Byla 2-3404-191/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,

2sekretoriaujant Ramunei Gilienei,

3nedalyvaujant ieškovo UAB “Būsto paskolų draudimas” atstovui, atsakovei A. Ž. ir jos kuratorei advokatei Astai Skujytei (gauti prašymai bylą nagrinėti nedalyvaujant),

4žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovei A. Ž. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

5Ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti jam iš atsakovės A. Ž. 4955,56 EUR skolos, 13,69 EUR delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 515,00 Lt žyminio mokesčio ir 300,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už kuratoriaus darbą (b.l. 3-7).

6Ieškovas ieškinyje nurodė, jog 2008 m. balandžio 15 d. tarp AB SEB banko ir atsakovės A. Ž. buvo sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią bankas atsakovei suteikė 61843,09 EUR būsto kreditą, skirtą butui, esančiam ( - ), Kaunas, pirkti. Galutinis būsto kredito grąžinimo terminas 2048 m. balandžio 14 d. Kredito grąžinimą bankui atsakovė 2008 m. balandžio 22 d. apdraudė, t.y. tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr. ( - )). Galutinis draudimo sutarties terminas - 2032 m. gegužės 15 d. Būsto kredito draudimo sutartis buvo sudaryta pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004, vadovaujantis 2008 m. balandžio 11 d. atsakovės prašymu sudaryti draudimo sutartį. 2010 m. lapkričio 24 d. ieškovas ir atsakovė sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. ( - )-1/2283 prie 2008 m. balandžio 22 d. draudimo sutarties, pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovės prisiimtus įsipareigojimus bankui, grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padengė Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymo dienai susidariusią atsakovės skolą bankui 937,57 EUR (ekvivalentas litais 3237,24 Lt), išskyrus netesybas ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką (3897,12 EUR). Mokėjimų draudimo susitarimu atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo per 12 mėnesių laikotarpį bankui išmokėtas sumas, o taip pat ieškovui mokėtiną 2,5 proc. dydžio draudimo įmoką, kuri skaičiuojama nuo ieškovo bankui išmokėtos ir atsakovės ieškovui per mokėjimų bankui laikotarpį negrąžintos sumos, per ne trumpesnį kaip 10 metų terminą lygiomis dalimis kas mėnesį be palūkanų. Ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2013 m. sausio 4 d. pažyma apie bankui išmokėtas išmokas Nr. FT-15. 2011 m. gruodžio 1 d. ieškovas sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2010 m. lapkričio 24 d. Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. ( - )-1/2283, dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo ir registruotu paštu išsiuntė jį nurodytu atsakovės adresu ( - ), Kaunas. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 11 punktu atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo bankui išmokėtas draudimo išmokas Mokėjimų draudimo susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka ir pagal Mokėjimų draudimo susitarimo 16.2 punktą sumokėti 2,5 procentų draudimo įmokos dalį. Ieškovo bankui išmokėtos skolos ir kredito bei palūkanų įmokos suma sudaro 4834,69 EUR, o draudimo įmokos dalis – 120,87 EUR, iš viso 4955,56 EUR. Atsakovė nuo 2012 m. sausio 15 d. nevykdė pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtų įsipareigojimų grąžinti ieškovui jo bankui išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, tuo pažeisdama Mokėjimų draudimo susitarimu prisiimtus įsipareigojimus. Dėl įsipareigojimų nevykdymo atsakovė buvo nuolat informuojama trumposiomis žinutėmis (sms), skambučiais, raginimais sumokėti pagal Mokėjimų draudimo susitarimą susidariusį įsiskolinimą. Raginimai atsakovei išsiųsti 2012-04-23, 2012-06-28, 2012-09-07, 2012-10-23. Atsakovė Mokėjimų draudimo susitarimo pažeidimų nepašalino ir negrąžino ieškovui nei vienos įmokos. Ieškovas už atsakovę bankui išmokėjo 4834,69 EUR skolos ir kredito įmokų sumą (ekvivalentu litais – 16693,20 Lt). 2012 m. gruodžio 31 d. ieškovas nutraukė Mokėjimų draudimo susitarimą ir 2012 m. gruodžio 31 d. apie tai informavo atsakovę. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 20.8. punktu, atsakovei nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovui draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovė privalo sumokėti ieškovui 0,02 proc. delspinigių nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2013 m. sausio 10 d. atsakovės įsiskolinimas ieškovui pagal Mokėjimų draudimo susitarimą sudaro 4955,56 EUR ir 13,69 EUR delspinigių, iš viso 4969,25 EUR.

7Atsakovės A. Ž. kuratorė advokatė Asta Skujytė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka (b.l. 76-78). Nurodė, jog šalių susitarime labai aiškiai buvo apibrėžtos šalių teisės ir pareigos. Ieškovas savo įsipareigojimus pagal susitarimą įvykdė bei išdėstė atsakovei draudimo išmokų sumokėjimą dešimties metų laikotarpiui. Tokia įsiskolinimo grąžinimo sąlyga yra palanki skolininkui, tačiau atsakovė nevykdė susitarimo, nesilaikė grafiko, todėl laikytina, kad ji iš esmės pažeidė sutarties nurodymus. Asmens išvykimas dirbti ar gyventi į kitą šalį nėra objektyvi kliūtis atlikti mokėjimus kreditoriui. Skolininkė akivaizdžiai vengia vykdyti įsipareigojimus, todėl ieškinys tenkintinas visiškai.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Ieškinio pareiškimu bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2008 m. balandžio 15 d. tarp AB SEB banko ir atsakovės A. Ž. buvo sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią bankas atsakovei suteikė 61843,09 EUR būsto kreditą, skirtą butui, esančiam ( - ), Kaunas, pirkti (b.l. 8-9, 15-16). 2008 m. balandžio 22 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta draudimo sutartis ir išduotas draudimo liudijimas serija Nr. ( - ) (b.l. 10, 19-23). 2010 m. lapkričio 24 d. ieškovas ir atsakovė sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. ( - )-1/2283, kuriuo atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo per 12 mėnesių laikotarpį bankui išmokėtas sumas, o taip pat ieškovui mokėtiną 2,5 proc. dydžio draudimo įmoką, kuri skaičiuojama nuo ieškovo bankui išmokėtos ir atsakovės ieškovui per mokėjimų bankui laikotarpį negrąžintos sumos, per ne trumpesnį kaip 10 metų terminą lygiomis dalimis kas mėnesį be palūkanų (b.l. 17-18, 25-28). Ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina 2013 m. sausio 4 d. pažyma (b.l. 24, 49). Atsakovė nevykdė pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtų įsipareigojimų, tuo pažeidė Mokėjimų draudimo susitarimu prisiimtus įsipareigojimus. Dėl įsipareigojimų nevykdymo atsakovė buvo nuolat informuojama trumposiomis žinutėmis (sms), skambučiais, raginimais (b.l. 33, 39, 42, 44, 50). Ieškovas už atsakovę bankui išmokėjo 4834,69 EUR skolos ir kredito įmokų sumą (ekvivalentu litais – 16693,20 Lt) (b.l. 24). Mokėjimų draudimo susitarimo 20.8. p. numatyti 0,02 proc. delspinigiai nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2013 m. sausio 10 d. atsakovės įsiskolinimas ieškovui pagal Mokėjimų draudimo susitarimą sudaro 4955,56 EUR ir 13,69 EUR delspinigių, iš viso 4969,25 EUR (b.l. 50).

10Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT civ. byla Nr. 3K-7-304/2007; civ. byla Nr. 3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

11Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 1.89 str. 1 d.).

12Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovė nevykdo sutartinės prievolės ieškovui, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 4955,56 EUR skolos ir 13,69 EUR delspinigių.

13Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (nuo 4969,25 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 515,00 Lt žyminio mokesčio ir 300,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už kuratoriaus darbą (b.l. 56, 60, 74) (CPK 93 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., 284 str. teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės A. Ž., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ), Kaunas, ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“, į.k. 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, 08240 Vilnius, a.s. Nr. ( - ) Swedbank AB, banko kodas 73000, naudai 4955,56 EUR (keturis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt penkis eurus 56 ct) skolos, 13,69 EUR (trylika eurų 69 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4969,25 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 515,00 Lt (penkis šimtus penkiolika litų) sumokėto žyminio mokesčio ir 300,00 Lt (tris šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų už kuratoriaus darbą.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
Ryšiai