Byla e2-1357-798/2018
Dėl 2018 m. sausio 18 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Benrosa“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir įmonės bankroto ne teismo tvarka nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Benrosa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. Š. ir mažosios bendrijos „Projektas EMA“ pareiškimą dėl 2018 m. sausio 18 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Benrosa“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir įmonės bankroto ne teismo tvarka nutraukimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

61.

7Pareiškėjai G. Š. ir mažoji bendrija (toliau – MB) „Projektas „EMA“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Benrosa“ 2017 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo protokolus ir nutraukti įmonės bankrotą ne teismo tvarka. Nurodė, kad sprendimai yra įforminti dviejuose tos pačios datos ir numerio, tačiau skirtingo turinio, protokoluose. Nors protokole nurodyta, kad susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 80,52 proc. visų balsų, bei įmonės vadovas, realiai susirinkime dalyvavo tik keturi kreditoriai (du įmonės darbuotojai ir abu pareiškėjai), o vadovas (susirikimo pirmininkas ir sekretorius) – nedalyvavo, dėl ko susirinkimas turėjo būti laikomas neįvykusiu. Kreditorių susirinkimui faktiškai vadovavo neturintis tam teisės bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo M. T.. Iš protokolų neįmanoma nustatyti kokia tvarka ir kaip balsavo kreditoriai, balsavimas nebuvo atviras.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi pripažino BUAB „Benrosa“ 2017 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo protokole nurodytus priimtus sprendimus negaliojančiais.

113.

12Remdamasis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, teismas nustatė, kad Vilniaus apylinkės teisme 2018 m. sausio 17 d. buvo gautas kreditoriaus UAB „Tridens LT“ pareiškimas dėl skolos priteisimo iš skolininko UAB „Benrosa“, o 2018 m. sausio 18 d. civilinėje byloje Nr. eL2-6372-905/2018 buvo priimtas teismo įsakymas išieškoti pareiškime nurodytą skolą. Todėl teismas sprendė, kad 2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimas neturėjo teisės priimti sprendimo dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismine tvarka, nes tuo metu įmonei buvo iškelta civilinė byla, kurioje pareikšti turtiniai reikalavimai.

134.

14Taip pat teismas konstatavo, kad byloje esantys duomenys apie sušaukto kreditorių susirinkimo eigą leidžia daryti išvadą, jog toks susirinkimas realiai nevyko. Abiejų šalių procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės patvirtina, kad susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kuris turėjo patikrinti atvykusius į susirinkimo asmenis, organizuoti atvykusių asmenų balsavimą, surinkti balsavimo biuletenius, į susirinkimą neatvyko, o protokolą pasirašė susirinkime nedalyvaujant, neturint jokių objektyvių duomenų apie susirinkimo eigą. Tai, kad kreditoriai balsavo raštu leistų spręsti apie susirinkime balsavusių kreditorių balsų skaičių, tačiau, kaip rodo aukščiu minėti duomenys, kreditorių sušauktas susirinkimas realiai nevyko, kas atvyko į susirinkimą (išskyrus pareiškėjus), kas realiai vadovavo susirinkimu duomenų nėra, o protokole užfiksuoti duomenys apie klausimų svarstymą, bendrovės vadovo paaiškinimus, iš esmės yra fiktyvūs, neatspindi realios susirinkimo eigos. Susirinkimas turėjo vykti būsimo bankroto administratoriaus buveinės patalpose, o balsavimo raštu biuletenius surinko tam neįgaliotas bankroto administratorius. Teismo vertinimu, šie pažeidimai nėra formalūs, nes tokia situacija prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei imperatyvioms įstatymo normoms.

155.

16Teismas pažymėjo, kad pripažinus BUAB „Benrosa“ 2017 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo protokole nurodytus sprendimus negaliojančiais, reikalavimas nutraukti bankroto procedūras yra perteklinis, todėl netenkintinas.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

186.

19Atskiruoju skundu BUAB „Benrosa“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartį. Nurodo šiuos esminius atskirojo skundo argumentus:

206.1.

21Teismas nepagrįstai sprendė, kad BUAB „Benrosa“ 2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimas negalėjo įvykti, nes 2018 m. sausio 17 d. Vilniaus apylinkės teisme buvo gautas kreditoriaus UAB „Tridens LT“ pareiškimas dėl skolos priteisimo iš atsakovės, o 2018 m. sausio 18 d. buvo priimtas teismo įsakymas dėl skolos išieškojimo. Teismo įsakymo išdavimas kaip procesinis veiksmas laikomas civilinės bylos iškėlimu, taigi 2018 m. sausio 18 d. iki 10 val. BUAB „Benrosa“ teismuose nebuvo iškelta jokių bylų, kuriose būtų pareikšti turtiniai reikalavimai. BUAB „Benrosa“ 2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimas prasidėjo 9 val. ir baigėsi po 9 val., taigi kreditorių susirinkimas turėjo teisę priimti sprendimą dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismine tvarka, nes tuo metu įmonei nebuvo iškelta civilinė byla, kurioje būtų pareikšti turtiniai reikalavimai.

226.2.

23Teismas klaidingai sprendė dėl BUAB „Benrosa“ kreditorių susirinkimo sušaukimo ir jo eigos tvarkos pažeidimų. Kreditorių susirinkime dalyvavo (balsavo) kreditoriai, kurių reikalavimai kreditorių susirinkimo dieną sudarė 80.52 proc. visų įmonės turimų įsipareigojimų. BUAB „Benrosa“ neginčija aplinkybės, kad 2018 m. sausio 18 d. 9 val. įmonės vadovas nespėjo atvykti į kreditorių susirinkimą (vadovas atvyko pavėlavęs, kai kreditoriai, įskaitant pareiškėjus, jau buvo užpildę balsavimo raštu biuletenius ir išvykę), tačiau tai niekaip nedaro negaliojančių kreditorių susirinkimo nutarimų išrinkti BUAB „Benrosa“ vadovą pirmininku ir/ arba sekretoriumi.

246.3.

252018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo 2 darbotvarkės klausimu už pateiktą nutarimo projektą balsavo visi kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai, įskaitant ir pačius pareiškėjus. Taigi nutarimas dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus ir pirmininko išrinkimo buvo priimtas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytos nutarimų priėmimo tvarkos. Visi kreditoriai, įskaitant pareiškėjus, balsavo raštu, biuleteniuose save identifikavo, taigi negalima teigti, kad 2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkime buvo balsuojama slaptai.

266.4.

27BUAB „Benrosa“ tik įvertino gautus kreditorių biuletenius, paskaičiavo kreditorių balsus ir juos perkėlė bei surašė į kreditorių susirinkimo protokolą. Kreditoriai savo valią išreiškė, o tai, kad 9 val. įmonės vadovo nebuvo susirinkime, niekaip nedaro negaliojančio 2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo ir jame priimtų sprendimų.

287.

29Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjai G. Š. ir MB „Projektas EMA“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą; skirti ekspertizę, kuri nustatytų, ar galimai K. V. perdavė 210 200 Eur grynaisiais pinigais BUAB „Benrosa“ ir ar BUAB „Benrosa“ turėjo tokį kiekį grynųjų pinigų bei kokio dydžio reikalavimą į BUAB „Benrosa“ 2018 m. sausio 18 d. turėjo K. V..

308.

31Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

328.1.

33Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad 2018 m. sausio 18 d. bankroto administratorės UAB „Versus Veto“ patalpose buvo numatyta surengti kreditorių susirinkimą ir pareiškėjai atvyko į šauktą kreditorių susirinkimą. Taip pat nėra ginčo, kad kreditorių susirinkimą ėmėsi vesti neįgaliotas asmuo – bankroto administratorės UAB „Versus Veto“ vadovas M. T.. M. T. neleido kreditoriams balsuoti kitokia forma nei užpildant pateiktą balsavimo lapą. Į pareiškėjų prašymus, pasiūlymus nebuvo atsižvelgta ir jie neminimi BUAB „Benrosa“ 2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo protokoluose. Tačiau pats kreditorių susirinkimas realiai neįvyko, į jį net neatvyko susirinkimo pirmininkas.

348.2.

35Abiejuose 2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo protokoluose Nr. 1 yra įrašyti fiktyvūs duomenys, kurie neatitinka tikrovės. Protokolų preambulėse nurodyta, kad kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai kreditorių susirinkimo dieną sudaro 80.52 proc. visų įmonės turimų įsipareigojimų. Tuo tarpu į kreditorių susirinkimą atvyko dalyvauti tik keturi kreditoriai: du BUAB „Benrosa“ darbuotojai ir abu pareiškėjai šioje byloje. Abiejuose 2018 m. sausio 18 d. Kreditorių susirinkimo protokoluose Nr. 1 prie 3 klausimo nurodomos tikrovės neatitinkančios aplinkybės, kad įmonės vadovas dalyvavo susirinkime ir kreditorių susirinkime net padaręs pareiškimą apie bendrovės finansinę padėtį.

368.3.

37BUAB „Benrosa“2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo protokolų fiktyvumą patvirtina tai, kad juose žodis į žodį, su tomis pačiomis kalbos klaidomis įrašytos tos pačios aplinkybės kaip ir UAB „Istvestas“ 2017 m. liepos 28 d. kreditorių susirinkimo protokole, t. y. į juos perkelti kitos įmonės UAB „Istvestas“ 2017 m. liepos 28 d. kreditorių susirinkimo duomenys. Priešingu atveju, kaip galima paaiškinti, kad skirtingų įmonių kreditorių susirinkimuose įmonių vadovai pažymi žodis į žodį analogiškas aplinkybes, teikia identiškus pasiūlymus ir t.t.

388.4.

39Teismas nepagrįstai apribojo pareiškėjų teises ekspertizės pagalba įrodyti, kad kreditorių, balsavusių už neteisminio bankroto procedūrą, reikalavimų suma vertine išraiška sudaro mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų. Todėl turėtų būti paskirta ekspertizė, kuri nustatytų, ar galimai K. V. perdavė 210 200 Eur grynaisiais pinigais BUAB „Benrosa“ ir ar BUAB „Benrosa“ turėjo tokį kiekį grynųjų pinigų bei kokio dydžio reikalavimą į BUAB „Benrosa“ 2018 m. sausio 18 d. turėjo K. V..

40Teismas

konstatuoja:

41IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

42Dėl bylos ribų

439.

44Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva (lot. k. ex officio) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

45Dėl atskirojo skundo atmetimo

4610.

47ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Nurodytų sąlygų visuma leidžia daryti išvadą, jog bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pagrindinis kriterijus yra ginčo tarp įmonės ir jos kreditorių nebuvimas.

4811.

49Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apylinkės teisme 2018 m. sausio 17 d. buvo gautas kreditoriaus UAB „Tridens LT“ pareiškimas dėl skolos priteisimo iš skolininko UAB „Benrosa“, o 2018 m. sausio 18 d. civilinėje byloje Nr. eL2-6372-905/2018 buvo priimtas teismo įsakymas išieškoti pareiškime nurodytą skolą. Todėl teismas sprendė, kad 2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimas neturėjo teisės priimti sprendimo dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismine tvarka, nes tuo metu įmonei buvo iškelta civilinė byla, kurioje pareikšti turtiniai reikalavimai. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu.

5012.

51Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka prasideda kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti įmonei bankroto bylą priėmimu (ĮBĮ 13 straipsnio 1, 4 ir 5 dalys), todėl būtent iki šio kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo turi būti vertinama, ar įmonei nėra iškelta bylų ir ar nėra pradėta išieškojimų pagal vykdomuosius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017). Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad 2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimas prasidėjo 9 val. ir tuo jau pat baigėsi, nes dauguma įmonės kreditorių buvo balsavę raštu. Pareiškėjai atsiliepimu šios aplinkybės neginčija. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų Vilniaus apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. eL2-6372-905/2018, 2018 m. sausio 17 d. buvo gautas kreditoriaus UAB „Tridens LT“ pareiškimas dėl skolos priteisimo iš skolininko UAB „Benrosa“, o 2018 m. sausio 18 d. 10 val. 13 min. buvo išduotas teismo įsakymas. Taigi, Vilniaus apylinkės teismo įsakymas civilinėje byloje Nr. eL2-6372-905/2018 buvo išduotas jau po kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir bankroto bylos vykdymo ne teismo tvarka priėmimo.

5213.

53Taip pat kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs tiek esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, tiek tai, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, turi panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

5414.

55Byloje nėra ginčo, kad BUAB „Benrosa“ 2018 m. sausio 18 d. vykusiame kreditorių susirinkime nedalyvavo įmonės vadovas ir kreditorių susirinkimo pirmininkas M. V. (kaip teigia apeliantė, jis į susirinkimo vietą atvyko jau išvykus įmonės kreditoriams), o kreditorių susirinkimą vedė neįgaliotas asmuo – bankroto administratorės UAB „Versus Veto“ vadovas M. T.. Be to, byloje pateiktas kitos įmonės UAB „Istvestas“ 2017 m. liepos 28 d. kreditorių susirinkimo protokolas leidžia abejoti ginčijamų BUAB „Benrosa“ 2018 m. sausio 18 d. protokolų tikrumu. Palyginus šių protokolų duomenis, matyti, kad ginčijamuose BUAB „Benrosa“ 2018 m. sausio 18 d. protokoluose 3-uoju klausimu pateiktas galimai ne M. V. komentaras, kuris yra identiškas UAB „Istvestas“ 2017 m. liepos 28 d. kreditorių susirinkimo protokolo 4-uoju klausimu pateiktam visai kito asmens – A. C. – komentarui. Tiek BUAB „Benrosa“, tiek UAB „Istvestas“ protokoluose bankroto administratoriumi išrinktas UAB „Versus Veto“ vadovas M. T..

5615.

57Nustatyti kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimai nėra formalūs, galimai lėmę neteisėtų nutarimų priėmimą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino BUAB „Benrosa“ 2017 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo protokole nurodytus priimtus sprendimus negaliojančiais.

58Dėl ekspertizės paskyrimo

5916.

60Pareiškėjai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė apeliacinės instancijos teismo paskirti ekspertizę, kuri nustatytų, ar galimai K. V. perdavė 210 200 Eur grynaisiais pinigais BUAB „Benrosa“ ir ar BUAB „Benrosa“ turėjo tokį kiekį grynųjų pinigų bei kokio dydžio reikalavimą į BUAB „Benrosa“ 2018 m. sausio 18 d. turėjo K. V.. Tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, šioje byloje nebuvo pareikštas reikalavimas dėl paskolos sandorių pripažinimo negaliojančiais, todėl pareiškėjų nurodyti argumentai apie šių sandorių fiktyvumą nesudaro nagrinėjamos bylos dalyko, o prašymas skirti ekspertizę atmetamas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įmonei iškėlus bankroto bylą, paskirtas bankroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos turės patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas). Be to, pareiškėjai, kaip BUAB „Benrosa“ kreditoriai, po bankroto bylos įmonei iškėlimo gali patys atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

61Dėl bylos procesinės baigties

6217.

63Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais teiginiais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6418.

65Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

66Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

67Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Bylos esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjai G. Š. ir mažoji bendrija (toliau – MB) „Projektas „EMA“... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi pripažino BUAB... 11. 3.... 12. Remdamasis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, teismas nustatė,... 13. 4.... 14. Taip pat teismas konstatavo, kad byloje esantys duomenys apie sušaukto... 15. 5.... 16. Teismas pažymėjo, kad pripažinus BUAB „Benrosa“ 2017 m. sausio 18 d.... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. 6.... 19. Atskiruoju skundu BUAB „Benrosa“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 20. 6.1.... 21. Teismas nepagrįstai sprendė, kad BUAB „Benrosa“ 2018 m. sausio 18 d.... 22. 6.2.... 23. Teismas klaidingai sprendė dėl BUAB „Benrosa“ kreditorių susirinkimo... 24. 6.3.... 25. 2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo 2 darbotvarkės klausimu už... 26. 6.4.... 27. BUAB „Benrosa“ tik įvertino gautus kreditorių biuletenius, paskaičiavo... 28. 7.... 29. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjai G. Š. ir MB „Projektas... 30. 8.... 31. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 32. 8.1.... 33. Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad 2018 m. sausio 18 d. bankroto... 34. 8.2.... 35. Abiejuose 2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo protokoluose Nr. 1 yra... 36. 8.3.... 37. BUAB „Benrosa“2018 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo protokolų... 38. 8.4.... 39. Teismas nepagrįstai apribojo pareiškėjų teises ekspertizės pagalba... 40. Teismas... 41. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. Dėl bylos ribų... 43. 9.... 44. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 45. Dėl atskirojo skundo atmetimo... 46. 10.... 47. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bankroto procesas gali vykti ne... 48. 11.... 49. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus... 50. 12.... 51. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką įmonės bankroto... 52. 13.... 53. Taip pat kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl... 54. 14.... 55. Byloje nėra ginčo, kad BUAB „Benrosa“ 2018 m. sausio 18 d. vykusiame... 56. 15.... 57. Nustatyti kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, kreditorių dalyvavimo,... 58. Dėl ekspertizės paskyrimo... 59. 16.... 60. Pareiškėjai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė apeliacinės... 61. Dėl bylos procesinės baigties... 62. 17.... 63. Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė materialinės ir... 64. 18.... 65. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo... 66. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 67. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą...