Byla 2A-1326-125/2013
Dėl pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Almanto Padvelskio, Virginijos Nijolės Griškevičienės rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. L. apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013-04-10 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. L. ieškinį atsakovams V. P., A. J., tretiesiems asmenims V. L., Palangos miesto 1-ojo notaro biuro notarei A. B. dėl pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo,

Nustatė

2ieškovas V. L. pateikė ieškinį, kuriuo prašė jam perkelti pirkėjo teises ir pareigas pagal 2012-04-30 pirkimo pardavimo sutartį į – 228/815 dalis žemės sklypo, unikalus ( - ) dalis gyvenamojo namo, unikalus ( - ), ūkinį pastatą, unikalus ( - )ir 28/815 dalis kiemo statinių (tvoros, šulinio, kiemo aikštelės, pavėsinės, stoginės), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ). Nurodė, jog jam ir jo sutuoktinei V. L. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso 587/815 dalys minėto sklypo ir 72/100 dalys gyvenamojo namo. Iš VĮ Registrų centras 2012-05-07 gautų duomenų ieškovas sužinojo, kad atsakovas V. P. jam priklausančią žemės sklypo dalį su statinių dalimi pardavė A. J.. Iš sutuoktinės V. L. sužinojo, kad ji buvo gavusi iš V. P. pasiūlymą pirkti jam priklausančios valdos dalį, tačiau ji į pasiūlymą neatsakė ir neinformavo jo apie gautą pasiūlymą. Su savo sutuoktine kurį laiką bendrauja nedaug, ypač apie turtinius reikalus. Ieškovas manė, jog suteiktas generalinis įgaliojimas V. L. yra įgaliojimas skirtas jį atstovauti teismuose ir banke, įgaliojimo nepanaikino.

3Atsakovas V. P. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad už nupirktą nekilnojamąjį turtą atsakovas A. J. sumokėjo tą kainą, kuri buvo pasiūlyta pareiškimu ieškovui ir trečiajam asmeniui.

4Atsakovas A. J. pateiktu atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad nekilnojamąjį turtą ir V. P. įgijo teisėtai. Apie V. P. kitiems bendraturčiams išsiųstą pasiūlymą pirmumo teise pirkti V. P. priklausančios namų valdos dalį jis žinojo, visi laukė atsakymo, kadangi atsakymas nustatytu terminu negautas, todėl buvo sudarytas sandoris.

5Trečiasis asmuo V. L. atsiliepime nurodė, kad ieškinį palaiko ir neprieštarauja, kad jis būtų tenkinamas, kadangi į 2012-03-26 V. P. pasiūlymą pirmumo teise pirkti jam priklausančios namų valdos dalį ji neatsakė ir sutuoktiniui V. L. apie jį nepranešė.

6Trečiasis asmuo notarė A. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

7Palangos miesto apylinkės teismas ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo 3000 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui bei 83,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei bei teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikino 2012-05-30 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nustatė, jog V. P. pareiškimo įteikimas ieškovo sutuoktinei laikytinas tinkamu pardavėjo rašytiniu pranešimu bendraturčiams V. L. ir V. L. apie ketinimą parduoti savo dalį ne bendraturčiui. Jei ieškovas mano, kad dėl sutuoktinės V. L. veiksmų (neveikimo) patyrė žalos, turi teisę bendra tvarka jai reikšti pretenzijas, savo pažeistas teises ginti teisme. CK 4.79 straipsnyje nenumatyta, jog pranešimas kitiems bendraturčiams, valdantiems nekilnojamojo daikto dalį bendrosios jungtinės nuosavybės teise, turi būti siunčiamas ir įteikiamas kiekvienam sutuoktiniui asmeniškai. Toks minėtos nuostatos aiškinimas be pagrindo apsunkintų dalį bendrojoje nuosavybėje parduodančio asmens teisinę padėtį. V. L. turi galiojantį įgaliojimą tvarkyti santuokoje įgytą turtą ir juo disponuoti, todėl ieškovo nurodytos aplinkybės apie tai, kad jis su sutuoktine nebendravo, ir ji jam apie atsakovo V. P. pranešimą nieko nesakė, vertintinos kaip nepagrįstos (CK 3.94 str.). Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog buvo netinkamai informuotas apie pirmumo teisę pirkti kito bendraturčio parduodamą bendro turto dalį, todėl ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

8Ieškovas pateikė apeliacinį skundą ir prašo ieškinį tenkinti, perkelti ieškovui pirkėjo teises ir pareigas pagal 2012-04-30 pirkimo pardavimo sutartį, išspręsti žyminio mokesčio dydžio klausimą, iš atsakovų priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neištyrė ir netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes. Nurodo, jog jis objektyviai neturėjo galimybės pareikšti savo nuomonės, kadangi nebuvo informuotas nei tiesiogiai, nei per sutuoktinę. Teismas nevertino aplinkybės, jog sutuoktinė iš esmės sutinka, kad ieškovas įgytų parduodamą namų valdos dalį. Ieškovas pažymi, jog notarė įgaliojimą pateikė neteisėtai ir jis negalėjo būti teismo priimtas ir prijungtas prie bylos, o įgaliojimu ieškovo sutuoktinei nėra suteikta teisė už ieškovą atsisakyti pirmenybės teise pirkti dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Taip pat nurodo, jog pardavėjo pranešimas buvo įteiktas tik ieškovo sutuoktinei kaip bendraturtei, o ne kaip bendraturčiams – atskirai ieškovui ir atskirai jo sutuoktinei, todėl toks pareiškimo įteikimas laikytinas netinkamu pranešimu ir tokiu būdu atsakovo V. P. neįvykdė CK 4.79 str. reikalavimų. Ieškovas nurodo, jog tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde pareikštas reikalavimas yra kvalifikuotinas kaip neturtinis, kadangi reikalavimo patenkinimo atveju ieškovui nebūtų priteista turto ar suteikta kitos turtinės naudos, bet būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos, todėl žyminio mokesčio dydis turi būti perskaičiuotas.

9Atsakovas A. J. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Palangos miesto apylinkės teismo 2013-04-10 sprendimą, ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad V. P. visapusiškai ir atsakingai įvykdė visus CK 4.79 str. nustatytus reikalavimus t.y. tinkamai pranešė bendraturčiams apie parduodamą nekilnojamojo turto dalį, todėl ieškovo tiek ieškinys, tiek apeliacinis skundas yra visiškai nepagrįsti. Atsakovas taip pat nurodo, kad jis nėra padaręs jokių pažeidimų nusipirkdamas namų valdą ir yra nepagrįstai tampomas po teismus. Atsakovas nurodo, jog ieškovas daro didelę žalą, nes jau antri metai kaip atsakovas negali naudotis nusipirkta namų valda.

10Tretysis asmuo V. L. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo teismo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2013-04-10 sprendimą ir priimti naują sprendimą – perkelti ieškovui pirkėjo teises ir pareiga pagal 2012-04-30 pirkimo–pardavimo sutartį. Tretysis asmuo nurodo, jog V. P. neturėjo teisės pardavinėti namų valdos, kadangi buvo įregistruotas daiktinės nuosavybės suvaržymas „Sąlyga turto perleidėją išlaikyti iki gyvos galvos“, kuris buvo panaikintas tik 2012-04-30 pirkimo-pardavimo sutartimi. Taip pat nurodo, jog teismas be pagrindo prie bylos prijungė notarės patvirtintą ieškovo įgaliojimą V. L.. Taip pat nesutinka, kad jai pasirašant pranešimą buvo sudarytas sandoris.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovui V. L. ir trečiajam asmeniui V. L. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso 587/815 dalys žemės sklypo, unikalus ( - )bei 72/100 dalys gyvenamojo namo, unikalus ( - ), 72/100 kitų statinių, unikalus ( - ), esančių J. ( - ), minėto turto bendraturtis iki 2012-04-30 buvo atsakovas V. P., kuriam nuosavybės teise priklausė 228/815 dalys žemės sklypo, unikalus ( - )bei 28/100 dalys gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 28/100 kitų statinių, unikalus ( - ), bei ūkinis pastatas, kurio unikalus ( - ), esantys minėtu adresu, 2012-04-30 Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke nekilnojamiesiems daiktams, esantiems ( - ), įregistruotas juridinis faktas apie pirkimo – pardavimo sutarties įregistravimą, pirkėjas A. J., prašymą įregistruoti minėtą juridinį faktą pateikė notarė A. Bluškienė (b. l. 8-15, 16). 2012-04-30 notariškai patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas A. J. už 120 000 Lt nusipirko iš V. P. 28/100 dalis pastato – gyvenamojo namo, unikalus ( - ), pastatą – ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 28/100 dalis kitų statinių (inžinerinių), unikalus ( - ), 228/815 dalis žemės sklypo, unikalus ( - ), esančių ( - ) (b. l. 47-57), įrašas apie nuosavybės teisės perleidimą viešajame registre įregistruotas 2012-05-14 (b. l. 41-46). 2012-03-13 atsakovas V. P., per notarę A. Bluškienę V. L. ir V. L., gyvenantiems ( - ) išsiuntė tokio turinio pareiškimą:“ Pil. V. L. ir V. L., pranešu Jums, kad man nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį, gyvenamojo namo dalį, kiemo statinių dalį ir ūkinį pastatą, esančius ( - ), parduodu už 120 000 Lt. Sutinkamai su CK 4.89 str. Jūs kaip žemės sklypo ir statinių bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyviai, turite pirmumo teisę pirkti šią žemės sklypo ir statinių dalį. Prašau ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio pareiškimo gavimo dienos pareikšti Palangos m. 1-ajam notaro biurui savo norą ar atsisakymą pirkti šią žemės sklypo dalį ar statinių dalį už 120 000 Lt, jei iki nurodyto termino atsakymo nebus, laikysiu, kad nenorite pasinaudoti pirmumo teise ir man priklausanti žemės sklypo dalis ir pastatų dalis bus parduota kitam asmeniui“ <...>, iš UAB „Jūros paštas“ siuntų teikimo žiniaraščio kopijos matyti, jog šis pranešimas 2012-03-26 įteiktas trečiajam asmeniui V. L. (b. l. 37). 2010-03-15 V. L., vadovaudamasis CK 3.94 str., įgaliojo sutuoktinę V. L. savo nuožiūra valdyti, naudoti turtą, kuris yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, ar disponuoti tokiu turtu, įgaliojimas galioja iki 2020-03-15 (b. l. 105).

14Dėl CK 4.79 str. normų pažeidimo

15Ieškovas apeliaciniu skundu įrodinėja, kad atsakovas V. P. netinkamai įvykdė pareigą pranešti kitiems bendraturčiams apie ketinimą parduoti savo dalį ne bendraturčiui ir kartu nurodyti kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda, įtvirtintą CK 4.79 str. 2 d., kadangi notaro siųstu pranešimu informuota buvo tik V. L., o ieškovui nepranešta apie ketinimą bendros dalinės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto dalies pardavimą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog ieškovas neįrodė, kad buvo netinkamai informuotas, kadangi V. P. 2012-03-13 pareiškimas buvo įteiktas ieškovo sutuoktinei bendru ieškovo ir jo sutuoktinės gyvenamosios vietos adresu, nekilnojamas turtas ieškovui ir jo sutuoktinei priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, santuoka tarp ieškovo ir V. L. nėra nutraukta, todėl santykiuose su V. P. sutuoktiniai dalyvauja kaip viena šalis. Pažymėtina ir tai, kad pranešimo apie ketinimą parduoti bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančią turto dalį įteikimas laikytinas tinkamu ir CPK 123 str. 3 d. pagrindu, kadangi pranešimas įteiktas šeimos nariui, t.y. sutuoktinei, kuri, kaip matyti iš bylos duomenų, šioje byloje neturi priešingo teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Taigi darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį atmetė, kadangi atsakovas V. P. tinkamai įvykdė savo pareigą pranešti kitiems bendraturčiams apie ketinimą parduoti savo dalį ne bendraturčiui ir kartu nurodyti kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda.

16Dėl žyminio mokesčio dydžio

17Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, jog jo reikalavimas perleisti pirkėjo teises ir pareigas pagal 2012-04-30 pirkimo pardavimo sutartį yra kvalifikuotinas kaip neturtinis, kadangi reikalavimo patenkinimo atveju ieškovui nebūtų priteista turto ar suteikta kitos turtinės naudos, bet būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos. Palangos miesto apylinkės teismas 2012-08-01 nutartimi, laikydamas kilusį ginčą turtiniu, ieškovui buvo nustatęs terminą trūkumams pašalinti ir sumokėti trūkstamą 3 300 Lt žyminį mokestį, kadangi patenkinus ieškovo reikalavimą, atsakovas A. J. netektų turto, už kurį pagal 2012-04-30 pirkimo–pardavimo sutartį yra sumokėjęs 120 000 Lt, o ieškovas šį turtą įgytų, kas reiškia, kad tuo būtų sukeltos aiškios turtinės pasekmės visoms bylos šalims. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos padaryta išvada, nors ieškovas pareikštu ieškiniu neprašo priteisti jam turto, o siekia perkelti pirkėjo teises ir pareigas pagal 2012-04-30 pirkimo pardavimo sutartį, tačiau ieškinį patenkintus ieškovas įgytų daiktines turtines teises, kurių vertė, teismo nuomone, yra lygi 2012-04-30 pirkimo-pardavimo sandorio vertei (120000 Lt), todėl reikalavimas perkelti pirkėjo teises pagrįstai buvo apmokestinamas 3300 Lt žyminiu mokesčiu.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

19Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos teisėtos bylinėjimosi išlaidos yra priteisiamos iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju apeliacinis skundas yra atmestas, todėl atsakovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra tenkintinas. Atsakovas pateikė 2000 Lt bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus (b. l. 137–138). Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir pobūdį, į tai, kad atstovė atstovavo atsakovą pirmojoje instancijoje ir ruošė atsiliepimą į apeliacinį skundą, vadovaujantis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytais rekomenduojamais maksimaliais dydžiais, bylinėjimosi išlaidų suma mažintina ir atsakovui A. J. iš ieškovo priteistina 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

20Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi

21CPK 320–331 straipsniais,

Nutarė

22Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti iš ieškovo V. L. atsakovui A. J. 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas V. L. pateikė ieškinį, kuriuo prašė jam perkelti pirkėjo teises... 3. Atsakovas V. P. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu... 4. Atsakovas A. J. pateiktu atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 5. Trečiasis asmuo V. L. atsiliepime nurodė, kad ieškinį palaiko ir... 6. Trečiasis asmuo notarė A. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu... 7. Palangos miesto apylinkės teismas ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo... 8. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą ir prašo ieškinį tenkinti, perkelti... 9. Atsakovas A. J. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo... 10. Tretysis asmuo V. L. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovui V. L. ir... 14. Dėl CK 4.79 str. normų pažeidimo... 15. Ieškovas apeliaciniu skundu įrodinėja, kad atsakovas V. P. netinkamai... 16. Dėl žyminio mokesčio dydžio... 17. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, jog jo reikalavimas perleisti pirkėjo... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 19. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 20. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. CPK 320–331 straipsniais,... 22. Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. sprendimą palikti... 23. Priteisti iš ieškovo V. L. atsakovui A. J. 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų....