Byla eB2-1027-658/2019
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendra veikla“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendra veikla“ iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Bendra veikla“. Nurodė, kad atsakovė pareiškėjui yra skolinga 3 180,35 Eur. Skola susidarė nemokant valstybinio socialinio draudimo įmokų. Pareiškėjas atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones, teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas ir delspinigius nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose, siuntė raginimus sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. VSDFV Kauno skyriaus 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 30.A-23631 skolos išieškojimas priverstine tvarka buvo perduotas vykdyti antstoliui R. B.. 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. 30.A-79607 papildyta išieškomos skolos suma. Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis UAB „Bendra veikla“ apdraustųjų nėra. VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Bendra veikla“ nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi. Pareiškėjo nuomone, kadangi atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų ir nemoka privalomųjų socialinio draudimo įmokų, todėl darytina išvada, kad įmonė yra nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, o šios aplinkybės sudaro prielaidas iškelti atsakovei bankroto bylą.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 30 d. nutartimi įpareigojo UAB „Bendra veikla“ vadovą pateikti teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį. Ši teismo nutartis buvo išsiųsta įmonės registracijos adresu ( - ), el. paštu ( - ) ir įmonės vadovui A. Š., adresu ( - ), tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 12 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės registracijos adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsakovės procesinės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Bendra veikla“ klausimą sprendžia vadovaudamasis civilinėje byloje ieškovės pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

6Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovo turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-588-798/2016). Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro nustatyta, kad UAB „Bendra veikla“ paskutinį balansą yra pateikusi už 2011 metus.

7Teismas iš VĮ Registrų centrui pateikto 2011 metų balanso nustatė, kad 2011 metais įmonės turto apskaityta už 299 511 Eur, per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 329 774 Eur.

8Pažymėtina, kad didžiąją dalį turto sudarė trumpalaikis turtas, t. y. atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 71 527 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 224 125 Eur, o ilgalaikis turtas sudarė tik 200 Eur. Iš 2011 metų pelno (nuostolių) ataskaitos nustatyta, kad UAB „Bendra veikla“ 2011 metais turėjo 39 229 Eur nuostolių. Kaip matyti iš 2011 metų balanso duomenų, atsakovės UAB „Bendra veikla“ skolos viršija daugiau kaip pusę į balansą įrašyto turto vertės. Teismas, vertindamas atsakovės trumpalaikio turto sudėtį, pažymi, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė iniciavo skolų priteisimo iš skolininkų procesus. Be to, nesant aktualių įmonės finansinės padėties dokumentų, nėra pagrindo spręsti, kad įmonė ir šiuo metu turi 2011 metų balanse nurodytą turtą. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad 2011 metų balanse apskaityta įmonės turto vertė neatitinka realios jo vertės.

9Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, bylų, kuriose dalyvaujančiu asmeniu būtų atsakovė, nėra. Teismas iš VĮ Registrų centras duomenų nustatė, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi. VĮ ,,Regitra“ duomenimis UAB „Bendra veikla“ vardu registruotų transporto priemonių nėra. Remiantis viešais Valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. lapkričio 26 d. duomenimis, atsakovė UAB „Bendra veikla“ turi 978,49 Eur mokestinę nepriemoką. Pagal naujausius Sodros duomenimis (2018 m. lapkričio 26 d.), UAB „Bendra veikla“ turi 3 180,35 Eur skolą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, apdraustų asmenų įmonėje nėra. Iš antstolių informacinės sistemos registro taip pat nustatyta, kad šiuo metu atsakovės atžvilgiu antstolės kontoroje yra vykdomi išieškojimai įvairių kreditorių naudai. Iš VĮ Registrų centro Turto arešto aktų registro išrašo matyti, kad atsakovės atžvilgiu yra registruoti turto areštų aktai (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Vadinasi, atsakovės turto realizavimas yra apribotas. Jeigu turtas yra apsunkintas turto areštu, ši aplinkybė suteikia pagrindą spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2449/2013).

10Teismo vertinimu, aukščiau nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovė UAB „Bendra veikla“ nevykdo veiklos ir yra nemoki. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė UAB „Bendra veikla“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir priteistų sumų (IBĮ 4 straipsnio 3 punktas). Esant tokioms aplinkybėms, UAB „Bendra veikla“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir 2 punkto pagrindais, t. y. nustačius, kad įmonė yra nemoki ir negali vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

11Administruoti atsakovės UAB „Bendra veikla“ bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Lideres“ (sąrašo eilės Nr. B-JA147), kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

12Iškėlus atsakovei UAB „Bendra veikla“ bankroto bylą, areštuotinas atsakovės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

14iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendra veikla“ (juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - )) bankroto bylą.

15Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Bendra veikla“ bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę „Lideres“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-JA147).

16Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Bendra veikla“ (juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - )) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

17Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Bendra veikla“ valdymo organai (savininkas) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei, bankroto administratorei. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

20Apie uždarosios akcinės bendrovės „Bendra veikla“ turtui pritaikytą areštą informuoti turto arešto aktų registrą.

21Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 5. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas... 6. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi... 7. Teismas iš VĮ Registrų centrui pateikto 2011 metų balanso nustatė, kad... 8. Pažymėtina, kad didžiąją dalį turto sudarė trumpalaikis turtas, t. y.... 9. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, bylų, kuriose dalyvaujančiu... 10. Teismo vertinimu, aukščiau nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą,... 11. Administruoti atsakovės UAB „Bendra veikla“ bankroto procedūrą skirtina... 12. Iškėlus atsakovei UAB „Bendra veikla“ bankroto bylą, areštuotinas... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 14. iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendra veikla“ (juridinio... 15. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Bendra veikla“ bankroto... 16. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Bendra veikla“ (juridinio asmens... 17. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 18. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Bendra veikla“ valdymo... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 20. Apie uždarosios akcinės bendrovės „Bendra veikla“ turtui pritaikytą... 21. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 22. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...