Byla 2-671-676/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Rimai Sankauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams A. D., R. A., atsakovo atstovui V. B., civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „AKTKC“ ieškinį atsakovui UAB „Sergorus“, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Kreditorius UAB „AKTKC“ 2014-01-09 pareiškimu (teisme gauta 2014-01-14) prašė priteisti iš skolininko UAB „Sergorus“ 3991,60 Lt skolos, 360,68 Lt delspinigių, 7,38 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2). Teismo 2014-01-14 įsakymu nutarta šias sumas išieškoti iš skolininko UAB „Sergorus“. Skolininkui pareiškus prieštaravimus dėl teismo 2014-01-14 įsakymo (b.l. 20) bei kreditoriui pateikus ieškinį (b.l. 32-33), teismo 2014-03-05 nutartimi teismo 2014-01-14 įsakymas buvo panaikintas bei priimtas ieškovo UAB „AKTKC“ ieškinys atsakovui UAB „Sergorus“, dėl skolos priteisimo (b.l. 53-54).

3Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 3991,60 Lt skolos, 360,68 Lt delspinigių, 7,38 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (b.l. 32-33). Patikslintu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3000,00 Lt skolos, 840,00 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidas, nes bylos nagrinėjimo metu atsakovas 2014-01-15 mokėjimo pavedimu Nr. 5614 sumokėjo ieškovui 991,60 Lt skolos (b.l. 79-80). Ieškovas taip pat 2015-01-15 prašymu atsisakė nuo ieškinio reikalavimo dalyje priteisti iš atsakovo delspinigių, prašo šioje dalyje civilinę bylą nutraukti (b.l. 144). Ieškovas nurodo, kad 2008-05-14 šalys pasirašė Mobiliojo objekto kontrolės sutartį Nr. MO-080514-02, pagal kurią atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas ir prekes atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas faktūras; atsakovui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, atsiradus atsiskaitymo skoloms, ieškovas apribojo paslaugų teikimą atsakovui pagal Sutarties 5.1.p.; paslaugų teikimo apribojimas pagal Sutartį reiškė, kad duomenys apie atsakovo mobilius objektus yra kaupiami serveryje, tačiau atsakovui apribotas naudojimasis šiais duomenimis iki susidariusių skolų apmokėjimo. Pagal Sutarties 5.1.p. iki paslaugų teikimo atnaujinimo atsakovas neatleidžiamas nuo tolimesnio abonentinio mokesčio mokėjimo ieškovui; paslaugų teikimas galėjo būti atnaujinamas tik atsakovui sumokėjus įsiskolinimo sumą bei papildomą mokestį, nurodytą Sutarties 3.4.p. (b.l. 32-33, 79-80). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai R. A., A. D. papildomai paaiškino, kad sutartis sustabdyta ieškovo iniciatyva, atsakovei nesumokėjus už paslaugas, esant įsiskolinimui už teikiamas paslaugas apribota prieiga prie duomenų, tačiau duomenys buvo kaupiami ir padengus įsiskolinimą, suteikiama galimybė matyti visus sukauptus duomenis. Abonentinis mokestis yra kasmėnesinis mokestis už duomenų apie transporto priemones kaupimą, atsiuntimą į serverį ir atvaizdavimą klientui per jo kompiuterį.

4Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad sutartis tarp šalių buvo sudaryta dėl WebFleet paslaugos teikimo, pagal kurią, atsakovas įmontavus sekimo įrangą į automobilius, nuotoliniu būdu galėjo stebėti automobilių buvimo vietą ir maršrutą. Ieškovui 2013-11-08 sustabdžius paslaugos teikimą, atsakovas nebegalėjo prisijungti prie sistemos ir naudotis ieškovo teikiama paslauga, todėl prievolė mokėti po sutarties sustabdymo atsakovei nekyla. Mano, kad vertimas mokėti abonentinį mokestį už paslaugą kai ji neteikiama turi baudinį pobūdį, todėl turėtų būti taikomos netesybas reglamentuojančios teisės normos (b.l. 63-66, 91-93). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas V. B. papildomai paaiškino, kad už 2013 m. rugsėjo mėnesį buvo susidaręs atsakovo įsiskolinimas ieškovui pagal nurodytos sutarties vykdymą ir dėl šio susidariusio įsiskolinimo ieškovas sustabdė sutarties vykdymą, tačiau ieškovas nesilaikė sutarties sąlygos raštu įspėti atsakovą prieš 5 kalendorines dienas prieš sustabdant WebFleet paslaugos teikimą. Ieškovui neinformavus atsakovo sutartyje numatytu būdu, iš ieškovo veiksmų atsakovas suprato, kad sutartis yra nutraukta. Atsakovas 2014 m. sausio mėnesį padengė įsiskolinimą ieškovui už 2013 m. rugsėjo mėnesį ir sumokėjo 593,00 Lt netesybų už 2013 m. spalio mėnesį. Kadangi ieškovas jokių nuostolių nepatyrė, atsakovo ieškovui sumokėtos 593,70 Lt netesybų suma yra pakankama. Atsakovas bandė sutartį atnaujinti, sumokant įsiskolinimą kaip avansinį mokėjimą už būsimas paslaugas.

5Ieškinys tenkintinas.

6Ieškovas 2015-01-15 prašymu atsisakė nuo ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės UAB „Sergorus“ 840,00 Lt delspinigių ir prašo šioje dalyje civilinę bylą nutraukti. Ieškovas bet kurioje proceso stadijoje turi teisę raštu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 str. 1 d.). Ieškovui atsisakius ieškinio ir teismui priėmus šį atsisakymą, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 4 p.). Nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.). Ieškovės atstovo prašymas tenkintinas.

7Byloje ieškovas prašo priteisti 3000,00 Lt skolos už suteiktas paslaugas, atsakovas su reikalavimu nesutinka. Ieškovas byloje įrodinėja atsakovo pareigą mokėti abonentinį mokestį pagal šalių sudarytos Mobiliojo objekto kontrolės paslaugų sutarties Nr. MO-110401-01 sąlygas ieškovui sustabdžius Sutarties vykdymą dėl atsakovo kaltės, pasireiškusios atsakovo nemokėjimu už ieškovo suteiktas atsakovui paslaugas vykdant Sutarties sąlygas. Atsakovas neigdamas šią pareigą įrodinėja, jog pagal Sutarties sąlygas atsakovas neturi pareigos mokėti Sutartyje numatyto abonentinio mokesčio ieškovui tuo atveju, kai ieškovas negauna tinkamos paslaugos pagal Sutartį iš ieškovo.

8Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12 str.), tai reiškia, kad įrodinėjimo dalyką byloje nustato ginčo šalys, o teismas, spręsdamas bylą, vertina tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymus. Bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė įtvirtinta CPK 178 str. - nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ieškinio reikalavimas gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta įrodytomis faktines aplinkybes, kuriomis jis grindžiamas. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str. 1 d.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis (CPK 185 str.). Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 str. 2 d., 3 d. išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.)(LAT CBS teisėjų kolegijos 2009-11-24 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-526/2009; kt.).

9Byloje kilo ginčas dėl Mobiliojo objekto kontrolės paslaugų sutarties Nr. MO-110401-01 sąlygų aiškinimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas priteisimo.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys pasirašė Mobiliojo objekto kontrolės 2008-05-14 sutartį Nr. MO-080514-02 (toliau – Sutartis)(b.l. 39-41), pagal kurią ieškovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka teikti atsakovui WebFleet paslaugą klientų aptarnavimo serverio – darbo stoties – pagalba internete, o atsakovas Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka įsipareigojo mokėti ieškovui už Sutartyje nurodytas paslaugas (Sutarties 2.3.p.); Sutartimi šalys siekė reglamentuoti tarpusavio prievolinius teisinius santykius, susijusius su ieškovo mobiliojo objekto kontrolės paslaugų pardavimu atsakovui naudojant WebFleet paslaugų klientų aptarnavimo sistemą serverį – darbo stotį internete (Sutarties 2.2.p.); ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui mobiliojo objekto vietos nustatymo bei atvaizdavimo skaitmeniniuose žemėlapiuose, telemetrinių duomenų atvaizdavimo grafine ar skaitmenine forma internetu klientų aptarnavimo sistemos serveryje – darbo stotyje ir atsakovo mobiliojo objekto vietos nustatymo informavimo telefonu paslaugas 24 val./parą (Sutarties 2.5.p.); atsakovas įsipareigojo per 30 dienų nuo prekių perdavimo dienos sumokėti ieškovui pateiktų prekių ir paslaugų kainą pagal ieškovo pateiktą sąskaitą-faktūrą (Sutarties 4.3.p., 4.6.p.); Sutartimi šalys susitarė, kad ieškovas raštu įspėjęs atsakovą prieš 5 kalendorines dienas gali sustabdyti atsakovo mobiliojo objekto WebFleet paslaugos teikimą, jeigu atsakovas nesumokėjo už WebFleet paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka, iki atsakovo mobiliojo objekto WebFleet paslaugų atnaujinimo atsakovas neatleidžiamas nuo tolimesnio abonentinio mokesčio už atsakovo mobiliojo objekto WebFleet paslaugas ieškovui mokėjimo, paslaugos teikimas atnaujinamas atsakovui sumokėjus ieškovui įsiskolinimą už WebFleet paslaugas ir papildomą mokestį (Sutarties 5.1.p.); šalys taip pat susitarė dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas terminus pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, taip pat tai, kad paslaugų mėnesinis abonentinis mokestis mokamas už einamąjį mėnesį (Sutarties 8.1.p.), o atsakovui nevykdant Sutarties 8.1.p. numatytų įsipareigojimų, prieš atnaujinant paslaugų teikimą atsakovas sumoka ieškovui skolą už atsakovui suteiktas mobiliojo objekto stebėjimo ir/ar reagavimo paslaugas (Sutarties 8.4.p.). Sutarties specialiojoje dalyje Nr. 1 (toliau – Priedas Nr.1)(b.l. 127-136) šalys susitarė, kad mėnesinis abonentinis WebFleet mobiliojo objekto paslaugos mokestis yra 99,00 Lt (Priedo Nr. 1 3.1.p.). Bylos nagrinėjimo metu Sutarties sudarymo bei pasirašymo faktas, aplinkybės, Sutarties turinys įstatymų nustatyta tvarka šalių nėra ginčijami, nuginčyti, šalys bylos nagrinėjimo metu Sutartimi vadovaujasi, ją paneigiančių duomenų bei įrodymų byloje nepateikta, taip pat bylos duomenimis šalys ginčo laikotarpiu Sutartimi vadovavosi (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 187 str.).

11Iš byloje pateiktų duomenų bei įrodymų matosi, kad už Sutartyje šalių sutartų WebFleet paslaugų teikimo abonentinio mokesčio sumokėjimą už laikotarpį nuo 2013-09-01 iki 2013-12-31 ieškovas išrašė bei pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras Nr. AKC107519, Nr. AKC108102, Nr. AKC109161, Nr.AKC109724 (b.l. 7-10). Taip pat iš byloje pateikto 2014-01-08 Akto dėl skolų suderinimo (toliau – Aktas) matosi, kad fiksuota, jog atsakovo skola vykdant Sutartį yra 3991,60 Lt (b.l. 11-13), t.y. duomenys už laikotarpį nuo 2012-12-11 iki 2013-12-11, iš jų taip pat matosi, kad atsakovas abonentinį mokestį mokėjo ieškovui pastoviai už kiekvieną mėnesį pagal ieškovo pateiktas atsakovui sąskaitas-faktūras nuo 2012-12-11. Šių PVM sąskaitų-faktūrų bei Akto surašymo bei jų perdavimo atsakovui ir jų gavimo faktas, aplinkybės, dokumentų turinys, atlikti paskaičiavimai šalių nėra ginčijami, tai paneigiančių duomenų bei įrodymų byloje nepateikta, šalys jomis vadovaujasi, todėl teismas šias aplinkybes laiko nustatytomis (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 187 str.).

12Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovui nustatyta tvarka nesumokėjus ieškovui už suteiktas paslaugas, ieškovas 2013-10-31 pareikalavo atsakovo sumokėti įsiskolinimą bei nurodė apie galimą teikiamų paslaugų sustabdymą; atsakovui neapmokėjus įsiskolinimo sumos ieškovas 2013-11-08 pranešė apie paslaugos teikimo sustabdymą; ieškovas 2013-12-08 vėl pareikalavo apmokėti skolos sumą (b.l. 102-105); skolos susidarymo momentą bei dydį iš dalies patvirtina ir Akto duomenys bei atsakovo veiksmai po Akto surašymo ir reikalavimų pateikimo (b.l. 11, 114-117); po Sutarties vykdymo sustabdymo šalys susirašinėjimu bandė atnaujinti Sutarties vykdymą bei suderinti atsakovo 3000,00 Lt skolos pagal Sutartį mokėjimo sąlygas, tačiau šalims susitarti nepavyko (b.l. 106-109) - šie duomenys bei įrodymai, susirašinėjimo turinys bei faktas šalių taip pat nėra ginčijamas, tai paneigiančių duomenų bei įrodymų byloje nepateikta, šalys jomis vadovaujasi, todėl teismas šias aplinkybes laiko nustatytomis (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 187 str.).

13Kiekviena sudaryta sutartis turi būti vykdoma pagal joje šalių suderintas sąlygas (CK 6. 156 str. 4 d.). CK 6.156 str. įtvirtintas sutarties laisvės principas, suteikiantis asmenimis, sudarantiems sutartis, teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenustatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, sudaro pagrindą spręsti, kad CK normomis, atsižvelgiant į civilinėje teisėje vyraujantį dispozityvųjį metodą, nesiekiama detaliai sureguliuoti visų sutartinių teisinių santykių formų. Šalių sudaroma sutartis gali atitikti, bet gali ir neatitikti vienos iš CK reglamentuojamų sutarčių rūšių, arba ji gali turėti kelių sutarčių požymių. Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193 str. bei suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ir CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais (LAT 2011-03-28 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-137/2011; 2011-07-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011 ir kt.). Pagal kitos šalies pasiūlytas standartines sąlygas sudariusi sutartį prisijungimo būdu šalis turi teisę reikalauti ją nutraukti ar pakeisti (CK 6.186 str. 3 d.). Įvertinus byloje šalių teiktus duomenis bei įrodymus, šalių atstovų paaiškinimus teismo posėdžių metu apie Sutarties sudarymo bei vykdymo aplinkybes, šalių elgesį po Sutarties sudarymo bei vykdant Sutartį, daroma išvada, jog šalių valia sudarant Sutartį buvo reglamentuoti Sutarties šalių tarpusavio prievolinius teisinius santykius, susijusius su ieškovo mobiliojo objekto kontrolės paslaugų pardavimu atsakovui naudojant WebFleet paslaugų klientų aptarnavimo sistemą serverį – darbo stotį internete. Sutartimi šalių susitarimu įtvirtinta ieškovo teisė sustabdyti atsakovo mobiliojo objekto WebFleet paslaugos teikimą, jeigu atsakovas nesumokėjo už WebFleet paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka; taip pat šalių buvo sutarta ir tai, kad iki atsakovo mobiliojo objekto WebFleet paslaugų atnaujinimo atsakovas neatleidžiamas nuo tolimesnio abonentinio mokesčio už atsakovo mobiliojo objekto WebFleet paslaugas ieškovui mokėjimo, ir kad atsakovui paslaugos teikimas gali būti atnaujinamas tik tuo atveju, kai atsakovas sumokės ieškovui įsiskolinimą už WebFleet paslaugas ir papildomą mokestį; Sutarties šalys taip pat susitarė dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas terminus pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, taip pat tai, kad paslaugų mėnesinis abonentinis mokestis mokamas už einamąjį mėnesį. Sutartį sudariusios šalys – verslininkai, duomenų apie šalių galimai neteisingai suprastas Sutarties sąlygas iki Sutarties pasirašymo bei Sutarties pasirašymo metu, taip pat ir Sutarties vykdymo metu, byloje nepateikta, Sutarties sudarymo bei jos vykdymo aplinkybės, kaip ir Sutarties turinys, įstatymų nustatyta tvarka nėra ginčijamas, nuginčytas, Sutarties turinys dėl ginčo dalyko teismo vertinimu yra aiškus ir suprantamas, todėl daroma išvada, jog ieškovo pareiga ginčo laikotarpiu buvo teikti atsakovui mobiliojo objekto vietos nustatymo bei atvaizdavimo internetu klientų aptarnavimo sistemos serveryje – darbo stotyje ir atsakovo mobiliojo objekto vietos nustatymo informavimo telefonu paslaugas; atsakovo pareiga Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti ieškovui pateiktų prekių ir paslaugų kainą pagal ieškovo pateiktą sąskaitą-faktūrą; ieškovo teisė buvo sustabdyti atsakovo mobiliojo objekto WebFleet paslaugos teikimą, jeigu atsakovas nesumokėjo už WebFleet paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir tokiu atveju iki atsakovo mobiliojo objekto WebFleet paslaugų atnaujinimo - atsakovo pareiga buvo toliau mokėti ieškovui abonentinį mokestį už atsakovo mobiliojo objekto WebFleet paslaugas ieškovui (CPK 178 str., 185 str.).

14Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad galimai ginčo laikotarpiu ieškovas, t.y. ieškovui sustabdžius Sutarties vykdymą, ieškovas nekaupė duomenų, kuriais atsakovas galėtų naudotis. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas A. D. paaiškino, kad už paslaugas atsiskaitoma abonentiniu mokesčiu, t.y. kasmėnesinis mokestis už duomenų apie transporto priemones kaupimą, atsiuntimą į serverį ir atvaizdavimą klientui per jo kompiuterį, taigi paslaugą, už kurią imamas šalių sutartas abonentinis mokestis, sudaro duomenų atsiuntimas į serverį, kaupimas ir pateikimas klientui, todėl esant įsiskolinimui už teikiamas paslaugas, apribojama prieiga prie duomenų, tačiau net ir tada duomenys kaupiami, o padengus įsiskolinimą, suteikiama galimybė matyti visus sukauptus duomenis. Atsakovo atstovas prašė pateikti į bylą visus duomenis, sukauptus skolos atsiradimo laikotarpiu. Vykdant šį prašymą ieškovas pateikė dalies skolos atsiradimo laikotarpiu sukauptų duomenų fragmentą – 2013-10-08; 2013-10-20; 2013-12-25 duomenis, gautus apie vieną iš atsakovei priklausančių automobilių (b.l. 98-101, 127-139, 145, 151) bei paaiškino, kad remiantis Sutarties 3.5 p. visa sukaupta informacija saugoma ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo jos gavimo, todėl visa skolos susidarymo laikotarpiu gauta informacija nebėra saugoma ir ištrinta iš naudojamų laikmenų, o nurodytos informacijos atkūrimas iš naudotų kompiuterinių laikmenų sąlygotų papildomas dideles ieškovo išlaidas, tačiau, atsakovui sutikus apmokėti šių duomenų atkūrimo išlaidas apmokant programuotojui už jo darbą, ieškovas nurodytus duomenis gali pateikti byloje. Atsakovui atsisakius apmokėti nurodytas išlaidas, ginčijamų duomenų dalis ieškovo nebuvo atkurta ir pateikta byloje. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Atsakovui neginčijant byloje pateiktų ieškovo skolos atsiradimo laikotarpiu sukauptų duomenų fragmento – 2013-10-08; 2013-10-20; 2013-12-25 duomenų, jų turinio, fakto bei apimties, teismas daro išvadą, jog byloje nepaneigtos ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės apie Sutarties sustabdymo laikotarpiu, t.y. 3 mėn., kauptus duomenis apie atsakovo transporto priemones (CPK 178 str., 185 str.). Šių išvadų nepaneigia teismo posėdžio metu apklaustas liudytojai A. P., R. U. (CPK 185 str.).

15Sutartis sudaryta dėl duomenų, kurie reikšmingi tik atsakovui. Tik šalims sudarius sutartį ieškovas pradėjo kaupti duomenis apie atsakovui priklausančias transporto priemones. Šalys sutartinius santykius palaikė ilgą laiką. Atsakovas sudarydama Sutartį su ieškovu žinojo, kad minėti duomenys nėra aktualūs ieškovui ir jų kaupimas bei kėlimas į serverį yra Sutartimi sulygtos paslaugos dalis. Atsakovui skolos susidarymo laikotarpiu nebuvo prieinami duomenys, kuriuos pagal Sutartį ieškovas kaupė ir kėlė į serverį, tačiau galimybė matyti šiuos duomenis buvo apribota dėl pačio atsakovo kaltės. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 str.). Atsakovas pažeidė sutarties sąlygą – neapmokėjo už suteiktas paslaugas, todėl ieškovas remdamasis Sutarties sąlygomis, apribojo atsakovui galimybę naudotis ieškovo teikiama paslauga, todėl ieškovo prašoma priteisti 3000,00 Lt skola negali būti laikoma netesybomis (CPK 178 str.; 185 str.).

16Atsakovo atstovas nurodo, kad šalys nesilaikė Sutarties, todėl atsakovas padarė išvadą, kad šalys sutartį nutraukė konkliudentiniais veiksmais. Bylos duomenimis, skolos susidarymo laikotarpiu (2013 m. rugsėjo mėnesio iki 2013 m. gruodžio mėnesio) ieškovas išrašė atsakovui sąskaitas faktūras, siuntė pranešimus apie susidariusį įsiskolinimą; ieškovas 2014-01-13 išsiuntė atsakovui pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Sutarties 9.4 p. numato, kad vienašališkai nutraukti Sutartį galima tik raštu įspėjus kitą šalį (b. l. 6). Šiuo atveju svarbu nustatyti, kokių tikslų ir teisinių padarinių siekė šalys; surašytų dokumentų prasmė turi būti nustatoma pagal tai, kokio turinio veiksmai buvo įforminti. Ieškovas informavo atsakovą apie paslaugų teikimo apribojimą ir to negalima vertinti kaip Sutarties nutraukimo fakto, tuo tarpu, kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, atsakovas nesikreipė į ieškovą dėl sutarties nutraukimo, neišreiškė tokios valios. Teismo posėdžio metu liudytojas A. P. paaiškino, kad nuo 2013 m. balandžio negalėjo naudotis sistema, susisiekus su ieškovo atstovais sužinojo, kad atsakovas vėluoja apmokėti sąskaitas, tačiau atsakovas nuo 2013 m. balandžio iki 2013 m. rugsėjo ieškovo pateiktas sąskaitas apmokėdavo ir jokių pretenzijų ieškovei neišreiškė. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų kreipęsis į ieškovą dėl netinkamo paslaugų teikimo pagal Sutartį ar nepagrįstai pateiktų sąskaitų faktūrų.

17Teisėtai sudaryta ir galiojanti Sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). Ieškovas įrodė, kad atsakovui buvo teikiama paslauga, pagal šalių sudarytą Mobiliojo objekto kontrolės sutartį Nr. MO-080514-02. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 str.). Atsakovas už paslaugas neatsiskaitė, todėl daroma išvada, jog atsakovas pažeidė prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Ieškovo reikalavimas kaip pagrįstas tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 3000,00 Lt (868,86 EUR) skola (CPK 178 str.).

18Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų bei atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1d.). Ieškinį patenkinus, ieškovui priteistinos rašytiniai įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 171,00 EUR (590,43 Lt), iš kurių 144,81 EUR (500,00 Lt) procesinių dokumentų rengimo išlaidų ir 26,19 EUR (90,43 Lt) sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 3, 34, 59, 83-84). Ieškovas sumokėjo 37,94 EUR (131,00 Lt) žyminio mokesčio, atsisakius dalies ieškinio reikalavimų ieškovui grąžintina 8,81 EUR (30,43 Lt)(CPK 87 str. 1 str. 2 d.). Iš atsakovo taip pat priteistina 7,07 EUR (24,41 Lt) pašto išlaidų valstybės naudai.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str. teismas

Nutarė

20priimti ieškovo UAB ,,AKTKC" atsisakymą nuo ieškinio dalyje reikalavimo dėl 840,00 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo UAB „Sergorus“ ir civilinę bylą Nr. 2-671-676/2015 šioje dalyje nutraukti.

21Ieškinį tenkinti.

22Priteisti ieškovui UAB ,,AKTKC" iš atsakovo UAB ,,Sergorus" 868,86 EUR (3000,00 Lt) skolos ir 171,00 EUR (590,43 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

23Grąžinti ieškovui ,,AKTKC" 8,81 EUR (30,43 Lt) sumokėto žyminio mokesčio dalį (2014-03-13 mokėjimo nurodymas Nr. 4542 AB SEB bankas).

24Priteisti valstybei iš atsakovės UAB ,,Sergorus" 7,07 EUR (24,41 Lt) pašto išlaidų.

25Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. Kreditorius UAB „AKTKC“ 2014-01-09 pareiškimu (teisme gauta 2014-01-14)... 3. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 3991,60 Lt skolos, 360,68 Lt... 4. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo ieškinį... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Ieškovas 2015-01-15 prašymu atsisakė nuo ieškinio reikalavimo priteisti iš... 7. Byloje ieškovas prašo priteisti 3000,00 Lt skolos už suteiktas paslaugas,... 8. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12... 9. Byloje kilo ginčas dėl Mobiliojo objekto kontrolės paslaugų sutarties Nr.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys pasirašė Mobiliojo objekto kontrolės... 11. Iš byloje pateiktų duomenų bei įrodymų matosi, kad už Sutartyje šalių... 12. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovui nustatyta tvarka nesumokėjus... 13. Kiekviena sudaryta sutartis turi būti vykdoma pagal joje šalių suderintas... 14. Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad galimai ginčo... 15. Sutartis sudaryta dėl duomenų, kurie reikšmingi tik atsakovui. Tik šalims... 16. Atsakovo atstovas nurodo, kad šalys nesilaikė Sutarties, todėl atsakovas... 17. Teisėtai sudaryta ir galiojanti Sutartis jos šalims turi įstatymo galią.... 18. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str. teismas... 20. priimti ieškovo UAB ,,AKTKC" atsisakymą nuo ieškinio dalyje reikalavimo dėl... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti ieškovui UAB ,,AKTKC" iš atsakovo UAB ,,Sergorus" 868,86 EUR... 23. Grąžinti ieškovui ,,AKTKC" 8,81 EUR (30,43 Lt) sumokėto žyminio mokesčio... 24. Priteisti valstybei iš atsakovės UAB ,,Sergorus" 7,07 EUR (24,41 Lt) pašto... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...