarė R. L. nurodo, kad su ieškovo pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, nurodo, kad informacija apie tai, kad atsakovei AB „Orlen Lietuva“ uždrausta kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo pagal vekselį padarymo, Lietuvos Notarų Rūmų svetainėje patalpinta 2012-12-20 15:21, tik tada notarei tapo žinoma, kad ieškovas kreipėsi į teismą dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22

 1. Iš ieškovo V. R. apeliacinio skundo argumentų matyti, kad ieškovas pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą įrodinėja iš esmės remdamasis dvejopo pobūdžio argumentais. Pirma, apelianto V. R. teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė pripažinti ieškovo 2012-03-21 atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį ( - ) negaliojančiu, nors jis buvo išduotas dėl atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ apgaulės, esant atsakovės ekonominiam spaudimui ir susidėjus sunkioms aplinkybėms, kas sudaro sandorio negaliojimo pagrindus, įtvirtintus CK 1.91 straipsnyje. Antra, apeliantas V. R. įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas, netinkamai pritaikęs teisės normas, reglamentuojančias vykdomųjų įrašų pagal vekselius išdavimo tvarką, nepagrįstai sprendė, kad atsakovė notarė R. L. teisėtai išdavė vykdomąjį įrašą.

23Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu CK 1.91 straipsnyje įtvirtintu pagrindu

 1. Vadovaujantis CK 1.91 straipsnio 1 dalimi, sandoris, sudarytas dėl vienos iš sandorio šalių apgaulės panaudojimo, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusios šalies ieškinį. Iš CK 1.91 straipsnio turinio galima daryti išvadą, kad apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valios susiformavimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-72/2014 ir kt.). Kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti; taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovo elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek ir sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. liepos 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-306-2007, 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-264/2013, 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-429/2013 ir kt.).
 1. Teisėjų kolegija sprendžia, jog aptariamu atveju vertinant ginčijamo vekselio teisėtumo CK 1.91 straipsnio taikymo aspektu klausimą, esminę reikšmę turi jo išdavimo aplinkybės. Apgaule galima pripažinti tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti. Taigi analizuojamu atveju svarstytinos aplinkybės, lėmusios ieškovo V. R. valią išduoti ginčijamą vekselį.
 1. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog 2012 metais tarp UAB „Milda“ ir atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ buvo sudarytos trys pirkimo – pardavimo sutartys dėl šviesiųjų naftos produktų ir suskystintų dujų pirkimo: Nr. LT/12/123/T/SN/I, Nr. LT/12/124/T/SN/I, LT/12/125/T/SN/I. 2011-09-19 atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ , UAB „Milda“ gavus AB banko Snoras garantiją 5 700 000 Lt sumai už prievoles AB „ORLEN Lietuva“ ir „Coface Austria Kreditversicherung AG“ Lietuvos filialo draudimą 600 000 Lt sumai, padidino prekinį kreditą UAB „Milda“ nuo 6 000 000 Lt iki 6 300 000 Lt. 2011-12-20 įsiteisėjo 2011-12-07 Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos AB bankui Snoras iškėlimo. 2012-03-21 tarp UAB „Milda“ atstovų ir AB „ORLEN Lietuva“ atstovų įvyko susitikimas, kuriame buvo svarstomas papildomų prievolių užtikrinimo priemonių ir tolimesnio kuro pardavimo klausimas. 2012-03-21 ieškovas V. R. išrašė ir pateikė atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ paprastąjį neprotestuotiną vekselį ( - ), kurio apmokėjimo terminas 2012-12-17. 2012-03-30 raštu „Dėl UAB „Milda“ įsiskolinimų“ atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ informavo UAB „Milda“ apie tolimesnės naftos produktų atkrovos sustabdymą, kol nebus pateiktos papildomos garantijos. 2012-04-05 UAB „Milda“ ir B AB bankas SNORAS atstovai sutarė per 30 dienų atlikti viso UAB „Milda“ turto vertinimą tam, kad B AB bankas SNORAS po to per 10 dienų galėtų spręsti apie jam įkeisto turto vertę ir santykį su jo išduotomis paskolomis, bei taip pat įvertinti galimybę pakartotiniu įkeitimu įkeisti AB „ORLEN Lietuva“ naudai UAB „Milda“ bankui įkeistą turtą.
 1. Apeliantas V. R. pripažįsta aplinkybę, kad AB bankui SNORAS iškėlus bankroto bylą, minėto banko pateikta garantija 5 700 000 Lt sumai tapo netinkama atsakovei AB „Orlen Lietuva“, tačiau nei vienas bankas nepareiškė noro finansuoti ar garantuoti už AB „Milda“ įsipareigojimus, todėl UAB „Milda“ prašė nestabdyti naftos produktų pardavimo, kadangi tai iš esmės nulemtų UAB „Milda“ bankrotą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos faktinės aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti tarp šalių buvus tęstinio pobūdžio sutartinius teisinius santykius, todėl spręstina, jog 2012-03-21 vekselio išdavimą lėmė, iš vienos pusės, UAB „Milda“ siekis gauti jos veikloje būtinus naftos produktus, iš kitos pusės, atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ siekis užtikrinti, jog dėl teikiamų naftos produktų ji nepatirs nuostolių. Ginčijamo vekselio išdavimą lėmusį šalių susitarimą šalys aiškina skirtingai. Apeliantas teigia, kad buvo susitarta, jog atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ sutinka nestabdyti kuro tiekimo UAB „Milda“ iki 2012 m. gruodžio mėnesio, leidžiant UAB „Milda“ iki to laiko ieškoti papildomų prievolių užtikrinimo priemonių, jei ieškovas, užtikrindamas UAB „Milda“ įsipareigojimus, atsakovei išduos vekselį 6 300 000 litų sumai ir UAB „Milda“ įsiskolinimas atsakovei nedidės. Tai reiškia, kad, apelianto nuomone, vekselio išdavimas turėjo užtikrinti nepertraukiamą degalų tiekimą jo įmonei iki 2012-12-17, jeigu per tą laiką įmonės įsiskolinimas bendrovei nepadidės; tačiau tuomet lieka neaišku, kokiam tikslui reikėjo tartis dar ir su AB banku SNORAS dėl antrinio UAB „Milda“ turto įkeitimo, jeigu nepertraukiamą degalų tiekimą užtikrino ginčo vekselio išrašymas. Atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ nurodo, kad buvo susitarta iki kitos savaitės organizuojamo susirinkimo su UAB „Milda“, AB banko SNORAS bei atsakovės atstovais nestabdyti naftos produktų pardavimo, jeigu UAB „Milda“ įsiskolinimas nedidės bei V. R. pasirašys vekselį 6 300 000 Lt sumai. Atsižvelgiant į tai, kad šalys ir byloje apklausti liudytojai 2012-03-21 vykusiame susitikime pasiektą susitarimą aiškina skirtingai, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apie minėtame susitikime UAB „Milda“ atstovų ir atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ pasiektą susitarimą, pagrįstai rėmėsi 2012-03-21 susirikimo protokolu, kurį pasirašė UAB „Milda“ ir atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ atstovai. Taigi ginčijamo vekselio išdavimas visiškai atitiko šalis siejusius verslo santykius, kurių ribos nustatytos minėtomis sutartimis, taip pat šalių poreikius bei valią.
 2. Apeliantas V. R. taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo neįvertino visų jo nurodytų aplinkybių, pagrindžiančių argumentus, kad ginčo vekselis buvo sudarytas dėl atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ ekonominio spaudimo bei dėl susidėjusių sunkių aplinkybių (CK 1.91 str. 4 d.). Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad sandorį galima pripažinti negaliojančiu kaip sudarytą dėl ekonominio spaudimo tik esant tokių sąlygų visumai: 1) kitas asmuo reikalavo sudaryti sutartį; 2) grasino ekonominiais padariniais, kurių atsiradimas priklausė nuo jo nesąžiningų veiksmų; 3) sandoris sudarytas akivaizdžiai nenaudingomis jį sudariusiam asmeniui sąlygomis; 4) nesant ekonominio spaudimo, sandoris nebūtų sudarytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2011, 2013 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2013, etc.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra konstatuota ir tai, kad kreditoriaus veiksmai, kuriais jis siekia teisėtomis priemonėmis apsaugoti savo interesus ir apsiginti nuo teisių pažeidimo, teisėti iš sutarties kylantys reikalavimai bei sutartyje numatyti jų nevykdymo padariniai, tokie kaip siūlymas skolininkui suteikti papildomas prievolės įvykdymo garantijas, kreipimasis į teismą dėl prievolės vykdymo, negali būti vertinami kaip ekonominis spaudimas ar realus grasinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012).
 1. Kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, jog 2012 metais tarp UAB „Milda“ ir atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ buvo sudarytos trys pirkimo – pardavimo sutartys dėl šviesiųjų naftos produktų ir suskystintų dujų pirkimo. Pirkimo-pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų 6.1 punkte yra nustatyta pardavėjo (atsakovės AB „ORLEN Lietuva“) teisė suteikti pirkėjui (UAB „Milda“) prekinį kreditą, 6.4 punkte yra numatyta atsakovo teisė pareikalauti iš UAB „Milda“ papildomų garantijų, o 6.5 punktas numato, kad negavus garantijų, užtikrinančių pirkėjo (UAB „Milda“) įsipareigojimų įvykdymą, atsakovas turi teisę sustabdyti prekės tiekimą. Tai reiškia, kad minėtos sutartys suteikė atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ teisę savo nuožiūra pasirinkti, kokį ar kokius numatytus veiksmus atlikti konkrečiu atveju bendrovei nevykdant ar netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus. Bylos duomenimis vekselio išdavimo metu UAB „Milda“ skola atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ buvo 6 297 823,48 Eur, pradelstų mokėjimų 752,26 Eur. Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje nėra ginčo dėl to, jog AB bankui „SNORAS“ iškėlus bankroto bylą, banko garantija 5 700 000 Lt sumai už UAB „Milda“ įsipareigojimus nebebuvo tinkama atsakovei AB „ORLEN Lietuva“, o vekselio, kaip užtikrinimo priemonės, pateikimo reikalavimas kilo iš sudarytų sutarčių sąlygų, dėl to susitarimas dėl vekselio išdavimo, siekiant išsaugoti tolimesnius šalių santykius, negali būti vertinamas kaip grasinimas ar ekonominis spaudimas. Byloje nenustatyta, kad toks UAB „Milda“ ir atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ atstovų susitarimas dėl vekselio išdavimo buvo daromas įstatymo draudžiamais veiksmais, t. y. ieškovui V. R. padarius neteisėtą poveikį, kuris lėmė, kad jis prieš savo valią ir sau nenaudingomis sąlygomis išdavė ginčo vekselį.
 2. Grasinimo padarinių realumas turi būti grindžiamas įrodymais, kuriuos šiuo atveju privalėjo pateikti ieškovas V. R. (CPK 178 straipsnis). Tokių įrodymų ieškovas nepateikė, todėl teiginys, kad ginčo vekselį jis išdavė dėl atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ grasinimo ekonominiais padariniais pasitelkus nesąžiningus veiksmus, byloje neįrodytas. Pažymėtina, kad teisėti iš pirkimo-pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų kylantys reikalavimai bei sutartyje numatyti jų nevykdymo padariniai negali būti pripažįstami psichologiniu spaudimu ar grasinimu. Remdamasi bylos medžiaga, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas V. R. neįrodė, jog atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ ekonominiu spaudimu būtų vertusi ieškovą išduoti vekselį, nes ekonominiu spaudimu nelaikomas teisėtas reikalavimas vykdyti sutartis.
 1. Taikant sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl susidėjusių sunkių aplinkybių pagrindą santykiuose su verslo subjektais, reikia atsižvelgti į verslo riziką. Sandorį pripažinti negaliojančiu šiuo pagrindu galima tik esant šioms sąlygoms: 1) susidėjus nepriklausomoms nuo kitos sandorio šalies aplinkybėms, dėl kurių asmuo buvo priverstas sudaryti sandorį aiškiai nenaudingomis sąlygomis; 2) kitai sandorio šaliai žinant apie šias aplinkybes bei jomis pasinaudojant, primetant kitai sandorio šaliai savo valią Taigi negalima pripažinti negaliojančiu sandorį, remiantis sunkia ieškovų finansine padėtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Lietuvos dujos“ v. AB ,,Lietuvos energija“ ir kt.., bylos Nr. 3K-7-378/2005; 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Č. v. H. L., bylos Nr. 3K-3-609/2008; 2009 m. kovo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. Ž. v. M. V., bylos Nr. 3K-3-86/2009).
 1. Dėl apeliacinio skundo argumentų, jog UAB „Milda“ buvo daromas ekonominis spaudimas, kolegija pažymi, kad ieškovo nurodytos faktinės bylos aplinkybės, jog ieškovas V. R., kaip UAB „Milda“ pagrindinis akcininkas ir direktorius, buvo verčiamas išduoti vekselį sau nenaudingomis sąlygomis, nes atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ buvo pagrindinė UAB „Milda“ tiekėja, nepatvirtina esminės šalių nelygybės, nes tiek UAB „Milda“, tiek atsakovė UAB „ORLEN Lietuva“ yra pelno siekiantys juridiniai asmenys. Tuo tarpu kreditoriaus veiksmai, kuriais jis siekia teisėtomis priemonėmis apsaugoti savo interesus ar apsiginti nuo teisių pažeidimo, teisėti iš sutarties kylantys reikalavimai bei sutartyje numatyti jų nevykdymo padariniai, kreipimasis į teismą dėl prievolės vykdymo, negali būti vertinami kaip ekonominis spaudimas ar realus grasinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2011; 2012-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012, 2014-01-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014 kt.).
 1. Be to, kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad tokiu atveju, kai vekselio išrašymas neatitinka vidinės vekselio davėjo valios, sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto ginčyti vekselį, nelaukdamas, kada šis bus perduotas pagal indosamentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje J. B. su G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007), o ieškovo V. R. ieškinys dėl 2012-03-21 vekselio pripažinimo negaliojančiu teisme gautas tik 2012-12-17.
 1. Tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2016-02-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-321-407/2016 pripažino negaliojančiu UAB „Milda“ ieškovui V. R. išduotą 2012-03-21 6300000 Lt vertės vekselį, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad šiuo sandoriu ieškovas V. R. siekė užsitikrinti visos sumos pagal ginčo vekselį atgavimą iš UAB „Milda". Pažymėtina, kad pats apeliantas pripažįsta, jog UAB „Milda“ vekselį V. R. išdavė kaip prievolių balanso išlyginimą, nes ginčo vekselį ieškovas išdavė ne už savo, tačiau už UAB „Milda“ įsipareigojimus.
 1. Pritarus pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nėra pagrindo ieškovo V. R. 2012-03-21 išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ pripažinti negaliojančiu dėl atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ panaudotos apgaulės, esant ekonominiam spaudimui ir akivaizdžiai nenaudingomis sąlygomis (CK 1.91 str.), teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus dėl pirmosios instancijos teismo padarytų pažeidimų įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo procese.
Dėl vykdomųjų įrašų išdavimo tvarkos pažeidimo
 1. 2012-12-19 notarė R. L. pagal ginčijamą 2012-03-21 vekselį išdavė vykdomąjį įrašą ( - ). Apeliantas teigia, kad vekselio pagrindu notarės 2012-12-19 atliktas vykdomasis įrašas naikintinas tuo pagrindu, kad atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ tinkamai nepranešė ieškovui, kad vekselis neapmokėtas, kaip tai yra reikalaujama Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 47 str. 1 ir 2 dalyse, be to ieškovas teigia, kad atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ neįrodė, jog vekselis buvo pateiktas apmokėti.
 1. Vadovaujantis ĮPVĮ 40 ir 47 straipsniais vekselio pateikimas apmokėti ir pranešimas apie neapmokėjimą yra du skirtingi savo prigimtimi veiksmai, kuriuos vekselio turėtojas privalo atlikti, prieš kreipdamasis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio turėtojas apmokėti vekselį, mokėtiną nustatytą dieną, privalo pateikti paskutinę jo mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai vekselio pateikimo vykdyti būdas konkrečiai nenurodytas, laikytina, kad vekselio turėtojas yra laisvas savo nuožiūra nuspręsti, kokiu būdu vekselį pateikti apmokėti. Pagal vekselio, kaip apyvartinio vertybinio popieriaus, prigimtį, vekselio turėtojas, pateikdamas vekselį apmokėti, patvirtina, kad jis yra reikalavimo teisę turintis asmuo ir taip sudaro prielaidas tinkamam vekselio apmokėjimui, išvengiant dvigubo apmokėjimo bei išimant vekselį iš apyvartos. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ĮPVĮ 40 straipsnyje reglamentuotas vekselio pateikimas apmokėti atliekamas ne vekselio turėtojo pranešimu skolininkui, tačiau pateikiant paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir tokiu būdu sudarant sąlygas asmeniui, apmokėjusiam vekselį, jį atgauti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-278/2011). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad vekselio sąlygos „neprotestuotinas“ įrašymas paprastajame vekselyje jo turėtoją atleidžia nuo pareigos įforminti protestą dėl neapmokėjimo tam, jog jis galėtų pasinaudoti reikalavimo teise, tačiau neatleidžia nei nuo pareigos pateikti vekselį nustatytu laiku, nei nuo pareigos įteikti ĮPVĮ 47 straipsnyje nustatytą pranešimą; tai, kad nesilaikyta nustatytų terminų, turi įrodyti tas, kuris tuo remiasi ginče su vekselio turėtoju (ĮPVĮ 48str. 1-2 d.).
 1. Nagrinėjamoje byloje 2012-03-21 paprastajame neprotestuotiname vekselyje nurodyta jo apmokėjimo vieta – „( - ) AB SEB bankas Gedimino 12, LT-01103 Vilnius Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, įmonės kodas 166451720, Juodeikiai, LT-89467, Mažeikiai“ t.y. atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ buveinės vieta. Taigi byloje vekselio pateikimo apmokėti vietos nurodymas tapo reikšmingas, sprendžiant klausimą dėl asmens procesinės pareigos įrodyti, kad vekselis nebuvo pateiktas apmokėti jame nurodytu adresu. Vadovaujantis aukščiau išdėstyta kasacinio teismo praktika, ieškovas apeliaciniame skunde teigdamas, kad jam buvo netinkamai pateiktas apmokėjimui paprastasis neprotestuotinas vekselis, turėjo pareigą įrodyti, jog vekselis nebuvo pateiktas jam apmokėti jame nurodytu adresu Mažeikių r., Juodeikiuose, kaip tai reikalaujama pagal ĮPVĮ 40 straipsnį (ĮPVĮ 48 straipsnio 2 dalis, CPK 178 straipsnis). Dėl šios priežasties teisiškai nereikšmingais tampa apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovės (vekselio turėtojo) 2012-12-12 pranešimas ieškovui (vekselio davėjui), kad vekselis apmokėjimui ieškovui bus pateiktas 2012-12-17 14 val. antstolio S. D. kontoroje negalėjo būti pripažįstamas vekselio pateikimu apmokėti pagal ĮPVĮ 40 straipsnio prasmę. Byloje nenustatyta, kad ieškovas būtų paneigęs prezumpciją, jog atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ turi vekselį ar kad ieškovui V. R., atvykus vekselyje nurodytu atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ buveinės adresu, ieškovas negalėjo apmokėti vekselio, nes atsakovė ieškovui vekselio nepateikė, ieškovo nepriėmė ir pan. (CPK 12 str. ir 178 str.).
 1. ĮPVĮ 47 straipsnyje nustatyta informavimo apie vekselio neapmokėjimą tvarka. Minėtame straipsnyje numatyta, kad apmokėti vekselį pranešama per keturias darbo dienas nuo vekselio pateikimo apmokėti, bet kokia forma, net ir grąžinant vekselį (ĮPVĮ 47 str. 4 d.). Tinkamu vekselio pateikimu apmokėti laikytinas ir pranešimo registruotu laišku išsiuntimas vekselio mokėtojui, kuriame nurodomas raginimas apmokėti vekselį (ĮPVĮ 47 straipsnio 5 dalis). Nagrinėjamu atveju 2012-12-18 raštu Nr. D2(4.66-3)/18735 atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ pranešė ieškovui apie vekselio neapmokėjimą. Teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ pranešimą apie vekselių neapmokėjimą išsiuntė paštu 2012-12-18 vekselyje nurodytu vekselio davėjo adresu. Atsižvelgiant į tai, kad pagal ĮPVĮ 47 straipsnio 4 dalį pranešimą apie neapmokėjimą galima pateikti bet kokia forma, o pagal to paties straipsnio 5 dalį laikoma, jog terminas nepraleistas, jeigu pranešimas nustatytu laiku buvo išsiųstas paštu, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ pateikė įrodymus, jog tinkamai informavo ieškovą apie vekselio neapmokėjimą, todėl teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad ieškovui atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ tinkamai nepranešė apie vekselio neapmokėjimą.
 1. Vertinant atsakovės notarės R. L. veiksmų teisėtumą, išduodant vykdomąjį įrašą, pažymėtina, kad kasacinis teismas yra konstatavęs, jog vekselio turėtojas, pateikdamas notarui prašymą išduoti vykdomąjį įrašą paprastajam neprotestuotinam vekseliui, neprivalo pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad vekselis buvo pateiktas apmokėti, išskyrus pareiškimą prašyme; tačiau aplinkybe, kad vekselis nebuvo pateiktas apmokėti ar pateiktas apmokėti praleidus įstatyme (ĮPVĮ 40 str.) nustatytus terminus, gali gintis suinteresuotas asmuo, ginčydamas vekselio turėtojo reikalavimo teises (ĮPVĮ 48 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ pateikė atsakovei notarei R. L. 2012-12-19 prašymą išduoti pagal vekselį vykdomąjį įrašą, įrašas išduotas 2012-12-19. Kartu su prašymu notarei buvo pateikti vekselis bei pranešimas apie vekselio neapmokėjimą ir šio pranešimo išsiuntimą ieškovui įrodantys dokumentai. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė, jog atsakovė AB „ORLEN Lietuva“, prieš kreipdamasis į notarą dėl vykdomojo įrašo pagal vekselius išdavimo, netinkamai įgyvendino ĮPVĮ nuostatas, reglamentuojančias vekselio pateikimą apmokėti ir pranešimo apie neapmokėjimą įteikimą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad notarė, išduodama vykdomąjį įrašą, nepažeidė materialiųjų ar proceso teisės normų, dėl kurių toks įrašas turėtų būti naikinamas.
 1. Apeliantas V. R. ieškinyje ir apeliaciniame skunde nurodo, kad ginčo vykdomasis įrašas laikytinas negaliojančiu, nes, tikėtina, buvo sudarytas atgaline data. Teisėjų kolegija atmeta šį apelianto argumentą, nes byloje yra pateiktas išrašas iš notarinių veiksmų registro, patvirtinantis, jog vykdomasis įrašas buvo išduotas 2012-12-19. Dėl šių priežasčių ieškovo apeliacinio skundo argumentai apie vykdomojo įrašo išdavimo neteisėtumą atmestini kaip nepagrįsti (CPK 12 str. ir 178 str.).
 1. Apeliaciniame skunde ieškovas V. R. teigia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje turėjo išankstinį nusistatymą prieš ieškovą. Teismo šališkumas gali būti konstatuotas tik nustačius konkrečias aplinkybes, leidžiančias spręsti apie teismo suinteresuotumą išspręsti bylą palankiai vienai iš šalių ar apie proceso organizavimą taip, kad procese dalyvaujančiam asmeniui galėtų susidaryti įspūdis, jog byla nėra nagrinėjama objektyviai. Šioje byloje aplinkybių, kurios leistų spręsti, jog pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, nėra. Įrodymų tyrimas ir vertinimas, bylos aplinkybių nustatymas yra teismo kompetencija, todėl teismui sprendime nurodžius padarytų išvadų motyvus, vien ta aplinkybė, kad šios išvados nepalankios ieškovui, nesuteikia pagrindo teigti, jog teismas buvo šališkas. Apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija nenustatė, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, būtų šališkas, todėl skundo argumentai dėl teismo šališkumo atmestini kaip nepagrįsti bylos duomenimis.
 1. Taigi, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, o ieškovo V. R. apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).
 1. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ patyrė 1191,25 Eur išlaidų advokato pagalbai apeliaciniame teisme apmokėti, todėl atmetus apeliacinį skundą, atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ priteistina iš ieškovo V. R. 1 191,25 Eur išlaidų advokato pagalbai apeliaciniame teisme apmokėti.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ iš ieškovo V. R. 1191,25 Eur ( vienas tūkstantis vienas šimtas devyniasdešimt vienas euras 25 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4.
 1. Byloje kilo ginčas dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6.
  1. Mažeikių apylinkės teismas 2016 m. vasario 17 d.... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 8.
   1. Ieškovas V. R. pateikė apeliacinį skundą,... 9. 12.1. Atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ perspėjimas apie naftos produktų... 10. 12.2. 2012-03-21 tarp UAB „Milda“ atstovų ir AB „ORLEN Lietuva“... 11. 12.3. 2012-03-30 atsakovė AB „ORLEN Lietuva“ sustabdė naftos produktų... 12. 12.4. Siekdamas susikurti sau reikalavimo teises į UAB „Milda“, kuriomis... 13. 12.5. Apelianto motyvai dėl neva atsakovės AB „ORLEN Lietuva“ panaudotos... 14. 12.6. 2012-03-21 įvykusio susitikimo protokole susitikimo metu pasiekti... 15. 12.7.Pirmos instancijos teismas skundžiamo sprendimo motyvuojamoje dalyje... 16. 12.8.Papildomų užtikrinimų priemonių pareikalavimo teisė ir prekių... 17. 12.9. Ieškovas V. R. pirmosios instancijos teismui teismo posėdžio metu... 18. 12.10.Ieškovas V. R. yra UAB „Milda“ akcininkas ir direktorius, turi... 19. 12.11. Išduodant vykdomąjį įrašą notaras nepažeidė jokių įstatymo ir... 20. 12.12.Apelianto kaltinimas notarei suklastojus dokumentą – 2012-12-19... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22.
    1. Iš ieškovo V. R. apeliacinio skundo argumentų... 23. Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu CK 1.91 straipsnyje įtvirtintu... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326... 25. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimą palikti... 26. Priteisti atsakovei AB „ORLEN Lietuva“ iš ieškovo V. R. 1191,25 Eur (...