Byla 2-2189/2013
Dėl teisių į domeną pripažinimo ir neteisėtų veiksmų nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo K. E. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo Lietuvos antipiratinės veiklos asociacijos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4937-553/2013, iškeltoje pagal ieškovo Lietuvos antipiratinės veiklos asociacijos ieškinį atsakovui K. E. dėl teisių į domeną pripažinimo ir neteisėtų veiksmų nutraukimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Lietuvos antipiratinės veiklos asociacija kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui K. E., kuriuo prašė panaikinti domeno lanva.lt registraciją atsakovo vardu, pripažinti ieškovo teises į domeno lanva.lt registraciją, atliekant visų teisių į minėtą domeną perkėlimą ieškovui bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui perleisti domeno lanva.lt registraciją tretiesiems asmenims ir bet kuriuo kitu būdu disponuoti šiuo domenu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 12 d. nutartimi ieškovo Lietuvos antipiratinės antipiratinės veiklos asociacijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino - uždraudė atsakovui K. E. perleisti domeno lanva.lt savininko bei naudotojo teises tretiesiems asmenims ir bet kuriuo kitu būdu disponuoti šiuo domenu iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas byloje.

7Teismas nustatė, kad ieškovas, gindamas savo teises, pareikštu ieškiniu siekia, jog visos naudotojo bei savininko teisės į domeną lanva.lt būtų perduotos jam. Teismas pažymėjo, kad ieškovo pateikti įrodymai tikėtinai patvirtina jo teisių pažeidimą, ir, įvertinęs teisių į domeną perleidimo operatyvią galimybę, padarė išvadą, jog iki teisme bus išnagrinėtas šis ginčas ir įsiteisės galutinis sprendimas byloje, yra tikslinga uždrausti atsakovui perleisti domeno lanva.lt savininko bei naudotojo teises tretiesiems asmenims ir bet kuriuo kitu būdu disponuoti šiuo domenu, kadangi priešingu atveju (t.y. nesiėmus šių ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių) būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas taip pat pažymėjo, kad prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka pareikšto ieškinio esmę, todėl tiesiogiai susijusios su būsimu teismo sprendimo įvykdymu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas K. E. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti kaip nepagrįstą.

10Atskirajame skunde atsakovas teigia, kad ieškinys yra visiškai nepagrįstas, pareikštas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis. Ieškovas savo ieškinio nepagrindžia jokiais faktiniais įrodymais, pagrindžiančiais atsakovo nesąžiningumą. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones ir priimdamas ginčijamą nutartį, visiškai neanalizavo ir nevertino ieškinio pagrįstumo, ieškinio pagrįstumą vertino akivaizdžiai atmestinai, paviršutiniškai, nesigilindamas į ginčo esmę, trapią ribą tarp domeno ir prekės ženklo skirtumų. Ieškovas nėra įregistravęs jokių intelektinės nuosavybės teisių į žymenį LANVA kaip prekės ženklą, o tai leidžia pagrįstai teigti, jog atsakovas teisėtai ir nepažeisdamas nei ieškovo, nei kieno nors kito teisių, įregistravo domeną Lanva. Be to, 2013 m. birželio 26 atsakovas įkūrė VŠĮ „Lanva“ - ne pelno siekiantį juridinį asmenį, kurio veikla nėra analogiška vykdomai ieškovo veiklai ir jokiu būdu nepažeidžia ieškovo teisių. Tą pačią dieną atsakovas su VŠĮ „Lanva“ sudarė dovanojimo sutartį (pasirašyta elektroniniu parašu), kuria jai neatlygintinai perleido domeną.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Lietuvos antipiratinės veiklos asociacija prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartį palikti galioti. Teigia, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir to pilnai pakanka laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, nes jas taikant yra vertinamas ne ieškinio reikalavimų (ne)pagrįstumas iš esmės, o kitos aplinkybės – grėsmė, kad galimai palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdomas arba iki bylos nagrinėjimo bus padaryta žala įstatymo saugomiems asmenų interesams. Mano, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka šalių pusiausvyrą bei pagrindinę laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį – pašalinti arba sumažinti galimos žalos kilimą ateityje.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (o taip pat ir atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

15Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo Lietuvos antipiratinės veiklos asociacijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

17Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-109/2013; ir kt.). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011; ir kt.).

18Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, visiškai neanalizavo ir nevertino ieškovo ieškinio pagrįstumo.

19Pažymėtina, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos prasme, pats ieškinys (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šiuo atveju vertinamas tik tikėtinas ieškinio pagrįstumas. Taigi, taikant laikinąsias apsaugos priemones yra reikšminga tik tai, ar ieškinio reikalavimas yra pagrįstas preliminariai tikėtinai, todėl, nesant aplinkybių, iš kurių jau šioje stadijoje būtų akivaizdžiai matyti, kad ieškinys negalėtų būti tenkinamas, nėra pagrindo daryti išvados dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalimumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-82/2013).

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovas, gindamas savo teises, pareikštu ieškiniu siekia, jog visos naudotojo bei savininko teisės į domeną lanva.lt, būtų perduotos jam bei pagrįstai nusprendė, kad ieškovo pateikti įrodymai tikėtinai patvirtina ieškovo teisių pažeidimą, todėl vertindamas teisių į domeną perleidimo galimybę, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad iki teisme bus išnagrinėtas šis ginčas ir įsiteisės galutinis sprendimas byloje, yra tikslinga uždrausti atsakovui perleisti domeno lanva.lt savininko bei naudotojo teises tretiesiems asmenims ir bet kuriuo kitu būdu disponuoti šiuo domenu, kadangi priešingu atveju (t.y. nesiėmus šių ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių) būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu.

21Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nesudaro (CPK 329 str., 338 str.).

22Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Lietuvos antipiratinės veiklos asociacija kreipėsi į Vilniaus... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 12 d. nutartimi ieškovo Lietuvos... 7. Teismas nustatė, kad ieškovas, gindamas savo teises, pareikštu ieškiniu... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas K. E. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 10. Atskirajame skunde atsakovas teigia, kad ieškinys yra visiškai nepagrįstas,... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Lietuvos antipiratinės veiklos... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (o taip pat ir... 15. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 16. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino... 17. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 18. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus,... 19. Pažymėtina, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą CPK 144... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad... 21. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės... 22. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartį nepakeistą....