Byla eB2-504-883/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Eko Holdingas“

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Restruktūrizuoju.lt“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Eko Holdingas“,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Restruktūrizuoju.lt“ pareiškimu kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Eko Holdingas“. Nurodė, esantis UAB „Eko Holdingas“ kreditorius, turintis teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. Atsakovo skola pareiškėjui yra 1813,58 Eur, pareiškėja įteikė atsakovei UAB „Eko Holdingas“ pranešimą dėl bankroto bylos kėlimo, tačiau atsakovė su pareiškėja neatsiskaitė; pareiškėja daro prielaidą, kad atsakovė UAB „Eko Holdingas“ yra nemoki.

32017 m. sausio 5 d. nutartimi į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje įtraukta UAB „Bennet Distributors“, kuri savo pareiškime nurodė, kad atsakovės UAB „Eko Holdingas“ skola yra 100,47 Eur.

4Atsakovė UAB „Eko Holdingas“ su bankroto bylos iškėlimu įmonei nesutiko, teigdama, kad įmonė yra moki, vykdo Europos Sąjungos parama remiamą projektą, laikosi skolos mokėjimo susitarimo ir su pareiškėja UAB „Restruktūrizuoju.lt“ atsiskaitys iki 2017-01-31. Atsiliepime į pareiškimą atsakovė nurodė, kad bendrovės trumpalaikiai įsiskolinimai sudaro 45 634 Eur ir tai yra tik trečdalis į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Pradelstų įsipareigojimų santykis yra dar mažesnis, bendrovė dirba pelningai, todėl laikini finansiniai sunkumai išsispręs iš pelningos veiklos, nereikės išieškojimų nukreipti į turtą.

5Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkintinas.

6Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymą) ir vidinį (neigiamą įmonės aktyvų ir pasyvų santykį) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, o vien tik įmonės nepajėgimo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio nepakanka bankroto bylai iškelti. Dėl to sprendžiant, ar egzistuoja įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo materialieji teisiniai pagrindai, būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį. Teismų praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013).

7Faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą.

8Ištyręs pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus šalių argumentų kontekste, teismas sprendžia, kad atsakovė UAB „Eko Holdingas“ neatitinka nemokios įmonės, kaip tai apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, būsenos.

9Atsakovės UAB „Eko Holdingas“ 2016-12-01 balanso (ataskaitinis laikotarpis nuo 2016-01-01 iki 2016-11-30) duomenys patvirtina, kad įmonė turėjo turto už 144 179 Eur (ilgalaikio turto už 83 397 Eur ir trumpalaikio turto už 60 783 Eur). Trumpalaikio turto vertę sudarė per vienerius metus gautinos sumos –39 543 Eur ir atsargos, išankstiniai apmokėjimai – 21 023 Eur. Atsakovės pateiktoje pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad atsakovės grynasis pelnas 2016-11-30 sudarė 6 488 Eur. Teismas pažymi, kad už pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytus duomenis atsako dokumentus parengę asmenys, šioje proceso stadijoje nėra pagrindo abejoti atsakovės pateiktų finansinių duomenų išsamumu ir pagrįstumu.

10Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Atsakovė kreditorių sąrašo nepateikė, tik atsiliepime nurodė, kad bendrovės trumpalaikiai įsiskolinimai sudaro 45 634 Eur, o pradelstų įsipareigojimų suma dar mažesnė. Teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovės pateiktais įrodymais, todėl, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes sprendžia, kad atsakovės kreditorinių įsipareigojimų suma (45 634 Eur) neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės (144 179 Eur).

11Teismų praktikoje pripažįstama, kad bankroto bylos iškėlimo stadijoje teismas negali ir neprivalo nustatyti tikslaus visų įmonės įsiskolinimų dydžio, tikslių kiekvieno kreditoriaus finansinių reikalavimų dydžių, išspręsti ginčijamų reikalavimų ar jų dalių pagrįstumo. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies bei 9 straipsnio 5 dalies nuostatas, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą dėl įmonės nemokumo, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte. Tuo tarpu kiekvieno kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo ir dydžio klausimai yra sprendžiami bankroto bylos nagrinėjimo metu, tokius reikalavimus teismo nutartimi tvirtinant, juos tikslinant (IBĮ 26 straipsnis). Kitaip tariant, bankroto proceso pirmajame etape, sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009). Tai, jog atsakovas yra skolingas kitiems kreditoriams gali būti pagrindu konstatuoti atsakovo finansinius sunkumus, tačiau negali savaime reikšti įmonės nemokumo, nesant duomenų, kad pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašytos turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1766/2012).

12Įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, teismas nenustatė UAB „Eko Holdingas“ nemokumo, kadangi įmonės pradelstos skolos nesudaro daugiau negu pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovė UAB „Eko Holdingas“ viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų, nėra duomenų, kad atsakovė vėluoja mokėti darbuotojams darbo užmokestį. Šios aplinkybės leidžia teismui daryti pakankamai pagrįstą prielaidą, kad nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui, todėl kelti bankroto bylą UAB „Eko Holdingas“ atsisakytina (ĮBĮ 9 str. 7 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d., Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str. – 291 str.,

Nutarė

14Atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovui UAB „Eko Holdingas“.

15Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai