Byla 2-2293-567/2014
Dėl sprendimų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus miesto 1-ojo notarų biuro notarė L. Š., Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro notarė V. T., Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Valstybinė miškų taryba

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, J. T. (buvusi N.), N. K., R. K., L. N., G. N. dėl sprendimų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus miesto 1-ojo notarų biuro notarė L. Š., Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro notarė V. T., Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Valstybinė miškų taryba,

Nustatė

2Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

3- pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2005-07-04 sprendimą Nr. 2.4-01-3113 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Vilniaus mieste pilietei L. K.“;

4- pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2005-07-04 sprendimą Nr. 2.4-21-3114 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Vilniaus mieste pilietei J. T.“;

5- pripažinti negaliojančiu 2005-09-05 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, patvirtintą Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro notarės, notarinio registro Nr. 4-4971, kurio pagrindu R. K. ir N. K. paveldėjo 528/1100 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - );

6- pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2007-03-30 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu R. K., N. K., J. N. pardavė žemės sklypą L. N. ir G. N.;

7- pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2007-03-30 priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo R. K., N. K. ir J. N. perdavė žemės sklypą L. N. ir G. N.;

8- taikyti restituciją natūra - priteisti iš atsakovų L. N. ir G. N. Lietuvos Respublikos valstybei nuosavybės teise žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ).

9Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti 2013-12-02 nutartimi Nr. T-138, išnagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo prašymą išspręsti klausimą dėl rūšinio teismingumo byloje pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, J. Š., P. K., G. Š., R. C., A. Š., I. N., M. K., J. L., A. P., J. P., L. P., S. P., A. M. dėl Vilniaus apskrities viršininko sprendimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus m. 19-ojo notarų biuro notarė T. N., Vilniaus m. 5-ojo notarų biuro notarė V. T., Vilniaus m. 12-ojo notarų biuro notarė D. S., Vilniaus m. 6-ojo notarų biuro notarė D. Š., Vilniaus m. 21-ojo notarų biuro notarė V. Š., Vilniaus m. 26-ojo notarų biuro notarė R. D., VĮ Vilniaus miškų urėdija, VĮ Valstybinis žemės fondas, teismingumo, nutarė, kad byla teisminga administraciniam teismui ir ją perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti konstatavo, jog ieškovo reikalavimas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko sprendimą, kuriuo piliečiui buvo atkurtos nuosavybės teisės į ginčijamą žemės sklypą, yra susijęs su nuosavybės teisių atkūrimo procedūromis. Tokio pobūdžio procedūrų vykdymas bei atitinkamų aktų priėmimas yra reglamentuojamas specialiųjų teisės aktų ir laikytinas viešojo administravimo veikla, o atitinkami ieškinio reikalavimai laikytini reikalavimais, kylančiais iš administracinių teisinių santykių. Kiti reikalavimai – dėl paveldėjimo teisės liudijimų, žemės pirkimo – pardavimo, mainų sutarčių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo – laikytini išvestiniais iš pirmojo reikalavimo, nes savarankiško ginčo dėl civilinių teisinių pasekmių nekyla, todėl byla teisminga administraciniam teismui.

10Nagrinėjamu atveju ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, pateikė ieškinį Vilniaus apygardos teismui, kaip bendrosios kompetencijos teismui, dėl sprendimų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais. Teismas pažymi, kad būtina išspręsti nagrinėjamos bylos teismingumo klausimą, atsižvelgiant į tai, kad absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas atvejis, kai buvo pažeistos bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui taisyklės (LR CPK 329 str. 2 d. 6 p.).

11Nagrinėjamu atveju ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, pateikė ieškinį, kurio pirmasis ir antrasis reikalavimai:

12- pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2005-07-04 sprendimą Nr. 2.4-01-3113 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Vilniaus mieste pilietei L. K.“,

13- pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2005-07-04 sprendimą Nr. 2.4-21-3114 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Vilniaus mieste pilietei J. T.“, yra susiję su nuosavybės teisių atkūrimo procedūromis. Tokio pobūdžio procedūrų vykdymas bei atitinkamų aktų priėmimas yra reglamentuojamas specialiųjų teisės aktų ir laikytinas viešojo administravimo veikla, o atitinkami ieškinio reikalavimai laikytini reikalavimais, kylančiais iš administracinių teisinių santykių. Kiti ieškinio reikalavimai – dėl paveldėjimo teisės liudijimo dalies, žemės pirkimo–pardavimo sutarties ir perdavimo priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo – civilinio teisinio pobūdžio. Nagrinėjamu atveju nurodyti reikalavimai laikytini išvestiniais iš pirmojo ir antrojo reikalavimų, nes savarankiško ginčo dėl civilinių teisinių pasekmių nekyla. Pirkimo–pardavimo sandorio ir perdavimo-priėmimo akto neteisėtumas ir restitucijos taikymas šioje byloje yra grindžiamas ne civilinės teisės normų pažeidimu, o nurodant, kad nuosavybė ir paveldėjimas atsirado esant neteisėtam pagrindui – įstatymams prieštaraujančiam administravimo subjekto aktui.

14Pagal šiuo metu įtvirtintą teisinį reguliavimą, bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (dominuojančio teisinio santykio taisyklė) (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis, CPK 36 straipsnio 2 dalis). Nors nagrinėjamoje byloje yra keliami ir civilinio teisinio pobūdžio reikalavimai, tačiau šioje byloje vyraujančiais (dominuojančiais) santykiais yra administraciniai teisiniai santykiai, kurie šiuo atveju ir lemia bylos teismingumą administraciniam teismui.

15Vilniaus apygardos teismas daro išvadą, kad išdėstytos aplinkybės sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad nagrinėjama byla teisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui, todėl byla pagal rūšinio teismingumo taisykles perduotina nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui, atsižvelgiant į tai, kad, iškėlus bylą Vilniaus apygardos teisme, paaiškėjo, kad ji buvo priimta pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles.

16Vadovaudamasis LR CPK 26 str., 27 str. - 30 str., 34 str. 1 d. 4 p., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

17Perduoti civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, J. T. (buvusi N.), N. K., R. K., L. N., G. N. dėl sprendimų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus miesto 1-ojo notarų biuro notarė L. Š., Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro notarė V. T., Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Valstybinė miškų taryba, pagal rūšinį teismingumą nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

18Pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims, kad 2014 m. sausio 22 d. 13 val. Vilniaus apygardos teisme (Gedimino pr. 40/1, Vilniuje) žodinio proceso tvarka paskirtas teismo posėdis neįvyks.

19Išsiųsti nutarties kopijas ieškovui Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorui, ginančiam viešąjį interesą (Rinktinės g. 5a, Vilnius), atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Vilniaus miesto skyriui (Kalvarijų g. 147, Vilnius), atsakovų J. T., N. K., R. K. atstovei advokatei N. F. (Antakalnio g. 43/2-13, Vilnius), atsakovų L. N. ir G. N. atstovei advokatei D. B. (Medžiotojų g. 5-4, 84115 Joniškis), tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (Jakšto g. 4/9, Vilnius), Vilniaus m. 1-ojo notarų biuro notarei L. Š. (Verkių g. 1, Vilnius), Vilniaus m. 5-ojo notarų biuro notarei V. T. (( - )), Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), Valstybinei miškų tarnybai (Pramonės pr. 11A, Kaunas).

20Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, susipažinusi su... 2. Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį... 3. - pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2005-07-04... 4. - pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2005-07-04... 5. - pripažinti negaliojančiu 2005-09-05 paveldėjimo teisės pagal įstatymą... 6. - pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2007-03-30 žemės sklypo... 7. - pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2007-03-30... 8. - taikyti restituciją natūra - priteisti iš atsakovų L. N. ir G. N.... 9. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios... 10. Nagrinėjamu atveju ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras,... 11. Nagrinėjamu atveju ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras,... 12. - pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2005-07-04... 13. - pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2005-07-04... 14. Pagal šiuo metu įtvirtintą teisinį reguliavimą, bylos rūšinį... 15. Vilniaus apygardos teismas daro išvadą, kad išdėstytos aplinkybės sudaro... 16. Vadovaudamasis LR CPK 26 str., 27 str. - 30 str., 34 str. 1 d. 4 p., 290 str.,... 17. Perduoti civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros... 18. Pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims, kad 2014 m. sausio 22 d. 13 val.... 19. Išsiųsti nutarties kopijas ieškovui Vilniaus apygardos prokuratūros... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...