Byla 2S-841-464/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Andrutės Kalinauskienės ir Virginijaus Kairevičiaus, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. S. atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės N. S. ieškinį atsakovui A. S. dėl išlaikymo išieškojimo ir santuokos nutraukimo, institucija, teikianti išvadą Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Visagino miesto apylinkės teismas 2009-06-03 sprendimu (t. 1, b.l. 85-88) iš dalies patenkino ieškovės N. S. ieškinį ir 1) nutraukė šalių sudarytą santuoką dėl atsakovo kaltės; 2) po santuokos nutraukimo ieškovei grąžino ikisantuokinę pavardę; 3) priteisė iš atsakovo ieškovei rentą po 200 Lt per mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki 2022-06-08; 4) nustatė nepilnamečio sūnaus N. S., gim. ( - ) , gyvenamąją vietą kartu su ieškove; 5) priteisė iš atsakovo nepilnamečio sūnaus išlaikymui po 600 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės, lėšas pavedant uzufrukto teise tvarkyti ieškovei; 6) padalino šalių santuokoje įgytą turtą; 7) priteisė iš atsakovo ieškovės ir valstybės patirtas bylinėjimosi išlaidas bei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

4Vilniaus apygardos teismas 2010-01-19 sprendimu (t. 1, b.l. 119-121) panaikino Visagino miesto apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimo dalį dėl rentos priteisimo ir priėmė naują sprendimą – šį ieškinio reikalavimą atmetė; dėl turto padalinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo sprendimą panaikino ir bylą šioje dalyje perdavė tam pačiam teismui kitam teisėjui nagrinėti iš naujo, o sprendimo dalį dėl išlaikymo vaikui priteisimo pakeitė, atsakovui priteistą mokėti periodinių išmokų sumą sūnaus N. S. išlaikymui sumažindamas iki 400 Lt. Kita sprendimo dalis palikta nepakeista.

5Visagino miesto apylinkės teismas 2010-01-25 nutartimi (t. 1, b.l. 125-126) konstatavo, jog prieš pradedant bylą nagrinėti iš esmės būtina pasiūlyti šalims pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius šalių procesiniuose dokumentuose pateikto dalintino turto režimą, apimtį, vertę, perduotoje iš naujo nagrinėti civilinės bylos dalyje dėl ieškovės N. S. reikalavimų padalinti turtą, esantį bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, paskyrė parengiamąjį teismo posėdį 2010-02-02 10 val., nutartyje nurodydamas, jog šalių dalyvavimas teismo posėdyje būtinas. Apie būtiną šalių dalyvavimą teismo posėdyje šalys informuotos šaukimais.

6Atsakovas A. S. 2010-02-01 pateikė teismui prašymą (t. 1, b.l. 127) nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, kuriame nurodė, jog dėl darbo paieškų užsienyje į šį posėdį neatvyks ir patvirtino savo reikalavimus dėl turto padalinimo, išdėstytus atsiliepime ir apeliaciniame skunde dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimo. Taip pat prašė išbraukti iš dalintino turto sąrašo automobilį F. S., 1988 m. laidos, valst. Nr. ( - ) kadangi šis automobilis yra utilizuotas.

7Visagino miesto apylinkės teismas, į parengiamąjį teismo posėdį abiems šalims neatvykus be pateisinamos priežasties, ieškovei paskyrė 200 Lt, o atsakovui – 300 Lt baudas, kitą parengiamąjį teismo posėdį paskirdamas 2010-02-18 11 val. (t. 1, b.l. 136-138).

8Atsakovas A. S. taip pat neatvyko į kitus du – 2010-02-18 11 val. bei 2010-03-02 9 val. vykusius parengiamuosius teismo posėdžius (t.1, b.l. 146-147, 178-179). 2010-03-02 vykusiame parengiamajame teismo posėdyje teismas priėmė ieškinio patikslinimą dalyje dėl turto padalinimo ir nusprendė skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje 2010-03-31 9 val. (t. 2, b.l. 1-2).

9Visagino miesto apylinkės teismas 2010-03-31 nutartimi (t. 2, b.l. 20-22) patvirtino ieškovės N. S. ir atsakovo A. S., atstovaujamo advokato V. O., sudarytą taikos sutartį šalių patvirtintomis sąlygomis, pagal kurias : 1) N. S. atsisakė visų savo ieškinio reikalavimų, ir sutiko, kad santuokoje įgytas turtas būtų padalintas bendru susitarimu; 2) atsakovas sutiko, kad santuokoje įgytas turtas būtų padalintas bendru susitarimu;3) ieškovei N. S. asmeninės nuosavybės teise paliko nurodytą turtą: skalbimo mašiną – 700 Lt; minkštą kampą – 1000 Lt kompiuterį – 500 Lt; fotoaparatą – 300 Lt; sieninę spintą – 1000 Lt; vaizdo grotuvą – 100 Lt; spalvotą fotoprinterį „Epson“ – 1500 Lt; televizorių – 400 Lt, iš viso turto už 5500 Lt; 4) atsakovui A. S. asmeninės nuosavybės teise paliko: transporto priemonę Ford siera, valst. Nr. ( - ) vertė – 100 Lt; nešiojamąjį kompiuterį – 3500 Lt, muzikinį centrą-stiprintuvą Sony – 2000 Lt; televizorių – 400 Lt iš viso turto už 6000 Lt; 5) pripažino nepilnamečio sūnaus N. S., gimusio ( - ), turtu – sofą hole, kompiuterinį stalą; 6) atsakovas A. S. įsipareigojo sumokėti pašto išlaidas valstybei, bei sumokėti ieškovei N. S. 116 Lt bylinėjimosi išlaidų. Taip pat Visagino miesto apylinkės teismas 2010-03-31 nutartimi civilinę bylą Nr.N2-263-664/2010 nutraukė, grąžino ieškovei N. S., 75 proc. sumokėto 344 Lt žyminio mokesčio, nurodė išieškoti iš A. S. 116 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovės N. S. naudai ir 40,34 Lt pašto išlaidų valstybės naudai. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 2010-03-31 teismo posėdžio metu šalys pareiškė teismui, kad yra sudariusios rašytinę taikos sutartį, kurioje numatė visą bendrojoje jungtinėje nuosavybėje įgytą turtą ir jo padalinimo tvarką bei šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką, prašė teismo taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog šalių sudaryta sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia šalių teisių ir jų teisėtų interesų, nepažeidžia nepilnamečio vaiko interesų, ir nusprendė sutartį patvirtinti, civilinė bylą nutraukti.

10Atsakovas A. S. atskiruoju skundu (t. 2, b.l. 24) prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2010-03-31 nutartį panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad 2010-02-01 pateiktame prašyme išdėstė savo reikalavimus dėl turto padalinimo, tačiau atsakovo atstovas, nepasitaręs su atsakovu ir be jo leidimo, pasirašė taikos sutartį. Minėtas taikos sutartimi nebuvo išspręstas klausimas dėl buto bei kitų bendrai įgytų daiktų padalinimo. Taip pat taikos sutartimi nebuvo išspręstas klausimas dėl atsakovo dalyvavimo sūnaus auklėjime.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią bylą, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas, spęsdamas dėl šalių sudarytos taikos sutarties patvirtinimo, nevisiškai tinkamai aiškino ir taikė atstovavimo teisme institutą reglamentuojančias procesines teisės normas, nevisiškai tinkamai įvertino atstovo pagal pavedimą įgaliojimų apimtį, kas sąlygojo ir netinkamą teismo procesinio sprendimo priėmimą bei procesinę bylos baigtį.

13Taikos sutartį iš kitų sutarčių rūšių išskiria sutarties sudarymo momentas ir tikslas – ji sudaroma kilus teisiniam ginčui, kurį siekiama išspręsti taikiai ir tokiu būdu apsisaugoti nuo galimų konfliktų išspręstais klausimais ateityje. Šia sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutarties sudarymas teisme reiškia šalių teisinės taikos pasiekimą ir civilinio proceso tikslų įgyvendinimą (CPK 2 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK 6.983 str.), yra konstatavęs, kad taikos sutartis – tai ginčo šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys: 2010-03-15 c. b. Nr. 3K-3-108/2010; 2008-07-04 c.b. Nr. 3K-3-354/2008).

14Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad taikos sutartis, sudaryta civilinėje byloje, įsigalioja tik ją patvirtinus teismui. Teismo sprendimu patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią; iki to laiko bet kuri iš taikos sutarties šalių gali išreikšti valią netvirtinti tokios sutarties. Teismas, prieš tvirtindamas taikos sutartį, turi pareigą patikrinti šalių valią dėl pasirašytos taikos sutarties ir ją tvirtinti CPK 140 str. 2 d. bei 3 d. nustatyta tvarka. Aplinkybė, kad šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms žinoma dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinių padarinių, nereiškia, jog išnyko teismo pareiga išaiškinti šalims šių procesinių veiksmų padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-28 nutartis c. b. Nr. 3K-3-571/2010).

152010-03-31 sudaryta taikos sutartimi šalys susitarė dėl santuokoje įgyto turto padalinimo (t. 2, b.l. 13). Kaip matyti, pasirašant minėtą taikos sutartį apeliantą (atsakovą) A. S. atstovavo advokatas, kuris apelianto vardu joje ir pasirašė. Vadovaujantis CPK 51 str. 1 d. asmenys gali vesti savo bylas patys arba per atstovus. Atsižvelgiant į procesinio atstovavimo instituto reikšmę ir prigimtį, o taip pat CPK 59 str. 2 d. nuostatas, darytina išvada, jog įgaliojimas atstovauti teisme suteikia teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, tačiau tokie veiksmai, kaip antai sudaryti taikos sutartį, turi būti aptarti pavedimo sutartyje ar įgaliojime atskirai. Ši įstatymo norma imperatyviai reikalauja, kad jeigu norima atstovui pavesti atlikti CPK 59 str. 2 d. išvardintus procesinius veiksmus, įskaitytinai ir sudaryti (pasirašyti) taikos sutartį, teisė atlikti šiuos veiksmus turi būti atskirai nurodyta įgaliojime.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantas A. S. 2009-11-06 atstovavimo sutartimi (t. 2, b.l. 11) įgaliojo advokatą atstovauti jo interesus šioje civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo ir jos nutraukimo teisinių padarinių. Atstovavimo sutartyje numatyti šie atstovo, advokato V. O., įgalinimai: advokatui suteikiama teisė atsakovo vardu pasirašyti priešieškinį, ieškinį (pareiškimą), pakeisti priešieškinio, ieškinio (pareiškimo) dalyką arba pagrindą, pasirašyti prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, atsiimti ar atisakyti nuo pareikšto priešieškinio, ieškinio (pareiškimo), pasirašyti kitus procesinius dokumentus, apskųsti priimtą teismo sprendimą ar nutartį, pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo, patvirtinti rašytinių įrodymų (dokumentų) kopijas (t. 2, b.l. 11). Iš įgaliojimo turinio akivaizdu, kad advokatui nenustatyta teisė apelianto vardu sudaryti taikos sutartį, taigi ir ją savarankiškai, be apelianto, pasirašyti, nors, kaip nurodyta, ši atstovo teisė turi būti aptrata specialiai.

17Kita vertus, pats apeliantas nurodo, kad taikos sutartis sudaryta be jo žinios ir sutikimo, t.y. sudaryta taikos sutartis neatitinka apelianto ketinimų ir valios. Advokato profesijos esmė – teisėtais būdais ir priemonėmis ginti savo kliento teises ir teisėtus interesus ir siekti, kad būtų įvykdytas teisingumas. Advokatūros įstatymo 5 str. kaip vienas advokatūros veiklos principų įtvirtintas advokatų lojalumo klientui ir interesų konflikto vengimo principas. Advokatūros įstatymas, Lietuvos advokatų etikos kodeksas bei CPK numato, kad advokatas turi palaikyti atstovaujamojo interesus, nors ir nesutikdamas su jais. Teisėjų kolegijos nuomone, apelianto valios stoka nagrinėjamu atveju sąlygoja tokią situaciją, kuriai esant pirmosios instancijos teismas, neišsiaiškinęs tikrosios šalių valios ir neįvertinęs atstovo įgaliojimų turinio, negalėjo patvirtinti šalių pasirašytos taikos sutarties, nes tokiu atveju nebeįmanoma pasiekti taikos sutartimis siektų minėtų tikslų – kompromisų dėka pabaigti tarp šalių kilusį ginčą šioje bylos dalyje.

18Tvirtinant šalių sudarytą taikos sutartį, vertinant jos sąlygų atitiktį įstatymams, tikrinant, ar ji nepažeidžia kurios nors šalies teisių ar interesų, teismui negali kilti abejonių dėl tokios sutarties šalių pozicijos, juo labiau, kad tokio procesinio veiksmo, t.y. taikos sutarties patvirtinimo, atlikimas nėra teismui privalomas. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patvirtinta taikos sutartis, panaikintina, o byla šioje ginčo dalyje perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

19Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

20Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Visagino miesto apylinkės teismas 2009-06-03 sprendimu (t. 1, b.l. 85-88) iš... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010-01-19 sprendimu (t. 1, b.l. 119-121) panaikino... 5. Visagino miesto apylinkės teismas 2010-01-25 nutartimi (t. 1, b.l. 125-126)... 6. Atsakovas A. S. 2010-02-01 pateikė teismui prašymą (t. 1, b.l. 127)... 7. Visagino miesto apylinkės teismas, į parengiamąjį teismo posėdį abiems... 8. Atsakovas A. S. taip pat neatvyko į kitus du – 2010-02-18 11 val. bei... 9. Visagino miesto apylinkės teismas 2010-03-31 nutartimi (t. 2, b.l. 20-22)... 10. Atsakovas A. S. atskiruoju skundu (t. 2, b.l. 24) prašo Visagino miesto... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Taikos sutartį iš kitų sutarčių rūšių išskiria sutarties sudarymo... 14. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad taikos sutartis, sudaryta... 15. 2010-03-31 sudaryta taikos sutartimi šalys susitarė dėl santuokoje įgyto... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantas A. S. 2009-11-06 atstovavimo... 17. Kita vertus, pats apeliantas nurodo, kad taikos sutartis sudaryta be jo žinios... 18. Tvirtinant šalių sudarytą taikos sutartį, vertinant jos sąlygų atitiktį... 19. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 3 p., kolegija... 20. Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. nutartį panaikinti ir...