Byla B2-3795-580/2018
Dėl bankroto atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Cargovita“ bankroto administratoriaus mažosios bendrijos „Alba prima“ prašymą dėl įmonės pabaigos civilinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Cargovita“ direktoriaus Vitalijaus Brovinskio (Vitalij Brovinskij) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Cargovita“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusio ir likviduojamo dėl bankroto atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Cargovita“ bankroto administratoriaus mažosios bendrijos „Alba prima“ prašymą dėl įmonės pabaigos civilinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Cargovita“ direktoriaus Vitalijaus Brovinskio (Vitalij Brovinskij) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Cargovita“.

3Teismas, išnagrinėjęs prašymą,

Nustatė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2018-05-31 nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Cargovita“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė MB „Alba prima“, nutartis įsiteisėjo 2018-06-12. Iškėlus bankroto bylą:

61.1.

7Vilniaus apygardos teismo 2018-06-25 nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą;

81.2.

9Vilniaus apygardos teismas 2018-08-13 nutartimi patvirtino atsakovo kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bei nutarė atsakovui taikyti supaprastintą bankroto procedūrą, nutartis įsiteisėjo 2018-08-24;

101.3.

11Vilniaus apygardos teismo 2018-09-11 nutartimi pripažino atsakovą bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, patvirtino trijų mėnesių supaprastinto bankroto proceso trukmę, nutartis įsiteisėjo 2018-09-24.

121.4.

13Vilniaus apygardos teismo 2018-09-27 nutartimi buvo patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, nutartis įsiteisėjo 2018-10-09.

142.

15Bankroto administratorius prašė priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą bei patirtas administravimo išlaidas. Nurodė, kad bankroto byloje buvo atlikti visi įstatyme numatyti veiksmai. Prašymas tenkintinas.

163.

17Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 131 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog teismas tvirtina įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Bankroto administratorius teismui pateikė prašymą patvirtinti finansinės atskaitomybės dokumentą – 2018-11-11 likvidavimo aktą. Teismas neturi duomenų, dėl kurių pateiktas likvidavimo aktas negalėtų būti tvirtinamas, todėl prašymą tenkina ir likvidavimo aktą tvirtina.

184.

19Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, priimamas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014).

205.

21Iš likvidavimo akto matyti, jog atsakovas UAB „Cargovita“ turto neturi. Teismas, patikrinęs viešus registrus šio sprendimo priėmimo dieną (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis), nenustatė, jog atsakovas turėtų registruotino nekilnojamojo turto. Informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenimis atsakovas UAB „Cargovita“ turi vieną aktyvią bylą, kuri šiuo metu nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme (bylos Nr. e2A-1870-232/2018.) Teismo vertinimu, vykstantys teisminiai ginčai, kuriuose bankrutavusi įmonė dalyvauja vienu ar kitu procesiniu statusu, patys savaime neriboja galimybės konstatuoti įmonės veiklos pabaigą, jai (įmonei) atitinkant įstatyme numatytas sąlygas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1197-330/2017, nutarties 20 punktas). Pateikta Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento 2018-11-07 pažyma patvirtina, kad bankrutavusioje įmonėje nėra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas (b. l. 128). Kadangi reikalavimai, numatyti ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje, įvykdyti, priimamas sprendimas dėl bankrutavusio bei likviduojamo dėl bankroto UAB „Cargovita“ pabaigos.

226.

23ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Vadovaujantis šia nuostata bei proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu (CPK 7 straipsnis), bankroto administratoriui pavedama per tris dienas nuo sprendimo apie atsakovo pabaigą gavimo informuoti kreditorius bei teismui pateikti kreditorių informavimą patvirtinančius dokumentus (ĮBĮ 3 straipsnio 7 dalis, ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalis).

24Vadovaudamasis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 3 dalimi, 32 straipsniu, CPK 259, 260, 265, 270 straipsniais, teismas.

Nutarė

25prašymą tenkinti.

26Nustatyti, kad administravimo išlaidos bankroto proceso metu sudaro 1600 Eur.

27Patvirtinti atsakovo bankrutavusio ir likviduojamo dėl bankroto UAB „Cargovita“ 2018-11-11 likvidavimo aktą.

28Pripažinti bankrutavusio ir likviduojamo dėl bankroto atsakovo UAB „Cargovita“, juridinio asmens kodas 302897263, pabaigą.

29Pavesti įmonės bankroto administratoriui per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

30Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius dokumentus.

31Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusio ir likviduojamo dėl... 3. Teismas, išnagrinėjęs prašymą,... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2018-05-31 nutartimi iškėlė atsakovui UAB... 6. 1.1.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2018-06-25 nutartimi patvirtinta administravimo... 8. 1.2.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2018-08-13 nutartimi patvirtino atsakovo kreditorių... 10. 1.3.... 11. Vilniaus apygardos teismo 2018-09-11 nutartimi pripažino atsakovą... 12. 1.4.... 13. Vilniaus apygardos teismo 2018-09-27 nutartimi buvo patikslintas kreditorių ir... 14. 2.... 15. Bankroto administratorius prašė priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos,... 16. 3.... 17. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 131 straipsnio 4 dalyje... 18. 4.... 19. Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį po to, kai bankroto administratorius pateikia... 20. 5.... 21. Iš likvidavimo akto matyti, jog atsakovas UAB „Cargovita“ turto neturi.... 22. 6.... 23. ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas, pripažinęs įmonę... 24. Vadovaudamasis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 3 dalimi, 32... 25. prašymą tenkinti.... 26. Nustatyti, kad administravimo išlaidos bankroto proceso metu sudaro 1600 Eur.... 27. Patvirtinti atsakovo bankrutavusio ir likviduojamo dėl bankroto UAB... 28. Pripažinti bankrutavusio ir likviduojamo dėl bankroto atsakovo UAB... 29. Pavesti įmonės bankroto administratoriui per 5 darbo dienas nuo teismo... 30. Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos... 31. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu...