Byla 1-296-870/2017
Dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pripažino pilnai ir paaiškino, jog aplinkybės kaltinamajame akte nurodytos teisingai, jis palaiko savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (detalūs kaltinamojo parodymai išdėstyti teisiamojo posėdžio protokole)

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija Liudvinavičienė, sekretoriaujant Editai Bekerytei, dalyvaujant prokurorui Dainiui Vilimui, kaltinamajam L. U., gynėjui advokatui A. P.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L. U., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“, patarėju gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ten pat, neteistas, kaltinamas nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK), 199 straipsnio 3 dalyje 259 straipsnio 2 dalyje (2 veikos) padarymu,

Nustatė

3L. U. neteisėtai siuntėsi nedidelį kiekį psichotropinės medžiagos, neturėdamas tikslo jos parduoti ar kitaip platinti bei padarė šios psichotropinės medžiagos kontrabandą:

4jis, 2017-04-22, būdamas savo gyvenamojoje vietoje – bute adresu ( - ), pagal skelbimą interneto puslapyje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų Nyderlandų Karalystėje, užsisakė ir pavedimu apmokėjo 69,21 EUR už psichotropinę medžiagą, kuri įtraukta į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017-01-06 įsakymu Nr. V-21) patvirtintų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, t. y. 0,1642 g 1P-LSD, nurodydamas šią psichotropinę medžiagą atsiųsti paštu, jo gyvenamosios vietos adresu ( - ), Lietuva, ir kuri (psichotropinė medžiaga) pašto darbuotojų buvo išsiųsta užsakyme nurodytu adresu kaip pašto siunta Nr. ( - ), tokiu būdu, jis neteisėtai, siuntėsi šią narkotinę medžiagą kai 2017-04-26 ši siunta su narkotine medžiaga patikrinimo metu buvo sulaikyta Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnų. Tokiais savo veiksmais L. U. padarė baudžiamąjį nusižengimą numatytą BK 259 str. 2 d.

5Taip pat L. U. tais pačiais veiksmais ir tokiomis pačiomis aplinkybėmis neteisėtai, neturėdamas leidimo, išvengdamas muitinės kontrolės, gabeno (siuntėsi) minėtą psichotropinę medžiagą pašto siunta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną - Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus oro uosto postą ir AB „Lietuvos paštas“ Vilniaus pašto skirstymo departamentą, esančius Rodūnios kelias g. 18, kai 2017-04-26 ši siunta su narkotine medžiaga patikrinimo metu buvo sulaikyta Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnų. Tokiais savo veiksmais L. U. padarė nusikaltimą, numatytą BK 199 straipsnio 3 dalyje.

6Taip pat L. U. neteisėtai laikė nedidelį kiekį narkotinės medžiagos, neturėdamas tikslo jos parduoti ar kitaip platinti, o būtent:

7jis, laikotarpiu iki 2017-05-24, 07.00 val., neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, neteisėtai laikė savo gyvenamojoje vietoje – bute, esančiame ( - ), nedidelį kiekį narkotinės medžiagos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 (su paskutiniais pakeitimais, galiojusiais šios veikos padarymo metu) patvirtintų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus (Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, draudžiamų vartoti medicinos tikslams, I-ojo sąrašo, 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV-ąjį sąrašą), tai yra 0,0179 g kanapių, kuriose delta -9-tetrahidrokanabinolio koncentracija yra 17,4 %, ir 0,0319 g kanapių, kuriose delta -9-tetrahidrokanabinolio koncentracija yra 9,3 %, kol minėtas narkotines medžiagas kratos metu aptiko ir paėmė Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai. Tokiais savo veiksmais L. U. padarė baudžiamąjį nusižengimą numatytą BK 259 str. 2 d.

8Kaltinamasis L. U. teisiamajame posėdyje kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pripažino pilnai ir paaiškino, jog aplinkybės kaltinamajame akte nurodytos teisingai, jis palaiko savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (detalūs kaltinamojo parodymai išdėstyti teisiamojo posėdžio protokole).

9Ikiteisminio tyrimo metu L. U. kaltę taip pat pilnai pripažino ir paaiškino, kad jis nuomoja butą adresu ( - ). Maždaug balandžio mėnesį, tikslios datos neprisimena, jis būdamas namuose, dirbdamas savo kompiuteriu „Apple“, kurį paėmė kratos bute metu, surado tinklapį, kurio tikslaus pavadinimo dabar neprisimena, kuriame prekiauja įvairiomis narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Šiame tinklapyje nurodyta, kad medžiagos kuriomis prekiaujama nėra uždraustos, tik išvardintos kelios šalys, į kurias minėtų medžiagų nesiunčia. Jis įsitikino, kad Lietuvos šiame sąraše nėra ir pamanė, kad užsakydamas 1P-LSD jis nepažeidžia jokio įstatymo. Jis užsakė mažiausią medžiagos kiekį, kuris buvo nurodytas asortimente. Jis atlikęs tinklapyje nurodytus veiksmus, sumokėjo už šią medžiagą apie 60 eurų. Banko išrašą jis pateiks tyrimui. Tinklapyje buvo nurodyta, kad siunta atvyks maždaug po 20 dienų. Šią medžiagą užsakė iš smalsumo, ketino ją vartoti pats, tikrai nemanė, kad pažeidžia įstatymą, pasitikėjo tinklapyje pateikta informacija apie tai, kad jie prekiauja neuždrausta medžiaga. Dabar, kai suvokė visas pasekmes, gali tvirtai pasakyti, kad daugiau jokių medžiagų nesisiųs ir nevartos. Dėl to ką padarė nuoširdžiai gailisi. Dėl kanapių surastų jo namuose kratos metu paaiškino, kad jas gavo iš nepažįstamo asmens, surūkė, o likučiai liko smulkintuvuose ir vaistų buteliuke (b.l. 98-99, 109).

10Kadangi kaltinamasis tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje prisipažino įvykdęs inkriminuojamas veikas, sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, teismas, apklausęs kaltinamąjį, pritariant visiems proceso dalyviams, byloje taikė sutrumpintą įrodymų tyrimą (BPK 273 str.) ir neginčytinai nustatė, kad L. U. neteisėtai, neturėdamas leidimo užsisakė ir siuntė psichotropinę medžiagą – 0,1642 g. 1P- LSD neturėdamas tikslo jos platinti ir išvengdamas muitinės kontrolės gabeno jas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną L. U. kaltė padarius šias nusikalstamas veikas įrodyta kaltinamojo teisiamajame posėdyje ir ikiteisminio tyrimo metu duotais detaliais parodymais bei juos patvirtinančiais šiais teismo ištirtais ir įvertintais duomenimis:

11-2017-04-26 Prekių sulaikymo protokolu Nr. 7VMB10790, kuriame nurodyta, kad 2017-04-26, apie 14:58 val., Vilniaus teritorinės muitinės Pašto poste, atliekant siuntos Nr. ( - ), iš Nyderlandų, muitinį patikrinimą, siuntos voke rastas skaidraus plastiko hermetiška pakuotė, kurioje popieriaus juostelė su dalomosiomis žymomis. Įtariant, kad tai yra LSD impregnuota medžiaga, siunta sulaikyta. Prekių siuntėjas – nenurodytas, o prekių gavėjas – L. U., ( - ), Lithuania (Lietuva) (b.l. 11).

12-2017-05-19 daiktų apžiūros protokolo duomenimis, iš kurių nustatyta, kad buvo apžiūrėta siunta Nr. ( - ) ir joje aptiktos psichotropinės medžiagos (b.l. 24-29).

13-2017-05-12 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-873(17), kurioje nurodyta, jog tirti pateiktame lapelyje, kuris padalintas į 10 mini lapelių, yra psichotropinės medžiagos - šviesiai geltonos spalvos milteliai, esantys maišelyje su užrašu: „5-F-ADB“, yra psichotropinės medžiagos – 1P-LSD. Tirti pateikto lapelio (10 vnt. Mini lapelių) su 1P-LSD masė – 0,1642 g. Nustatyti, kiek tirti pateiktame popieriaus lapelyje yra gryno 1P-LSD, negali, nes LTEC neturi pamatinės medžiagos, kuri reikalinga tokiam tyrimui (b.l. 14-15).

14- 2017-05-24 kratos protokolu, iš kurio nustatyta, kad atlikus kratą pas L. U., bute adresu ( - ), surasti ir paimti du smulkintuvai su augalinės kilmės medžiaga, vaistų „Angil-Heel“ buteliukas su augalinės kilmės medžiagos pėdsakais (b.l. 54-63).

15-2017-06-16 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-1100(17), kurioje nurodyta, kad dviejuose smulkintuvuose esanti augalinė medžiaga yra narkotinė medžiaga - kanapės (antžeminės dalys). Voke Nr. 1 esančiame smulkintuve yra 0,0179 g kanapių, voke Nr. 2 esančiame smulkintuve yra 0,0319 g kanapių. Delta-9-tetraghidrokanabinolio koncentracija šiose kanapėse yra atitinkamai 17,4 proc. ir 9,3 proc. Voke Nr. 3 esančiame vaistų „Angin-Heel“ buteliuke yra narkotinės medžiagos kanapių (antžeminių dalių) arba kanapių dervos pėdsakų (b.l. 69-70).

16-2017-06-12 liudytojos L. A. ikiteisminio tyrimo metu teiktais paaiškinimais. Ji nurodo, kad dirba Vilniaus teritorinėje muitinėje Mobiliųjų grupių posto vyresniojo inspektoriaus–kinologo pareigose. Pagal savo darbo pobūdį atlieka keleivių, bagažo, siuntų, krovinių patikrą. 2017-04-26, pagal iš anksto nustatytą darbo grafiką dirbau Pašto skirstymo departamente, adresu Rodūnios kelias 9, Vilniuje. Tikrinant smulkią korespondenciją iš rizikingų šalių, pašto skirstymo departamente, smulkių siuntų importo skyriuje, buvo atrinkta siunta iš Nyderlandų Nr. ( - ). Ant siuntos buvo nurodytas siuntėjas – L. U., ( - ), Lithuania (Lietuva). Atidarius siuntos voką, jame buvo skaidraus plastiko hermetiškoje pakuotėje popieriaus juostelė su dalomosiomis žymomis. Viso 10 dalių. Įtarus, kad tai gali būti LSD impregnuota medžiaga, siuntą buvo nuspręsta sulaikyti. Surašytas prekių sulaikymo protokolas Nr. 7VMB100790 (b. l. 36-37).

17Nustatytos bylos aplinkybės atitinka BK 199 straipsnio 3 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį. L. U. nepateikdamas muitinės kontrolei, neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno (parsisiuntė) psichotropinę medžiagą. Ir tokiu būdu įvykdė dvi atskiras nusikalstamas veikas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką narkotinių ar psichotropinių medžiagų atsisiuntimas per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną atitinka BK 199 straipsnio 3 dalyje numatytą objektyvųjį veikos požymį ir kvalifikuojamas kaip neteisėtas gabenimas per valstybės sieną. Ta aplinkybė, kad Lietuvos Respublikos valstybės sienos besiribojančios su kitų Europos Sąjungos valstybių sienomis yra laikytinos vidinėmis Europos Sąjungos sienomis, nešalina kaltinamojo atsakomybės. Kadangi psichotropinių medžiagų siuntimas iš Nyderlandų Karalystės į Lietuvos Respubliką per Lietuvos Respublikos valstybės sieną yra įrodytas, o toks siuntimas pašto siunta BK 199 str. 3 d. dispozicijos prasme yra psichotropinių medžiagų gabenimas per valstybės sieną neturint leidimo. Todėl L. U. veika pagrįstai kvalifikuota pagal BK 199 str. 3 d. Kontrabandos subjektyvusis veikos požymis – kaltė – pasireiškia tiesiogine tyčia, t.y. kaltininkas suvokia, kad jis neteisėtai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabena uždraustus ar ribotos apyvartos daiktus, nepateikdamas jų kontrolei, kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo, ir nori taip veikti. Teismo vertinimu, L. U. suprato, kad užsisakė neleistinas Lietuvos Respublikoje medžiagas ir jos jam bus siunčiamos paštu. Ši aplinkybė nustatyta tiek iš jo parodymų teisiamajame posėdyje apie jam inkriminuotų medžiagų pašto siuntos užsakymo, siuntimo aplinkybes, tiek iš kitų byloje surinktais įrodymais nustatytų faktinių aplinkybių, susijusių su L. U. vykdyta medžiagų, turinčių atitinkamą poveikį, paieška pagrindu bei jo turimo išsilavinimo. Teismų praktika rodo, jog, nustatant asmens suvokimą, kad siunčiama medžiaga yra narkotinė ar psichotropinė, jos kiekių suvokimą, nereikalaujama, kad asmuo žinotų konkrečius teisės aktus, pagal kuriuos ši medžiaga priskiriama prie narkotinių ar psichotropinių, įstatymus ar poįstatyminius aktus, reglamentuojančius jos kiekių nustatymą, pakanka, kad kaltininkas bendrais bruožais suvoktų įgyjamos, laikomos ir gabenamos narkotinės ar psichotropinės medžiagos savybes ir kiekius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje 2K-72/2007).

18Byloje vienareikšmiškai nustatyta, kad L. U. atliko ir BK 259 str. 2 d. numatytus nusikalstamus veiksmus – neteisėtai, neturėdamas leidimo siuntė psichotropinę medžiagą, neturėdamas tikslo jos parduoti ar kitaip platinti. Jis, pateikęs užsakymą internete ir jį apmokėjęs, neteisėtai paštu siuntė psichotropines medžiagas – 1P-LSD, kurių masė 0,1642 g ir kurių sudėtyje yra nenustatytas grynasis kiekis psichotropinės medžiagos. Minėta medžiaga identifikuota, tačiau nenustatytas jos grynasis kiekis byloje esančia specialisto išvada (b. l. 14-15), todėl įvertinus visas abejones kaltinamojo naudai kaltinamojo nusikalstami veiksmai šioje dalyje pagrįstai kvalifikuoti pagal nusikalstamos veikos, numatytos už psichotropinių medžiagų siuntimą, sudėtį, t.y. pagal BK 259 str. 2 d.

19Narkotinės medžiagos siųstos neteisėtai, nes jos įrašytos į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, draudžiamų vartoti medicinos tikslams, I sąrašo, JT 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą narkotinių medžiagų, draudžiamų vartoti medicinos tikslams. Siunta deklaruota nebuvo. Narkotinės medžiagos skirtos L. U. vartojimui. Tai patvirtina nedidelis parsisiųstų ir kratos metu gyvenamojoje vietoje rastų narkotinių medžiagų kiekis bei kaltinamojo parodymai. Duomenų, kad narkotinės medžiagos būtų skirtos platinimui nėra. Neteisėtas nedidelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų, neturint tikslo jas platinti, gabenimas per Lietuvos valstybės sieną pagrįstai kvalifikuotinas kaip BK 199 straipsnio 3 dalies ir BK 259 straipsnio 2 dalies sutaptis. Kadangi nenustatytas kiekis veiklios psichotropinės medžiagos, kaltinamojo veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 259 straipsnio 2 dalį kaip baudžiamasis nusižengimas.

20Aukščiau paminėti duomenys (2017-06-16 Specialisto išvada, kratos protokolas, kaltinamojo parodymai) leidžia daryti abejonių nekeliančią išvadą, kad, kad L. U. laikydamas namuose kanapių antžemines dalis (rasta smulkintuve bei vaistų „Angin Heel“ buteliukuose pėdsakų), kiekis neviršija nedidelio kiekio taip pat padarė atskirą baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje

21Šios aplinkybės proceso dalyviams ir teismui nekelia abejonių ir ginčo dėl jų nėra, todėl teismas plačiau apie tai nepasisako.

22Dėl bausmės skyrimo

23Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys).

24Spręsdamas kaltinamajam L. U. skirtinos bausmės klausimą, teismas įvertina tai, kad kaltinamasis savo veiksmais vienu metu padarė dvi nusikalstamas veikas, numatytas BK 259 straipsnio 2 dalyje (neteisėtas disponavimas nedideliu kiekiu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti) ir BK 199 straipsnio 3 dalyje (narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabanda). Vertinant šias veikas vien formaliai, t. y. žiūrint tik į šiuose straipsniuose numatytas sankcijas ir jų sunkumą BK 11 straipsnio prasme, jos yra skirtingos savo pavojingumu, t. y. viena iš jų baudžiamasis nusižengimas (BK 259 str. 2 d.), o kita – kontrabanda – laikoma sunkiu nusikaltimu. Visgi šioje konkrečioje byloje nustatytos aplinkybės neleidžia teismui įžvelgti labai didelio pavojingumo kalbant apie įvykdytą nusikalstamą veiką, įtvirtintą BK 199 straipsnio 3 dalyje. 0,1642 gr. 1P LSD parsisiuntimas paštu per oficialiai pašto paslaugas teikiančią bendrovę, kurios akcijas valdo valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir toks gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, nėra tiek pavojingas, kiek kitos galimos ir praktikoje nustatomos ženkliai pavojingesnės nusikalstamos veikos, kvalifikuojamos pagal tą patį baudžiamojo įstatymo straipsnį. Šioje byloje nėra nustatyta jokių kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, tačiau konstatuotina BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi dėl to, be to, jis padėjo išaiškinti nusikalstamas veikas. L. U. jauno amžiaus, dirbantis, anksčiau neteistas (b. l. 121), baustas administracine tvarka (b. l. 118-120), tačiau už KET pažeidimus (greičio viršijimas, automobilio pastatymas draudžiamoje zonoje), darbe charakterizuojamas išskirtinai gerai (b. l. 147). Byloje nustatyti pirmi, aiškiai pavojingi ir baudžiami veiksmai. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad kaltinamasis L. U. anksčiau būtų vartojęs narkotines medžiagas, jomis disponavęs ar pan. Tokių aplinkybių kontekste, formalus BK nuostatų taikymas skiriant bausmę, kurią numato BK 199 straipsnio 3 dalies sankcija, t. y. laisvės atėmimą nuo trejų iki dešimties metų, būtų aiškiai neteisingas ir neadekvatus. Tokia bausmė nepadėtų pakankamai jauno žmogaus ir nepašalintų neteisėto elgesio priežasčių, o galimai atvirkščiai – neigiamai paveiktų jo požiūrį į teisę ir moralės normas ir tuo grindžiamus visuomeninius santykius. Aukščiau išvardintas aplinkybes teismas laiko išimtinėmis, rodančiomis, kad bausmės tikslai šioje byloje gali būti pasiekiami ir neskiriant L. U. laisvės atėmimo bausmės už sunkaus nusikaltimo padarymą, taiko BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir kaltinamajam skiria švelnesnę nei įstatymo sankcijoje numatytą bausmę – šiuo atveju kaltinamojo nuo visuomenės neizoliuosiančią laisvės apribojimo bausmę. Kita vertus, reikalingi griežti apribojimai, kurie padėtų įgyvendinti bausmės paskirtį, neformuotų nebaudžiamumo nuotaikos. Teismas vertina, kad už nusikaltimą, numatytą BK 199 straipsnio 3 dalyje didesnė nei vidutinė riba šios bausmės rūšiai įvertinant visas jau minėtas bausmės skyrimui svarbias aplinkybes ir konkrečioje situacijoje panašų veikos pavojingumą, būtų teisinga, o už nusikaltimą, įtvirtintą BK 259 straipsnio 2 dalyje tikslinga skirti mažesnę nei vidutinę šios bausmės rūšiai sankciją – laisvės apribojimą 6 mėnesiams.

25Teismo įsitikinimu paskirtos bausmės savo dydžiu būtų adekvačios kaltinamojo padarytai veikai ir yra pakankamos atsižvelgiant į baudžiamojo proceso auklėjamąjį poveikį, bei žinojimą, kad tokiu nuosprendžiu valstybė išreiškė pasitikėjimą kaltinamuoju, paremtą tikėjimu, jog kaltinamasis suprato ypatingai didelę narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalą, kad kaltinamasis iš esmės nėra linkęs nusikalsti ir ateityje to nedarys, suprantant, kad nepateisinus tokio pasitikėjimo, teisiniai padariniai už teisės pažeidimus gali būti sunkesni. Visa tai suprantant, bausmės tikslus gali padėti pasiekti pareigos: mokytis arba dirbti (BK 48 straipsnio 6 dalies 3 punktas), nesilankyti klubuose, baruose nuo 23 val. (BK 48 straipsnio 5 dalies 1 punktas), nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (BK 48 straipsnio 7 dalis).

26L. U. nusikalstamas veikas (BK 199 str. 3 d. ir BK 259 str. 2 d.) padarė esant idealiajai nusikalstamų veikų sutapčiai, o taip pat ir nusikalstama veika - kanapių antžeminių dalių laikymas (BK 259 str. 2 d.) skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriama skirtingoms nusikalstamų veikų kategorijoms, todėl bendrinant jam paskirtas bausmes taikytinas bausmių apėmimo būdas (BK 63 str. 5 d. 1 p., 2 p.).

27Įstatyme įsakmiai nurodyta BK 641 straipsnio taikymo sąlygos. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamojoje byloje buvo atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas ir kaltinamasis baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu prisipažino dėl padarytų nusikalstamų veikų, teismas taiko BK 641 straipsnio nuostatas ir kaltinamajam paskirtą bausmę mažina 1/3 dalimi.

28L. U. buvo laikinai sulaikytas nuo 2017-05-24, 06. 50 val., (b.l. 82-83) iki 2017-05-24, 14. 11 val., (b.l. 89-90). Šis laikas – 1 para, vadovaujantis BK 66 straipsniu įskaitytinas į paskirtą bausmę.

29Kaltinamajam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti paliktina galioti iki įsiteisės nuosprendis.

30BPK 94 str. 1 d. 4 p. pagrindu siuntos pakuotė - siuntos vokas, vokas su po tyrimo likusia medžiaga, du smulkintuvai su augalinės kilmės medžiaga, vaistų „Angin-Heel“ buteliukas su augalinės kilmės medžiagos pėdsakais, - perduoti saugojimui į Muitinės departamento prie LR FM sulaikytų prekių apskaitos skyrių (b.l. 30, 71) nuosprendžiui įsiteisėjus naikintini kaip menkaverčiai ir negalintys būti sunaudoti daiktai;

31Pagal BPK 103 straipsnio 5 ir 6 punktus proceso išlaidas sudaro daiktų laikymo ar persiuntimo išlaidos, o taip pat ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. Pagal BPK 105 straipsnio 1 dalį teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui. Teismų praktikoje valstybės patirtos išlaidos, susijusios su daiktų nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti saugojimu pripažintinos proceso išlaidomis ir priteistinos iš pripažinto kaltu asmens. Teismo vertinimu, negali būti išlaidos priteisiamos už didesnį laikotarpį, nei bus paskelbtas nuosprendis, kitu atveju, nepagrįstai išlaidos būtų priteisiamos per didelės.

32Šioje byloje remiantis Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyriaus raštu Nr. (23.3)3B-5766, sulaikytos siuntos saugojimo išlaidos už laikotarpį nuo 2017-05-30 iki 2017-06-07 sudaro 0,47 EUR. Saugojimo išlaidos nuo 2017-06-08 už 1 parą preliminariai sudarys 0,0523 EUR (b.l.34). Minėtų daiktų saugojimo kaina nuo saugojimo pradžios iki nuosprendžio paskelbimo (rugpjūčio 18 d.) sudarys 4,13 Eur.

33Ši suma, vadovaujantis BPK 105 str., pripažintina proceso išlaidomis ir priteistina iš kaltinamojo Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos naudai.

34Atsižvelgdamas į visa tai ir, vadovaudamasis BPK 303 straipsnio 2 dalimi, teismas,

Nutarė

35L. U. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas:

36-Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2 dalyje (1P-LSD parsisiuntimas) ir nubausti už tai laisvės apribojimu 6 (šešeriems) mėnesiams;

37- Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 3 dalyje ir vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi nubausti už tai laisvės apribojimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešeriems) mėnesiams;

38-Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2 dalyje (kanapių antžeminių dalių laikymas) ir nubausti už tai laisvės apribojimu 6 (šešeriems) mėnesiams;

39Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1, 2 punktais, paskirtąsias bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu bei paskirti subendrintą bausmę – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

40Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti jam galutinę bausmę – laisvės apribojimą vieneriems metams.

41Į paskirtą bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką 1 parą, kas atitinka 2 laisvės apribojimo dienas.

42Įpareigoti L. U. visą laisvės apribojimo laikotarpį:

43- mokytis arba dirbti,

44-nesilankyti kavinėse, klubuose, baruose nuo 23 val.,

45-nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

46Paskirti L. U. baudžiamojo poveikio priemonę – 15 MGL (567, 90 Eur) dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, įmoką įpareigojant sumokėti per 4 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

47Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

48Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: siuntos pakuotę – siuntos voką, voką su po tyrimo likusia medžiaga, du smulkintuvus su augalinės kilmės medžiaga, vaistų „Angin-Heel“ buteliuką su augalinės kilmės medžiagos pėdsakais, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

49Vadovaujantis BPK 103 str. 5 p., 6 p., 105 str. 1 d., pripažinti proceso išlaidomis siuntos pakuotės saugojimo išlaidas (nuo 2017-05-30 iki 2017-08-21), iš viso 4,13 Eur. ir priteisti iš kaltinamojo L. U. Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos naudai pervedant jas į sąskaitą LT374010042400070037, esančią AB DNB banko Vilniaus sk. banko kodas 40100.

50Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L.... 3. L. U. neteisėtai siuntėsi nedidelį kiekį psichotropinės medžiagos,... 4. jis, 2017-04-22, būdamas savo gyvenamojoje vietoje – bute adresu ( - ),... 5. Taip pat L. U. tais pačiais veiksmais ir tokiomis pačiomis aplinkybėmis... 6. Taip pat L. U. neteisėtai laikė nedidelį kiekį narkotinės medžiagos,... 7. jis, laikotarpiu iki 2017-05-24, 07.00 val., neturėdamas tikslo parduoti ar... 8. Kaltinamasis L. U. teisiamajame posėdyje kaltę dėl jam inkriminuojamų... 9. Ikiteisminio tyrimo metu L. U. kaltę taip pat pilnai pripažino ir paaiškino,... 10. Kadangi kaltinamasis tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje... 11. -2017-04-26 Prekių sulaikymo protokolu Nr. 7VMB10790, kuriame nurodyta, kad... 12. -2017-05-19 daiktų apžiūros protokolo duomenimis, iš kurių nustatyta, kad... 13. -2017-05-12 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr.... 14. - 2017-05-24 kratos protokolu, iš kurio nustatyta, kad atlikus kratą pas L.... 15. -2017-06-16 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr.... 16. -2017-06-12 liudytojos L. A. ikiteisminio tyrimo metu teiktais paaiškinimais.... 17. Nustatytos bylos aplinkybės atitinka BK 199 straipsnio 3 dalyje numatytos... 18. Byloje vienareikšmiškai nustatyta, kad L. U. atliko ir BK 259 str. 2 d.... 19. Narkotinės medžiagos siųstos neteisėtai, nes jos įrašytos į Narkotinių... 20. Aukščiau paminėti duomenys (2017-06-16 Specialisto išvada, kratos... 21. Šios aplinkybės proceso dalyviams ir teismui nekelia abejonių ir ginčo dėl... 22. Dėl bausmės skyrimo... 23. Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio... 24. Spręsdamas kaltinamajam L. U. skirtinos bausmės klausimą, teismas įvertina... 25. Teismo įsitikinimu paskirtos bausmės savo dydžiu būtų adekvačios... 26. L. U. nusikalstamas veikas (BK 199 str. 3 d. ir BK 259 str. 2 d.) padarė esant... 27. Įstatyme įsakmiai nurodyta BK 641 straipsnio taikymo sąlygos. Atsižvelgiant... 28. L. U. buvo laikinai sulaikytas nuo 2017-05-24, 06. 50 val., (b.l. 82-83) iki... 29. Kaltinamajam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 30. BPK 94 str. 1 d. 4 p. pagrindu siuntos pakuotė - siuntos vokas, vokas su po... 31. Pagal BPK 103 straipsnio 5 ir 6 punktus proceso išlaidas sudaro daiktų... 32. Šioje byloje remiantis Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos... 33. Ši suma, vadovaujantis BPK 105 str., pripažintina proceso išlaidomis ir... 34. Atsižvelgdamas į visa tai ir, vadovaudamasis BPK 303 straipsnio 2 dalimi,... 35. L. U. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas:... 36. -Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2 dalyje (1P-LSD... 37. - Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 3 dalyje ir... 38. -Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2 dalyje (kanapių... 39. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1, 2 punktais,... 40. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 41. Į paskirtą bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką 1 parą, kas atitinka... 42. Įpareigoti L. U. visą laisvės apribojimo laikotarpį:... 43. - mokytis arba dirbti,... 44. -nesilankyti kavinėse, klubuose, baruose nuo 23 val.,... 45. -nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.... 46. Paskirti L. U. baudžiamojo poveikio priemonę – 15 MGL (567, 90 Eur) dydžio... 47. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti... 48. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 49. Vadovaujantis BPK 103 str. 5 p., 6 p., 105 str. 1 d., pripažinti proceso... 50. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...