Byla 2S-376-883/2016
Dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės R. A. atskirąjį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-424-952/2016 dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria teismas neskyrė baudos įmonės vadovui už antstolio reikalavimo nevykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Pareiškėja antstolė R. A. kreipėsi į teismą, prašydama UAB „Telita“ vadovei D. B. skirti po 289 Eur baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną. Nurodė, kad 2015 m. spalio 23 d. į skolininko R. J. darbovietę – UAB „Telita“ vykdymui išsiuntė patvarkymą Nr. R.3.37-2584/2015 dėl 134,25 Eur vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko R. J. gaunamo darbo užmokesčio. Patvarkymas 2015 m. spalio 27 d. buvo įteiktas UAB „Telita“ vadybininkei D. B. pasirašytinai. UAB „Telita“ nevykdė antstolės reikalavimo iš skolininko R. J. gaunamo atlyginimo išskaičiuoti ir į nurodytą sąskaitą pervesti patvarkyme nurodytas sumas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 5 d. nutartimi antstolės pareiškimo netenkino.
 2. Teismas ištyręs antstolės pateiktą Lietuvos pašto įteikimo pranešimą, nelaikė jo tinkamu įrodymu, patvirtinančiu, kad UAB „Telita“ vadovei D. B. buvo įteiktas būtent 2015 m. birželio 15 d. patvarkymas Nr. R.3-37-2584/2015 dėl skolos išieškojimo.
 3. Teismas konstatavo, kad minėtas patvarkymas UAB „Telita“ vadovei D. B. nebuvo tinkamai įteiktas, todėl ji neturėjo galimybės įvykdyti antstolio reikalavimų ir jos elgesys negali būti vertinamas, kaip pažeidžiantis išieškotojo interesus ir įstatymų normas, reglamentuojančias antstolio reikalavimų vykdymą.

7III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu antstolė prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – už antstolės reikalavimo nevykdymą UAB „Telita“ atsakingam asmeniui D. B. paskirti iki 289 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. 2015 m. birželio 15 d. patvarkymas Nr. R.3-37-2584/2015 UAB „Telita“ vadovei D. B. buvo įteiktas tiek CPK 123 straipsnyje, tiek CPK 604 ir 605 straipsniuose numatyta tvarka.
  2. Procesinių dokumentų įteikimo formos šablonai, iš kurių būtų galima matyti, koks konkrečiai antstolio siųstas procesinis dokumentas yra įteikiamas, nėra patvirtinti nei CPK, nei Sprendimų vykdymo instrukcijoje, todėl antstoliai, naudodamiesi Lietuvos pašto paslaugomis, kaip dokumentų įteikimo įrodymo patvirtinimą gauna Lietuvos pašto patvirtintas formas su ataskaita apie procesinio dokumento įteikimą adresatui.
  3. Apie tai, kad UAB „Telita“ vadovei D. B. 2015 m. spalio 27 d. buvo įteiktas 2015 m. birželio 15 d. patvarkymas Nr. R.3-37-2584/2015 ir apie patvarkymą darbovietė žinojo, liudija ir tas faktas, kad UAB „Telita“ 2016 m. sausio 28 d. patvarkymą įvykdė ir į antstolės depozitinę sąskaitą pervedė visą patvarkyme nurodytą sumą – 134,25 Eur.
 2. Atsiliepimas į antstolės atskirąjį skundą byloje negautas.

9Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

11Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Nagrinėjamu atveju antstolė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu neskirti baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą.
 2. Byloje nustatyta, kad antstolė R. A. vykdo Šiaulių AVPK Raseinių r. PK 2015 m. sausio 28 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 82N-24997343-15 dėl 86 Eur baudos išieškojimo iš R. J.. Antstolė 2015 m. birželio 15 d. priėmė patvarkymą Nr. R.3-37-2584/2015 dėl skolos išieškojimo, kuriuo įpareigojo UAB „Telita“ išskaičiuoti ir pervesti atitinkamas sumas iš skolininko R. J. darbo užmokesčio į antstolės depozitinę sąskaitą. Antstolė prie pareiškimo pateikė AB „Lietuvos paštas“ įteikimo pranešimą, iš kurio matyti, kad 2015 m. spalio 27 d. UAB „Telita“ vadybininkei D. B. įteikta antstolės R. A. 2015 m. spalio 23 d. išsiųsta registruotoji pašto siunta Nr. RN206149646LT.
 3. Pirmosios instancijos teismas atsisakė skirti baudą UAB „Telita“ vadovei D. B. už antstolio reikalavimų nevykdymą, konstatavęs, kad 2015 m. birželio 15 d. patvarkymas Nr. R.3-37-2584/2015 nebuvo jai tinkamai įteiktas. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka.
 4. Pagal CPK 605 straipsnį šiame Kodekse numatytais atvejais antstolio patvarkymai, jeigu yra galimybė, iš karto įteikiami suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčiami registruotąja pašto siunta ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų priėmimo. Pagal CPK 604 straipsnį Procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. Antstolio procesinių dokumentų įteikimui gali būti taikomos ir bendrosios CPK nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo vietą ir tvarką (CPK 122, 123 str.). CPK 122 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Pagal 123 straipsnio 4 dalį, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo.
 5. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad UAB „Telita“ vadovei D. B. 2015 m. spalio 23 d. buvo išsiųstas ir 2015 m. spalio 27 d. įteiktas būtent 2015 m. birželio 15 d. patvarkymas Nr. R.3-37-2584/2015. Pažymėtina, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Nors AB „Lietuvos paštas“ įteikimo pranešime ir nėra nurodytas siuntos turinys, tačiau atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes, į tai, kad UAB „Telita“ 2016 m. sausio 28 d. minėtą patvarkymą įvykdė, t. y. į antstolės depozitinę sąskaitą pervedė visą patvarkyme nurodytą sumą, labiau tikėtina, jog būtent 2015 m. birželio 15 d. patvarkymas Nr. R.3-37-2584/2015 registruota pašto siunta buvo įteiktas UAB „Telita“ vadovei D. B.. Be to, pažymėtina, kad teismas neturėtų kvestionuoti antstolio nurodytų aplinkybių nesant byloje joms prieštaraujančių patikimų įrodymų.
 6. Apeliacinės instancijos teisme antstolė taip pat pateikė papildomus įrodymus, kad 2015 m. birželio 15 d. patvarkymą Nr. R.3-37-2584/2015 tą pačią dieną išsiuntė UAB „Telita“ elektroninio pašto adresu telitadb@gmail.com. Įmonei patvarkymo nevykdant, antstolė 2015 m. spalio 23 d. išsiuntė jį VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre nurodytu įstaigos buveinės adresu, kuris AB „Lietuvos paštas“ pašto siuntų paieškos pagal pašto siuntos numerį RN206149646LT duomenimis, 2015 m. spalio 27 d. buvo pristatytas ir įteiktas gavėjui, t. y. įmonės vadovei D. B.. Nors antstolė išsiųsdama minėtą patvarkymą įmonės elektroninio pašto adresu ir tik po keturių mėnesių tą patį patvarkymą išsiųsdama registruotu laišku įmonės buveinės adresu nesilaikė CPK nustatytos antstolio patvarkymų įteikimo tvarkos, tačiau toks pažeidimas laikytinas formaliu, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad antstolė, išsiųsdama patvarkymą UAB „Telita“ tiek elektroninio ryšio priemonėmis, tiek registruotu laišku įmonės buveinės adresu CPK 605 straipsnio reikalavimų nepažeidė, o esant duomenims apie siuntos įteikimą adresatui, antstolio patvarkymas laikytinas tinkamai įteiktu 2015 m. spalio 27 d.
 7. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Teismas kiekvienu atveju iš naujo patikrina, ar antstolis įstatymų nuostatas šiame vykdymo procese taikė ir aiškino pagal įstatymų jam suteiktą kompetenciją bei tai, ar skolininkas dar nėra įvykdęs teismo sprendimu jam paskirtų įpareigojimų, t. y. ar tęstinio pobūdžio įpareigojimo nevykdymas nėra pasibaigęs. Teismas, spręsdamas baudos paskyrimo klausimą ir nustatydamas baudos dydį, turi vertinti aplinkybes bei remtis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nes pagal CPK 585 straipsnio 2 dalies dispoziciją įstatymų leidėjas suteikė diskrecijos teisę teismui, nustačius asmenį, kuris neįvykdė antstolio reikalavimo, kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti skiriamos baudos dydį, kuris ribojamas tik maksimalia suma. Tai reiškia, kad teismas, parinkdamas baudos dydį, nesaistomas konkrečiomis įstatyme įtvirtintomis nuostatomis ar kriterijais. Tokiu atveju teismas privalo vadovautis bendraisiais CPK taikymo principais, aiškindamas ir taikydamas įstatymus ir kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.).
 8. Apeliantė nurodo, kad UAB „Telita“ patvarkymą įvykdė 2016 m. sausio 28 d. į antstolės depozitinę sąskaitą pervesdama visą patvarkyme nurodytą sumą – 134,25 Eur. Nors byloje ir nėra pateikta tokias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad minėtas aplinkybes nurodė pats apeliantas, apeliacinės instancijos teismas laiko jas nustatytomis. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad UAB „Telita“ antstolės reikalavimą, nors ir pavėluotai, tačiau įvykdė visiškai dar iki pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties priėmimo – 2016 m. vasario 5 d. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skiriant vieną iš griežčiausių teismo nuobaudų rūšių – baudą, šios nuobaudos skyrimui turi būti keliami aukšti pagrįstumo reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, sprendžia, kad šiuo atveju nėra pagrindo bausti UAB „Telita“ vadovę už antstolės reikalavimo išieškoti vykdymo išlaidas iš UAB „Telita“ darbuotojo darbo užmokesčio pavėluotą įvykdymą. Todėl antstolio atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

13Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai